Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Časoprostor

Index Časoprostor

Prostoročas, dříve časoprostor, je fyzikální pojem z teorie relativity sjednocující prostor a čas do jednoho čtyřrozměrného kontinua.

42 vztahy: Čtvrtý rozměr, Čtyřvektor, Dimenze vektorového prostoru, Einsteinova konvence, Eukleidovský prostor, Fyzika, Fyzikální jednotka, Fyzikální rozměr veličiny, Geometrie, Gravitace, Imaginární jednotka, Invariance, Kauzalita, Klasická fyzika, Lorentzova transformace, M-teorie, Metr, Metrický tenzor, Metrika, Minkowského prostor, Množina, Nula, Obecná teorie relativity, Pohyb, Riemannův prostor, Riemannova geometrie, Rychlost světla, Skalární součin, Soustava souřadnic, Speciální teorie relativity, Světelný kužel, Světlo, Světočára, Teorie relativity, Teorie superstrun, Událost (teorie relativity), Varieta (matematika), Vědecký zákon, Vektor, Vzdálenost, Vztažná soustava, Zakřivený prostor.

Čtvrtý rozměr

Rotující teserakt „Krychle“ zobrazená v 0 až 5 rozměrech. Čtvrtý rozměr nebo čtyřrozměrný prostor (4D) je abstraktní pojem, vzniklý zobecněním pravidel třírozměrného prostoru.

Nový!!: Časoprostor a Čtvrtý rozměr · Vidět víc »

Čtyřvektor

Čtyřvektor je analogie pojmu vektor používaná v teorii relativity.

Nový!!: Časoprostor a Čtyřvektor · Vidět víc »

Dimenze vektorového prostoru

Vektorový prostor je poněkud abstraktní pojem, který může být realizován prostřednictvím nejrůznějších matematických objektů.

Nový!!: Časoprostor a Dimenze vektorového prostoru · Vidět víc »

Einsteinova konvence

V matematice, a zvláště v aplikacích lineární algebry ve fyzice, je užitečná Einsteinova notace nebo Einsteinova sumační konvence, zvláště tam, kde ve vzorcích vystupují souřadnice.

Nový!!: Časoprostor a Einsteinova konvence · Vidět víc »

Eukleidovský prostor

Eukleidovský prostor je matematický výraz pro člověku nejbližší, intuitivní představu prostoru.

Nový!!: Časoprostor a Eukleidovský prostor · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Časoprostor a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Časoprostor a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální rozměr veličiny

Fyzikální rozměr veličiny nebo zkráceně rozměr veličiny je formální vyjádření závislosti měřené fyzikální veličiny na veličinách základních, odpovídajících základním jednotkám.

Nový!!: Časoprostor a Fyzikální rozměr veličiny · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Časoprostor a Geometrie · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Časoprostor a Gravitace · Vidět víc »

Imaginární jednotka

Jako imaginární jednotka se v matematice označuje číslo značené i (někdy též j), které rozšiřuje obor reálných čísel \mathbb na obor čísel komplexních \mathbb.

Nový!!: Časoprostor a Imaginární jednotka · Vidět víc »

Invariance

Invariance (neměnnost) je označení pro situaci, v níž jsou jisté objekty neměnné při určitých událostech.

Nový!!: Časoprostor a Invariance · Vidět víc »

Kauzalita

Kauzalita (z lat. causa, příčina) znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem.

Nový!!: Časoprostor a Kauzalita · Vidět víc »

Klasická fyzika

Klasická fyzika je fyzika, která je založena na principech vytvořených před vznikem kvantové fyziky.

Nový!!: Časoprostor a Klasická fyzika · Vidět víc »

Lorentzova transformace

Lorentzova transformace je soustava rovnic umožňující pomocí souřadnic x, y, z, t nějaké události U v inerciální vztažné soustavě S vyjádřit souřadnice x', y', z', t' téže události v jiné inerciální vztažné soustavě S', která se vzhledem k původní soustavě S pohybuje rychlostí v. Podle týchž pravidel jako události se transformují i všechny ostatní čtyřvektory.

Nový!!: Časoprostor a Lorentzova transformace · Vidět víc »

M-teorie

Do roku 1984 byla velmi populární teorie jedenáctirozměrné supergravitace.

Nový!!: Časoprostor a M-teorie · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Časoprostor a Metr · Vidět víc »

Metrický tenzor

V matematice je metrický tenzor zpravidla tenzorové pole druhého řádu na hladké varietě, které dává do souvislosti souřadnice a vzdálenost.

Nový!!: Časoprostor a Metrický tenzor · Vidět víc »

Metrika

Slovo metrika může mít několik významů.

Nový!!: Časoprostor a Metrika · Vidět víc »

Minkowského prostor

Minkowského prostor se používá k popisu časoprostoru ve speciální teorii relativity.

Nový!!: Časoprostor a Minkowského prostor · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Časoprostor a Množina · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Časoprostor a Nula · Vidět víc »

Obecná teorie relativity

Dvoudimenzionální znázornění zakřivení časoprostoru. Přítomnost hmoty mění geometrii časoprostoru a tato (zakřivená) geometrie je chápána jako gravitace. Obecná teorie relativity je geometrická teorie gravitace, publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1915, a také aktuální popis gravitace v moderní fyzice.

Nový!!: Časoprostor a Obecná teorie relativity · Vidět víc »

Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod.

Nový!!: Časoprostor a Pohyb · Vidět víc »

Riemannův prostor

Riemannovým (riemannovským) prostorem nebo též Riemanovou varietou, je v matematice a fyzice označován prostor, na kterém je možné měřit vzdálenosti bodů a úhly tečných vektorů.

Nový!!: Časoprostor a Riemannův prostor · Vidět víc »

Riemannova geometrie

Riemannova (riemannovská) geometrie je oblast diferenciální geometrie, která se zabývá studiem Riemannových prostorů.

Nový!!: Časoprostor a Riemannova geometrie · Vidět víc »

Rychlost světla

Interferenční obrazec z Michelsonova interferometru se zeleným laserem. Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Nový!!: Časoprostor a Rychlost světla · Vidět víc »

Skalární součin

Skalární součin je v matematice zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí číslo (skalár), které má vztah k velikosti těchto vektorů, k tzv.

Nový!!: Časoprostor a Skalární součin · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Časoprostor a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem.

Nový!!: Časoprostor a Speciální teorie relativity · Vidět víc »

Světelný kužel

Světelný kužel v 2D prostoru se svislou časovou osou Světelný kužel je ve speciální relativitě a v obecné relativitě dráha, kterou paprsek světla vycházející z jedné akce (lokalizované na jednom místě v prostoru a v jednom místě v čase) a cestující ve všech směrech, bude potřebovat k cestě časoprostorem.

Nový!!: Časoprostor a Světelný kužel · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Časoprostor a Světlo · Vidět víc »

Světočára

Světočára je množina všech bodů v prostoročasovém diagramu nazývaných události, která zobrazuje historii umístění událostí v prostoru a v jakémkoliv časovém okamžiku.

Nový!!: Časoprostor a Světočára · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Časoprostor a Teorie relativity · Vidět víc »

Teorie superstrun

Teorie superstrun, resp.

Nový!!: Časoprostor a Teorie superstrun · Vidět víc »

Událost (teorie relativity)

V teorii relativity je událost (též prostoročasová nebo časoprostorová událost nebo také světobod) bodem časoprostoru, který odpovídá nějakému místu v prostoru a čase.

Nový!!: Časoprostor a Událost (teorie relativity) · Vidět víc »

Varieta (matematika)

V matematice je varieta topologický prostor, který je lokálně podobný obecně n-rozměrnému Euklidovskému prostoru, a jsou na něm obvykle definovány tečné vektory.

Nový!!: Časoprostor a Varieta (matematika) · Vidět víc »

Vědecký zákon

Vědecký zákon je tvrzení založené na opakovaných experimentálních pozorování v podobě zákona, které zobecňuje chování nějakého systému za daných podmínek.

Nový!!: Časoprostor a Vědecký zákon · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Časoprostor a Vektor · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Časoprostor a Vzdálenost · Vidět víc »

Vztažná soustava

Dvě různé soustavy a pozorování jednoho objektu. Vztažná (nebo také referenční) soustava je zvolená skupina těles (příp. i jediné vztažné těleso), které jsou vzájemně v klidu, anebo zadaném či známém vzájemném pohybu.

Nový!!: Časoprostor a Vztažná soustava · Vidět víc »

Zakřivený prostor

Zakřivení všeobecně představuje zahnutí, odbočení nebo vyhnutí se zcela přímému pohybu (v úhlu 180° — "rovina" nebo "přímý úhel").

Nový!!: Časoprostor a Zakřivený prostor · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Interval prostorového charakteru, Interval světelného charakteru, Interval časového charakteru, Izotropní interval, Nulový interval, Prostoročas, Prostoročasová vzdálenost, Prostoročasový interval, Prostorupodobný interval, Riemannův prostoročas, Riemannův časoprostor, Světelný interval, Zakřivený prostoročas, Zakřivený časoprostor, Časoprostorová vzdálenost, Časoprostorový interval, Časupodobný interval.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »