Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

4. století

Index 4. století

4.

102 vztahy: Ariánství, Arménské písmo, Šáhanšáh, Šápúr II., Čandragupta I., Černé moře, Řehoř z Nazianzu, Basileios Veliký, Biskup, Bitva u Adrianopole, Bitva u řeky Fej, Bitva u Milvijského mostu, Byzantion, Byzantská říše, Církevní otcové, Diocletianus, Edikt milánský, Efrém Syrský, Fa-sien, Gótové, Guptovská říše, Hunové, Hypatia z Alexandrie, Iamblichos z Chalkidy, Indie, Jan Zlatoústý, Jáhen, Kámasútra, Křesťanství, Konstantin I. Veliký, Konstantinopol, Mesrop Maštoc, Náš letopočet, Novoplatonismus, Perská říše, První konstantinopolský koncil, První nikajský koncil, Sásánovci, Sýrie, Seznam římských císařů, Státní náboženství, Stěhování národů, Svatý Ambrož, Svatý Augustin, Svatý Jeroným, Světec, Theodor z Mopsuestie, Theodosius I., Učitel církve, Valens, ..., Vátsjájana, Wulfila, Západořímská říše, 1. leden, 1. tisíciletí, 11. květen, 17. leden, 20. květen, 244, 25. červenec, 272, 28. říjen, 285, 301, 306, 309, 31. prosinec, 311, 312, 313, 316, 320, 325, 329, 330, 337, 340, 347, 349, 350, 354, 362, 370, 373, 375, 378, 379, 380, 381, 383, 389, 395, 397, 400, 407, 415, 416, 420, 422, 430, 440, 9. srpen. Rozbalte index (52 více) »

Ariánství

První nikajský koncil, který odsoudil ariánské učení Ariánství či arianismus je křesťanský teologický a christologický směr, odsouzený Prvním ekumenickým sněmem v Níkaji roku 325 jako hereze – odchylné učení, jež popírá božství Ježíše Krista.

Nový!!: 4. století a Ariánství · Vidět víc »

Arménské písmo

Arménské písmo (- Hayoc' grer) bylo vytvořeno Mesropem Maštocem kolem roku 405, aby bylo možné napsat arménský překlad Bible.

Nový!!: 4. století a Arménské písmo · Vidět víc »

Šáhanšáh

perské říše Šáhanšáh či šáhinšáh (staropersky 15px15px15px15px15px15px15px15px15px15px 15px15px15px15px15px15px15px15px15px, středopersky a parthsky 60px, novopersky شاهنشاه) byl tradiční titul íránských vládců ve starověku s významem král králů.

Nový!!: 4. století a Šáhanšáh · Vidět víc »

Šápúr II.

Šápúr II. (309 – 379, Bíšápúr, Írán) byl perský velkokrál z rodu Sásánovců vládnoucí v letech 309–379.

Nový!!: 4. století a Šápúr II. · Vidět víc »

Čandragupta I.

Čandragupta I. byl panovník Guptovské říše v severní Indii, první z tzv.

Nový!!: 4. století a Čandragupta I. · Vidět víc »

Černé moře

Černé moře (mingrelsky) je moře Atlantského oceánu, se kterým je však spojeno pouze prostřednictvím Středozemního moře, na něž navazuje v oblasti Bosporu.

Nový!!: 4. století a Černé moře · Vidět víc »

Řehoř z Nazianzu

Sv.

Nový!!: 4. století a Řehoř z Nazianzu · Vidět víc »

Basileios Veliký

Svatý Basileios z Kaisareie, krátce Basil (v ruštině Vasil), zvaný též Veliký nebo Filosof (kolem 330 Kaisareia – 1. ledna 379 tamtéž) patří mezi nejvýznamnější řecké raně křesťanské teology 4. století, kteří jsou označováni jako kapadočtí otcové (vedle Basileia mezi ně patří též sv. Grégorios z Nazianzu a Basileiův bratr, sv. Grégorios z Nyssy).

Nový!!: 4. století a Basileios Veliký · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: 4. století a Biskup · Vidět víc »

Bitva u Adrianopole

Bitva u Adrianopole se odehrála 9. srpna 378 mezi římským vojskem pod velením východořímského císaře Valenta s Góty a Alany vedenými Fritigernem.

Nový!!: 4. století a Bitva u Adrianopole · Vidět víc »

Bitva u řeky Fej

Bitva u řeky Fej byla vojenským střetnutím mezi útočící tiskou říší Raná Čchin, která ovládala severní Čínu, a bránící se jihočínskou říší Ťin.

Nový!!: 4. století a Bitva u řeky Fej · Vidět víc »

Bitva u Milvijského mostu

Bitva u Milvijského mostu přes Tiberu na severu Říma mezi římskými císaři Konstantinem I. a Maxentiem se odehrála 28. října 312.

Nový!!: 4. století a Bitva u Milvijského mostu · Vidět víc »

Byzantion

Byzantion (též latinsky Byzantium) je název původní antické osady umístěné na Thráckém Bosporu, průlivu mezi Černým a Marmarským mořem.

Nový!!: 4. století a Byzantion · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: 4. století a Byzantská říše · Vidět víc »

Církevní otcové

miniatuře z 11. století Jako církevní otcové se označují církevní spisovatelé křesťanského starověku, jejichž svědectví církev považuje za zvlášť závazné pro víru.

Nový!!: 4. století a Církevní otcové · Vidět víc »

Diocletianus

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (kolem 244 v Dalmácii – 3. prosince 312 nebo 316 ve Spalatu, dnešní Split), rodným jménem Diocles, obvykle známý jako Diocletianus (česky Dioklecián) byl římský císař od 20. listopadu 284 až do 1. května 305.

Nový!!: 4. století a Diocletianus · Vidět víc »

Edikt milánský

Edikt milánský, resp.

Nový!!: 4. století a Edikt milánský · Vidět víc »

Efrém Syrský

Svatý Efrém Syrský (kolem 306, Nisibis, dnešní Nusaibin, Turecko – 9. června 373, Edessa, dnes Urfa v Turecku) byl jáhen a velký ctitel Panny Marie, kterou nazýval Usmiřovatelkou mezi nebem a zemí.

Nový!!: 4. století a Efrém Syrský · Vidět víc »

Fa-sien

Ašókova paláce Fa-sien (337–422) byl čínský buddhistický mnich, který cestoval do Nepálu, Indie a na Šrí Lanku, odkud přinesl do Číny množství buddhistických textů.

Nový!!: 4. století a Fa-sien · Vidět víc »

Gótové

Gótové byli východogermánské etnikum hovořící gótštinou, které podle tradice pocházelo z jižního Švédska a ostrova Gotlandu, a výrazně se zapsalo do dějin raného středověku, především do doby stěhování národů.

Nový!!: 4. století a Gótové · Vidět víc »

Guptovská říše

Guptovská říše se rozprostírala na většině území severní Indie (včetně území dnešních států Pákistán a Bangladéš) přibližně v období let 320–550.

Nový!!: 4. století a Guptovská říše · Vidět víc »

Hunové

Hunové byli kočovný kmen či kmenový svaz, původem z Asie (Dálný východ), který se podílel na stěhování národů a výrazně přispěl k zániku Západořímské říše.

Nový!!: 4. století a Hunové · Vidět víc »

Hypatia z Alexandrie

Raffaela Santiho často pokládaná za malířovu představu Hypatie z Alexandrie; v tom případě by Hypatia byla jedinou zde zobrazenou ženou, později nicméně přetvořenou v mladého muže Hypatia z Alexandrie (řecky ‛Υπατία – Hypatiá, v češtině též Hypatie; mezi lety 350/370 – březen 415, příp. 416) byla pohanská platonská či spíše novoplatonská filosofka a první historicky známá matematička žijící v závěru řecko-římské doby v egyptské Alexandrii, „považovaná za jednu z hlavních postav pohanské filosofie a víry v té době.“ Svými současníky byla pokládána za charismatického učitele a významného učence se značným rozsahem odbornosti.

Nový!!: 4. století a Hypatia z Alexandrie · Vidět víc »

Iamblichos z Chalkidy

Iamblichos z Chalkidy (řecky Ἰάμβλιχος) byl pozdně antický pohanský filosof, zakladatel východní školy novoplatonismu.

Nový!!: 4. století a Iamblichos z Chalkidy · Vidět víc »

Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika (Republic of India; भारत गणराज्य, Bhárat ganarádžja), je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Nový!!: 4. století a Indie · Vidět víc »

Jan Zlatoústý

Svatý Jan Zlatoústý (347 nebo 349 Antiochie, Antakya, Turecko – 14. září 407, Komana v Pontu, Turecko; řecky Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ioannés Chrýsostomos) byl konstantinopolský arcibiskup známý pro svou řečnickou a kazatelskou zdatnost (právě díky ní byl k jeho jménu posmrtně přidán přídomek Zlatoústý).

Nový!!: 4. století a Jan Zlatoústý · Vidět víc »

Jáhen

ektenii. Znak římskokatolického jáhna Jáhen čte evangelium Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně.

Nový!!: 4. století a Jáhen · Vidět víc »

Kámasútra

Jedna z ilustrací ''Kámasútry'' (i když původní text ilustrován nebyl). Ilustrace ke ''Kámasútře'' z roku 1790. Ilustrace, pravděpodobně z 19. století. Kámasútra (v sanskrtu कामसूत्र, Sútry o lásce) je starověký indický text pojednávající o lidské sexualitě.

Nový!!: 4. století a Kámasútra · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: 4. století a Křesťanství · Vidět víc »

Konstantin I. Veliký

Flavius Valerius Constantinus (27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie – 22. května 337 poblíž Nikomédie, Bithýnie), známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Nový!!: 4. století a Konstantin I. Veliký · Vidět víc »

Konstantinopol

Konstantinopol Umělecké ztvárnění Konstantinopole. Dnešní podoba mohutných konstantinopolských hradeb Theodosiánské hradby Konstantinopol (neboli Konstantinopolis, česky též Cařihrad), v roce 1930 oficiálně přejmenována na Istanbul, bylo hlavním městem Římské říše, po rozdělení Římské říše hlavním městem Východořímského impéria či později nazývané Byzantské říše, a po dobytí Turky hlavním městem Osmanské říše.

Nový!!: 4. století a Konstantinopol · Vidět víc »

Mesrop Maštoc

Sv. Mesrop Maštoc, též Mesrop z Hasekosu (arménsky: Մեսրոպ Մաշտոց) (okolo 360, Hatsik, provincie Taraun v Arménii – 17. února 440) byl arménský mnich, teolog a lingvista z 5. století.

Nový!!: 4. století a Mesrop Maštoc · Vidět víc »

Náš letopočet

Náš letopočet (zkratka n. l.) nebo také běžný letopočet je odměřování let začínající rokem 1 gregoriánského kalendáře.

Nový!!: 4. století a Náš letopočet · Vidět víc »

Novoplatonismus

Novoplatonismus (někdy také neoplatonismus) je poslední ucelený systém antické filosofie, který vznikl koncem 2. století a trval do 6. století.

Nový!!: 4. století a Novoplatonismus · Vidět víc »

Perská říše

Persepole, centra původní Perské říše Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu.

Nový!!: 4. století a Perská říše · Vidět víc »

První konstantinopolský koncil

První konstantinopolský koncil (květen – 9. červenec 381), který většina církví uznává jako druhý ekumenický koncil, svolal císař Theodosius I., aby podpořil Nicejské vyznání a vypořádal se po půlstoletí rozporů s ariánskou kontroverzí. Koncil krom toho Nicejské vyznání doplnil o další věroučné výroky týkající se božství Ducha svatého. Roku 380 se císařové Gratianus a Theodosius I. rozhodli svolat koncil, který by se postavil stále silnému ariánství a který by také rozhodl v případu konstantinopolského biskupa Maxima Kynika. Koncil se sešel v květnu následujícího roku a zúčastnilo se ho 150 biskupů, všichni z východní části říše. Koncilu postupně předsedali Timotheos I. z Alexandrie, Melétios z Antiochie, Grégorios z Nazianzu a Nektarios. Koncil zvolil Grégoria (Řehoře) Naziánského konstantinopolským patriarchou, ten však několik měsíců nato rezignoval a uvolnil toto místo Nektariovi. Maximos byl odsouzen a Melétios z Antiochie ustanovil za biskupa Konstantinopole Grégoria z Nazianzu. Po Melétiově náhlém úmrtí předsedal Grégorios koncilu až do příjezdu Acholia, který měl předložit požadavky papeže. Ten požadoval, aby byl Maximos poslán do exilu a aby koncil zakázal přesunu biskupů z jednoho místa na druhé. Když však dorazil na koncil Timotheos z Alexandrie, označil ustanovení Grégoria konstantinopolským biskupem za neplatné. Grégorios rezignoval na svůj úřad a za konstantinopolského biskupa byl zvolen Nektarios, dosud katechumen. Koncil schválil čtyři disciplinární kánony. První z nich je namířen proti ariánství a různým ariánským sektám. Druhý omezuje moc biskupů na území jejich diecéze. Třetí kánon ustanovuje konstantinopolský biskupský stolec na druhé místo co do cti a důstojnosti. Poslední z těchto kánonů odsuzuje Maxima a jeho následovníky. Tři z těchto kánonů měly oslabit pozici Alexandrie. Pátý a šestý kánon přijala synoda, která se sešla v Konstantinopoli roku 382. Sedmý kánon je vytržen z listu, který konstantinopolská církev poslala Martyriovi z Antiochie.

Nový!!: 4. století a První konstantinopolský koncil · Vidět víc »

První nikajský koncil

Níkajský (též nicejský) koncil svolal císař Kónstantínos v roce 325 do maloasijského města Nikaia.

Nový!!: 4. století a První nikajský koncil · Vidět víc »

Sásánovci

Sásánovci byla královská dynastie, vládnoucí ve starověké Persii v letech 224 až 651.

Nový!!: 4. století a Sásánovci · Vidět víc »

Sýrie

Sýrie, oficiálním názvem Syrská arabská republika (arabsky الجمهورية العربية السورية, Al-džumhúríja al-`Arabíja as-Súríja), je stát v jihozápadní Asii, řazený k zemím Blízkého východu – v jeho rámci spadá jak do území Mezopotámie, tak do Levanty.

Nový!!: 4. století a Sýrie · Vidět víc »

Seznam římských císařů

Augustus, první římský císař Seznam římských císařů představuje souhrn jedinců monarchicky vládnoucích římské říši od konce 1.

Nový!!: 4. století a Seznam římských císařů · Vidět víc »

Státní náboženství

bez státního náboženství Státní nebo také oficiální náboženství či státní církev je náboženská nauka, instituce nebo vyznání víry oficiálně podporované státem.

Nový!!: 4. století a Státní náboženství · Vidět víc »

Stěhování národů

Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku.

Nový!!: 4. století a Stěhování národů · Vidět víc »

Svatý Ambrož

Svatý Ambrož, lat. Aurelius Ambrosius (kolem 340 v Trevíru – 4. duben 397 v Miláně) byl latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně.

Nový!!: 4. století a Svatý Ambrož · Vidět víc »

Svatý Augustin

Nejstarší Augustinovo vyobrazení (Řím, bazilika sv. Jana v Lateránu, 6. stol.) Sandra Botticelliho (kolem r. 1480) Karlově mostě Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus (13. listopadu 354, Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku – 28. srpna 430, Hippo Regius, dnes Annaba v Alžírsku), byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna.

Nový!!: 4. století a Svatý Augustin · Vidět víc »

Svatý Jeroným

Mistr Theodorik, ''Svatý Jeroným'', Praha, kolem roku 1370 ''Svatý Jeroným'', Valletta, kolem roku 1600 Svatý Jeroným, původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus (cca 347, Stridon, Istrie – 30. září 420, Betlém), byl křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny.

Nový!!: 4. století a Svatý Jeroným · Vidět víc »

Světec

Slovo Světec může znamenat.

Nový!!: 4. století a Světec · Vidět víc »

Theodor z Mopsuestie

Theodor z Mopsuestie (350 Antiochie, Sýrie – 429 Mopsuestia, Cilicia, dnešní Turecko) byl syrský theolog, představitel antiochijské školy a heretik.

Nový!!: 4. století a Theodor z Mopsuestie · Vidět víc »

Theodosius I.

Flavius Theodosius, známý také jako Theodosius Veliký (11. ledna 347 Cauca, Hispánie – 17. ledna 395 Mediolanum), byl v letech 379 až 394 římským císařem na Východě a od konce roku 394 posledním panovníkem celého římského impéria.

Nový!!: 4. století a Theodosius I. · Vidět víc »

Učitel církve

Učitel církve (latinsky doctor ecclesiae) je titul udělovaný římskokatolickou církví významným teologům a mystikům, jejichž učení i život jsou dávány za vzor.

Nový!!: 4. století a Učitel církve · Vidět víc »

Valens

Flavius Iulius Valens (328 – 9. srpna 378) byl římský císař v letech 364 až 378.

Nový!!: 4. století a Valens · Vidět víc »

Vátsjájana

Mallanága Vátsjájana byl indický mnich a filosof, který žil v období Guptovské říše (4.–6. století n.l.) a který je podle tradice autorem staroindické klasické příručky erotiky Kámasútra (v sanskrtu कामसूत्र, Sútry o lásce), což se dá přeložit jako Poučení o rozkoši nebo jako Učebnice lásky (Káma je jméno indického boha milostné touhy a sútra je poučení nebo učebnice).

Nový!!: 4. století a Vátsjájana · Vidět víc »

Wulfila

Wulfila nebo Ulfilas (jméno by mohlo znamenat „malý vlk“ - vlček) (asi 311 – 383 Konstantinopol) byl biskup, misionář a překladatel, který úspěšně šířil ariánské křesťanství mezi Góty.

Nový!!: 4. století a Wulfila · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: 4. století a Západořímská říše · Vidět víc »

1. leden

1.

Nový!!: 4. století a 1. leden · Vidět víc »

1. tisíciletí

Svět na začátku 1. tisíciletí.

Nový!!: 4. století a 1. tisíciletí · Vidět víc »

11. květen

11.

Nový!!: 4. století a 11. květen · Vidět víc »

17. leden

17.

Nový!!: 4. století a 17. leden · Vidět víc »

20. květen

20.

Nový!!: 4. století a 20. květen · Vidět víc »

244

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 244 · Vidět víc »

25. červenec

25.

Nový!!: 4. století a 25. červenec · Vidět víc »

272

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 272 · Vidět víc »

28. říjen

28.

Nový!!: 4. století a 28. říjen · Vidět víc »

285

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 285 · Vidět víc »

301

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 301 · Vidět víc »

306

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 306 · Vidět víc »

309

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 309 · Vidět víc »

31. prosinec

31.

Nový!!: 4. století a 31. prosinec · Vidět víc »

311

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 311 · Vidět víc »

312

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 312 · Vidět víc »

313

Byl vydán Edikt milánský – prohlášení Constantina I. a Licinia o toleranci říše vůči dosud nepovoleným náboženstvím, zvláště křesťanství.

Nový!!: 4. století a 313 · Vidět víc »

316

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 316 · Vidět víc »

320

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 320 · Vidět víc »

325

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 325 · Vidět víc »

329

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 329 · Vidět víc »

330

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 330 · Vidět víc »

337

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 337 · Vidět víc »

340

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 340 · Vidět víc »

347

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 347 · Vidět víc »

349

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 349 · Vidět víc »

350

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 350 · Vidět víc »

354

13. listopad – Augustinus – Biskup, učitel církve.

Nový!!: 4. století a 354 · Vidět víc »

362

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 362 · Vidět víc »

370

Zákon Valentiana I. a Valena pod trestem smrti zakazuje sňatky mezi Římany a barbary.

Nový!!: 4. století a 370 · Vidět víc »

373

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 373 · Vidět víc »

375

Počátek stěhování národů.

Nový!!: 4. století a 375 · Vidět víc »

378

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 378 · Vidět víc »

379

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 379 · Vidět víc »

380

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 380 · Vidět víc »

381

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 381 · Vidět víc »

383

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 383 · Vidět víc »

389

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 389 · Vidět víc »

395

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 395 · Vidět víc »

397

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 397 · Vidět víc »

400

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 400 · Vidět víc »

407

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 407 · Vidět víc »

415

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 415 · Vidět víc »

416

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 416 · Vidět víc »

420

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 420 · Vidět víc »

422

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 422 · Vidět víc »

430

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 430 · Vidět víc »

440

Bez popisu.

Nový!!: 4. století a 440 · Vidět víc »

9. srpen

9.

Nový!!: 4. století a 9. srpen · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »