Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Apokalypsa

Index Apokalypsa

Peter von Cornelius: Apokalyptičtí jezdci Sedm trub z tzv. Bamberské apokalypsy - rukopisu, vytvořeného v klášteře na ostrově Reichenau kolem r. 1000 Apokalypsa (řecky ἀποκάλυψις apokalypsis zjevení, odhalení) je starověký literární žánr, jehož typickou ukázkou je zejména poslední biblická kniha stejného názvu.

36 vztahy: Anděl v křesťanství, Antiochos IV. Epifanés, Apokalyptika, Armagedon, Bůh, Bůh Otec, Dějiny, Evangelium, Ge'ez, Helénismus, Jeruzalémský chrám, Judaismus, Katastrofa, Kniha Daniel, Konflikt, Kosmologie, Kristus, Kumrán, Literární žánr, Mandorla, Nový zákon, Poslední soud, Pravda, Prorok, Ráj, Sijón, Soudný den, Starověk, Symbol, Teologie, Válka, Vulgata, Zjevení Janovo, 1. kniha Henochova, 4. kniha Ezdrášova, 70.

Anděl v křesťanství

W.-A. Bouguereau 1881) Anděl je v křesťanství označení pro svatou a dokonalou duchovou bytost obdařenou rozumem a vůlí, která slouží Bohu jako posel.

Nový!!: Apokalypsa a Anděl v křesťanství · Vidět víc »

Antiochos IV. Epifanés

Antiochos IV.

Nový!!: Apokalypsa a Antiochos IV. Epifanés · Vidět víc »

Apokalyptika

Apokalyptika (z řeckého Άποκάλυψις Apokalypsis, „zjevení, odhalení“) je obecně hnutí sdílející apokalyptický světový názor nebo alespoň to, co je pro něj podstatné.

Nový!!: Apokalypsa a Apokalyptika · Vidět víc »

Armagedon

Megida na Jizre'elské údolí Armagedon či Armageddon nebo Harmagedon (z hebrejského הר מגידו, Har Megido, dosl „Hora Megido“) je událost, jež je symbolicky pojmenována podle skutečného starověkého místa.

Nový!!: Apokalypsa a Armagedon · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Apokalypsa a Bůh · Vidět víc »

Bůh Otec

Bůh Otec, dílo ''Die Bibel in Bildern'' (1860), Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872)Bůh Ódin (severská mytologie), dílo ''Odin, der Göttervater'' (1882), Carl Emil Doepler (1824-1905) Obecně boží titul Otec vyjadřuje roli boha jako tvůrce a pána.

Nový!!: Apokalypsa a Bůh Otec · Vidět víc »

Dějiny

Pojem dějiny neboli historie může označovat.

Nový!!: Apokalypsa a Dějiny · Vidět víc »

Evangelium

Codex Alexandrinus (řecký rukopis), Lukášovo evangelium Evangelium (řecky εὐαγγέλιον euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Nový!!: Apokalypsa a Evangelium · Vidět víc »

Ge'ez

Ge'ez neboli klasická etiopština je semitský jazyk, patrně odštěpený od jihoarabštiny.

Nový!!: Apokalypsa a Ge'ez · Vidět víc »

Helénismus

diadochy kolem roku 300 př. n. l. řecké architektury Helénismus je novodobé označení období starověkých dějin antického Středomoří a území Předního východu ovládaných řecko-makedonskými dynastiemi přibližně od poloviny 4. století př. n. l. do konce 1. století př. n. l. V širším smyslu také označuje pro tuto dobu nejcharakterističtější kulturní fenomén, jímž bylo pronikání řečtiny a řecké kultury do kultur orientálních a jejich vzájemné ovlivňování.

Nový!!: Apokalypsa a Helénismus · Vidět víc »

Jeruzalémský chrám

Jeruzalémský chrám (hebrejsky בֵית הַמִקדַשֹ, bét(t se vyslovuje jako anglické the)/ ha-mikdaš, dosl. „dům svatosti, posvěcení“, Svatyně) byl centrem náboženského kultu izraelského lidu mezi 10. stol. př. n. l. a 1. stoletím n. l. Chrám stál v Jeruzalémě na chrámové hoře a sloužil jako místo, kde se obětovaly oběti a kde bylo centrum aktivity kněží a levitů.

Nový!!: Apokalypsa a Jeruzalémský chrám · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Apokalypsa a Judaismus · Vidět víc »

Katastrofa

Lesní požár v Austrálii. Katastrofa (z řec. kata-strofé, zvrat, převrat, zničení) je událost, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost.

Nový!!: Apokalypsa a Katastrofa · Vidět víc »

Kniha Daniel

římská mozaika zobrazující Daniela mezi lvy, Tunis, 4. století Kniha Daniel je jedna z knih Starého zákona, která vznikla buď ve 2. století př. n. l. za vlády syrského krále Antiocha IV. Epifana, nebo v 6. století př. n. l. Dle biblické chronologie Danielova kniha pojednává o období přibližně od roku 618 př. n. l. do roku 536 př. n. l. Určení datace je kontroverzní, protože 2.

Nový!!: Apokalypsa a Kniha Daniel · Vidět víc »

Konflikt

Konflikt (z lat. confligó, conflictum) je srážka či střet dvou nebo vícerých, do určité míry se vylučujících nebo protichůdných snah, sil, potřeb, zájmů, citů, hodnot nebo tendencí, případně aktérů (jednotlivci, zájmové skupiny, instituce apod.). Konflikt nastává v případě, kdy se tito aktéři setkávají a činí rozhodnutí v rámci stejného systému nebo se musí dělit o společné zdroje.

Nový!!: Apokalypsa a Konflikt · Vidět víc »

Kosmologie

Vývoj vesmíru podle současných teorií Kosmologie (z řeckého κοσμολογία nauka o světě) je odvětvím, které se zabývá vesmírem jako celkem.

Nový!!: Apokalypsa a Kosmologie · Vidět víc »

Kristus

Ježíš Kristus Kristus (latinsky christus z řeckého Χριστός - Christós, kalk hebrejského מַשִׁיחַ - maššíach) znamená „pomazaný“, Mesiáš, Bohem vyvolený král.

Nový!!: Apokalypsa a Kristus · Vidět víc »

Kumrán

Umístění Kumránu Kumrán (někdy Qumran, Chirbet Kumrán – „Zřícenina Kumrán“) je archeologické naleziště na suché planině u severozápadního břehu Mrtvého moře na Západním břehu Jordánu.

Nový!!: Apokalypsa a Kumrán · Vidět víc »

Literární žánr

Literární žánr (z fr. genre – rod) je označení skupin literárních děl, jež mají společné znaky definované různými kritérii.

Nový!!: Apokalypsa a Literární žánr · Vidět víc »

Mandorla

svatovítské katedrály, Praha Mandorla (italsky mandle) je ve výtvarném umění aureola či svatozář, která obepíná celou postavu.

Nový!!: Apokalypsa a Mandorla · Vidět víc »

Nový zákon

Papyrový zlomek Nového zákona (2Kor 11,33–12,9, kolem roku 200) Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible.

Nový!!: Apokalypsa a Nový zákon · Vidět víc »

Poslední soud

Zlaté brány pražské katedrály Poslední soud je v křesťanství soud nad lidmi, když nastane konec světa.

Nový!!: Apokalypsa a Poslední soud · Vidět víc »

Pravda

Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností.

Nový!!: Apokalypsa a Pravda · Vidět víc »

Prorok

Ve starověku byl prorok člověk, považovaný za Bohem inspirovaného, aby svou řečí poskytoval lidem vhled do budoucích událostí a do skrytých stránek přítomnosti.

Nový!!: Apokalypsa a Prorok · Vidět víc »

Ráj

Božské komedie. Ráj (hebrejsky: eden či edem) je v některých náboženstvích místo, kde po smrti existují duše spravedlivých a bohabojných věřících (v křesťanství ve věčné blaženosti, v islámu v rozkoši).

Nový!!: Apokalypsa a Ráj · Vidět víc »

Sijón

Sijón (hebrejsky: צִיּוֹן, Cijon) je výšina u jihozápadního rohu hradeb Starého Města v Jeruzalémě.

Nový!!: Apokalypsa a Sijón · Vidět víc »

Soudný den

Mozaika nad Zlatou bránou na jižní stěně pražské katedrály svatého Víta z let 1370-1371 představující Poslední soud Soudný den je většinou významných náboženských tradic považován za soud či rozsudek nad osudy lidských duší vynesený božstvem a bývá svázán s myšlenkou Nového světa nebo začátku.

Nový!!: Apokalypsa a Soudný den · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Apokalypsa a Starověk · Vidět víc »

Symbol

Symbol (z řec. σύμβολον, lat. symbolum) je obvykle vizuální znak, znamení, emblém nebo značka, která odkazuje na určitý konvenční nebo tradiční význam.

Nový!!: Apokalypsa a Symbol · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Apokalypsa a Teologie · Vidět víc »

Válka

Unie a jižanskými separatisty Městské boje za druhé světové války Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí.

Nový!!: Apokalypsa a Válka · Vidět víc »

Vulgata

Mistra Theodorika Vulgata je pozdně antický latinský překlad bible, který je převážně dílem církevního Otce Jeronýma z přelomu 4.

Nový!!: Apokalypsa a Vulgata · Vidět víc »

Zjevení Janovo

''Knize hodinek vévody z Berry'' (Francie, kolem 1430): Čtyři serafové kolem trůnu a čtyřiadvacet starců (Zj 4,4). Podle tradice jde o dvanáct synů Jákobových a dvanáct Apoštolů Zjevení svatého Jana je poslední knihou Nového zákona.

Nový!!: Apokalypsa a Zjevení Janovo · Vidět víc »

1. kniha Henochova

1.

Nový!!: Apokalypsa a 1. kniha Henochova · Vidět víc »

4. kniha Ezdrášova

4.

Nový!!: Apokalypsa a 4. kniha Ezdrášova · Vidět víc »

70

Bez popisu.

Nový!!: Apokalypsa a 70 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »