Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Alkoholy

Index Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

40 vztahy: Alkoholický nápoj, Alkoholismus, Antibiotikum, Antidepresivum, Areny, Biopalivo, Butanol, Cyklohexanol, Deriváty uhlovodíků, Estery, Ethanol, Ethylenglykol, Fenoly, Glycerol, Hybridizace orbitalů, Hydrolýza, Hydroxyl, Jaterní cirhóza, Jed, Kosmetika, Kvašení, Methanol, Methylfenidát, Neurotoxin, Organická sloučenina, Organická syntéza, Paracetamol, Potravinářství, Primární alkoholy, Pryskyřice, Radikál, Rozpouštědlo, Sacharidy, Sekundární alkoholy, Steroidy, Terciární alkoholy, Toxicita, Tuky, Vodík, Vosk.

Alkoholický nápoj

Různé alkoholické nápoje Alkoholické nápoje (zkráceně nazývané alkohol) jsou nápoje, obsahující přes 0,75 % objemových procent ethanolu.

Nový!!: Alkoholy a Alkoholický nápoj · Vidět víc »

Alkoholismus

Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu, opilství je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky.

Nový!!: Alkoholy a Alkoholismus · Vidět víc »

Antibiotikum

Kapsle s doxycyklinem Antibiotikum (též antiinfektivum) je lék, který usmrcuje některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu.

Nový!!: Alkoholy a Antibiotikum · Vidět víc »

Antidepresivum

Fluoxetin (Prozac), velmi známý selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) Antidepresivum je psychiatrický lék užívaný ke zmírnění symptomů neboli příznaků klinické deprese.

Nový!!: Alkoholy a Antidepresivum · Vidět víc »

Areny

Areny, či starším názvem aromatické uhlovodíky, jsou uhlovodíky, které splňují pravidla aromaticity: mají delokalizovaný systém π-elektronů v planární, tj.rovinné, cyklické molekule.

Nový!!: Alkoholy a Areny · Vidět víc »

Biopalivo

sojového oleje Biopaliva jsou paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy a biologického odpadu.

Nový!!: Alkoholy a Biopalivo · Vidět víc »

Butanol

Butanol je alkohol se sumárním vzorcem C4H9OH.

Nový!!: Alkoholy a Butanol · Vidět víc »

Cyklohexanol

Cyklohexanol (CH2)5CHOH, sumární vzorec C6H12O) je organická sloučenina, konkrétně alicyklický alkohol. Prudce reaguje s oxidačními činidly. Rovněž se jedná o hořlavinu III. třídy. LD50 je pro krysy 2,06 g/kg (orálně).Tato sloučenina existuje jako navlhavá bezbarvá pevná látka, která, pokud je velmi čistá, taje těsně nad pokojovou teplotou. Ročně jsou vyrobeny miliony tun cyklohexanolu.Michael Tuttle Musser "Cyclohexanol and Cyclohexanone" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.

Nový!!: Alkoholy a Cyklohexanol · Vidět víc »

Deriváty uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků jsou organické sloučeniny, které na rozdíl od klasických uhlovodíků obsahují kromě uhlíku a vodíku další prvky jako je kyslík, dusík, síra, fosfor, halogeny a jiné (takzvané heteroatomy).

Nový!!: Alkoholy a Deriváty uhlovodíků · Vidět víc »

Estery

Obecný vzorec esteru karboxylové kyseliny. Estery jsou organické sloučeniny, ve kterých je -OH skupina karboxylové kyseliny nahrazena organickým zbytkem vzniklým z alkoholu po odštěpení vodíku z OH skupiny.

Nový!!: Alkoholy a Estery · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Alkoholy a Ethanol · Vidět víc »

Ethylenglykol

Ethylenglykol (psaný také jako etylenglykol), systematický název ethan-1,2-diol (nebo 1,2-ethandiol), v průmyslu známý také jako Fridex, je alkohol se dvěma -OH skupinami (diol), chemická sloučenina široce používaná v nemrznoucích chladicích kapalinách pro automobily.

Nový!!: Alkoholy a Ethylenglykol · Vidět víc »

Fenoly

Fenol, nejjednodušší z fenolů. Jako fenoly (též fenolické sloučeniny) se v organické chemii označuje třída sloučenin, které obsahují hydroxylovou funkční skupinu (-OH) vázanou přímo na benzenový kruh (aromatické jádro).

Nový!!: Alkoholy a Fenoly · Vidět víc »

Glycerol

Glycerol neboli glycerín, systematickým názvem propan-1,2,3-triol, je hygroskopická bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu, sladké chuti.

Nový!!: Alkoholy a Glycerol · Vidět víc »

Hybridizace orbitalů

Hybridizace orbitalů je proces energetického sjednocení původně nerovnocenných atomových orbitalů.

Nový!!: Alkoholy a Hybridizace orbitalů · Vidět víc »

Hydrolýza

Hydrolýza je rozkladná reakce, při které se spotřebovává voda (při každém kroku jedna molekula); např.

Nový!!: Alkoholy a Hydrolýza · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: Alkoholy a Hydroxyl · Vidět víc »

Jaterní cirhóza

CT cirhózy jater Jaterní cirhóza či cirhóza je chronické jaterní onemocnění, při kterém postupně dochází k přestavbě jaterní tkáně a cévního řečiště jater.

Nový!!: Alkoholy a Jaterní cirhóza · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Alkoholy a Jed · Vidět víc »

Kosmetika

Rty po použití rtěnky Kosmetika je lidská činnost pečující o tělesnou krásu – krásu lidského těla.

Nový!!: Alkoholy a Kosmetika · Vidět víc »

Kvašení

Pivovarnické kvasinky, typický příklad mikroorganismu využívajícího kvašení pro získání energie Kvašení piva ve spilce Kvašení či fermentace je proces přeměny organických látek (nejčastěji sacharidů), při němž za účasti mikroorganismů a jejich enzymů vznikají látky energeticky chudší.

Nový!!: Alkoholy a Kvašení · Vidět víc »

Methanol

Methanol (mimo chemii dle pravidel českého pravopisu metanol), methylalkohol, karbinol je nejjednodušší alifatický alkohol.

Nový!!: Alkoholy a Methanol · Vidět víc »

Methylfenidát

Methylfenidát (MPH) je stimulant příbuzný amfetaminům, ale vyvolávající slabší účinky.

Nový!!: Alkoholy a Methylfenidát · Vidět víc »

Neurotoxin

Snovačka kalichová (Latrodectus mactans) způsobuje svalové křeče, protože jed způsobuje vypuštění acetylcholinu do těla. Neurotoxin je druh jedu, který negativně působí na nervový systém.

Nový!!: Alkoholy a Neurotoxin · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Alkoholy a Organická sloučenina · Vidět víc »

Organická syntéza

Organická syntéza je specificky zaměřený obor chemické syntézy, který se zabývá stavbou organických sloučenin za pomoci organických reakcí.

Nový!!: Alkoholy a Organická syntéza · Vidět víc »

Paracetamol

Paracetamol (neboli acetaminofen, chemicky N-(4-hydroxyfenyl)acetamid) je léčivo, jež působí proti bolestem a zvýšené tělesné teplotě, není však protizánětlivé.

Nový!!: Alkoholy a Paracetamol · Vidět víc »

Potravinářství

Potravinářství je průmyslový i zemědělský (výrobní) obor, který se zabývá zpracováním živočišných anebo rostlinných surovin za účelem výroby potravin.

Nový!!: Alkoholy a Potravinářství · Vidět víc »

Primární alkoholy

Model molekuly methanolu, nejjednoduššího primárního alkoholu Primární alkoholy jsou alkoholy, které mají hydroxylovou skupinu navázanou na uhlík, na který jsou dále navázány 2 atomy vodíku.

Nový!!: Alkoholy a Primární alkoholy · Vidět víc »

Pryskyřice

Pryskyřice vytékající z borovice Hmyz zalitý v kapce pryskyřice ''Protium Sp.” Pryskyřice (lidově smola, smůla) je výměšek, který produkuje řada rostlin, zejména jehličnatých stromů a obsahující zejména uhlovodíky.

Nový!!: Alkoholy a Pryskyřice · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Alkoholy a Radikál · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Alkoholy a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Alkoholy a Sacharidy · Vidět víc »

Sekundární alkoholy

Strukturní vzorec isopropylalkoholu, nejjednoduššího sekundárního alkoholu Sekundární alkoholy jsou alkoholy, které mají hydroxylovou funkční skupinu navázanou na uhlík, na který je dále navázán 1 atom vodíku.

Nový!!: Alkoholy a Sekundární alkoholy · Vidět víc »

Steroidy

cholesterol testosteron Steroidy jsou deriváty cyklopentano-perhydrofenanthrenu neboli steranu.

Nový!!: Alkoholy a Steroidy · Vidět víc »

Terciární alkoholy

uhlovodíková funkční skupina Soubor:Tert-butanol-2D-skeletal.png|Strukturní vzorec terc-butanolu, nejjednoduššího terciárního alkoholu Soubor:Tert-butanol-3D-balls.png|Model molekuly terc-butanolu Terciární alkoholy jsou alkoholy, které mají hydroxylovou skupinu navázanou na uhlík, na který není dále navázán žádný atom vodíku.

Nový!!: Alkoholy a Terciární alkoholy · Vidět víc »

Toxicita

200px Toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží.

Nový!!: Alkoholy a Toxicita · Vidět víc »

Tuky

kyselinami myristovými alfa-linolenovou Tuky jsou estery vyšších karboxylových (mastných) kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem.

Nový!!: Alkoholy a Tuky · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Alkoholy a Vodík · Vidět víc »

Vosk

Vosky jsou estery vyšších mastných kyselin a vyšších jednofunkčních (jednosytných) alkoholů.

Nový!!: Alkoholy a Vosk · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Vícesytné alkoholy.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »