Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Železo

Index Železo

Železo (chemická značka Fe) je nejrozšířenější přechodný kovový prvek a druhý nejrozšířenější kov na Zemi, je také hojně zastoupen i ve vesmíru.

240 vztahy: Alotropické modifikace železa, Amoniak, Analytická chemie, Andradit, Anorganická sloučenina, Atomové jádro, Augit, Austrálie, Čedič, Červená krvinka, Čtyřstěn, Bílkovina, Bessemerův konvertor, Biogenní prvky, Bornit, Brazílie, Brom, Bromičnany, Bromid železitý, Celiakie, Chelatace, Chelaton 3, Chetité, Chlor, Chlorid železitý, Chlorid železnatý, Chlorid barnatý, Chlorofyl, Chlorovodík, Chrom, Chromit, Chudokrevnost, Coquimbit, Curieova teplota, Cytochrom, Cytochrom c oxidáza, Cytoplazmatická membrána, Dýchání, Dřevěné uhlí, Den, Destilace, Disko (ostrov), Disulfid železnatý, Dmychadlo, Doba železná, Doba halštatská, Dusík, Dusičnan železitý, Dusičnany, Dusitany, ..., Elektron, Enzym, Ethery, Exotermní reakce, Fenoly, Feromagnetismus, Ferrimagnetismus, Ferritin, Fluor, Fluorid železnatý, Fosfor, Fosforečnany, Fotosyntéza, Goethit, Grónsko, Halogenidy, Hematit, Hemoglobin, Hemolýza, Hexakyanoželezitan draselný, Hexakyanoželeznatan draselný, Hliník, Hmotnostní spektrometrie, Hořčík, Hodina, Hvězda, Hydrát, Hydrolýza, Hydroxidy, Ilmenit, Industrializace, Ion, Izotop, Jakobsit, Jod, Jodidy, Kalení, Kamenec, Kassel, Křemík, Křemičitany, Kobalt, Kobaltin, Koks, Komplexní sloučenina, Konvertor (metalurgie), Koordinační číslo, Koroze, Kovářství, Kovový šrot, Kovy, Krevní plazma, Krvetvorba, Kyanovodík, Kyselina šťavelová, Kyselina chloristá, Kyselina chlorovodíková, Kyselina dusičná, Kyselina fluorovodíková, Kyselina fosforečná, Kyselina sírová, Kyselina thiokyanatá, Kyseliny, Kyslík, Laténská kultura, Legování, Lepidokrokit, Ligand, Limonit, Lipnicovité, Litina, Magnet, Magnetit, Mangan, Markazit, Měď, Měsíc, Menstruace, Mikrovlnná trouba, Minerál, Minerální olej, Minuta, Mohrova sůl, Myoglobin, Nadmořská výška, Německo, Nikl, Nukleon, Nukleosyntéza, Ocel, Olivín, Organická sloučenina, Osmistěn, Osmium, Otrava, Oxid železitý, Oxid železnatý, Oxid železnato-železitý, Oxid křemičitý, Oxid uhelnatý, Oxid uhličitý, Oxid vápenatý, Oxidační činidlo, Oxidy, Parts per million, Pascal (jednotka), Pasivace, Přechodné kovy, Pentakarbonyl železa, Peroxidáza, Pevná látka, Pevnost (fyzika), PH, Pigment, Pitná voda, Planeta, Plíce, Plošný spoj, Polymer, Popouštění, Porfyriny, Pravěk, Pudlovna, Pyrhotin, Pyrit, Pyrrol, Quenstedtit, Radar, Radionuklid, Redoxní potenciál, Redoxní reakce, Redukční činidlo, Rez, Rok, Roztok, Ruda, Ruthenium, Sacharidy, Síra, Síran amonný, Síran železitý, Síran železnatý, Sírany, Schiffovy báze, Siderit, Siderit (meteorit), Siemensova–Martinova pec, Slitina, Soli, Srážení, Stavebnictví, Středověk, Struska, Sulfid železnatý, Sulfid manganatý, Sulfidy, Surové železo, Světlo, Termonukleární fúze, Thiokyanatan, Transferin, Transformátor, Triplit, Tvrdost kovů, Uhlík, Uhličitany, Vanad, Vápenec, Výroba oceli, Vesmír, Vivianit, Voda, Vodík, Vodní pára, Vysoká pec, Vzduch, Wolfram, Wolframit, Xylém, Záření beta, Země, Zemská kůra, Zemské jádro, Zlato, 12. století př. n. l., 14. století, 18. století, 1855, 1865, 19. století. Rozbalte index (190 více) »

Alotropické modifikace železa

Alotropické modifikace železa je jeden z nejznámějších příkladů alotropie v kovech.

Nový!!: Železo a Alotropické modifikace železa · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Železo a Amoniak · Vidět víc »

Analytická chemie

zakladatelé analytické chemie po směru hodinových ručiček Lavoisier (vlevo nahoře), Wilhelm Ostwald a Gustav Robert Kirchhoff) Analytická chemie je jedním z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním chemického složení vzorků látek a směsí.

Nový!!: Železo a Analytická chemie · Vidět víc »

Andradit

Andradit (Dana, 1868), chemický vzorec Ca3Fe23+(SiO4)3, je krychlový minerál ze skupiny granátu.

Nový!!: Železo a Andradit · Vidět víc »

Anorganická sloučenina

Anorganická sloučenina je chemicky čistá látka, která zpravidla obsahuje jeden nebo více atomů kovu, výjimku tvoří především sloučeniny uhlíku, které se neřadí mezi organické sloučeniny (oxidy uhlíku, sirouhlík, atd.). Studiem chování a charakterizací těchto látek se zabývá anorganická chemie.

Nový!!: Železo a Anorganická sloučenina · Vidět víc »

Atomové jádro

helia. Atomové jádro je vnitřní kladně nabitá část atomu a tvoří jeho hmotnostní i prostorové centrum.

Nový!!: Železo a Atomové jádro · Vidět víc »

Augit

Augit (Werner, 1792), chemický vzorec (Ca, Na)(Mg, Fe, Al, Ti), je minerál ze skupiny jednoklonných pyroxenů.

Nový!!: Železo a Augit · Vidět víc »

Austrálie

Austrálie, oficiálně Australské společenství – v českém prostředí též Australský svaz – je federativní stát na jižní polokouli nacházející se na stejnojmenném kontinentu.

Nový!!: Železo a Austrálie · Vidět víc »

Čedič

Čedič Čedič neboli bazalt (starší, paleozoické bazalty se nesprávně nazývají diabas nebo melafyrHovorka, D., 1990: Sopky. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 147 s.) je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy s vyrostlicemi jednotlivých minerálů.

Nový!!: Železo a Čedič · Vidět víc »

Červená krvinka

Lidské červené krvinky Červená krvinka čili erytrocyt (z řec. erythros – červený a kytos – buňka) je nejběžnější krevní buňka.

Nový!!: Železo a Červená krvinka · Vidět víc »

Čtyřstěn

Čtyřstěn (jinak zvaný též jako tetraedr) je nejjednodušší typ trojrozměrného tělesa.

Nový!!: Železo a Čtyřstěn · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Železo a Bílkovina · Vidět víc »

Bessemerův konvertor

Bessemerův konvertor - pohled a řez Bessemerův konvertor bylo první metalurgické zařízení, umožňující velkovýrobu oceli ze surového železa.

Nový!!: Železo a Bessemerův konvertor · Vidět víc »

Biogenní prvky

Biogenní prvky jsou prvky nezbytné pro život, tzv.

Nový!!: Železo a Biogenní prvky · Vidět víc »

Bornit

Bornit (Haidinger, 1845), chemický vzorec Cu5FeS4, je kosočtverečný minerál.

Nový!!: Železo a Bornit · Vidět víc »

Brazílie

Brazilská federativní republika (República Federativa do Brasil) je federativní republika, největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky.

Nový!!: Železo a Brazílie · Vidět víc »

Brom

Brom, chemická značka Br, lat.

Nový!!: Železo a Brom · Vidět víc »

Bromičnany

Bromičnany jsou soli kyseliny bromičné, obsahují bromičnanový aniont BrO.

Nový!!: Železo a Bromičnany · Vidět víc »

Bromid železitý

Bromid železitý je hnědá krystalická anorganická sloučenina bez zápachu, patřící mezi bromidy, se vzorcem FeBr3.

Nový!!: Železo a Bromid železitý · Vidět víc »

Celiakie

Celiakie (také glutenová enteropatie nebo celiakální sprue) je chronické autoimunitní onemocnění postihující gastrointestinální soustavu, které však může mít i mimostřevní příznaky (například Duhringova nemoc, neboli „kožní celiakie“).

Nový!!: Železo a Celiakie · Vidět víc »

Chelatace

Metal-EDTA chelát Chelatace je navázání dvou či vícevazebného ligandu.

Nový!!: Železo a Chelatace · Vidět víc »

Chelaton 3

Chelaton 3 Chelaton 3 je organická sloučenina používaná zejména jako titrační roztok, tj.

Nový!!: Železo a Chelaton 3 · Vidět víc »

Chetité

Chetité (někdy také Hetejci, anglicky Hittites, francouzsky Hittite(s), německy Hethiter) byli indoevropský národ, který vytvořil říši, zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny.

Nový!!: Železo a Chetité · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Železo a Chlor · Vidět víc »

Chlorid železitý

Chlorid železitý (chemický vzorec FeCl3) je světle hnědá hygroskopická anorganická sloučenina, která se za působení vzdušné vlhkosti samovolně roztéká.

Nový!!: Železo a Chlorid železitý · Vidět víc »

Chlorid železnatý

Chlorid železnatý (chemický vzorec FeCl2) je chemická sloučenina železa a chloru.

Nový!!: Železo a Chlorid železnatý · Vidět víc »

Chlorid barnatý

Chlorid barnatý je iontová anorganická sloučenina chloru a barya se vzorcem BaCl2.

Nový!!: Železo a Chlorid barnatý · Vidět víc »

Chlorofyl

Absorpční spektrum chlorofylu a b Chlorofyl je zelený pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách.

Nový!!: Železo a Chlorofyl · Vidět víc »

Chlorovodík

Chlorovodík (HCl, systematický název chloran) je sloučenina chloru a vodíku.

Nový!!: Železo a Chlorovodík · Vidět víc »

Chrom

Chrom, chemická značka Cr, (lat. Chromium) je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov.

Nový!!: Železo a Chrom · Vidět víc »

Chromit

Chromit (Haidinger, 1845), chemický vzorec FeCr2O4 (oxid železnato–chromitý), je krychlový minerál.

Nový!!: Železo a Chromit · Vidět víc »

Chudokrevnost

Chudokrevnost neboli anémie je stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace hemoglobinu pod normu stanovenou podle věku a pohlaví.

Nový!!: Železo a Chudokrevnost · Vidět víc »

Coquimbit

Coquimbit (Breithaupt, 1841), chemický vzorec Fe23+(SO4)3·9H2O, je šesterečný minerál.

Nový!!: Železo a Coquimbit · Vidět víc »

Curieova teplota

Curieův bod nebo Curieova teplota (Tc) je charakteristická vlastnost feromagnetických a piezoelektrických látek, kterou popsal francouzský fyzik Pierre Curie.

Nový!!: Železo a Curieova teplota · Vidět víc »

Cytochrom

Cytochrom c s hemem c. Cytochrom je označení pro bílkoviny vázané na membrány a obsahující ve své molekule hemové skupiny, které zajišťují přenos elektronů tak, že se navázané ionty železa střídavě redukují a oxidují z Fe2+ na Fe3+ a zpátky.

Nový!!: Železo a Cytochrom · Vidět víc »

Cytochrom c oxidáza

Struktura cytochrom c oxidázy v membráně; intermembránový prostor je nahoře, mitochondriální matrix dole Podjednotka I a II cytochrom c oxidázy Cytochrom c oxidáza (též komplex IV nebo cytochrom aa3 komplex, EC 1.9.3.1), zkratka COX či CcO, je enzymatický membránový komplex, který oxiduje cytochrom c a energii využívá k tvorbě protonového gradientu napříč membránou.

Nový!!: Železo a Cytochrom c oxidáza · Vidět víc »

Cytoplazmatická membrána

Cytoplazmatická membrána (také plazmatická membrána, plazmalema) je tenký semipermeabilní obal ohraničující vnitřek buňky od vnějšího prostředí a kontrolující pohyb látek do buňky a ven z buňky Buněčná membrána je selektivně permeabilní pro ionty a organické molekuly, a v zásadě chrání buňku před vnějšími vlivy.

Nový!!: Železo a Cytoplazmatická membrána · Vidět víc »

Dýchání

Ilustrace změny lidského těla během dýchání Dýchání (respirace (ve fyziologii), ventilace) je proces výměny plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého, mezi organismem a jeho externím prostředím.

Nový!!: Železo a Dýchání · Vidět víc »

Dřevěné uhlí

Dřevěné uhlí Dřevěné uhlí je dřevo karbonizované za vysokých teplot bez přístupu vzduchu.

Nový!!: Železo a Dřevěné uhlí · Vidět víc »

Den

Den je jednotka času trvající 24 hodin a také denní doba, čas mezi východem a západem slunce, tedy opak noci.

Nový!!: Železo a Den · Vidět víc »

Destilace

Destilace je metoda oddělování kapalných látek založená na různé těkavosti složek ve vroucí kapalné směsi.

Nový!!: Železo a Destilace · Vidět víc »

Disko (ostrov)

Disko (– velký ostrov) je ostrov v Baffinově zálivu zhruba v polovině západního pobřeží Grónska.

Nový!!: Železo a Disko (ostrov) · Vidět víc »

Disulfid železnatý

Disulfid železnatý má více významů.

Nový!!: Železo a Disulfid železnatý · Vidět víc »

Dmychadlo

Dmychadlo je stroj pro stlačování (tlakem do 0,3 MPa) a dopravu plynů, nejčastěji vzduchu.

Nový!!: Železo a Dmychadlo · Vidět víc »

Doba železná

V archeologii je dobou železnou označováno stádium ve vývoji lidstva, kdy člověk používal převážně železo pro výrobu nástrojů a zbraní.

Nový!!: Železo a Doba železná · Vidět víc »

Doba halštatská

keltskými kmeny jsou vyznačená názvy. NM Praha) Artefakty z halštatského období (NM Praha) Doba halštatská označuje období, během kterého se ve střední Evropě objevili Keltové a začalo se zpracovávat železo.

Nový!!: Železo a Doba halštatská · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Železo a Dusík · Vidět víc »

Dusičnan železitý

Dusičnan železitý (dříve též nitrát železitý) je hygroskopická chemická látka se vzorcem Fe(NO3)3.V bezvodém stavu se jedná o světle fialovou krystalickou látku (na vzduchu tmavnoucí, až se stane hnědooranžovou), při krystalizaci z vodných roztoků vytváří hexahydrát a nonahydrát, které jsou oranžové.

Nový!!: Železo a Dusičnan železitý · Vidět víc »

Dusičnany

Dusičnany (ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné, obsahují tedy aniont NO3- o molární hmotnosti 62,01 gramů na mol.

Nový!!: Železo a Dusičnany · Vidět víc »

Dusitany

Dusitany Dusitany (nitrity) jsou solemi kyseliny dusité (HNO2), dusitanové ionty mají vzorec NO2-.

Nový!!: Železo a Dusitany · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Železo a Elektron · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Železo a Enzym · Vidět víc »

Ethery

Ethery jsou látky, které obsahují ve svých molekulách dvojvaznou skupinu ―O―, na kterou se vážou dva uhlovodíkové zbytky (obecný vzorec R―O―R’).

Nový!!: Železo a Ethery · Vidět víc »

Exotermní reakce

Exotermní (exotermická) reakce je chemická reakce, při níž se uvolňuje energie, obvykle ve formě tepla.

Nový!!: Železo a Exotermní reakce · Vidět víc »

Fenoly

Fenol, nejjednodušší z fenolů. Jako fenoly (též fenolické sloučeniny) se v organické chemii označuje třída sloučenin, které obsahují hydroxylovou funkční skupinu (-OH) vázanou přímo na benzenový kruh (aromatické jádro).

Nový!!: Železo a Fenoly · Vidět víc »

Feromagnetismus

Feromagnetismus je fyzikální teorie, která popisuje magnetické vlastnosti látek Feromagnetismus je jev, kterým materiál může vykazovat spontánní magnetizaci a je jednou z nejsilnějších forem magnetismu.

Nový!!: Železo a Feromagnetismus · Vidět víc »

Ferrimagnetismus

ferrimagnetické uspořádání Ve fyzice ferrimagnetický materiál je ten, ve kterém magnetický moment atomů na různých podmřížkách je v protikladu jako u antiferromagnetismu, ale protikladné momenty jsou nerovné a spontánní magnetizace zůstává.

Nový!!: Železo a Ferrimagnetismus · Vidět víc »

Ferritin

Struktura ferritinu Ferritin je globulární vnitrobuněčný protein, který slouží jako hlavní zásobní forma železa, jelikož železo je pro buňky samo o sobě toxické.

Nový!!: Železo a Ferritin · Vidět víc »

Fluor

Fluor (latinsky Fluorum) je nekovový prvek, značně toxický, zelenožlutý plyn, chemicky mimořádně reaktivní.

Nový!!: Železo a Fluor · Vidět víc »

Fluorid železnatý

Fluorid železnatý (FeF2) je anorganická sloučenina patřící mezi halogenidy železa.

Nový!!: Železo a Fluorid železnatý · Vidět víc »

Fosfor

Fosfor, chemická značka P (lat. Phosphorus, zastarale česky kostík; název se neujal) je nekovový chemický prvek, poměrně hojně se vyskytující v zemské kůře, který má zároveň důležitou roli i ve stavbě živých organizmů.

Nový!!: Železo a Fosfor · Vidět víc »

Fosforečnany

Anorganický hydrogenfosfát HPO42−; barevné značení: P (fialová); O (červená); H (bílá) Struktura fosfátové skupiny Fosforečnany nebo také fosfáty (PO43−) jsou soli kyseliny fosforečné (H3PO4), které vzniknou odtržením všech tří atomů vodíku.

Nový!!: Železo a Fosforečnany · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Železo a Fotosyntéza · Vidět víc »

Goethit

Pseudomorfóza po pyritu Goethit (Lenz, 1806), chemický vzorec α-Fe3+O(OH), je kosočtverečný minerál.

Nový!!: Železo a Goethit · Vidět víc »

Grónsko

Mapa Grónska Grónsko je autonomní součást Dánského království, jehož hlavou státu je dánský monarcha, ovšem země je řízena vlastní vládou a parlamentem.

Nový!!: Železo a Grónsko · Vidět víc »

Halogenidy

Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů s elektropozitivnějšími prvky nebo soli halogenovodíků.

Nový!!: Železo a Halogenidy · Vidět víc »

Hematit

Hematit, chemický vzorec Fe2O3 (oxid železitý), je klencový minerál.

Nový!!: Železo a Hematit · Vidět víc »

Hemoglobin

Struktura hemoglobinu (podjednotky globinu jsou zobrazeny červeně a žlutě, hem je zelený) Hemoglobin (zkratka Hb) je červený transportní metaloprotein červených krvinek obratlovců a některých dalších živočichů.

Nový!!: Železo a Hemoglobin · Vidět víc »

Hemolýza

Hemolýza je porušení cytoplazmatické membrány červených krvinek, tj.

Nový!!: Železo a Hemolýza · Vidět víc »

Hexakyanoželezitan draselný

Hexakyanoželezitan draselný (podle nového názvosloví hexakyanidoželezitan draselný) je komplexní sloučeninou železa.

Nový!!: Železo a Hexakyanoželezitan draselný · Vidět víc »

Hexakyanoželeznatan draselný

Hexakyanoželeznatan draselný (podle nového názvosloví hexakyanidoželeznatan draselný) je komplexní sloučeninou železa.

Nový!!: Železo a Hexakyanoželeznatan draselný · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Železo a Hliník · Vidět víc »

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrum Toluenu Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z anglického Mass spectrometry) je metoda analytické chemie.

Nový!!: Železo a Hmotnostní spektrometrie · Vidět víc »

Hořčík

Hořčík (chemická značka Mg, Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov.

Nový!!: Železo a Hořčík · Vidět víc »

Hodina

Hodina (značka h) je jedna z jednotek času.

Nový!!: Železo a Hodina · Vidět víc »

Hvězda

ESA) rudého obra Vyobrazení Slunce, hvězdy hlavní posloupnosti typu G, v nepravých barvách Hvězda nebo zastarale stálice je plazmové (plynné), přibližně kulovité těleso ve vesmíru, které má vlastní zdroj viditelného záření, drží ho pohromadě jeho vlastní gravitace a má hmotnost 0,08 až 300 hmotností Slunce.

Nový!!: Železo a Hvězda · Vidět víc »

Hydrát

Hydrát je látka, která má ve svých molekulách obsaženu vodu.

Nový!!: Železo a Hydrát · Vidět víc »

Hydrolýza

Hydrolýza je rozkladná reakce, při které se spotřebovává voda (při každém kroku jedna molekula); např.

Nový!!: Železo a Hydrolýza · Vidět víc »

Hydroxidy

Hydroxidy jsou chemické sloučeniny, které obsahují ion OH- a kovový kation či NH4+.

Nový!!: Železo a Hydroxidy · Vidět víc »

Ilmenit

Ilmenit (Kupffer, 1827), chemický vzorec FeTiO3, je klencový minerál.

Nový!!: Železo a Ilmenit · Vidět víc »

Industrializace

Industrializace je proces, během něhož dochází k proměně předprůmyslové společnosti, založené převážně na zemědělské (agrární) a řemeslné výrobĕ, ve společnost industriální, založenou na strojní, průmyslové výrobĕ.

Nový!!: Železo a Industrializace · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Železo a Ion · Vidět víc »

Izotop

Tři izotopy vodíku – všechny mají jeden proton a jeden elektron, ale zatímco protium je bez neutronů, deuterium má jeden, tritium dva Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku.

Nový!!: Železo a Izotop · Vidět víc »

Jakobsit

Jakobsit (Damour, 1869), chemický vzorec (Mn2+,Fe2+,Mg)(Fe3+,Mn3+)2O4, je krychlový minerál ze skupiny spinelidů.

Nový!!: Železo a Jakobsit · Vidět víc »

Jod

Jod (též jód; z řeckého ιώδης, iódés, „fialový“), chemická značka I, lat. Iodum je prvek ze skupiny halogenů, tvoří tmavě fialové destičkovité krystalky.

Nový!!: Železo a Jod · Vidět víc »

Jodidy

Jodidy jsou soli kyseliny jodovodíkové (HI).

Nový!!: Železo a Jodidy · Vidět víc »

Kalení

Kalení je způsob tepelného zpracování feritických ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nelze).

Nový!!: Železo a Kalení · Vidět víc »

Kamenec

Krystal kamence Kamenec je označení pro podvojné soli kyseliny sírové.

Nový!!: Železo a Kamenec · Vidět víc »

Kassel

Kassel (do roku 1926 Cassel) je město na severu spolkové země Hesensko v Německu.

Nový!!: Železo a Kassel · Vidět víc »

Křemík

Křemík (lat. Silicium) je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře.

Nový!!: Železo a Křemík · Vidět víc »

Křemičitany

Křemičitany (silikáty) jsou kyslíkaté sloučeniny křemíku.

Nový!!: Železo a Křemičitany · Vidět víc »

Kobalt

Kobalt (chemická značka Co, Cobaltum) je namodralý, feromagnetický, tvrdý kov.

Nový!!: Železo a Kobalt · Vidět víc »

Kobaltin

Kobaltin (Beudant, 1832), chemický vzorec CoAsS, je kosočtverečný minerál.

Nový!!: Železo a Kobaltin · Vidět víc »

Koks

Koks Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000 °C.

Nový!!: Železo a Koks · Vidět víc »

Komplexní sloučenina

Komplexní sloučenina (nebo také koordinační sloučenina) je chemická sloučenina, která obsahuje alespoň jednu koordinačně-kovalentní vazbu.

Nový!!: Železo a Komplexní sloučenina · Vidět víc »

Konvertor (metalurgie)

Kompaktní konvertor Ocelárenský konvertor používaný v metalurgii je přístroj, který vhání do roztaveného surového železa vzduch nebo kyslík, čímž dochází k odstranění přebytečného uhlíku, křemíku, síry a fosforu a vzniká tak tavenina ocele.

Nový!!: Železo a Konvertor (metalurgie) · Vidět víc »

Koordinační číslo

Pro určení struktury koordinační sloučeniny je důležitá znalost koordinačního čísla, což je počet σ vazeb mezi centrálním atomem a ligandy.

Nový!!: Železo a Koordinační číslo · Vidět víc »

Koroze

Rez, pravděpodobně nejznámější forma '''koroze'''. Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.

Nový!!: Železo a Koroze · Vidět víc »

Kovářství

Celý článek pojednává zejména o „Uměleckém kovářství“.

Nový!!: Železo a Kovářství · Vidět víc »

Kovový šrot

Kovový šrot Kovový šrot paří dnes k jedné z velmi diskutovaných komodit na trhu.

Nový!!: Železo a Kovový šrot · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Železo a Kovy · Vidět víc »

Krevní plazma

Krevní plazma je tekutá složka krve, její nejobjemnější část.

Nový!!: Železo a Krevní plazma · Vidět víc »

Krvetvorba

447x447px Krvetvorba v kostní dřeni (anglicky) Krvetvorba (hematopoéza, hemopoéza, hemopoesa) je tvorba krevních buněčných komponent.

Nový!!: Železo a Krvetvorba · Vidět víc »

Kyanovodík

Kyanovodík (HCN) je bezbarvá, velmi těkavá kapalina s intenzivním pachem hořkých mandlí.

Nový!!: Železo a Kyanovodík · Vidět víc »

Kyselina šťavelová

Kyselina šťavelová je karboxylová (organická) kyselina.

Nový!!: Železo a Kyselina šťavelová · Vidět víc »

Kyselina chloristá

Kyselina chloristá HClO4 je jednou z nejsilnějších kyselin.

Nový!!: Železo a Kyselina chloristá · Vidět víc »

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných.

Nový!!: Železo a Kyselina chlorovodíková · Vidět víc »

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná je významná silná minerální kyselina.

Nový!!: Železo a Kyselina dusičná · Vidět víc »

Kyselina fluorovodíková

Kyselina fluorovodíková je vodným roztokem fluorovodíku, který je za normální teploty bezbarvý, velmi toxický plyn.

Nový!!: Železo a Kyselina fluorovodíková · Vidět víc »

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná je trojsytná kyselina, tzn.

Nový!!: Železo a Kyselina fosforečná · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: Železo a Kyselina sírová · Vidět víc »

Kyselina thiokyanatá

Kyselina thiokyanatá (zastarale kyselina rhodanovodíková) je chemická sloučenina se vzorcem HSCN, která se vyskytuje ve směsi se svým izomerem, kyselinou isothiokyanatou (HNCS).

Nový!!: Železo a Kyselina thiokyanatá · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Železo a Kyseliny · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Železo a Kyslík · Vidět víc »

Laténská kultura

Rozšíření halštatské (žl.) a laténské kultury (zel.) Laténská kultura odvozuje svůj název od archeologického naleziště La Tène na severním břehu Neuchâtelského jezera ve Švýcarsku, kde bylo roku 1857 objeveno množství artefaktů.

Nový!!: Železo a Laténská kultura · Vidět víc »

Legování

nástrojové oceli legované chromem a vanadem Legování (z něm. legieren, od lat. ligare, spojovat, svazovat) je metalurgický postup zlepšování vlastností kovu či slitiny kovů přidáním příměsi dalších látek – legur, legujících prvků.

Nový!!: Železo a Legování · Vidět víc »

Lepidokrokit

Lepidokrokit (Ullmann, 1813), chemický vzorec γ-Fe3+O(OH) (hydroxid-oxid železitý), je kosočtverečný minerál.

Nový!!: Železo a Lepidokrokit · Vidět víc »

Ligand

Ligand je atom, ion nebo molekula, která poskytuje jeden nebo více elektronových párů centrálnímu atomu (ligand vystupuje jako Lewisova báze).

Nový!!: Železo a Ligand · Vidět víc »

Limonit

Limonit (hnědel) je vodnatý oxid železitý (směs oxidů a hydroxidů železa).

Nový!!: Železo a Limonit · Vidět víc »

Lipnicovité

Lipnicovité (Poaceae) je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré (Poales).

Nový!!: Železo a Lipnicovité · Vidět víc »

Litina

Litina je slitina železa s uhlíkem.

Nový!!: Železo a Litina · Vidět víc »

Magnet

Magnetické pole znázorněné siločarami Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, „Magnesijský kámen“) je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.

Nový!!: Železo a Magnet · Vidět víc »

Magnetit

Magnetit (Haidinger, 1845), chemický vzorec Fe3O4 (oxid železnato-železitý), je krychlový nerost.

Nový!!: Železo a Magnetit · Vidět víc »

Mangan

Mangan, chemická značka Mn, (lat. Manganum) je světle šedý, paramagnetický, tvrdý kov.

Nový!!: Železo a Mangan · Vidět víc »

Markazit

Markazit (Haidinger, 1845), chemický vzorec FeS2 (disulfid železnatý), je kosočtverečný minerál.

Nový!!: Železo a Markazit · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Železo a Měď · Vidět víc »

Měsíc

Měsíc je jediná známá přirozená družice Země.

Nový!!: Železo a Měsíc · Vidět víc »

Menstruace

Menstruační cyklus Menstruace je periodicky se opakující krvácení, které nastává u žen v rámci menstruačního cyklu.

Nový!!: Železo a Menstruace · Vidět víc »

Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná troubaMikrovlnná trouba je kuchyňský elektrický přístroj pro tepelnou úpravu pokrmů.

Nový!!: Železo a Mikrovlnná trouba · Vidět víc »

Minerál

300px Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů.

Nový!!: Železo a Minerál · Vidět víc »

Minerální olej

Láhev minerálního oleje jak se prodává v USA Minerální olej (též ropný olej) je jedním z produktů frakční destilace ropy.

Nový!!: Železo a Minerální olej · Vidět víc »

Minuta

Minuta je jednotka času nebo úhlu (úhlová minuta, dříve také oblouková minuta) a většinou označuje 1/60 výchozí jednotky.

Nový!!: Železo a Minuta · Vidět víc »

Mohrova sůl

Mohrova sůl je chemická sloučenina, která patří mezi podvojné sírany typu MI2MII(SO4)2.

Nový!!: Železo a Mohrova sůl · Vidět víc »

Myoglobin

Myoglobin - 3D Myoglobin je monomerický protein obsahující jeden globin a navázanou hemovou skupinu.

Nový!!: Železo a Myoglobin · Vidět víc »

Nadmořská výška

HA, HB, HC, HD... nadmořské výšky bodů A,B,C,D Badwater v kalifornském Údolí smrti je s 85,5 m pod mořem nejhlubší bod USA Nadmořská výška je svislá vzdálenost (výškový rozdíl) určitého místa na zemi k hladině některého moře (obvykle nejbližšího).

Nový!!: Železo a Nadmořská výška · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Železo a Německo · Vidět víc »

Nikl

Nikl (chemická značka Ni, lat. Niccolum) je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov.

Nový!!: Železo a Nikl · Vidět víc »

Nukleon

Nukleon je společný název pro proton a neutron, tedy částice, z nichž se skládá jádro atomu.

Nový!!: Železo a Nukleon · Vidět víc »

Nukleosyntéza

Příklady nukleosyntézy Nukleosyntéza (z lat. nucleus, jádro a řec. synthesis, skládání) je různý druh jaderných procesů, při němž probíhá vznik prvků s vyšší atomovou hmotností než měly výchozí prvky.

Nový!!: Železo a Nukleosyntéza · Vidět víc »

Ocel

Ocelový most Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku.

Nový!!: Železo a Ocel · Vidět víc »

Olivín

zkříženými nikoly. Olivín (peridot) (Werner, 1789), chemický vzorec (Mg,Fe)2 je kosočtverečný minerál s proměnlivým podílem hořčíku a železa v závislosti na podmínkách při jeho vzniku.

Nový!!: Železo a Olivín · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Železo a Organická sloučenina · Vidět víc »

Osmistěn

Pravidelný osmistěn (oktaedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří osm stejných rovnostranných trojúhelníků.

Nový!!: Železo a Osmistěn · Vidět víc »

Osmium

Osmium, chemická značka Os, lat.

Nový!!: Železo a Osmium · Vidět víc »

Otrava

Otrava je chorobný stav vyvolaný přítomností jedu v organismu.

Nový!!: Železo a Otrava · Vidět víc »

Oxid železitý

Oxid železitý (Fe2O3) je sloučenina trojmocného železa s kyslíkem.

Nový!!: Železo a Oxid železitý · Vidět víc »

Oxid železnatý

Oxid železnatý je jedním z oxidů železa.

Nový!!: Železo a Oxid železnatý · Vidět víc »

Oxid železnato-železitý

Oxid železnato-železitý, chemickým vzorcem Fe3O4 (FeIIO-II.Fe2IIIO3-II), je sloučenina železa a kyslíku.

Nový!!: Železo a Oxid železnato-železitý · Vidět víc »

Oxid křemičitý

Oxid křemičitý (SiO2) tvoří nejméně 22 fází a dvanáct polymorfních forem.

Nový!!: Železo a Oxid křemičitý · Vidět víc »

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý (starší terminologií kysličník uhelnatý) je bezbarvý jedovatý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý.

Nový!!: Železo a Oxid uhelnatý · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Železo a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Oxid vápenatý

Oxid vápenatý (chemický vzorec CaO), triviálními názvy pálené vápno nebo též nehašené vápno je široce rozšířená běžně používaná chemická sloučenina.

Nový!!: Železo a Oxid vápenatý · Vidět víc »

Oxidační činidlo

Symbol oxidačního činidla Oxidační činidlo je látka, která přijímá elektrony od jiné látky, oxiduje ji a sama sebe redukuje.

Nový!!: Železo a Oxidační činidlo · Vidět víc »

Oxidy

Oxidy (dříve psáno, v souladu s dalšími jazyky, oxydy, zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními prvky.

Nový!!: Železo a Oxidy · Vidět víc »

Parts per million

Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výraz pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion.

Nový!!: Železo a Parts per million · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Železo a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Pasivace

Pasivace je samovolná nebo řízená tvorba ochranné vrstvy na povrchu kovu, zabraňující korozi a narušení povrchu kovu – např.

Nový!!: Železo a Pasivace · Vidět víc »

Přechodné kovy

Jako přechodné kovy (přechodové kovy, tranzitivní kovy, tranzitivní prvky) jsou podle doporučení IUPAC označovány všechny prvky d-bloku periodické tabulky prvků, včetně zinku, kadmia, rtuti a kopernicia, tj.

Nový!!: Železo a Přechodné kovy · Vidět víc »

Pentakarbonyl železa

Pentakarbonyl železa (též jen karbonyl železa; systematický název pentakarbonylželezo) je sloučenina se vzorcem Fe(CO)5.

Nový!!: Železo a Pentakarbonyl železa · Vidět víc »

Peroxidáza

Glutathionperoxidáza 1 Peroxidáza (EC číslo) je označení pro enzymy, které typicky katalyzují reakce typu.

Nový!!: Železo a Peroxidáza · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Železo a Pevná látka · Vidět víc »

Pevnost (fyzika)

Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.

Nový!!: Železo a Pevnost (fyzika) · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Železo a PH · Vidět víc »

Pigment

Pigmenty na tržišti v Goa, Indie Pigment je.

Nový!!: Železo a Pigment · Vidět víc »

Pitná voda

Zákon 258/2000 Sb.

Nový!!: Železo a Pitná voda · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Železo a Planeta · Vidět víc »

Plíce

bronchů v plicích člověka Plíce (lat. pulmo), též pneumo z řec. πνεύμω - dech, je párový orgán, který umožňuje výměnu plynů mezi krví a vzduchem.

Nový!!: Železo a Plíce · Vidět víc »

Plošný spoj

nepájivé masky Rezistor osazený do otvorů v DPS a připájený na spodní straně Plošný spoj, přesněji deska plošných spojů (zkráceně DPS, v angličtině PCB), je v elektronice deska určená k osazení elektronických součástek, které propojují vodiče vytvořené v tenké (ploché) kovové vrstvičce na povrchu desky.

Nový!!: Železo a Plošný spoj · Vidět víc »

Polymer

Polymer je makromolekula sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

Nový!!: Železo a Polymer · Vidět víc »

Popouštění

Popouštěcí barvy na povrchu oceli Popouštění je tepelné zpracování oceli, během něhož se vhodným ohřevem ovlivňují její vlastnosti, zejména se odstraňuje vnitřní pnutí po předchozím kalení.

Nový!!: Železo a Popouštění · Vidět víc »

Porfyriny

Nejvýznamnější porfyrin, hem b Porfyriny jsou organické, cyklické sloučeniny, odvozené od tetrapyrrolu porfinu, což je látka tvořená spojením čtyř pyrrolových kruhů pomocí methinových můstků.

Nový!!: Železo a Porfyriny · Vidět víc »

Pravěk

Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy a nezachovaly se žádné písemné prameny, jde tedy o období do vzniku písma.

Nový!!: Železo a Pravěk · Vidět víc »

Pudlovna

Schéma pudlovací pece Pudlovna (přes něm. puddeln z angl. puddle pův. míchat maltu, mícháním tekuté litiny odnímat uhlík) je metalurgický provoz, kde se provádí pudlování, tj.

Nový!!: Železo a Pudlovna · Vidět víc »

Pyrhotin

Pyrhotin (Breithaupt, 1835), chemický vzorec Fe(1-x)S (kde x.

Nový!!: Železo a Pyrhotin · Vidět víc »

Pyrit

Pyrit (též železný pyrit, či kyz železný, chemicky disulfid železnatý) je velmi hojný minerál a důležitá železná ruda.

Nový!!: Železo a Pyrit · Vidět víc »

Pyrrol

pyrrol Pyrrol (systematicky azol) je bezbarvá kapalina, nepříjemně páchnoucí, ve vodě nerozpustná, toxická.

Nový!!: Železo a Pyrrol · Vidět víc »

Quenstedtit

Quenstedtit (Linck, 1888), chemický vzorec Fe23+(SO4)3·10H2O, je trojklonný minerál.

Nový!!: Železo a Quenstedtit · Vidět víc »

Radar

druhé světové války v Douvres-la-Délivrande, Calvados, Francie Radiolokátor neboli radar (anglický akronym pro Radio Detection and Ranging, „rádiové rozpoznávání a zaměřování“) je zařízení určené k vyhledání cílů, určení jejich polohy, případně i jejich identifikaci pomocí elektromagnetického záření, resp.

Nový!!: Železo a Radar · Vidět víc »

Radionuklid

Radionuklid je nuklid s nestabilním jádrem, tedy s jádrem charakterizovaným přebytečnou energií, která se uvolňuje buď vytvořením nových částic (radioaktivita) nebo do elektronu v atomu.

Nový!!: Železo a Radionuklid · Vidět víc »

Redoxní potenciál

Redoxní potenciál (také oxidačně-redukční potenciál i redox potenciál) je vyjádření míry schopnosti redoxního systému převést jednoho z reakčních partnerů do oxidovaného stavu.

Nový!!: Železo a Redoxní potenciál · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Železo a Redoxní reakce · Vidět víc »

Redukční činidlo

Redukční činidlo je látka, která odevzdává elektrony jiné látce, redukuje ji a sama sebe oxiduje.

Nový!!: Železo a Redukční činidlo · Vidět víc »

Rez

Rez na železe Rezavé dráty Rez je červenohnědý povlak, který se tvoří na povrchu železných a ocelových předmětů.

Nový!!: Železo a Rez · Vidět víc »

Rok

Rok je doba odvozená od oběhu Země kolem Slunce trvajícího přibližně 365 a čtvrt dne.

Nový!!: Železo a Rok · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Železo a Roztok · Vidět víc »

Ruda

Páskovaná železná ruda Manganová konkrece Olověná ruda Zlatá ruda Měděná ruda Ruda označuje v geologii takový minerál nebo horninu, který obsahuje ekonomicky významný podíl chemických prvků, většinou kovů, umožňující jejich průmyslovou těžbu nejčastěji za účelem vytváření zisku.

Nový!!: Železo a Ruda · Vidět víc »

Ruthenium

Ruthenium, chemická značka Ru, lat.

Nový!!: Železo a Ruthenium · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Železo a Sacharidy · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Železo a Síra · Vidět víc »

Síran amonný

Síran amonný (NH4)2SO4) je anorganická sůl s širokou škálou použití. Nejčastěji se využívá jako hnojivo. Obsahuje 21 % dusíku ve formě amonného kationtu a 24 % síry ve formě síranového aniontu. Ve hnojivech snižuje pH půdy. V přírodě se nachází v podobě minerálu mascagnitu.

Nový!!: Železo a Síran amonný · Vidět víc »

Síran železitý

Síran železitý Fe2(SO4)3 je krystalická látka hnědé barvy.

Nový!!: Železo a Síran železitý · Vidět víc »

Síran železnatý

Heptahydrát síranu železnatého FeSO4·7H2O je znám také pod triviálním názvem zelená skalice, dříve i jako zelený vitriol.

Nový!!: Železo a Síran železnatý · Vidět víc »

Sírany

Sírany (sulfáty) jsou soli odvozené od kyseliny sírové, které vznikly náhradou obou jejích kyselých vodíků.

Nový!!: Železo a Sírany · Vidět víc »

Schiffovy báze

iminu. Schiffovy báze jsou iminy, u kterých je R3 alkylová nebo arylová skupina (ne vodík). R1 and R2 mohou být vodíky Schiffovy báze (pojmenované po Hugo Schiffovi jsou organické sloučeniny s obecným vzorcem R2C.

Nový!!: Železo a Schiffovy báze · Vidět víc »

Siderit

Siderit řez Siderit (Haidinger, 1845), chemický vzorec FeCO3 (uhličitan železnatý), je klencový minerál.

Nový!!: Železo a Siderit · Vidět víc »

Siderit (meteorit)

Siderit Siderit je druh meteoritu, který je složen především ze slitiny železa a niklu s menším množstvím minerálů.

Nový!!: Železo a Siderit (meteorit) · Vidět víc »

Siemensova–Martinova pec

Siemensova-Martinova pec je vanová pec, určená k přeměně surového železa na ocel.

Nový!!: Železo a Siemensova–Martinova pec · Vidět víc »

Slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku.

Nový!!: Železo a Slitina · Vidět víc »

Soli

Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru.

Nový!!: Železo a Soli · Vidět víc »

Srážení

Srážení (koagulace) je označení pro pochod, při němž se z roztoku vylučuje pevná látka (sraženina, sedlina) přídavkem činidla.

Nový!!: Železo a Srážení · Vidět víc »

Stavebnictví

250px Stavebnictví je specializované hospodářské odvětví zabývající se stavbami.

Nový!!: Železo a Stavebnictví · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Železo a Středověk · Vidět víc »

Struska

Struska je hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými hranami a skelným leskem.

Nový!!: Železo a Struska · Vidět víc »

Sulfid železnatý

Sulfid železnatý (chemický vzorec FeS) je černá krystalická látka ze skupiny sulfidů, která se používá k přípravě sulfanu.

Nový!!: Železo a Sulfid železnatý · Vidět víc »

Sulfid manganatý

Sulfid manganatý (chemický vzorec MnS) je nejčastěji červenorůžová nebo růžová práškovitá látka, nerozpustná ve vodě,ovšem rozpustná v roztocích kyselin na soli manganaté.

Nový!!: Železo a Sulfid manganatý · Vidět víc »

Sulfidy

Sulfidy (starším názvem též sirníky) jsou sloučeniny síry s oxidačním číslem S−II.

Nový!!: Železo a Sulfidy · Vidět víc »

Surové železo

Odlité polotovary surového železa - tzv. housky Roztavené surové železo. Surové železo se vyrábí ve vysoké peci tavením železné rudy s koksem, vápencem a dalšími přísadami.

Nový!!: Železo a Surové železo · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Železo a Světlo · Vidět víc »

Termonukleární fúze

deuteria Termonukleární reakce či termojaderná fúze je proces, při kterém dochází ke sloučení atomových jader (jaderné fúzi) za pomoci vysoké teploty a tlaku.

Nový!!: Železo a Termonukleární fúze · Vidět víc »

Thiokyanatan

Thiokyanatan (též sulfokyanatan, thiokyanid nebo dříve rhodanid) je funkční skupina odvozená od kyseliny thiokyanaté a tvořící sloučeniny iontové založené na − a konjugované zásady). Mezi typické sloučeniny patří bezbarvé soli thiokyanatan draselný a sodný. Jako thiokyanatany se označují také organické sloučeniny obsahující funkční skupinu SCN.

Nový!!: Železo a Thiokyanatan · Vidět víc »

Transferin

Transferin (Tf, též transferrin) je B1 globulin.

Nový!!: Železo a Transferin · Vidět víc »

Transformátor

Transformátor VN transformátor z televizního přijímače s výstupním napětím 25KV. Transformátor jednofázový - schematická značka Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce.

Nový!!: Železo a Transformátor · Vidět víc »

Triplit

Triplit (Hausmann, 1813), chemický vzorec (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)2(PO4)(F,OH), je jednoklonný minerál.

Nový!!: Železo a Triplit · Vidět víc »

Tvrdost kovů

Tvrdost kovů je mechanická vlastnost materiálu, vyjadřující odpor proti vnikání (zkušebního) tělesa do povrchu.

Nový!!: Železo a Tvrdost kovů · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Železo a Uhlík · Vidět víc »

Uhličitany

Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité, které vznikly odštěpením dvou atomů vodíku.

Nový!!: Železo a Uhličitany · Vidět víc »

Vanad

Vanad, chemická značka V, (lat.Vanadium) je spolu s niobem a tantalem členem 5.

Nový!!: Železo a Vanad · Vidět víc »

Vápenec

tureckém Pamukkale '''Vápenec''' ''(Malá Amerika v Českém Krasu)'' Vápenec je jemnozrnná až celistvá sedimentární hornina.

Nový!!: Železo a Vápenec · Vidět víc »

Výroba oceli

Bessemerův konvertor Výroba oceli je metalurgický postup získání oceli ze surového železa odstraňováním přebytečného uhlíku a dalších nežádoucích prvků jako je fosfor a síra a dodáním žádoucích prvků, např.

Nový!!: Železo a Výroba oceli · Vidět víc »

Vesmír

datum přístupu.

Nový!!: Železo a Vesmír · Vidět víc »

Vivianit

Vivianit (Werner, 1817) je jednoklonný minerál s chemickým vzorcem Fe3(PO4)2·8(H2O).

Nový!!: Železo a Vivianit · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Železo a Voda · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Železo a Vodík · Vidět víc »

Vodní pára

Kondenzované kapičky vody při poruše parovodu Vodní pára je plynné skupenství vody, která se nachází v okolním prostředí a během kondenzace je pak ve formě malých aerosolových kapiček.

Nový!!: Železo a Vodní pára · Vidět víc »

Vysoká pec

Vysoká pec je metalurgické zařízení, sloužící k výrobě surového železa redukcí z železných rud.

Nový!!: Železo a Vysoká pec · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Železo a Vzduch · Vidět víc »

Wolfram

Wolfram (chemická značka W) je šedý až stříbřitě bílý, velmi těžký a mimořádně obtížně tavitelný kov (jeho teplota tání je nejvyšší ze všech kovů a po uhlíku druhá nejvyšší z prvků). Hlavní uplatnění nalézá jako složka různých slitin, v čisté formě se s ním běžně setkáváme jako s materiálem pro výrobu žárovkových vláken.

Nový!!: Železo a Wolfram · Vidět víc »

Wolframit

Wolframit Název pochází pravděpodobně z německých slov wolf – vlk a rahm – pěna.

Nový!!: Železo a Wolframit · Vidět víc »

Xylém

Příčný řez stonkem celeru odkrývá přítomnost vodivých svazků (cév), které zde zahrnují jak xylém, tak floémXylém (také dřevní cévní svazek nebo dřevo) je botanické označení pro druh pletiva cévnatých rostlin, které přivádí a rozvádí minerální živiny z kořenové soustavy rostliny směrem nahoru do jejích nadzemních částí.

Nový!!: Železo a Xylém · Vidět víc »

Záření beta

Záření beta-, v neutronu se přeskupí kvarky a poté se neutron rozpadne. Záření beta jsou elektrony (β-) nebo pozitrony (β+), které vznikají při radioaktivním rozpadu.

Nový!!: Železo a Záření beta · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Železo a Země · Vidět víc »

Zemská kůra

geosfér Země Zemská kůra je označení pro svrchní vrstvy planety Země složené z utuhlých hornin.

Nový!!: Železo a Zemská kůra · Vidět víc »

Zemské jádro

Řez Zemí od jádra k exosféře. Levá část obrázku není ve správném měřítku vrstev. Zemské jádro je geosféra nacházející se ve středu Země.

Nový!!: Železo a Zemské jádro · Vidět víc »

Zlato

Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy.

Nový!!: Železo a Zlato · Vidět víc »

12. století př. n. l.

Dějepis - Století 13. století př. n. l. - 12.

Nový!!: Železo a 12. století př. n. l. · Vidět víc »

14. století

Čtrnácté století je období mezi 1. lednem 1301 a 31. prosincem 1400 našeho letopočtu.

Nový!!: Železo a 14. století · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Železo a 18. století · Vidět víc »

1855

1855 (MDCCCLV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Železo a 1855 · Vidět víc »

1865

1865 (MDCCCLXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Železo a 1865 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Železo a 19. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Ferrum, Železo (prvek).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »