Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Číslo

Index Číslo

Číslo je abstraktní entita užívaná pro vyjádření množství nebo pořadí.

57 vztahy: Abeceda, Algebraické číslo, Arabské číslice, Šestnáctková soustava, Řecko, Celé číslo, Dělení, Desítková soustava, Desetinná značka, Dvojková soustava, Egyptské číslice, Hebrejština, Hlaholice, Infimum, Iracionální číslo, Kardinální číslo, Komplexní číslo, Kvaternion, Limita posloupnosti, Matematická analýza, Matematika, Násobení, Nepoziční číselná soustava, Nula, Odčítání, Oktonion, Ordinální číslo, Pí (číslo), Přirozené číslo, Pořadí, Polynomická rovnice, Posloupnost, Poziční číselná soustava, Pythagoreismus, Racionální číslo, Reálné číslo, Rozšířená reálná čísla, Sčítání, Seznam čísel, Sumer, Supremum, Třída (matematika), Transcendentní číslo, Umocňování, Vědecký zápis čísel, Vektor, Znaménka plus a minus, 1, 10, 2, ..., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rozbalte index (7 více) »

Abeceda

Vzorník písma Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky.

Nový!!: Číslo a Abeceda · Vidět víc »

Algebraické číslo

Algebraické číslo je každé komplexní číslo, které je kořenem nějakého polynomu (mnohočlenu) s racionálními koeficienty.

Nový!!: Číslo a Algebraické číslo · Vidět víc »

Arabské číslice

Číselný zápis arabských čísel Arabský a evropský tvar číslic na dopravní značce v Abú Dhabí Arabské číslice (výjimečně nazývané hindské číslice, hindsko-arabské číslice nebo indo-arabské číslice) tvoří dnes nejrozšířenější systém symbolického zápisu čísel, používaný také v češtině.

Nový!!: Číslo a Arabské číslice · Vidět víc »

Šestnáctková soustava

Šestnáctková soustava (též hexadecimální soustava) je číselná soustava základu 16.

Nový!!: Číslo a Šestnáctková soustava · Vidět víc »

Řecko

Řecko (nebo Ελλάς), oficiálně Řecká republika (Ελληνική Δημοκρατία), je stát ležící v jižní Evropě – na jihu Balkánského poloostrova.

Nový!!: Číslo a Řecko · Vidět víc »

Celé číslo

Celá čísla se skládají z přirozených čísel (1, 2, 3, …), nuly (0) a záporných celých čísel (-1, -2, -3, …).

Nový!!: Číslo a Celé číslo · Vidět víc »

Dělení

20 \div 4.

Nový!!: Číslo a Dělení · Vidět víc »

Desítková soustava

Desítková soustava či dekadická soustava je poziční číselná soustava se základem 10.

Nový!!: Číslo a Desítková soustava · Vidět víc »

Desetinná značka

Desetinné oddělovače ve světě: desetinná tečka desetinná čárka arabská notace nedostupná data Desetinná značka je znak, který odděluje v desítkovém zápisu čísla celočíselnou část a zlomek (ve významu necelé části).

Nový!!: Číslo a Desetinná značka · Vidět víc »

Dvojková soustava

Dvojková soustava (binární soustava) je číselná soustava, která používá pouze dvě číslice: 0 a 1.

Nový!!: Číslo a Dvojková soustava · Vidět víc »

Egyptské číslice

Starověké egyptské číslice byly používány ve starověkém Egyptu přibližně od roku 3000 př. n. l. do začátku 1.

Nový!!: Číslo a Egyptské číslice · Vidět víc »

Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Nový!!: Číslo a Hebrejština · Vidět víc »

Hlaholice

Nápis v chorvatštině, latinka a hlaholice – „Město Drivenik“ Hlaholice je nejstarší, dnes jen výjimečně užívané slovanské písmo.

Nový!!: Číslo a Hlaholice · Vidět víc »

Infimum

Infimum (někdy též průsek) je matematický pojem z oboru teorie uspořádání, který je často používán především při zkoumání vlastností reálných čísel.

Nový!!: Číslo a Infimum · Vidět víc »

Iracionální číslo

V matematice je iracionální číslo každé reálné číslo, které není racionálním číslem, tedy takové číslo, které nelze vyjádřit jako zlomek, tedy podíl dvou celých čísel kde a a b jsou celá čísla a b není nula.

Nový!!: Číslo a Iracionální číslo · Vidět víc »

Kardinální číslo

V matematice se pojem kardinální číslo, někdy též kardinál, pojí s čísly používanými pro popis velikosti množin.

Nový!!: Číslo a Kardinální číslo · Vidět víc »

Komplexní číslo

komplexní rovině. ''r'' je absolutní hodnota (norma). Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: Číslo a Komplexní číslo · Vidět víc »

Kvaternion

V matematice jsou kvaterniony (z lat. quaternion, čtveřice) nekomutativní rozšíření oboru komplexních čísel.

Nový!!: Číslo a Kvaternion · Vidět víc »

Limita posloupnosti

Limita posloupnosti je matematická konstrukce, vyjadřující, že se hodnoty zadané posloupnosti blíží libovolně blízko k nějakému bodu.

Nový!!: Číslo a Limita posloupnosti · Vidět víc »

Matematická analýza

Matematická analýza („řešení“, starořecky ἀναλύειν ánalýein „řešit“) je jednou ze základních disciplín matematiky.

Nový!!: Číslo a Matematická analýza · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Číslo a Matematika · Vidět víc »

Násobení

Násobení je jedna ze čtyř základních početních operací v aritmetice.

Nový!!: Číslo a Násobení · Vidět víc »

Nepoziční číselná soustava

Nepoziční číselná soustava je způsob reprezentace čísel, ve kterém není hodnota číslice dána jejím umístěním v dané sekvenci číslic.

Nový!!: Číslo a Nepoziční číselná soustava · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Číslo a Nula · Vidět víc »

Odčítání

Odčítání je matematický pojem označující binární operaci opačnou k operaci sčítání.

Nový!!: Číslo a Odčítání · Vidět víc »

Oktonion

V matematice se pojmem oktoniony označuje neasociativní rozšíření kvaternionů.

Nový!!: Číslo a Oktonion · Vidět víc »

Ordinální číslo

V teorii množin je ordinální číslo zobecněním myšlenky pořadí prvku v uspořádané množině, jež je v přirozeném jazyce vyjádřena řadovou číslovkou jako „první“ či „pátý“.

Nový!!: Číslo a Ordinální číslo · Vidět víc »

Pí (číslo)

π π (čteme pí) je matematická konstanta, která udává poměr obvodu jakéhokoli kruhu v eukleidovské rovině k jeho průměru; také je to hodnota poměru obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru.

Nový!!: Číslo a Pí (číslo) · Vidět víc »

Přirozené číslo

Přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice obvykle rozumí nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3, &hellip), které lze použít k vyjádření mohutnosti (konečné) množiny (viz kardinální číslo), resp.

Nový!!: Číslo a Přirozené číslo · Vidět víc »

Pořadí

Pořadí je vlastnost uspořádané množiny a prvků v ní, jejich označení, určujícím každé dvojici prvků množiny, která je přednější.

Nový!!: Číslo a Pořadí · Vidět víc »

Polynomická rovnice

V matematice je algebraická rovnice nebo polynomická rovnice rovnice ve formě kde P a Q jsou polynomy s koeficienty v některém oboru, často v oboru racionálních čísel.

Nový!!: Číslo a Polynomická rovnice · Vidět víc »

Posloupnost

Jako posloupnost se v matematice označuje uspořádaný (konečný či nekonečný) soubor matematických objektů, očíslovaných obvykle přirozenými čísly.

Nový!!: Číslo a Posloupnost · Vidět víc »

Poziční číselná soustava

Poziční číselná soustava je dnes převládající způsob písemné reprezentace čísel – dokonce pokud se dnes mluví o číselných soustavách, jsou tím obvykle myšleny soustavy poziční.

Nový!!: Číslo a Poziční číselná soustava · Vidět víc »

Pythagoreismus

Pythagoras Pythagoreismus (též pýthagoreismus) je filosofická esoterní škola a významná tradice západního myšlení, kterou založil kolem roku 530 př. n. l.

Nový!!: Číslo a Pythagoreismus · Vidět víc »

Racionální číslo

Racionální číslo je číslo, které lze vyjádřit jako zlomek, tj.

Nový!!: Číslo a Racionální číslo · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Číslo a Reálné číslo · Vidět víc »

Rozšířená reálná čísla

Rozšířená reálná čísla (značení \R^*\,\!) je název používaný v matematické analýze pro množinu \R\cup \ \,\!, tedy pro reálná čísla rozšířené o dva symboly pro kladné a záporné nekonečno.

Nový!!: Číslo a Rozšířená reálná čísla · Vidět víc »

Sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice.

Nový!!: Číslo a Sčítání · Vidět víc »

Seznam čísel

O číslech a skupinách čísel pojednávají následující články:; Hlavní skupiny čísel.

Nový!!: Číslo a Seznam čísel · Vidět víc »

Sumer

Sumer, sumersky Ki-EN/EME-GIR15 (Země místních pánů, Země pánů jasu či Země sumerského jazyka), akkadsky také Šumiru, je považovaný za jednu z nejstarších civilizací světa (4000 př. n. l.–2000 př. n. l.). Tato civilizace a region existovala v jižní části Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris mezi Bagdádem a Perským zálivem).

Nový!!: Číslo a Sumer · Vidět víc »

Supremum

Supremum (někdy též spojení) je matematický pojem z oboru teorie uspořádání, který je často používán především při zkoumání vlastností reálných čísel.

Nový!!: Číslo a Supremum · Vidět víc »

Třída (matematika)

Třída (někdy také přesněji množinová třída) je matematický pojem z oboru teorie množin používaný pro označení souboru objektů, u kterých lze případ od případu určit, zda do dané třídy náleží nebo nenáleží – soubor tedy musí být dobře popsán z hlediska náležení.

Nový!!: Číslo a Třída (matematika) · Vidět víc »

Transcendentní číslo

Transcendentní číslo je takové komplexní číslo, které není kořenem žádné algebraické rovnice s racionálními koeficienty.

Nový!!: Číslo a Transcendentní číslo · Vidět víc »

Umocňování

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení.

Nový!!: Číslo a Umocňování · Vidět víc »

Vědecký zápis čísel

kalkulátorem ve vědeckém zápisu Vědecký zápis čísel nebo vědecká notace je způsob zápisu velmi velkých nebo naopak velmi malých (blížících se k nule) čísel.

Nový!!: Číslo a Vědecký zápis čísel · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Číslo a Vektor · Vidět víc »

Znaménka plus a minus

Znaménka plus a minus (+ a −) se obecně používají k označování kladných a záporných čísel a rovněž pro operace sčítání a odčítání.

Nový!!: Číslo a Znaménka plus a minus · Vidět víc »

1

Římské císařství.

Nový!!: Číslo a 1 · Vidět víc »

10

Bez popisu.

Nový!!: Číslo a 10 · Vidět víc »

2

Římská říše.

Nový!!: Číslo a 2 · Vidět víc »

3

Bez popisu.

Nový!!: Číslo a 3 · Vidět víc »

4

Bez popisu.

Nový!!: Číslo a 4 · Vidět víc »

5

Bez popisu.

Nový!!: Číslo a 5 · Vidět víc »

6

Bez popisu.

Nový!!: Číslo a 6 · Vidět víc »

7

Bez popisu.

Nový!!: Číslo a 7 · Vidět víc »

8

Bez popisu.

Nový!!: Číslo a 8 · Vidět víc »

9

Bez popisu.

Nový!!: Číslo a 9 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Čísla.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »