Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Bůh

Index Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

74 vztahy: Agnosticismus, Alláh, Anselm z Canterbury, Arabština, Ateismus, Aton, Atribut, Židé, Blaise Pascal, Bohyně, Buddhismus, Bytost, Deismus, Demiurg, Dobro, Etymologie, Existence, Fenomén, Fyzikální konstanty, Gautama Buddha, Hebrejština, Hospodin, Imanence, Indie, Islám, JHVH, Judaismus, Karl Marx, Kauzalita, Křesťanství, Komplexita, Kontingence, Láska, Ludwig Feuerbach, Majestátní plurál, Množné číslo, Moře, Monoteismus, Moudrost, Nadčlověk, Náboženství, Nesmrtelnost, Occamova břitva, Ontologický důkaz existence Boha, Panteismus, Přirozená teologie, Přirozenost, Pohanství, Pojem, Polobůh, ..., Polyteismus, Pradžňápáramitá sútra, Prožitek blízké smrti, Rouhání, Sanskrt, Scholastika, Semitské jazyky, Sigmund Freud, Skepticismus, Spravedlnost, Tóra, Teismus, Teleologie, Teodicea, Teologie, Teorie vzniku Tóry, Théraváda, Tomáš Akvinský, Transcendence, Válka, Vůle, Vesmír, Zeus, Zlo. Rozbalte index (24 více) »

Agnosticismus

Thomas Henry Huxley, autor a zastánce termínu agnosticismus v r. 1857, tři roky před tím, než se začal zabývat konceptem agnosticismu. Agnosticismus je názor, že pravdivost některých tvrzení, zejména těch, která se týkají existence či neexistence jakéhokoliv boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž platí i pro další, zejména náboženská a metafyzická tvrzení.

Nový!!: Bůh a Agnosticismus · Vidět víc »

Alláh

Alláh (česky Bůh), je označení pro nejvyšší bytost v islámu.

Nový!!: Bůh a Alláh · Vidět víc »

Anselm z Canterbury

Svatý Anselm z Canterbury rytina ze 17. stol. Svatý Anselm z Canterbury (1033 nebo 1034 Aosta v severní Itálii – 21. dubna 1109 Canterbury), byl opat, arcibiskup v Canterbury, teolog a filosof, jeden ze zakladatelů scholastiky a člen řádu svatého Benedikta.

Nový!!: Bůh a Anselm z Canterbury · Vidět víc »

Arabština

Arabština (al-Lughat Al-Arabíja) je semitský jazyk.

Nový!!: Bůh a Arabština · Vidět víc »

Ateismus

Symbol ateismu dle Atheist Alliance International Ateismus (z řeckého α, a záporná předpona + θέος, theos bůh), bezbožnost, život bez Boha či bohů, se obvykle chápe v širokém smyslu jako absence víry v Boha či duchovní bytosti nemateriální, nesvětské povahy či podstaty neboli přesvědčení o neexistenci boha a bohů, zázraků, nadpřirozena, případně nehmotné duchovní oblasti vůbec - filozofický materialismus.

Nový!!: Bůh a Ateismus · Vidět víc »

Aton

Panovník Achnaton a jeho rodina uctívají Atona znázorněného v podobě sluneční koule Aton (vyslovováno snad „Jati“, v překladu z egyptštiny „Sluneční koule“, méně přesně „Sluneční kotouč/disk“) byl ve starověkém Egyptě pojem doložený od 3. tisíciletí př. n. l. pro Slunce jako fyzický jev – označuje jej jako viditelné nebeské těleso způsob existence, projevování se a manifestace slunečních bohů.

Nový!!: Bůh a Aton · Vidět víc »

Atribut

Atribut (z lat. ad-tribuere, přidělovat, připisovat, přisuzovat) je rozlišovací rys, podstatná vlastnost nějakého objektu.

Nový!!: Bůh a Atribut · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Bůh a Židé · Vidět víc »

Blaise Pascal

Blaise Pascal (19. června 1623 Clermont – 19. srpna 1662 Paříž) byl francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof.

Nový!!: Bůh a Blaise Pascal · Vidět víc »

Bohyně

Slovo bohyně má více významů.

Nový!!: Bůh a Bohyně · Vidět víc »

Buddhismus

Hong Kongu Buddhy, 1.–2. století n. l. Kolo Dharmy - jeden ze symbolů buddhismu Buddhismus dnes označuje širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha, což znamená "probuzený".

Nový!!: Bůh a Buddhismus · Vidět víc »

Bytost

Bytost je jedinec jevící známky života a vlastního myšlení.

Nový!!: Bůh a Bytost · Vidět víc »

Deismus

Deismus (z latinského deus – Bůh) je souhrnné označení pro různé náboženské a světové názory, které vznikly racionalistickou kritikou křesťanství v 17.

Nový!!: Bůh a Deismus · Vidět víc »

Demiurg

Demiurg (řec. démiurgos, umělec, řemeslník) je v Platónově dialogu Timaios jakýsi architekt, který buduje Vesmír podle vzoru světa idejí.

Nový!!: Bůh a Demiurg · Vidět víc »

Dobro

Dobro je obecný pojem, odvozený od hodnotícího slova „dobrý“.

Nový!!: Bůh a Dobro · Vidět víc »

Etymologie

Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov.

Nový!!: Bůh a Etymologie · Vidět víc »

Existence

Existence (z latinského existentia TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa contra Gentiles, IV, c. 29, n. 3655. To, co existuje, lze popsat také jako to, co je nadáno vlastní činností: Středověká filosofie rozvinula protiklad existence jako aktuálního bytí zde a podstaty, esence, jako ideálního a obecného určení bytosti či jsoucna. Tento strom zde je jednotlivou existence (moderně řečeno výskytem) esence stromu. I v Hegelově filosofii je existence zvnějšněním podstaty ducha. V moderní filosofii přechází důraz na jednotlivou, konkrétní existence, zejména člověka (S. Kierkegaard). Právě lidská (tj. naše) existence je východiském veškerého poznání, zkušenosti, ale i usilování (intence, E. Husserl) a svobody. Existence člověka přitom není jen nějakým „výskytem“ předmětu (M. Heidegger), nýbrž pobytem (Dasein), údělem bytosti, jíž na jejím bytí záleží a která ví, že je konečná, smrtelná. Existence není izolovaný a svrchovaný „subjekt“, nýbrž je pobytem na světě, který přehlíží, přičítá si svoji minulost a je neustálou starostí o budoucí. Dramatičnost lidské existence jako prázdné svobody ke tvoření sebe sama zdůrazní existencialismus (Sartre, Camus), současná filosofie staví do popředí otázky odpovednosti, existence jako východiska vztahů ke druhému („já a ty“, M. Buber) a etiky vůbec (E. Lévinas).

Nový!!: Bůh a Existence · Vidět víc »

Fenomén

Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam.

Nový!!: Bůh a Fenomén · Vidět víc »

Fyzikální konstanty

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Nový!!: Bůh a Fyzikální konstanty · Vidět víc »

Gautama Buddha

Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama (přibližně 564/3 př. n. l. Kapilavastu /v páli Kapilavatthu/ nebo v Lumbiní – podle legendy zemřel 13. října 484/3 př. n. l. Kušinagara /v páli Kusinára/, podle théravádové tradice žil v letech 623–543 př. n. l.) je zakladatel buddhismu.

Nový!!: Bůh a Gautama Buddha · Vidět víc »

Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Nový!!: Bůh a Hebrejština · Vidět víc »

Hospodin

Hospodin je nepřesný český výraz, který překladatelé používají jako náhradu za osobní jméno křesťanského monoteistického (tedy jediného) Boha.

Nový!!: Bůh a Hospodin · Vidět víc »

Imanence

Imanence (z latinského „in-manere“) označuje to, co nepřesahuje, nýbrž zůstává, trvá, je obsaženo uvnitř.

Nový!!: Bůh a Imanence · Vidět víc »

Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika (Republic of India; भारत गणराज्य, Bhárat ganarádžja), je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Nový!!: Bůh a Indie · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Bůh a Islám · Vidět víc »

JHVH

Tetragrammaton JHVH (יהוה) jsou čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton, τετραγράμματον), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jméno boží.

Nový!!: Bůh a JHVH · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Bůh a Judaismus · Vidět víc »

Karl Marx

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx (5. května 1818 Trevír – 14. března 1883 Londýn) byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.

Nový!!: Bůh a Karl Marx · Vidět víc »

Kauzalita

Kauzalita (z lat. causa, příčina) znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem.

Nový!!: Bůh a Kauzalita · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Bůh a Křesťanství · Vidět víc »

Komplexita

Komplexita nebo komplexnost (z lat. complexus, objetí, shrnutí) znamená složitost, přesněji míru složitosti nějakého komplexního systému.

Nový!!: Bůh a Komplexita · Vidět víc »

Kontingence

Kontingence (z latinského contingit, stává se, přihodilo se) je nahodilost, vlastnost jevů, vztahů a věcí, které mohou, ale nemusejí být, a v důsledku toho také vznikají, mění se a zanikají.

Nový!!: Bůh a Kontingence · Vidět víc »

Láska

Srdce je v západní kultuře chápáno jako symbol lásky Novomanželé Láska je především vztah k životu, k sobě samému a ke všemu, co je součástí života.

Nový!!: Bůh a Láska · Vidět víc »

Ludwig Feuerbach

Nápis na jeho náhrobku na hřbitově 'Johannisfriedhof' (Norimberk) Ludwig Andreas Feuerbach (28. července 1804 Landshut, Bavorsko – 13. září 1872 Norimberk) byl německý materialistický filozof a antropolog.

Nový!!: Bůh a Ludwig Feuerbach · Vidět víc »

Majestátní plurál

Majestátní plurál (lat. pluralis majestatis nebo též plural maiestaticus, pluralis maiestaticus), někdy též královský plurál, je způsob, kdy panovník nebo jiný vysoce postavený představitel státu nebo církve o sobě hovoří v množném čísle (my namísto já).

Nový!!: Bůh a Majestátní plurál · Vidět víc »

Množné číslo

Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus.

Nový!!: Bůh a Množné číslo · Vidět víc »

Moře

Dánsku Moře je velká plocha slané či brakické vody, spojená se světovým oceánem.

Nový!!: Bůh a Moře · Vidět víc »

Monoteismus

Monoteismus (možno též psát i jako monotheismus či monoteizmus) neboli jednobožství je forma náboženství, podle níž existuje a má být lidmi uctíván pouze jediný Bůh.

Nový!!: Bůh a Monoteismus · Vidět víc »

Moudrost

Paolo Veronese: Moudrost a síla (Kolem 1580, New York) Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu i člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu v rozhodování a jednání.

Nový!!: Bůh a Moudrost · Vidět víc »

Nadčlověk

Nadčlověk je ústřední pojem vrcholného období filosofie Friedricha Nietzscheho, zejména v knize Tak pravil Zarathustra.

Nový!!: Bůh a Nadčlověk · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Bůh a Náboženství · Vidět víc »

Nesmrtelnost

Jin a jang jsou symbolem věčnosti Jako nesmrtelnost se označuje nemožnost úmrtí, věčný život ve fyzické nebo spirituální formě.

Nový!!: Bůh a Nesmrtelnost · Vidět víc »

Occamova břitva

Occamova (Ockhamova) břitva je princip logické úspornosti, od 19.

Nový!!: Bůh a Occamova břitva · Vidět víc »

Ontologický důkaz existence Boha

Ontologický důkaz existence Boha nebo přesněji ontologický argument je myšlenkový postup, který chce filosoficky zdůvodnit víru v Boha tím, že dokáže jeho existenci.

Nový!!: Bůh a Ontologický důkaz existence Boha · Vidět víc »

Panteismus

Panteismus nebo pantheismus (řec. (pan).

Nový!!: Bůh a Panteismus · Vidět víc »

Přirozená teologie

Přirozená teologie je nauka, která je součástí metafyziky a zabývá se rozumovou stránkou existence Boha, zejména pak rozumovými důkazy Boží existence, které formulovali Anselm z Canterbury a Tomáš Akvinský.

Nový!!: Bůh a Přirozená teologie · Vidět víc »

Přirozenost

Přirozenost (řecky fysis, lat. natura, srov. s českým nátura) je podstata, trvalá struktura jsoucna, pokud je základem či pevnou součástí jeho chování.

Nový!!: Bůh a Přirozenost · Vidět víc »

Pohanství

Athéně Pohanství neboli paganismus (od latinského slova paganus, což znamená „venkovský“) je s pejorativním nádechem užívaný výraz především v křesťanské kultuře v podstatě pro veškerá mimo-křesťanská a před-křesťanská polyteistická náboženství vyznávaná zejména v oblasti Evropy a Blízkého východu.

Nový!!: Bůh a Pohanství · Vidět víc »

Pojem

Pojem (od pojímat) nebo také koncept je souhrnná myšlenková představa pro celou třídu obdobných jevů a skutečností, předmětů i abstraktních témat.

Nový!!: Bůh a Pojem · Vidět víc »

Polobůh

Polobůh je označení pro mytologickou postavu, napůl bůh, napůl člověk.

Nový!!: Bůh a Polobůh · Vidět víc »

Polyteismus

římského náboženství, tj. ''Dii Consentes'',1. století př. n. l. Polyteismus (z řec. polys, mnohý a theos, bůh), česky mnohobožství, je moderní souhrnné označení pro náboženství, v nichž se uctívá více bohů a božstev.

Nový!!: Bůh a Polyteismus · Vidět víc »

Pradžňápáramitá sútra

Pradžňápáramitá Pradžňápáramitá sútra (v dévanágarí प्रज्ञा पारमिता; čínsky 般若波羅蜜多經 / 般若波罗蜜多经  Bānruò bōluómìduō jīng), též Mahápradžňápáramitásútra, označuje specifický druh mahájánových súter.

Nový!!: Bůh a Pradžňápáramitá sútra · Vidět víc »

Prožitek blízké smrti

Prožitek blízké smrti (neboli NDE - Near-Death Experience) nemá všeobecně přijímanou definici.

Nový!!: Bůh a Prožitek blízké smrti · Vidět víc »

Rouhání

Rouhání neboli blasfemie (z řec. βλασφημία bezbožné či rouhavé slovo) je hrubá urážka nebo jakékoliv znevážení Boha nebo jiné osoby požívající náboženské úcty, nehodného používání svatých jmen, špatné smýšlení, zlehčování; zpravidla je spácháno slovy, může však být spácháno i jinak (např. posunkem a chováním).

Nový!!: Bůh a Rouhání · Vidět víc »

Sanskrt

Sanskrt, v písmu dévanágarí संस्कृतम्, v transliteraci saṃskṛtam či saṁskr̥tam, v české transkripci samskrtam/sanskrtam, je jeden z nejstarších starých jazyků.

Nový!!: Bůh a Sanskrt · Vidět víc »

Scholastika

Pojem scholastika vychází z latinského slova scholasticus (resp. řeckého σχολαστικός), což znamená „školský, patřící škole“, popř.

Nový!!: Bůh a Scholastika · Vidět víc »

Semitské jazyky

Semitské jazyky je samostatná podskupina afroasijských jazyků.

Nový!!: Bůh a Semitské jazyky · Vidět víc »

Sigmund Freud

Sigmund Freud (6. května 1856, Příbor – 23. září 1939, Londýn), rodným jménem Sigismund Šlomo Freud, byl lékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy.

Nový!!: Bůh a Sigmund Freud · Vidět víc »

Skepticismus

Skepticismus (z řeckého slova skeptomai –„pochybuji“) je blízký agnosticismu a nihilismu.

Nový!!: Bůh a Skepticismus · Vidět víc »

Spravedlnost

Alegorie spravedlnosti, Biel, Švýcarsko Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo.

Nový!!: Bůh a Spravedlnost · Vidět víc »

Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

Nový!!: Bůh a Tóra · Vidět víc »

Teismus

V obecném smyslu je teismus označením pro náboženský systém, který je orientován alespoň na jedno božstvo.

Nový!!: Bůh a Teismus · Vidět víc »

Teleologie

Teleologie (řecky: telos, cíl, účel – pozor, nezaměňovat s teologií) znamená.

Nový!!: Bůh a Teleologie · Vidět víc »

Teodicea

(Kolem 1700) Teodicea (z franc. théodicée, od řec. theos, Bůh a dikaios, spravedlivý) znamená ospravedlnění Boha.

Nový!!: Bůh a Teodicea · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Bůh a Teologie · Vidět víc »

Teorie vzniku Tóry

Teorie vzniku Tóry se zabývají otázkou, jak vznikla Tóra jako velmi komplexní a složitý literární celek.

Nový!!: Bůh a Teorie vzniku Tóry · Vidět víc »

Théraváda

Thajsku Théraváda (sans. Sthaviraváda) doslova znamená „učení starších“.

Nový!!: Bůh a Théraváda · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Bůh a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Transcendence

Transcendence (z lat. transcendó, překračuji, přesahuji) označuje přesahování, překračování toho, co je bezprostředně dáno, například jako smyslová skutečnost.

Nový!!: Bůh a Transcendence · Vidět víc »

Válka

Unie a jižanskými separatisty Městské boje za druhé světové války Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí.

Nový!!: Bůh a Válka · Vidět víc »

Vůle

Vůle může být.

Nový!!: Bůh a Vůle · Vidět víc »

Vesmír

datum přístupu.

Nový!!: Bůh a Vesmír · Vidět víc »

Zeus

Zeus (starověký řecký Ζεύς; moderní řecký Δίας; skloňování Dia, Diovi, Die, Diem) je nejvyšší z bohů řecké mytologie.

Nový!!: Bůh a Zeus · Vidět víc »

Zlo

Zlo je teologický pojem označují všeobecně jakoukoli negaci.

Nový!!: Bůh a Zlo · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Bohové, Božstvo, Boží jméno.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »