Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Alanin

Index Alanin

Alanin (Ala, A) je proteinogenní, nepolární, neesenciální α aminokyselina.

65 vztahy: Acetaldehyd, Alaninový cyklus, Aldehydy, Alfa-helix, Aminokyselina, Aminy, Amoniak, Bílkovina, Beta-skládaný list, Biochemický proces, Biofilm, Chiralita, Chlorid amonný, Cholesterol, Cirkadiánní rytmus, Citrátový cyklus, Esenciální aminokyseliny, Genetická choroba, Genetické inženýrství, Genetický kód, Glukóza, Glukoneogeneze, Glutaman sodný, Glutamin, Glycin, Glykolýza, Huntingtonova choroba, Hydrofobie, Hypertenze, Index tělesné hmotnosti, Isoleucin, Játra, Konformace, Korýši, Krev, Kyanid draselný, Kyanovodík, Kyselina glutamová, Kyselina mléčná, Kyselina propionová, Kyselina pyrohroznová, Langerhansovy ostrůvky, Leucin, Luštěnina, Methyl, Mlži, Močovina, Močovinový cyklus, Neribozomální peptid, Optická otáčivost, ..., Organická syntéza, Osmotický tlak, Peptid, Peptidoglykan, Polypeptid, Prekurzor (chemie), Proteosyntéza, Racemická směs, Soustava žláz s vnitřní sekrecí, Sval, Symbióza, Transaminace, Uhlík, Valin, 2-oxoglutarát. Rozbalte index (15 více) »

Acetaldehyd

Acetaldehyd, nazývaný též ethanal či aldehyd kyseliny octové, je bezbarvá těkavá hořlavá kapalina štiplavého zápachu.

Nový!!: Alanin a Acetaldehyd · Vidět víc »

Alaninový cyklus

Alaninový cyklus Alaninový cyklus, nebo také alaninový-glukózový cyklus je vzájemná přeměna alaninu a pyruvátu ve svalu a játrech spojená s glukoneogenezí a proteolýzou.

Nový!!: Alanin a Alaninový cyklus · Vidět víc »

Aldehydy

Obecný strukturní vzorec aldehydů Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce.

Nový!!: Alanin a Aldehydy · Vidět víc »

Alfa-helix

Schéma alfa-helixu (francouzsky) Alfa-helix („alfa-šroubovice“) je jeden ze dvou základních typů prostorového uspořádání bílkovin (konkrétně jejich tzv. sekundární struktury).

Nový!!: Alanin a Alfa-helix · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Alanin a Aminokyselina · Vidět víc »

Aminy

struktura aminu Aminy jsou organické sloučeniny formálně odvozené od amoniaku náhradou jednoho (primární amin), dvou (sekundární amin) nebo tří (terciární amin) vodíků za alkylovou nebo arylovou skupinu.

Nový!!: Alanin a Aminy · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Alanin a Amoniak · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Alanin a Bílkovina · Vidět víc »

Beta-skládaný list

Beta-skládaný list (někdy jen skládaný list, anglicky beta sheet) je typ prostorového uspořádání bílkovin.

Nový!!: Alanin a Beta-skládaný list · Vidět víc »

Biochemický proces

Biochemický proces je sled chemických reakcí v živých organismech.

Nový!!: Alanin a Biochemický proces · Vidět víc »

Biofilm

Vznik biofilmu bakterie ''Pseudomonas aerugonisa'' v několika fázích Biofilm je společenstvo mikroorganismů, vázané k určitému povrchu a obklopené polysacharidy, které buňky v biofilmu vylučují.

Nový!!: Alanin a Biofilm · Vidět víc »

Chiralita

Šroubovice s opačnou chiralitou aminokyseliny Cahn-Ingold-Prelogova pravidla pro určování R/S; číslování od nejtěžšího k nejlehčímu Chiralita označuje asymetrii prostorového rozložení objektu (např. molekuly), která je důležitá v některých oblastech vědy.

Nový!!: Alanin a Chiralita · Vidět víc »

Chlorid amonný

Chlorid amonný (triviálně salmiak) (NH4Cl) je bílá krystalická látka.

Nový!!: Alanin a Chlorid amonný · Vidět víc »

Cholesterol

Cholesterol je steroidní látka přítomná v lidském těle i v těle mnoha dalších živočichů (jako je hmyz, korýši či někteří měkkýši), výjiměčně i u dalších organismů (např. u některých jednoduchých hub nebo u mykobakterií, v menším zastoupení i u rostlin).

Nový!!: Alanin a Cholesterol · Vidět víc »

Cirkadiánní rytmus

Některé projevy cirkadiánního rytmu (24 h) u člověka Cirkadiánní rytmus je biologický rytmus s periodou o délce 20–28 hodin (lat. circa.

Nový!!: Alanin a Cirkadiánní rytmus · Vidět víc »

Citrátový cyklus

Citrátový cyklus - schéma Citrátový cyklus (cyklus kyseliny citrónové, cyklus trikarboxylových kyselin, Krebsův cyklus) je řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů.

Nový!!: Alanin a Citrátový cyklus · Vidět víc »

Esenciální aminokyseliny

Esenciální aminokyseliny jsou takové aminokyseliny, které živočišný organismus nedokáže syntetizovat de novo.

Nový!!: Alanin a Esenciální aminokyseliny · Vidět víc »

Genetická choroba

Genetická choroba, resp.

Nový!!: Alanin a Genetická choroba · Vidět víc »

Genetické inženýrství

Genetické inženýrství (genetická modifikace, genové inženýrství) je přímý zásah člověka do genomu organismu pomocí moderních DNA technologií.

Nový!!: Alanin a Genetické inženýrství · Vidět víc »

Genetický kód

RNA kodony - bílkovina Genetický kód představuje soubor pravidel, podle kterých se genetická informace uložená v DNA (respektive RNA) převádí na primární strukturu bílkovin - tj.

Nový!!: Alanin a Genetický kód · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Alanin a Glukóza · Vidět víc »

Glukoneogeneze

Glukoneogeneze je sled reakcí při kterém se v játrech a méně v ledvinách (v ledvinách především při dlouhodobém hladovění) syntetizuje glukóza, která je nezbytným palivem v organismu.

Nový!!: Alanin a Glukoneogeneze · Vidět víc »

Glutaman sodný

L-Glutaman sodný monohydrát, též L-glutamát sodný monohydrát, Glutasol nebo wei-su je krystalická forma sodné soli kyseliny L-glutamové, jedné z přirozených aminokyselin obsažených v živých organismech.

Nový!!: Alanin a Glutaman sodný · Vidět víc »

Glutamin

thumb Glutamin (Gln, Q) je neesenciální biogenní aminokyselina, jedna z 23 aminokyselin, které se při translaci zabudovávají do nově vzniklých bílkovin.

Nový!!: Alanin a Glutamin · Vidět víc »

Glycin

Glycin (Gly, G) je aminokyselina s nepolárním postranním řetězcem.

Nový!!: Alanin a Glycin · Vidět víc »

Glykolýza

'''Glykolýza''' Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH.

Nový!!: Alanin a Glykolýza · Vidět víc »

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba, zkráceně Huntington či HD, dříve známá jako Huntingtonova chorea, je vzácné dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku charakteristické nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností postihující jedince obojího pohlaví.

Nový!!: Alanin a Huntingtonova choroba · Vidět víc »

Hydrofobie

Hydrofobní neboli vody se bojící nebo vodu nesnášející jsou molekuly nebo povrchy neinteragující s vodou.

Nový!!: Alanin a Hydrofobie · Vidět víc »

Hypertenze

Arteriální hypertenze, často jen hypertenze, hypertonus nebo zvýšený krevní tlak, je onemocnění, při kterém je chronicky zvýšený tlak krve v cévním řečišti.

Nový!!: Alanin a Hypertenze · Vidět víc »

Index tělesné hmotnosti

Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI (z anglického body mass index) je číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, umožňující statistické porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou.

Nový!!: Alanin a Index tělesné hmotnosti · Vidět víc »

Isoleucin

Isoleucin (Ile, I) je jednou z 23 proteinogenních aminokyselin.

Nový!!: Alanin a Isoleucin · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Alanin a Játra · Vidět víc »

Konformace

Konformace je v chemii termín označující různá uspořádání molekul jedné sloučeniny, nejčastěji se používá u uhlovodíkových (organických) sloučenin.

Nový!!: Alanin a Konformace · Vidět víc »

Korýši

Korýši (Crustacea) jsou velká skupina členovců (zpravidla klasifikovaná jako podkmen, přestože fylogenetickými analýzami byla odhalena její nepřirozenost) zahrnující asi 52 000 druhů.

Nový!!: Alanin a Korýši · Vidět víc »

Krev

Červené krvinky Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo) Krev je kapalná, vazká a viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Nový!!: Alanin a Krev · Vidět víc »

Kyanid draselný

Kyanid draselný (triviálně cyankáli) je draselná sůl kyseliny kyanovodíkové.

Nový!!: Alanin a Kyanid draselný · Vidět víc »

Kyanovodík

Kyanovodík (HCN) je bezbarvá, velmi těkavá kapalina s intenzivním pachem hořkých mandlí.

Nový!!: Alanin a Kyanovodík · Vidět víc »

Kyselina glutamová

Kyselina L-glutamová (symbol Glu nebo E) je kódovaná glukogenní neesenciální aminokyselina.

Nový!!: Alanin a Kyselina glutamová · Vidět víc »

Kyselina mléčná

Kyselina mléčná je kysele chutnající, lehce rozpustná, bezbarvé krystaly tvořící kyselina s chemickým vzorcem CH3–CHOH–COOH.

Nový!!: Alanin a Kyselina mléčná · Vidět víc »

Kyselina propionová

Kyselina propionová (systematický název propanová kyselina) je přirozeně se vyskytující karboxylová kyselina s chemickým vzorcem CH3CH2COOH.

Nový!!: Alanin a Kyselina propionová · Vidět víc »

Kyselina pyrohroznová

Kyselina pyrohroznová je alfa-keto kyselina, důležitý substrát i produkt buněčného metabolismu.

Nový!!: Alanin a Kyselina pyrohroznová · Vidět víc »

Langerhansovy ostrůvky

Langerhansovy ostrůvky (insulae pancreaticae) jsou morfologicky i funkčně odlišné oblasti slinivky břišní (pankreatu), jedná se o endokrinní část pankreatu.

Nový!!: Alanin a Langerhansovy ostrůvky · Vidět víc »

Leucin

Leucin (Leu, L) je proteinogenní aminokyselina patřící mezi esenciální aminokyseliny a musí proto být lidmi přijímán v potravě.

Nový!!: Alanin a Leucin · Vidět víc »

Luštěnina

Hrachové lusky Luštěnina neboli luskovina je souhrnné označení pro skupinu rostlin a jejich plodů zahrnující hrách, fazole, čočku, cizrnu a sóju.

Nový!!: Alanin a Luštěnina · Vidět víc »

Methyl

Methyl Methyl (methylová skupina) je hydrofobní alkylovou funkční skupinou.

Nový!!: Alanin a Methyl · Vidět víc »

Mlži

Mlži (Bivalvia) jsou vodní živočichové, řazení do kmene měkkýšů (Mollusca).

Nový!!: Alanin a Mlži · Vidět víc »

Močovina

Močovina, též diamid kyseliny uhličité, urea nebo karbamid je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku s funkčním vzorcem CO(NH2)2.

Nový!!: Alanin a Močovina · Vidět víc »

Močovinový cyklus

Schéma močovinového cyklu Močovinový cyklus, také ornitinový cyklus, je metabolickým cyklem, který pomáhá tělu zbavovat se nadbytečného dusíku.

Nový!!: Alanin a Močovinový cyklus · Vidět víc »

Neribozomální peptid

Gramicidin S, příklad neribozomálního peptidu, v tomto případě cyklický dekapeptid Neribozomální peptid je oligomerní peptid, který není syntetizován v ribozomu, ale pomocí jiných enzymatických buněčných komplexů (syntetáz).

Nový!!: Alanin a Neribozomální peptid · Vidět víc »

Optická otáčivost

Optická otáčivost (též optická aktivita, optická stáčivost) je schopnost chirálních látek stáčet rovinu polarizovaného světla.

Nový!!: Alanin a Optická otáčivost · Vidět víc »

Organická syntéza

Organická syntéza je specificky zaměřený obor chemické syntézy, který se zabývá stavbou organických sloučenin za pomoci organických reakcí.

Nový!!: Alanin a Organická syntéza · Vidět víc »

Osmotický tlak

práci proti síle gravitační nazýváme osmotickou silou. Tato síla je funkcí chemických vlastností systému. Průchod rozpouštědla se zastaví, když rozdíl koncentrací poklesne natolik, že se osmotická síla sníží na velikost opačně působící gravitační síly. Osmotický tlak je tlak toku rozpouštědla pronikajícího přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu do roztoku, ve kterém je vyšší koncentrace rozpuštěných molekul nebo iontů.

Nový!!: Alanin a Osmotický tlak · Vidět víc »

Peptid

Peptid (z řec. πεπτος, „stravitelný“) je chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin peptidovou vazbou.

Nový!!: Alanin a Peptid · Vidět víc »

Peptidoglykan

stavba peptidoglykanu Peptidoglykan, také známý jako murein, je základní složka buněčné stěny bakterií.

Nový!!: Alanin a Peptidoglykan · Vidět víc »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označení pro peptidový biopolymer složený z více než 10 aminokyselin.

Nový!!: Alanin a Polypeptid · Vidět víc »

Prekurzor (chemie)

Slovo prekurzor (též prekursor) označuje v chemii sloučeninu, která se účastní chemické reakce, kdy vzniká jiná sloučenina.

Nový!!: Alanin a Prekurzor (chemie) · Vidět víc »

Proteosyntéza

Proteosyntéza je proces, ve kterém se tvoří bílkoviny.

Nový!!: Alanin a Proteosyntéza · Vidět víc »

Racemická směs

Jako racemická směs (IUPAC nedoporučuje tento termín používat) neboli racemát se označuje chemická látka, která obsahuje, jak levotočivý, tak pravotočivý enantiomer chirální sloučeniny.

Nový!!: Alanin a Racemická směs · Vidět víc »

Soustava žláz s vnitřní sekrecí

Soustava žláz s vnitřní sekrecí, nebo endokrinní systém (endokrinní.

Nový!!: Alanin a Soustava žláz s vnitřní sekrecí · Vidět víc »

Sval

zad hladké svaloviny Sval, často také svalovina, je orgán, jehož funkcí je umožnění aktivního pohybu živočicha nebo jeho části.

Nový!!: Alanin a Sval · Vidět víc »

Symbióza

sasankou velkolepou (''Heteractis magnifica''). Protože z tohoto vztahu mají výhodu oba druhy, nazýváme tuto symbiózu mutualismus. vydavatel.

Nový!!: Alanin a Symbióza · Vidět víc »

Transaminace

Schéma transaminace Transaminace je z biochemického hlediska enzymová reakce významná pro metabolismus některých aminových kyselin.

Nový!!: Alanin a Transaminace · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Alanin a Uhlík · Vidět víc »

Valin

Valin (Val, V) je esenciální α-aminokyselina s nepolárním postranním řetězcem.

Nový!!: Alanin a Valin · Vidět víc »

2-oxoglutarát

2-oxoglutarát nebo také α-ketoglutarát, je jednou z ústředních látek biochemických cyklů.

Nový!!: Alanin a 2-oxoglutarát · Vidět víc »

Přesměrování zde:

(2S)-2-amin-propanová kyselina, (2S)-2-amin-propionová kyselina, (2S)-2-amino-propanová kyselina, (2S)-2-amino-propionová kyselina, (2S)-2-aminopropanová kyselina, (2S)-2-aminopropionová kyselina, (2S)-2-aminpropanová kyselina, (2S)-2-aminpropionová kyselina, 2-aminopropanová kyselina, 2-aminopropionová kyselina, D-alanin, Kyselina (2S)-2-amin-propanová, Kyselina (2S)-2-amin-propionová, Kyselina (2S)-2-amino-propanová, Kyselina (2S)-2-amino-propionová, Kyselina (2S)-2-aminopropanová, Kyselina (2S)-2-aminopropionová, Kyselina (2S)-2-aminpropanová, Kyselina (2S)-2-aminpropionová, Kyselina 2-aminopropanová, Kyselina 2-aminopropionová, Kyselina α-aminopropanová, Kyselina α-aminopropionová, L-alanin, Α-aminopropanová kyselina, Α-aminopropionová kyselina.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »