Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Aristotelés

Index Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

140 vztahy: Akademie platónská, Alexandr Veliký, Amudarja, Anatomie, Argumentace, Aristokracie, Aristoteles (kráter), Aristotelismus, Aristotelovo pojetí demokracie, Astronomie, Athény, Atlantský oceán, Atmosféra, Azovské moře, Černé moře, Biologická nomenklatura, Biologie, Blesk, Chalkidiki, Chalkis, Ctnost, Démokritos, Definice, Demokracie, Dialog, Divadlo, Don, Druh, Dunaj, Dvoukřídlí, Egejské moře, Egypt, Ekonomie, Embryologie, Entelechie, Estetika, Etika, Etika Nikomachova, Etiopie, Etnografie, Euboia, Eufrat, Evoluce, Ezop, Filip II. Makedonský, Filosofie, Fyzická geografie, Fyzika, Geografie, Geologie, ..., Gibraltar, Guadalquivir, Hérakleitos, Hindúkuš, Hrom, Hudba, Hydrologie, Indie, Indus, Islám, Islámská filosofie, Jazyk (lingvistika), Kaspické moře, Kauzalita, Kavkaz, Koloběh vody, Krokodýl, Kvantifikátor, Lesbos, Libanon, Lingvistika, Literatura, Logika, Lyceum, Majetek, Makedonie (Řecko), Mšice, Měsíc, Metafyzika, Meteorologie, Milan Mráz, Monarchie, Myš, Mytiléna, Nekonečno, Nil, Njája, O sofistických důkazech, Oligarchie, Orkán, Otrokářství, Parmenidés, Případek, Přívlastek, Peripatos, Perský záliv, Platón, Podstata, Poezie, Politika, Politologie, Povrch Země, Pravidlo, Predikátová logika, Premisa, Pyreneje, Raffael Santi, Rétorika, René Descartes, Rodina, Rouhání, Rozum, Rudé moře, Salinita, Sókratés, Sýrie, Scholastika, Soluň, Soud, Společnost, Spravedlnost, Srovnávací anatomie, Starověká filosofie, Starověká Makedonie, Starověké Řecko, Sublunární sféra, Sylogismus, Syrdarja, Teologie, Tigris, Tyrannis, Výchova, Země, Zemětřesení, Zemské jádro, Zoologie, 322 př. n. l., 335 př. n. l., 343 př. n. l., 384 př. n. l.. Rozbalte index (90 více) »

Akademie platónská

Starověké Athény. Akademie je při horním okraji mapy Vykopávky v ''Akadimia Platonos'' v Athénách Platónova Akademie na mozaice z Pompejí Platónská akademie (řec. Άκαδήμεια, lat. Academia Platonica) byla slavná starověká filosofická škola, založená Platónem asi roku 387 př. n. l. v Athénách a definitivně zrušená roku 529 císařem Justiniánem I. Název později převzala skupina humanistů ve Florencii, založená kolem roku 1450 Marsiliem Ficinem.

Nový!!: Aristotelés a Akademie platónská · Vidět víc »

Alexandr Veliký

Alexandr Veliký, bysta v kodaňské glyptotéce Alexandr Veliký (20. nebo 21. července 356 př. n. l. Pella – 10. nebo 11. června 323 př. n. l. Babylón; encyklopedie Britannica uvádí datum smrti 13. červen 323 př. n. l.), rovněž známý jako Alexandr III.

Nový!!: Aristotelés a Alexandr Veliký · Vidět víc »

Amudarja

Amudarja, Syrdarja a Aralské jezero v roce 1960 (dnes téměř vyschlé) Amudarja (ve starověku) je řeka v Uzbekistánu (Karakalpakstán, Bucharský, Surchandarjinský, Chorezmský vilaját), Turkmenistánu (Dašoguz, Lebap), Tádžikistánu (Chatlanská oblast) a její tok tvoří také hranice Afghánistánu (Juzján, Balch, Kundúz).

Nový!!: Aristotelés a Amudarja · Vidět víc »

Anatomie

Anatomický model člověka Anatomie je obor biologie nebo medicíny, který se zabývá makroskopickou a mikroskopickou stavbou organismů.

Nový!!: Aristotelés a Anatomie · Vidět víc »

Argumentace

Argumentace (z lat. argumentum, důvod, důkaz, od arguó, vysvětlit, prokázat, obvinit) je přesvědčování pomocí důvodů a důkazů, které mají vést k přijetí nebo naopak vyvrácení určitého tvrzení či teze.

Nový!!: Aristotelés a Argumentace · Vidět víc »

Aristokracie

Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.

Nový!!: Aristotelés a Aristokracie · Vidět víc »

Aristoteles (kráter)

Aristoteles je měsíční impaktní kráter nacházející se poblíž jižního okraje Mare Frigoris (Moře chladu) a východně od pohoří Montes Alpes (Alpy) na přivrácené straně Měsíce.

Nový!!: Aristotelés a Aristoteles (kráter) · Vidět víc »

Aristotelismus

(arabský rukopis, 15. stol.) Aristotelismus je filosofický směr, inspirovaný řeckým filosofem Aristotelem (384-322 př. n. l.) a jeho dílem.

Nový!!: Aristotelés a Aristotelismus · Vidět víc »

Aristotelovo pojetí demokracie

Bysta AristotelaAristotelovo pojetí demokracie.

Nový!!: Aristotelés a Aristotelovo pojetí demokracie · Vidět víc »

Astronomie

Mezi zařízení, která se používají k astronomickým pozorováním, patří i radioteleskopy. Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry.

Nový!!: Aristotelés a Astronomie · Vidět víc »

Athény

Akropolis je se svými starověkými památkami hlavní turistickou atrakcí města Athény (česky také Atény) jsou hlavním městem Řecka.

Nový!!: Aristotelés a Athény · Vidět víc »

Atlantský oceán

Antarktických oblastí Atlantský oceán, jednoslovně Atlantik, je vodní plocha mezi Afrikou, Evropou a Amerikou.

Nový!!: Aristotelés a Atlantský oceán · Vidět víc »

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Aristotelés a Atmosféra · Vidět víc »

Azovské moře

Azovské moře (/ Azovs’ke more, / Azovskoje more, krymskotatarsky Azaq deñizi) je část Černého moře, s nímž je spojeno Kerčským průlivem.

Nový!!: Aristotelés a Azovské moře · Vidět víc »

Černé moře

Černé moře (mingrelsky) je moře Atlantského oceánu, se kterým je však spojeno pouze prostřednictvím Středozemního moře, na něž navazuje v oblasti Bosporu.

Nový!!: Aristotelés a Černé moře · Vidět víc »

Biologická nomenklatura

Biologická nomenklatura, tedy vědecké názvosloví jednotlivých biologických taxonů, umožňuje jednoduché a přitom jednoznačné dorozumívání mezi odborníky hovořícími různými jazyky.

Nový!!: Aristotelés a Biologická nomenklatura · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Aristotelés a Biologie · Vidět víc »

Blesk

rumunském městě Oradea CG blesk a wall cloud nad Prahou - 2.7.2012 Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj produkovaný během bouřky.

Nový!!: Aristotelés a Blesk · Vidět víc »

Chalkidiki

Poloha v Řecku Chalkidiki je poloostrov tvořící jednu z řeckých regionálních jednotek.

Nový!!: Aristotelés a Chalkidiki · Vidět víc »

Chalkis

Chalkis nebo Chalkida (novořecky Χαλκίδα, starořecky Χαλκίς) je hlavní město regionální jednotky Euboia v Řecku a zároveň největší město ostrova Euboia.

Nový!!: Aristotelés a Chalkis · Vidět víc »

Ctnost

Ctnost (řec. αρετη, areté, lat.virtus; v češtině alternativně i „zdatnost“) je vypěstovaný a navyklý (habituální) sklon k dobrému jednání.

Nový!!: Aristotelés a Ctnost · Vidět víc »

Démokritos

Holandský malíř 17. století: Démokritos s lebkou Démokritos Démokritos z Abdér (přibližně 460 - 370 př. n. l.) byl řecký předsokratovský filosof, jeden ze zakladatelů atomismu.

Nový!!: Aristotelés a Démokritos · Vidět víc »

Definice

Definice (z latinského de.

Nový!!: Aristotelés a Definice · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Aristotelés a Demokracie · Vidět víc »

Dialog

Dialog (řecky dialogos, od slovesa dialegomai, rozvažovat, rozmlouvat) je rozhovor dvou nebo více osob, který může vést k nalezení společného stanoviska.

Nový!!: Aristotelés a Dialog · Vidět víc »

Divadlo

Národní divadlo v Praze Janáčkovo divadlo v Brně Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci) na jevišti předvádějí divadelní hru.

Nový!!: Aristotelés a Divadlo · Vidět víc »

Don

Don (starořecky Tanaïs) je řeka v Tulské, v Lipecké, ve Voroněžské, ve Volgogradské a v Rostovské oblasti v Rusku.

Nový!!: Aristotelés a Don · Vidět víc »

Druh

Druh (species, zkratka sp.) je základní kategorie biologické nomenklatury.

Nový!!: Aristotelés a Druh · Vidět víc »

Dunaj

Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina).

Nový!!: Aristotelés a Dunaj · Vidět víc »

Dvoukřídlí

Dvoukřídlí (Diptera – z řečtiny „dvě křídla“) je početný řád hmyzu.

Nový!!: Aristotelés a Dvoukřídlí · Vidět víc »

Egejské moře

Egejské moře (řecky Αιγαίο Πέλαγος, Aigaio Pelagos, turecky Ege Denizi) je polouzavřené moře Středozemního moře.

Nový!!: Aristotelés a Egejské moře · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Aristotelés a Egypt · Vidět víc »

Ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Nový!!: Aristotelés a Ekonomie · Vidět víc »

Embryologie

Embryologie (z řečtiny znamená „nauka o zárodku“, embryo.

Nový!!: Aristotelés a Embryologie · Vidět víc »

Entelechie

Entelechie je filosofický pojem, kterým Aristotelés označuje vývoj a pohyb živých organismů i člověka k nějakému vnitřně danému cíli, k druhově specifické dokonalosti.

Nový!!: Aristotelés a Entelechie · Vidět víc »

Estetika

Aesthetica Estetika (z řec. aisthetikos - vnímavost, cit (pro krásu)) je filosofická disciplína zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů.

Nový!!: Aristotelés a Estetika · Vidět víc »

Etika

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Nový!!: Aristotelés a Etika · Vidět víc »

Etika Nikomachova

Etika Nikomachova též Níkomachova (ἠθικὰ Νικομάχεια) je Aristotelovo dílo pojednávající o etice.

Nový!!: Aristotelés a Etika Nikomachova · Vidět víc »

Etiopie

Etiopie (amharsky ኢትዮጵያ, Itjopja), plným názvem Etiopská federativní demokratická republika (amharsky የኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ, Je’Itjop’ja federalawi dimokrasijawi ripeblik), též Habeš, je vnitrozemský stát v Africkém rohu ve východní Africe.

Nový!!: Aristotelés a Etiopie · Vidět víc »

Etnografie

Etnografie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a grafein, popisovat), česky národopis, je společenská věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech.

Nový!!: Aristotelés a Etnografie · Vidět víc »

Euboia

Euboia, Euboja, Euboea nebo Evvia je ostrov u pobřeží Řecka v západní části Egejského moře.

Nový!!: Aristotelés a Euboia · Vidět víc »

Eufrat

Eufrat, (v aramejštině znamená sladká voda), je největší řeka Blízkého východu.

Nový!!: Aristotelés a Eufrat · Vidět víc »

Evoluce

Schéma vysvětlující základní princip biologické evoluce z Darwinovy knihy ''O původu druhů''. Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život.

Nový!!: Aristotelés a Evoluce · Vidět víc »

Ezop

Ezop (řecky Αἴσωπος, Aisópos) je považován za zakladatele řecké bajky a patří dodnes k nejznámějším bajkařům.

Nový!!: Aristotelés a Ezop · Vidět víc »

Filip II. Makedonský

Zabití Filipa Pausaniem Filip II. (řecky Φίλιππος (Filippos), což znamená milovník koní; okolo 382 př. n. l. – 336 př. n. l. v Aigách) byl králem Makedonie a otcem Alexandra Velikého.

Nový!!: Aristotelés a Filip II. Makedonský · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Aristotelés a Filosofie · Vidět víc »

Fyzická geografie

Skutečný pohled na zemský povrch a atmosféru Fyzická geografie je disciplína geografie, která zkoumá zákonitosti formování a dynamiky přírodní složky krajinné sféry.

Nový!!: Aristotelés a Fyzická geografie · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Aristotelés a Fyzika · Vidět víc »

Geografie

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.

Nový!!: Aristotelés a Geografie · Vidět víc »

Geologie

Podrobná geologická 3D modelace oblasti okolo pohoří Zagros v Íránu Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj.

Nový!!: Aristotelés a Geologie · Vidět víc »

Gibraltar

Gibraltar (původ slova z arabského جبل طارق - Džabal at-Tárik, Tárikova hora, novinky.cz, citováno 17. 7. 2014, často přezdívaný - „skála“) je zámořské území (dříve korunní kolonie) Spojeného království.

Nový!!: Aristotelés a Gibraltar · Vidět víc »

Guadalquivir

Guadalquivir je řeka na jihu Španělska, rozsahem pátá největší řeka na Pyrenejském poloostrově a největší v Andalusii.

Nový!!: Aristotelés a Guadalquivir · Vidět víc »

Hérakleitos

Hérakleitos z Efesu, starořecky  Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος (cca 540 př. n. l. – 480 př. n. l.) byl řecký předsókratovský filosof (respektive myslitel, který byl později – v době, kdy už filosofická tradice existovala – zpětně označen za filosofa), rodák z Efesu, města na západním pobřeží Malé Asie, kde se dnes rozkládá Turecko.

Nový!!: Aristotelés a Hérakleitos · Vidět víc »

Hindúkuš

Hindúkuš (urdsky ہندوکش, Hindūkush, persky سلسلہ کوہ هندوکش, Selsele-ye Kūh-e Hindūkush, též Hendūkosh) je pohoří v Afghánistánu a severozápadním Pákistánu.

Nový!!: Aristotelés a Hindúkuš · Vidět víc »

Hrom

Hrom je akustický třesk doprovázející výboj blesku.

Nový!!: Aristotelés a Hrom · Vidět víc »

Hudba

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník).

Nový!!: Aristotelés a Hudba · Vidět víc »

Hydrologie

Voda pokrývá 71 % povrchu Země Hydrologie (z řečtiny: Yδρoλoγια, Yδωρ+Λoγos, Hydrologia, „studium vody“) je věda zabývající se pohybem a rozšířením vody na Zemi.

Nový!!: Aristotelés a Hydrologie · Vidět víc »

Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika (Republic of India; भारत गणराज्य, Bhárat ganarádžja), je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Nový!!: Aristotelés a Indie · Vidět víc »

Indus

Indus (tibetsky སེང་གེ་ཁ་འབབ, wylie Seng-ge kha-'abb, Sênggê Zangbo (Lví řeka),,, nebo) je nejvýznamnější řeka v Pákistánu. Protéká Tibetskou autonomní oblastí v ČLR, Ladakem v indickém státě Džammú a Kašmír přes pákistánskou část Kašmíru Gilgit-Baltistán a provincie Chajbar Paštúnchwá, Paňdžáb a Sindh. Řeka dala jméno dnešní Indii (přes řecké Sinthos a latinské Sindus). Před rozdělením Britské Indie na Pákistán a Indii v roce 1947 byla po Ganze druhou nejvýznamnější řekou této britské kolonie – z hlediska geografického, kulturního i obchodního. Je 3 180 km dlouhá. Povodí má rozlohu 980 000 km².

Nový!!: Aristotelés a Indus · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Aristotelés a Islám · Vidět víc »

Islámská filosofie

Arabská filosofie či islámská filosofie, někdy též falsafa je souhrnné označení pro filosofie vytvořené Araby a příslušníky jiných muslimských národů (Peršanů, turkických národů a dalších), kterým arabština sloužila či slouží coby mezinárodní jazyk (obdobně jako latina ve středověké Evropě).

Nový!!: Aristotelés a Islámská filosofie · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Aristotelés a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Kaspické moře

alt.

Nový!!: Aristotelés a Kaspické moře · Vidět víc »

Kauzalita

Kauzalita (z lat. causa, příčina) znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem.

Nový!!: Aristotelés a Kauzalita · Vidět víc »

Kavkaz

Kavkaz (rusky Кавказ) je mohutná horská hradba v jihozápadní Asii mezi Černým a Kaspickým mořem.

Nový!!: Aristotelés a Kavkaz · Vidět víc »

Koloběh vody

Schéma koloběhu vody Koloběh vody (hydrologický cyklus) je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství.

Nový!!: Aristotelés a Koloběh vody · Vidět víc »

Krokodýl

Krokodýl (Crocodylus) je rod velkých vodních plazů, náležejících do čeledi krokodýlovitých.

Nový!!: Aristotelés a Krokodýl · Vidět víc »

Kvantifikátor

Kvantifikátory jsou symboly používané v matematice a logice (predikátové logice).

Nový!!: Aristotelés a Kvantifikátor · Vidět víc »

Lesbos

Lesbos (druhý pád Lesbu, řecky: Λέσβος, turecky: Midilli) je řecký ostrov v severovýchodní části Egejského moře.

Nový!!: Aristotelés a Lesbos · Vidět víc »

Libanon

Libanon (arabsky لبنان, Lubnán), oficiálním názvem Libanonská republika (arabsky الجمهورية البنانية, al-džumhúríja al-Lubnáníja) je stát (a stejnojmenné pohoří) na Blízkém Východě, při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Aristotelés a Libanon · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Aristotelés a Lingvistika · Vidět víc »

Literatura

Oxfordské univerzitě Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).

Nový!!: Aristotelés a Literatura · Vidět víc »

Logika

Logika má více významů – v češtině se běžně používá ve smyslu myšlenková cesta, která vedla k daným závěrům.

Nový!!: Aristotelés a Logika · Vidět víc »

Lyceum

Lyceum je čtyřletý obor ukončený maturitou.

Nový!!: Aristotelés a Lyceum · Vidět víc »

Majetek

Majetek (od „míti“, přechodník „maje“) je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní.

Nový!!: Aristotelés a Majetek · Vidět víc »

Makedonie (Řecko)

Řecká Makedonie (řecky: Μακεδονία, Makedonia) či Egejská Makedonie je největší a druhá nejvíce zalidněná oblast Řecka.

Nový!!: Aristotelés a Makedonie (Řecko) · Vidět víc »

Mšice

Mšice jsou polokřídlý hmyz, živící se paraziticky na rostlinách sáním rostlinných šťáv.

Nový!!: Aristotelés a Mšice · Vidět víc »

Měsíc

Měsíc je jediná známá přirozená družice Země.

Nový!!: Aristotelés a Měsíc · Vidět víc »

Metafyzika

Metafyzika (z řeckého τὰ μετὰ τὰ φύσικα ta meta ta fysika to, co je za fyzickým) je filosofická disciplína, která zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti, až po bytí nejvyššího jsoucna - Boha (přirozená teologie).

Nový!!: Aristotelés a Metafyzika · Vidět víc »

Meteorologie

Meteorologie je věda zabývající se atmosférou.

Nový!!: Aristotelés a Meteorologie · Vidět víc »

Milan Mráz

Milan Mráz (20. února 1939 Praha – 14. prosince 2010 Praha) byl český filosof, historik filosofie a překladatel, ředitel Filosofického ústavu AV ČR.

Nový!!: Aristotelés a Milan Mráz · Vidět víc »

Monarchie

Rámy IX. (†2016) je zároveň nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Monarchie (starořecky μοναρχία monarchía, česky samovláda) je forma vlády ve které je panovník nejvyšším představitelem a symbolem státu a jeho svrchovanosti.

Nový!!: Aristotelés a Monarchie · Vidět víc »

Myš

Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů.

Nový!!: Aristotelés a Myš · Vidět víc »

Mytiléna

Mytiléna je největším městem řeckého ostrova Lesbos a také hlavním městem stejnojmenné obce a regionální jednotky.

Nový!!: Aristotelés a Mytiléna · Vidět víc »

Nekonečno

∞ jako symbol nekonečna zavedl anglický matematik John Wallis. Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo.

Nový!!: Aristotelés a Nekonečno · Vidět víc »

Nil

Nil (staroegyptsky iteru) je druhá nejdelší řeka na světě, protéká východní Afrikou z jihu na sever v délce 6 671 km.

Nový!!: Aristotelés a Nil · Vidět víc »

Njája

Njája (v dévanágarí न्याय) je jedna ze šesti ortodoxních indických filosofických škol, nazývaná "škola logiky" nebo také "škola poznání".

Nový!!: Aristotelés a Njája · Vidět víc »

O sofistických důkazech

Spis O sofistických důkazech (řecky: Περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων, latinsky: De sophisticis elenchis) napsal filosof Aristotelés jako šestou část spisu Organon.

Nový!!: Aristotelés a O sofistických důkazech · Vidět víc »

Oligarchie

Oligarchie (řecky Ὀλιγαρχία, Oligarchía) či oligokracie je nedemokratická forma vlády menšiny (elit), ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob (nejčastěji byrokratickoarmádně zorganizovaní příslušníci nejbohatší vrstvy ((spolu)majitelé) s politickým vlivem) téměř bez jakékoliv kontroly společnosti.

Nový!!: Aristotelés a Oligarchie · Vidět víc »

Orkán

Orkán čili uragán je nejvyšší (dvanáctý) stupeň Beaufortovy stupnice síly větru, zapisuje se jako 12° B.

Nový!!: Aristotelés a Orkán · Vidět víc »

Otrokářství

náhled Otrok v Zanzibaru. 'Trest arabského pána za drobný přečin.' cca 1890. Otrokářství je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků), kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody.

Nový!!: Aristotelés a Otrokářství · Vidět víc »

Parmenidés

Parmenidés z Eleje (asi 510 př. n. l. - 450 př. n. l.) byl řecký předsokratovský filosof, narozen v řecké kolonii Elea (dnes Velia, součást obce Ascea u Salerna na jihu Itálie).

Nový!!: Aristotelés a Parmenidés · Vidět víc »

Případek

Případek čili akcident nebo akcidens (z latinského accidere udát se, uskutečnit se) je filozofický pojem, který označuje kontingentní, proměnné, nepodstatné a náhodné vlastnosti jsoucna, které je možné abstrahovat, aniž by došlo ke změně podstaty jsoucna.

Nový!!: Aristotelés a Případek · Vidět víc »

Přívlastek

Přívlastek (atribut) je větný člen, který rozvíjí jiný jmenný větný člen.

Nový!!: Aristotelés a Přívlastek · Vidět víc »

Peripatos

Lysippos: Aristotelés (římská kopie, 2. st. př. n. l.) Peripatos (řecky kolonáda) je název filosofické školy, kterou v Athénách založil roku 335 př.

Nový!!: Aristotelés a Peripatos · Vidět víc »

Perský záliv

Perský záliv je záliv Indického oceánu a představuje pokračování Ománského zálivu, se kterým je spojen Hormuzským průlivem.

Nový!!: Aristotelés a Perský záliv · Vidět víc »

Platón

Platón (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Nový!!: Aristotelés a Platón · Vidět víc »

Podstata

Podstata čili substance (z latinského sub-stantia, podloží, základ; kalk řeckého hypo-stasis) je filosofický pojem, který chce zachytit stálou a neměnnou stránku jsoucna, to, co věc činí tím, čím je (lišku liškou, stůl stolem atd.) Na rozdíl od akcidentů či případků (např. velký, červený), které patří vždy nějaké substanci, substance existuje sama o sobě a svou existencí nezávisí na ničem jiném.

Nový!!: Aristotelés a Podstata · Vidět víc »

Poezie

Poezie (z řeckého poiésis – tvorba) je básnictví.

Nový!!: Aristotelés a Poezie · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Aristotelés a Politika · Vidět víc »

Politologie

Politologie (složeno z řec. polis – obec, stát a logos – slovo, výklad) je multiparadigmatická a multidisciplinární společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích, původně sociologie politiky.

Nový!!: Aristotelés a Politologie · Vidět víc »

Povrch Země

Zemský povrch je označení, které se používá pro svrchní vrstvu litosféry, která je v kontaktu s ostatními sférami (atmosférou, biosférou, či hydrosférou).

Nový!!: Aristotelés a Povrch Země · Vidět víc »

Pravidlo

Pravidlo také regule (lat. regula) může být.

Nový!!: Aristotelés a Pravidlo · Vidět víc »

Predikátová logika

V matematice a logice se pojmem predikátová logika označuje formální odvozovací systém používaný k popisu matematických teorií a vět.

Nový!!: Aristotelés a Predikátová logika · Vidět víc »

Premisa

Premisa (z lat. praemittere napřed posílat, předesílat) označuje předpoklad.

Nový!!: Aristotelés a Premisa · Vidět víc »

Pyreneje

Mapa Ledovec pod Pico de Aneto Pyreneje (Pyrénées) jsou evropské pohoří, oddělující od zbytku Evropy Pyrenejský poloostrov.

Nový!!: Aristotelés a Pyreneje · Vidět víc »

Raffael Santi

Raffael Santi, známý také jako Raffaello Sanzio da Urbino nebo jen Raphael (28. března 1483, Urbino – 6. dubna 1520, Řím), byl italský malíř a architekt v období vrcholné renesance.

Nový!!: Aristotelés a Raffael Santi · Vidět víc »

Rétorika

Rétorika neboli řečnictví je umění a nauka mluveného projevu, především veřejně přednášené řeči.

Nový!!: Aristotelés a Rétorika · Vidět víc »

René Descartes

René Descartes (lat. Renatus Cartesius) (31. března 1596 La Haye, dnes Descartes, poblíž Tours – 11. února 1650, Stockholm) byl francouzský filosof, matematik a fyzik.

Nový!!: Aristotelés a René Descartes · Vidět víc »

Rodina

Širší rodina Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí.

Nový!!: Aristotelés a Rodina · Vidět víc »

Rouhání

Rouhání neboli blasfemie (z řec. βλασφημία bezbožné či rouhavé slovo) je hrubá urážka nebo jakékoliv znevážení Boha nebo jiné osoby požívající náboženské úcty, nehodného používání svatých jmen, špatné smýšlení, zlehčování; zpravidla je spácháno slovy, může však být spácháno i jinak (např. posunkem a chováním).

Nový!!: Aristotelés a Rouhání · Vidět víc »

Rozum

Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů.

Nový!!: Aristotelés a Rozum · Vidět víc »

Rudé moře

Rudé moře je vnitřní moře Indického oceánu mezi Arabským poloostrovem a Afrikou.

Nový!!: Aristotelés a Rudé moře · Vidět víc »

Salinita

světového oceánu Slanost (salinita) označuje obecně podíl minerálních látek (solí) rozpuštěných v roztoku (obvykle ve vodě).

Nový!!: Aristotelés a Salinita · Vidět víc »

Sókratés

Sókratés (4. června 469 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách), řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův.

Nový!!: Aristotelés a Sókratés · Vidět víc »

Sýrie

Sýrie, oficiálním názvem Syrská arabská republika (arabsky الجمهورية العربية السورية, Al-džumhúríja al-`Arabíja as-Súríja), je stát v jihozápadní Asii, řazený k zemím Blízkého východu – v jeho rámci spadá jak do území Mezopotámie, tak do Levanty.

Nový!!: Aristotelés a Sýrie · Vidět víc »

Scholastika

Pojem scholastika vychází z latinského slova scholasticus (resp. řeckého σχολαστικός), což znamená „školský, patřící škole“, popř.

Nový!!: Aristotelés a Scholastika · Vidět víc »

Soluň

Soluň (Tesalonika,, přepisováno jako Thessaloniki, někdy též Saloniki z tureckého Selânik) je neoficiální metropolí řecké Makedonie, správní středisko oblasti Střední Makedonie a prefektury Thessaloníki.

Nový!!: Aristotelés a Soluň · Vidět víc »

Soud

Brně - pohled z krajského úřadu Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc.

Nový!!: Aristotelés a Soud · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Aristotelés a Společnost · Vidět víc »

Spravedlnost

Alegorie spravedlnosti, Biel, Švýcarsko Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo.

Nový!!: Aristotelés a Spravedlnost · Vidět víc »

Srovnávací anatomie

Srovnávací anatomie (též komparativní anatomie) je věda zabývající se studiem podobností a odlišností anatomické stavby různých organismů.

Nový!!: Aristotelés a Srovnávací anatomie · Vidět víc »

Starověká filosofie

Starověká filosofie (její západní část se označuje jako antická filosofie) je rané období rozvoje filosofie, na které na Západě navazuje středověká filosofie.

Nový!!: Aristotelés a Starověká filosofie · Vidět víc »

Starověká Makedonie

Makedonie (řecky Μακεδονία, Makedonía) byla starověké království ležící na severu moderního Řecka.

Nový!!: Aristotelés a Starověká Makedonie · Vidět víc »

Starověké Řecko

Parthenón – symbol starověkého Řecka Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.

Nový!!: Aristotelés a Starověké Řecko · Vidět víc »

Sublunární sféra

Sublunární sféra (z latinského sub, pod, a luna, Měsíc) je staré označení pro celou oblast Země a všeho, co je a co se děje "pod" oběžnou dráhou Měsíce.

Nový!!: Aristotelés a Sublunární sféra · Vidět víc »

Sylogismus

Sylogismus (řecky: συλλογισμός — „rozhodnutí,“ „logický důsledek“; obvykle kategorický sylogismus) je druh logického tvrzení, ve kterém je jeden z výroků (závěr) odvozen z ostatních dvou předpokladů (premis) určité formy.

Nový!!: Aristotelés a Sylogismus · Vidět víc »

Syrdarja

Syrdarja (ve starověku nazývaná Jaxartes) je nejdelší řeka ve Střední Asii.

Nový!!: Aristotelés a Syrdarja · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Aristotelés a Teologie · Vidět víc »

Tigris

Tigris je řeka v Turecku a Iráku a také částečně tvoří jejich hranici se Sýrií.

Nový!!: Aristotelés a Tigris · Vidět víc »

Tyrannis

Tyrannis nebo počeštěně tyranida (řecky) označuje formu vlády řecké antiky, které bylo obvyklé zejména v rozmezí let 600–200 př. n. l. V obou případech je hlavou takového systému tyran (řecky – tyrannos), v dobách antického Řecka to bylo označení vládce.

Nový!!: Aristotelés a Tyrannis · Vidět víc »

Výchova

Výchova (nebo též edukace) je cílevědomá, plánovitá a všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní život.

Nový!!: Aristotelés a Výchova · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Aristotelés a Země · Vidět víc »

Zemětřesení

Následky zemětřesení v San Francisku v roce 1906 Výskyt zemětřesení ve světě Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí – např.

Nový!!: Aristotelés a Zemětřesení · Vidět víc »

Zemské jádro

Řez Zemí od jádra k exosféře. Levá část obrázku není ve správném měřítku vrstev. Zemské jádro je geosféra nacházející se ve středu Země.

Nový!!: Aristotelés a Zemské jádro · Vidět víc »

Zoologie

Zoologie je přírodní věda spadající do okruhu biologických věd, zabývající se studiem organismů z říše živočichů (Animalia).

Nový!!: Aristotelés a Zoologie · Vidět víc »

322 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Aristotelés a 322 př. n. l. · Vidět víc »

335 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Aristotelés a 335 př. n. l. · Vidět víc »

343 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Aristotelés a 343 př. n. l. · Vidět víc »

384 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Aristotelés a 384 př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Aristoteles, Aristotelés ze Stageiry, Aristotle.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »