Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Advokát

Index Advokát

Anglický advokát na počátku 20. století Francouzský advokát na počátku 20. století Advokát je svobodné právnické povolání, které se zabývá soustavným poskytováním právních služeb, a to zpravidla za úplatu.

63 vztahy: Advokátní kancelář, Advokátní koncipient, Advokátní přímus, Advokátní zkouška, Akademie věd České republiky, Asistent soudce, Ústavní soud České republiky, Čechy, Česká advokátní komora, Česko, Bezúhonnost, Daň z přidané hodnoty, Daňový poradce, Doktor práv, Evropská unie, Evropský hospodářský prostor, Exekutorský koncipient, Jihoafrická republika, Justiční čekatel, Komanditní společnost, Komerční právník, Komunistický režim v Československu, Konkurs (úpadkové řízení), Krajský soud, Krajský soud v Ústí nad Labem, Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Brně, Krajský soud v Hradci Králové, Krajský soud v Ostravě, Krajský soud v Plzni, Krajský soud v Praze, Laik, Listopad 1989, Magistr, Městský soud v Praze, Morava, Nejvyšší soud České republiky, Notář, Notářský koncipient, Obecný zmocněnec, Obhájce, Podnikatel, Pracovní poměr, Praha, Právní čekatel, Právní odvětví, Právník, Právnická fakulta, Slib, Smlouva, ..., Soud, Soudní exekutor, Spojené království, Spojené státy americké, Společnost s ručením omezeným, Správní úřad, Stát, Svéprávnost, Svobodné povolání, Trestní řízení, Veřejná obchodní společnost, Vysoká škola, Zákon o advokacii. Rozbalte index (13 více) »

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář označuje sídlo advokáta, místo, kde vykonává advokacii, tedy kde poskytuje právní služby.

Nový!!: Advokát a Advokátní kancelář · Vidět víc »

Advokátní koncipient

Advokátní koncipient je právník, který je zaměstnán u určitého advokáta a který pod jeho dohledem jako školitele vykonává právní praxi, jejímž cílem je získat znalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu advokacie, a připravuje se na advokátní zkoušku.

Nový!!: Advokát a Advokátní koncipient · Vidět víc »

Advokátní přímus

Advokátní přímus označuje povinnost být zastoupen advokátem v určitém řízení před soudem a účastník takového řízení se pak proto nejen nemůže hájit sám, ale nemůže se nechat zastupovat i tzv.

Nový!!: Advokát a Advokátní přímus · Vidět víc »

Advokátní zkouška

Advokátní zkouška je odborná profesní zkouška, potřebná pro výkon svobodného povolání advokáta.

Nový!!: Advokát a Advokátní zkouška · Vidět víc »

Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky (zkratka AV ČR) je organizační složka státu sdružující vědecké ústavy v České republice zabývající se převážně základním výzkumem.

Nový!!: Advokát a Akademie věd České republiky · Vidět víc »

Asistent soudce

Asistent soudce je právník, odborný pomocník soudce.

Nový!!: Advokát a Asistent soudce · Vidět víc »

Ústavní soud České republiky

Ústavní soud České republiky je specializovaná česká soudní instituce, která stojí mimo systém obecných soudů a jejímž základním posláním je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základních lidských práv fyzických a právnických osob na základě ústavního pořádku České republiky, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, která by nebyla v souladu s ústavním pořádkem.

Nový!!: Advokát a Ústavní soud České republiky · Vidět víc »

Čechy

Čechy (latinsky Bohemia, německy Böhmen, polsky Czechy) jsou jedna ze tří historických zemí České republiky.

Nový!!: Advokát a Čechy · Vidět víc »

Česká advokátní komora

Česká advokátní komora (ve zkratce ČAK) je stavovským sdružením advokátů.

Nový!!: Advokát a Česká advokátní komora · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Advokát a Česko · Vidět víc »

Bezúhonnost

Bezúhonnost je vlastnost člověka, fyzické osoby, která obecně znamená, že nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin, případně označuje, že celkově vede řádný život, nepáchá ani přestupky, plní své zákonné povinnosti apod., nebo se může týkat například jen úmyslných trestných činů či trestných činů vztahujících se k určité činnosti.

Nový!!: Advokát a Bezúhonnost · Vidět víc »

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu.

Nový!!: Advokát a Daň z přidané hodnoty · Vidět víc »

Daňový poradce

Daňovým poradcem (v přechýlené podobě pak daňovou poradkyní) se rozumí fyzická osoba, zapsaná v seznamu daňových poradců, který vede Komora daňových poradců České republiky v souladu s právem Evropských společenství.

Nový!!: Advokát a Daňový poradce · Vidět víc »

Doktor práv

Doktor práv (ve zkratce JUDr. psané před jménem; dříve se též používala zkratka Dr. jur.) je akademický titul udělovaný v oblasti práva – udělován je těm právníkům, kteří už dosáhli titulu magistr (Mgr.) a kteří poté úspěšně absolvovali rigorózní zkoušku ze zvoleného právního oboru, jejíž součástí je také obhajoba rigorózní práce.

Nový!!: Advokát a Doktor práv · Vidět víc »

Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Nový!!: Advokát a Evropská unie · Vidět víc »

Evropský hospodářský prostor

Signátaři EHP, kteří dohodu neratifikovali (Švýcarsko) Evropský hospodářský prostor (EHP), (anglicky European Economic Area - EEA), je prostor ve kterém dohoda o EHP zaručuje svobodu pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu uvnitř Evropského jednotného trhu.

Nový!!: Advokát a Evropský hospodářský prostor · Vidět víc »

Exekutorský koncipient

Exekutorský koncipient je právník, zaměstnanec soudního exekutora zapsaný v seznamu exekutorských koncipientů vedeném Exekutorskou komorou České republiky.

Nový!!: Advokát a Exekutorský koncipient · Vidět víc »

Jihoafrická republika

Jihoafrická republika, zemepis.com,, zkráceně JAR (často též Republika Jižní Afrika) je jeden z nejvyspělejších afrických států.

Nový!!: Advokát a Jihoafrická republika · Vidět víc »

Justiční čekatel

Justiční čekatel je právník, absolvent právnické fakulty, který se praxí u soudu připravuje na vykonání odborné justiční zkoušky, aby se mohl stát soudcem.

Nový!!: Advokát a Justiční čekatel · Vidět víc »

Komanditní společnost

Komanditní společnost je soukromoprávní právnická osoba korporačního typu.

Nový!!: Advokát a Komanditní společnost · Vidět víc »

Komerční právník

Komerční právník bylo svobodné právnické povolání, které existovalo v Česku mezi lety 1990 až 1996, poté se s novým zákonem o advokacii stali všichni komerční právníci advokáty, sdruženými v advokátní komoře.

Nový!!: Advokát a Komerční právník · Vidět víc »

Komunistický režim v Československu

Komunistický režim, komunistická diktatura nebo také komunistická totalita je označení pro období, po které v Československu vládla KSČ.

Nový!!: Advokát a Komunistický režim v Československu · Vidět víc »

Konkurs (úpadkové řízení)

Konkurs je v českém právu jedním ze způsobů řešení majetkového úpadku, předlužení fyzické nebo i právnické osoby, či už podnikající nebo nepodnikající.

Nový!!: Advokát a Konkurs (úpadkové řízení) · Vidět víc »

Krajský soud

Budova Krajského soudu v Českých Budějovicích Krajský soud představuje jeden ze základních článků soustavy obecných soudů.

Nový!!: Advokát a Krajský soud · Vidět víc »

Krajský soud v Ústí nad Labem

Krajský soud v Ústí nad Labem je krajský soud se sídlem v Ústí nad Labem, který má už od roku 1992 zřízenou pobočku v Liberci (existují dlouhodobé snahy o osamostatnění této pobočky a znovuvytvoření Krajského soudu v Liberci, ty však zatím nedošly svého naplnění).

Nový!!: Advokát a Krajský soud v Ústí nad Labem · Vidět víc »

Krajský soud v Českých Budějovicích

Krajský soud v Českých Budějovicích je krajský soud se sídlem v Českých Budějovicích, který má už od roku 1994 zřízenou pobočku v Táboře.

Nový!!: Advokát a Krajský soud v Českých Budějovicích · Vidět víc »

Krajský soud v Brně

Krajský soud v Brně je krajský soud se sídlem v Brně, který má od roku 2004 zřízenou pobočku ve Zlíně a od roku 2008 pobočku v Jihlavě.

Nový!!: Advokát a Krajský soud v Brně · Vidět víc »

Krajský soud v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové je krajský soud se sídlem v Hradci Králové, který má od roku 2003 zřízenou pobočku v Pardubicích.

Nový!!: Advokát a Krajský soud v Hradci Králové · Vidět víc »

Krajský soud v Ostravě

Krajský soud v Ostravě je krajský soud se sídlem v Ostravě, který má už od roku 1993 zřízenou pobočku v Olomouci.

Nový!!: Advokát a Krajský soud v Ostravě · Vidět víc »

Krajský soud v Plzni

Krajský soud v Plzni je krajský soud se sídlem v Plzni.

Nový!!: Advokát a Krajský soud v Plzni · Vidět víc »

Krajský soud v Praze

Krajský soud v Praze je krajský soud se sídlem v hlavním městě Praze, jehož působnost je ale dána pouze pro obce Středočeského kraje.

Nový!!: Advokát a Krajský soud v Praze · Vidět víc »

Laik

Laik (z latinského laicus, původem z řeckého λαϊκός, „světský“) je obecně člověk neškolený v určitém oboru, neodborník (v protikladu k odborníkovi).

Nový!!: Advokát a Laik · Vidět víc »

Listopad 1989

Václavském náměstí berlínské zdi Listopad 1989 je v myslích více než 30 milionů obyvatel tehdy existujících států NDR a Československa zapsán jako období revolučních změn.

Nový!!: Advokát a Listopad 1989 · Vidět víc »

Magistr

Magistr (z lat. magister) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu.

Nový!!: Advokát a Magistr · Vidět víc »

Městský soud v Praze

Městský soud v Praze je krajský soud se sídlem v hlavním městě Praze, jehož působnost je dána pouze pro území hlavního města, pro obce Středočeského kraje je jako krajský soud zřízen Krajský soud v Praze.

Nový!!: Advokát a Městský soud v Praze · Vidět víc »

Morava

Morava (latinsky Moravia, německy Mähren, polsky Morawy) je jedna ze tří historických zemí České republiky.

Nový!!: Advokát a Morava · Vidět víc »

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem v soustavě soudů České republiky.

Nový!!: Advokát a Nejvyšší soud České republiky · Vidět víc »

Notář

vlámského malíře Quentina Massyse ze 16. století) Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním pověřená státem k sepisování veřejných listin, přijímání úschov a některým dalším činnostem, z nichž významná je zejména činnost notáře jako soudního komisaře (v České republice a některých dalších státech zejména střední Evropy).

Nový!!: Advokát a Notář · Vidět víc »

Notářský koncipient

Notářský koncipient (slovensky notársky koncipient, německy Notariatskonzipient, slovinsky notarski pripravnik) je zaměstnanec notáře, který z jeho pověření provádí úkony v činnosti notáře.

Nový!!: Advokát a Notářský koncipient · Vidět víc »

Obecný zmocněnec

Obecný zmocněnec je zástupce účastníka soudního nebo správního řízení, který není advokátem.

Nový!!: Advokát a Obecný zmocněnec · Vidět víc »

Obhájce

Obhájce je v trestním řízení právní zástupce osoby, proti které se vede trestní stíhání (obviněný).

Nový!!: Advokát a Obhájce · Vidět víc »

Podnikatel

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která se věnuje podnikání, tedy soustavné a samostatné činnosti prováděné za účelem zisku.

Nový!!: Advokát a Podnikatel · Vidět víc »

Pracovní poměr

Pracovní poměr je smluvní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jehož předmětem je pracovní činnost, kterou se zaměstnanec zavazuje za mzdu, popř.

Nový!!: Advokát a Pracovní poměr · Vidět víc »

Praha

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie.

Nový!!: Advokát a Praha · Vidět víc »

Právní čekatel

Právní čekatel je právník, který se podílí na provádění úkonů státního zastupitelství, u kterého vykonává svou praxi a tím se připravuje na vykonání závěrečné zkoušky, aby se mohl stát státním zástupcem.

Nový!!: Advokát a Právní čekatel · Vidět víc »

Právní odvětví

Právní odvětví je autonomní část právního řádu.

Nový!!: Advokát a Právní odvětví · Vidět víc »

Právník

90px90px Právník je odborný znalec práva, jde o obecné označení osoby, která získala vysokoškolské právnické vzdělání.

Nový!!: Advokát a Právník · Vidět víc »

Právnická fakulta

Praze) Právnická fakulta je součást vysoké školy, na níž je možné studovat právo.

Nový!!: Advokát a Právnická fakulta · Vidět víc »

Slib

Slib je řečový akt, při němž jedna osoba ujišťuje druhou (druhé), že v budoucnosti něco udělá nebo naopak neudělá.

Nový!!: Advokát a Slib · Vidět víc »

Smlouva

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

Nový!!: Advokát a Smlouva · Vidět víc »

Soud

Brně - pohled z krajského úřadu Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc.

Nový!!: Advokát a Soud · Vidět víc »

Soudní exekutor

Soudní exekutor je svobodné právnické povolání, které podle exekučního řádu zajišťuje provádění exekucí.

Nový!!: Advokát a Soudní exekutor · Vidět víc »

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně Velká Británie, také Spojené království je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy.

Nový!!: Advokát a Spojené království · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Advokát a Spojené státy americké · Vidět víc »

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jedna z forem obchodních společností, celosvětově je běžně využívána.

Nový!!: Advokát a Společnost s ručením omezeným · Vidět víc »

Správní úřad

Správní úřad je organizační jednotka zřízená zákonem, jejíž působnost je stanovena zákonem (čl. 79 Ústavy), která vystupuje navenek prostřednictvím svých orgánů nebo zástupců, kteří jednají jménem subjektu či za subjekt (např. stát), jehož je správní úřad organizační součástí (organizační složkou).

Nový!!: Advokát a Správní úřad · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Advokát a Stát · Vidět víc »

Svéprávnost

Svéprávnost (do 1. ledna 2014 způsobilost k právním úkonům, někdy též nesprávně plnoprávnost) je způsobilost právně jednat, například uzavírat jakékoli smlouvy.

Nový!!: Advokát a Svéprávnost · Vidět víc »

Svobodné povolání

Jako svobodné povolání je označováno podnikání fyzické osoby, pokud podniká na základě jiného než živnostenského zákona.

Nový!!: Advokát a Svobodné povolání · Vidět víc »

Trestní řízení

Trestní řízení je zákonem upravený postup příslušných orgánů státu (tzv. orgánů činných v trestním řízení), jehož cílem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele, uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření a toto rozhodnutí vykonat, popřípadě zařídit jeho výkon.

Nový!!: Advokát a Trestní řízení · Vidět víc »

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společnost.

Nový!!: Advokát a Veřejná obchodní společnost · Vidět víc »

Vysoká škola

Vysoká škola je právnická osoba, vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání.

Nový!!: Advokát a Vysoká škola · Vidět víc »

Zákon o advokacii

Zákon o advokacii je název zákona č. 85/1996 Sb., který je základní právní úpravou výkonu advokacie, tedy soustavného poskytování právních služeb za úplatu, stejně jako postavení advokátů, advokátní komory, advokátních koncipientů a působnosti advokátů ze zemí EU na českém území.

Nový!!: Advokát a Zákon o advokacii · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Advokacie, Advokátka.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »