Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ateismus

Index Ateismus

Symbol ateismu dle Atheist Alliance International Ateismus (z řeckého α, a záporná předpona + θέος, theos bůh), bezbožnost, život bez Boha či bohů, se obvykle chápe v širokém smyslu jako absence víry v Boha či duchovní bytosti nemateriální, nesvětské povahy či podstaty neboli přesvědčení o neexistenci boha a bohů, zázraků, nadpřirozena, případně nehmotné duchovní oblasti vůbec - filozofický materialismus.

116 vztahy: Abú Bakr Mohammed ibn Zakaríja ar-Rází, Agnosticismus, Altruismus, Analfabetismus, Anarchismus, Anselm z Canterbury, Antiteismus, Antropomorfismus, Apostase v křesťanství, Apostáze, Aristotelés, Arthur Schopenhauer, Ústava Spojených států amerických, Ateismus v Česku, Ateizace, Atomismus, Říjnová revoluce, Órigenés, Baruch Spinoza, Bůh, Bertrand Russell, Bible, Buddhismus, Církev, Coming out, Démokritos, Dějiny lidstva, Deismus, Diskriminace ateistů, Durynsko, Encyclopædia Britannica, Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel, Epikúros, Estonsko, Filosofie, Francis Bacon, Friedrich Nietzsche, Fundamentalismus, Galileo Galilei, Humanismus, Ibn ar-Ráwandí, Immanuel Kant, Jean Buridan, Jean-Paul Sartre, Ježíš Kristus, Johann Gottlieb Fichte, Judaismus, Karl Marx, Křesťanství, Létající špagetové monstrum, ..., Ludwig Feuerbach, Marcel Gauchet, Materialismus, Max Stirner, Mýtus, Mesiáš, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mikuláš Koperník, Mikuláš Kusánský, Mladohegelovci, Monoteismus, Mytologie, Nadpřirozenost, Náboženská svoboda, Náboženství, Německá demokratická republika, Niklas Luhmann, Nord-Pas-de-Calais, Nový ateismus, Oběť, Ontologický důkaz existence Boha, Organizace spojených národů, Osvícenství, Ottův slovník naučný, Panteismus, Paul Heinrich Dietrich von Holbach, Petrohrad, Pikardie, Platón, Pověra, Povinná školní docházka, Pozitivismus, Průmyslová revoluce, Reformace, René Descartes, Richard Dawkins, Rudolf Carnap, Sasko, Sókratés, Sekularismus, Sekularizace, Severské státy, Skepticismus, Socialismus, Spravedlnost, Studená válka, Světskost, Teismus, Teodicea, Teologie, Thomas Henry Huxley, Titus Lucretius Carus, Tomáš Akvinský, Víra, Výmarská republika, Vědecká revoluce, Vědecký ateismus, Velká francouzská revoluce, Volná myšlenka, William Ockham, Západní svět, Zázrak, 1800, 1841, 1993, 2007. Rozbalte index (66 více) »

Abú Bakr Mohammed ibn Zakaríja ar-Rází

Abú Bakr Muhammad ibn Zakaríja ar-Rází v středověkých latinských textech nazývaný Rhazes (26. srpna 865 – 925) byl arabsky píšící perský polyhistor, jedna z významných osobností Zlatého věku islámu, lékař, biolog, fyzik a filosof.

Nový!!: Ateismus a Abú Bakr Mohammed ibn Zakaríja ar-Rází · Vidět víc »

Agnosticismus

Thomas Henry Huxley, autor a zastánce termínu agnosticismus v r. 1857, tři roky před tím, než se začal zabývat konceptem agnosticismu. Agnosticismus je názor, že pravdivost některých tvrzení, zejména těch, která se týkají existence či neexistence jakéhokoliv boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž platí i pro další, zejména náboženská a metafyzická tvrzení.

Nový!!: Ateismus a Agnosticismus · Vidět víc »

Altruismus

Dar, almužna chudému je často pokládána za příklad altruismu v mnoha kulturách i náboženstvích. Altruismus (z lat. alter, druhý, 3. pád altrui, druhému) je moderní označení pro postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka (altruistické jednání, dobročinnost, nesobeckost, nezištnost).

Nový!!: Ateismus a Altruismus · Vidět víc »

Analfabetismus

Rozšíření negramotnosti ve světě k roku 2000 Analfabetismus neboli negramotnost je neschopnost číst a psát.

Nový!!: Ateismus a Analfabetismus · Vidět víc »

Anarchismus

Anarchismus je politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem (např. genderová nebo věková).

Nový!!: Ateismus a Anarchismus · Vidět víc »

Anselm z Canterbury

Svatý Anselm z Canterbury rytina ze 17. stol. Svatý Anselm z Canterbury (1033 nebo 1034 Aosta v severní Itálii – 21. dubna 1109 Canterbury), byl opat, arcibiskup v Canterbury, teolog a filosof, jeden ze zakladatelů scholastiky a člen řádu svatého Benedikta.

Nový!!: Ateismus a Anselm z Canterbury · Vidět víc »

Antiteismus

Antiteismus je termín, který pochází z řeckého 'anti-' a 'theismos' a znamená postoj aktivního odmítání teismu a náboženství, aktivní opozice vůči nim.

Nový!!: Ateismus a Antiteismus · Vidět víc »

Antropomorfismus

Antropomorfismus (z řeckého ανθρωπος anthrópos – člověk; a μορφή morfē – tvar, forma) znamená myšlenkový a řečový postup, kdy se mimolidským skutečnostem či jevům přisuzují lidské rysy, vlastnosti či přímo lidská podoba.

Nový!!: Ateismus a Antropomorfismus · Vidět víc »

Apostase v křesťanství

Julianus, římský císař (361-363), byl vychován jako křesťan, po nástupu na trůn však církev opustil a prosazoval návrat k pohanství Apostase (z řečtiny) je v křesťanství chápána jako dobrovolný odpad od křesťanské víry.

Nový!!: Ateismus a Apostase v křesťanství · Vidět víc »

Apostáze

Španělsku. Apostáze (původem: ἀποστασία; v přepisu apostasia) je termín označující v klasickém smyslu odpadnutí či odstoupení od víry, zejména křesťanské.

Nový!!: Ateismus a Apostáze · Vidět víc »

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Ateismus a Aristotelés · Vidět víc »

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1855) Arthur Schopenhauer (22. února 1788, Gdaňsk, Polsko – 21. září 1860, Frankfurt nad Mohanem, Svobodné město Frankfurt) byl německý filosof 19. století.

Nový!!: Ateismus a Arthur Schopenhauer · Vidět víc »

Ústava Spojených států amerických

Ústava Spojených států amerických je základní zákon Spojených států amerických.

Nový!!: Ateismus a Ústava Spojených států amerických · Vidět víc »

Ateismus v Česku

Procento obyvatel ČR hlásící se k nějakému náboženství. Česká republika bývá označována za jednu z nejateističtějších a nejsekularizovanějších zemí na světě, je považována za misijní území.

Nový!!: Ateismus a Ateismus v Česku · Vidět víc »

Ateizace

Ateizace společnosti znamená postupný odklon od náboženství a náboženských norem.

Nový!!: Ateismus a Ateizace · Vidět víc »

Atomismus

Atomismus je filosofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu.

Nový!!: Ateismus a Atomismus · Vidět víc »

Říjnová revoluce

Říjnová revoluce, známá též jako bolševická revoluce nebo (podle samotných komunistů) Velká říjnová socialistická revoluce, zkráceně VŘSR či Velký říjen, byla druhá fáze ruské revoluce roku 1917, následující po únorové revoluci.

Nový!!: Ateismus a Říjnová revoluce · Vidět víc »

Órigenés

Rytina s Órigenovým portrétem Órigenés (185 Alexandrie (?) – 253 Týros), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy.

Nový!!: Ateismus a Órigenés · Vidět víc »

Baruch Spinoza

Baruch Spinoza (či Benedikt Spinoza, lat. Benedictus; 24. listopadu 1632, Amsterdam – 21. února 1677, Haag) byl holandský filozof židovského původu, který mj.

Nový!!: Ateismus a Baruch Spinoza · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Ateismus a Bůh · Vidět víc »

Bertrand Russell

Bertrand Arthur William Russell (18. května 1872, Trelleck, Monmouthshire, Wales – 2. února 1970, Penrhyndeudraeth, Gwynedd (Merionethshire), Wales), třetí hrabě Russell, byl britský matematik, filosof, logik, sociální kritik a spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1950.

Nový!!: Ateismus a Bertrand Russell · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Ateismus a Bible · Vidět víc »

Buddhismus

Hong Kongu Buddhy, 1.–2. století n. l. Kolo Dharmy - jeden ze symbolů buddhismu Buddhismus dnes označuje širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha, což znamená "probuzený".

Nový!!: Ateismus a Buddhismus · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Ateismus a Církev · Vidět víc »

Coming out

je v širším smyslu označení procesu, během kterého člověk rozpoznává a akceptuje svoji menšinovou sexuální orientaci („coming out před sebou samým“ či tzv. „vnitřní coming out“).

Nový!!: Ateismus a Coming out · Vidět víc »

Démokritos

Holandský malíř 17. století: Démokritos s lebkou Démokritos Démokritos z Abdér (přibližně 460 - 370 př. n. l.) byl řecký předsokratovský filosof, jeden ze zakladatelů atomismu.

Nový!!: Ateismus a Démokritos · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Ateismus a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Deismus

Deismus (z latinského deus – Bůh) je souhrnné označení pro různé náboženské a světové názory, které vznikly racionalistickou kritikou křesťanství v 17.

Nový!!: Ateismus a Deismus · Vidět víc »

Diskriminace ateistů

odstoupení od místního nebo státního náboženství, bylo trestáno národním (''černá'') nebo regionálním (''tmavě šedá'') zákonem. V současnosti platí pouze v Islámských zemích.Robert Evans (December 9, 2013). Diskriminace ateistů (někdy nazývané atheofobie nebo atheistofobie nebo antiateismus), vždy zahrnovala pronásledování těch, kteří se ztotožňují s ateisty, nebo jsou označeni ostatními jako ateisté.

Nový!!: Ateismus a Diskriminace ateistů · Vidět víc »

Durynsko

Svobodný stát Durynsko (německy Freistaat Thüringen) je spolková země ležící v samém středu Spolkové republiky Německo o rozloze 16 173 km² a 2,155 mil.

Nový!!: Ateismus a Durynsko · Vidět víc »

Encyclopædia Britannica

Reklama na 11. vydání encyklopedie Encyclopædia Britannica je renomovaná anglicky psaná encyklopedie, dlouho vydávaná v tištěné podobě, od roku 2012 nadále pouze na volně přístupném webu britannica.com.

Nový!!: Ateismus a Encyclopædia Britannica · Vidět víc »

Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel

Dělení znalostí použité v díle Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel, taktéž Encyklopedie čili naučný slovník věd, umění a řemesel, zkráceně Encyklopedie je encyklopedie, která vyšla ve Francii v letech 1751–1766, některé úpravy a dodatky v letech 1772, 1777 a 1780, za účelem shrnout veškeré lidské poznání.

Nový!!: Ateismus a Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel · Vidět víc »

Epikúros

Epikúros (řecky Ἐπίκουρος, latinsky Epicurus, také Epikúros ze Samu nebo Epikur; 341 př. n. l. na ostrově Samu – 270 př. n. l. Athény) byl starověký řecký hédonistický filosof období helénismu, zakladatel a současně nejvýznamnější představitel po něm nazývaného směru – epikúreismu.

Nový!!: Ateismus a Epikúros · Vidět víc »

Estonsko

Estonsko, oficiálním názvem Estonská republika (Eesti Vabariik) je území a stát v severní Evropě, nejsevernější z pobaltských zemí.

Nový!!: Ateismus a Estonsko · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Ateismus a Filosofie · Vidět víc »

Francis Bacon

Francis Bacon, 1.

Nový!!: Ateismus a Francis Bacon · Vidět víc »

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. října 1844 Röcken u Lützenu poblíž Lipska – 25. srpna 1900 Výmar) byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).

Nový!!: Ateismus a Friedrich Nietzsche · Vidět víc »

Fundamentalismus

Fundamentalismus (z latinského fundamentum – základ) je urputné lpění na základních principech.

Nový!!: Ateismus a Fundamentalismus · Vidět víc »

Galileo Galilei

Galileo Galilei (15. února 1564, Pisa – 8. ledna 1642, Arcetri) byl toskánský astronom, filosof a fyzik těsně spjatý s vědeckou revolucí.

Nový!!: Ateismus a Galileo Galilei · Vidět víc »

Humanismus

Humanismus nebo také humanizmus (z latinského humanus, lidský) označuje různé myšlenkové směry a postoje, zaměřené na člověka a lidstvo.

Nový!!: Ateismus a Humanismus · Vidět víc »

Ibn ar-Ráwandí

Ibn ar-Ráwandí (celým jménem, Abú al-Hasan Ahmad ibn Jahjá ibn Ishák ar-Ráwandí * 825, ChorásánMeri, J. W. (2005): Medieval Islamic Civilization. S. 349.- 864 nebo 910Grant, E. (2007): A history of natural philosophy. S. 84 f.) byl perský kritik islámu jakož i náboženství obecně.

Nový!!: Ateismus a Ibn ar-Ráwandí · Vidět víc »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22. dubna 1724 Královec – 12. února 1804 Královec) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Nový!!: Ateismus a Immanuel Kant · Vidět víc »

Jean Buridan

Rukopis Buridanova komentáře k Aristotelovu spisu "O duši" (Kolem 1362) Jean Buridan, latinsky Joannes Buridanus (před 1300 Béthune (Artois) – po 1358) byl francouzský pozdně středověký filosof nominalistické orientace (kritický pokračovatel Williama Ockhama), mistr pařížské artistické fakulty a v letech 1328 a 1340 rektor celé pařížské university - Sorbonny.

Nový!!: Ateismus a Jean Buridan · Vidět víc »

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (21. června 1905 – 15. dubna 1980) byl francouzský filozof, spisovatel, dramatik, literární kritik a politický aktivista.

Nový!!: Ateismus a Jean-Paul Sartre · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Ateismus a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte (19. květen 1762 – 27. leden 1814) byl německý filosof a žák Immanuela Kanta.

Nový!!: Ateismus a Johann Gottlieb Fichte · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Ateismus a Judaismus · Vidět víc »

Karl Marx

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx (5. května 1818 Trevír – 14. března 1883 Londýn) byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.

Nový!!: Ateismus a Karl Marx · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Ateismus a Křesťanství · Vidět víc »

Létající špagetové monstrum

křesťanský symbol Ichthys Protestující pastafarián na antiklerikální demonstraci v Miláně 2012 Létající špagetové monstrum (Flying Spaghetti Monster) je ústřední postava parodického náboženství zvaného pastafariánství.

Nový!!: Ateismus a Létající špagetové monstrum · Vidět víc »

Ludwig Feuerbach

Nápis na jeho náhrobku na hřbitově 'Johannisfriedhof' (Norimberk) Ludwig Andreas Feuerbach (28. července 1804 Landshut, Bavorsko – 13. září 1872 Norimberk) byl německý materialistický filozof a antropolog.

Nový!!: Ateismus a Ludwig Feuerbach · Vidět víc »

Marcel Gauchet

Marcel Gauchet (* 1946 Poilley, Manche) je francouzský historik, filosof a sociolog, který se zabývá novověkými dějinami a zejména problémy demokracie a sekularizace.

Nový!!: Ateismus a Marcel Gauchet · Vidět víc »

Materialismus

Materialismus je filosofický směr, který tvrdí, že jediná věc, která existuje, je hmota.

Nový!!: Ateismus a Materialismus · Vidět víc »

Max Stirner

Max Stirner, vlastním jménem Johann Caspar Schmidt (25. říjen 1806, Bayreuth – 25. červen 1856, Berlín) byl německý filozof.

Nový!!: Ateismus a Max Stirner · Vidět víc »

Mýtus

Mýtus (řecky μύθος, vyprávění) je „symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu“, typicky báje, tradiční, obvykle anonymní epický útvar, který dává odpovědi, aniž by kladl nějaké otázky.

Nový!!: Ateismus a Mýtus · Vidět víc »

Mesiáš

Mesiáš (mašiach, v doslovném významu: „pomazaný“) v judaismu znamená v prvé řadě mocnou osobu zasvěcenou svatým olejem k úkolům stanoveným Bohem, ať už jde o krále, kněze nebo proroka.

Nový!!: Ateismus a Mesiáš · Vidět víc »

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (International Covenant on Civil and Political Rights) je mezinárodní smlouvou přijatou na zasedání Organizace spojených národů v New Yorku dne 19.

Nový!!: Ateismus a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech · Vidět víc »

Mikuláš Koperník

Mikuláš Koperník (polsky Mikołaj Kopernik) (19. února 1473, Toruň – 24. května 1543, Frombork) byl polský astronom, matematik, právník, stratég a lékař, římskokatolický duchovní a tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie.

Nový!!: Ateismus a Mikuláš Koperník · Vidět víc »

Mikuláš Kusánský

Náhrobek v kostele San Pietro in vincoli v Římě Andrea Bregno, Sv. Petr s okovem mezi Mikulášem Kusánským a andělem. Kostel San Pietro in vincoli v Římě Mikuláš Kusánský, také Cusanus, Kusánus nebo z Kusy, vlastním jménem Johann Chrypffs (Krebs) (1. srpna (?) 1401 Kues (dnes Bernkastel-Kues, Německo) – 11. srpna 1464 Todi, Umbrie), byl církevní hodnostář (dosáhl hodnosti kardinála) a diplomat, renesanční filosof, teolog a všestranný učenec, který silně ovlivnil novověké myšlení včetně J. A. Komenského.

Nový!!: Ateismus a Mikuláš Kusánský · Vidět víc »

Mladohegelovci

G. W. F. Hegel Mladohegelovci (něm. Junghegelianer) nebo leví hegelovci byla skupina pruských intelektuálů, kteří navazovali na dílo filozofa George Wilhelma Friedricha Hegela.

Nový!!: Ateismus a Mladohegelovci · Vidět víc »

Monoteismus

Monoteismus (možno též psát i jako monotheismus či monoteizmus) neboli jednobožství je forma náboženství, podle níž existuje a má být lidmi uctíván pouze jediný Bůh.

Nový!!: Ateismus a Monoteismus · Vidět víc »

Mytologie

Sir James George Frazer, jeden z nejvýznamnějších mytologů 19. století Mytologie (mythologie, bájesloví, případně bájeslovectví) je věda zabývající se studiem mýtů.

Nový!!: Ateismus a Mytologie · Vidět víc »

Nadpřirozenost

Nadpřirozeno či nadpřirozenost je chápána jako něco neobvyklého, pro člověka většinou neznámého nebo nepochopitelného, něco co se nalézá mimo veškerou známou přirozenost.

Nový!!: Ateismus a Nadpřirozenost · Vidět víc »

Náboženská svoboda

Prohlášení práv člověka a občana garantovalo náboženské svobody ve Francii Náboženská svoboda neboli svoboda vyznání je základní lidské právo, které je vyjádřením svobody člověka v jeho duševní a duchovní sféře.

Nový!!: Ateismus a Náboženská svoboda · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Ateismus a Náboženství · Vidět víc »

Německá demokratická republika

Německá demokratická republika (NDR, „východní Německo“, v německy mluvících zemích i jinde běžně DDR, zkratka pro Deutsche Demokratische Republik) byla od 7. října 1949 lidově demokratickým státem na území sovětské okupační zóny Německa a východního sektoru Berlína.

Nový!!: Ateismus a Německá demokratická republika · Vidět víc »

Niklas Luhmann

Niklas Luhmann, (8. prosince 1927 Lüneburg – 6. listopadu 1998 Oerlinghausen u Bielefeldu) byl německý sociolog, teoretik vědy a společenských systémů jakožto autopoietických systémů komunikace.

Nový!!: Ateismus a Niklas Luhmann · Vidět víc »

Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais byl jedním z regionů Francie, nacházející se na severu státu u hranic s Belgií.

Nový!!: Ateismus a Nord-Pas-de-Calais · Vidět víc »

Nový ateismus

Nový ateismus (anglicky New Atheism) je přesvědčení, že „náboženství by nemělo být tolerované, ale mělo by se kritizovat a vystavovat ho racionálním argumentům ve všech případech, kdy vzroste jeho vliv.“ Představitelé nového ateismu tvrdí, že nedávné vědecké pokroky vyžadují méně vstřícný postoj k náboženství, pověrám a náboženskému fanatismu, než jaký zastávali mnozí tradiční sekularisté.

Nový!!: Ateismus a Nový ateismus · Vidět víc »

Oběť

Oběť je náboženský úkon spočívající v „odevzdání/obětování“ cenných předmětů (obětin), zvířat nebo lidí bohům, duchům mrtvých či jiným nadpřirozeným bytostem.

Nový!!: Ateismus a Oběť · Vidět víc »

Ontologický důkaz existence Boha

Ontologický důkaz existence Boha nebo přesněji ontologický argument je myšlenkový postup, který chce filosoficky zdůvodnit víru v Boha tím, že dokáže jeho existenci.

Nový!!: Ateismus a Ontologický důkaz existence Boha · Vidět víc »

Organizace spojených národů

Budova OSN v New Yorku Organizace spojených národů, zkráceně OSN (UN), je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa – k březnu 2018 má 193 členských států.

Nový!!: Ateismus a Organizace spojených národů · Vidět víc »

Osvícenství

d'Alembertovy Encyklopedie Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení.

Nový!!: Ateismus a Osvícenství · Vidět víc »

Ottův slovník naučný

Ottův slovník Ottův slovník naučný, také Ottova encyklopedie, je česká encyklopedie (konverzační lexikon) z let 1888–1909.

Nový!!: Ateismus a Ottův slovník naučný · Vidět víc »

Panteismus

Panteismus nebo pantheismus (řec. (pan).

Nový!!: Ateismus a Panteismus · Vidět víc »

Paul Heinrich Dietrich von Holbach

Holbach Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723–1789), francouzsky zvaný d’Holbach, byl německo-francouzský přírodovědec doby osvícenství, představitel filozofie mechanistického materialismu a radikální ateista.

Nový!!: Ateismus a Paul Heinrich Dietrich von Holbach · Vidět víc »

Petrohrad

Petrohrad (rusky Санкт-Петербург, v českém přepisu do latinky Sankt-Petěrburg, rusky hovorově zkracováno na Питер (Pitěr)) má přes 5 000 000 obyvatel a je to druhé největší město Ruska.

Nový!!: Ateismus a Petrohrad · Vidět víc »

Pikardie

Pikardie je historické území a do konce roku 2015 (v silně pozměněných hranicích) také administrativní region na severu Francie při pobřeží Lamanšského průlivu.

Nový!!: Ateismus a Pikardie · Vidět víc »

Platón

Platón (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Nový!!: Ateismus a Platón · Vidět víc »

Pověra

Čáp bílý podle pověry přináší do rodin novorozeňata Pověra je víra v jevy nebo bytosti, která v rozporu s racionálním myšlením a bez rozumných důvodů přiřazuje věcem a dějům nadpřirozenou schopnost ovlivňovat budoucnost.

Nový!!: Ateismus a Pověra · Vidět víc »

Povinná školní docházka

C. A. Kortuma, zobrazuje typický výukový dril, kterým byl pruský školní systém proslulý a jímž se ve svých školských reformách inspirovaly i jiné státy J. A. Komenského v Přerově) Povinná školní docházka je zákonná povinnost dětí navštěvovat v určitém věkovém rozmezí školu.

Nový!!: Ateismus a Povinná školní docházka · Vidět víc »

Pozitivismus

Pozitivismus je epistemologické a metodologické stanovisko, případně způsob myšlení, který se chce vyhnout spekulaci a vycházet jen z „daného“, tj.

Nový!!: Ateismus a Pozitivismus · Vidět víc »

Průmyslová revoluce

anglického Leedsu v roce 1814 Průmyslová revoluce byla postupná změna v období od 18. do 19. století, kdy se zásadně proměnilo zemědělství, výroba, těžba, doprava a další hospodářské sektory.

Nový!!: Ateismus a Průmyslová revoluce · Vidět víc »

Reformace

Reformace v Evropě (1618) Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí.

Nový!!: Ateismus a Reformace · Vidět víc »

René Descartes

René Descartes (lat. Renatus Cartesius) (31. března 1596 La Haye, dnes Descartes, poblíž Tours – 11. února 1650, Stockholm) byl francouzský filosof, matematik a fyzik.

Nový!!: Ateismus a René Descartes · Vidět víc »

Richard Dawkins

Clinton Richard Dawkins (* 26. březen 1941 Nairobi, Keňa) je britský zoolog, etolog a biolog.

Nový!!: Ateismus a Richard Dawkins · Vidět víc »

Rudolf Carnap

Rudolf Carnap (18. května 1891 Ronsdorf u Wuppertalu, Německo – 14. září 1970 Santa Monica, Kalifornie) byl německý filosof, matematik a logik.

Nový!!: Ateismus a Rudolf Carnap · Vidět víc »

Sasko

Svobodný stát Sasko (německy: Freistaat Sachsen; hornolužickosrbsky: Swobodny Stat Sakska) je jedna ze 16 spolkových zemí Německa.

Nový!!: Ateismus a Sasko · Vidět víc »

Sókratés

Sókratés (4. června 469 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách), řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův.

Nový!!: Ateismus a Sókratés · Vidět víc »

Sekularismus

sekulárních států. Sekularismus je postoj spočívající v tom, že státní moc, státní instituce a stát sám mají být nezávislé na náboženství a náboženském uvažování.

Nový!!: Ateismus a Sekularismus · Vidět víc »

Sekularizace

Buddhismus Sekularizace (z lat. saeculum, „tento věk, svět“ a saecularis, „světský“) znamená zesvětštění či odnáboženštění, obecně potlačení vlivu náboženství a jeho institucí.

Nový!!: Ateismus a Sekularizace · Vidět víc »

Severské státy

Severské státy Severské státy nebo také nordické státy jsou země ležící na severu Evropy.

Nový!!: Ateismus a Severské státy · Vidět víc »

Skepticismus

Skepticismus (z řeckého slova skeptomai –„pochybuji“) je blízký agnosticismu a nihilismu.

Nový!!: Ateismus a Skepticismus · Vidět víc »

Socialismus

Socialismus (z latinského socialis družný, společenský) je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví.

Nový!!: Ateismus a Socialismus · Vidět víc »

Spravedlnost

Alegorie spravedlnosti, Biel, Švýcarsko Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo.

Nový!!: Ateismus a Spravedlnost · Vidět víc »

Studená válka

Sovětského svazu Michail Sergejevič Gorbačov (vpravo) v roce 1985 Studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война; zhruba 1947–1991) byl stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy – zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci – a západními státy, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci.

Nový!!: Ateismus a Studená válka · Vidět víc »

Světskost

Výraz světský (též profánní) označuje něco pozemského (v protikladu k posvátnému, sakrálnímu, církevnímu).

Nový!!: Ateismus a Světskost · Vidět víc »

Teismus

V obecném smyslu je teismus označením pro náboženský systém, který je orientován alespoň na jedno božstvo.

Nový!!: Ateismus a Teismus · Vidět víc »

Teodicea

(Kolem 1700) Teodicea (z franc. théodicée, od řec. theos, Bůh a dikaios, spravedlivý) znamená ospravedlnění Boha.

Nový!!: Ateismus a Teodicea · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Ateismus a Teologie · Vidět víc »

Thomas Henry Huxley

Thomas Henry Huxley Thomas Henry Huxley (4. květen 1825, Middlesex, Anglie – 29. červen 1895, Eastbourne, Sussex) byl anglický lékař a biolog, zastánce Darwinovy evoluční teorie.

Nový!!: Ateismus a Thomas Henry Huxley · Vidět víc »

Titus Lucretius Carus

Titus Lucretius Carus (okolo 97 př. n. l. – 55 př. n. l.) byl římský básník a filosof.

Nový!!: Ateismus a Titus Lucretius Carus · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Ateismus a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Víra

Slovo víra a odpovídající sloveso věřit se používá ve dvou příbuzných a ne vždy přesně oddělitelných významech.

Nový!!: Ateismus a Víra · Vidět víc »

Výmarská republika

Výmarská republika (německy Weimarer Republik) je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933.

Nový!!: Ateismus a Výmarská republika · Vidět víc »

Vědecká revoluce

Gilbert, Galileo Galilei, Kepler Vědecká revoluce je termín užívaný v rámci historiografie a dějin vědy a dějin myšlení k označení řady změn uvnitř evropské vědy, které se měly projevovat především během 16.

Nový!!: Ateismus a Vědecká revoluce · Vidět víc »

Vědecký ateismus

Vědecký ateismus byla do roku 1989 vědní disciplína, která odmítala možnost pravdivosti náboženství a předpokládala, že tento postoj lze vědecky podepřít.

Nový!!: Ateismus a Vědecký ateismus · Vidět víc »

Velká francouzská revoluce

Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem.

Nový!!: Ateismus a Velká francouzská revoluce · Vidět víc »

Volná myšlenka

Volná myšlenka je antiklerikální a ateistické hnutí.

Nový!!: Ateismus a Volná myšlenka · Vidět víc »

William Ockham

William Ockham (také Occam, česky někdy Vilém Ockham, snad 1287 – 9. dubna 1347 Mnichov) byl anglický františkánský mnich a teolog, významný logik, nominalistický filosof a středověký politický myslitel.

Nový!!: Ateismus a William Ockham · Vidět víc »

Západní svět

Huntingtona Západní svět, západní civilizace nebo Západ je pojmenování užívané pro v Evropě vzniklé civilizační rysy, které se během historického vývoje rozšířily i mimo Evropu, obvykle do míst, kde měly evropské mocnosti rozhodující vliv.

Nový!!: Ateismus a Západní svět · Vidět víc »

Zázrak

Zázrak, div, kouzlo je, zejména v náboženstvích, označení mimořádného jevu či události, který není vysvětlitelný vědecky známými přírodními zákony a považuje se za projev zásahu nadpřirozených sil, např.

Nový!!: Ateismus a Zázrak · Vidět víc »

1800

1800 (MDCCC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Ateismus a 1800 · Vidět víc »

1841

1841 (MDCCCXLI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Ateismus a 1841 · Vidět víc »

1993

1993 (MCMXCIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Ateismus a 1993 · Vidět víc »

2007

2007 (MMVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Ateismus a 2007 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Ateista, Ateisté, Ateizmus, Atheismus.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »