Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ampér

Index Ampér

Ampér (značka A) je základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud.

31 vztahy: André-Marie Ampère, Antonín Rükl, Centimetr, Coulomb, Definice, Elektřina, Elektrický náboj, Elektrický proud, Elektrický vodič, Francie, Fyzika, Fyzikální jednotka, Kilopond, Kruh, Londýn, Matematik, Metr, Nekonečno, Newton, Obsah, Ohmův zákon, Rovnoběžky, Síla, Sekunda, Soustava CGS, Soustava SI, Stříbro, Vakuum, Vzdálenost, 1909, 1919.

André-Marie Ampère

André Marie Ampère (20. ledna 1775 Poleymieux – 10. června 1836 Marseille) byl francouzský matematik a fyzik, který proslul zejména svými pracemi z oblasti magnetismu a elektrodynamiky.

Nový!!: Ampér a André-Marie Ampère · Vidět víc »

Antonín Rükl

Antonín Rükl (22. září 1932, Čáslav, Československo – 11./12. července 2016, Praha, Česká republika, rozhlas.cz) byl český popularizátor astronomie a selenograf.

Nový!!: Ampér a Antonín Rükl · Vidět víc »

Centimetr

Centimetr (značení cm) je jednotka délky v metrickém systému.

Nový!!: Ampér a Centimetr · Vidět víc »

Coulomb

Coulomb je odvozená jednotka SI veličiny elektrický náboj.

Nový!!: Ampér a Coulomb · Vidět víc »

Definice

Definice (z latinského de.

Nový!!: Ampér a Definice · Vidět víc »

Elektřina

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantůPříruční slovník naučný. Svazek I. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Heslo Elektřina, s. 657: „Elektřina, název pro souhrn jevů a stavů zvaných elektrické. Elektr. stav byl nejprve pozorován podle silových účinků, které lze vyvolat třením látek,… (např. jantar, řec. élektron). … Tělesa nabitá stejnými druhy e. (stejnojmenné, souhlasné náboje) se odpuzují, tělesa nabitá různými druhy e. (nestejnojmenné, nesouhlasné náboje) se přitahují. Původní teorie e. byla fluidová (viz fluidum). Současná teorie e. je elektronová. (…)“ a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Nový!!: Ampér a Elektřina · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Ampér a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Ampér a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrický vodič

Elektrický vodič Elektrický vodič je látka schopná vedení elektrického proudu.

Nový!!: Ampér a Elektrický vodič · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Ampér a Francie · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Ampér a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Ampér a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Kilopond

1 kilopond (kp) je starší jednotkou síly.

Nový!!: Ampér a Kilopond · Vidět víc »

Kruh

Kruh Kruh je rovinný geometrický útvar, omezený kružnicí.

Nový!!: Ampér a Kruh · Vidět víc »

Londýn

Londýn (s výslovností) je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země při ústí řeky Temže.

Nový!!: Ampér a Londýn · Vidět víc »

Matematik

Matematik je osoba, jehož primární oblastí, kterou studuje a zkoumá je matematika.

Nový!!: Ampér a Matematik · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Ampér a Metr · Vidět víc »

Nekonečno

∞ jako symbol nekonečna zavedl anglický matematik John Wallis. Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo.

Nový!!: Ampér a Nekonečno · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Ampér a Newton · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Ampér a Obsah · Vidět víc »

Ohmův zákon

Ohmův zákon Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem.

Nový!!: Ampér a Ohmův zákon · Vidět víc »

Rovnoběžky

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Nový!!: Ampér a Rovnoběžky · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Ampér a Síla · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Ampér a Sekunda · Vidět víc »

Soustava CGS

Soustava CGS (systém CGS, z centimetr-gram-sekunda, též absolutní systém (soustava) jednotek) představuje starší systém jednotek, používaný v letech 1874-1889.

Nový!!: Ampér a Soustava CGS · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Ampér a Soustava SI · Vidět víc »

Stříbro

Stříbro, chemická značka Ag (lat. Argentum) je ušlechtilý kov bílé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Ampér a Stříbro · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Ampér a Vakuum · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Ampér a Vzdálenost · Vidět víc »

1909

1909 (MCMIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Ampér a 1909 · Vidět víc »

1919

1919 (MCMXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Ampér a 1919 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »