Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Žárlivost

Index Žárlivost

Žárlivost Žárlivost je jedna z lidských emocí, charakterizovaná nadměrným ulpíváním na určité osobě a zvýšenou obavou o její ztrátu.

23 vztahy: Žena, Báseň, Biologie, Dílo, Dítě, Emoce, Film, Hněv, Mezilidský vztah, Muž, Patologie, Píseň, Představa, Pocit, Psycholog, Román, Sex, Sociologie, Strach, Umělec, Vědec, Vztah, Zelená.

Žena

Symbol označující ženu Detail z Bouguereauova Zrození Venuše Žena je dospělý člověk samičího pohlaví.

Nový!!: Žárlivost a Žena · Vidět víc »

Báseň

Báseň je literární dílo ve verších, většinou krátkého rozsahu a lyrického ladění.

Nový!!: Žárlivost a Báseň · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Žárlivost a Biologie · Vidět víc »

Dílo

Dílo je výsledek nějaké služby nebo lidské činnosti; obvykle se jedná o věc, konkrétní předmět nebo i jejich ucelený soubor apod.

Nový!!: Žárlivost a Dílo · Vidět víc »

Dítě

Novorozenec Dítě je člověk v prvním období svého života; o tomto významu slova dítě pojednává následující text.

Nový!!: Žárlivost a Dítě · Vidět víc »

Emoce

Emoce (z lat. emovere- vzrušovat) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání atd.), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti.

Nový!!: Žárlivost a Emoce · Vidět víc »

Film

Auguste a Louis Lumièrové Film je souhrnné označení pro kinematografii a veškeré její aspekty – umělecké, technické, komerční a společenské.

Nový!!: Žárlivost a Film · Vidět víc »

Hněv

Giotto (1267-1337), Cappella Scrovegni, Padova Hněv je silná afektivní reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle nebo brání rozvíjení jednání.

Nový!!: Žárlivost a Hněv · Vidět víc »

Mezilidský vztah

Mezilidský vztah, cizím slovem interpersonální vztah (chápáno jako vztah lidí) je obecná vlastnost konkrétního člověka, která se váže k jinému člověku nebo skupině lidí.

Nový!!: Žárlivost a Mezilidský vztah · Vidět víc »

Muž

Symbol označující muže Proporce lidské postavy (Vitruvius), Leonardo da Vinci Muž je dospělý člověk samčího pohlaví.

Nový!!: Žárlivost a Muž · Vidět víc »

Patologie

plody Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů.

Nový!!: Žárlivost a Patologie · Vidět víc »

Píseň

Píseň, písnička případně popěvek, je jeden ze základních typů hudebního projevu.

Nový!!: Žárlivost a Píseň · Vidět víc »

Představa

Představa (kalk z něm. Vor-stellung) je velmi široké označení pro obsahy či obrazy, které si vědomí „staví před sebe“ jako témata.

Nový!!: Žárlivost a Představa · Vidět víc »

Pocit

Pocit může být slabě vnímaná i obtížně pojmenovatelná emoce, myšlenka, vjem, případně jejich kombinace.

Nový!!: Žárlivost a Pocit · Vidět víc »

Psycholog

Psycholog v odborném slova smyslu je člověk, který se věnuje psychologii buďto jako psychoterapeut, klinický psycholog, anebo jako kvalifikovaný odborník v jednom z oborů psychologie; slovo psycholog také označuje absolventa psychologického studia i výzkumného pracovníka v oboru psychologie.

Nový!!: Žárlivost a Psycholog · Vidět víc »

Román

Román je prozaický epický literární žánr, smyšlené vyprávění.

Nový!!: Žárlivost a Román · Vidět víc »

Sex

Slovo sex může mít několik významů.

Nový!!: Žárlivost a Sex · Vidět víc »

Sociologie

Auguste Comte považovaný za zakladatele sociologie Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností.

Nový!!: Žárlivost a Sociologie · Vidět víc »

Strach

Ilustrativní obrázek vystrašené tváře z filmu ''Chaplin v hotelu'' Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí.

Nový!!: Žárlivost a Strach · Vidět víc »

Umělec

„Umělci jsou osoby, jež vytvářejí či interpretují umělecká díla s tím, že se touto prací živí či o to usilují.

Nový!!: Žárlivost a Umělec · Vidět víc »

Vědec

Fyzik Albert Einstein Vědec je jedinec systematicky usilující o poznání skutečnosti.

Nový!!: Žárlivost a Vědec · Vidět víc »

Vztah

Vztah je obecná vlastnost konkrétního objektu nebo subjektu (entity), která se váže k jinému objektu nebo subjektu (entitě).

Nový!!: Žárlivost a Vztah · Vidět víc »

Zelená

Zelená je jedna ze základních barev barevného spektra, je to barva monochromatického světla o vlnové délce zhruba 520 až 570 nm.

Nový!!: Žárlivost a Zelená · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »