Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

1. století

Index 1. století

1.

166 vztahy: Agrippina mladší, Akiva, Apoštolský koncil, Apollónios z Tyany, Arminius, Augustus, Aulus Cornelius Celsus, Čína, Římská říše, Římská legie, Batávské povstání, Bitva v Teutoburském lese, Boží syn, Boudicca, Buddhismus, Busta, Caligula, Cheruskové, Claudius, Dácie, Decebalus, Diego Velázquez, Domitianus, Druhý chrám, Dynastie Chan, Dynastie Sin, Erupce Vesuvu (79), Filón Alexandrijský, Flavius Iosephus, Germanicus, Germáni, Hérón Alexandrijský, Herculaneum, Ignác z Antiochie, Islám, Jan Křtitel, Ježíš Kristus, Jeruzalém, Julius Agricola, Kan Jing, Křesťanství, Keltové, Klement I., Koloseum, Lev, Livius, Marcus Fabius Quintilianus, Messalina, Náš letopočet, Nero, ..., Nerva, Pan Čchao, Papež, Pavel z Tarsu, Petr (apoštol), Plútarchos, Plinius starší, Polykarp ze Smyrny, Pompeje, Pronásledování křesťanů za vlády císaře Nerona, První židovská válka, Publius Ovidius Naso, Publius Papinius Statius, Publius Quinctilius Varus, Quintus Asconius Pedianus, Rané křesťanství, Seneca, Spasitel, Srpen, Starověký Řím, Strabón, Tacitus, Tana'im, Tiberius, Titus, Tomáš (apoštol), Traianus, Ukřižování Ježíše Krista, Velká Británie (ostrov), Vespasianus, Wang Mang, 1, 1 př. n. l., 1. leden, 1. tisíciletí, 10, 10 př. n. l., 100, 102, 106, 107, 115, 117, 12, 120, 127, 135, 14, 15, 15 př. n. l., 155, 156, 16, 16 př. n. l., 17, 19, 19. červenec, 2. století, 20, 20 př. n. l., 21, 23, 24, 25 př. n. l., 28, 29, 30, 31, 31. prosinec, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4 př. n. l., 40, 41, 42 př. n. l., 43 př. n. l., 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 59 př. n. l., 60, 61, 63 př. n. l., 64, 64 př. n. l., 65, 66, 67, 68, 69, 7 př. n. l., 70, 72, 73, 75, 76, 79, 8, 80, 81, 9, 9 př. n. l., 93, 96, 98. Rozbalte index (116 více) »

Agrippina mladší

Busta Agrippiny mladší Květné zahrady v Kroměříži Iulia Agrippina (6. listopadu 15 nebo 16, Oppidum Ubiorum, dnes Kolín nad Rýnem – březen 59, Kampánie), zvaná na odlišení od své matky Agrippina mladší, byla dcera vojevůdce Germanika a Agrippiny starší, dcery Marka Vipsania Agrippy a vnučky Augusta.

Nový!!: 1. století a Agrippina mladší · Vidět víc »

Akiva

Akiva také rabi Akiva ben Josef (cca 50, Judsko – 135) byl podle židovské tradice jedním z nejvýznamnějších tanaitů a jeden z hlavních kodifikátorů textu Mišny.

Nový!!: 1. století a Akiva · Vidět víc »

Apoštolský koncil

Apoštolský koncil někdy bývá považován za první církevní koncil.

Nový!!: 1. století a Apoštolský koncil · Vidět víc »

Apollónios z Tyany

Apollónios z Tyany (asi 4–96 po Kr.) byl původem řecký učenec a filozof pocházející z Malé Asie z města Tyany (dnes Kemerhisar v Kappadokii v Turecku).

Nový!!: 1. století a Apollónios z Tyany · Vidět víc »

Arminius

Arminius, v Německu nazývaný Hermann der Cherusker (v některých pramenech Armenius) (16 př. n. l. – 21) byl náčelník kmene Cherusků, který sjednotil germánské kmeny a vedl úspěšnou vzpouru proti římské nadvládě, jež vyústila v trvalý zánik provincie Germánie.

Nový!!: 1. století a Arminius · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Nový!!: 1. století a Augustus · Vidět víc »

Aulus Cornelius Celsus

Aulus Cornelius Celsus (25 př. n. l. – 50 n. l.) byl jeden z největších římských lékařských spisovatelů, autor encyklopedie pojednávající o zemědělství, válečném umění, rétorice, filosofii, zákonu a medicíně, z níž však zůstaly pouze medicínské zlomky.

Nový!!: 1. století a Aulus Cornelius Celsus · Vidět víc »

Čína

zakázaném městě, Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, kaligrafiez období Dynastie Sung, věštecká kost Čína (tradiční znaky: 中國, zjednodušené znaky: 中国, hanyu pinyin: Zhōngguó, český přepis: Čung-kuo; tento pojem ovšem neznamená „Říše středu“, jak praví žurnalistické klišé: ve starověku se jím označovaly „ústřední státy“, tedy státy seskupené v Centrální planině, které představovaly tradiční kolébku čínské starověké kultury) je geografická oblast a historické území v Asii.

Nový!!: 1. století a Čína · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: 1. století a Římská říše · Vidět víc »

Římská legie

Moderní rekonstrukce římských legionářů s plátovou zbrojí (''lorica segmentata'') Legie (z latinského slova legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády.

Nový!!: 1. století a Římská legie · Vidět víc »

Batávské povstání

K Batávskému povstání, které začalo roku 69, došlo poté, co se proti římské nadvládě vzbouřil spojenecký kmen Batávů, žijící na území dnešního Nizozemska.

Nový!!: 1. století a Batávské povstání · Vidět víc »

Bitva v Teutoburském lese

Bitva v Teutoburském lese, resp.

Nový!!: 1. století a Bitva v Teutoburském lese · Vidět víc »

Boží syn

Boží syn je častý náboženský termín, označující syna jediného, či více bohů.

Nový!!: 1. století a Boží syn · Vidět víc »

Boudicca

Socha Boudiccy blízko Westminsterského přístaviště Boudica (alternativní hláskování: Boudicca, také známá jako Boadicea a ve velštině jako Buddug) byla manželka icenského krále Prasutaga, která po jeho smrti převzala v roce 59 nebo 60 vládu nad etniky v oblasti dnešního Suffolku a Norfolku a podnítila část keltských kmenů v Británii (Iceny, Trenovanty a další) k povstání proti Neronově Římu. Důvodem bylo, že Řím nerespektoval závěť zesnulého krále, který v ní vládu odkázal svým dcerám.

Nový!!: 1. století a Boudicca · Vidět víc »

Buddhismus

Hong Kongu Buddhy, 1.–2. století n. l. Kolo Dharmy - jeden ze symbolů buddhismu Buddhismus dnes označuje širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha, což znamená "probuzený".

Nový!!: 1. století a Buddhismus · Vidět víc »

Busta

Gaia Julia Caesara Busta, je sochařské ztvárnění hrudníku, ramen a hlavy, obvykle umístěné na podstavci.

Nový!!: 1. století a Busta · Vidět víc »

Caligula

Gaius Caesar Augustus Germanicus (31. srpna 12 – 24. ledna 41), všeobecně známý spíše pod přízviskem Caligula, byl římský císař vládnoucí od 16. března 37 až do okamžiku svého zavraždění o čtyři roky později.

Nový!!: 1. století a Caligula · Vidět víc »

Cheruskové

Hadriana (117-38), '''Cheruskové''' vyobrazeni na severozápadě Německa Cheruskové byli jedním z germánských kmenů obývající údolí řeky Rýn, roviny a lesy v severozápadním Německu (mezi dnešními městy Osnabrück a Hannover) během 1. století př. n. l. a 1. století.

Nový!!: 1. století a Cheruskové · Vidět víc »

Claudius

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (před nástupem na trůn Tiberius Claudius Nero Germanicus; 1. srpna 10 př. n. l. – 13. října 54), známý spíše jako Claudius, byl římský císař z julsko-klaudijské dynastie, vládnoucí od roku 41 až do své smrti.

Nový!!: 1. století a Claudius · Vidět víc »

Dácie

Říše krále Burebisty kolem poloviny 1. století př. n. l. Dácie (latinsky Dacia) bylo ve starověku území, obývané kmeny Dáků a Getů, které se nacházelo převážně v dnešním Rumunsku.

Nový!!: 1. století a Dácie · Vidět víc »

Decebalus

Decebalus (rumunsky Decebal, † 106) byl poslední dácký král, který vládl v letech 87 až 106.

Nový!!: 1. století a Decebalus · Vidět víc »

Diego Velázquez

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (6. červen 1599, Sevilla – 6. srpen 1660, Madrid) byl španělský malíř, vůdčí umělecká osobnost na dvoře krále Filipa IV. Byl předním umělcem barokního období, proslavil se především řadou portrétů španělské královské rodiny a dalších významných evropských osobností.

Nový!!: 1. století a Diego Velázquez · Vidět víc »

Domitianus

Titus Flavius Domitianus (24. října 51, Řím – 18. září 96, Řím) byl římský císař z flaviovské dynastie (69–96) panující od 14. září 81 do 18. září 96.

Nový!!: 1. století a Domitianus · Vidět víc »

Druhý chrám

Izraelském muzeu v Jeruzalémě Druhý chrám (בית המקדש v překladu „svatý dům“) je označení druhého z židovských jeruzalémských chrámů.

Nový!!: 1. století a Druhý chrám · Vidět víc »

Dynastie Chan

Dynastie Chan (čínsky:; pinyin: Hàn Cháo) je čínská dynastie, která vládla v období 206 př. n. l.-220 n. l. Předcházela ji dynastie Čchin a po ní následovalo období tří království.

Nový!!: 1. století a Dynastie Chan · Vidět víc »

Dynastie Sin

Dynastie Sin (新) byla čínská dynastie, vládnoucí v letech 8–23 n. l., která přerušila vládu úspěšné dynastie Chan.

Nový!!: 1. století a Dynastie Sin · Vidět víc »

Erupce Vesuvu (79)

Pompejí, antického města uchovaného pod vrstvou popela Erupce Vesuvu, k níž došlo roku 79, zničila římská města Pompeje, Herculaneum, Stabie, Oplontis a Boscoreale.

Nový!!: 1. století a Erupce Vesuvu (79) · Vidět víc »

Filón Alexandrijský

Filón Alexandrijský nebo Filón z Alexandrie, latinsky Philo Iudaeus (asi 20 př. n. l. – po roce 40) byl židovský řecky píšící filosof a teolog, nejvýznamnější představitel židovské helénistické filosofie.

Nový!!: 1. století a Filón Alexandrijský · Vidět víc »

Flavius Iosephus

Iosephus či Josephus (37/38 Jeruzalém – kolem 100 Řím), původním jménem Josef ben Matitjahu (hebrejsky יוסף בן מתתיהו), řecky Iosepos (Ιώσηπος), byl židovský kněz, učenec a historik, který zanechal významné poznámky o První židovské válce v letech 66–70.

Nový!!: 1. století a Flavius Iosephus · Vidět víc »

Germanicus

Germanicus, mramorová socha v Lateránském muzeu v Římě Nero Claudius Germanicus (24. května 15 př. n. l. – 10. října 19 n. l. v Antiochii nad Orontem) byl římský vojevůdce, proslavený svými vojenskými výpravami do Germánie.

Nový!!: 1. století a Germanicus · Vidět víc »

Germáni

border.

Nový!!: 1. století a Germáni · Vidět víc »

Hérón Alexandrijský

Hérón Alexandrijský zvaný Méchanikos (řecky Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύς) byl starověkým matematikem a vynálezcem.

Nový!!: 1. století a Hérón Alexandrijský · Vidět víc »

Herculaneum

Herculaneum (italsky Ercolano) bylo antické město v Kampánii, které zaniklo, stejně jako Pompeje a Stabiae, při výbuchu Vesuvu 24. srpna roku 79 n. l. Podle legendy jej založil mýtický řecký hrdina Héraklés (latinsky Hercules).

Nový!!: 1. století a Herculaneum · Vidět víc »

Ignác z Antiochie

Umučení sv. Ignáce z Antiochie Ignác z Antiochie (též Ignatios), zvaný Theoforos, tj.

Nový!!: 1. století a Ignác z Antiochie · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: 1. století a Islám · Vidět víc »

Jan Křtitel

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce, je prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangeliích.

Nový!!: 1. století a Jan Křtitel · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: 1. století a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: 1. století a Jeruzalém · Vidět víc »

Julius Agricola

Gnaeus Iulius Agricola (13. června 40 - 23. srpna 93) byl římským vojevůdcem, který pro Řím získal velkou část Británie.

Nový!!: 1. století a Julius Agricola · Vidět víc »

Kan Jing

Mapa se zakreslenou cestou Pan Čchaoa (červeně) a Kan Jinga (modře). Kan Jing (1. století, Čína) byl čínský důstojník, diplomat a cestovatel ve službách čínského vojevůdce Pan Čchaoa při jeho výbojích ve Střední Asii.

Nový!!: 1. století a Kan Jing · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: 1. století a Křesťanství · Vidět víc »

Keltové

území, kde se dosud keltský jazyk používá Keltové je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů, a představovaly tzv.

Nový!!: 1. století a Keltové · Vidět víc »

Klement I.

Svatý Klement I. či Kliment I. či Klement Římský je v tradici katolické církve považován za čtvrtého římského biskupa, a tedy čtvrtého papeže.

Nový!!: 1. století a Klement I. · Vidět víc »

Koloseum

Koloseum v současnosti: pohled na nejzachovalejší část Koloseum nebo Římské koloseum, původně Flaviovský amfiteátr (latinsky: Amphitheatrum Flavium, italsky: Anfiteatro Flavio nebo Colosseo), je oválný amfiteátr v centru města Říma v Itálii.

Nový!!: 1. století a Koloseum · Vidět víc »

Lev

Lev pustinný (Panthera leo) je savec čeledi kočkovitých a jeden ze čtyř druhů velkých koček rodu Panthera.

Nový!!: 1. století a Lev · Vidět víc »

Livius

Titus Livius (Schedelova kronika, 1493) Titus Livius, podle svého rodiště také Patavinus (59 př. n. l., Patavie, nyní Padova – 17 tamt.) byl římský spisovatel a historik, autor monumentálních dějin Říma Ab urbe condita.

Nový!!: 1. století a Livius · Vidět víc »

Marcus Fabius Quintilianus

Marcus Fabius Quintilianus (35 Calagurris; Španělsko – 96 Řím, častěji udáváno před rokem 100) byl římský řečník a učitel rétoriky.

Nový!!: 1. století a Marcus Fabius Quintilianus · Vidět víc »

Messalina

Valeria Messalina, někdy psána Messallina, (17/20 n. l. – 48 n. l.) byla římská císařovna, třetí manželka císaře Claudia.

Nový!!: 1. století a Messalina · Vidět víc »

Náš letopočet

Náš letopočet (zkratka n. l.) nebo také běžný letopočet je odměřování let začínající rokem 1 gregoriánského kalendáře.

Nový!!: 1. století a Náš letopočet · Vidět víc »

Nero

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (rodným jménem Lucius Domitius Ahenobarbus; 15. prosince 37 – 9. června 68) byl římský císař pocházející z julsko-klaudijské dynastie a vládnoucí od 13. října 54 až do okamžiku své smrti.

Nový!!: 1. století a Nero · Vidět víc »

Nerva

Marcus Cocceius Nerva (8. listopadu 30 Narnia, Umbrie – 27. ledna 98 Řím) byl římský císař panující od 18. září 96 do 27. ledna 98, nejprve jako samovládce, od října 97 spolu s Markem Ulpiem Traianem, užívajícím titulu caesar.

Nový!!: 1. století a Nerva · Vidět víc »

Pan Čchao

Mapa se zakreslenými tažením Pan Čchaoa (červeně), a cestou Kan Jinga (modře). Pan Čchao (​; 33 Sien-jang – 102 Luo-jang) byl čínský vojevůdce, dobyvatel a cestovatel, který několik desítek let jménem říše Chan ovládal „Západní kraj“ (oblast Tarimské pánve).

Nový!!: 1. století a Pan Čchao · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: 1. století a Papež · Vidět víc »

Pavel z Tarsu

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša’ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon.

Nový!!: 1. století a Pavel z Tarsu · Vidět víc »

Petr (apoštol)

El Greco: Svatý Petr (po 1600) Šimon zvaný Petr byl jeden z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista.

Nový!!: 1. století a Petr (apoštol) · Vidět víc »

Plútarchos

Plútarchos, starořecky Πλούταρχος (asi 46, Chaironeia – asi 127, Delfy) byl řecký spisovatel, historik a filozof, autor historických a moralistických děl.

Nový!!: 1. století a Plútarchos · Vidět víc »

Plinius starší

Gaius Plinius Secundus, známý též jako Plinius Maior, česky Plinius Starší, (23 Novum Comum – 24. srpna 79 Stabie) byl římský válečník a filosof, autor nejvýznamnější přírodovědné encyklopedie starého Říma, Naturalis historia (dokončeno roku 77), která měla 37 svazků.

Nový!!: 1. století a Plinius starší · Vidět víc »

Polykarp ze Smyrny

Polykarp ze Smyrny (asi 69 – 23. února 155/22. února 156 ve Smyrně, dnešní İzmir v Turecku) byl smyrnenský biskup a mučedník rané církve.

Nový!!: 1. století a Polykarp ze Smyrny · Vidět víc »

Pompeje

Fórum v Pompejích Pompeje (italsky Pompei, latinsky Pompeii) byly starověké město v oblasti metropolitního města Napoli.

Nový!!: 1. století a Pompeje · Vidět víc »

Pronásledování křesťanů za vlády císaře Nerona

Pronásledování křesťanů za vlády císaře Nerona je událost následující požár Říma v roce 64, kterou popsal kolem r. 115 římský historik Tacitus ve svých Letopisech.

Nový!!: 1. století a Pronásledování křesťanů za vlády císaře Nerona · Vidět víc »

První židovská válka

Jako první židovská válka se označuje židovské celonárodní povstání proti Římu, které vypuklo v Jeruzalémě v roce 66.

Nový!!: 1. století a První židovská válka · Vidět víc »

Publius Ovidius Naso

Ovidius - novodobá ilustrace Publius Ovidius Naso (20. března 43 př. n. l. Sulmona – 17 n. l. / 18 n. l. Tomis, dnešní Constanţa (na pobřeží Černého moře v Rumunsku) byl římský básník.

Nový!!: 1. století a Publius Ovidius Naso · Vidět víc »

Publius Papinius Statius

Publius Papinius Statius (asi 45, Neapol – asi 96, Neapol) byl starořímský básník z 1. století, z tzv.

Nový!!: 1. století a Publius Papinius Statius · Vidět víc »

Publius Quinctilius Varus

Publius Quinctilius Varus (46 př. n. l. v Cremoně - 9 n. l. v Germánii) byl římský politik a generál za vlády císaře Augusta, známý především pro ztrátu tří římských legií a svého vlastního života v bitvě v Teutoburském lese (také jako Varova bitva nebo Hermannova bitva).

Nový!!: 1. století a Publius Quinctilius Varus · Vidět víc »

Quintus Asconius Pedianus

Quintus Asconius Pedianus (9 př. n. l. – 76) byl římský historik.

Nový!!: 1. století a Quintus Asconius Pedianus · Vidět víc »

Rané křesťanství

Pojmem rané křesťanství rozumíme období vývoje křesťanského náboženství od jeho vzniku v 1.

Nový!!: 1. století a Rané křesťanství · Vidět víc »

Seneca

Seneca (bronz, ''Museo Archeologico, Neapol'') Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l. Cordóba, Španělsko – 65 Řím, Itálie) byl římský stoický filosof, dramatik, básník a politik, syn Senecy staršího a vychovatel císaře Nerona.

Nový!!: 1. století a Seneca · Vidět víc »

Spasitel

Pojem spasitel označuje osobu, která pomáhá lidem dosáhnout spásy nebo která je v určité situaci zachraňuje.

Nový!!: 1. století a Spasitel · Vidět víc »

Srpen

Srpen (''Přebohaté hodinky vévody z Berry'') Srpen je osmý měsíc roku gregoriánského kalendáře.

Nový!!: 1. století a Srpen · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: 1. století a Starověký Řím · Vidět víc »

Strabón

Strabón (64 př. n. l. Amaseia v Pontu – 19 až 24 n. l.) byl starořecký filosof, historik a geograf.

Nový!!: 1. století a Strabón · Vidět víc »

Tacitus

Vídni Publius (též Gaius) Cornelius Tacitus (kolem 55 n. l. – 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124) byl římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.

Nový!!: 1. století a Tacitus · Vidět víc »

Tana'im

Tana'im (aramejsky: תנאים, někdy též tanaité, tana'ité, odvozeno od תנא opakovat, učit, učit se) je název označující rabíny farizejského směru v judaismu, kteří působili zhruba od přelomu letopočtů až do uzavření Mišny, tj.

Nový!!: 1. století a Tana'im · Vidět víc »

Tiberius

Tiberius Julius Caesar Augustus (rodným jménem Tiberius Claudius Nero; 16. listopadu 42 př. n. l. – 16. března 37) byl římský císař od roku 14 až do své smrti.

Nový!!: 1. století a Tiberius · Vidět víc »

Titus

Titus Flavius Vespasianus, jako císař Imperator Titus Caesar divi Vespasiani filius Vespasianus Augustus (30. prosince 39 Řím – 13. září 81 Aquae Cutiliae), byl římský císař z flaviovské dynastie panující od 24. června 79 do 13. září 81.

Nový!!: 1. století a Titus · Vidět víc »

Tomáš (apoštol)

''Svatý Tomáš se stává věřícím.'' Obraz Duccio di Buoninsegna z roku 1308-1311. Nevěřící Tomáš (Gerard van Honthorst, 17. století) Svatý Tomáš zvaný Didimos byl jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů.

Nový!!: 1. století a Tomáš (apoštol) · Vidět víc »

Traianus

Marcus Ulpius Traianus (18. září 53 v Italice poblíž dnešní Sevilly – 9. srpna 117 v Selinúntu), obvykle známý jako Traianus (česky Traján), byl římský císař od roku 98 až do své smrti v roce 117.

Nový!!: 1. století a Traianus · Vidět víc »

Ukřižování Ježíše Krista

Roberta Campina) Ukřižování Ježíše Krista je událost z 1.

Nový!!: 1. století a Ukřižování Ježíše Krista · Vidět víc »

Velká Británie (ostrov)

Evropy Satelitní snímek z roku 2002 Velká Británie (anglicky Great Britain) je ostrov na severozápadě Evropy, největší ostrov ze souostroví Britských ostrovů na severozápadě Evropy.

Nový!!: 1. století a Velká Británie (ostrov) · Vidět víc »

Vespasianus

Titus Flavius Vespasianus (17. listopadu 9, Falacrinae – 23. června 79, Aquae Cutiliae) běžně známý jako Vespasianus (česky Vespasián), byl římský císař od roku 69 až do své smrti.

Nový!!: 1. století a Vespasianus · Vidět víc »

Wang Mang

Wang Mang (45 př. n. l. – 6. října 23), byl čínský politik konce dynastie Raná (Západní) Chan a od roku 9 n. l. první a jediný císař dynastie Sin.

Nový!!: 1. století a Wang Mang · Vidět víc »

1

Římské císařství.

Nový!!: 1. století a 1 · Vidět víc »

1 př. n. l.

;Římská říše.

Nový!!: 1. století a 1 př. n. l. · Vidět víc »

1. leden

1.

Nový!!: 1. století a 1. leden · Vidět víc »

1. tisíciletí

Svět na začátku 1. tisíciletí.

Nový!!: 1. století a 1. tisíciletí · Vidět víc »

10

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 10 · Vidět víc »

10 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 10 př. n. l. · Vidět víc »

100

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 100 · Vidět víc »

102

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 102 · Vidět víc »

106

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 106 · Vidět víc »

107

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 107 · Vidět víc »

115

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 115 · Vidět víc »

117

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 117 · Vidět víc »

12

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 12 · Vidět víc »

120

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 120 · Vidět víc »

127

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 127 · Vidět víc »

135

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 135 · Vidět víc »

14

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 14 · Vidět víc »

15

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 15 · Vidět víc »

15 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 15 př. n. l. · Vidět víc »

155

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 155 · Vidět víc »

156

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 156 · Vidět víc »

16

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 16 · Vidět víc »

16 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 16 př. n. l. · Vidět víc »

17

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 17 · Vidět víc »

19

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 19 · Vidět víc »

19. červenec

19.

Nový!!: 1. století a 19. červenec · Vidět víc »

2. století

2.

Nový!!: 1. století a 2. století · Vidět víc »

20

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 20 · Vidět víc »

20 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 20 př. n. l. · Vidět víc »

21

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 21 · Vidět víc »

23

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 23 · Vidět víc »

24

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 24 · Vidět víc »

25 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 25 př. n. l. · Vidět víc »

28

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 28 · Vidět víc »

29

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 29 · Vidět víc »

30

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 30 · Vidět víc »

31

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 31 · Vidět víc »

31. prosinec

31.

Nový!!: 1. století a 31. prosinec · Vidět víc »

33

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 33 · Vidět víc »

35

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 35 · Vidět víc »

36

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 36 · Vidět víc »

37

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 37 · Vidět víc »

38

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 38 · Vidět víc »

39

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 39 · Vidět víc »

4

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 4 · Vidět víc »

4 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 4 př. n. l. · Vidět víc »

40

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 40 · Vidět víc »

41

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 41 · Vidět víc »

42 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 42 př. n. l. · Vidět víc »

43 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 43 př. n. l. · Vidět víc »

45

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 45 · Vidět víc »

46

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 46 · Vidět víc »

48

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 48 · Vidět víc »

50

''De medicina''.

Nový!!: 1. století a 50 · Vidět víc »

51

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 51 · Vidět víc »

53

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 53 · Vidět víc »

54

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 54 · Vidět víc »

55

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 55 · Vidět víc »

59

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 59 · Vidět víc »

59 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 59 př. n. l. · Vidět víc »

60

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 60 · Vidět víc »

61

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 61 · Vidět víc »

63 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 63 př. n. l. · Vidět víc »

64

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 64 · Vidět víc »

64 př. n. l.

Pompeius poráží pontského krále Mithridata VI., ten spáchá sebevraždu.

Nový!!: 1. století a 64 př. n. l. · Vidět víc »

65

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 65 · Vidět víc »

66

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 66 · Vidět víc »

67

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 67 · Vidět víc »

68

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 68 · Vidět víc »

69

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 69 · Vidět víc »

7 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 7 př. n. l. · Vidět víc »

70

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 70 · Vidět víc »

72

Římský císař Vespasianus zahájil stavbu Kolosea.

Nový!!: 1. století a 72 · Vidět víc »

73

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 73 · Vidět víc »

75

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 75 · Vidět víc »

76

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 76 · Vidět víc »

79

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 79 · Vidět víc »

8

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 8 · Vidět víc »

80

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 80 · Vidět víc »

81

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 81 · Vidět víc »

9

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 9 · Vidět víc »

9 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 9 př. n. l. · Vidět víc »

93

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 93 · Vidět víc »

96

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 96 · Vidět víc »

98

Bez popisu.

Nový!!: 1. století a 98 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »