Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Alkalické kovy

Index Alkalické kovy

Alkalické kovy jsou členy 1. skupiny periodické tabulky.

59 vztahy: Amoniak, Analytická chemie, Atom, Cesium, Chemická reakce, Chemická sloučenina, Chile, Chlorid draselný, Chlorid sodný, Draslík, Dusík, Dusičnany, Elektrický proud, Elektrolýza, Elektron, Elektronový obal, Francium, Halit, Halogeny, Hydroxidy, Ionizační potenciál, Iontová vazba, Kapalina, Kationt, Křemík, Kovy, Kyslík, Lithium, Mastek, Mohsova stupnice tvrdosti, Molekula, Motorová nafta, Organická chemie, Orogeneze, Oxidy, Paramagnetismus, Periodická tabulka, Peroxidy, Petrolej, Plování těles, Plyn, Protonové číslo, Redukční činidlo, Redukce, Rubidium, Salzburg, Skupina (periodická tabulka), Sodík, Soli, Stupeň Celsia, ..., Superoxidy, Sylvín, Teplo, Teplota tání, Teplota varu, Uhlík, Voda, Vodík, Vzduch. Rozbalte index (9 více) »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Alkalické kovy a Amoniak · Vidět víc »

Analytická chemie

zakladatelé analytické chemie po směru hodinových ručiček Lavoisier (vlevo nahoře), Wilhelm Ostwald a Gustav Robert Kirchhoff) Analytická chemie je jedním z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním chemického složení vzorků látek a směsí.

Nový!!: Alkalické kovy a Analytická chemie · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Alkalické kovy a Atom · Vidět víc »

Cesium

Cesium (chemická značka Cs, Caesium) je chemický prvek z řady alkalických kovů, vyznačuje se velkou reaktivitou a mimořádně nízkým redoxním potenciálem.

Nový!!: Alkalické kovy a Cesium · Vidět víc »

Chemická reakce

Chemická reakce je proces vedoucí za vhodných podmínek ke změně chemické struktury chemických látek.

Nový!!: Alkalické kovy a Chemická reakce · Vidět víc »

Chemická sloučenina

Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů.

Nový!!: Alkalické kovy a Chemická sloučenina · Vidět víc »

Chile

Chile, plným názvem Chilská republika (španělsky República de Chile), je přímořský stát ležící v jihozápadní části Jižní Ameriky při pobřeží Tichého oceánu.

Nový!!: Alkalické kovy a Chile · Vidět víc »

Chlorid draselný

Chlorid draselný (KCl) je v čistém stavu bílá krystalická látka slané chuti, dobře rozpustná ve vodě.

Nový!!: Alkalické kovy a Chlorid draselný · Vidět víc »

Chlorid sodný

Chlorid sodný (NaCl), známý v běžném životě pod označením kuchyňská sůl a nejčastěji prostě sůl, je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu halitu, známého též pod označením sůl kamenná.

Nový!!: Alkalické kovy a Chlorid sodný · Vidět víc »

Draslík

Draslík (chemická značka K, Kalium) je důležitým prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organizmech.

Nový!!: Alkalické kovy a Draslík · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Alkalické kovy a Dusík · Vidět víc »

Dusičnany

Dusičnany (ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné, obsahují tedy aniont NO3- o molární hmotnosti 62,01 gramů na mol.

Nový!!: Alkalické kovy a Dusičnany · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Alkalické kovy a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrolýza

Elektrolýza je fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem stejnosměrného elektrického proudu kapalinou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách.

Nový!!: Alkalické kovy a Elektrolýza · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Alkalické kovy a Elektron · Vidět víc »

Elektronový obal

Vodík - proton a elektron. Schematicky naznačena šedá oblast pravděpodobného výskytu elektronu. Elektronový obal je systém elektronů vázaných k jádru atomu.

Nový!!: Alkalické kovy a Elektronový obal · Vidět víc »

Francium

Francium (chemická značka Fr, Francium) je nejtěžší známý chemický prvek z řady alkalických kovůChemické a analytické tabulky (viz literatura), strana 42., část o franciu, jedná se o nestabilní, velmi silně radioaktivní prvek.

Nový!!: Alkalické kovy a Francium · Vidět víc »

Halit

Halit (Glocker, 1847), chemický vzorec NaCl, je minerál krystalizující v krychlové (kubické) soustavě.

Nový!!: Alkalické kovy a Halit · Vidět víc »

Halogeny

Halogeny (neboli halové prvky) jsou členy 17. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Alkalické kovy a Halogeny · Vidět víc »

Hydroxidy

Hydroxidy jsou chemické sloučeniny, které obsahují ion OH- a kovový kation či NH4+.

Nový!!: Alkalické kovy a Hydroxidy · Vidět víc »

Ionizační potenciál

Ionizační potenciál Ionizační potenciál nebo ionizační energie atomu nebo molekuly je energie potřebná k odtržení jednoho elektronu z izolovaného, plynného atomu nebo iontu.

Nový!!: Alkalické kovy a Ionizační potenciál · Vidět víc »

Iontová vazba

Vytváření iontové vazby mezi atomy lithia a fluoru Iontová vazba (heteropolární) je druh vnitromolekulární chemické vazby, která vzniká v případě, že rozdíl elektronegativit atomů účastnících se vazby, přesahuje 1,67.

Nový!!: Alkalické kovy a Iontová vazba · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Alkalické kovy a Kapalina · Vidět víc »

Kationt

Kationt (též kation) je kladně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která odevzdala elektron, (nebo pohltila kationty vodíku, volné protony).

Nový!!: Alkalické kovy a Kationt · Vidět víc »

Křemík

Křemík (lat. Silicium) je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře.

Nový!!: Alkalické kovy a Křemík · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Alkalické kovy a Kovy · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Alkalické kovy a Kyslík · Vidět víc »

Lithium

Lithium, chemická značka Li, je nejlehčí z řady alkalických kovů, značně reaktivní, stříbřitě lesklého vzhledu.

Nový!!: Alkalické kovy a Lithium · Vidět víc »

Mastek

Mastek Mastek (talek, steatit, klouzek), chemický vzorec Mg3Si4O10(OH)2, je jednoklonný minerál.

Nový!!: Alkalické kovy a Mastek · Vidět víc »

Mohsova stupnice tvrdosti

Mohsova stupnice tvrdosti vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého.

Nový!!: Alkalické kovy a Mohsova stupnice tvrdosti · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Alkalické kovy a Molekula · Vidět víc »

Motorová nafta

Nafta na vodě Vývoj ceny nafty na komoditních burzách http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/cetv-cme-3394/graf Komodity - Nafta - Vývoj ceny nafty na komoditních burzách Motorová nafta (zjednodušeně pouze nafta, hovorově též diesel) je směs kapalných uhlovodíků.

Nový!!: Alkalické kovy a Motorová nafta · Vidět víc »

Organická chemie

Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.

Nový!!: Alkalické kovy a Organická chemie · Vidět víc »

Orogeneze

Náčrtek vzniku horstva Orogeneze, volně přeložena do češtiny jako horotvorba či horotvoření (z řeckého oros „hora“ a genesis „vznik“), správněji a v užším smyslu tektogeneze je poměrně rychlý geologický proces, při kterém většinou vlivem procesů deskové tektoniky vznikají pásemná pohoří (nazývaná též orogenní pásma).

Nový!!: Alkalické kovy a Orogeneze · Vidět víc »

Oxidy

Oxidy (dříve psáno, v souladu s dalšími jazyky, oxydy, zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními prvky.

Nový!!: Alkalické kovy a Oxidy · Vidět víc »

Paramagnetismus

Paramagnetismus je forma magnetismu, která se objevuje jen v přítomnosti vnějšího magnetického pole.

Nový!!: Alkalické kovy a Paramagnetismus · Vidět víc »

Periodická tabulka

Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích protonových čísel, seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností.

Nový!!: Alkalické kovy a Periodická tabulka · Vidět víc »

Peroxidy

Peroxidy jsou sloučeniny obsahující jednoduchou vazbu kyslík-kyslík.

Nový!!: Alkalické kovy a Peroxidy · Vidět víc »

Petrolej

Na modro obarvený petrolej Petrolej (kerosin či kerosen) je směs uhlovodíků C9–C16, která se získává destilací ropy.

Nový!!: Alkalické kovy a Petrolej · Vidět víc »

Plování těles

Plování těles je jev, kdy vztlaková síla působící na těleso plně ponořené do kapaliny je větší než tíhová síla přitahující těleso k Zemi.

Nový!!: Alkalické kovy a Plování těles · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Alkalické kovy a Plyn · Vidět víc »

Protonové číslo

Z - Protonové číslo Protonové číslo (též atomové číslo) označuje ve fyzice a v chemii počet protonů v jádru daného atomu či obecně atomů daného prvku.

Nový!!: Alkalické kovy a Protonové číslo · Vidět víc »

Redukční činidlo

Redukční činidlo je látka, která odevzdává elektrony jiné látce, redukuje ji a sama sebe oxiduje.

Nový!!: Alkalické kovy a Redukční činidlo · Vidět víc »

Redukce

Redukce (z lat. re-duco, vedu zpět) znamená zmenšení, omezení, ubrání, snížení.

Nový!!: Alkalické kovy a Redukce · Vidět víc »

Rubidium

Rubidium (chemická značka Rb, Rubidium) je prvkem z řady alkalických kovů, vyznačuje se velkou reaktivitou a mimořádně nízkým redoxním potenciálem.

Nový!!: Alkalické kovy a Rubidium · Vidět víc »

Salzburg

(česky Salcburk, dříve též Solnohrad Salzburk, dříve česky též Salcpurk) je statutární město, hlavní město rakouské spolkové země Salzbursko a centrum okresu Salzburg-venkov.

Nový!!: Alkalické kovy a Salzburg · Vidět víc »

Skupina (periodická tabulka)

Skupina v periodické tabulce prvků je její vertikální sloupec.

Nový!!: Alkalické kovy a Skupina (periodická tabulka) · Vidět víc »

Sodík

Sodík (chemická značka Na Natrium) je nejběžnějším prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organismech.

Nový!!: Alkalické kovy a Sodík · Vidět víc »

Soli

Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru.

Nový!!: Alkalické kovy a Soli · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Alkalické kovy a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Superoxidy

Lewisowa elektronová konfigurace superoxidu. Šest valenčních elektronů kyslíku je vyznačeno černou barvou; jeden elektronový pár je mezi nimi sdílen; nepárový elektron je vlevo nahoře a elektron navíc, který celé látce dává záporný náboj, je vyznačen červeně. Superoxidy, známé také pod starším názvem hyperoxidy, jsou chemické sloučeniny skládající se z kationtu kovu a charakteristického superoxidového anionu, který má chemický vzorec O2−.

Nový!!: Alkalické kovy a Superoxidy · Vidět víc »

Sylvín

Sylvín (Beudant, 1832), chemický vzorec KCl, je krychlový minerál.

Nový!!: Alkalické kovy a Sylvín · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Alkalické kovy a Teplo · Vidět víc »

Teplota tání

Teplota tání je teplota, při níž krystalická pevná látka přechází ze skupenství pevného do skupenství kapalného.

Nový!!: Alkalické kovy a Teplota tání · Vidět víc »

Teplota varu

Teplota varu je teplota, při níž kapalina vře.

Nový!!: Alkalické kovy a Teplota varu · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Alkalické kovy a Uhlík · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Alkalické kovy a Voda · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Alkalické kovy a Vodík · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Alkalické kovy a Vzduch · Vidět víc »

Přesměrování zde:

1. skupina, Alkalický kov, I.A skupina, Kov skupiny I.A, Kovy skupiny I.A, Prvek 1. skupiny, Prvek I.A skupiny, Prvek skupiny I.A, Prvky 1. skupiny, Prvky I.A skupiny, Prvky skupiny I.A, Skupina I.A.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »