Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

'I' and the 'me'

Index 'I' and the 'me'

'I' and the 'me' je základní koncepce symbolického interakcionismu amerického filozofa a sociálního psychologa George Herberta Meada.

9 vztahy: Chování, George Herbert Mead, Jáství, Osobnost, Předmět (filosofie), Postoj, Sebeuvědomění, Socializace, Symbolický interakcionismus.

Chování

Chování je soubor vnějších (pozorovatelných) projevů člověka, živočichů a jiných organismů.

Nový!!: 'I' and the 'me' a Chování · Vidět víc »

George Herbert Mead

George Herbert Mead (27. února 1863 - 26. dubna 1931) byl americký filosof a sociální psycholog, zástupce filosofického pragmatismu, dnes řazený ke klíčovým postavám symbolického interakcionismu.

Nový!!: 'I' and the 'me' a George Herbert Mead · Vidět víc »

Jáství

Jáství je zkušenost uvědomování si sebe sama, svého já.

Nový!!: 'I' and the 'me' a Jáství · Vidět víc »

Osobnost

Osobnost se v psychologii vymezuje z hlediska tří aspektů, statického (integrace), dynamického (interakce) a společenského (směřování k cíli): je to „individuum, chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím.“ Podle G. Allporta je to „dynamické uspořádání těch psychofyzických systémů jednotlivce, které určují jeho jedinečné přizpůsobování se prostředí.“ Osobnost je soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti.

Nový!!: 'I' and the 'me' a Osobnost · Vidět víc »

Předmět (filosofie)

Ve filosofii se předmětem (objektem) rozumí to, co je předmětem myšlení subjektu, na co je zaměřena jeho pozornost.

Nový!!: 'I' and the 'me' a Předmět (filosofie) · Vidět víc »

Postoj

Postoj je názor nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem nebo volbou.

Nový!!: 'I' and the 'me' a Postoj · Vidět víc »

Sebeuvědomění

Zrcadlový test sebeuvědomění Sebeuvědomění (je schopnost sebepozorování (introspekce) a uvědomění si sebe sama jako individua odděleného od ostatních lidí a od prostředí. Zvýšené sebeuvědomění znamená mimo jiné zvýšenou míru sebehodnocení a svědomí.

Nový!!: 'I' and the 'me' a Sebeuvědomění · Vidět víc »

Socializace

Socializace (socialization) pochází z latinského socialis neboli družný, spojenecký, polidštěný.

Nový!!: 'I' and the 'me' a Socializace · Vidět víc »

Symbolický interakcionismus

Symbolický interakcionismus je směr v sociálních vědách, který myšlenkově navazuje na interakcionismus, zdůrazňuje však symbolické zprostředkování sociální interakce mezi jednotlivci.

Nový!!: 'I' and the 'me' a Symbolický interakcionismus · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »