Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin

Index 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin

TCDD (2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin, někdy také nesprávně jen dioxin) je bezbarvá nebo bílá krystalická látka, vysoce toxická a znečišťující přírodní prostředí.

38 vztahy: Agent Orange, Alergie, Benzín, Benzen, CENIA, Dermatitida, Dioxinový skandál v Německu, Dioxiny, Havárie u Sevesa, Herbicid, Heterocyklické sloučeniny, Karcinogen, Krystal, Literární noviny, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Miroslav Šuta, Mutagen, Pavel Kalač, Polyvinylchlorid, Praha, Redoxní reakce, Rozpustnost, Smrt, Smrtelná dávka, Spojené státy americké, Spolana, Stockholmská úmluva, Teratogen, Toluen, Válka ve Vietnamu, Zdeněk Bardoděj, Znečišťující látky, 1,2-dichlorbenzen, 1,4-dioxan, 1960–1969, 1976, 1995, 20. století.

Agent Orange

Agent Orange je kódové označení používané armádou USA pro směs dvou herbicidů 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4-D) a 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4,5-T).

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Agent Orange · Vidět víc »

Alergie

Angioedém - příklad alergické reakce Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Alergie · Vidět víc »

Benzín

Benzín ve sklenici Benzín (též 'benzin') je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Benzín · Vidět víc »

Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Benzen · Vidět víc »

CENIA

náhled CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí (MŽP).

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a CENIA · Vidět víc »

Dermatitida

Dermatitida (latinsky dermatitis) je společný termín pro všechny záněty kůže.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Dermatitida · Vidět víc »

Dioxinový skandál v Německu

Dvě prasata Na konci roku 2010 propukla v Německu dioxinová aféra.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Dioxinový skandál v Německu · Vidět víc »

Dioxiny

Strukturní vzorec dioxinů (názvoslovné číslování dibenzo''b'',''e''1,4dioxinového skeletu) Dioxiny je obecný název pro skupinu toxických polychlorovaných organických heterocyklických sloučenin, odvozených od dibenzodioxinu, obsahujícího šestičlenný 1,4-dioxanový cyklus.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Dioxiny · Vidět víc »

Havárie u Sevesa

Havárie u Sevesa byla havárie, ke které došlo v chemické továrně firmy Icmesa 10.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Havárie u Sevesa · Vidět víc »

Herbicid

Herbicidem zničený plevel Herbicid (z latinského herba - rostlina a řeckého cidó - ničím) je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Herbicid · Vidět víc »

Heterocyklické sloučeniny

Heterocyklické sloučeniny jsou organické cyklické látky, které mimo atomů uhlíku obsahují v cyklu i jiné atomy, tzv.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Heterocyklické sloučeniny · Vidět víc »

Karcinogen

Karcinogen (též kancerogen) je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Karcinogen · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Krystal · Vidět víc »

Literární noviny

Literární noviny Literární noviny jsou český kulturně-politický měsíčník.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Literární noviny · Vidět víc »

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v České republice.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Ministerstvo životního prostředí České republiky · Vidět víc »

Miroslav Šuta

Miroslav Šuta (* 1969 Chomutov) je český lékař, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický publicista.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Miroslav Šuta · Vidět víc »

Mutagen

Mutagen je vliv, který svým působením na organismus zvyšuje pravděpodobnost mutace.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Mutagen · Vidět víc »

Pavel Kalač

Prof. Ing. Pavel Kalač, CSc., (* 24. června 1943 Nový Knín) je český odborník v oblasti potravinářské a zemědělské chemie.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Pavel Kalač · Vidět víc »

Polyvinylchlorid

Polyvinylchlorid (PVC) je třetím nejpoužívanějším plastem na Zemi, hned po polyethylenu a polypropylenu.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Polyvinylchlorid · Vidět víc »

Praha

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Praha · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Redoxní reakce · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Rozpustnost · Vidět víc »

Smrt

Lidská lebka, běžně používaná jako symbol smrti Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Smrt · Vidět víc »

Smrtelná dávka

Smrtelná dávka obecně označuje smrtící dávku látky nebo záření.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Smrtelná dávka · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Spojené státy americké · Vidět víc »

Spolana

Spolana z leteckého pohledu, v pozadí Neratovice a Libiš SPOLANA a.s. je chemická továrna ležící v Neratovicích na břehu řeky Labe.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Spolana · Vidět víc »

Stockholmská úmluva

Smluvní strany Stockholmské úmluvy Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech je právně závazná mezinárodní dohoda, jejímž cílem je eliminace vybraných persistentních organických látek.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Stockholmská úmluva · Vidět víc »

Teratogen

Teratogen je exogenní faktor (např. chemická látka, záření apod.), který může způsobit narušení vývoje orgánu nebo poruchu jeho funkce během embryonálního či fetálního vývoje.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Teratogen · Vidět víc »

Toluen

Toluen (chemicky methylbenzen) je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, jejíž páry tvoří se vzduchem třaskavou směs.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Toluen · Vidět víc »

Válka ve Vietnamu

Válka ve Vietnamu byl ozbrojený konflikt, který mezi lety 1955 a 1975 probíhal na území Vietnamu a v příhraničí sousedících zemí (Kambodža a Laos).

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Válka ve Vietnamu · Vidět víc »

Zdeněk Bardoděj

Prof. RNDr. PhMr. Ing. Zdeněk Bardoděj, DrSc. (20. května 1924 Holešov – 16. prosince 2008 Praha) byl český toxikolog, který se zasloužil o rozvoj československé toxikologie.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Zdeněk Bardoděj · Vidět víc »

Znečišťující látky

dieselových lokomotiv (zde z Ruska) obsahují oxid uhličitý, oxidy dusíku a pevné částice, na které jsou navázané další znečišťující látky Jako znečišťující látky se označují chemické a jiné látky, které svou přítomností v daném prostředí mají škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a Znečišťující látky · Vidět víc »

1,2-dichlorbenzen

1,2-Dichlorbenzen, neboli ortodichlorbenzen (ODCB), je organická sloučenina se vzorcem C6H4Cl2.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a 1,2-dichlorbenzen · Vidět víc »

1,4-dioxan

1,4-dioxan (též diethylendioxid nebo para-dioxan) je bezbarvá těkavá kapalina, slabě éterického zápachu.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a 1,4-dioxan · Vidět víc »

1960–1969

Alberto Korda: ''Guerrillero Heroico'' Roky 1960–1969, souhrnně zvané 60.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a 1960–1969 · Vidět víc »

1976

1976 (MCMLXXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a 1976 · Vidět víc »

1995

1995 (MCMXCV) byl rok, který podle gregoriánského kalendáře začal a skončil nedělí.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a 1995 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

2,3,7,8-tetrachlor-dibenzo(b,e)(1,4)dioxin, 2,3,7,8-tetrachlor-dibenzodioxin, 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo(b,e)(1,4)dioxin, 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzodioxin, Dioxin.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »