Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Afektivní poruchy

Index Afektivní poruchy

Afektivní poruchy, jinak také poruchy nálady, se projevují změněnou náladou, která neodpovídá reálné životní situaci nemocného a narušuje jeho uvažování, jednání i somatické (tělesné) funkce.

29 vztahy: Afektivní poruchy, Agrese, Antidepresivum, Bipolární afektivní porucha, Blud, Cyklotymie, Deprese, Duševní porucha, Emoce, Gen, Halucinace, Hyperaktivita, Mánie, Mimika, Motivace, Optimismus, Osobnost, Patologie, Pesimismus, Prognóza, Psychóza, Psychoterapie, Resocializace, Schizoafektivní porucha, Schizofrenie, Sebevražda, Skupinová psychoterapie, Symptom, Vedlejší účinky.

Afektivní poruchy

Afektivní poruchy, jinak také poruchy nálady, se projevují změněnou náladou, která neodpovídá reálné životní situaci nemocného a narušuje jeho uvažování, jednání i somatické (tělesné) funkce.

Nový!!: Afektivní poruchy a Afektivní poruchy · Vidět víc »

Agrese

Agrese (z lat. agressio, výpad, útok) v psychologicko-sociologickém pojetí znamená napadení, útočné jednání, které se projevuje záměrným poškozováním nebo násilným omezováním jiné osoby nebo věci.

Nový!!: Afektivní poruchy a Agrese · Vidět víc »

Antidepresivum

Fluoxetin (Prozac), velmi známý selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) Antidepresivum je psychiatrický lék užívaný ke zmírnění symptomů neboli příznaků klinické deprese.

Nový!!: Afektivní poruchy a Antidepresivum · Vidět víc »

Bipolární afektivní porucha

Bipolární porucha (BAP), známá také jako maniakální deprese (MD) nebo pod starším označením maniodepresivní psychóza (MDP), maniodeprese (MD) je závažná duševní porucha, při níž se střídá stav mánie a deprese.

Nový!!: Afektivní poruchy a Bipolární afektivní porucha · Vidět víc »

Blud

Blud je nepravdivé a nevývratné přesvědčení založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality.

Nový!!: Afektivní poruchy a Blud · Vidět víc »

Cyklotymie

Cyklotymie je krátkodobá nestálost nálady, zahrnující četná období mírné deprese a mírné elace (dobré, povznesené nálady), přičemž tyto výkyvy nemusí být ve vztahu k probíhajícím životním událostem.

Nový!!: Afektivní poruchy a Cyklotymie · Vidět víc »

Deprese

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem.

Nový!!: Afektivní poruchy a Deprese · Vidět víc »

Duševní porucha

Duševní poruchy (nebo také psychické poruchy, duševní nemoci, duševní choroby) představují skupinu onemocnění, které ovlivňují především lidské myšlení, prožívání nebo vztahy postiženého s jeho okolím.

Nový!!: Afektivní poruchy a Duševní porucha · Vidět víc »

Emoce

Emoce (z lat. emovere- vzrušovat) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání atd.), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti.

Nový!!: Afektivní poruchy a Emoce · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: Afektivní poruchy a Gen · Vidět víc »

Halucinace

Halucinace je klamný vjem vzniklý bez reálného podnětu v bdělém stavu.

Nový!!: Afektivní poruchy a Halucinace · Vidět víc »

Hyperaktivita

Hyperaktivita je fyzický stav, který se projevuje abnormální aktivitou, impulzivností, vznětlivostí.

Nový!!: Afektivní poruchy a Hyperaktivita · Vidět víc »

Mánie

Mánie je duševní porucha charakterizovaná expanzivní, často iritabilní náladou.

Nový!!: Afektivní poruchy a Mánie · Vidět víc »

Mimika

Pokusy G. Duchenne s mimikou tváře (1862) Mimika (z řeckého mimeomai, napodobovat, představovat) je vědomé vyjadřování výrazem tváře, způsobené stahy obličejových svalů.

Nový!!: Afektivní poruchy a Mimika · Vidět víc »

Motivace

Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu.

Nový!!: Afektivní poruchy a Motivace · Vidět víc »

Optimismus

Podle optimisty je sklenice napůl ''plná''. Optimista je člověk, který má sklon vidět a posuzovat věci z té lepší stránky.

Nový!!: Afektivní poruchy a Optimismus · Vidět víc »

Osobnost

Osobnost se v psychologii vymezuje z hlediska tří aspektů, statického (integrace), dynamického (interakce) a společenského (směřování k cíli): je to „individuum, chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím.“ Podle G. Allporta je to „dynamické uspořádání těch psychofyzických systémů jednotlivce, které určují jeho jedinečné přizpůsobování se prostředí.“ Osobnost je soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti.

Nový!!: Afektivní poruchy a Osobnost · Vidět víc »

Patologie

plody Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů.

Nový!!: Afektivní poruchy a Patologie · Vidět víc »

Pesimismus

Podle pesimisty je sklenice napůl ''prázdná''. Pesimismus (z lat. pessimum, to nejhorší), česky škarohlídství, znamená obecný postoj a přesvědčení, že věci jsou špatné nebo zlé a budou patrně ještě horší.

Nový!!: Afektivní poruchy a Pesimismus · Vidět víc »

Prognóza

Prognóza (řec. „pro“.

Nový!!: Afektivní poruchy a Prognóza · Vidět víc »

Psychóza

Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi.

Nový!!: Afektivní poruchy a Psychóza · Vidět víc »

Psychoterapie

Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem v souladu s vědeckými poznatky.

Nový!!: Afektivní poruchy a Psychoterapie · Vidět víc »

Resocializace

Resocializace souvisí se socializací, což je děj, při kterém si dítě osvojuje pravidla života ve společnosti (výchovou, nápodobou, identifikací, vlastním stylem či s vrstevníky).

Nový!!: Afektivní poruchy a Resocializace · Vidět víc »

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha je sporná skupina poruch na pomezí mezi afektivními a schizofrenními psychózami.

Nový!!: Afektivní poruchy a Schizoafektivní porucha · Vidět víc »

Schizofrenie

Schizofrenie je duševní porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně.

Nový!!: Afektivní poruchy a Schizofrenie · Vidět víc »

Sebevražda

Červeným křížem (v rámci výcviku je fixována druhá zdravá ruka) Sebevražda (latinsky suicidium, výraz odvozený od sui caedere, tedy zabít sám sebe) je čin, kterým člověk úmyslně zapříčiní vlastní smrt.

Nový!!: Afektivní poruchy a Sebevražda · Vidět víc »

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie, často jen skupinová terapie je forma psychoterapie při níž terapeut, případně několik terapeutů, léčí malou skupinu klientů (pacientů) společně, jako psychodynamickou skupinu, kde se otevřeně uplatňuje skupinový mechanismus vývoje, vysvětlování a zkoušení vnitřních mezilidských vztahů v terapeutické skupině.

Nový!!: Afektivní poruchy a Skupinová psychoterapie · Vidět víc »

Symptom

Symptom (z řeckého συμπτώμα – 'shoda okolností, nehoda') je příznak, vnější projev, průvodní jev nějakého jinak obtížně pozorovatelného děje, stavu nebo procesu.

Nový!!: Afektivní poruchy a Symptom · Vidět víc »

Vedlejší účinky

Vedlejší účinky znamenají v lékařství efekty, ať už léčebné, či nežádoucí, které doprovázejí zamýšlené hlavní účinky léčby.

Nový!!: Afektivní poruchy a Vedlejší účinky · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Poruchy nálady.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »