Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Životní strategie

Index Životní strategie

Životní strategie je způsob rozmnožování nebo obsazování volných stanovišť živými organismy.

78 vztahy: Animismus, Antikoncepce, Asimilace, Askeze, Ateismus, Živina, Živočichové, Životní strategie, Biogeografie, Biomasa, Biotop, Borovice, Buk, Cenzura, Chemostat, Demokracie, Diktatura, Dub, Edward Osborne Wilson, Ekologie, Energie, Etnocentrismus, Fenotyp, Funkcionalismus, Geometrie, Halofilní rostliny, Imperialismus, Individualismus, Intolerance, Jasan, Jednoletá rostlina, Jitrocel větší, Kalypsó, Klíčení, Kolonie, Konkurence, Koroptev polní, Kulturní a sociální antropologie, Kvalita, List, Litanie, Metabolismus, Mládě, Mobilita, Monoteismus, Mrchožrout, Myš, Nosná kapacita, Odysseus, Oportunismus, ..., Organismus, Personalismus, Plodnost, Polyteismus, Potomek, Potrat, Potrava, Rasismus, Rostliny, Rozmnožování, Ruderální společenstvo, Rumiště, Semeno, Slon, Smrk, Sociální status, Stanoviště, Stres (rostliny), Sukcese (ekologie), Teorie her, Tolerance, Trest, Turbidostat, Umění, Válka, Vřes obecný, Vegetativní rozmnožování, Základní lidská práva. Rozbalte index (28 více) »

Animismus

Animismus (z lat. anima, duše) je víra v existenci nesmrtelné, samostatné duše a duchovních bytostí.

Nový!!: Životní strategie a Animismus · Vidět víc »

Antikoncepce

antikoncepčních tabletek Antikoncepce, řidčeji též kontracepce, je souhrnný název pro všechny metody, které slouží jako ochrana před neplánovaným těhotenstvím, tedy zabránění mužským spermiím, aby se potkaly s ženskými vajíčky a oplodnily je.

Nový!!: Životní strategie a Antikoncepce · Vidět víc »

Asimilace

Asimilace (z latinského similis – podobný) je označení pro přizpůsobení jednoho jevu jinému.

Nový!!: Životní strategie a Asimilace · Vidět víc »

Askeze

Meditující filosof (Rembrandt van Rijn) Askeze (z řeckého ἄσκησις askésis cvičení, praxe, disciplína; z ἀσκέω askeó cvičit) původně znamenala jakoukoli formu praxe, jíž se upevňuje disciplína.

Nový!!: Životní strategie a Askeze · Vidět víc »

Ateismus

Symbol ateismu dle Atheist Alliance International Ateismus (z řeckého α, a záporná předpona + θέος, theos bůh), bezbožnost, život bez Boha či bohů, se obvykle chápe v širokém smyslu jako absence víry v Boha či duchovní bytosti nemateriální, nesvětské povahy či podstaty neboli přesvědčení o neexistenci boha a bohů, zázraků, nadpřirozena, případně nehmotné duchovní oblasti vůbec - filozofický materialismus.

Nový!!: Životní strategie a Ateismus · Vidět víc »

Živina

Živina je látka, kterou organismus potřebuje a přijímá (z vnějšího prostředí) pro svoji výživu a vývoj.

Nový!!: Životní strategie a Živina · Vidět víc »

Živočichové

Živočichové (Metazoa, Animalia) je říše mnohobuněčných heterotrofních organismů, které se již na buněčné úrovni odlišují od rostlin a hub.

Nový!!: Životní strategie a Živočichové · Vidět víc »

Životní strategie

Životní strategie je způsob rozmnožování nebo obsazování volných stanovišť živými organismy.

Nový!!: Životní strategie a Životní strategie · Vidět víc »

Biogeografie

Biogeografie a státy Evropy Krajina jako prostor, který obývá určitá populace organismů. Biogeografie je věda o rozdělení biodiverzity v prostoru a čase.

Nový!!: Životní strategie a Biogeografie · Vidět víc »

Biomasa

Palivové dřevo – tradiční využití biomasy Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů.

Nový!!: Životní strategie a Biomasa · Vidět víc »

Biotop

Jizera) Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou.

Nový!!: Životní strategie a Biotop · Vidět víc »

Borovice

Borovice (Pinus) je rod stálezelených jehličnatých stromů, popřípadě keřů, z čeledi borovicovité.

Nový!!: Životní strategie a Borovice · Vidět víc »

Buk

Buk (Fagus) je rod opadavých stromů čeledi bukovitých (Fagaceae), s původním rozšířením v mírném pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky.

Nový!!: Životní strategie a Buk · Vidět víc »

Cenzura

Není klasifikováno / nejsou data col-endNení klasifikováno / nejsou data Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky, obvykle tiskem či dalšími veřejnými médii, veřejnými proslovy, dopisy a podobně.

Nový!!: Životní strategie a Cenzura · Vidět víc »

Chemostat

Chemostat je biotechnologický nástroj využívaný k určení ideálního počtu buněk prostředí na základě chemických charakteristik tohoto prostředí.

Nový!!: Životní strategie a Chemostat · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Životní strategie a Demokracie · Vidět víc »

Diktatura

Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma vlády, ve které je politická moc je držena diktátorem nebo politickou skupinou.

Nový!!: Životní strategie a Diktatura · Vidět víc »

Dub

Dub (Quercus L., 1753) je rod rostlin z čeledi bukovitých.

Nový!!: Životní strategie a Dub · Vidět víc »

Edward Osborne Wilson

Edward Osborne Wilson (* 10. června 1929, Alabama, USA) je americký přírodovědec, biolog a entomolog.

Nový!!: Životní strategie a Edward Osborne Wilson · Vidět víc »

Ekologie

Ekologie (z řeckého: οἶκος "obydlí" A -λογία, "nauka") je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím.

Nový!!: Životní strategie a Ekologie · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Životní strategie a Energie · Vidět víc »

Etnocentrismus

Etnocentrismus je názor, že kultura vlastní skupiny, je nadřazena kultuře jiných skupin.

Nový!!: Životní strategie a Etnocentrismus · Vidět víc »

Fenotyp

Fenotyp je soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu.

Nový!!: Životní strategie a Fenotyp · Vidět víc »

Funkcionalismus

Ludwiga Mies van der Roheho z konce 20. let 20. století.Památka UNESCO Pisárkách, pavilon ''A'' z roku 1928 Evropě Bohuslava Fuchse a dalších Holešovicích Bellavista Klampenborg (Kodaň), Dánsko od Arne Jacobsena z roku 1934 Bellavista Klampenborg (Kodaň), Dánsko od Arne Jacobsena z roku 1934 Funkcionalismus je architektonický sloh, který lze zařadit do obecného pojmu moderní architektura.

Nový!!: Životní strategie a Funkcionalismus · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Životní strategie a Geometrie · Vidět víc »

Halofilní rostliny

''Spartina alterniflora'', příklad halofilní rostliny Halofilní rostliny (zkráceně Halofyty) jsou rostliny snášející vysoké zasolení půdy či vody.

Nový!!: Životní strategie a Halofilní rostliny · Vidět víc »

Imperialismus

Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Imperialismus je pojem užívaný k označení velmocenské, dobyvačné, expanzivní a militantní politiky, vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jinými s cílem vytvoření velmoci nebo získání dominantního vlivu nad územím, na které si tento stát činí nárok z historických, nacionálních, náboženských, ekonomických nebo politických důvodů (přírodní bohatství, levné pracovní síly, strategické body).

Nový!!: Životní strategie a Imperialismus · Vidět víc »

Individualismus

Individualismus (z lat. in-dividuus, nedělitelný, a individuum, jednotlivec) je morální, politický nebo společenský názor a postoj, který na první místo klade jedince, jeho nezávislost a soběstačnost.

Nový!!: Životní strategie a Individualismus · Vidět víc »

Intolerance

Intolerance je němý film z roku 1916, který režíroval americký režisér D. W. Griffith.

Nový!!: Životní strategie a Intolerance · Vidět víc »

Jasan

Jasan (Fraxinus) je rod opadavých listnatých stromů z čeledi olivovníkovité (Oleaceae Hoffmanns. et Link).

Nový!!: Životní strategie a Jasan · Vidět víc »

Jednoletá rostlina

Typickou jednoletkou je hrách Jednoletou rostlinou s krátkou vegetační dobou je rovněž osívka jarní (''Erophila verna'') Jednoletá rostlina (jednoletka) je v botanice druh rostliny, která dospívá, kvete a umírá v jednom roce.

Nový!!: Životní strategie a Jednoletá rostlina · Vidět víc »

Jitrocel větší

Jitrocel větší (Plantago major) je vytrvalá plevelná bylina která se vyskytuje převážně na neobdělávané půdě.

Nový!!: Životní strategie a Jitrocel větší · Vidět víc »

Kalypsó

Arnolda Böcklina z roku 1883 Kalypsó (řecky Καλυψώ, 2. pád Kalypsy) byla v řecké mytologii nymfa.

Nový!!: Životní strategie a Kalypsó · Vidět víc »

Klíčení

Slovo klíčení má více biologických významů.

Nový!!: Životní strategie a Klíčení · Vidět víc »

Kolonie

Kolonie je závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území.

Nový!!: Životní strategie a Kolonie · Vidět víc »

Konkurence

Konkurence (z latinského concurrere, „vést spolu“, „běžet spolu“) má několik významů.

Nový!!: Životní strategie a Konkurence · Vidět víc »

Koroptev polní

Koroptev polní (Perdix perdix) je malý druh hrabavého ptáka z čeledi bažantovitých (Phasianidae).

Nový!!: Životní strategie a Koroptev polní · Vidět víc »

Kulturní a sociální antropologie

Kulturní a sociální antropologie je společenská věda, která se zabývá lidskými kulturami, jejich vznikem a vývojem, srovnáváním různých kultur a významem kultury pro člověka.

Nový!!: Životní strategie a Kulturní a sociální antropologie · Vidět víc »

Kvalita

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, odpověď na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) – podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky quantum?) Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat měřením nebo počítáním.

Nový!!: Životní strategie a Kvalita · Vidět víc »

List

List s výraznou žilnatinou Listy v barvách podzimu List (folium, fylom) je postranní vegetativní zelený orgán rostlin.

Nový!!: Životní strategie a List · Vidět víc »

Litanie

Litanie je prosebná modlitba skládající se z krátkých výzev, které pronáší kněz nebo někdo jiný při bohoslužbě anebo soukromě, a shromaždění mu odpovídají patřičnou prosbou k Bohu nebo svatým.

Nový!!: Životní strategie a Litanie · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Životní strategie a Metabolismus · Vidět víc »

Mládě

Kotě – mládě kočky domácí Mládě je nedospělý jedinec vyšších živočichů.

Nový!!: Životní strategie a Mládě · Vidět víc »

Mobilita

Mobilita (z lat. mōbilitas, pohyblivost, také přemístnitelnost) je schopnost osoby nebo věci býti bez větších zábran uveden do pohybu.

Nový!!: Životní strategie a Mobilita · Vidět víc »

Monoteismus

Monoteismus (možno též psát i jako monotheismus či monoteizmus) neboli jednobožství je forma náboženství, podle níž existuje a má být lidmi uctíván pouze jediný Bůh.

Nový!!: Životní strategie a Monoteismus · Vidět víc »

Mrchožrout

veverky Mrchožrout je označení pro živočišný druh, který se živí mrtvými živočichy, kteří sami uhynuli (neloví je nebo je nedokáže ulovit).

Nový!!: Životní strategie a Mrchožrout · Vidět víc »

Myš

Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů.

Nový!!: Životní strategie a Myš · Vidět víc »

Nosná kapacita

Nosná kapacita (též únosná kapacita) je v ekologii termín pro maximální velikost populace daného druhu, která se může na určitém území udržet.

Nový!!: Životní strategie a Nosná kapacita · Vidět víc »

Odysseus

Odysseus Laërtiadés (řecky Oδυσσεύς Λαερτιάδης Odysseus, syn Láërtův') neboli krátce Odysseus je postava řecké mytologie a jako Ulysses nebo Ulixes vystupuje též v mytologii římské.

Nový!!: Životní strategie a Odysseus · Vidět víc »

Oportunismus

Oportunismus (z lat. opportunus, příznivý, popř. anglického opportunity, příležitost) je způsob jednání a rozhodování, které se neřídí vlastními zásadami, nýbrž se přizpůsobuje vnějším okolnostem, příležitostem a výhodám z toho kterého rozhodnutí.

Nový!!: Životní strategie a Oportunismus · Vidět víc »

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

Nový!!: Životní strategie a Organismus · Vidět víc »

Personalismus

Personalismus, z lat.

Nový!!: Životní strategie a Personalismus · Vidět víc »

Plodnost

Plodnost v Československu/Česku Plodnost (fertilita) je demografický ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků na jednu ženu (někdy zaměňováno s natalitou).

Nový!!: Životní strategie a Plodnost · Vidět víc »

Polyteismus

římského náboženství, tj. ''Dii Consentes'',1. století př. n. l. Polyteismus (z řec. polys, mnohý a theos, bůh), česky mnohobožství, je moderní souhrnné označení pro náboženství, v nichž se uctívá více bohů a božstev.

Nový!!: Životní strategie a Polyteismus · Vidět víc »

Potomek

Žába mezi svými nakladenými vajíčky. Potomek je označení příbuzenského vztahu jedince vůči jeho předkovi.

Nový!!: Životní strategie a Potomek · Vidět víc »

Potrat

Potrat (lat. abortus, někdy počeštěný výraz aborce) je ukončení těhotenství zánikem embrya nebo plodu před porodem.

Nový!!: Životní strategie a Potrat · Vidět víc »

Potrava

Potrava je jakákoliv chemická sloučenina, obvykle složená z vody, cukrů, tuků a bílkovin, která může být požita živočichy za účelem výživy či požitku.

Nový!!: Životní strategie a Potrava · Vidět víc »

Rasismus

Americký černoch mohl pít pouze z nádržky s označením "pro barevné", 1939, Oklahoma City. Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče.

Nový!!: Životní strategie a Rasismus · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

Nový!!: Životní strategie a Rostliny · Vidět víc »

Rozmnožování

pohlavním rozmnožování kolopejky (''Kalanchoe pinnata'') Rozmnožování (reprodukce) je proces tvorby potomstva.

Nový!!: Životní strategie a Rozmnožování · Vidět víc »

Ruderální společenstvo

273x273pixelů Ruderální společenstvo je odborný ekologický pojem, jímž je ve vědecké ekologii označováno společenstvo rostlin a živočichů, které vzniklo na ruderálním (rumištním) podkladu.

Nový!!: Životní strategie a Ruderální společenstvo · Vidět víc »

Rumiště

Rumiště jsou umělé ekosystémy, obvykle jde o člověkem výrazně pozměněná a samovolnému osídlení rostlinami ponechaná místa v krajině.

Nový!!: Životní strategie a Rumiště · Vidět víc »

Semeno

Děložní lístky, D: stonkový článek podděložní (Hypokotyl) pampelišky mohou být roznášena větrem Semeno je rozmnožovací orgán semenných rostlin, vzniklý z oplozeného vajíčka (ovum).

Nový!!: Životní strategie a Semeno · Vidět víc »

Slon

Slon je souhrnný český název pro dva rody chobotnatců Loxodonta a Elephas.

Nový!!: Životní strategie a Slon · Vidět víc »

Smrk

Smrk (Picea) je bohatě zastoupený rod stromů, výjimečně keřů z čeledi borovicovité.

Nový!!: Životní strategie a Smrk · Vidět víc »

Sociální status

Sociální status (sociální postavení člověka nebo jiného tvora ve společnosti) je pozice v sociální struktuře.

Nový!!: Životní strategie a Sociální status · Vidět víc »

Stanoviště

Pojem Stanoviště má více významů.

Nový!!: Životní strategie a Stanoviště · Vidět víc »

Stres (rostliny)

Rostlina, která podlehla stresu Stres je obecně nepříznivý stav, vyvolaný působením činitele zvaného stresor.

Nový!!: Životní strategie a Stres (rostliny) · Vidět víc »

Sukcese (ekologie)

Sukcese je ekologický termín označující vývoj a změny ve složení společenstev v ekosystému a představy o něm.

Nový!!: Životní strategie a Sukcese (ekologie) · Vidět víc »

Teorie her

Jako teorie her nebo též teorie strategických her se označuje disciplína aplikované matematiky, která analyzuje široké spektrum konfliktních rozhodovacích situací, které mohou nastat kdekoliv, kde dochází ke střetu zájmů.

Nový!!: Životní strategie a Teorie her · Vidět víc »

Tolerance

Tolerance (z latinského slovesa tolerare, snášet, strpět) nebo snášenlivost znamená ochotu, schopnost nebo možnost člověka nebo společnosti žít vedle lidí s jinými názory, postoji a přesvědčeními nebo přijímat či dokonce snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného.

Nový!!: Životní strategie a Tolerance · Vidět víc »

Trest

San Francisca Trest nebo také sankce je uvalení nějakého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství.

Nový!!: Životní strategie a Trest · Vidět víc »

Turbidostat

Turbidostat je biotechnologický nástroj v průběhu fermentačních procesů sloužící ke stanovení optimálního počtu buněk v prostředí na základě turbidity (zákalu) daného tekutého prostředí.

Nový!!: Životní strategie a Turbidostat · Vidět víc »

Umění

Jeskynní malba z Lascaux, asi 15 000 př. n. l. Australský domorodý náhrobek (Muzeum Canberra) Koberec (indiáni Navajo) Anděl (rukopis ''Beatus'', Španělsko, 9. stol.) Michelangelo Buonarroti, Stvoření Adama, 1510 (detail) Alegorie umění a věd (Niederalteich, Bavorsko) Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit.

Nový!!: Životní strategie a Umění · Vidět víc »

Válka

Unie a jižanskými separatisty Městské boje za druhé světové války Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí.

Nový!!: Životní strategie a Válka · Vidět víc »

Vřes obecný

Vřes obecný Vřes obecný (Calluna vulgaris), lidově nazývaný břes, břasa, erika, řes, jindavec, chvojčina, břesňák, hnidavec, hyndavec, modrý rozchod, suchotinka, vřes skotský, je jediný zástupce rodu vřes (Calluna).

Nový!!: Životní strategie a Vřes obecný · Vidět víc »

Vegetativní rozmnožování

Někdy mohou některé rostliny vytvořit díky vegetativnímu rozmnožování celé lesy klonů, jako například topoly na obrázku. (ilustrační obrázek) Vegetativní rozmnožování je druh nepohlavního rozmnožování, při němž potomci vznikají jinak, než pomocí výtrusů (spor) a semen.

Nový!!: Životní strategie a Vegetativní rozmnožování · Vidět víc »

Základní lidská práva

538 př. Kr.), obvykle považovaný za „první zápis lidských práv“ parlamentní suverenity. Tím byla otevřena cesta k politickému prosazení lidských práv. Francouzská Deklarace práv člověka a občana (1789) Základní lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, která jsou v Česku zaručena především ústavní Listinou základních práv a svobod.

Nový!!: Životní strategie a Základní lidská práva · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Evoluční strategie, K-selekce, K-strategie, K-stratég, R-selekce, R-strategie, R-stratég, R/K teorie výběru, S-strategie, S-stratég.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »