Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Úhlová frekvence

Index Úhlová frekvence

Úhlová frekvence, též úhlový kmitočet či pulsatance (z angl.)ČSN ISO/IEC 80000-3 (2007) Veličiny a jednotky, část 3: Prostor a čas (dříve též kruhová frekvence, kruhový kmitočet), je skalární fyzikální veličina používaná pro popis periodických, zpravidla harmonických dějů.

14 vztahy: Angličtina, Fáze (vlna), Frekvence, Fyzikální veličina, Hertz, Houpačka, Kmitání, Perioda (fyzika), Periodický děj, Radián, Sekunda, Skalár, Soustava SI, Střídavý proud.

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Úhlová frekvence a Angličtina · Vidět víc »

Fáze (vlna)

Fáze vlny je bezrozměrná veličina, která určuje vztah charakteristické veličiny vlny (například výchylky akustického tlaku, nebo magnetické indukce) k danému místu a času a ke stavu charakteristické veličiny vlny v časovém a prostorovém počátku.

Nový!!: Úhlová frekvence a Fáze (vlna) · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Úhlová frekvence a Frekvence · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Úhlová frekvence a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Hertz

Hertz (značka Hz; celým slovem hertz, s malým h; výslovnost herc) je jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI.

Nový!!: Úhlová frekvence a Hertz · Vidět víc »

Houpačka

Zavěšená houpačka Lodičky – pouťová varianta visutých houpaček páková houpačka Houpačka v rovnováze Detail sedátka houpačky Houpačka je v češtině společný název pro dvě skupiny dětských zábavných zařízení.

Nový!!: Úhlová frekvence a Houpačka · Vidět víc »

Kmitání

pružině Kmitání (též oscilace nebo kmitavý děj) je změna, typicky v čase, nějaké veličiny vykazující opakování nebo tendenci k němu.

Nový!!: Úhlová frekvence a Kmitání · Vidět víc »

Perioda (fyzika)

Perioda označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje.

Nový!!: Úhlová frekvence a Perioda (fyzika) · Vidět víc »

Periodický děj

Sinusoida znázorňující harmonický děj, jeden z nejběžnějších periodických dějů v přírodních jevech Periodický děj je děj, který se ve sledované době vždy po nějakém čase neustále opakuje.

Nový!!: Úhlová frekvence a Periodický děj · Vidět víc »

Radián

π radiánů. Některé obvyklé úhly, vyjádřené v radiánech Radián je bezrozměrná odvozená jednotka soustavy SI užívaná při měření rovinného úhlu.

Nový!!: Úhlová frekvence a Radián · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Úhlová frekvence a Sekunda · Vidět víc »

Skalár

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem.

Nový!!: Úhlová frekvence a Skalár · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Úhlová frekvence a Soustava SI · Vidět víc »

Střídavý proud

Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

Nový!!: Úhlová frekvence a Střídavý proud · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Kruhový kmitočet, Pulsatance.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »