Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Římský konzul

Index Římský konzul

Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius (konzul v roce 517) Konzul (zkráceně cos.; latinsky consul, pl. consules, což bylo odvozeno z consulere; česky radit se, rozvažovat) byl nejvyšší civilní a vojenský úředník (magistratus) ve starověkém Římě.

61 vztahy: Aristokracie, Augustus, Auspicia, Čeština, Řím, Římská říše, Římská legie, Římská shromáždění, Římské království, Římské provincie, Římský cenzor, Římský diktátor, Římský konzul, Římský senát, Byzantská říše, Caligula, Circus Maximus, Commodus, Cursus honorum, Etruskové, Fasces, Honorius (císař), Impérium, Imperátor, Latina, Liktor, Lucius Sextius, Magistratus, Martovo pole, Nobilita, Ostrogóti, Patricij, Plebej, Pomerium, Praetor, Principát, Quaestor, Rex sacrorum, Seznam římských konzulů, SPQR, Starověký Řím, Tarquinius Superbus, Toga, Tribun lidu, Triumf, Veto, Vojenský tribun, Západořímská říše, 1. leden, 153 př. n. l., ..., 190, 2. století př. n. l., 366 př. n. l., 367 př. n. l., 395, 4. století př. n. l., 443 př. n. l., 5. století př. n. l., 509 př. n. l., 534, 541. Rozbalte index (11 více) »

Aristokracie

Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.

Nový!!: Římský konzul a Aristokracie · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Nový!!: Římský konzul a Augustus · Vidět víc »

Auspicia

Auspicia (auguria) byla znamení Římanům, jimiž bozi dávali najevo svůj souhlas nebo nesouhlas s činem, jejž kdo podnikal.

Nový!!: Římský konzul a Auspicia · Vidět víc »

Čeština

Český jazyk neboli čeština je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté polštině a lužické srbštině.

Nový!!: Římský konzul a Čeština · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Římský konzul a Řím · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Římský konzul a Římská říše · Vidět víc »

Římská legie

Moderní rekonstrukce římských legionářů s plátovou zbrojí (''lorica segmentata'') Legie (z latinského slova legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády.

Nový!!: Římský konzul a Římská legie · Vidět víc »

Římská shromáždění

Mezi římská lidová shromáždění (comitia) patřily comitia curiata („kurijní shromáždění“), comitia centuriata („setninové shromáždění“) a comitia tributa („tributní shromáždění“).

Nový!!: Římský konzul a Římská shromáždění · Vidět víc »

Římské království

Římské království byla monarchistická vláda města Říma a jeho teritorií.

Nový!!: Římský konzul a Římské království · Vidět víc »

Římské provincie

Mapa provincií římské říše po roce 135 Provincie (latinsky provincia, pl. provinciae) byla ve starověkém Římě základní a až do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov.

Nový!!: Římský konzul a Římské provincie · Vidět víc »

Římský cenzor

Censor byl úředník ve starověkém Římě, jehož úkolem bylo provádět na základě sčítání lidu majetkové odhady občanů a jejich následné rozdělení do pěti majetkových tříd.

Nový!!: Římský konzul a Římský cenzor · Vidět víc »

Římský diktátor

Diktátor (latinsky dictator, „ten, který přikazuje“) byl v římské republice mimořádný politický úřad (magistratus extraordinarius), jenž byl ustavován za složitých politických nebo vojenských okolností.

Nový!!: Římský konzul a Římský diktátor · Vidět víc »

Římský konzul

Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius (konzul v roce 517) Konzul (zkráceně cos.; latinsky consul, pl. consules, což bylo odvozeno z consulere; česky radit se, rozvažovat) byl nejvyšší civilní a vojenský úředník (magistratus) ve starověkém Římě.

Nový!!: Římský konzul a Římský konzul · Vidět víc »

Římský senát

Římský senát byl v době republiky zřejmě nejvýznamnější institucí římského státu, přičemž senátoři, jeho členové, náleželi k nejváženějším římským občanům.

Nový!!: Římský konzul a Římský senát · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Římský konzul a Byzantská říše · Vidět víc »

Caligula

Gaius Caesar Augustus Germanicus (31. srpna 12 – 24. ledna 41), všeobecně známý spíše pod přízviskem Caligula, byl římský císař vládnoucí od 16. března 37 až do okamžiku svého zavraždění o čtyři roky později.

Nový!!: Římský konzul a Caligula · Vidět víc »

Circus Maximus

Mapa centra Říma během císařství, Circus Maximus je v pravém dolním rohu. Circus maximus (do češtiny přeložené jako Velký cirk) je římské antické sportoviště nacházející se v Římě mezi pahorky Palatinem a Aventinem.

Nový!!: Římský konzul a Circus Maximus · Vidět víc »

Commodus

Lucius Aurelius Commodus (31. srpna 161 Lanuvium – 31. prosince 192 Řím) byl římský císař panující v letech 177–192, nejprve jako spoluvládce svého otce Marka Aurelia, po 17. březnu 180 jako samovládce.

Nový!!: Římský konzul a Commodus · Vidět víc »

Cursus honorum

Cursus honorum (latinsky cesta poct, pořádek hodností) je pojem, označující služební postup jednotlivých úřadů v antickém Římě.

Nový!!: Římský konzul a Cursus honorum · Vidět víc »

Etruskové

Etruskové jsou málo poznané starověké etnikum, které sídlilo v Etrurii, na území dnešního Toskánska v Itálii.

Nový!!: Římský konzul a Etruskové · Vidět víc »

Fasces

Fasces Fasces byly symbolem římské moci (impérium) a práva.

Nový!!: Římský konzul a Fasces · Vidět víc »

Honorius (císař)

Flavius Honorius (9. září 384 – 15. srpna 423) byl západořímský císař od roku 395 až do své smrti.

Nový!!: Římský konzul a Honorius (císař) · Vidět víc »

Impérium

Impérium (lat. imperium) značí nejvyšší moc výkonnou ve státě, která v Římě za doby královské příslušela králi, za doby republikánské nejvyšším úředníkům (konsulům, diktátorovi a praetorům).

Nový!!: Římský konzul a Impérium · Vidět víc »

Imperátor

Imperátor (latinsky imperator) bylo původně označení nositele vojenské moci (imperium) v římské republice.

Nový!!: Římský konzul a Imperátor · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Římský konzul a Latina · Vidět víc »

Liktor

Liktor Liktor byl u Římanů veřejný sluha úředníků s impériem, zpravidla šlo o propuštěného otroka.

Nový!!: Římský konzul a Liktor · Vidět víc »

Lucius Sextius

Lucius Sextius Lateranus byl plebejského rodu, desetkrát zvolen tribunem lidu a jako první plebejec byl zvolen v roce 366 př. n. l. římským konzulem.

Nový!!: Římský konzul a Lucius Sextius · Vidět víc »

Magistratus

Magistratus (česky magistrát) byl ve starověkém Římě úředník zastávající magistraturu, tedy některý z volených úřadů.

Nový!!: Římský konzul a Magistratus · Vidět víc »

Martovo pole

Martovo pole (podle římského boha Marta) může znamenat.

Nový!!: Římský konzul a Martovo pole · Vidět víc »

Nobilita

Nobilita byla vrstva bohatých a vlivných římských občanů, která se vytvořila na začátku 3.

Nový!!: Římský konzul a Nobilita · Vidět víc »

Ostrogóti

Švédska Ostrogóti (též Východní Gótové, latinsky Ostrogothi nebo Austrogothi) byli východogermánské etnikum, které výrazně zasáhlo do událostí doby stěhování národů.

Nový!!: Římský konzul a Ostrogóti · Vidět víc »

Patricij

Patricij nebo patricius (z lat. pater, otec; doslova „potomek urozeného otce“) byl potomek staré římské rodiny a původně pouze patricijové byli plnoprávnými občany Říma.

Nový!!: Římský konzul a Patricij · Vidět víc »

Plebej

Plebej neboli plebejec (lat. plebeius z plebs, lid, měšťané) byl římský měšťan, který neměl předky mezi starou rodovou šlechtou (patricii čili optimáty).

Nový!!: Římský konzul a Plebej · Vidět víc »

Pomerium

Pomerium (lat. post murus, za zdmi) nebo pomoerium, je ve starověkém Římě posvátná magická hranice latinských měst, která město chránila před negativními silami.

Nový!!: Římský konzul a Pomerium · Vidět víc »

Praetor

Praetor nebo také prétor (z latinského prae-itor, „jdoucí vpřed“) je původní označení dvou nejvyšších římských úředníků, původně pouze pomocníků konzulů.

Nový!!: Římský konzul a Praetor · Vidět víc »

Principát

Octavius Augustus s občanskou korunou Jako principatus - principát se označovala raná forma císařské vlády v antické římské říši od Octavia Augusta do Diokleciána (císařem v letech 284–305), který zavedl centralizovanější a více absolutistický dominát.

Nový!!: Římský konzul a Principát · Vidět víc »

Quaestor

Quaestor (případně kvestor) byl římský úředník (magistratus) ustavovaný v nejstarších dobách konzulem k vyšetřování a stíhání hrdelních zločinů.

Nový!!: Římský konzul a Quaestor · Vidět víc »

Rex sacrorum

Rex sacrorum „král posvátného“ či rex sacrificulus „král obětník“ byl kněžský úřad ve starověkém římském náboženství.

Nový!!: Římský konzul a Rex sacrorum · Vidět víc »

Seznam římských konzulů

Seznam římských konzulů (fasti consulares) je základním pramenem pro dataci starořímských dějin a archeologie, neboť přiřazuje jednotlivým rokům jména konzulů, podle nichž se jednotlivé roky v historických pramenech pojmenovávaly.

Nový!!: Římský konzul a Seznam římských konzulů · Vidět víc »

SPQR

Písmena vytesaná do kameneS.P.Q.R. je latinská iniciálová zkratka ze sousloví Senatus Populusque Romanus, v překladu senát a lid římský.

Nový!!: Římský konzul a SPQR · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Římský konzul a Starověký Řím · Vidět víc »

Tarquinius Superbus

Lucius Tarquinius Superbus (neznámo – 495 př. n. l.) byl poslední římský král, který se dostal na trůn pomocí vraždy svého předchůdce Servia Tullia.

Nový!!: Římský konzul a Tarquinius Superbus · Vidět víc »

Toga

Římská toga Toga (lat., od tegó, pokrýt) byl svrchní oděv starověkého římského občana, který se nosil jen na veřejnosti (mimo dům).

Nový!!: Římský konzul a Toga · Vidět víc »

Tribun lidu

Tribun lidu (latinsky tribunus plebis) byl ve starověkém Římě vysoký volený úředník (magistratus), který měl ve městě zastávat zájmy plebejů před útiskem patricijů.

Nový!!: Římský konzul a Tribun lidu · Vidět víc »

Triumf

Triumf (latinsky triumphus) byla veřejná oslava konaná ve starověkém Římě na počest vítězného vojevůdce.

Nový!!: Římský konzul a Triumf · Vidět víc »

Veto

Veto, latinsky zakazuji, označuje stav, kdy jedna strana má právo jednostranně zastavit například zákonodárný proces.

Nový!!: Římský konzul a Veto · Vidět víc »

Vojenský tribun

Vojenský tribun (latinsky tribunus militum) byl důstojníkem římské armády.

Nový!!: Římský konzul a Vojenský tribun · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: Římský konzul a Západořímská říše · Vidět víc »

1. leden

1.

Nový!!: Římský konzul a 1. leden · Vidět víc »

153 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Římský konzul a 153 př. n. l. · Vidět víc »

190

Bez popisu.

Nový!!: Římský konzul a 190 · Vidět víc »

2. století př. n. l.

2.

Nový!!: Římský konzul a 2. století př. n. l. · Vidět víc »

366 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Římský konzul a 366 př. n. l. · Vidět víc »

367 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Římský konzul a 367 př. n. l. · Vidět víc »

395

Bez popisu.

Nový!!: Římský konzul a 395 · Vidět víc »

4. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Římský konzul a 4. století př. n. l. · Vidět víc »

443 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Římský konzul a 443 př. n. l. · Vidět víc »

5. století př. n. l.

Dějepis - Století.

Nový!!: Římský konzul a 5. století př. n. l. · Vidět víc »

509 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 514 513 512 511 510 – 509 př.

Nový!!: Římský konzul a 509 př. n. l. · Vidět víc »

534

Bez popisu.

Nový!!: Římský konzul a 534 · Vidět víc »

541

Bez popisu.

Nový!!: Římský konzul a 541 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Konzul (antický Řím), Prokonzul, Římští konzulové.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »