Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Babylonské zajetí

Index Babylonské zajetí

babylonské říše na počátku 7. století př. n. l. (tmavě zelená) Babylonské zajetí (též babylonský exil či vyhnanství) je označení pro deportaci a exil Židů z judského království do Babylónu za vlády Nabukadnesara II. na počátku 6. století př. n. l..

52 vztahy: Achazjáš (Judsko), Arabové, Aramejské písmo, Aristokracie, Asýrie, Autonomie, Šalomounův chrám, Židé, Babylón, Babylonie, Chizkijáš, David (biblická postava), Deportace, Deuteronomium, Druhý chrám, Edikt, Exil, Ezdráš, Gerizim, Hebrejské písmo, Izrael, Izraelské království, Jóšijáš, Jójakím, Jójakín, Jeremjáš, Jeruzalém, Jeruzalémský chrám, JHVH, Judaismus, Judské království, Judsko, Karchemiš, Kýros II., Kněz, Kniha Nehemjáš, Megido, Nebukadnesar II., Neko II., Perská říše, Samaritáni, Soudce, Starověké dějiny Židů, Starověký Egypt, Zemědělství, 458 př. n. l., 539 př. n. l., 587 př. n. l., 590–599 př. n. l., 6. století př. n. l., ..., 609–600 př. n. l., 7. století př. n. l.. Rozbalte index (2 více) »

Achazjáš (Judsko)

Achazjáš (hebrejsky:, Achazjahu), v českých překladech Bible přepisováno též jako Achaziáš či Ochoziáš, byl šestým králem samostatného Judského království.

Nový!!: Babylonské zajetí a Achazjáš (Judsko) · Vidět víc »

Arabové

arabského světa, souboru zemí s většinou arabského obyvatelstva Arabové jsou etnická skupina semitského původu rozšířená především v severní Africe a na Blízkém východě.

Nový!!: Babylonské zajetí a Arabové · Vidět víc »

Aramejské písmo

Aramejské písmo vzniklo v první polovině 1.

Nový!!: Babylonské zajetí a Aramejské písmo · Vidět víc »

Aristokracie

Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.

Nový!!: Babylonské zajetí a Aristokracie · Vidět víc »

Asýrie

Asýrie je označení pro území severní Mezopotámie v dnešním Iráku (horní tok řeky Tigris), v širším smyslu pak pojmenování významného starověkého státního útvaru, jenž zvláště od 9. do 7. století př. n. l. hrál dominantní roli na Předním východě.

Nový!!: Babylonské zajetí a Asýrie · Vidět víc »

Autonomie

Autonomie (z řec. autonomos, řídící se vlastními zákony, a autonomia, politická nezávislost) je stav určitého společenství nebo jednotlivce, pokud se řídí pravidly a zákony, které si sám dává nebo dobrovolně přijímá.

Nový!!: Babylonské zajetí a Autonomie · Vidět víc »

Šalomounův chrám

Náčrt představy Šalomounova chrámu Šalomounův chrám (Bejt ha-mikdaš), známý také jako První chrám, je podle Bible prvním židovským chrámem v Jeruzalémě.

Nový!!: Babylonské zajetí a Šalomounův chrám · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Babylonské zajetí a Židé · Vidět víc »

Babylón

Babylon v současnosti Babylón neboli Brána boží (z akkad. Bab-ilu), bez diakritiky Babylon, řecky Βαβυλών, v Bibli (Genesis a Žalmy) též Bábel (znamená „zmatek“), bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše.

Nový!!: Babylonské zajetí a Babylón · Vidět víc »

Babylonie

Horní část stély s Chammurapiho zákoníkem Babylonie je název jižní části Mezopotámie v dnešním Iráku, v širším smyslu pak označení dvou významných starověkých říší na Předním východě – říše starobabylonské a říše novobabylonské.

Nový!!: Babylonské zajetí a Babylonie · Vidět víc »

Chizkijáš

Chizkijáš (hebrejsky:, Chizkijahu, případně, Jechizkijahu), v českých překladech Bible přepisováno též jako Ezechjáš či Ezechiáš, byl z Davidovské dynastie v pořadí dvanáctý král samostatného Judského království.

Nový!!: Babylonské zajetí a Chizkijáš · Vidět víc »

David (biblická postava)

David byl podle Bible druhým Hospodinem pomazaným králem sjednoceného Izraele a panoval patrně v letech 1013-973 př.

Nový!!: Babylonské zajetí a David (biblická postava) · Vidět víc »

Deportace

Deportace je původně trest nuceného a doživotního vystěhování na vzdálené a odlehlé místo, například na ostrov.

Nový!!: Babylonské zajetí a Deportace · Vidět víc »

Deuteronomium

Deuteronomium, hebrejsky דְּבָרִים Devarim („Slova“) (někdy též nazývána 5. kniha Mojžíšova) je pátou knihou Starého zákona.

Nový!!: Babylonské zajetí a Deuteronomium · Vidět víc »

Druhý chrám

Izraelském muzeu v Jeruzalémě Druhý chrám (בית המקדש v překladu „svatý dům“) je označení druhého z židovských jeruzalémských chrámů.

Nový!!: Babylonské zajetí a Druhý chrám · Vidět víc »

Edikt

Edikt (z lat. edicere vyřknout, zvěstovat) označuje původně v římském právu veřejné prohlášení úředníka (magistratus), jehož účinnost byla omezena dobou jeho úřadu.

Nový!!: Babylonské zajetí a Edikt · Vidět víc »

Exil

Exil (z latinského exilium - vyhnanství a exul - vypovězený) znamenal původně trest vypovězení, dnes znamená stav člověka nebo skupiny exulantů, lidí, kteří museli opustit svou vlast v důsledku vypovězení, vyhnání, odsunu, deportace, ztráty občanství, a to zejména z důvodů politického, národnostního, rasového či náboženského pronásledování.

Nový!!: Babylonské zajetí a Exil · Vidět víc »

Ezdráš

(''Codex Amiatinus'', kolem 700) Ezdráš (z latinského Esdras,: עזרא, Ezra) byl židovský kněz a písař, vysoký úředník na perském dvoře, pověřený organizovat návrat Židů do Jeruzaléma kolem roku 458 př. n. l. S jeho jménem je spojena biblická Kniha Ezdráš.

Nový!!: Babylonské zajetí a Ezdráš · Vidět víc »

Gerizim

Gerizim (Džebel et Tur), též přepisováno jako Gerizím či Garizim, je hora v Samařsku na Západním břehu Jordánu.

Nový!!: Babylonské zajetí a Gerizim · Vidět víc »

Hebrejské písmo

vokalizovaný text (dole) Hebrejské písmo je písmo, jímž se zaznamenává hebrejština, jidiš a ladino.

Nový!!: Babylonské zajetí a Hebrejské písmo · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Babylonské zajetí a Izrael · Vidět víc »

Izraelské království

Izraelské království (někdy také „severní království“ oproti „jižnímu“ judskému) je státní útvar, který existoval mezi lety 930–722 př.

Nový!!: Babylonské zajetí a Izraelské království · Vidět víc »

Jóšijáš

Jóšijáš (hebrejsky:, Jo'šijahu), v českých překladech Bible přepisováno též jako Josijáš, Jošiáš či Joziáš, byl z Davidovské dynastie v pořadí patnáctý král samostatného Judského království.

Nový!!: Babylonské zajetí a Jóšijáš · Vidět víc »

Jójakím

Jójakím (hebrejsky:, Jehojakim), v českých překladech Bible přepisováno též jako Jojakim či Joakim, byl z Davidovské dynastie v pořadí sedmnáctý král samostatného Judského království.

Nový!!: Babylonské zajetí a Jójakím · Vidět víc »

Jójakín

Jójakín (hebrejsky:, Jehojachin), v českých překladech Bible přepisováno též jako Joakin, Joachin či Jehojakin, byl z Davidovské dynastie v pořadí osmnáctý král samostatného Judského království.

Nový!!: Babylonské zajetí a Jójakín · Vidět víc »

Jeremjáš

Ilja Repin: Jeremjáš naříkající nad zničením Jeruzaléma (1870) Jeremjáš (hebr. יִרְמְיָהוּ Jirmejahu, nebo יִרְמְיָה Jirmeja), syn Chilkijášův, byl starozákonní prorok.

Nový!!: Babylonské zajetí a Jeremjáš · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Babylonské zajetí a Jeruzalém · Vidět víc »

Jeruzalémský chrám

Jeruzalémský chrám (hebrejsky בֵית הַמִקדַשֹ, bét(t se vyslovuje jako anglické the)/ ha-mikdaš, dosl. „dům svatosti, posvěcení“, Svatyně) byl centrem náboženského kultu izraelského lidu mezi 10. stol. př. n. l. a 1. stoletím n. l. Chrám stál v Jeruzalémě na chrámové hoře a sloužil jako místo, kde se obětovaly oběti a kde bylo centrum aktivity kněží a levitů.

Nový!!: Babylonské zajetí a Jeruzalémský chrám · Vidět víc »

JHVH

Tetragrammaton JHVH (יהוה) jsou čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton, τετραγράμματον), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jméno boží.

Nový!!: Babylonské zajetí a JHVH · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Babylonské zajetí a Judaismus · Vidět víc »

Judské království

Judské království byl státní útvar, jenž existoval mezi lety 930-586 př.

Nový!!: Babylonské zajetí a Judské království · Vidět víc »

Judsko

Judské hory Judsko (případně také Judea, (יהודה, Jehuda; Ιουδαία, Ioudaía; Iudæa) je hornatá jižní část historické Země izraelské (Erec Jisra'el). V současné době se toto území dělí mezi Stát Izrael a Palestinskou autonomii. Název Judea je řecká a latinská varianta jména Juda, které původně označovalo teritorium kmene stejného jména a později i starověké Judské království. V hebrejštině Jehuda odkazuje na velkou část jižního Izraele a západního břehu, nebo též součást Judeje a Samaří odkazující výslovně na Západní břeh oblasti na jih od Jeruzaléma.

Nový!!: Babylonské zajetí a Judsko · Vidět víc »

Karchemiš

Karchemiš (chetitsky: Kargamiš; řecky: Εὔρωπος; Latinsky: Europus) bylo důležitým starověkým městem za mitannské i chetitské říše a rozkládalo se na dnešní hranici mezi Tureckem a Sýrií.

Nový!!: Babylonské zajetí a Karchemiš · Vidět víc »

Kýros II.

Kýros II.

Nový!!: Babylonské zajetí a Kýros II. · Vidět víc »

Kněz

(Karnak) Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi.

Nový!!: Babylonské zajetí a Kněz · Vidět víc »

Kniha Nehemjáš

Biblická kniha Nehemjáš (Nechemja) je v pořadí šestnáctá kniha hebrejských písem Starého zákona.

Nový!!: Babylonské zajetí a Kniha Nehemjáš · Vidět víc »

Megido

Megido (hebrejsky מגידו) bylo starověké město a v letech 1800-600 př.

Nový!!: Babylonské zajetí a Megido · Vidět víc »

Nebukadnesar II.

Nebukadnesar II., také Nebukadnecar, Nebukadresar, zast.

Nový!!: Babylonské zajetí a Nebukadnesar II. · Vidět víc »

Neko II.

Neko II. (řecky Νεκως – Nekós nebo Νεχαο – Nechao) byl panovník 26. dynastie ve starověkém Egyptě v Pozdní době.

Nový!!: Babylonské zajetí a Neko II. · Vidět víc »

Perská říše

Persepole, centra původní Perské říše Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu.

Nový!!: Babylonské zajetí a Perská říše · Vidět víc »

Samaritáni

Samaritáni (hebrejsky: שומרונים, Šomronim; sg. שומרון, Šomron) jsou nábožensko-etnickou skupinou v Izraeli a na autonomních palestinských územích.

Nový!!: Babylonské zajetí a Samaritáni · Vidět víc »

Soudce

Americký soudce hovoří k advokátovi Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních.

Nový!!: Babylonské zajetí a Soudce · Vidět víc »

Starověké dějiny Židů

Starověké dějiny Židů lze vymezit těmito mezníky: první zmínky o izraelském národě ve 13. století př. n. l. na jedné straně a islámskou expanzí na počátku 7. století n. l. na druhé straně.

Nový!!: Babylonské zajetí a Starověké dějiny Židů · Vidět víc »

Starověký Egypt

Hlavní centra starověkého Egypta Gíze jsou dnes nejznámějšími symboly staroegyptské civilizace Starověký Egypt byl jedna z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě.

Nový!!: Babylonské zajetí a Starověký Egypt · Vidět víc »

Zemědělství

orbě Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat).

Nový!!: Babylonské zajetí a Zemědělství · Vidět víc »

458 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Babylonské zajetí a 458 př. n. l. · Vidět víc »

539 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 544 543 542 541 540 – 539 př.

Nový!!: Babylonské zajetí a 539 př. n. l. · Vidět víc »

587 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 592 591 590 589 588 – 587 př.

Nový!!: Babylonské zajetí a 587 př. n. l. · Vidět víc »

590–599 př. n. l.

Alkaios na obraze Lawrence Alma-Tadema (1881). Staletí: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 600–609 590–599 589 588 587 586 585.

Nový!!: Babylonské zajetí a 590–599 př. n. l. · Vidět víc »

6. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Babylonské zajetí a 6. století př. n. l. · Vidět víc »

609–600 př. n. l.

Staletí: 8. století př. n. l. - 7. století př. n. l. - 6. století př. n. l. Roky: 619 - 610 609 - 600 599 598 597 596 595 ----.

Nový!!: Babylonské zajetí a 609–600 př. n. l. · Vidět víc »

7. století př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Babylonské zajetí a 7. století př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Babylonské vyhnanství, Babylonské zajetí Židů, Babylonský exil, Babylónské vyhnanství, Babylónské zajetí, Babylónské zajetí Židů, Babylónský exil.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »