Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Atom

Index Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

109 vztahy: Ad hoc, Amplituda pravděpodobnosti, Arnold Sommerfeld, Atomové jádro, Atomový orbital, Řádkovací tunelový mikroskop, Bohrův model atomu, Chemická reakce, Chemická sloučenina, Chemická vazba, Chemický prvek, Chemie, Démokritos, Diracova rovnice, Dualita částice a vlnění, Elektrický náboj, Elektromagnetické záření, Elektron, Elektronový mikroskop, Elektronový obal, Energie, Ernest Marsden, Ernest Rutherford, Erwin Schrödinger, Fermion, Filosofie, Foton, Fyzika, Gluon, Hans Geiger, Helium, Hmota, Hmotný bod, Hmotnost, Hyperjádro, Hyperon, IBM, Ion, Ionizace, Izotop, Jaderná reakce, James Chadwick, John Dalton, Joseph John Thomson, Kapalina, Katodové záření, Klasická fyzika, Kleinova–Gordonova rovnice, Krystal, Kvantová fyzika, ..., Kvantová mechanika, Kvantum, Kvark, Lorentzova síla, Louis de Broglie, Makroskopický a mikroskopický, Mezon, Mikroskop, Mikroskopie atomárních sil, Mion, Molekula, Nanotechnologie, Neutron, Newtonův gravitační zákon, Niels Bohr, Nukleon, Nukleonové číslo, Nuklid, Pevná látka, Pion, Planeta, Plyn, Postulát, Pozitron, Pozitronium, Pravděpodobnost, Princip neurčitosti, Proton, Protonové číslo, Pudink, Radioaktivita, Rozinka, Rutherfordův model atomu, Schrödingerova rovnice, Silná interakce, Slabá interakce, Slunce, Speciální teorie relativity, Spektrální čára, Spin, Starověké Řecko, Subatomární částice, Světlo, Thomsonův model atomu, Tunelový jev, Uhlík, Vlnová funkce, Vodík, Xenon, Záření beta, Základní interakce, Zákon násobných poměrů slučovacích, 1897, 19. století, 1913, 1932, 1989, 20. století, 5. století př. n. l.. Rozbalte index (59 více) »

Ad hoc

Ad hoc (někdy psáno ad-hoc) je latinský obrat, znamenající doslova „k tomuto“, překládaný jako „za určitým účelem“ nebo „pro tento jednotlivý (konkrétní) případ“.

Nový!!: Atom a Ad hoc · Vidět víc »

Amplituda pravděpodobnosti

Amplituda pravděpodobnosti je v kvantové mechanice komplexní číslo přiřazené neurčitému nebo neznámému procesu nebo veličině.

Nový!!: Atom a Amplituda pravděpodobnosti · Vidět víc »

Arnold Sommerfeld

Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (5. prosince 1868, Královec – 26. dubna 1951, Mnichov) byl německý teoretický fyzik, průkopník rozvoje atomové a kvantové fyziky.

Nový!!: Atom a Arnold Sommerfeld · Vidět víc »

Atomové jádro

helia. Atomové jádro je vnitřní kladně nabitá část atomu a tvoří jeho hmotnostní i prostorové centrum.

Nový!!: Atom a Atomové jádro · Vidět víc »

Atomový orbital

Atomové a molekulové orbitaly Atomový orbital (též pouze atomový orbit) je funkce popisující prostorové rozložení možného výskytu elektronu daného kvantového stavu v elektronovém obalu atomu.

Nový!!: Atom a Atomový orbital · Vidět víc »

Řádkovací tunelový mikroskop

Angl. schéma STM STM (z angl. Scanning Tunneling Microscope), jehož české označení zní řádkovací tunelový mikroskop, je druhem neoptického mikroskopu, který mapuje povrch vodivého vzorku pomocí změny průběhu potenciálu, resp.

Nový!!: Atom a Řádkovací tunelový mikroskop · Vidět víc »

Bohrův model atomu

Bohrův model atomu je model atomu, který vytvořil v roce 1913 dánský fyzik Niels Bohr.

Nový!!: Atom a Bohrův model atomu · Vidět víc »

Chemická reakce

Chemická reakce je proces vedoucí za vhodných podmínek ke změně chemické struktury chemických látek.

Nový!!: Atom a Chemická reakce · Vidět víc »

Chemická sloučenina

Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů.

Nový!!: Atom a Chemická sloučenina · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Atom a Chemická vazba · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Atom a Chemický prvek · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Atom a Chemie · Vidět víc »

Démokritos

Holandský malíř 17. století: Démokritos s lebkou Démokritos Démokritos z Abdér (přibližně 460 - 370 př. n. l.) byl řecký předsokratovský filosof, jeden ze zakladatelů atomismu.

Nový!!: Atom a Démokritos · Vidět víc »

Diracova rovnice

Diracova rovnice je kvantová relativistická rovnice, popisující chování hmotných částic se spinem ½. Popisuje například chování elektronu – to bylo Diracovou motivací k sestavení rovnice.

Nový!!: Atom a Diracova rovnice · Vidět víc »

Dualita částice a vlnění

Fotoelektrický jev. Myšlenku duality částic a vlnění zavedl v roce 1905 Albert Einstein pro objasnění fotoelektrického jevu.

Nový!!: Atom a Dualita částice a vlnění · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Atom a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektromagnetické záření

Část viditelného spektra Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.

Nový!!: Atom a Elektromagnetické záření · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Atom a Elektron · Vidět víc »

Elektronový mikroskop

Mikroskop Siemens, 1973 Elektronový mikroskop je obdoba světelného mikroskopu, ve kterém jsou ale fotony nahrazeny elektrony a skleněné čočky elektromagnetickými čočkami.

Nový!!: Atom a Elektronový mikroskop · Vidět víc »

Elektronový obal

Vodík - proton a elektron. Schematicky naznačena šedá oblast pravděpodobného výskytu elektronu. Elektronový obal je systém elektronů vázaných k jádru atomu.

Nový!!: Atom a Elektronový obal · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Atom a Energie · Vidět víc »

Ernest Marsden

Ernest Marsden (19. února 1889 – 15. prosince 1970) byl anglicko-novozélandský fyzik.

Nový!!: Atom a Ernest Marsden · Vidět víc »

Ernest Rutherford

Ernest Rutherford, 1.

Nový!!: Atom a Ernest Rutherford · Vidět víc »

Erwin Schrödinger

Busta Schrödingera - univerzita ve Vídni Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (12. srpna 1887 Vídeň – 4. ledna 1961 Vídeň) byl rakouský teoretický fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky, který se proslavil především formulací nerelativistické vlnové rovnice pro popis hmotných částic, kterou na jeho počest nazýváme Schrödingerova rovnice.

Nový!!: Atom a Erwin Schrödinger · Vidět víc »

Fermion

Fermiony jsou částice pojmenované podle italského fyzika Enrica Fermiho (proto bývají někdy také označovány jako Fermiho částice), které mají poločíselný spin (1/2, 3/2, 5/2, …, v jednotkách Planckovy konstanty vydělené 2π).

Nový!!: Atom a Fermion · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Atom a Filosofie · Vidět víc »

Foton

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie.

Nový!!: Atom a Foton · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Atom a Fyzika · Vidět víc »

Gluon

Gluony jsou elementární částice zprostředkující silnou interakci mezi kvarky.

Nový!!: Atom a Gluon · Vidět víc »

Hans Geiger

Johannes „Hans“ Wilhelm Geiger (30. září 1882 v Neustadt an der Weinstraße – 24. září 1945 v Postupimi) byl německý fyzik.

Nový!!: Atom a Hans Geiger · Vidět víc »

Helium

Helium, chemická značka He, (lat. Helium) je plynný chemický prvek, patřící mezi vzácné plyny a tvořící druhou nejvíce zastoupenou složku vesmírné hmoty.

Nový!!: Atom a Helium · Vidět víc »

Hmota

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Nový!!: Atom a Hmota · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Atom a Hmotný bod · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Atom a Hmotnost · Vidět víc »

Hyperjádro

Hyperjádro je atomové jádro, které obsahuje kromě nukleonů nejméně jeden hyperon, a má tedy nenulovou podivnost.

Nový!!: Atom a Hyperjádro · Vidět víc »

Hyperon

Ve fyzice částic je hyperon subjaderná částice, dříve považovaná za elementární, která je baryonem (a proto též hadronem a fermionem) s nenulovou podivností lehčím než deuteron (a proto také s nulovým půvabem, nulovou krásou (bottomness) a nulovou pravdou (topness)).

Nový!!: Atom a Hyperon · Vidět víc »

IBM

IBM (International Business Machines) je americká mezinárodní technologická společnost s hlavním sídlem v Armonku, New York, Spojené státy americké.

Nový!!: Atom a IBM · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Atom a Ion · Vidět víc »

Ionizace

Ionizační energie neutrálních prvků. Ionizace je proces, při kterém se z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly stává iont.

Nový!!: Atom a Ionizace · Vidět víc »

Izotop

Tři izotopy vodíku – všechny mají jeden proton a jeden elektron, ale zatímco protium je bez neutronů, deuterium má jeden, tritium dva Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku.

Nový!!: Atom a Izotop · Vidět víc »

Jaderná reakce

Jaderná reakce je radioaktivní přeměna atomových jader vyvolaná působením jiného jádra nebo částice (včetně fotonu).

Nový!!: Atom a Jaderná reakce · Vidět víc »

James Chadwick

Sir James Chadwick (* 20. října 1891 – 24. července 1974) byl britský fyzik.

Nový!!: Atom a James Chadwick · Vidět víc »

John Dalton

John Dalton (6. září 1766 Eaglesfield, Cumberland – 27. července 1844 Manchester) byl britský chemik a fyzik, známý především svou obhajobou atomové teorie.

Nový!!: Atom a John Dalton · Vidět víc »

Joseph John Thomson

Sir Joseph John Thomson (18. prosince 1856 – 30. srpna, 1940) byl anglický experimentální fyzik, který objevil elektron v roce 1897 při studiu elektrické vodivosti plynů, přesněji vlastností katodového záření.

Nový!!: Atom a Joseph John Thomson · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Atom a Kapalina · Vidět víc »

Katodové záření

Provozní Crookesova trubice Katodové záření je proud elektronů vycházející z katody katodové trubice, který vytváří elektrický proud, k čemuž dojde, pokud se tlak v uzavřeném tělesu sníží na hodnotu 1 Pa.

Nový!!: Atom a Katodové záření · Vidět víc »

Klasická fyzika

Klasická fyzika je fyzika, která je založena na principech vytvořených před vznikem kvantové fyziky.

Nový!!: Atom a Klasická fyzika · Vidět víc »

Kleinova–Gordonova rovnice

Kleinova-Gordonova rovnice je pohybová rovnice v jedné z relativistických formulací kvantové mechaniky.

Nový!!: Atom a Kleinova–Gordonova rovnice · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Atom a Krystal · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Atom a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Kvantová mechanika

akustice). Kvantová mechanika je vedle kvantové teorie pole součástí kvantové teorie, což je základní fyzikální teorie, která zobecnila a rozšířila klasickou mechaniku, zejména na atomové a subatomové úrovni.

Nový!!: Atom a Kvantová mechanika · Vidět víc »

Kvantum

Kvantum (lat. quantum, kolik) znamená množství, odpověď na otázku „kolik?“.

Nový!!: Atom a Kvantum · Vidět víc »

Kvark

Proton složený ze dvou „u“ kvarků a jednoho „d“ kvarku Kvarky jsou podle standardního modelu částicové fyziky elementární částice, ze kterých se skládají hadrony (tedy například protony a neutrony).

Nový!!: Atom a Kvark · Vidět víc »

Lorentzova síla

Lorentzova síla je síla pojmenována po Hendriku Antoonovi Lorentzovi, působí na náboj (příp. vodič) v elektromagnetickém poli.

Nový!!: Atom a Lorentzova síla · Vidět víc »

Louis de Broglie

Louis Victor Pierre Raymond vévoda de Broglie (15. srpna 1892 Dieppe – 19. března 1987 Paříž) byl francouzský kvantový fyzik, který navrhl princip duality částic a vlnění, za což v roce 1929 dostal Nobelovu cenu.

Nový!!: Atom a Louis de Broglie · Vidět víc »

Makroskopický a mikroskopický

Jako makroskopické se označují fyzikální objekty, které jsou pozorovatelné pouhým okem.

Nový!!: Atom a Makroskopický a mikroskopický · Vidět víc »

Mezon

Mezonový nonet (spin 0) Mezonový nonet (spin 1) Mezon je částice, která reaguje na silnou interakci a má nulový nebo celočíselný spin.

Nový!!: Atom a Mezon · Vidět víc »

Mikroskop

Starý mikroskop Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení.

Nový!!: Atom a Mikroskop · Vidět víc »

Mikroskopie atomárních sil

Mikroskop atomárních sil Nanoscope IIIa, výrobce Veeco Instruments Mikroskopie atomárních sil (AFM z anglického atomic force microscopy) je mikroskopická technika, která se používá k trojrozměrnému zobrazování povrchů.

Nový!!: Atom a Mikroskopie atomárních sil · Vidět víc »

Mion

Rozpad mionu Podle standardního modelu částicové fyziky je mion (řecky μείον.

Nový!!: Atom a Mion · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Atom a Molekula · Vidět víc »

Nanotechnologie

Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn.

Nový!!: Atom a Nanotechnologie · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Atom a Neutron · Vidět víc »

Newtonův gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon graficky Na základě analýzy pohybu Měsíce kolem Země, planet kolem Slunce a na základě znalosti Keplerových zákonů formuloval Newton tzv.

Nový!!: Atom a Newtonův gravitační zákon · Vidět víc »

Niels Bohr

Niels Henrik David Bohr (7. října 1885 Kodaň – 18. listopadu 1962 Kodaň) byl dánský myslitel, filantrop a vědec působící především v oblasti atomové a jaderné fyziky.

Nový!!: Atom a Niels Bohr · Vidět víc »

Nukleon

Nukleon je společný název pro proton a neutron, tedy částice, z nichž se skládá jádro atomu.

Nový!!: Atom a Nukleon · Vidět víc »

Nukleonové číslo

Nukleonové číslo (též hmotové číslo nebo hmotnostní číslo) představuje celkový počet nukleonů (tedy protonů a neutronů) v atomovém jádře daného nuklidu.

Nový!!: Atom a Nukleonové číslo · Vidět víc »

Nuklid

Nuklid je látka složená z atomů totožného prvku, které mají stejná nukleonová čísla.

Nový!!: Atom a Nuklid · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Atom a Pevná látka · Vidět víc »

Pion

Pion (též meson π) je v částicové fyzice nejlehčí meson.

Nový!!: Atom a Pion · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Atom a Planeta · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Atom a Plyn · Vidět víc »

Postulát

Postulát je jedním ze základních pojmů logiky, přírodních věd (zejména fyziky) i filozofie a označuje výchozí předpoklad, který je v dané teorii přijímán jako pravdivý.

Nový!!: Atom a Postulát · Vidět víc »

Pozitron

Pozitron (neboli antielektron) je subatomární částice - antičástice elektronu.

Nový!!: Atom a Pozitron · Vidět víc »

Pozitronium

Pozitrónium (Ps) je soustava složená z elektronu a jeho antičástice pozitronu, které jsou spojeny do exotického atomu.

Nový!!: Atom a Pozitronium · Vidět víc »

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost náhodného jevu je číslo, které je mírou očekávatelnosti výskytu jevu.

Nový!!: Atom a Pravděpodobnost · Vidět víc »

Princip neurčitosti

Heisenbergův princip neurčitosti (též relace neurčitosti) je matematická vlastnost dvou kanonicky konjugovaných veličin.

Nový!!: Atom a Princip neurčitosti · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Atom a Proton · Vidět víc »

Protonové číslo

Z - Protonové číslo Protonové číslo (též atomové číslo) označuje ve fyzice a v chemii počet protonů v jádru daného atomu či obecně atomů daného prvku.

Nový!!: Atom a Protonové číslo · Vidět víc »

Pudink

Malinový pudink Pudink (též puding, z anglického) je sladký zákusek, který se připravuje z mléka, cukru a pudinkového prášku (který se skládá hlavně ze škrobu).

Nový!!: Atom a Pudink · Vidět víc »

Radioaktivita

Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad)U radioaktivní přeměny beta prostřednictvím záchytu elektronu nebo u inverzní přeměny beta se nejedná o rozpad, ale jde v podstatě o jadernou reakci, do které vstupuje jádro a další částice.

Nový!!: Atom a Radioaktivita · Vidět víc »

Rozinka

Rozinky Rozinky, často též hrozinky, jsou sušené plody (tzv. bobule) vinné révy.

Nový!!: Atom a Rozinka · Vidět víc »

Rutherfordův model atomu

Rutherfordův model atomu. Rutherforův model atomu (též planetární model atomu) je model atomu, který navrhl Ernest Rutherford v roce 1911 na základě analýzy experimentů Geigera a Marsdena.

Nový!!: Atom a Rutherfordův model atomu · Vidět víc »

Schrödingerova rovnice

Schrödingerova rovnice je pohybová rovnice nerelativistické kvantové teorie.

Nový!!: Atom a Schrödingerova rovnice · Vidět víc »

Silná interakce

Silná interakce, či silná (jaderná) síla, je nejsilnější ze všech základních interakcí, působících mezi částicemi hmoty.

Nový!!: Atom a Silná interakce · Vidět víc »

Slabá interakce

Slabá interakce (někdy též slabá jaderná síla) je jedna ze čtyř základních interakcí, působících mezi částicemi hmoty.

Nový!!: Atom a Slabá interakce · Vidět víc »

Slunce

Astronomický symbol Slunce Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.

Nový!!: Atom a Slunce · Vidět víc »

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem.

Nový!!: Atom a Speciální teorie relativity · Vidět víc »

Spektrální čára

Spektrální čára je tmavá nebo světlá čára v jinak spojitém spektru, která je výsledkem nadbytku nebo nedostatku fotonů v úzkém frekvenčním pásmu v porovnaní s okolními frekvencemi pozorovaného paprsku.

Nový!!: Atom a Spektrální čára · Vidět víc »

Spin

Spin je kvantová vlastnost elementárních částic, jejíž ekvivalent klasická fyzika nezná.

Nový!!: Atom a Spin · Vidět víc »

Starověké Řecko

Parthenón – symbol starověkého Řecka Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.

Nový!!: Atom a Starověké Řecko · Vidět víc »

Subatomární částice

Subatomární částice je dříve používané označení skupiny částic menších než atom.

Nový!!: Atom a Subatomární částice · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Atom a Světlo · Vidět víc »

Thomsonův model atomu

Tento model atomu zvaný Thomsonův model atomu (nazývaný také Pudinkový model) navrhl objevitel elektronu (1897) Joseph John Thomson v roce 1904 ještě před objevem atomového jádra.

Nový!!: Atom a Thomsonův model atomu · Vidět víc »

Tunelový jev

Tunelový jev (též kvantové tunelování) je kvantový jev známý z kvantové mechaniky, při němž částice porušuje principy klasické fyziky tím, že prochází potenciálovou bariérou, která je vyšší než energie částice.

Nový!!: Atom a Tunelový jev · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Atom a Uhlík · Vidět víc »

Vlnová funkce

Ve fyzice a v matematice obecně je vlnová funkce řešení libovolné vlnové rovnice, která je obvykle parciální diferenciální rovnicí prvního či druhého řádu.

Nový!!: Atom a Vlnová funkce · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Atom a Vodík · Vidět víc »

Xenon

Xenon, chemická značka Xe (latinsky Xenon), je plynný chemický prvek patřící mezi vzácné plyny.

Nový!!: Atom a Xenon · Vidět víc »

Záření beta

Záření beta-, v neutronu se přeskupí kvarky a poté se neutron rozpadne. Záření beta jsou elektrony (β-) nebo pozitrony (β+), které vznikají při radioaktivním rozpadu.

Nový!!: Atom a Záření beta · Vidět víc »

Základní interakce

Základní interakce (základní síly) umožňují popsat všechny známé způsoby vzájemného silového působení částic a pole.

Nový!!: Atom a Základní interakce · Vidět víc »

Zákon násobných poměrů slučovacích

Zákon násobných poměrů slučovacích je chemický zákon, který říká, že Formulace tohoto zákona je připisována Daltonovi a Richterovi.

Nový!!: Atom a Zákon násobných poměrů slučovacích · Vidět víc »

1897

1897 (MDCCCXCVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Atom a 1897 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Atom a 19. století · Vidět víc »

1913

1913 (MCMXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Atom a 1913 · Vidět víc »

1932

1932 (MCMXXXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Atom a 1932 · Vidět víc »

1989

1989 (MCMLXXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Atom a 1989 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Atom a 20. století · Vidět víc »

5. století př. n. l.

Dějepis - Století.

Nový!!: Atom a 5. století př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Atomová teorie, Kvantově-mechanický model atomu, Model atomu.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »