Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Afix

Index Afix

Afix je jednotlivý morfém, který se připojuje k základnímu morfému slova – kořenu nebo kmeni.

16 vztahy: Afix, Gramatika, Kmen (mluvnice), Kořen (mluvnice), Koncovka (mluvnice), Morfém, Ohýbání, Přípona (mluvnice), Předpona, Skloňování, Sloveso, Slovo, Sufix, Tvarosloví, Vpona, Zdrobnělina.

Afix

Afix je jednotlivý morfém, který se připojuje k základnímu morfému slova – kořenu nebo kmeni.

Nový!!: Afix a Afix · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Afix a Gramatika · Vidět víc »

Kmen (mluvnice)

Kmenem se v lingvistice označuje ta část slova, která se v různých tvarech téhož slova (u flektivních slovních druhů) nemění.

Nový!!: Afix a Kmen (mluvnice) · Vidět víc »

Kořen (mluvnice)

Kořen v lingvistice označuje jednotlivý morfém slova, který nese základní význam.

Nový!!: Afix a Kořen (mluvnice) · Vidět víc »

Koncovka (mluvnice)

Koncovka je zakončení ohebných slov (tzv. flexivní sufix), které se při skloňování nebo časování slova mění.

Nový!!: Afix a Koncovka (mluvnice) · Vidět víc »

Morfém

Morfém je nejmenší vydělitelná část slova, která je nositelem věcného nebo gramatického významu.

Nový!!: Afix a Morfém · Vidět víc »

Ohýbání

Ohýbání (flexe) je modifikace tvarů slova (přesněji lexému), kterými se vyjadřují mluvnické kategorie, jako je např.

Nový!!: Afix a Ohýbání · Vidět víc »

Přípona (mluvnice)

Pojmem přípona se v lingvistice označuje jednotlivý morfém (tzv. derivativní sufix), který se nachází ve slově, za kořenem slova, nejde-li o další kořen slova nebo o koncovku.

Nový!!: Afix a Přípona (mluvnice) · Vidět víc »

Předpona

Přidáním předpony dochází ke změně významu slova. Předpona (též prefix) v lingvistice označuje jednotlivý morfém, který se vkládá před kořen základového slova.

Nový!!: Afix a Předpona · Vidět víc »

Skloňování

Skloňování (deklinace) je jmenná flexe, tedy ohýbání slovních druhů, jako jsou podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, členy apod.

Nový!!: Afix a Skloňování · Vidět víc »

Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Nový!!: Afix a Sloveso · Vidět víc »

Slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

Nový!!: Afix a Slovo · Vidět víc »

Sufix

Sufix je v lingvistice označení pro morfém připojovaný za kořen slova.

Nový!!: Afix a Sufix · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Afix a Tvarosloví · Vidět víc »

Vpona

Vpona (latinsky infix) je v lingvistice derivační (odvozovací) nebo flektivní (ohýbací) afix, tj.

Nový!!: Afix a Vpona · Vidět víc »

Zdrobnělina

Deminutivum (v češtině zřídka diminutivum, také zdrobnělina, slovo zdrobnělé, v souvislosti se jmény též jméno zdrobnělé) je slovo s významem zdrobnělým (ve srovnání s neutrálním slovem příbuzným), často doprovázeným pozitivními konotacemi.

Nový!!: Afix a Zdrobnělina · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Cirkumfix, Interfix.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »