Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Aminy

Index Aminy

struktura aminu Aminy jsou organické sloučeniny formálně odvozené od amoniaku náhradou jednoho (primární amin), dvou (sekundární amin) nebo tří (terciární amin) vodíků za alkylovou nebo arylovou skupinu.

27 vztahy: Alkoholy, Alkyl, Amoniak, Anilin, Aryl, Bílkovina, Deriváty uhlovodíků, Dusík, Enzym, Histamin, Kadaverin, Karcinogen, Kyselina gama-aminomáselná, Kyseliny, Metabolismus, Neurotransmiter, Organická sloučenina, Oxid uhličitý, Putrescin, Spermidin, Spermin, Toxicita, Trichom, Tryptamin, Uhlík, Vodík, Zásady (chemie).

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Aminy a Alkoholy · Vidět víc »

Alkyl

Alkyl Alkyl (alkanyl) je uhlovodíkový zbytek, jednovazebný radikál obsahující jen uhlíkové a vodíkové atomy uspořádané do řetězce.

Nový!!: Aminy a Alkyl · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Aminy a Amoniak · Vidět víc »

Anilin

Anilin, nazývaný též aminobenzen, benzenamin nebo fenylamin, je bezbarvá olejovitá kapalina.

Nový!!: Aminy a Anilin · Vidět víc »

Aryl

Termínem aryl (označovaným někdy zkratkou Ar, kolidující však se značkou argonu) se v organické chemii označuje libovolná funkční skupina nebo substituent odvozený od arenu odtržením atomu vodíku z atomu uhlíku aromatického cyklu, tedy například fenyl, thiofenyl, indolyl, naftyl apod.

Nový!!: Aminy a Aryl · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Aminy a Bílkovina · Vidět víc »

Deriváty uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků jsou organické sloučeniny, které na rozdíl od klasických uhlovodíků obsahují kromě uhlíku a vodíku další prvky jako je kyslík, dusík, síra, fosfor, halogeny a jiné (takzvané heteroatomy).

Nový!!: Aminy a Deriváty uhlovodíků · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Aminy a Dusík · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Aminy a Enzym · Vidět víc »

Histamin

Histamin je hormon a neurotransmiter produkovaný celou řadou buněk, zejména však bílými krvinkami (žírné buňky a bazofily) a nervovými buňkami.

Nový!!: Aminy a Histamin · Vidět víc »

Kadaverin

Kadaverin, nazývaný též pentamethylendiamin či pentan-1,5-diamin, je alifatickým diaminem.

Nový!!: Aminy a Kadaverin · Vidět víc »

Karcinogen

Karcinogen (též kancerogen) je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Nový!!: Aminy a Karcinogen · Vidět víc »

Kyselina gama-aminomáselná

Kyselina gama-aminomáselná (kyselina γ-aminomáselná, GABA) je hlavní inhibiční neurotransmiter v centrálním nervovém systému savců.

Nový!!: Aminy a Kyselina gama-aminomáselná · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Aminy a Kyseliny · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Aminy a Metabolismus · Vidět víc »

Neurotransmiter

Neurotransmiter je zpravidla nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů.

Nový!!: Aminy a Neurotransmiter · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Aminy a Organická sloučenina · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Aminy a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Putrescin

Putrescin, nazývaný též tetramethylendiamin nebo butan-1,4-diamin, je alifatický (acyklický) diamin.

Nový!!: Aminy a Putrescin · Vidět víc »

Spermidin

Spermidin je polyamin, který se účastní buněčného metabolismu.

Nový!!: Aminy a Spermidin · Vidět víc »

Spermin

Spermin je polyamid, který se podílí na buněčném metabolismu ve všech eukaryotních buňkách.

Nový!!: Aminy a Spermin · Vidět víc »

Toxicita

200px Toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží.

Nový!!: Aminy a Toxicita · Vidět víc »

Trichom

Paprika chlupatá s četnými trichomy Trichom („chlup“) je dlouhý výčnělek na pokožce rostlin, vznikající z pokožkových buněk rostlin.

Nový!!: Aminy a Trichom · Vidět víc »

Tryptamin

Tryptamin je alkaloid obsažený v různých rostlinách, houbách i živočiších.

Nový!!: Aminy a Tryptamin · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Aminy a Uhlík · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Aminy a Vodík · Vidět víc »

Zásady (chemie)

Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+).

Nový!!: Aminy a Zásady (chemie) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Amin, Aminoskupina.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »