Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Bible

Index Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

139 vztahy: Abrahám, Adam a Eva, Adolf Novotný, Anglikánská církev, Apoštol, Aramejština, Štěpán Langton, České překlady bible, Český ekumenický překlad, Římskokatolická církev, Babylonské zajetí, Bůh, Bible kralická, Bible krále Jakuba, Bible leskovecko-drážďanská, Bible litoměřicko-třeboňská, Bible olomoucká, Bible svatováclavská, Biblická kniha, Biblická kritika, Církev, Clive Staples Lewis, Cyril a Metoděj, Dějepisné knihy, Dei Verbum, Desatero, Deuterokanonický spis, Druhý vatikánský koncil, Duch svatý, Epištola, Erasmus Rotterdamský, Evangelium, Giovanni Diodati, Gutenbergova bible, Hebrejština, Hebrejská bible, Humanismus, Inspirace, Izajáš, Izrael, Izraelské kmeny, Jako solný sloup, Jan Amos Komenský, Jan Kalvín, Jan Merell, Javne, Jazyk (lingvistika), Jazykový korpus, Ježíš Kristus, Jednota bratrská, ..., Jmenný rod, Judaismus, Katolicismus, Katolická církev, Katolické listy, Křesťanské umění, Křesťanství, Kniha Abdijáš, Kniha Daniel, Kniha Ezdráš, Knihtisk, Kodex, Konstantin I. Veliký, Kralice nad Oslavou, Království Boží, Ladislav Tichý, Latina, Lingvistika, Martin Luther, Masoretský text, Menší proroci, Mesiáš, Moderní české překlady bible, Mojžíš, Mudroslovné knihy, Muratoriho fragment, Nikajský koncil, Nikud, Nový zákon, Palestinský kánon, Papyrus, Parafráze, Pavel z Tarsu, Pavlovy epištoly, Petr Pokorný (teolog), Podobenství o milosrdném Samaritánovi, Potopa světa, Pravoslaví, Proglas, Prorocké knihy, Prorok, Protestantismus, Quo vadis, Reformace, Robert Estienne, Septuaginta, Skutky apoštolů, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Smlouva, Spisy, Starý zákon, Staroslověnština, Stvoření světa, Svatá země, Svaté přijímání, Svatý Jeroným, Svědkové Jehovovi, Svitek, Svitky od Mrtvého moře, Syrští křesťané, Tanach, Targum, Tóra, Tradice, Tridentský koncil, Ukřižování, Ukřižování Ježíše Krista, Vatikánský kodex, Václav Machek (jazykovědec), Větší proroci, Velbloud uchem jehly, Vulgata, Vzkříšení, Zákon, Západní svět, Zjevení, Zjevení Janovo, 1203, 1452, 1546, 1551, 1555, 1579, 1594, 1613, 20. století, 8. duben, 862, 92. Rozbalte index (89 více) »

Abrahám

Abrahám (rodný jménem Abram) – Avraham, Avram – „otec množství“, „vznešený otec“, Ibráhím.

Nový!!: Bible a Abrahám · Vidět víc »

Adam a Eva

Albrecht Dürer: Adam a Eva, 1507 Mihály Zichy (1827-1906): Adam a Eva Adam a Eva byli podle bible první lidé, prapředci všech lidí.

Nový!!: Bible a Adam a Eva · Vidět víc »

Adolf Novotný

Adolf Novotný (27. června 1891 Praha – 22. května 1968 tamtéž) byl evangelický teolog, biblista, překladatel, duchovní Českobratrské církve evangelické a vysokoškolský pedagog.

Nový!!: Bible a Adolf Novotný · Vidět víc »

Anglikánská církev

Canterburská katedrála – sídlo prvního mezi anglikánskými biskupy Anglikánská církev (anglicky Church of England, mimo Anglii většinou The Anglican Church) je mateřská církev anglikánského společenství církví, která je v Anglii podřízena panovníkově moci.

Nový!!: Bible a Anglikánská církev · Vidět víc »

Apoštol

Simona Ušakova (1685) Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium.

Nový!!: Bible a Apoštol · Vidět víc »

Aramejština

Aramejština je jeden ze semitských jazyků.

Nový!!: Bible a Aramejština · Vidět víc »

Štěpán Langton

Stephen Langton (počeštěně Štěpán Langton), (narozen mezi lety 1150–1160, zemřel 9. července 1228) byl profesor na univerzitě v Paříži, arcibiskup v Canterbury, kardinál a primas Anglie v letech 1207 až 1228.

Nový!!: Bible a Štěpán Langton · Vidět víc »

České překlady bible

''Bible Česká'' – titulní list, Jiří Melantrich z Aventina, 1570 České překlady bible jsou překlady textu biblických knih do českého jazyka.

Nový!!: Bible a České překlady bible · Vidět víc »

Český ekumenický překlad

Český ekumenický překlad (často nazýváno pouze ekumenický překlad, zkratkou ČEP, zřídka jako ČBS podle České biblické společnosti, samotný text nese ve většině vydání název Písmo svaté Starého a Nového zákona) je český překlad bible, pořízený v letech 1961–1979 (a později několikrát revidovaný), aby tak vznikl moderní biblický text, uznávaný všemi křesťanskými církvemi (z toho ekumenický).

Nový!!: Bible a Český ekumenický překlad · Vidět víc »

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev (nazývána též Latinská církev), v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví.

Nový!!: Bible a Římskokatolická církev · Vidět víc »

Babylonské zajetí

babylonské říše na počátku 7. století př. n. l. (tmavě zelená) Babylonské zajetí (též babylonský exil či vyhnanství) je označení pro deportaci a exil Židů z judského království do Babylónu za vlády Nabukadnesara II. na počátku 6. století př. n. l..

Nový!!: Bible a Babylonské zajetí · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Bible a Bůh · Vidět víc »

Bible kralická

První díl Šestidílky (1579) obsahuje Pentateuch Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské.

Nový!!: Bible a Bible kralická · Vidět víc »

Bible krále Jakuba

První strana prvního vydání překladu krále Jakuba z roku 1611 Bible krále Jakuba nebo také překlad krále Jakuba (King James Version, zkratkou KJV, plným anglickým názvem Authorized King James Version – Schválená verze krále Jakuba) je klasický anglický překlad bible, pořízený v letech 1601 (doporučení krále Jakuba I. vytvořit nový překlad bible) – 1611, kdy byla bible v tomto překladu poprvé vytištěna u královského tiskaře Roberta Bakera.

Nový!!: Bible a Bible krále Jakuba · Vidět víc »

Bible leskovecko-drážďanská

Bible leskovecko-drážďanská (někdy též Bible leskovecká nebo Bible drážďanská) je nejstarší známá česká Bible.

Nový!!: Bible a Bible leskovecko-drážďanská · Vidět víc »

Bible litoměřicko-třeboňská

Bible litoměřicko třeboňská (někdy také Bible Zmrzlíkova) je třetí významnou českou biblí tzv.

Nový!!: Bible a Bible litoměřicko-třeboňská · Vidět víc »

Bible olomoucká

Bible olomoucká je jednou z rukopisných biblí se staročeským překladem takzvané 1.

Nový!!: Bible a Bible olomoucká · Vidět víc »

Bible svatováclavská

Svatováclavská bible – Nový Zákon Bible svatováclavská je katolický barokní překlad celé Bible pořízený jezuity na základě revidované latinské Vulgáty.

Nový!!: Bible a Bible svatováclavská · Vidět víc »

Biblická kniha

Biblická kniha nebo také biblický spis je literární dílo, které se považuje za součást Bible, a to v závislosti na tom, zda jej příslušná církev řadí do jí uznávaného biblického kánonu.

Nový!!: Bible a Biblická kniha · Vidět víc »

Biblická kritika

Papyrus 46, kolem roku 200) Zlomek svitku Izajáše z nálezů od Mrtvého moře (1. stol. př. n. l.) Biblická kritika je vědecké zkoumání Bible jako textu historicko-kritickou metodou s využitím mnoha dalších věd od archeologie, paleografie nebo jazykovědy až po historii, literární vědu a filosofii.

Nový!!: Bible a Biblická kritika · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Bible a Církev · Vidět víc »

Clive Staples Lewis

Clive Staples Lewis (29. listopadu 1898, Belfast – 22. listopadu 1963, Oxford), známý jako C. S. Lewis nebo pod přezdívkou Jack, byl irský spisovatel, jeden z nejúspěšnějších autorů moderní britské historie.

Nový!!: Bible a Clive Staples Lewis · Vidět víc »

Cyril a Metoděj

Jana Matejky z roku 1885 Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj (označováni někdy jako Soluňští bratři, Apoštolové Slovanů či Slovanští věrozvěstové) byli bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil také písmo nazývané hlaholice.

Nový!!: Bible a Cyril a Metoděj · Vidět víc »

Dějepisné knihy

Dějepisné knihy jsou vedle Prorockých a Mudroslovných knih jedna ze tří skupin knih, na které se dělí Starý zákon.

Nový!!: Bible a Dějepisné knihy · Vidět víc »

Dei Verbum

Dei Verbum je věroučná konstituce Druhého vatikánského koncilu o Božím zjevení, jeden z nejdůležitějších dokumentů církevního sněmu, který se konal v letech 1962–1965.

Nový!!: Bible a Dei Verbum · Vidět víc »

Desatero

Rukopis s Desaterem z 2. století, tzv. Nashův papyrus Desatero či dekalog (z řeckého deka deset + logos slovo, Deset slov) považují židé a křesťané za příkazy (přikázání), které Bůh dal lidem jako směrnici pro způsob života.

Nový!!: Bible a Desatero · Vidět víc »

Deuterokanonický spis

Deuterokanonický spis je takový biblický spis, který katolická církev respektuje jako součást biblického kánonu, avšak který zároveň není součástí palestinského kánonu uznávaného židy a protestanty.

Nový!!: Bible a Deuterokanonický spis · Vidět víc »

Druhý vatikánský koncil

Interiér svatopetrské bazilikyFoto: Lothar Wolleh Koncilní otcové v den zahájení koncilu před bazilikou sv. Petra Druhý vatikánský koncil bylo shromáždění více než 2500 katolických biskupů na dosud posledním ekumenickém koncilu, které svolal papež Jan XXIII. (1958–1963) a jež zasedalo v letech 1962–1965.

Nový!!: Bible a Druhý vatikánský koncil · Vidět víc »

Duch svatý

Seslání Ducha svatého v iluminovaném manuskriptu z 15. století, Musée Condé, Chantilly. Duch svatý je znázorněn jako holubice v nejhornější části obrazu Duch Svatý i Svatý Duch (latinsky Spiritus Sanctus) je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty (viz homoúsios).

Nový!!: Bible a Duch svatý · Vidět víc »

Epištola

Příklad epištoly Epištola (řecky επιστολη, lat. epistola, epistula) je z řečtiny a latiny převzaté slovo pro dopis, užívané především u náročnějších textů (různá poselství, veršované stati).

Nový!!: Bible a Epištola · Vidět víc »

Erasmus Rotterdamský

Socha Erasma Rotterdamského v Rotterdamu Hanse Holbeina mladšího Erasmus Desiderius Rotterdamský, vlastním jménem Gerrit Gerritszoon, (27. října 1466 Rotterdam – 12. července 1536 Basilej) byl holandský myslitel, augustiniánský kanovník a představitel zaalpské renesance a humanismu.

Nový!!: Bible a Erasmus Rotterdamský · Vidět víc »

Evangelium

Codex Alexandrinus (řecký rukopis), Lukášovo evangelium Evangelium (řecky εὐαγγέλιον euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Nový!!: Bible a Evangelium · Vidět víc »

Giovanni Diodati

Giovanni Diodati (3. června 1576 Ženeva – 3. října 1649 tamtéž) byl italský teolog a překladatel protestantského vyznání.

Nový!!: Bible a Giovanni Diodati · Vidět víc »

Gutenbergova bible

Kopie Gutenbergovy bible v newyorské knihovně Gutenbergova bible byla první vytištěnou knihou, jež byla vydána v Mohuči v letech 1454–1455.

Nový!!: Bible a Gutenbergova bible · Vidět víc »

Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Nový!!: Bible a Hebrejština · Vidět víc »

Hebrejská bible

Rukopis targumu z 11. století Hebrejská bible označuje tu část biblického kánonu, která je společná židovství a křesťanství.

Nový!!: Bible a Hebrejská bible · Vidět víc »

Humanismus

Humanismus nebo také humanizmus (z latinského humanus, lidský) označuje různé myšlenkové směry a postoje, zaměřené na člověka a lidstvo.

Nový!!: Bible a Humanismus · Vidět víc »

Inspirace

Inspirace (z lat. in-spirare, vdechnout) může znamenat.

Nový!!: Bible a Inspirace · Vidět víc »

Izajáš

Sixtinské kapli. Izaiaš (hebrejsky יְשַׁעְיָהוּ, Ješajahu - Hospodin je spása) je jeden z významných izraelských proroků období Starého zákona.

Nový!!: Bible a Izajáš · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Bible a Izrael · Vidět víc »

Izraelské kmeny

Izraelské kmeny (Šivtej Jisra'el) souhrnně označované jako synové Izraele (Bnej Jisra'el) byly podle tradičního biblického podání kmeny, které vzešly z potomků patriarchy Jákoba, jehož druhé jméno bylo Izrael („Zápasící s Bohem“, „Bůh zápasí“).

Nový!!: Bible a Izraelské kmeny · Vidět víc »

Jako solný sloup

Lotova žena proměněná v solný sloup Zůstat jako solný/solnej sloup nebo jako Lotova žena je biblismus, tedy ustálené slovní spojení pocházející z Bible, které vešlo do slovníku mnoha jazyků jako rčení (přirovnání) a vyjadřuje např.

Nový!!: Bible a Jako solný sloup · Vidět víc »

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam, Spojené provincie nizozemské) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů.

Nový!!: Bible a Jan Amos Komenský · Vidět víc »

Jan Kalvín

Kalvínův hrob na hřbitově 'Cimetière des Rois' v Ženevě Jan Kalvín (franc. psán Jean Calvin, it. Giovanni Calvino; vlastním jménem Jehan Cauvin) (10. července 1509, Noyon v Pikardii – 27. května 1564, Ženeva) byl francouzský teolog, významný představitel křesťanské reformace 16. století, zakladatel kalvinismu.

Nový!!: Bible a Jan Kalvín · Vidět víc »

Jan Merell

Jan Merell (10. května 1904 Praha – 22. září 1986 Praha) byl český římskokatolický teolog, kněz, novozákonní biblista, profesor a dlouholetý děkan Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích.

Nový!!: Bible a Jan Merell · Vidět víc »

Javne

Javne (hebrejsky יַבְנֶה; arabsky يبنة, Yibna, latinsky Iamnia, česky v historických pramenech Jamnie, v oficiálním přepisu do angličtiny Yavne) je město v Centrálním distriktu v Izraeli.

Nový!!: Bible a Javne · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Bible a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Jazykový korpus

Jazykový korpus je (většinou rozsáhlý) soubor textů určitého jazyka, který slouží jednak pro lingvistický výzkum jazykové praxe, jednak jako datová základna pro tvorbu slovníků, korektorů, překladačů apod.

Nový!!: Bible a Jazykový korpus · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Bible a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Jednota bratrská

Jednota bratrská (latinsky Unitas Fratrum) je jedna z protestantských (evangelických) církví působících v České republice.

Nový!!: Bible a Jednota bratrská · Vidět víc »

Jmenný rod

Jmenný rod (lat. genus nominis či jen genus) je mluvnická kategorie jmen (lat. nomina), tedy podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a případně dalších slovních druhů, která ovlivňuje jejich skloňování a také tvary sloves, zejména příčestí.

Nový!!: Bible a Jmenný rod · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Bible a Judaismus · Vidět víc »

Katolicismus

Katolicismus (z řeckého καθολικός katholikos obecný, univerzální McBrien, Catholicism, 19-20. Pojem katolicismus reprezentuje určitou eklesiologickou i teologickou tradici, která však nutně nemusí být svázána se Svatým stolcem a římským papežem. V rámci starokatolictví totiž můžeme hovořit i o tzv. národních katolických církvích. Společnými důrazy však jsou hierarchická struktura, důraz na tradici (učení apoštolů, církevních otců, papežů), mariánský kult, na západě od jisté doby i celibát kléru (není podmínka) a sociálně-politickým působením (charita, misie aj.). Je třeba postřehnout rozdíl oproti termínu katolictví, který i pro křesťany ostatních církví může znamenat právě všeobecnou církev, zmíněnou již v nejstarších vyznáních víry. V některých jazycích (dále např. v chorvatštině) pojmy katolický a všeobecný splývají. (Vjerujem u jednu svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. /svetu crkvu katoličku.).

Nový!!: Bible a Katolicismus · Vidět víc »

Katolická církev

Katolická církev je největší organizovanou skupinou v křesťanství.

Nový!!: Bible a Katolická církev · Vidět víc »

Katolické listy

Termínem Katolické listy se označují ty dopisy Nového zákona, které nejsou připisovány svatému Pavlovi.

Nový!!: Bible a Katolické listy · Vidět víc »

Křesťanské umění

Ruská ortodoxní ikona Marie a Ježíše Křesťanské umění je umění vytvářené ve snaze zobrazovat, ilustrovat nebo doplňovat principy křesťanství.

Nový!!: Bible a Křesťanské umění · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Bible a Křesťanství · Vidět víc »

Kniha Abdijáš

Kniha Abdijáš či jinak kniha proroka Abdijáše je s pouhými 21 verši nejkratší knihou Starého zákona i Bible vůbec.

Nový!!: Bible a Kniha Abdijáš · Vidět víc »

Kniha Daniel

římská mozaika zobrazující Daniela mezi lvy, Tunis, 4. století Kniha Daniel je jedna z knih Starého zákona, která vznikla buď ve 2. století př. n. l. za vlády syrského krále Antiocha IV. Epifana, nebo v 6. století př. n. l. Dle biblické chronologie Danielova kniha pojednává o období přibližně od roku 618 př. n. l. do roku 536 př. n. l. Určení datace je kontroverzní, protože 2.

Nový!!: Bible a Kniha Daniel · Vidět víc »

Kniha Ezdráš

Kniha Ezdráš je knihou Starého zákona a hebrejské bible.

Nový!!: Bible a Kniha Ezdráš · Vidět víc »

Knihtisk

Francouzská tiskárna (kolem 1500) Tisk v 16. století Knihtisk je způsob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející identické kopie tiskem z výšky.

Nový!!: Bible a Knihtisk · Vidět víc »

Kodex

Křesťanská bible jako kodex Kodex v původním slova smyslu označuje svazek listů svázaných ve hřbetu.

Nový!!: Bible a Kodex · Vidět víc »

Konstantin I. Veliký

Flavius Valerius Constantinus (27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie – 22. května 337 poblíž Nikomédie, Bithýnie), známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Nový!!: Bible a Konstantin I. Veliký · Vidět víc »

Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou (česky do roku 1900 Králice, do roku 1960 pouze Kralice; německy Kralitz) jsou obec ležící na východ od města Třebíče.

Nový!!: Bible a Kralice nad Oslavou · Vidět víc »

Království Boží

Království nebeské: Dítě po boku šelem, 19. století Království Boží (řecky basileia tú theú) nebo království nebeské (basileia tón úranón) je jeden z klíčových motivů Ježíšova kázání a Nového zákona, v němž se zmínka o Božím království objevuje více než stokrát.

Nový!!: Bible a Království Boží · Vidět víc »

Ladislav Tichý

Ladislav Tichý (* 27. března 1948 v Olešnici) je český římskokatolický teolog, duchovní, kanovník olomoucké metropolitní kapituly a profesor novozákonní biblistiky na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Nový!!: Bible a Ladislav Tichý · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Bible a Latina · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Bible a Lingvistika · Vidět víc »

Martin Luther

Martin Luther (10. listopadu 1483 Eisleben – 18. února 1546 Eisleben) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů.

Nový!!: Bible a Martin Luther · Vidět víc »

Masoretský text

Masoretský text (textus receptus) je hebrejský (či v jistých případech aramejský) text Starého zákona opatřený masoretskými vokalizačními znaky, resp.

Nový!!: Bible a Masoretský text · Vidět víc »

Menší proroci

Názvem Menší nebo Malí proroci se v křesťanství označuje dvanáct starozákonních proroků či knihy nesoucí jejich jména.

Nový!!: Bible a Menší proroci · Vidět víc »

Mesiáš

Mesiáš (mašiach, v doslovném významu: „pomazaný“) v judaismu znamená v prvé řadě mocnou osobu zasvěcenou svatým olejem k úkolům stanoveným Bohem, ať už jde o krále, kněze nebo proroka.

Nový!!: Bible a Mesiáš · Vidět víc »

Moderní české překlady bible

Pojmem moderní české překlady bible se v širším smyslu rozumí překlady bible do nové češtiny, tj.

Nový!!: Bible a Moderní české překlady bible · Vidět víc »

Mojžíš

Mojžíš (Moše, vykládáno jako „z vody vytažený“) je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Nový!!: Bible a Mojžíš · Vidět víc »

Mudroslovné knihy

Jako mudroslovné knihy se označuje několik knih Starého zákona.

Nový!!: Bible a Mudroslovné knihy · Vidět víc »

Muratoriho fragment

Muratoriho kánon nebo též Muratoriho zlomek je latinský text z 8. století obsahující seznam novozákonních knih.

Nový!!: Bible a Muratoriho fragment · Vidět víc »

Nikajský koncil

Existovaly dva Nikájské koncily (resp. Nicejské koncily).

Nový!!: Bible a Nikajský koncil · Vidět víc »

Nikud

Hebrejský biblický text (Gn 1,9). Nikud je vyznačen červeně Nikud (ניקוד, נִקּוּד), doslova „tečkování“ nebo „punktace“, je souhrnné označení pro systém samohláskových znamének v hebrejské abecedě.

Nový!!: Bible a Nikud · Vidět víc »

Nový zákon

Papyrový zlomek Nového zákona (2Kor 11,33–12,9, kolem roku 200) Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible.

Nový!!: Bible a Nový zákon · Vidět víc »

Palestinský kánon

Palestinský kánon je označení rozsahu knih hebrejské bible v podobě, v níž jej vypracoval Sanhedrin ke konci 1. století a kterou obvykle přijímají protestantské církve.

Nový!!: Bible a Palestinský kánon · Vidět víc »

Papyrus

Héraklův papyrus šáchoru papírodárného (''Cyperus papyrus'') Papyrus je psací materiál, sloužící k zápisu textů.

Nový!!: Bible a Papyrus · Vidět víc »

Parafráze

Parafráze je výstižné a jasné vyjádření nějakého stavu nebo převyprávění textu vlastními slovy.

Nový!!: Bible a Parafráze · Vidět víc »

Pavel z Tarsu

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša’ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon.

Nový!!: Bible a Pavel z Tarsu · Vidět víc »

Pavlovy epištoly

Pavel z Tarsu Termínem Pavlovy epištoly se označují ty listy Nového zákona, které jsou připisovány svatému Pavlovi.

Nový!!: Bible a Pavlovy epištoly · Vidět víc »

Petr Pokorný (teolog)

Petr Pokorný (* 21. dubna 1933 Brno) je český evangelický teolog, filozof, biblista-novozákoník, historik, vysokoškolský pedagog, v letech 1996-1999 děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, spoluzakladatel a v letech 1998–2010 ředitel Centra biblických studií AV ČR a UK v Praze.

Nový!!: Bible a Petr Pokorný (teolog) · Vidět víc »

Podobenství o milosrdném Samaritánovi

Rembrandt, Milosrdný Samaritán, 1633 Podobenství o milosrdném Samaritánovi je podobenství, obsažené v novozákonním Evangeliu svatého Lukáše.

Nový!!: Bible a Podobenství o milosrdném Samaritánovi · Vidět víc »

Potopa světa

Gustava Dorého Potopa (mabul), neboli povodeň, je mýtus vyskytující se v mnoha kulturách světa.

Nový!!: Bible a Potopa světa · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Bible a Pravoslaví · Vidět víc »

Proglas

Proglas (v hlaholici ⰒⰓⰑⰃⰎⰀⰔⰟ, v cyrilici Прогласъ; doslova Předmluva) je veršovaný předzpěv vzniklý v 9.

Nový!!: Bible a Proglas · Vidět víc »

Prorocké knihy

Termínem prorocké knihy (někdy též knihy proroků) se obvykle označuje specifická skupina starozákonních knih, jejichž autory jsou proroci nebo které obsahují výroky a činy proroků.

Nový!!: Bible a Prorocké knihy · Vidět víc »

Prorok

Ve starověku byl prorok člověk, považovaný za Bohem inspirovaného, aby svou řečí poskytoval lidem vhled do budoucích událostí a do skrytých stránek přítomnosti.

Nový!!: Bible a Prorok · Vidět víc »

Protestantismus

95 tezí Martina Luthera z roku 1517 se považuje za počátek reformace Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517.

Nový!!: Bible a Protestantismus · Vidět víc »

Quo vadis

Quo vadis je román polského spisovatele Henryka Sienkiewicze z roku 1895.

Nový!!: Bible a Quo vadis · Vidět víc »

Reformace

Reformace v Evropě (1618) Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí.

Nový!!: Bible a Reformace · Vidět víc »

Robert Estienne

Robert Estienne, latinsky Stephanus (1503, Paříž – 7. září 1559, Ženeva), byl francouzský humanista, překladatel, lexikograf a tiskař 16.

Nový!!: Bible a Robert Estienne · Vidět víc »

Septuaginta

Septuaginta (z lat. septuaginta sedmdesát; odtud často označovaná pouze římskou číslicí LXX nebo řeckým Οʹ) je překlad Starého zákona do řečtiny a vůbec nejstarší zachovalý překlad Starého zákona, který vznikal v Alexandrii přibližně od 3. do 1. století př. n. l.

Nový!!: Bible a Septuaginta · Vidět víc »

Skutky apoštolů

El Greco: ''Seslání Ducha sv.'' Kolem 1610 Skutky apoštolů (zkratka Sk) je pátá kniha Nového zákona, která popisuje období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve, zejména činnost apoštolů Petra a Pavla ve 30.

Nový!!: Bible a Skutky apoštolů · Vidět víc »

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (též Velikonoční neděle nebo Boží hod velikonoční) je největší slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství nad smrtí (a vykoupení celého lidstva).

Nový!!: Bible a Slavnost Zmrtvýchvstání Páně · Vidět víc »

Smlouva

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

Nový!!: Bible a Smlouva · Vidět víc »

Spisy

Spisy (ktuvim) je označení pro třetí (a nejmladší) část Tanachu, tj.

Nový!!: Bible a Spisy · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Bible a Starý zákon · Vidět víc »

Staroslověnština

Staroslověnština neboli stará církevní slovanština je nejstarší slovanský spisovný jazyk.

Nový!!: Bible a Staroslověnština · Vidět víc »

Stvoření světa

Hieronyma Bosche Zahrada pozemských rozkoší (1480-1490) Stvoření světa je symbolické či mytologické vyprávění o počátku světa a o tom, jak se v něm objevili lidé.

Nový!!: Bible a Stvoření světa · Vidět víc »

Svatá země

Izraelské a jižní Judské království a území dvanácti kmenů Jeruzalém – centrum Svaté země, město posvátné judaismu, křesťanství i islámu Svatá země (latinsky Terra Sancta) je jedním z expresivních názvů Izraele, jakožto země, do níž vstoupili Židé po čtyřicetiletém putování pouští.

Nový!!: Bible a Svatá země · Vidět víc »

Svaté přijímání

Přerově nad Labem Svaté přijímání (sdílení společného) je v katolické církvi část mše, při které se požívá (přijímá) posvěcený chléb a víno při slavení eucharistie.

Nový!!: Bible a Svaté přijímání · Vidět víc »

Svatý Jeroným

Mistr Theodorik, ''Svatý Jeroným'', Praha, kolem roku 1370 ''Svatý Jeroným'', Valletta, kolem roku 1600 Svatý Jeroným, původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus (cca 347, Stridon, Istrie – 30. září 420, Betlém), byl křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny.

Nový!!: Bible a Svatý Jeroným · Vidět víc »

Svědkové Jehovovi

Náboženská společnost svědkové Jehovovi (NSSJ, též hanlivě označováni jako jehovisté) je ne-trojiční náboženská společnost, která vznikala původně z kroužku lidí společně studujicích Bibli podle témat, a to mezi léty 1870–1879 v Allegheny ve státě Pensylvánie v USA, která se rozšířila do celého světa pod názvem Mezinárodní sdružení vážných badatelů Bible.

Nový!!: Bible a Svědkové Jehovovi · Vidět víc »

Svitek

(Kolín nad Rýnem) Svitek je svinutý pás ohebného materiálu (například fotografického filmu).

Nový!!: Bible a Svitek · Vidět víc »

Svitky od Mrtvého moře

Izajáše (Iz 57,17–59,9; 1QIsab) Svitky od Mrtvého moře (někdy Kumránské svitky) jsou nálezy starověkých svitků a jejích zlomků nalezených poblíž Mrtvého moře, zejména v Kumránu.

Nový!!: Bible a Svitky od Mrtvého moře · Vidět víc »

Syrští křesťané

Syrské církve představují kulturně a jazykově vyhraněnou součást východního křesťanstva.

Nový!!: Bible a Syrští křesťané · Vidět víc »

Tanach

Tanach je akronym, kterým se v židovství označují posvátné spisy, které jsou součástí Bible.

Nový!!: Bible a Tanach · Vidět víc »

Targum

Targum („překlad“) je označení pro aramejský převod hebrejského textu Bible.

Nový!!: Bible a Targum · Vidět víc »

Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

Nový!!: Bible a Tóra · Vidět víc »

Tradice

Tradice (lat. traditio.

Nový!!: Bible a Tradice · Vidět víc »

Tridentský koncil

Tridentský koncil, neznámý malíř, 1600 cca, Museo Diocesiano Tridentino, Trento Tridentský koncil (latinsky Tridentinum) byl 19.

Nový!!: Bible a Tridentský koncil · Vidět víc »

Ukřižování

Japonský zločinec popravený ukřižováním (před r. 1907) Ukřižování je historický způsob potupné popravy, jehož se užívalo především ve starověku; spočíval v zavěšení odsouzencova těla za rozpjaté ruce na kříž.

Nový!!: Bible a Ukřižování · Vidět víc »

Ukřižování Ježíše Krista

Roberta Campina) Ukřižování Ježíše Krista je událost z 1.

Nový!!: Bible a Ukřižování Ježíše Krista · Vidět víc »

Vatikánský kodex

Stránka Vatikánského kodexu Vatikánský kodex (Codex Vaticanus; Bibl. Vat., Vat. gr. 1209), označovaný obvykle písmenem B, je řecký pergamenový kodex pocházející z poloviny 4. století z Alexandrie.

Nový!!: Bible a Vatikánský kodex · Vidět víc »

Václav Machek (jazykovědec)

Václav Machek (8. listopadu 1894, Brodek u Úhlejova poblíž Miletína – 26. května 1965, Brno) byl český jazykovědec a etymolog.

Nový!!: Bible a Václav Machek (jazykovědec) · Vidět víc »

Větší proroci

Názvem Větší nebo Velcí proroci se v křesťanství označují čtyři starozákonní proroci či knihy nesoucí jejich jména.

Nový!!: Bible a Větší proroci · Vidět víc »

Velbloud uchem jehly

Velbloud uchem jehly je biblický příměr pocházející z Nového zákona, že bohatý člověk nemůže být přijat do království Božího.

Nový!!: Bible a Velbloud uchem jehly · Vidět víc »

Vulgata

Mistra Theodorika Vulgata je pozdně antický latinský překlad bible, který je převážně dílem církevního Otce Jeronýma z přelomu 4.

Nový!!: Bible a Vulgata · Vidět víc »

Vzkříšení

Vzkříšení značí v náboženství obnovené spojení ducha a těla nebo přivedení někoho ze smrti do života.

Nový!!: Bible a Vzkříšení · Vidět víc »

Zákon

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem).

Nový!!: Bible a Zákon · Vidět víc »

Západní svět

Huntingtona Západní svět, západní civilizace nebo Západ je pojmenování užívané pro v Evropě vzniklé civilizační rysy, které se během historického vývoje rozšířily i mimo Evropu, obvykle do míst, kde měly evropské mocnosti rozhodující vliv.

Nový!!: Bible a Západní svět · Vidět víc »

Zjevení

Zjevení (neboli revelace z lat. revelatio odhalení) označuje v náboženstvích, která se odvolávají na božský původ své nauky, komunikační proces, kterým se dává v těchto náboženstvích Bůh poznat a kterým ozřejmuje člověku svou vůli.

Nový!!: Bible a Zjevení · Vidět víc »

Zjevení Janovo

''Knize hodinek vévody z Berry'' (Francie, kolem 1430): Čtyři serafové kolem trůnu a čtyřiadvacet starců (Zj 4,4). Podle tradice jde o dvanáct synů Jákobových a dvanáct Apoštolů Zjevení svatého Jana je poslední knihou Nového zákona.

Nový!!: Bible a Zjevení Janovo · Vidět víc »

1203

Bez popisu.

Nový!!: Bible a 1203 · Vidět víc »

1452

České království.

Nový!!: Bible a 1452 · Vidět víc »

1546

Bez popisu.

Nový!!: Bible a 1546 · Vidět víc »

1551

Bez popisu.

Nový!!: Bible a 1551 · Vidět víc »

1555

Bez popisu.

Nový!!: Bible a 1555 · Vidět víc »

1579

1579 (MDLXXIX) byl rok, který dle juliánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Bible a 1579 · Vidět víc »

1594

1594 (MDXCIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Bible a 1594 · Vidět víc »

1613

1613 (MDCXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Bible a 1613 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Bible a 20. století · Vidět víc »

8. duben

8.

Nový!!: Bible a 8. duben · Vidět víc »

862

Bez popisu.

Nový!!: Bible a 862 · Vidět víc »

92

Bez popisu.

Nový!!: Bible a 92 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Boží slovo, Kniha knih, Písmo svaté, Scriptura sacra, Scriptura sancta.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »