Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Římský senát

Index Římský senát

Římský senát byl v době republiky zřejmě nejvýznamnější institucí římského státu, přičemž senátoři, jeho členové, náleželi k nejváženějším římským občanům.

117 vztahy: Aedil, Afrika (provincie), Alexander Severus, Apeninský poloostrov, Augustus, Augustus (titul), Auspicia, Řím, Římská legie, Římská občanská válka, Římská shromáždění, Římské občanství, Římské právo, Římské provincie, Římský diktátor, Římský konzul, Řehoř I. Veliký, Řekové, Balbinus, Bitva u Actia, Byzantská říše, Cato starší, Cenzura, Constantius II., Cursus honorum, Etruskové, Eugenius, Fokas, Forum Romanum, Gaius Marius, Germáni, Ilýrie, Islámská expanze, Julius Caesar, Jupiter (mytologie), Justinián I., Křesťanství, Konstantin I. Veliký, Konstantinopol, Konzervatismus, Langobardi, Lucius Cornelius Cinna, Lucius Sergius Catilina, Marcus Aurelius, Marcus Tullius Cicero, Náboženství, Nero, Nerva, Nobilita, Odoaker, ..., Optimáti, Orient, Ostrogóti, Papež, Patricij, Plebej, Plinius mladší, Pohanství, Pompeius, Populárové, Praetor, Pretoriánská garda, Principát, Pupienus, Quaestor, Quintus Aurelius Symmachus Eusebius, Quintus Lutatius Catulus, Romanizace, Romulus a Remus, Sabinové, Saturn (bůh), Senát, Septimius Severus, Severní Afrika, Soukromé právo, SPQR, Starověk, Starověký Řím, Sulla, Tacitus, Theodorich Veliký, Theodosius I., Tiberios II., Tiberius, Tribun lidu, Tyrannis, Uzurpátor, Vespasianus, Veto, Západořímská říše, Zvykové právo, 1. století př. n. l., 14, 178, 2. století, 2. století př. n. l., 238, 3. století, 31 př. n. l., 312 př. n. l., 394, 395, 4 př. n. l., 4. století, 4. století př. n. l., 476, 5. století, 534, 542, 554, 568, 578, 580, 6. století, 7. století, 8. století, 9. století. Rozbalte index (67 více) »

Aedil

Aedil (latinsky aedilis, což bylo odvozeno ze slova aedes, aedis, „chrám“, „budova“) byl jeden z nižších úředníků (magistratus) v římské republice.

Nový!!: Římský senát a Aedil · Vidět víc »

Afrika (provincie)

Africa je latinské jméno severní části afrického kontinentu, která byla ve starověku římskou provincií.

Nový!!: Římský senát a Afrika (provincie) · Vidět víc »

Alexander Severus

Marcus Aurelius Severus Alexander, původním jménem Gessius Alexianus Bassianus, jako caesar Marcus Aurelius Alexander (1. října 208 Arca Caesarea, dnes ʿArká v Libanonu – únor / březen 235 u Mogontiaka, Germania Superior), byl římský císař panující v letech 222–235.

Nový!!: Římský senát a Alexander Severus · Vidět víc »

Apeninský poloostrov

Satelitní snímek Apeninského poloostrova a okolí Apeninský poloostrov je jeden z největších evropských poloostrovů.

Nový!!: Římský senát a Apeninský poloostrov · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Nový!!: Římský senát a Augustus · Vidět víc »

Augustus (titul)

Diokleciána (Nápis: Diocletianus Augustus) Čestný titul Augustus (lat. vznešený) byl od roku 27 př. n. l. do začátku 7.

Nový!!: Římský senát a Augustus (titul) · Vidět víc »

Auspicia

Auspicia (auguria) byla znamení Římanům, jimiž bozi dávali najevo svůj souhlas nebo nesouhlas s činem, jejž kdo podnikal.

Nový!!: Římský senát a Auspicia · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Římský senát a Řím · Vidět víc »

Římská legie

Moderní rekonstrukce římských legionářů s plátovou zbrojí (''lorica segmentata'') Legie (z latinského slova legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády.

Nový!!: Římský senát a Římská legie · Vidět víc »

Římská občanská válka

Římská občanská válka (49–45 př. n. l.) byl jeden z posledních vojensko-politických konfliktů v Římské republice před vznikem císařství.

Nový!!: Římský senát a Římská občanská válka · Vidět víc »

Římská shromáždění

Mezi římská lidová shromáždění (comitia) patřily comitia curiata („kurijní shromáždění“), comitia centuriata („setninové shromáždění“) a comitia tributa („tributní shromáždění“).

Nový!!: Římský senát a Římská shromáždění · Vidět víc »

Římské občanství

Římské občanství byl privilegovaný status, zajišťující svobodným obyvatelům starověkého Říma soubor určitých práv a povinností.

Nový!!: Římský senát a Římské občanství · Vidět víc »

Římské právo

Římské právo je právní systém, který se vyvinul ve starověké římské obci a postupně se rozšířil po celé Římské říši.

Nový!!: Římský senát a Římské právo · Vidět víc »

Římské provincie

Mapa provincií římské říše po roce 135 Provincie (latinsky provincia, pl. provinciae) byla ve starověkém Římě základní a až do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov.

Nový!!: Římský senát a Římské provincie · Vidět víc »

Římský diktátor

Diktátor (latinsky dictator, „ten, který přikazuje“) byl v římské republice mimořádný politický úřad (magistratus extraordinarius), jenž byl ustavován za složitých politických nebo vojenských okolností.

Nový!!: Římský senát a Římský diktátor · Vidět víc »

Římský konzul

Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius (konzul v roce 517) Konzul (zkráceně cos.; latinsky consul, pl. consules, což bylo odvozeno z consulere; česky radit se, rozvažovat) byl nejvyšší civilní a vojenský úředník (magistratus) ve starověkém Římě.

Nový!!: Římský senát a Římský konzul · Vidět víc »

Řehoř I. Veliký

Řehoř I. při diktování Gregoriánského chorálu, (miniatura z Antifonáře ze St. Gallen, okolo roku 1000) Svatý Řehoř I. Veliký (asi 540 – 12. březen 604), též Řehoř Dvojeslov (Dialogist), byl v pořadí 64.

Nový!!: Římský senát a Řehoř I. Veliký · Vidět víc »

Řekové

Rhodos(řecký ostrov) Řekové (Ἕλληνες) jsou indoevropský národ, který dnes obývá především Řecko, dále žijí jeho příslušníci na Kypru, v Albánii, Itálii a Egyptě a má přibližně 15 miliónů členů.

Nový!!: Římský senát a Řekové · Vidět víc »

Balbinus

Decimus Caelius Calvinus Balbinus (178 – červen 238) byl římský císař vládnoucí spolu s Pupienem asi od března do června roku 238, podle některých údajů 99 dní.

Nový!!: Římský senát a Balbinus · Vidět víc »

Bitva u Actia

Námořní bitva u Actia se odehrála 2. září roku 31 př. n. l. poblíž mysu Aktion v severní Akarnánii při vjezdu z Ionského moře do Ambrakijského zálivu v Řecku.

Nový!!: Římský senát a Bitva u Actia · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Římský senát a Byzantská říše · Vidět víc »

Cato starší

Cato starší, plným jménem Marcus Porcius Cato Censor (tzn. bývalý cenzor) (234 př. n. l. Tusculum – 149 př. n. l. Tusculum), byl římský spisovatel, politik, voják a řečník.

Nový!!: Římský senát a Cato starší · Vidět víc »

Cenzura

Není klasifikováno / nejsou data col-endNení klasifikováno / nejsou data Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky, obvykle tiskem či dalšími veřejnými médii, veřejnými proslovy, dopisy a podobně.

Nový!!: Římský senát a Cenzura · Vidět víc »

Constantius II.

Constantius II., vlastním jménem Flavius Iulius Constantius (7. srpna 317 v Ilýrii, zřejmě v Sirmiu – 3. listopadu 361 v Mopsukrenai, Kilíkie), byl synem Konstantina Velikého a císařem římské říše od roku 337 (na východě) resp.

Nový!!: Římský senát a Constantius II. · Vidět víc »

Cursus honorum

Cursus honorum (latinsky cesta poct, pořádek hodností) je pojem, označující služební postup jednotlivých úřadů v antickém Římě.

Nový!!: Římský senát a Cursus honorum · Vidět víc »

Etruskové

Etruskové jsou málo poznané starověké etnikum, které sídlilo v Etrurii, na území dnešního Toskánska v Itálii.

Nový!!: Římský senát a Etruskové · Vidět víc »

Eugenius

Flavius Eugenius (okolo 345 - 394 Frigidus) byl římský uzurpátor proti císaři Theodosiovi I. a římský učitel rétoriky v letech 392–394.

Nový!!: Římský senát a Eugenius · Vidět víc »

Fokas

Fokas (po roce 547 v Thrákii – 5. října 610 v Konstantinopoli) byl byzantský císař v letech 602 až 610.

Nový!!: Římský senát a Fokas · Vidět víc »

Forum Romanum

Pohled na Forum Romanum Forum Romanum bylo v dobách antického Říma centrum veřejného dění ve městě i v říši.

Nový!!: Římský senát a Forum Romanum · Vidět víc »

Gaius Marius

Takzvaný “Marius” z Glyptotéky v Mnichově Gaius Marius (157 př. n. l. – 13. ledna 86 př. n. l.) byl římský vojevůdce a politik zvolený celkem sedmkrát konzulem.

Nový!!: Římský senát a Gaius Marius · Vidět víc »

Germáni

border.

Nový!!: Římský senát a Germáni · Vidět víc »

Ilýrie

Ilyrské kmeny v předřímském období Ilýrie (albánsky Iliria; řecky Iλλυρία, Illyría; latinsky Illyricum) bylo ve starověku území, rozkládající se na západě dnešního Balkánského poloostrova, jež obývaly divoké kmeny Ilyrů – starověkého národa indoevropského původu, dorozumívajícího se ilyrskými jazyky.

Nový!!: Římský senát a Ilýrie · Vidět víc »

Islámská expanze

Islámský chalífát Tento článek pojednává o výbojích arabských kmenů uskutečněných pod praporem islámu, zahájených ve třicátých letech 7. století a pokračujících až do počátku 8. století.

Nový!!: Římský senát a Islámská expanze · Vidět víc »

Julius Caesar

Gaius Julius Caesar Gaius Julius Caesar (soudobá výslovnost, výslovnost pochází až z pozdní antiky či raného středověku, 12./13. července 100 př. n. l. – 15. března 44 př. n. l. Řím) byl římský vojevůdce a politik a jeden z nejmocnějších mužů antické historie.

Nový!!: Římský senát a Julius Caesar · Vidět víc »

Jupiter (mytologie)

Jupiter, latinsky a česky alternativně Iuppiter, je nejvyšší z římských bohů vládnoucí nebesům a hromu.

Nový!!: Římský senát a Jupiter (mytologie) · Vidět víc »

Justinián I.

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (kolem 482, Tauresium – 14. listopadu 565, Konstantinopol, Byzantská říše), známý spíše jako Justinián I., byl východořímský císař od roku 527 až do své smrti.

Nový!!: Římský senát a Justinián I. · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Římský senát a Křesťanství · Vidět víc »

Konstantin I. Veliký

Flavius Valerius Constantinus (27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie – 22. května 337 poblíž Nikomédie, Bithýnie), známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Nový!!: Římský senát a Konstantin I. Veliký · Vidět víc »

Konstantinopol

Konstantinopol Umělecké ztvárnění Konstantinopole. Dnešní podoba mohutných konstantinopolských hradeb Theodosiánské hradby Konstantinopol (neboli Konstantinopolis, česky též Cařihrad), v roce 1930 oficiálně přejmenována na Istanbul, bylo hlavním městem Římské říše, po rozdělení Římské říše hlavním městem Východořímského impéria či později nazývané Byzantské říše, a po dobytí Turky hlavním městem Osmanské říše.

Nový!!: Římský senát a Konstantinopol · Vidět víc »

Konzervatismus

Edmund Burke, zakladatel konzervativního myšlení Konzervatismus nebo konzervativismus (z lat. conservare, uchovávat) je vedle liberalismu a socialismu jednou ze tří hlavních politických ideologií.

Nový!!: Římský senát a Konzervatismus · Vidět víc »

Langobardi

Migrace ze Skandinávie Langobardi byli příslušníci západogermánských kmenů pocházející z dolního Labe.

Nový!!: Římský senát a Langobardi · Vidět víc »

Lucius Cornelius Cinna

Lucius Cornelius Cinna (kolem 130 př. n. l. – 84 př. n. l.) byl římský politik a čtyřnásobný konzul mezi lety 87 – 84 př.n.l. Cinna se vyznamenal během spojenecké války a byl zvolen konzulem pro rok 87 př.

Nový!!: Římský senát a Lucius Cornelius Cinna · Vidět víc »

Lucius Sergius Catilina

Lucius Sergius Catilina (108 př. n. l. – 62 př. n. l.) byl římský aristokrat a politik, švagr a protivník Ciceronův.

Nový!!: Římský senát a Lucius Sergius Catilina · Vidět víc »

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26. dubna 121 – 17. března 180), byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv.

Nový!!: Římský senát a Marcus Aurelius · Vidět víc »

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (3. ledna 106 př. n. l. Arpinum – 7. prosince 43 př. n. l. Řím) byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.

Nový!!: Římský senát a Marcus Tullius Cicero · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Římský senát a Náboženství · Vidět víc »

Nero

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (rodným jménem Lucius Domitius Ahenobarbus; 15. prosince 37 – 9. června 68) byl římský císař pocházející z julsko-klaudijské dynastie a vládnoucí od 13. října 54 až do okamžiku své smrti.

Nový!!: Římský senát a Nero · Vidět víc »

Nerva

Marcus Cocceius Nerva (8. listopadu 30 Narnia, Umbrie – 27. ledna 98 Řím) byl římský císař panující od 18. září 96 do 27. ledna 98, nejprve jako samovládce, od října 97 spolu s Markem Ulpiem Traianem, užívajícím titulu caesar.

Nový!!: Římský senát a Nerva · Vidět víc »

Nobilita

Nobilita byla vrstva bohatých a vlivných římských občanů, která se vytvořila na začátku 3.

Nový!!: Římský senát a Nobilita · Vidět víc »

Odoaker

Flavius Odoacer (Odoacerus, Odoacre, Odoaker), (433 Panonie – 493 Ravenna) byl germánský vojevůdce a italský král z kmene Skirů.

Nový!!: Římský senát a Odoaker · Vidět víc »

Optimáti

Optimáti (latinsky optimates, „nejlepší muži“; známí rovněž jako boni, „dobří muži“) byla aristokratická a silně konzervativní frakce v pozdní římské republice, jež se vyprofilovala v době reformního hnutí bratří Gracchů (Tiberia a Gaia).

Nový!!: Římský senát a Optimáti · Vidět víc »

Orient

Jeana-Léona Gérôma (kolem 1876) Orient (franc. východ) je tradiční označení východních zemí a kultur, jehož obsah se v dějinách měnil.

Nový!!: Římský senát a Orient · Vidět víc »

Ostrogóti

Švédska Ostrogóti (též Východní Gótové, latinsky Ostrogothi nebo Austrogothi) byli východogermánské etnikum, které výrazně zasáhlo do událostí doby stěhování národů.

Nový!!: Římský senát a Ostrogóti · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: Římský senát a Papež · Vidět víc »

Patricij

Patricij nebo patricius (z lat. pater, otec; doslova „potomek urozeného otce“) byl potomek staré římské rodiny a původně pouze patricijové byli plnoprávnými občany Říma.

Nový!!: Římský senát a Patricij · Vidět víc »

Plebej

Plebej neboli plebejec (lat. plebeius z plebs, lid, měšťané) byl římský měšťan, který neměl předky mezi starou rodovou šlechtou (patricii čili optimáty).

Nový!!: Římský senát a Plebej · Vidět víc »

Plinius mladší

Gaius Plinius Caecilius Secundus, známý jako Plinius minor, česky Plinius mladší, (61 – 113 Novum Comum, Itálie) byl římský spisovatel a právník.

Nový!!: Římský senát a Plinius mladší · Vidět víc »

Pohanství

Athéně Pohanství neboli paganismus (od latinského slova paganus, což znamená „venkovský“) je s pejorativním nádechem užívaný výraz především v křesťanské kultuře v podstatě pro veškerá mimo-křesťanská a před-křesťanská polyteistická náboženství vyznávaná zejména v oblasti Evropy a Blízkého východu.

Nový!!: Římský senát a Pohanství · Vidět víc »

Pompeius

Gnaeus Pompeius Magnus (29. září 106 př. n. l. – 28. září 48 př. n. l.), někdy zmiňován jako Pompeius Veliký, byl význačný vojevůdce a méně obratný politik na sklonku existence římské republiky.

Nový!!: Římský senát a Pompeius · Vidět víc »

Populárové

Populárové (latinsky populares, „naklonění lidu“; svými nepřáteli nazývaní „demagogové“) byli politici nearistokratického původu v době pozdní římské republiky, kteří s podporou lidových shromáždění usilovali o prolomení mocenského monopolu římského senátu.

Nový!!: Římský senát a Populárové · Vidět víc »

Praetor

Praetor nebo také prétor (z latinského prae-itor, „jdoucí vpřed“) je původní označení dvou nejvyšších římských úředníků, původně pouze pomocníků konzulů.

Nový!!: Římský senát a Praetor · Vidět víc »

Pretoriánská garda

Claudiovi, jej členové Pretoriánské gardy v roce 41, poté co byl zavražděn císař Caligula, objevili jak se skrývá za závěsem a prohlásili ho císařem. Pretoriánská garda byla elitní jednotka tvořící osobní stráž římských císařů.

Nový!!: Římský senát a Pretoriánská garda · Vidět víc »

Principát

Octavius Augustus s občanskou korunou Jako principatus - principát se označovala raná forma císařské vlády v antické římské říši od Octavia Augusta do Diokleciána (císařem v letech 284–305), který zavedl centralizovanější a více absolutistický dominát.

Nový!!: Římský senát a Principát · Vidět víc »

Pupienus

Marcus Clodius Pupienus Maximus (asi 164 – červen 238 Řím) byl římský císař vládnoucí spolu se svým kolegou Balbinem asi od března do června roku 238, podle některých údajů 99 dní.

Nový!!: Římský senát a Pupienus · Vidět víc »

Quaestor

Quaestor (případně kvestor) byl římský úředník (magistratus) ustavovaný v nejstarších dobách konzulem k vyšetřování a stíhání hrdelních zločinů.

Nový!!: Římský senát a Quaestor · Vidět víc »

Quintus Aurelius Symmachus Eusebius

Quintus Aurelius Symmachus Eusebius (asi 345 – po 402 před 415), byl římský spisovatel, řečník a státník.

Nový!!: Římský senát a Quintus Aurelius Symmachus Eusebius · Vidět víc »

Quintus Lutatius Catulus

Quintus Lutatius Catulus (150 př. n. l.– 87 př. n. l.) byl římský státník, vojevůdce a literát, jeden z významných členů rodu prestižního senátorského rodu Lutatiů (gens Lutatia).

Nový!!: Římský senát a Quintus Lutatius Catulus · Vidět víc »

Romanizace

Romanizace je proces postupného převládání vlivu římské kultury v západní polovině Římské říše.

Nový!!: Římský senát a Romanizace · Vidět víc »

Romulus a Remus

Kapitolská vlčice, socha vlčice kojící Romula a Rema Romulus a Remus byla podle pověsti dvojčata, která založila Řím.

Nový!!: Římský senát a Romulus a Remus · Vidět víc »

Sabinové

Sabinové byl kmen žijící na území dnešní Itálie.

Nový!!: Římský senát a Sabinové · Vidět víc »

Saturn (bůh)

Saturn, latinsky Saturnus, byl římský bůh zemědělství, sklizně a času.

Nový!!: Římský senát a Saturn (bůh) · Vidět víc »

Senát

Senát (z latinského – stařec) je zastupitelský orgán (zákonodárný sbor), obvykle je horní komorou parlamentu.

Nový!!: Římský senát a Senát · Vidět víc »

Septimius Severus

Lucius Septimius Severus, jako císař Lucius Septimius Severus Pertinax (11. dubna 146 Leptis Magna, Afrika – 4. února 211 Eburacum, Británie), byl římský císař vládnoucí od 9. dubna 193 do 4. února 211, nejprve spolu s Clodiem Albinem (193–196/197), později se svými syny Caracallou a Getou.

Nový!!: Římský senát a Septimius Severus · Vidět víc »

Severní Afrika

Severní Afrika, která je od zbytku afrického kontinentu oddělena pouští Sahara představuje nejsevernější část tohoto kontinentu.

Nový!!: Římský senát a Severní Afrika · Vidět víc »

Soukromé právo

Soukromé právo (ius privatum) je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vůči právu veřejnému.

Nový!!: Římský senát a Soukromé právo · Vidět víc »

SPQR

Písmena vytesaná do kameneS.P.Q.R. je latinská iniciálová zkratka ze sousloví Senatus Populusque Romanus, v překladu senát a lid římský.

Nový!!: Římský senát a SPQR · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Římský senát a Starověk · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Římský senát a Starověký Řím · Vidět víc »

Sulla

Lucius Cornelius Sulla (okolo 138/134 př. n. l. – 78 př. n. l.), zvaný Felix („Šťastný“), byl římský politik, vojevůdce a diktátor v době pozdní fáze existence Římské republiky.

Nový!!: Římský senát a Sulla · Vidět víc »

Tacitus

Vídni Publius (též Gaius) Cornelius Tacitus (kolem 55 n. l. – 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124) byl římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.

Nový!!: Římský senát a Tacitus · Vidět víc »

Theodorich Veliký

Theodorich (též Theoderich) Veliký (453–526) z rodu Amalů byl od roku 474 králem Ostrogótů.

Nový!!: Římský senát a Theodorich Veliký · Vidět víc »

Theodosius I.

Flavius Theodosius, známý také jako Theodosius Veliký (11. ledna 347 Cauca, Hispánie – 17. ledna 395 Mediolanum), byl v letech 379 až 394 římským císařem na Východě a od konce roku 394 posledním panovníkem celého římského impéria.

Nový!!: Římský senát a Theodosius I. · Vidět víc »

Tiberios II.

Tiberios II.

Nový!!: Římský senát a Tiberios II. · Vidět víc »

Tiberius

Tiberius Julius Caesar Augustus (rodným jménem Tiberius Claudius Nero; 16. listopadu 42 př. n. l. – 16. března 37) byl římský císař od roku 14 až do své smrti.

Nový!!: Římský senát a Tiberius · Vidět víc »

Tribun lidu

Tribun lidu (latinsky tribunus plebis) byl ve starověkém Římě vysoký volený úředník (magistratus), který měl ve městě zastávat zájmy plebejů před útiskem patricijů.

Nový!!: Římský senát a Tribun lidu · Vidět víc »

Tyrannis

Tyrannis nebo počeštěně tyranida (řecky) označuje formu vlády řecké antiky, které bylo obvyklé zejména v rozmezí let 600–200 př. n. l. V obou případech je hlavou takového systému tyran (řecky – tyrannos), v dobách antického Řecka to bylo označení vládce.

Nový!!: Římský senát a Tyrannis · Vidět víc »

Uzurpátor

Uzurpátor je v obecném slova smyslu osoba, která si přisvojuje cizí práva a požitky, ať už násilím nebo svévolným jednáním.

Nový!!: Římský senát a Uzurpátor · Vidět víc »

Vespasianus

Titus Flavius Vespasianus (17. listopadu 9, Falacrinae – 23. června 79, Aquae Cutiliae) běžně známý jako Vespasianus (česky Vespasián), byl římský císař od roku 69 až do své smrti.

Nový!!: Římský senát a Vespasianus · Vidět víc »

Veto

Veto, latinsky zakazuji, označuje stav, kdy jedna strana má právo jednostranně zastavit například zákonodárný proces.

Nový!!: Římský senát a Veto · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: Římský senát a Západořímská říše · Vidět víc »

Zvykové právo

Zvykové právo je právní systém založený na právních obyčejích, které se v určitém společenství ustálily a jsou všeobecně uznávány, sankcionovány a dodržovány.

Nový!!: Římský senát a Zvykové právo · Vidět víc »

1. století př. n. l.

1.

Nový!!: Římský senát a 1. století př. n. l. · Vidět víc »

14

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 14 · Vidět víc »

178

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 178 · Vidět víc »

2. století

2.

Nový!!: Římský senát a 2. století · Vidět víc »

2. století př. n. l.

2.

Nový!!: Římský senát a 2. století př. n. l. · Vidět víc »

238

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 238 · Vidět víc »

3. století

3.

Nový!!: Římský senát a 3. století · Vidět víc »

31 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 31 př. n. l. · Vidět víc »

312 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 312 př. n. l. · Vidět víc »

394

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 394 · Vidět víc »

395

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 395 · Vidět víc »

4 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 4 př. n. l. · Vidět víc »

4. století

4.

Nový!!: Římský senát a 4. století · Vidět víc »

4. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Římský senát a 4. století př. n. l. · Vidět víc »

476

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 476 · Vidět víc »

5. století

5.

Nový!!: Římský senát a 5. století · Vidět víc »

534

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 534 · Vidět víc »

542

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 542 · Vidět víc »

554

V bitvě u Casilina se byzantskému vojevůdci, Narsovi, podařilo zničit franskou armádou.

Nový!!: Římský senát a 554 · Vidět víc »

568

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 568 · Vidět víc »

578

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 578 · Vidět víc »

580

Bez popisu.

Nový!!: Římský senát a 580 · Vidět víc »

6. století

6.

Nový!!: Římský senát a 6. století · Vidět víc »

7. století

7.

Nový!!: Římský senát a 7. století · Vidět víc »

8. století

8.

Nový!!: Římský senát a 8. století · Vidět víc »

9. století

9.

Nový!!: Římský senát a 9. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Senatus consultum, Senát (Řím), Římský senátor.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »