Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Čárka (interpunkce)

Index Čárka (interpunkce)

Čárka je interpunkční znaménko a matematická značka.

30 vztahy: Citoslovce, Desetinná značka, Gramatika, Infinitiv, Interpunkční znaménko, Jazyk (lingvistika), Lomítko, Matematické symboly a značky, Přístavek, Přívlastek, Přechodník, Počítač, Pravidla českého pravopisu, Psací stroj, Spojka (slovní druh), Syntax, Tečka, Tisk, Typografie, Věta (lingvistika), Větný člen, Verš, Vokativ, Zájmeno, 13. století, 16. století, 17. století, 18. století, 19. století, 3. století př. n. l..

Citoslovce

Citoslovce (interjekce) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Citoslovce · Vidět víc »

Desetinná značka

Desetinné oddělovače ve světě: desetinná tečka desetinná čárka arabská notace nedostupná data Desetinná značka je znak, který odděluje v desítkovém zápisu čísla celočíselnou část a zlomek (ve významu necelé části).

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Desetinná značka · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Gramatika · Vidět víc »

Infinitiv

'''Infinitiv''' (také neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Infinitiv · Vidět víc »

Interpunkční znaménko

Interpunkční znaménka (též členicí znaménka) jsou pomocné grafické znaky, které v písemném projevu vyjadřují strukturu a organizaci textu; při čtení a v mluvě se projevují intonací a přestávkami v řeči a při běžném čtení textu se nevyslovují, nejsou náhradou slov, jako je tomu např.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Interpunkční znaménko · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Lomítko

Lomítko (/) je interpunkční znaménko, užívané zejména v odborných textech a formulářích.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Lomítko · Vidět víc »

Matematické symboly a značky

Matematický symbol je libovolný znak, používaný v matematice.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Matematické symboly a značky · Vidět víc »

Přístavek

Přístavek (apozice) je větný člen, druh shodného přívlastku.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Přístavek · Vidět víc »

Přívlastek

Přívlastek (atribut) je větný člen, který rozvíjí jiný jmenný větný člen.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Přívlastek · Vidět víc »

Přechodník

Přechodník (transgresiv) je v lingvistice tvar slovesa vyjadřující současně probíhající nebo navazující děje.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Přechodník · Vidět víc »

Počítač

Zdroj, 7. Optická mechanika, 8. Pevný disk, 9. Počítačová klávesnice, 10. Počítačová myš Superpočítač v NASA Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Počítač · Vidět víc »

Pravidla českého pravopisu

Pravidla českého pravopisu (PČP) je tradiční název příruček popisujících či kodifikujících jak sám český pravopis, tedy způsob zápisu řeči, ale i ostatní jevy (např. lexikum, gramatiku, zejména tvarosloví) spisovné formy češtiny.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Pravidla českého pravopisu · Vidět víc »

Psací stroj

Psací stroj Olivetti Lettera 22 z roku 1950 Český psací stroj Consul Psací stroj je zařízení, které přenáší text, který uživatel píše na klávesnici, na papír.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Psací stroj · Vidět víc »

Spojka (slovní druh)

Spojka (konjunkce; lat. conjunctio) je neohebný slovní druh, který spojuje větné členy nebo věty.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Spojka (slovní druh) · Vidět víc »

Syntax

Syntax neboli skladba (zastarale větosloví) je lingvistická disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve větě (mj. větnými členy), správným tvořením větných konstrukcí a slovosledem.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Syntax · Vidět víc »

Tečka

Tečka (.) je interpunkční znaménko, které může mít následující významy.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Tečka · Vidět víc »

Tisk

Tisk je způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší tlakem stroje na papír nebo jiný potiskovaný materiál.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Tisk · Vidět víc »

Typografie

Vzorník písem (William Caslon, ''Cyclopaedia'', 1728) Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Typografie · Vidět víc »

Věta (lingvistika)

Věta je typizovaný jazykový útvar, kterým mluvčí slovně vyjadřuje určitou myšlenku, vztah k situaci, nebo obecný názor.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Věta (lingvistika) · Vidět víc »

Větný člen

Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Větný člen · Vidět víc »

Verš

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Verš · Vidět víc »

Vokativ

Vokativ (zkratka VOC, česky též volatel) je mluvnický pád, v češtině 5.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Vokativ · Vidět víc »

Zájmeno

Zájmeno (náměstka, nástupka, pronomen, z latinského pro-nomen - „za-jméno“) je jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a Zájmeno · Vidět víc »

13. století

Třinácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1201 a 31. prosincem 1300.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a 13. století · Vidět víc »

16. století

Šestnácté století je období mezi 1. lednem 1501 a 31. prosincem 1600 našeho letopočtu.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a 16. století · Vidět víc »

17. století

17.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a 17. století · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a 18. století · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a 19. století · Vidět víc »

3. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Čárka (interpunkce) a 3. století př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

,.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »