Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Antigen

Index Antigen

Antigen je látka, která navozuje produkci jedné nebo více protilátek.

37 vztahy: Alergen, Alergie, Antigen prezentující buňka, Apoptóza, Autoimunita, Autoprotilátka, B-lymfocyt, Bakterie, Bílkovina, CD4, Cytokin, Cytotoxický T-lymfocyt, Epitop, Hlavní histokompatibilní komplex, Imunitní reakce, Imunitní tolerance, Infekční onemocnění, Injekce (medicína), Lýza, Lipidy, Makrofág, Metabolismus, Metastáza, MHC glykoprotein I. třídy, MHC glykoprotein II. třídy, Mikroorganismus, Negativní selekce, Nukleová kyselina, Paul Ehrlich, Polysacharidy, Proenzym, Protilátka, Rakovina, Superantigen, T-lymfocyt, Toxin, Vakcína.

Alergen

Alergen je exogenní antigen, který je schopen u vnímavých jedinců vyvolat patologickou imunitní reakci - tzv.

Nový!!: Antigen a Alergen · Vidět víc »

Alergie

Angioedém - příklad alergické reakce Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí.

Nový!!: Antigen a Alergie · Vidět víc »

Antigen prezentující buňka

Prezentace antigenů T-buňce vyvolá její dozrání Antigen prezentující buňka (APC buňka) je buňka, která na svém povrchu vystavuje vzorky cizorodých struktur, tzv.

Nový!!: Antigen a Antigen prezentující buňka · Vidět víc »

Apoptóza

játry; apoptotická buňka je znázorněna šipkou Apoptóza je jeden z hlavních typů programované buněčné smrti (PCD, někdy je s ní dokonce synonymizována), probíhající především u živočichů, ale v určitém slova smyslu i u rostlin a dalších skupin.

Nový!!: Antigen a Apoptóza · Vidět víc »

Autoimunita

Autoimunita je stav, při kterém některá ze složek imunitního systému reaguje na struktury organismu vlastní, které tím zpravidla poškozuje.

Nový!!: Antigen a Autoimunita · Vidět víc »

Autoprotilátka

Autoprotilátky jsou protilátky (imunoglobuliny) namířené proti antigenům vlastního organismu.

Nový!!: Antigen a Autoprotilátka · Vidět víc »

B-lymfocyt

Efektorový B-lymfocyt, tzn. plazmatická buňka B-lymfocyty (jinak také B buňky) jsou buňky imunitního systému zodpovědné především za specifickou, protilátkami zprostředkovanou imunitní odpověď.

Nový!!: Antigen a B-lymfocyt · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Antigen a Bakterie · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Antigen a Bílkovina · Vidět víc »

CD4

CD4 je označení pro diferenciační skupinu povrchových glykoproteinů přítomných především na vnější straně cytoplazmatické membrány pomocných T-lymfocytů, a proto se také tyto lymfocyty označují jako CD4+ T-lymfocyty.

Nový!!: Antigen a CD4 · Vidět víc »

Cytokin

Interleukin-1 α interleukin (Interleukin 1-receptor -'''IL1R''' (ružově)a Interleukin 1-beta komplex -'''IL1B'''(azúrově) Cytokin (podobný termín interleukin) je označení pro skupinu menších signálních proteinů, účastnících se významně v imunitní odpovědi.

Nový!!: Antigen a Cytokin · Vidět víc »

Cytotoxický T-lymfocyt

Cytotoxické T-lymfocyty (TC lymfocyty, CD8+ T-lymfocyty) jsou buňky, zprostředkovávající buněčnou imunitní odpověď.

Nový!!: Antigen a Cytotoxický T-lymfocyt · Vidět víc »

Epitop

Epitop neboli antigenní determinant je konkrétní oblast antigenu, na kterou se váží protilátky.

Nový!!: Antigen a Epitop · Vidět víc »

Hlavní histokompatibilní komplex

Hlavní histokompatibilní komplex (MHC, z angl. major histocompatibility complex) je označení pro několik typů glykoproteinových komplexů nacházejících se na vnějších stranách cytoplazmatické membrány buněk obratlovců.

Nový!!: Antigen a Hlavní histokompatibilní komplex · Vidět víc »

Imunitní reakce

fagocytující konidie, ukázka imunitní odpovědi na vystavení těla patogenu Imunitní reakce či také imunitní odpověď je souhrn procesů, jimiž tělo reaguje na setkání s antigeny.

Nový!!: Antigen a Imunitní reakce · Vidět víc »

Imunitní tolerance

Uvnitř brzlíku prochází důkladnou kontrolou T-lymfocyty; prochází pozitivní a negativní selekcí Imunitní tolerance je stav neodpovídavosti imunitního systému na určitý antigen nebo antigeny, např.

Nový!!: Antigen a Imunitní tolerance · Vidět víc »

Infekční onemocnění

Virové infekce, rozdělené podle orgánů, které napadají. Infekční onemocnění infekcí, z latinského infectio od slovesa inficere.

Nový!!: Antigen a Infekční onemocnění · Vidět víc »

Injekce (medicína)

Injekční stříkačka. Injekční přípravky jsou sterilní tekuté přípravky určené k parenterálnímu podání injekční jehlou na stříkačce nebo jiným vhodným způsobem (např. očkovací pistolí), nebo sterilní tuhé látky nebo výlisky (tablety), z nichž se injekční roztok připraví přidáním předepsané tekutiny v čas potřeby, rozředěním.

Nový!!: Antigen a Injekce (medicína) · Vidět víc »

Lýza

Lýza (lyze, z řec. lysis – rozpouštění) je rozklad či destrukce, a to nejčastěji smrt buněk v důsledku rozpadu jejich vnější membrány.

Nový!!: Antigen a Lýza · Vidět víc »

Lipidy

strukturní vzorec triacylglycerolů Lipidy (z řeckého lipos tj. tučný) jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu.

Nový!!: Antigen a Lipidy · Vidět víc »

Makrofág

Makrofág Makrofág je buňka přirozené imunity, která hraje velmi důležitou roli v imunitní reakci.

Nový!!: Antigen a Makrofág · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Antigen a Metabolismus · Vidět víc »

Metastáza

Histologický řez: metastázy v tkáni varleteMetastáza (z řeckého μετά, změna a στάσις, místo; tedy vystěhování) je druhotné ložisko nádorových buněk nebo infekce, které vzniklo odtržením části nádorových buněk či infekčního agens od primárního ložiska a následným šířením krevními, lymfatickými cestami nebo přímým rozsevem po organismu.

Nový!!: Antigen a Metastáza · Vidět víc »

MHC glykoprotein I. třídy

MHC glykoprotein I. třídy MHC glykoproteiny (gp) I. třídy jsou transmembránové molekuly, jejichž funkcí je prezentace antigenu CD8+ T-buňkám.

Nový!!: Antigen a MHC glykoprotein I. třídy · Vidět víc »

MHC glykoprotein II. třídy

Schéma MHC glykoproteinu II. třídy MHC glykoproteiny II.

Nový!!: Antigen a MHC glykoprotein II. třídy · Vidět víc »

Mikroorganismus

''Escherichia coli'' pod skenovacím elektronovým mikroskopem Mikroorganismus (mikrob) je jednobuněčný, jen mikroskopicky (popř. pouze elektronmikroskopicky) pozorovatelný organismus.

Nový!!: Antigen a Mikroorganismus · Vidět víc »

Negativní selekce

Negativní selekce je proces probíhající v brzlíku vedoucí k odstranění nechtěných – autoreaktivních – klonů T-lymfocytů, které mají schopnost rozeznávat tělu vlastní struktury a následně je likvidovat.

Nový!!: Antigen a Negativní selekce · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: Antigen a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Paul Ehrlich

Paul Ehrlich (14. března 1854, Strzelin u Vratislavi – 20. srpna 1915, Bad Homburg vor der Höhe) byl německý chemik, lékař, serolog a imunolog.

Nový!!: Antigen a Paul Ehrlich · Vidět víc »

Polysacharidy

Polysacharidy jsou polymerní sacharidy.

Nový!!: Antigen a Polysacharidy · Vidět víc »

Proenzym

Proenzym nebo také zymogen je neaktivní prekurzor enzymu.

Nový!!: Antigen a Proenzym · Vidět víc »

Protilátka

Protilátka (imunoglobulin) je protein, který je schopen jako součást imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle.

Nový!!: Antigen a Protilátka · Vidět víc »

Rakovina

Normální buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou.

Nový!!: Antigen a Rakovina · Vidět víc »

Superantigen

Superantigen je virový nebo bakteriální protein, který se váže současně na Vβ doménu T-buněčného receptoru a na řetězec α molekuly MHC II.

Nový!!: Antigen a Superantigen · Vidět víc »

T-lymfocyt

Lidský lymfocyt lidský pomocný T lymfocyt T-lymfocyt (též T-buňka) je druh bílých krvinek ze skupiny lymfocytů.

Nový!!: Antigen a T-lymfocyt · Vidět víc »

Toxin

difterického toxinu Toxin (z řeckého toxikon) je jedovatá látka produkovaná živými buňkami nebo organismy (člověk je sice technicky také živý organismus, látky vyrobené člověkem v umělých procesech se však v této definici obvykle nepovažují za toxiny).

Nový!!: Antigen a Toxin · Vidět víc »

Vakcína

Vakcína (též očkovací látka nebo imunizační agens) je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit navození jeho imunity proti specifické chorobě.

Nový!!: Antigen a Vakcína · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Antigeny, Autoantigeny, Mikrobiální antigeny, Nemikrobiální antigeny.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »