Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Bílkovina

Index Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

90 vztahy: Aktin, Alfa-helix, Aminokyselina, Amoniak, Antibiotikum, Bakterie, Bílkovina, Bílkoviny ve sportovní výživě, Beta-skládaný list, Biologická makromolekula, Biosyntéza, Biuretová reakce, Chloramfenikol, Chymotrypsin, Cystein, Deaminace, Dehydrogenace, Dekarboxylace, Denaturace, Disociace, Disulfidický můstek, DNA, Elastin, Energie, Enzym, Esenciální aminokyseliny, Fibrin, Fibrinogen, Frederick Sanger, Gen, Glukokortikoidy, Glutathion peroxidáza, Hemoglobin, Hepatocyt, Hermann Emil Fischer, Hormon, Inzulin, Keratin, Klih, Kolagen, Kyselina sírová, Ledvina, Linus Pauling, Metabolismus, Mitochondrie, Moč, Močovina, Močovinový cyklus, MRNA, Myoglobin, ..., Myosin, N-formylmethionin, Neribozomální peptid, Oligomer, Oligopeptidy, Organismus, Pepsin, Peptidová vazba, PH, Plastid, Polypeptid, Proteáza, Proteolýza, Protilátka, Pyrolysin, Růstový hormon, Receptor, Relativní molekulová hmotnost, Ribozom, Sacharidy, Selenocystein, Skládání proteinů, Slinivka břišní, Srážení (chemie), Supramolekulární chemie, Symetrie, Syntéza mastných kyselin, Tenké střevo, Testosteron, Transferin, Transkripční faktor, Transkripce (DNA), Translace (biologie), Trávení, TRNA, Trypsin, Vlas, Vodíková vazba, Xantoproteinová reakce, 1819. Rozbalte index (40 více) »

Aktin

ADP Aktin je globulární strukturní protein, který polymeruje v dlouhá vlákna zvaná mikrofilamenta (F-aktin).

Nový!!: Bílkovina a Aktin · Vidět víc »

Alfa-helix

Schéma alfa-helixu (francouzsky) Alfa-helix („alfa-šroubovice“) je jeden ze dvou základních typů prostorového uspořádání bílkovin (konkrétně jejich tzv. sekundární struktury).

Nový!!: Bílkovina a Alfa-helix · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Bílkovina a Aminokyselina · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Bílkovina a Amoniak · Vidět víc »

Antibiotikum

Kapsle s doxycyklinem Antibiotikum (též antiinfektivum) je lék, který usmrcuje některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu.

Nový!!: Bílkovina a Antibiotikum · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Bílkovina a Bakterie · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Bílkovina a Bílkovina · Vidět víc »

Bílkoviny ve sportovní výživě

Bílkoviny (proteiny) jsou makromolekulární látky složené z mnoha aminokyselin spojených peptidickou vazbou.

Nový!!: Bílkovina a Bílkoviny ve sportovní výživě · Vidět víc »

Beta-skládaný list

Beta-skládaný list (někdy jen skládaný list, anglicky beta sheet) je typ prostorového uspořádání bílkovin.

Nový!!: Bílkovina a Beta-skládaný list · Vidět víc »

Biologická makromolekula

Biologická makromolekula čili biomakromolekula nebo biopolymer je obecně látka vzniklá v organizmu kondenzací z více stejných či různých nízkomolekulárních látek.

Nový!!: Bílkovina a Biologická makromolekula · Vidět víc »

Biosyntéza

Biosyntéza je chemická syntéza probíhající v živých systémech (na rozdíl od chemosyntézy).

Nový!!: Bílkovina a Biosyntéza · Vidět víc »

Biuretová reakce

Biuretová reakce je reakce, při níž se dokazuje bílkovina pomocí směsi roztoků hydroxidu sodného NaOH a síranu měďnatého CuSO4.

Nový!!: Bílkovina a Biuretová reakce · Vidět víc »

Chloramfenikol

Chloramfenikol (INN), systematický název 2,2-dichlor-N-acetamid, je bakteriostatické antibiotikum, považované společně s tetracykliny za prototypické antibiotikum širokého spektra.

Nový!!: Bílkovina a Chloramfenikol · Vidět víc »

Chymotrypsin

Chymotrypsin Chymotrypsin je trávicí enzym ze skupiny proteáz, konkrétně serinových proteáz (podobně jako trypsin či elastáza).

Nový!!: Bílkovina a Chymotrypsin · Vidět víc »

Cystein

Cystein (značka Cys nebo C) je v přírodě se vyskytující neesenciální aminokyselina, která ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH.

Nový!!: Bílkovina a Cystein · Vidět víc »

Deaminace

Příklad deaminace: přeměna cytosinu v uracil Deaminace je odstranění aminoskupiny (-NH2) od molekuly.

Nový!!: Bílkovina a Deaminace · Vidět víc »

Dehydrogenace

Dehydrogenace je chemická reakce, během které dochází k eliminaci atomu vodíku z organické látky.

Nový!!: Bílkovina a Dehydrogenace · Vidět víc »

Dekarboxylace

Dekarboxylace je chemická reakce, při níž dochází k odštěpení oxidu uhličitého (CO2) z karboxylové skupiny.

Nový!!: Bílkovina a Dekarboxylace · Vidět víc »

Denaturace

bílku se „srazily“ do bílé tuhé hmoty Denaturace je v biochemii vratný nebo nevratný proces, při němž účinkem jistých fyzikálních či chemických změn dochází k změnám prostorové struktury některých biomolekul z původního přirozeného (nativního) stavu.

Nový!!: Bílkovina a Denaturace · Vidět víc »

Disociace

Disociace je děj, při kterém dochází k štěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály.

Nový!!: Bílkovina a Disociace · Vidět víc »

Disulfidický můstek

Formální znázornění procesu vzniku disulfidických můstků jako oxidačního procesu Disulfidický můstek (též např. SS můstek či SS vazba) je kovalentní vazba mezi dvěma atomy síry, vznikající oxidací dvou sulfanylových (-SH) skupin cysteinu.

Nový!!: Bílkovina a Disulfidický můstek · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Bílkovina a DNA · Vidět víc »

Elastin

Vazivová tkáň včetně vláken elastických Elastická vlákna Elastin je nerozpustný skleroprotein, jehož jméno je odvozeno od jeho elastických vlastností.

Nový!!: Bílkovina a Elastin · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Bílkovina a Energie · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Bílkovina a Enzym · Vidět víc »

Esenciální aminokyseliny

Esenciální aminokyseliny jsou takové aminokyseliny, které živočišný organismus nedokáže syntetizovat de novo.

Nový!!: Bílkovina a Esenciální aminokyseliny · Vidět víc »

Fibrin

Fibrin Koagulační faktory účastnící se srážení krve Fibrin (někdy také faktor Ia) je vláknitý nerozpustný protein, který vzniká v závěrečné fázi srážení krve z fibrinogenu, a to účinkem trombinu.

Nový!!: Bílkovina a Fibrin · Vidět víc »

Fibrinogen

Fibrinogen (koagulační faktor I) je velký glykoprotein, který se běžně vyskytuje rozpuštěný v krevní plazmě.

Nový!!: Bílkovina a Fibrinogen · Vidět víc »

Frederick Sanger

Frederick Sanger (13. srpna 1918 Rendcomb – 19. listopadu 2013 Cambridge) byl britský biochemik.

Nový!!: Bílkovina a Frederick Sanger · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: Bílkovina a Gen · Vidět víc »

Glukokortikoidy

Glukokortikoidy jsou steroidní hormony tvořené kůrou nadledvin, tvorbu řídí přední lalok hypofýzy (ACTH).

Nový!!: Bílkovina a Glukokortikoidy · Vidět víc »

Glutathion peroxidáza

upright.

Nový!!: Bílkovina a Glutathion peroxidáza · Vidět víc »

Hemoglobin

Struktura hemoglobinu (podjednotky globinu jsou zobrazeny červeně a žlutě, hem je zelený) Hemoglobin (zkratka Hb) je červený transportní metaloprotein červených krvinek obratlovců a některých dalších živočichů.

Nový!!: Bílkovina a Hemoglobin · Vidět víc »

Hepatocyt

Řez lidskými játry pod světelným mikroskopem: pravidelné červené buňky jsou hepatocyty Hepatocyt, neboli jaterní buňka, je buňka tvořící základ jaterní tkáně, která je zodpovědná za většinu metabolických pochodů, která probíhají v játrech.

Nový!!: Bílkovina a Hepatocyt · Vidět víc »

Hermann Emil Fischer

Hermann Emil Fischer (9. října 1852, Euskirchen – 15. července 1919) byl německý chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1902.

Nový!!: Bílkovina a Hermann Emil Fischer · Vidět víc »

Hormon

Prostorový model adrenalinu – jednoho z nejznámějších hormonů Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných organismů jako chemický přenašeč od jedné buňky (nebo skupiny buněk) pro jiné.

Nový!!: Bílkovina a Hormon · Vidět víc »

Inzulin

Inzulin hexamer, Human Inzulin (též insulin, inzulín, z lat. insula, ostrov) je hormon produkovaný B buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, který snižuje hladinu cukru v krvi.

Nový!!: Bílkovina a Inzulin · Vidět víc »

Keratin

intermediární filementa z keratinu; konfokální mikroskop Keratin (mimo vědu též rohovina) je stavební bílkovina řazená mezi skleroproteiny.

Nový!!: Bílkovina a Keratin · Vidět víc »

Klih

Klih v granulích Vodní lázeň na klih s dvojitým dnem Klih je druh lepidla, používaný pro lepení dřeva a papíru.

Nový!!: Bílkovina a Klih · Vidět víc »

Kolagen

kolagenová vlákna typu I v transmisním elektronovém mikroskopu Model krystalové struktury trojité šroubovice kolagenu Pro-Pro-Gly103 Kolagen je skleroprotein, extracelulární, ve vodě nerozpustná bílkovina, která je základní stavební hmotou pojivových tkání.

Nový!!: Bílkovina a Kolagen · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: Bílkovina a Kyselina sírová · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: Bílkovina a Ledvina · Vidět víc »

Linus Pauling

Linus Carl Pauling (28. února 1901 – 19. srpna 1994) byl americký kvantový chemik a biochemik, aktivista a autor.

Nový!!: Bílkovina a Linus Pauling · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Bílkovina a Metabolismus · Vidět víc »

Mitochondrie

matrix(transmisní elektronový mikroskop) Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických (např. lidských) buněk.

Nový!!: Bílkovina a Mitochondrie · Vidět víc »

Moč

Vzorek moči Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace).

Nový!!: Bílkovina a Moč · Vidět víc »

Močovina

Močovina, též diamid kyseliny uhličité, urea nebo karbamid je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku s funkčním vzorcem CO(NH2)2.

Nový!!: Bílkovina a Močovina · Vidět víc »

Močovinový cyklus

Schéma močovinového cyklu Močovinový cyklus, také ornitinový cyklus, je metabolickým cyklem, který pomáhá tělu zbavovat se nadbytečného dusíku.

Nový!!: Bílkovina a Močovinový cyklus · Vidět víc »

MRNA

Procesy související s mRNA mRNA je jednovláknová nukleová kyselina (RNA), která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu.

Nový!!: Bílkovina a MRNA · Vidět víc »

Myoglobin

Myoglobin - 3D Myoglobin je monomerický protein obsahující jeden globin a navázanou hemovou skupinu.

Nový!!: Bílkovina a Myoglobin · Vidět víc »

Myosin

Myosinová hlavička Myofibrily složené z aktinu a myosinu a tvořící jedno sarkomeru - schéma Myosin, někdy také myozin, je označení pro skupinu proteinů řazených mezi tzv.

Nový!!: Bílkovina a Myosin · Vidět víc »

N-formylmethionin

(''S'')-''N''-formylmethionin N-formylmethionin (fMet, systematický název (2S)-2-formylamino-4-(methylsulfanyl)butanová kyselina) je proteinogenní aminokyselina, kódovaná kodonem AUG (tzn. start kodon).

Nový!!: Bílkovina a N-formylmethionin · Vidět víc »

Neribozomální peptid

Gramicidin S, příklad neribozomálního peptidu, v tomto případě cyklický dekapeptid Neribozomální peptid je oligomerní peptid, který není syntetizován v ribozomu, ale pomocí jiných enzymatických buněčných komplexů (syntetáz).

Nový!!: Bílkovina a Neribozomální peptid · Vidět víc »

Oligomer

Oligomer v biologii a chemii označuje molekulu složenou z dvou až 10 menších podjednotek, tzv.

Nový!!: Bílkovina a Oligomer · Vidět víc »

Oligopeptidy

Oligopeptidy jsou peptidy s molekulou složenou z dvou až 10 molekul aminokyselin.

Nový!!: Bílkovina a Oligopeptidy · Vidět víc »

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

Nový!!: Bílkovina a Organismus · Vidět víc »

Pepsin

Pepsin Pepsin je trávicí enzym, který vzniká v žaludku většiny obratlovců.

Nový!!: Bílkovina a Pepsin · Vidět víc »

Peptidová vazba

Peptidová vazba, také peptidická vazba, je druhem kovalentní chemické vazby obsahující seskupení atomů –CO–NH–.

Nový!!: Bílkovina a Peptidová vazba · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Bílkovina a PH · Vidět víc »

Plastid

měříku příbuzného v optickém mikroskopu) jsou patrně nejznámějšími zástupci plastidů. Plastid je eukaryotická semiautonomní organela přítomná v buňkách rostlin a některých dalších eukaryotických organismů (zejména různých řas).

Nový!!: Bílkovina a Plastid · Vidět víc »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označení pro peptidový biopolymer složený z více než 10 aminokyselin.

Nový!!: Bílkovina a Polypeptid · Vidět víc »

Proteáza

Proteáza (též proteináza či peptidáza) je skupina enzymů, které štěpí proteiny (bílkoviny).

Nový!!: Bílkovina a Proteáza · Vidět víc »

Proteolýza

Trypsin, proteáza rozkládající bílkovinnou stravu v dvanáctníku Proteolýza je částečná nebo úplná degradace proteinů (na menší proteiny, příp. peptidy či jednotlivé aminokyseliny).

Nový!!: Bílkovina a Proteolýza · Vidět víc »

Protilátka

Protilátka (imunoglobulin) je protein, který je schopen jako součást imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle.

Nový!!: Bílkovina a Protilátka · Vidět víc »

Pyrolysin

Pyrolysin (zkratka Pyl nebo O) je zvláštní proteinogenní aminokyselina, která se v určitých výjimečných případech zařazuje do bílkoviny vyráběné na ribozomu v procesu translace.

Nový!!: Bílkovina a Pyrolysin · Vidět víc »

Růstový hormon

Růstový hormon (somatotropní hormon, STH, GH) je protein s nízkou molekulovou hmotností (21 500), skládající se ze 191 aminokyselin.

Nový!!: Bílkovina a Růstový hormon · Vidět víc »

Receptor

Trans-membránový receptor: E-vnější mezibuněčný prostor, P-Cytoplazmatická membrána, I-vnitrobuněčný prostor V biochemii je receptor (přijímač, přenašeč) bílkovina umístěná na cytoplazmatické membráně, nebo v cytoplazmě či buněčném jádře, která se váže na specifické molekuly (ligandy), jako neurotransmitery, hormony nebo ostatní látky, a spouští buněčnou odezvu na tyto ligandy.

Nový!!: Bílkovina a Receptor · Vidět víc »

Relativní molekulová hmotnost

Relativní molekulová hmotnost (též poměrná molekulová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti molekuly a atomové hmotnostní konstanty.

Nový!!: Bílkovina a Relativní molekulová hmotnost · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: Bílkovina a Ribozom · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Bílkovina a Sacharidy · Vidět víc »

Selenocystein

Selenocystein je zvláštní neesenciální proteinogenní aminokyselina podobná cysteinu, ale na rozdíl od něj má místo atomu síry atom selenu.

Nový!!: Bílkovina a Selenocystein · Vidět víc »

Skládání proteinů

Protein před a po složení do správného prostorového uspořádání. Skládání proteinů je proces, při kterém primární struktura proteinu zaujímá stabilní prostorové uspořádání (konformaci).

Nový!!: Bílkovina a Skládání proteinů · Vidět víc »

Slinivka břišní

Pankreas in situ Slinivka břišní čili pankreas (z lat. pancreas) je šedě růžová laločnatá žláza připomínající velkou slinnou žlázu a řadí se mezi orgány trávicí soustavy.

Nový!!: Bílkovina a Slinivka břišní · Vidět víc »

Srážení (chemie)

Schéma srážení Srážení či precipitace je reakce, při níž v roztoku vzniká jedna nebo více pevných látek (známých jako sraženina čili precipitát).

Nový!!: Bílkovina a Srážení (chemie) · Vidět víc »

Supramolekulární chemie

Supramolekulární chemie je obor chemie, který se zaměřuje na nekovalentní vazebné interakce molekul.

Nový!!: Bílkovina a Supramolekulární chemie · Vidět víc »

Symetrie

Symetrie je jeden z ústředních pojmů vědy, zejména pak teoretické fyziky, matematiky a geometrie 20.

Nový!!: Bílkovina a Symetrie · Vidět víc »

Syntéza mastných kyselin

Syntéza mastných kyselin je proces, při němž vznikají mastné kyseliny prodlužováním acetylkoenzymu A. Proces je v zásadě podobný beta-oxidaci, ale enzymatický aparát, buněčná lokalizace i detaily jednotlivých reakcí se liší.

Nový!!: Bílkovina a Syntéza mastných kyselin · Vidět víc »

Tenké střevo

Tenké střevo označuje číslo 4 Tenké střevo je část trávicí trubice mezi žaludkem a tlustým střevem, kde dochází ke konečné fázi trávení a ke vstřebávání většiny živin.

Nový!!: Bílkovina a Tenké střevo · Vidět víc »

Testosteron

léková forma Testosteron je steroidní hormon ze skupiny androgenů.

Nový!!: Bílkovina a Testosteron · Vidět víc »

Transferin

Transferin (Tf, též transferrin) je B1 globulin.

Nový!!: Bílkovina a Transferin · Vidět víc »

Transkripční faktor

Transkripční faktor p53 v komplexu s DNA Transkripční faktor je termín užívaný pro jakýkoliv protein, který má schopnost spouštět či jinak regulovat transkripci DNA.

Nový!!: Bílkovina a Transkripční faktor · Vidět víc »

Transkripce (DNA)

Vlákno DNA, od něhož vybíhají jednotlivé provazce právě vznikající ribozomální RNA(elektronový mikroskop, 40 000x) Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

Nový!!: Bílkovina a Transkripce (DNA) · Vidět víc »

Translace (biologie)

Diagram zachycující translaci (anglicky) Translace je sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese).

Nový!!: Bílkovina a Translace (biologie) · Vidět víc »

Trávení

Trávení (digesce), někdy také zažívání, je metabolický biochemický proces, jehož cílem je získání živin z potravy.

Nový!!: Bílkovina a Trávení · Vidět víc »

TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

Nový!!: Bílkovina a TRNA · Vidět víc »

Trypsin

Trypsin je trávicí enzym, který se vyskytuje v dvanáctníku.

Nový!!: Bílkovina a Trypsin · Vidět víc »

Vlas

pokožka''sebum'' – kožní maz''follicle'' – vlasový folikul''sebaceous gland'' – potní žláza Vlas a chlup jsou označení pro dva anatomicky téměř totožné útvary tvořené keratinem.

Nový!!: Bílkovina a Vlas · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Bílkovina a Vodíková vazba · Vidět víc »

Xantoproteinová reakce

Xantoproteinová reakce Xantoproteinová reakce je reakce používaná pro důkaz bílkovin.

Nový!!: Bílkovina a Xantoproteinová reakce · Vidět víc »

1819

1819 (MDCCCXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Bílkovina a 1819 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Bílkoviny, Kvartérní struktura bílkovin, Kvartérní struktura proteinů, Metabolismus bílkovin, Primární struktura bílkovin, Primární struktura proteinů, Protein, Proteiny, Sekundární struktura bílkovin, Sekundární struktura proteinů, Strukturní motiv, Terciární struktura bílkovin, Terciární struktura proteinů.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »