Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

(18F)-fludeoxyglukóza

Index (18F)-fludeoxyglukóza

(18F)-Fludeoxyglukóza (systematický název 2-deoxy-2-fluoroglukóza je radiofarmakum používané v pozitronové emisní tomografii (PET). Je to látka podobná D-glukóze, která má na druhém uhlíku hydroxyl nahrazený atomem vodíku a původní vodík atomem fluoru-18. Příjem 18F-FDG tkáněmi je indikátorem tkáňového příjmu glukózy, což souvisí s některými typy tkáňového metabolismu. Poté, co je 18F-FDG vpravena do pacientova těla, lze PET scannerem vytvořit dvoj- nebo trojrozměrný obraz distribuce 18F-FDG uvnitř těla. Od objevu v roce 1976 má 18F-FDG velký vliv na výzkum v neurovědě. 18F-FDG je nyní nejběžněji používaná látka v PET. Získaný obraz může být zkoumán lékařem nukleární medicíny nebo radiologem za účelem diagnózy různých zdravotních stavů.

34 vztahy: Acetonitril, Biologický poločas, Chránící skupina, Cyklotron, Deuterium, Fluor-18, Fluoridy, Fosforylace, Glukóza, Glukóza-6-fosfát, Glykolýza, Hnědý tuk, Hydroxyl, Iontová výměna, Josef Pacák, Kelvin, Kyslík-18, Ledvina, Ligand (biochemie), Manóza, Národní laboratoř Los Alamos, Neurověda, Nukleární medicína, Oxoniový ion, Pensylvánská univerzita, Pozitronová emisní tomografie, Radiologie, Radionuklid, Sekvestrant, Stupeň Celsia, Triflát, Univerzita Karlova, Válka v Zálivu, (2.2.2)-kryptand.

Acetonitril

Acetonitril (též methylkyanid) je organická sloučenina se vzorcem CH3CN.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Acetonitril · Vidět víc »

Biologický poločas

Biologický poločas (též eliminační poločas) látky je čas, který je třeba k tomu, aby látka (léčivo, radionuklid atd.) ztratila polovinu své farmakologické, fyziologické nebo radiologické aktivity, dle definice MeSH.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Biologický poločas · Vidět víc »

Chránící skupina

Chránící skupina je v chemii funkční skupina, která se zavádí do molekuly chemickým pozměněním funkční skupiny za účelem dosažení chemoselektivity reakce.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Chránící skupina · Vidět víc »

Cyklotron

Schematické znázornění cyklotronu. Cyklotron, jinak též cyklický vysokofrekvenční urychlovač slouží k urychlování těžkých nabitých částic pomocí vysokofrekvenčního elektrického pole.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Cyklotron · Vidět víc »

Deuterium

Jako deuterium se označuje atom s jádrem 2H, který má v jádře jeden proton a jeden neutron a od běžného vodíku se liší především atomovou hmotností, která činí 2,013 63 u.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Deuterium · Vidět víc »

Fluor-18

Fluor-18 (18F) je radioizotop fluoru, jenž je významným zdrojem pozitronů.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Fluor-18 · Vidět víc »

Fluoridy

Fluoridy jsou soli kyseliny fluorovodíkové (HF).

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Fluoridy · Vidět víc »

Fosforylace

Fosforylovaný serinový zbytek Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO) na proteiny nebo jiné organické molekuly.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Fosforylace · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Glukóza · Vidět víc »

Glukóza-6-fosfát

Glukóza-6-fosfát (G6P, též „Robinsonův ester“) je ester kyseliny fosforečné a glukózy, přičemž fosfátová skupina se nachází na 6' uhlíku glukózy.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Glukóza-6-fosfát · Vidět víc »

Glykolýza

'''Glykolýza''' Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Glykolýza · Vidět víc »

Hnědý tuk

Tukové buňky neboli adipocyty jsou buňky tvořící tukovou tkáň (která je obecně pojivem).

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Hnědý tuk · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Hydroxyl · Vidět víc »

Iontová výměna

Iontová výměna znamená výměnu iontů mezi roztokem a ionexem (měničem iontů).

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Iontová výměna · Vidět víc »

Josef Pacák

Josef Pacák (26. září 1927 – 2. června 2010) byl profesor organické chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde pracoval nejprve jako asistent (1950), později jako docent (1964).

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Josef Pacák · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Kelvin · Vidět víc »

Kyslík-18

Kyslík-18 (18O) je nejtěžší ze tří přírodních izotopů kyslíku.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Kyslík-18 · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Ledvina · Vidět víc »

Ligand (biochemie)

Myoglobin (modře) s navázaným ligandem hem (oranžově). Podle PDBID: 1MBO Ligand ve smyslu používaném v biochemii a farmakologii označuje látku, typicky malou molekulu, která vytváří komplex s biomolekulou a tato vazba má biologický význam.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Ligand (biochemie) · Vidět víc »

Manóza

Manóza (mannosa) je monosacharid s šesti uhlíky (hexóza) a aldehydovou skupinou (aldóza).

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Manóza · Vidět víc »

Národní laboratoř Los Alamos

Letecký pohled na část komplexu Národní laboratoř Los Alamos (zkratka LANL) je vědecká základna Spojených států amerických nacházející se ve státě Nové Mexiko.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Národní laboratoř Los Alamos · Vidět víc »

Neurověda

Santiaga Ramóna y Cajala (1899) Neurověda, častěji Neurovědy je vědecký obor studující nervovou soustavu.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Neurověda · Vidět víc »

Nukleární medicína

Nukleární medicína je lékařský obor používající k diagnostice a terapii chorob zavedení radioaktivních látek (radiofarmak) do těla nemocného.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Nukleární medicína · Vidět víc »

Oxoniový ion

Oxoniový ion je pojem z chemie používaný ve dvou významech.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Oxoniový ion · Vidět víc »

Pensylvánská univerzita

Socha Benjamina Franklina Pensylvánská univerzita (University of Pennsylvania), známá také jenom jako Penn je jednou z nejslavnějších a nejrespektovanějších amerických soukromých univerzit, která sídlí ve městě Philadelphia ve státě Pensylvánie.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Pensylvánská univerzita · Vidět víc »

Pozitronová emisní tomografie

Přístroj PET Pozitronová emisní tomografie (PET) je lékařská zobrazovací metoda, která spadá do oboru nukleární medicína.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Pozitronová emisní tomografie · Vidět víc »

Radiologie

Radiologie je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření k určení diagnózy či při léčbě nemocného v případě invazivní radiologie.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Radiologie · Vidět víc »

Radionuklid

Radionuklid je nuklid s nestabilním jádrem, tedy s jádrem charakterizovaným přebytečnou energií, která se uvolňuje buď vytvořením nových částic (radioaktivita) nebo do elektronu v atomu.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Radionuklid · Vidět víc »

Sekvestrant

Sekvestranty jsou jedním z typů přídatných látek užívaných v potravinářství.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Sekvestrant · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Triflát

Triflátová skupina Triflátový anion Triflát, známý také pod systematickým názvem trifluormethansulfonát, je funkční skupina se vzorcem CF3SO2O–.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Triflát · Vidět víc »

Univerzita Karlova

243x243px Karolina s arkýřem Velké auly Univerzita Karlova (zkratka UK, latinský název Universitas Carolina) se sídlem v Praze je nejvýznamnější česká vysoká škola, jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Univerzita Karlova · Vidět víc »

Válka v Zálivu

Válka v Zálivu či válka v Perském zálivu (2. srpna 1990 - 28. února 1991), pro operace vedoucí k nahromadění vojsk na území Saúdské Arábie i k její obraně známá jako operace Pouštní štít a operace Pouštní bouře (17. ledna 1991 – 28. února 1991), byla ozbrojeným konfliktem mezi Irákem a koalicí 28 států (včetně Československa) v čele s USA, kterým OSN poskytla mandát k provedení vojenské operace za účelem osvobození Kuvajtu.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a Válka v Zálivu · Vidět víc »

(2.2.2)-kryptand

2.2.2-kryptand (zkráceně crypt-222) je chelatační činidlo patřící mezi kryptandy.

Nový!!: (18F)-fludeoxyglukóza a (2.2.2)-kryptand · Vidět víc »

Přesměrování zde:

(18F)-fludeoxyglukosa, (18F)FDG, 18F-FDG, 2-deoxy-2-(18F)fluoroglukosa, 2-deoxy-2-(18F)fluoroglukóza, Fludeoxyglukosa F 18, Fludeoxyglukóza F 18.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »