Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Acetylaceton

Index Acetylaceton

Acetylaceton (systematický název pentan-2,4-dion) je organická sloučenina, která vytváří dva tautomery.

48 vztahy: Aceton, Anhydrid kyseliny octové, Aniont, Chelatace, Chemická rovnováha, Cyklohexan, Dentacita, Dimethylsulfoxid, Diony, Enol, Ethanol, Ethoxid sodný, Ethylacetát, Fluorid boritý, Heterocyklické sloučeniny, Hydrazin, Infračervená spektroskopie, Isopropenylacetát, Katalyzátor, Kelvin, Ketony, Komplexní sloučenina, Kondenzace (chemie), Kyselina chlorovodíková, Kyselina octová, Kyseliny, Ligand, Methylglyoxal, Močovina, Nepolární rozpouštědlo, NMR spektroskopie, Organická sloučenina, Přechodné kovy, Polární molekula, Prekurzor (chemie), Prostetická skupina, Pyrazol, Pyrimidin, Rovnovážná konstanta, Stupeň Celsia, Tautomerie, Tetrahydrofuran, Toluen, Voda, Vodíková vazba, Zásady (chemie), Zinek, 1,4-dioxan.

Aceton

Aceton je triviální pojmenování pro propan-2-on nebo též dimethylketon.

Nový!!: Acetylaceton a Aceton · Vidět víc »

Anhydrid kyseliny octové

Anhydrid kyseliny octové (někdy též anhydrid kyseliny ethanové či acetanhydrid) je organická sloučenina se vzorcem (CH3CO)2O.

Nový!!: Acetylaceton a Anhydrid kyseliny octové · Vidět víc »

Aniont

Aniont, též anion je záporně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která přijala elektron, (nebo odevzdala kationt vodíku, volný proton).

Nový!!: Acetylaceton a Aniont · Vidět víc »

Chelatace

Metal-EDTA chelát Chelatace je navázání dvou či vícevazebného ligandu.

Nový!!: Acetylaceton a Chelatace · Vidět víc »

Chemická rovnováha

Chemická rovnováha je stav, kdy je koncentrace reaktantů i produktů chemické reakce konstantní v čase.

Nový!!: Acetylaceton a Chemická rovnováha · Vidět víc »

Cyklohexan

Cyklohexan je uhlovodík ze třídy cykloalkanů.

Nový!!: Acetylaceton a Cyklohexan · Vidět víc »

Dentacita

Dentacita (neboli vaznost) je vlastnost ligandů vyjadřující počet koordinačně-kovalentních vazeb, kterými se váží na centrální atom.

Nový!!: Acetylaceton a Dentacita · Vidět víc »

Dimethylsulfoxid

Dimethylsulfoxid (DMSO) je organosírová sloučenina se vzorcem (CH3)2SO.

Nový!!: Acetylaceton a Dimethylsulfoxid · Vidět víc »

Diony

Diony, též diketony, jsou organické sloučeniny obsahující dvě ketonové funkční skupiny.

Nový!!: Acetylaceton a Diony · Vidět víc »

Enol

Enoly (též známé jako alkenoly) jsou alkeny s hydroxylovou skupinou navázanou na jeden z uhlíkových atomů tvořících dvojnou vazbu.

Nový!!: Acetylaceton a Enol · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Acetylaceton a Ethanol · Vidět víc »

Ethoxid sodný

Ethoxid sodný (též ethanolát sodný) je organická sloučenina patřící mezi alkoxidové soli.

Nový!!: Acetylaceton a Ethoxid sodný · Vidět víc »

Ethylacetát

Ethyl-acetát nebo ethylester kyseliny octové, dříve zvaný i octan ethylnatý, je organická sloučenina s funkčním vzorcem CH3COOCH2CH3.

Nový!!: Acetylaceton a Ethylacetát · Vidět víc »

Fluorid boritý

Fluorid boritý je ostře štiplavě páchnoucí bezbarvý toxický plyn s hustotou více než dvakrát (2,37×) větší než vzduch.

Nový!!: Acetylaceton a Fluorid boritý · Vidět víc »

Heterocyklické sloučeniny

Heterocyklické sloučeniny jsou organické cyklické látky, které mimo atomů uhlíku obsahují v cyklu i jiné atomy, tzv.

Nový!!: Acetylaceton a Heterocyklické sloučeniny · Vidět víc »

Hydrazin

Hydrazin (systematický název diazan) je anorganická sloučenina dusíku s vodíkem.

Nový!!: Acetylaceton a Hydrazin · Vidět víc »

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie, zkráceně IR spektroskopie, je spektroskopická metoda analytické chemie patřící mezi metody elektromagnetické spektroskopie.

Nový!!: Acetylaceton a Infračervená spektroskopie · Vidět víc »

Isopropenylacetát

Isopropenylacetát je organická sloučenina, která je esterem kyseliny octové a enolového tautomeru acetonu.

Nový!!: Acetylaceton a Isopropenylacetát · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: Acetylaceton a Katalyzátor · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: Acetylaceton a Kelvin · Vidět víc »

Ketony

Obecný strukturní vzorec ketonu Ketony jsou organické sloučeniny, které uprostřed uhlovodíkového řetězce obsahují karbonylovou skupinu (C.

Nový!!: Acetylaceton a Ketony · Vidět víc »

Komplexní sloučenina

Komplexní sloučenina (nebo také koordinační sloučenina) je chemická sloučenina, která obsahuje alespoň jednu koordinačně-kovalentní vazbu.

Nový!!: Acetylaceton a Komplexní sloučenina · Vidět víc »

Kondenzace (chemie)

Kondenzace je obecně organická reakce, při které ze dvou výchozích organických molekul vzniká jedna větší molekula a odštěpuje se nízkomolekulární sloučenina (voda, chlorovodík nebo amoniak).

Nový!!: Acetylaceton a Kondenzace (chemie) · Vidět víc »

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných.

Nový!!: Acetylaceton a Kyselina chlorovodíková · Vidět víc »

Kyselina octová

Kyselina octová (lat. acidum aceticum), ethanová kyselina, je druhá nejjednodušší jednosytná organická (karboxylová) kyselina.

Nový!!: Acetylaceton a Kyselina octová · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Acetylaceton a Kyseliny · Vidět víc »

Ligand

Ligand je atom, ion nebo molekula, která poskytuje jeden nebo více elektronových párů centrálnímu atomu (ligand vystupuje jako Lewisova báze).

Nový!!: Acetylaceton a Ligand · Vidět víc »

Methylglyoxal

Methylglyoxal (systematický název 2-oxopropanal) je organická sloučenina se vzorcem CH3(CO)CHO, po glyoxalu druhý nejjednodušší oxoaldehyd.

Nový!!: Acetylaceton a Methylglyoxal · Vidět víc »

Močovina

Močovina, též diamid kyseliny uhličité, urea nebo karbamid je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku s funkčním vzorcem CO(NH2)2.

Nový!!: Acetylaceton a Močovina · Vidět víc »

Nepolární rozpouštědlo

Nepolární rozpouštědla jsou látky používané pro rozpouštění nepolárních sloučenin, u kterých je rozdíl elektronegativit vázaných prvků pod 0,4.

Nový!!: Acetylaceton a Nepolární rozpouštědlo · Vidět víc »

NMR spektroskopie

Spektroskopie nukleární magnetické resonance neboli NMR spektroskopie (zkratka NMR pochází z angl. Nuclear magnetic resonance (spectroscopy)) je fyzikálně-chemická metoda využívající interakce atomových jader (s nenulovým jaderným spinem, např. 13C) s magnetickým polem.

Nový!!: Acetylaceton a NMR spektroskopie · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Acetylaceton a Organická sloučenina · Vidět víc »

Přechodné kovy

Jako přechodné kovy (přechodové kovy, tranzitivní kovy, tranzitivní prvky) jsou podle doporučení IUPAC označovány všechny prvky d-bloku periodické tabulky prvků, včetně zinku, kadmia, rtuti a kopernicia, tj.

Nový!!: Acetylaceton a Přechodné kovy · Vidět víc »

Polární molekula

Molekula vody – molekula je asymetrická, proto je uprostřed (červeně znázorněná) oblast záporného náboje a na okrajích (modře znázorněná) oblast kladného náboje Polární molekuly jsou molekuly, které mají stálý a nenulový dipólový moment, protože elektrický náboj je v nich rozložen nesymetricky.

Nový!!: Acetylaceton a Polární molekula · Vidět víc »

Prekurzor (chemie)

Slovo prekurzor (též prekursor) označuje v chemii sloučeninu, která se účastní chemické reakce, kdy vzniká jiná sloučenina.

Nový!!: Acetylaceton a Prekurzor (chemie) · Vidět víc »

Prostetická skupina

Prostetická skupina je kofaktor, nízkomolekulární nebílkovinná složka enzymů, která je na tento enzym pevně vázána kovalentní vazbou.

Nový!!: Acetylaceton a Prostetická skupina · Vidět víc »

Pyrazol

Pyrazol je heterocyklická dusíkatá sloučenina, založená na pětičlenném kruhu složeném ze tří atomů uhlíku a dvou atomů dusíku na sousedních pozicích.

Nový!!: Acetylaceton a Pyrazol · Vidět víc »

Pyrimidin

Pyrimidin je heterocyklická aromatická organická sloučenina podobná benzenu a pyridinu, obsahuje dva atomy dusíku na pozicích 1 a 3 v šestičlenném kruhu.

Nový!!: Acetylaceton a Pyrimidin · Vidět víc »

Rovnovážná konstanta

Rovnovážná konstanta charakterizuje složení reakční směsi po dosažení chemické rovnováhy.

Nový!!: Acetylaceton a Rovnovážná konstanta · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Acetylaceton a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Tautomerie

Tautomery Tautomerie (též tautomerismus) je forma izomerie organických sloučenin, kdy mohou jednotlivé izomery (nazývané zde tautomery) snadno přecházet v jiné reakcí zvanou tautomerizace.

Nový!!: Acetylaceton a Tautomerie · Vidět víc »

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran (běžně zkracovaný THF, systematicky oxolan) je nasycená pětičlenná kyslíkatá heterocyklická organická látka používaná jako polární rozpouštědlo.

Nový!!: Acetylaceton a Tetrahydrofuran · Vidět víc »

Toluen

Toluen (chemicky methylbenzen) je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, jejíž páry tvoří se vzduchem třaskavou směs.

Nový!!: Acetylaceton a Toluen · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Acetylaceton a Voda · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Acetylaceton a Vodíková vazba · Vidět víc »

Zásady (chemie)

Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+).

Nový!!: Acetylaceton a Zásady (chemie) · Vidět víc »

Zinek

Zinek (chemický symbol Zn) je měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Acetylaceton a Zinek · Vidět víc »

1,4-dioxan

1,4-dioxan (též diethylendioxid nebo para-dioxan) je bezbarvá těkavá kapalina, slabě éterického zápachu.

Nový!!: Acetylaceton a 1,4-dioxan · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Pentan-2,4-dion.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »