Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Amoniak

Index Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

152 vztahy: Akumulátor, Aminokyselina, Amon, Amoniak, Antiseptikum, Arrheniova teorie kyselin a zásad, Atmosféra, Autobus, Česko, Bavlna, Belgie, BEN - technická literatura, Brønstedova–Lowryho teorie kyselin a zásad, Centrifugace, Chemická reakce, Chevrolet Impala, Chladivo, Chlorid amonný, Dřevo, Debye, Derivát (chemie), Dichlordifluormethan, Druhá světová válka, Dub, Dusík, Elektrolýza, Energie, Enzym, Escherichia coli, Exotermní reakce, Fosilní palivo, Freon, Fritz Haber, Gril, Haberův–Boschův proces, Helium, Hnojivo, Hustota, Hydrazin, Hydroxid sodný, Hydroxidy, Integrovaný registr znečišťování, Ion, Jaderná elektrárna, Jed, Jupiter (planeta), Kanada, Karbamoylfosfát, Karburátor, Katalyzátor, ..., Kometa, Kompresor, Korozivzdorná ocel, Krmivo, Kyselina dusičná, Kyselina sírová, Kyseliny, Kyslík, Lednička, Lokomotiva, Měsíc, Mercerace, Mezihvězdné prostředí, Mikroorganismus, Minerál, Moč, Močovinový cyklus, Molekula, Motorová nafta, Nábytek, Němci, Neptun (planeta), Nobelova cena, Norsko, North American X-15, Obojživelníci, Oděsa, Organická chemie, Oxid dusnatý, Oxid siřičitý, Oxid uhličitý, Pascal (jednotka), Příze, Planeta, Plíce, Plyn, Porcelán, Průmysl, Prekurzor (chemie), Procento, Proton, Redoxní reakce, Rjukan, Ropa, Rozpustnost, Roztok, Rusko, Ryby, Saturn (planeta), Savci, Saze, Síran amonný, Selektivní katalytická redukce, Silový trojboj, Sklo, Sliznice, Sluneční energie, Sluneční soustava, Smrt, Solfatara, Soli, Spalné teplo, Spalovací motor, Spalování, Sport, Stimulans, Stupeň Celsia, Třísloviny, Telemark, Teplota, Termodynamika, Termolýza, Texas A&M University, The New York Times, Titan (měsíc), Tlak, Toxicita, Tuky, Tur domácí, Uhlí, Uhličitan amonný, Ukrajina, Uran (planeta), Vanad, Výbušnina, Výhřevnost, Výkal, Voda, Vodík, Vodní elektrárna, Vstřikování paliva, Vulkanismus, Vzduch, Vznětový motor, Vzpírání, Zásady (chemie), Země, 1886, 1913, 1918, 2003, 2006. Rozbalte index (102 více) »

Akumulátor

Akumulátor je technické zařízení na opakované uchovávání energie, obvykle elektrické.

Nový!!: Amoniak a Akumulátor · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Amoniak a Aminokyselina · Vidět víc »

Amon

Amon Amon (zpravidla překládáno jako „Skrytý“, „Nespatřitelný“ nebo „Neviditelný“, řecky Αμμον– Ammon, event. Άμμον – Hammon, do češtiny méně často přepisováno podle jinojazyčných verzí odvozených z koptštiny jako Amun) je zpravidla antropomorfní staroegyptský bůh se složitým a prozatím ne zcela srozumitelným teologickým vývojem.

Nový!!: Amoniak a Amon · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Amoniak a Amoniak · Vidět víc »

Antiseptikum

Antiseptický roztok Povidon-jodu aplikovaný na odřeninu Antiseptikum (z řeckého αντί - anti, '"proti" + σηπτικός - septikos, "hnilobný") je protimikrobiální látka aplikovaná na živou tkáň/kůži ke snížení rizika infekce, sepse nebo hniloby.

Nový!!: Amoniak a Antiseptikum · Vidět víc »

Arrheniova teorie kyselin a zásad

Arrheniova teorie kyselin a zásad definuje za jakých podmínek se látky chovají jako kyseliny nebo zásady.

Nový!!: Amoniak a Arrheniova teorie kyselin a zásad · Vidět víc »

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Amoniak a Atmosféra · Vidět víc »

Autobus

Městský autobus v Mannheimu Autobus na pohlednici z doby kolem roku 1900 Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po silnici.

Nový!!: Amoniak a Autobus · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Amoniak a Česko · Vidět víc »

Bavlna

Otevřená tobolka se zralou bavlnou Bavlna je jemná bílá substance sestávající z vláken získávaných ze semen rostlin, které patří k rodu Gossypium (bavlník).

Nový!!: Amoniak a Bavlna · Vidět víc »

Belgie

Belgie (nizozemsky België, francouzsky Belgique, německy Belgien), oficiálně Belgické království, je federativní konstituční monarchie ležící v západní Evropě.

Nový!!: Amoniak a Belgie · Vidět víc »

BEN - technická literatura

BEN – technická literatura s.r.o. je české nakladatelství odborné technické literatury.

Nový!!: Amoniak a BEN - technická literatura · Vidět víc »

Brønstedova–Lowryho teorie kyselin a zásad

Brønstedova–Lowryho teorie kyselin a zásad definuje za jakých podmínek se látky chovají jako kyseliny nebo zásady.

Nový!!: Amoniak a Brønstedova–Lowryho teorie kyselin a zásad · Vidět víc »

Centrifugace

Centrifugace je proces rozdělení částic pomocí odstředivé síly.

Nový!!: Amoniak a Centrifugace · Vidět víc »

Chemická reakce

Chemická reakce je proces vedoucí za vhodných podmínek ke změně chemické struktury chemických látek.

Nový!!: Amoniak a Chemická reakce · Vidět víc »

Chevrolet Impala

Chevrolet Impala je automobil střední třídy, který od roku 1958 vyrábí americká automobilka Chevrolet.

Nový!!: Amoniak a Chevrolet Impala · Vidět víc »

Chladivo

Tepelný cyklus Chladivo je chemická látka nebo směs látek používaná v tepelném cyklu, kde podléhá fázové přeměně z plynu na kapalinu a zpět.

Nový!!: Amoniak a Chladivo · Vidět víc »

Chlorid amonný

Chlorid amonný (triviálně salmiak) (NH4Cl) je bílá krystalická látka.

Nový!!: Amoniak a Chlorid amonný · Vidět víc »

Dřevo

Dřevěné klády Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny.

Nový!!: Amoniak a Dřevo · Vidět víc »

Debye

Debye (značka D) je jednotka dipólového momentu, nepatřící do soustavy SI a to ani jako vedlejší jednotka.

Nový!!: Amoniak a Debye · Vidět víc »

Derivát (chemie)

Jako derivát (chemický derivát, odvozená sloučenina) se v chemii označuje sloučenina, která je vytvořena, nebo by teoreticky mohla být vytvořena, z podobné sloučeniny náhradou jednoho atomu jiným atomem nebo skupinou atomů.

Nový!!: Amoniak a Derivát (chemie) · Vidět víc »

Dichlordifluormethan

Dichlordifluormethan CCl2F2, známý také jako Freon 12, je halogenderivát methanu patřící mezi freony.

Nový!!: Amoniak a Dichlordifluormethan · Vidět víc »

Druhá světová válka

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Nový!!: Amoniak a Druhá světová válka · Vidět víc »

Dub

Dub (Quercus L., 1753) je rod rostlin z čeledi bukovitých.

Nový!!: Amoniak a Dub · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Amoniak a Dusík · Vidět víc »

Elektrolýza

Elektrolýza je fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem stejnosměrného elektrického proudu kapalinou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách.

Nový!!: Amoniak a Elektrolýza · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Amoniak a Energie · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Amoniak a Enzym · Vidět víc »

Escherichia coli

Escherichia coli (původním názvem Bacterium coli) je gramnegativní fakultativně anaerobní spory netvořící tyčinkovitá bakterie pohybující se pomocí bičíků.

Nový!!: Amoniak a Escherichia coli · Vidět víc »

Exotermní reakce

Exotermní (exotermická) reakce je chemická reakce, při níž se uvolňuje energie, obvykle ve formě tepla.

Nový!!: Amoniak a Exotermní reakce · Vidět víc »

Fosilní palivo

Černé uhlí "West Texas Pumpjack" by Eric Kounce TexasRaiser - Located south of Midland, Texas. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons Fosilní palivo je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu.

Nový!!: Amoniak a Fosilní palivo · Vidět víc »

Freon

Freony je komerční označení pro skupinu halogenderivátů uhlovodíků (podmnožinu chlor-fluorovaných uhlovodíků), které obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž alespoň jeden musí být fluor.

Nový!!: Amoniak a Freon · Vidět víc »

Fritz Haber

Fritz Haber (9. prosince 1869 Breslau – 29. ledna 1934 Basilej) byl německý fyzikální chemik.

Nový!!: Amoniak a Fritz Haber · Vidět víc »

Gril

Příprava jídla na grilu na dřevěné uhlí Gril je zařízení pro tepelnou úpravu pokrmů, tzv.

Nový!!: Amoniak a Gril · Vidět víc »

Haberův–Boschův proces

Fritz Haber, 1918 Carl Bosch, 1929 Haberův proces, nebo také Haber-Boschův proces je umělý proces fixace dusíku, který je v současnosti hlavním postupem pro průmyslovou výrobu amoniaku.

Nový!!: Amoniak a Haberův–Boschův proces · Vidět víc »

Helium

Helium, chemická značka He, (lat. Helium) je plynný chemický prvek, patřící mezi vzácné plyny a tvořící druhou nejvíce zastoupenou složku vesmírné hmoty.

Nový!!: Amoniak a Helium · Vidět víc »

Hnojivo

Chilský ledek (dusičnan sodný) Hnojiva jsou směsi, používané pro zlepšení růstu rostlin.

Nový!!: Amoniak a Hnojivo · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Amoniak a Hustota · Vidět víc »

Hydrazin

Hydrazin (systematický název diazan) je anorganická sloučenina dusíku s vodíkem.

Nový!!: Amoniak a Hydrazin · Vidět víc »

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný (NaOH) je silně zásaditá anorganická sloučenina.

Nový!!: Amoniak a Hydroxid sodný · Vidět víc »

Hydroxidy

Hydroxidy jsou chemické sloučeniny, které obsahují ion OH- a kovový kation či NH4+.

Nový!!: Amoniak a Hydroxidy · Vidět víc »

Integrovaný registr znečišťování

MittalSteel Ostrava patří k největším znečišťovatelům u řady chemických látekPavel Baroch: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id.

Nový!!: Amoniak a Integrovaný registr znečišťování · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Amoniak a Ion · Vidět víc »

Jaderná elektrárna

Jaderná elektrárna Three Mile Island v USA, která se stala známou po své havárii. Jaderná elektrárna je výrobna elektrické energie resp.

Nový!!: Amoniak a Jaderná elektrárna · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Amoniak a Jed · Vidět víc »

Jupiter (planeta)

Bez popisu.

Nový!!: Amoniak a Jupiter (planeta) · Vidět víc »

Kanada

Kanada (Canada, vyslovuj v angličtině a ve francouzštině) je rozlohou druhá největší země světa, rozkládající se v severní části Severní Ameriky.

Nový!!: Amoniak a Kanada · Vidět víc »

Karbamoylfosfát

Karbamoylfosfát je biologicky významný aniont, meziprodukt metabolismu dusíku u savců a plazů.

Nový!!: Amoniak a Karbamoylfosfát · Vidět víc »

Karburátor

Karburátor je součást zážehového spalovacího motoru, v níž dochází ke smísení paliva, vzduchu a oleje.

Nový!!: Amoniak a Karburátor · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: Amoniak a Katalyzátor · Vidět víc »

Kometa

Kometa Hale-Bopp s bílým prachovým a modrým plynovým ohonem (březen 1997) Kometa, zastarale vlasatice, je malé těleso sluneční soustavy složené především z ledu a prachu a obíhající většinou po velice výstředné (excentrické) eliptické trajektorii kolem Slunce.

Nový!!: Amoniak a Kometa · Vidět víc »

Kompresor

Rotační kompresor Pístový kompresor Kompresor je stroj určený ke stlačování (kompresi) plynů a par.

Nový!!: Amoniak a Kompresor · Vidět víc »

Korozivzdorná ocel

Korozivzdorná ocel (slangově nerez, nerezová ocel či nerezavějící ocel) je vysocelegovaná ocel se zvýšenou odolností vůči chemické i elektrochemické korozi.

Nový!!: Amoniak a Korozivzdorná ocel · Vidět víc »

Krmivo

Krmivo je produkt rostlinného nebo živočišného původu a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické nebo anorganické látky jednotlivě nebo ve směsích, které jsou určeny pro výživu zvířat.

Nový!!: Amoniak a Krmivo · Vidět víc »

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná je významná silná minerální kyselina.

Nový!!: Amoniak a Kyselina dusičná · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: Amoniak a Kyselina sírová · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Amoniak a Kyseliny · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Amoniak a Kyslík · Vidět víc »

Lednička

Otevřená lednička Lednička (též lednice, chladnička, mraznička, mrazák) je skříň obsahující chladicí stroj a sloužící k uchování potravin při nízké teplotě (v chladničce asi 4°C, v mrazicím boxu až −20 °C).

Nový!!: Amoniak a Lednička · Vidět víc »

Lokomotiva

363 (363.170-2 v Brně dne 4. června 2005). Lokomotiva (z angl. locomotive) je samostatné hnací čili trakční kolejové vozidlo, určené pro pojezd (pohyb) a posun vlaků neboli souprav složených z železničních vozů či jiných kolejových vozidel.

Nový!!: Amoniak a Lokomotiva · Vidět víc »

Měsíc

Měsíc je jediná známá přirozená družice Země.

Nový!!: Amoniak a Měsíc · Vidět víc »

Mercerace

Mercerace je způsob úpravy bavlněných textilií, který vyvinul Angličan John Mercer v polovině 19. století.

Nový!!: Amoniak a Mercerace · Vidět víc »

Mezihvězdné prostředí

Mezihvězdné prostředí se nazývá prostor a hmota, které se nacházejí mezi hvězdami v naší galaxii.

Nový!!: Amoniak a Mezihvězdné prostředí · Vidět víc »

Mikroorganismus

''Escherichia coli'' pod skenovacím elektronovým mikroskopem Mikroorganismus (mikrob) je jednobuněčný, jen mikroskopicky (popř. pouze elektronmikroskopicky) pozorovatelný organismus.

Nový!!: Amoniak a Mikroorganismus · Vidět víc »

Minerál

300px Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů.

Nový!!: Amoniak a Minerál · Vidět víc »

Moč

Vzorek moči Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace).

Nový!!: Amoniak a Moč · Vidět víc »

Močovinový cyklus

Schéma močovinového cyklu Močovinový cyklus, také ornitinový cyklus, je metabolickým cyklem, který pomáhá tělu zbavovat se nadbytečného dusíku.

Nový!!: Amoniak a Močovinový cyklus · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Amoniak a Molekula · Vidět víc »

Motorová nafta

Nafta na vodě Vývoj ceny nafty na komoditních burzách http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/cetv-cme-3394/graf Komodity - Nafta - Vývoj ceny nafty na komoditních burzách Motorová nafta (zjednodušeně pouze nafta, hovorově též diesel) je směs kapalných uhlovodíků.

Nový!!: Amoniak a Motorová nafta · Vidět víc »

Nábytek

Tvůrce nábytku, Ludwig Deutsch obývací pokoj obývací pokoj Nábytek (u větších prostor označován jako mobiliář) je funkční vybavení obytných i neobytných prostor sloužící k různorodým činnostem od relaxace, užitkovou, či jako prostředek práce.

Nový!!: Amoniak a Nábytek · Vidět víc »

Němci

Němci jsou germánská etnická skupina původně žijící ve Střední Evropě, obývající především území Německa, které je jím obýváno téměř výlučně.

Nový!!: Amoniak a Němci · Vidět víc »

Neptun (planeta)

Neptun je osmá a od Slunce nejvzdálenější planeta sluneční soustavy; řadí se mezi plynné obry.

Nový!!: Amoniak a Neptun (planeta) · Vidět víc »

Nobelova cena

Alfreda Nobela – předloha aversu medaile, 1896 či dříveNobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti.

Nový!!: Amoniak a Nobelova cena · Vidět víc »

Norsko

Norsko (zastarale Norvežsko, v místní jazykové verzi bokmål celým názvem Kongeriket Norge (Norské království), ve verzi nynorsk Kongeriket Noreg, v řeči národnostní menšiny Sámů Norka) je stát ve Skandinávii.

Nový!!: Amoniak a Norsko · Vidět víc »

North American X-15

North American X-15 byl experimentální raketový letoun vyvinutý pro NASA.

Nový!!: Amoniak a North American X-15 · Vidět víc »

Obojživelníci

Obojživelníci (Amphibia) jsou studenokrevní obratlovci, nejprimitivnější známí čtyřnožci.

Nový!!: Amoniak a Obojživelníci · Vidět víc »

Oděsa

Oděsa je město na jižní Ukrajině, hlavní město Oděské oblasti se dvěma největšími ukrajinskými přístavy na pobřeží Černého moře, 440 km jižně od Kyjeva a 45 km východně od moldavských hranic.

Nový!!: Amoniak a Oděsa · Vidět víc »

Organická chemie

Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.

Nový!!: Amoniak a Organická chemie · Vidět víc »

Oxid dusnatý

Oxid dusnatý (NO) je jedním z pěti oxidů dusíku.

Nový!!: Amoniak a Oxid dusnatý · Vidět víc »

Oxid siřičitý

Oxid siřičitý (chemický vzorec SO2) je jedním ze dvou hlavních oxidů síry.

Nový!!: Amoniak a Oxid siřičitý · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Amoniak a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Amoniak a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Příze

Příze je délková textilie z jednoho nebo více vláken.

Nový!!: Amoniak a Příze · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Amoniak a Planeta · Vidět víc »

Plíce

bronchů v plicích člověka Plíce (lat. pulmo), též pneumo z řec. πνεύμω - dech, je párový orgán, který umožňuje výměnu plynů mezi krví a vzduchem.

Nový!!: Amoniak a Plíce · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Amoniak a Plyn · Vidět víc »

Porcelán

Porcelánový talíř, tzv. „cibulák“ Porcelán (zastarale též porculán) je keramická hmota, vzniká vypálením keramického těsta tvořeného směsí kaolinu, ostřiva a taviva.

Nový!!: Amoniak a Porcelán · Vidět víc »

Průmysl

HDP podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách. Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství.

Nový!!: Amoniak a Průmysl · Vidět víc »

Prekurzor (chemie)

Slovo prekurzor (též prekursor) označuje v chemii sloučeninu, která se účastní chemické reakce, kdy vzniká jiná sloučenina.

Nový!!: Amoniak a Prekurzor (chemie) · Vidět víc »

Procento

Symbol procenta Procenta jsou způsobem, jak vyjádřit část celku (setiny, tzn. zlomek) pomocí celého čísla.

Nový!!: Amoniak a Procento · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Amoniak a Proton · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Amoniak a Redoxní reakce · Vidět víc »

Rjukan

Rjukan je město v Norsku, administrativní centrum obce Tinn, ležící v kraji Telemark.

Nový!!: Amoniak a Rjukan · Vidět víc »

Ropa

Ropa Těžba ropy při vietnamském pobřeží Ropa (též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů.

Nový!!: Amoniak a Ropa · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: Amoniak a Rozpustnost · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Amoniak a Roztok · Vidět víc »

Rusko

Rusko, oficiálním názvem Ruská federace (Rossijskaja federacija), je s rozlohou 17 125 191 km² největší stát světa.

Nový!!: Amoniak a Rusko · Vidět víc »

Ryby

Ryby (Osteichthyes), česky též kostnaté ryby, je parafyletická skupina primárně vodních obratlovců vyznačujících se osifikovanou kostrou (v některých případech je však kostra druhotně chrupavčitá) a skřelemi kryjícími žábry.

Nový!!: Amoniak a Ryby · Vidět víc »

Saturn (planeta)

Saturn je v pořadí planet na šestém místě a po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy.

Nový!!: Amoniak a Saturn (planeta) · Vidět víc »

Savci

Savci (Mammalia) jsou třída obratlovců, která se v současné době vyskytuje téměř po celém světě.

Nový!!: Amoniak a Savci · Vidět víc »

Saze

Nákladní automobil se vznětovým motorem bez filtru pevných částic vypouští oblak sazí - příliš bohatá směs (nadbytek nafty, nedostatek kyslíku) Saze jsou tmavý prachový nános nespálených palivových zbytků, obvykle složený hlavně z amorfního uhlíku.

Nový!!: Amoniak a Saze · Vidět víc »

Síran amonný

Síran amonný (NH4)2SO4) je anorganická sůl s širokou škálou použití. Nejčastěji se využívá jako hnojivo. Obsahuje 21 % dusíku ve formě amonného kationtu a 24 % síry ve formě síranového aniontu. Ve hnojivech snižuje pH půdy. V přírodě se nachází v podobě minerálu mascagnitu.

Nový!!: Amoniak a Síran amonný · Vidět víc »

Selektivní katalytická redukce

Selektivní katalytická redukce (SCR - Selective Catalytic Reduction) je jedna ze dvou technologií, které umožňují snížit emise výfukových plynů vznětových motorů na úroveň norem Euro IV a V. Technologie předpokládá motor upravený maximálně pro snížení produkce pevných částic (PM.

Nový!!: Amoniak a Selektivní katalytická redukce · Vidět víc »

Silový trojboj

Silový trojboj (též powerlifting) je silový sport skládající se ze 3 disciplín: dřep, bench-press (též tlak na lavici) a mrtvý tah.

Nový!!: Amoniak a Silový trojboj · Vidět víc »

Sklo

Vltavín (moldavit), přírodní sklo, které vzniklo po dopadu meteoritu v Německu Sklo je obecně homogenní a amorfní (tj. ne krystalická) pevná látka.

Nový!!: Amoniak a Sklo · Vidět víc »

Sliznice

Sliznice (tunica mucosa) je výstelka tvořená vazivem a epitelem, která kryje vnitřní povrchy těla obratlovců.

Nový!!: Amoniak a Sliznice · Vidět víc »

Sluneční energie

upright.

Nový!!: Amoniak a Sluneční energie · Vidět víc »

Sluneční soustava

Planety a trpasličí planety sluneční soustavy. Velikost objektů je v měřítku, vzdálenosti mezi nimi nikoliv Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým s, tedy sluneční soustava, ovšem Česká astronomická společnost doporučuje psaní s velkým S, tedy Sluneční soustava) je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází planeta Země.

Nový!!: Amoniak a Sluneční soustava · Vidět víc »

Smrt

Lidská lebka, běžně používaná jako symbol smrti Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Nový!!: Amoniak a Smrt · Vidět víc »

Solfatara

Solfatara v oblasti Krafla na Islandu Solfatara (z latinského sulpha - síra a terra - země) je typem fumaroly.

Nový!!: Amoniak a Solfatara · Vidět víc »

Soli

Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru.

Nový!!: Amoniak a Soli · Vidět víc »

Spalné teplo

Spalné teplo je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva.

Nový!!: Amoniak a Spalné teplo · Vidět víc »

Spalovací motor

Fáze čtyřdobého zážehového motoru: 1) sání, 2) komprese, 3) expanze (pracovní fáze), 4) výfuk Spalovací motor je tepelný stroj, který spaluje palivo ve spalovacím prostoru uvnitř motoru a přeměňuje jeho chemickou energii na teplo a na mechanickou energii působením na píst, lopatky turbíny, nebo s využitím reakční síly.

Nový!!: Amoniak a Spalovací motor · Vidět víc »

Spalování

Spalování je chemický proces rychlé oxidace, kterým se uvolňuje chemická energie vázaná ve spalovaném palivu na energii tepelnou.

Nový!!: Amoniak a Spalování · Vidět víc »

Sport

vpravo Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport.

Nový!!: Amoniak a Sport · Vidět víc »

Stimulans

Stimulancia (jednotné číslo stimulans; látky se označují též jako stimulanty, podle klasifikace ATC psychostimulancia) jsou psychoaktivní látky, které vyvolávají dočasné zlepšení duševních nebo tělesných funkcí, případně obojího.

Nový!!: Amoniak a Stimulans · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Amoniak a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Třísloviny

Třísloviny (taniny) jsou rostlinné polyfenoly trpké, svíravé či hořké chuti, které sráží proteiny.

Nový!!: Amoniak a Třísloviny · Vidět víc »

Telemark

Telemark Fylke je územněsprávní jednotka v jižním Norsku.

Nový!!: Amoniak a Telemark · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Amoniak a Teplota · Vidět víc »

Termodynamika

Sadiho Carnota o termodynamice s titulem: ''Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à developper cette puissance'' Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.

Nový!!: Amoniak a Termodynamika · Vidět víc »

Termolýza

Termolýza je chemický rozklad způsobený teplem.

Nový!!: Amoniak a Termolýza · Vidět víc »

Texas A&M University

Pobočka Texas A&M University v Kataru Texas A&M University (krátce také nazývána jako Texas A&M, A&M nebo TAMU) je státní univerzita v College Stationu asi 150 kilometrů severně od Houstonu v americkém státě Texas.

Nový!!: Amoniak a Texas A&M University · Vidět víc »

The New York Times

The New York Times je newyorský deník, založený v roce 1851.

Nový!!: Amoniak a The New York Times · Vidět víc »

Titan (měsíc)

Titan (Saturn VI) je největší z 62 do roku 2017 objevených měsíců planety Saturn.

Nový!!: Amoniak a Titan (měsíc) · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Amoniak a Tlak · Vidět víc »

Toxicita

200px Toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží.

Nový!!: Amoniak a Toxicita · Vidět víc »

Tuky

kyselinami myristovými alfa-linolenovou Tuky jsou estery vyšších karboxylových (mastných) kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem.

Nový!!: Amoniak a Tuky · Vidět víc »

Tur domácí

Tur domácí (Bos primigenius f. taurus) je domestikovaný sudokopytnatý savec celosvětově chovaný pro mnohostranný hospodářský užitek.

Nový!!: Amoniak a Tur domácí · Vidět víc »

Uhlí

Uhlí - antracit Příklad možného složení uhlí Uhlí (lidově či nářečně též uhel) je hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá hornina.

Nový!!: Amoniak a Uhlí · Vidět víc »

Uhličitan amonný

Uhličitan amonný je amonná sůl s chemickým vzorcem (NH4)2CO3, dříve nazývaná „sal volatile“ nebo „sůl z jeleního parohu“ (což je však název spjatý spíše s karbamátem amonným).

Nový!!: Amoniak a Uhličitan amonný · Vidět víc »

Ukrajina

Ukrajina je země ležící ve východní Evropě; na východě hraničí s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem (včetně neuznaného Podněstří), Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s Běloruskem.

Nový!!: Amoniak a Ukrajina · Vidět víc »

Uran (planeta)

Uran (latinsky Uranus) je sedmá planeta od Slunce, třetí největší a čtvrtá nejhmotnější planeta ve sluneční soustavě.

Nový!!: Amoniak a Uran (planeta) · Vidět víc »

Vanad

Vanad, chemická značka V, (lat.Vanadium) je spolu s niobem a tantalem členem 5.

Nový!!: Amoniak a Vanad · Vidět víc »

Výbušnina

Video obsahuje materiál odporující obecným zásadám manipulace s třaskavinami. Příprava výbušniny C-4 Výbušnina je obecné označení chemické látky nebo směsi, která je schopna mimořádně rychlé exotermické reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu – výbuchu.

Nový!!: Amoniak a Výbušnina · Vidět víc »

Výhřevnost

Výhřevnost je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky (obvykle 1 kg).

Nový!!: Amoniak a Výhřevnost · Vidět víc »

Výkal

Koňský exkrement (''krombožinec'' je řídké označení zejména pro velké kravské nebo koňské lejno) Výkal (latinsky exkrement od slova exkrece – vylučování, případně faex, množ. č. faeces, odtud další synonymum fekálie), je výměšek organismu vznikající z nestrávených zbytků potravy a některých dalších látek v trávicí soustavě celé řady živočichů.

Nový!!: Amoniak a Výkal · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Amoniak a Voda · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Amoniak a Vodík · Vidět víc »

Vodní elektrárna

Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii.

Nový!!: Amoniak a Vodní elektrárna · Vidět víc »

Vstřikování paliva

Řadové vstřikovací čerpadlo vznětového motoru Vstřikovač proudového leteckého motoru M701 Vstřikování paliva je způsob přípravy směsi paliva se vzduchem pro spalovací motory.

Nový!!: Amoniak a Vstřikování paliva · Vidět víc »

Vulkanismus

Několik druhů vulkanických projevů Ilustrativní nákres jednotlivých druhů vulkanismu Vulkanismus nebo také sopečná činnost popř.

Nový!!: Amoniak a Vulkanismus · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Amoniak a Vzduch · Vidět víc »

Vznětový motor

Stacionární diesel MAN z roku 1906, výkon 12 HP Vznětový motor, běžně také nazývaný dieselový motor, naftový motor, Dieselův motor či zkráceně jen diesel, je druh pístového spalovacího motoru s vnitřním spalováním.

Nový!!: Amoniak a Vznětový motor · Vidět víc »

Vzpírání

Vzpírání je olympijská sportovní disciplína, při které se vzpěrač snaží kombinací síly a rychlosti zdvihnout nad hlavu co nejtěžší zátěž.

Nový!!: Amoniak a Vzpírání · Vidět víc »

Zásady (chemie)

Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+).

Nový!!: Amoniak a Zásady (chemie) · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Amoniak a Země · Vidět víc »

1886

1886 (MDCCCLXXXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Amoniak a 1886 · Vidět víc »

1913

1913 (MCMXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Amoniak a 1913 · Vidět víc »

1918

1918 (MCMXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Amoniak a 1918 · Vidět víc »

2003

2003 (MMIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Amoniak a 2003 · Vidět víc »

2006

2006 (MMVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Amoniak a 2006 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Azan, E 527, Hydroxid amonný, NH3, NH4OH, Čpavek.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »