Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Člen (mluvnice)

Index Člen (mluvnice)

Člen se používá některých jazycích k označení podstatného jména.

44 vztahy: Aktuální větné členění, Akuzativ, Albánština, Angličtina, Švédština, Číslo (mluvnice), Balkán, Baltské jazyky, Baskičtina, Bulharština, Dativ, Dánština, Etymologie, Evropa, Faerština, Flektivní jazyk, Francouzština, Germánské jazyky, Hebrejština, Islandština, Koncovka (mluvnice), Kontext (lingvistika), Latina, Maďarština, Makedonština, Mluvnický pád, Němčina, Norština, Přídavné jméno, Přívlastek, Předpona, Podstatné jméno, Románské jazyky, Rumunština, Severogermánské jazyky, Skandinávie, Skloňování, Slovanské jazyky, Slovní druh, Slovosled, Sufix, Tvarosloví, Uralské jazyky, Zájmeno.

Aktuální větné členění

Aktuální členění větné (též aktuální členění výpovědi, zkratka AČV; někdy kladeno synonymně i s termínem funkční větná perspektiva (functional sentence perspective, FSP), kterým se ale někdy označuje jen pojetí tzv. brněnské školy (Jan Firbas), německy Thema-Rhema-Gliederung) je základní princip určující pořadí větných členů v jazycích s tzv.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Aktuální větné členění · Vidět víc »

Akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Akuzativ · Vidět víc »

Albánština

Albánština (albánsky gjuha shqipe nebo shqip) je indoevropský jazyk, kterým mluví přes 6 milionů lidí v Albánii a Kosovu.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Albánština · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Angličtina · Vidět víc »

Švédština

Švédština je severogermánský jazyk, kterým mluví okolo 10,5 milionů lidí především ve Švédsku a části Finska, hlavně na pobřeží a na Ålandech.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Švédština · Vidět víc »

Číslo (mluvnice)

Číslo je gramatická kategorie jmen i sloves, která udává počet účastníků děje.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Číslo (mluvnice) · Vidět víc »

Balkán

Balkán (chorvatsky, bosensky,srbsky a turecky Balkan, rumunsky Balcani, srbsky, makedonsky a bulharsky Балкан, albánsky Ballkan, řecky Βαλκάνια) je geografický a historický název území na Balkánském poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Balkán · Vidět víc »

Baltské jazyky

Baltské jazyky na pobřeží Baltu Baltské jazyky jsou skupina jazyků v indoevropské jazykové rodině, které kdysi používaly baltské národy (Baltové) na území rozprostírajícím se od Visly až po hranice Estonska.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Baltské jazyky · Vidět víc »

Baskičtina

Baskičtina (baskicky: Euskara) je izolovaný jazyk, který nepatří do žádné jazykové rodiny.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Baskičtina · Vidět víc »

Bulharština

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Bulharština · Vidět víc »

Dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Dativ · Vidět víc »

Dánština

Dánština, (dánsky dansk) je severogermánský jazyk, kterým hovoří okolo 5,5 milionu lidí, a to především v Dánsku.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Dánština · Vidět víc »

Etymologie

Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Etymologie · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Evropa · Vidět víc »

Faerština

Faerština (Føroyskt) je severogermánský jazyk, kterým mluví asi 45 000 obyvatel Faerských ostrovů a dalších asi 21 000 lidí v jiných oblastech (hlavně v Dánsku).

Nový!!: Člen (mluvnice) a Faerština · Vidět víc »

Flektivní jazyk

Flektivní jazyk vyjadřuje gramatické funkce pomocí flexe (ohýbání), tj.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Flektivní jazyk · Vidět víc »

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Francouzština · Vidět víc »

Germánské jazyky

němčina Germánské jazyky představují jednu z větví indoevropských jazyků.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Germánské jazyky · Vidět víc »

Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Hebrejština · Vidět víc »

Islandština

Islandština (íslenska) je severogermánský jazyk, kterým mluví asi 300 000 mluvčích na Islandu.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Islandština · Vidět víc »

Koncovka (mluvnice)

Koncovka je zakončení ohebných slov (tzv. flexivní sufix), které se při skloňování nebo časování slova mění.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Koncovka (mluvnice) · Vidět víc »

Kontext (lingvistika)

Kontext je v lingvistice různě velké jazykové okolí sledované jednotky textu (věta, odstavec, verš apod.), které je relevantní pro její skladbu nebo význam.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Kontext (lingvistika) · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Latina · Vidět víc »

Maďarština

Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v Maďarsku, v částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v částech Chorvatska.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Maďarština · Vidět víc »

Makedonština

Makedonština je jihoslovanský jazyk zapisovaný upravenou cyrilicí.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Makedonština · Vidět víc »

Mluvnický pád

Pád je morfologická kategorie, kterou flexivní jazyky obvykle vyjadřují vztah jmen (nomin) ke slovesu či jiným větným členům.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Mluvnický pád · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Němčina · Vidět víc »

Norština

Norština je severogermánský jazyk, kterým hovoří Norové.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Norština · Vidět víc »

Přídavné jméno

Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum, Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu – Anotátorská příručka, Marie Mikulová a kol.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Přídavné jméno · Vidět víc »

Přívlastek

Přívlastek (atribut) je větný člen, který rozvíjí jiný jmenný větný člen.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Přívlastek · Vidět víc »

Předpona

Přidáním předpony dochází ke změně významu slova. Předpona (též prefix) v lingvistice označuje jednotlivý morfém, který se vkládá před kořen základového slova.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Předpona · Vidět víc »

Podstatné jméno

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Podstatné jméno · Vidět víc »

Románské jazyky

Rozšíření románských jazyků:'''modrá''' – francouzština; '''zelená''' – španělština; '''oranžová''' – portugalština; '''žlutá''' – italština; '''červená''' – rumunština Románské jazyky je rodina jazyků, které se vyvinuly z latiny.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Románské jazyky · Vidět víc »

Rumunština

Rumunština, rumunsky limba română, je románský jazyk s asi 25 miliony mluvčími, převážně v Rumunsku, v oblasti Vojvodina v Srbsku a v Moldavsku, kde se z historických a politických důvodů nazývá moldavština.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Rumunština · Vidět víc »

Severogermánské jazyky

Rozšíření Severogermánské jazyky jsou větví germánských jazyků, které spadají do indoevropské jazykové rodiny.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Severogermánské jazyky · Vidět víc »

Skandinávie

Skandinávie označuje kulturní, historickou a etno-lingvistickou oblast v severní Evropě, která zahrnuje království dánské, švédské a norské, země vymezené svým společným etno-kulturním dědictvím a jazykem.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Skandinávie · Vidět víc »

Skloňování

Skloňování (deklinace) je jmenná flexe, tedy ohýbání slovních druhů, jako jsou podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, členy apod.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Skloňování · Vidět víc »

Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Slovanské jazyky · Vidět víc »

Slovní druh

Lingvistika dělí slova do slovních druhů.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Slovní druh · Vidět víc »

Slovosled

Slovosled (slovní pořádek, pořad) je pořadí slov a větných členů ve větách, frázích, rozvitých větných členech atp.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Slovosled · Vidět víc »

Sufix

Sufix je v lingvistice označení pro morfém připojovaný za kořen slova.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Sufix · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Tvarosloví · Vidět víc »

Uralské jazyky

Uralské jazyky tvoří samostatnou rodinu.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Uralské jazyky · Vidět víc »

Zájmeno

Zájmeno (náměstka, nástupka, pronomen, z latinského pro-nomen - „za-jméno“) je jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů.

Nový!!: Člen (mluvnice) a Zájmeno · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Neurčitý člen, Určitý člen, Člen (lingvistika), Člen (slovní druh).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »