Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Benzen

Index Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

96 vztahy: Anilin, Antracen, Areny, Atom, Čechy, Česko, Benzín, Bezvědomí, Bitva na Bílé hoře, Bolest hlavy, Chemická sloučenina, Chudokrevnost, Cyklohexan, Debye, Dehet, Dehydrogenace, Dekarboxylace, Destilace, Dvojná vazba (chemie), Eilhard Mitscherlich, Elektron, Emigrace, Ethyn, Fenol, Fenyl, Frakční destilace, Friedrich August Kekulé, Funkční skupina, Hořlavina, Hustota, Hydrogenace, Integrovaný registr znečišťování, Jed, Jednoduchá vazba, Johann Josef Loschmidt, Kapalina, Karcinogen, Karlovy Vary, Kilogram, Kompaktní disk, Kosmetika, Kostní dřeň, Kyselina benzoová, Léčivo, Leukemie, Methan, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, Michael Faraday, Miroslav Šuta, Molekula, ..., Naftalen, Německo, Nitrobenzen, Nylon, Oktanové číslo, Organická sloučenina, Ostrava, Oxid uhličitý, Oxidační číslo, Palivo, Pigment, Plast, Poštovní známka, Polyaromatické uhlovodíky, Polystyren, Praha, Praha 2, Průmysl, Pryž, Puls, Rakovina plic, Ropa, Rozpouštědlo, Rozpustnost, Saze, Silniční doprava, Smrt, Spojené království, Státní zdravotní ústav, Styren, Světová zdravotnická organizace, Toluen, Uhlík, Uhlovodíky, Vůně, Výbušnina, Voda, Vodík, Xylen, 1620, 1825, 1833, 1861, 1865, 1996, 2005. Rozbalte index (46 více) »

Anilin

Anilin, nazývaný též aminobenzen, benzenamin nebo fenylamin, je bezbarvá olejovitá kapalina.

Nový!!: Benzen a Anilin · Vidět víc »

Antracen

Antracen (podle zásad chemického názvosloví anthracen) je organická sloučenina.

Nový!!: Benzen a Antracen · Vidět víc »

Areny

Areny, či starším názvem aromatické uhlovodíky, jsou uhlovodíky, které splňují pravidla aromaticity: mají delokalizovaný systém π-elektronů v planární, tj.rovinné, cyklické molekule.

Nový!!: Benzen a Areny · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Benzen a Atom · Vidět víc »

Čechy

Čechy (latinsky Bohemia, německy Böhmen, polsky Czechy) jsou jedna ze tří historických zemí České republiky.

Nový!!: Benzen a Čechy · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Benzen a Česko · Vidět víc »

Benzín

Benzín ve sklenici Benzín (též 'benzin') je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot.

Nový!!: Benzen a Benzín · Vidět víc »

Bezvědomí

Bezvědomí zahrnuje kompletní nebo téměř kompletní ztrátu schopnosti vnímat vnější podněty a navíc je přítomen také výpadek mozkové činnosti, jde o stav připomínající hluboký spánek.

Nový!!: Benzen a Bezvědomí · Vidět víc »

Bitva na Bílé hoře

Bitva na Bílé hoře (německy Schlacht am Weißen Berg), svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy, byla bitva třicetileté války.

Nový!!: Benzen a Bitva na Bílé hoře · Vidět víc »

Bolest hlavy

Bolest hlavy, jinak též cefalalgie nebo cefalea, je označení pro pocity bolesti v oblasti hlavy.

Nový!!: Benzen a Bolest hlavy · Vidět víc »

Chemická sloučenina

Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů.

Nový!!: Benzen a Chemická sloučenina · Vidět víc »

Chudokrevnost

Chudokrevnost neboli anémie je stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace hemoglobinu pod normu stanovenou podle věku a pohlaví.

Nový!!: Benzen a Chudokrevnost · Vidět víc »

Cyklohexan

Cyklohexan je uhlovodík ze třídy cykloalkanů.

Nový!!: Benzen a Cyklohexan · Vidět víc »

Debye

Debye (značka D) je jednotka dipólového momentu, nepatřící do soustavy SI a to ani jako vedlejší jednotka.

Nový!!: Benzen a Debye · Vidět víc »

Dehet

Dehtovou látku lze vyrobit zahříváním kukuřičné slámy v mikrovlnné troubě. Jedná se o proces zvaný pyrolýza. Dehet neboli tér je směs několika set chemických látek.

Nový!!: Benzen a Dehet · Vidět víc »

Dehydrogenace

Dehydrogenace je chemická reakce, během které dochází k eliminaci atomu vodíku z organické látky.

Nový!!: Benzen a Dehydrogenace · Vidět víc »

Dekarboxylace

Dekarboxylace je chemická reakce, při níž dochází k odštěpení oxidu uhličitého (CO2) z karboxylové skupiny.

Nový!!: Benzen a Dekarboxylace · Vidět víc »

Destilace

Destilace je metoda oddělování kapalných látek založená na různé těkavosti složek ve vroucí kapalné směsi.

Nový!!: Benzen a Destilace · Vidět víc »

Dvojná vazba (chemie)

Dvojná vazba v ethenu Jako dvojná vazba se v chemii označuje chemická vazba mezi dvěma atomy, jíž se účastní čtyři vazebné elektrony namísto obvyklých dvou.

Nový!!: Benzen a Dvojná vazba (chemie) · Vidět víc »

Eilhard Mitscherlich

Eilhard Mitscherlich (7. ledna 1794, Neuende, Wilhelmshaven – 28. srpna 1863, Berlín) byl německý chemik.

Nový!!: Benzen a Eilhard Mitscherlich · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Benzen a Elektron · Vidět víc »

Emigrace

Emigrace (z lat. ex-migrare, vystěhovat se) je opuštění (či útěk ze) země původu a přestěhování se do jiné země.

Nový!!: Benzen a Emigrace · Vidět víc »

Ethyn

3D model s vyznačenými p-orbitaly. Ethyn (starší název ethin, triviální název acetylen) je nejjednodušší alkyn (uhlovodík s trojnou vazbou mezi uhlíky).

Nový!!: Benzen a Ethyn · Vidět víc »

Fenol

Fenol Fenol (též známý jako kyselina karbolová, hydroxybenzen, karbol, benzenol) je jedovatá bezbarvá krystalická pevná látka sladkého dehtového zápachu, často označovaného jako „vůně nemocnice“.

Nový!!: Benzen a Fenol · Vidět víc »

Fenyl

Struktura fenylové skupiny V organické chemii se jako fenyl, fenylová skupina či fenylový kruh (často se píše zkráceně jako Ph nebo Φ, řecké písmeno fí) označuje funkční skupina se vzorcem C6H5-, kde je šest atomů uhlíku uspořádáno v kruhové struktuře.

Nový!!: Benzen a Fenyl · Vidět víc »

Frakční destilace

Frakční destilace (též rektifikace) je proces rozdělování složek (frakcí) směsi.

Nový!!: Benzen a Frakční destilace · Vidět víc »

Friedrich August Kekulé

Friedrich August Kekulé von Stradonitz (7. září 1829 Darmstadt – 13. července 1896) byl německý organický chemik, příslušník rodu Kekulových ze Stradonic.

Nový!!: Benzen a Friedrich August Kekulé · Vidět víc »

Funkční skupina

V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti.

Nový!!: Benzen a Funkční skupina · Vidět víc »

Hořlavina

chemikálií. Hořlavina je látka, která za podmínek požáru hoří a uvolňuje při tom energii, nejčastěji světlo a teplo.

Nový!!: Benzen a Hořlavina · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Benzen a Hustota · Vidět víc »

Hydrogenace

Hydrogenace kyseliny maleinové Hydrogenace je chemická reakce mezi molekulárním vodíkem a další látkou, zpravidla nenasycenou.

Nový!!: Benzen a Hydrogenace · Vidět víc »

Integrovaný registr znečišťování

MittalSteel Ostrava patří k největším znečišťovatelům u řady chemických látekPavel Baroch: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id.

Nový!!: Benzen a Integrovaný registr znečišťování · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Benzen a Jed · Vidět víc »

Jednoduchá vazba

Strukturní vzorec molekuly vodíku Strukturní vzorec methanu V chemii se jako jednoduchá vazba označuje vazba mezi dvěma atomy, které se účastní dva valenční elektrony, atomy tedy sdílejí jeden elektronový pár.

Nový!!: Benzen a Jednoduchá vazba · Vidět víc »

Johann Josef Loschmidt

Johann Josef Loschmidt (15. březen 1821 Počerny, dnes část Karlových Varů – 8. červenec 1895 Vídeň) byl rakouský chemik, fyzik a krystalograf.

Nový!!: Benzen a Johann Josef Loschmidt · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Benzen a Kapalina · Vidět víc »

Karcinogen

Karcinogen (též kancerogen) je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Nový!!: Benzen a Karcinogen · Vidět víc »

Karlovy Vary

Karlovy Vary (nebo, ukrajinsky Карлові Вари, hebrejsky a jidiš קרלסבאד) je krajské a statutární město v západních Čechách, v Karlovarském kraji, 110 km západně od Prahy na soutoku Ohře a Teplé.

Nový!!: Benzen a Karlovy Vary · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Benzen a Kilogram · Vidět víc »

Kompaktní disk

Kompaktní disk (obvykle nazývaný hovorově cédéčko podle zkratky anglického názvu compact disc; zřídka také podle anglického hláskování jako sídý) je optický disk určený pro ukládání digitálních dat.

Nový!!: Benzen a Kompaktní disk · Vidět víc »

Kosmetika

Rty po použití rtěnky Kosmetika je lidská činnost pečující o tělesnou krásu – krásu lidského těla.

Nový!!: Benzen a Kosmetika · Vidět víc »

Kostní dřeň

Ilustrace buněk kostní dřeně Kostní dřeň (medulla ossea), lidově morek, je měkká tkáň, která vyplňuje vnitřky kostí savců.

Nový!!: Benzen a Kostní dřeň · Vidět víc »

Kyselina benzoová

Kyselina benzoová (lat. acidum benzoicum) je nejjednodušší aromatická jednosytná karboxylová kyselina.

Nový!!: Benzen a Kyselina benzoová · Vidět víc »

Léčivo

tablet náhled Léčivo je léčivá látka, směs léčivých látek nebo léčivý přípravek.

Nový!!: Benzen a Léčivo · Vidět víc »

Leukemie

Leukemické buňky v nátěru z periferní krve Leukémie (řecky leukos λευκός, "bílý" a haima αίμα, "krev", odtud i starší český termín bělokrevnost), zastarale též hemoblastózy, představují '''nádorová onemocnění''', která vycházejí z krvetvorné tkáně a z lymfatických uzlin.

Nový!!: Benzen a Leukemie · Vidět víc »

Methan

Geometrie molekuly methanu. Červenými linkami naznačen opsaný čtyřstěn hybridizovanými orbitaly sp3 Methan (mimo chemii dle PČP metan) neboli podle systematického názvosloví karban je nejjednodušší alkan, a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec.

Nový!!: Benzen a Methan · Vidět víc »

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

upright Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, zkráceně IARC) je mezinárodní agentura, která je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO).

Nový!!: Benzen a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny · Vidět víc »

Michael Faraday

Michael Faraday (22. září 1791, Newington, Anglie – 25. srpna 1867) byl anglický chemik a fyzik.

Nový!!: Benzen a Michael Faraday · Vidět víc »

Miroslav Šuta

Miroslav Šuta (* 1969 Chomutov) je český lékař, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický publicista.

Nový!!: Benzen a Miroslav Šuta · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Benzen a Molekula · Vidět víc »

Naftalen

Naftalen (též naftalín) je bílá, krystalická, aromatická látka, známá jako hlavní přísada kuliček proti molům (naftalínu).

Nový!!: Benzen a Naftalen · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Benzen a Německo · Vidět víc »

Nitrobenzen

Nitrobenzen C6H5NO2 je bezbarvá až nažloutlá jedovatá ve vodě málo rozpustná hořlavá kapalina.

Nový!!: Benzen a Nitrobenzen · Vidět víc »

Nylon

Struktura Nylonu 6 a Nylonu 66 Nylon je označení pro skupinu syntetických polymerů, termoplastů.

Nový!!: Benzen a Nylon · Vidět víc »

Oktanové číslo

Oktanové číslo je technická veličina, jedna ze základních charakteristik pohonných látek (paliv) pro zážehové spalovací motory.

Nový!!: Benzen a Oktanové číslo · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Benzen a Organická sloučenina · Vidět víc »

Ostrava

Ostrava je statutární, krajské a univerzitní město na severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji, poblíž hranice s Polskem.

Nový!!: Benzen a Ostrava · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Benzen a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Oxidační číslo

Oxidační číslo (nebo také mocenství, oxidační stav či stupeň) definuje součet pozitivních a negativních nábojů v atomu.

Nový!!: Benzen a Oxidační číslo · Vidět víc »

Palivo

Briketa Palivo je všeobecné označení pro chemický prvek, chemickou látku nebo jejich směs, mající schopnost za vhodných podmínek začít a udržet chemickou reakci spalování.

Nový!!: Benzen a Palivo · Vidět víc »

Pigment

Pigmenty na tržišti v Goa, Indie Pigment je.

Nový!!: Benzen a Pigment · Vidět víc »

Plast

hračky z plastu Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem „umělé hmoty“, označují řadu syntetických nebo polosyntetických polymerních materiálů.

Nový!!: Benzen a Plast · Vidět víc »

Poštovní známka

Poštovní známka pod lupou Poštovní známka je doklad o předplacení poštovní služby.

Nový!!: Benzen a Poštovní známka · Vidět víc »

Polyaromatické uhlovodíky

benzoapyrenu Strukturní vzorec antracenu Strukturní vzorec pyrenu Fluoranthen - strukturní vzorec Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU nebo PAH z anglického polyaromatic hydrocarbons) jsou skupinou aromatických uhlovodíků s nejméně dvěma benzenovými jádry, které vznikají převážně během nedokonalého spalování.

Nový!!: Benzen a Polyaromatické uhlovodíky · Vidět víc »

Polystyren

strukturní vzorec styrenu Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu.

Nový!!: Benzen a Polystyren · Vidět víc »

Praha

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie.

Nový!!: Benzen a Praha · Vidět víc »

Praha 2

Praha 2 označuje jednotku několika způsobů členění hlavního města Prahy, které mají ovšem pokaždé stejné územní vymezení.

Nový!!: Benzen a Praha 2 · Vidět víc »

Průmysl

HDP podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách. Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství.

Nový!!: Benzen a Průmysl · Vidět víc »

Pryž

tužkou Syrový kaučuk odkapávající z kaučukovníku Pryž či guma je materiál, získávaný ze surového přírodního nebo syntetického (umělého) kaučuku přídavkem vhodného síťovadla a působením tepla.

Nový!!: Benzen a Pryž · Vidět víc »

Puls

náhled Srdeční tep je způsoben činností srdce během vypuzení krve z levé srdeční komory Puls (tep) je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla.

Nový!!: Benzen a Puls · Vidět víc »

Rakovina plic

Rakovina plic je obecně používaný termín, kterým se obvykle označuje jakýkoliv zhoubný nádor plic.

Nový!!: Benzen a Rakovina plic · Vidět víc »

Ropa

Ropa Těžba ropy při vietnamském pobřeží Ropa (též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů.

Nový!!: Benzen a Ropa · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Benzen a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: Benzen a Rozpustnost · Vidět víc »

Saze

Nákladní automobil se vznětovým motorem bez filtru pevných částic vypouští oblak sazí - příliš bohatá směs (nadbytek nafty, nedostatek kyslíku) Saze jsou tmavý prachový nános nespálených palivových zbytků, obvykle složený hlavně z amorfního uhlíku.

Nový!!: Benzen a Saze · Vidět víc »

Silniční doprava

Silniční doprava je individuální druh dopravy, který probíhá za použití dopravních prostředků zpravidla po silnicích či zpevněných cestách.

Nový!!: Benzen a Silniční doprava · Vidět víc »

Smrt

Lidská lebka, běžně používaná jako symbol smrti Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Nový!!: Benzen a Smrt · Vidět víc »

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně Velká Británie, také Spojené království je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy.

Nový!!: Benzen a Spojené království · Vidět víc »

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav (SZÚ) je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví, které pro něj vytváří odborné zázemí.

Nový!!: Benzen a Státní zdravotní ústav · Vidět víc »

Styren

Bez popisu.

Nový!!: Benzen a Styren · Vidět víc »

Světová zdravotnická organizace

Vlajka WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO, též SZO) je agentura Organizace spojených národů.

Nový!!: Benzen a Světová zdravotnická organizace · Vidět víc »

Toluen

Toluen (chemicky methylbenzen) je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, jejíž páry tvoří se vzduchem třaskavou směs.

Nový!!: Benzen a Toluen · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Benzen a Uhlík · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: Benzen a Uhlovodíky · Vidět víc »

Vůně

Vůně nebo pach je čichový vjem, který lze získat pomocí čichových receptorů.

Nový!!: Benzen a Vůně · Vidět víc »

Výbušnina

Video obsahuje materiál odporující obecným zásadám manipulace s třaskavinami. Příprava výbušniny C-4 Výbušnina je obecné označení chemické látky nebo směsi, která je schopna mimořádně rychlé exotermické reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu – výbuchu.

Nový!!: Benzen a Výbušnina · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Benzen a Voda · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Benzen a Vodík · Vidět víc »

Xylen

Termín xylen nebo xylol obvykle označuje směs tří izomerů aromatického uhlovodíku (dimethylbenzenu) používaného jako rozpouštědlo v polygrafii, lakýrnictví a v gumárenském a kožedělném průmyslu.

Nový!!: Benzen a Xylen · Vidět víc »

1620

1620 (MDCXX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Benzen a 1620 · Vidět víc »

1825

1825 (MDCCCXXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Benzen a 1825 · Vidět víc »

1833

1833 (MDCCCXXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Benzen a 1833 · Vidět víc »

1861

1861 (MDCCCLXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Benzen a 1861 · Vidět víc »

1865

1865 (MDCCCLXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Benzen a 1865 · Vidět víc »

1996

1996 (MCMXCVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Benzen a 1996 · Vidět víc »

2005

2005 (MMV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Benzen a 2005 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Benzenové jádro.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »