Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Biochemie

Index Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie.

33 vztahy: Amyláza, Bílkovina, Biologie, Biomolekula, Buňka, Chemický prvek, Chemie, Chromatografie, Elektroforéza, Enzym, Friedrich Wöhler, Hmota, Klinická biochemie, Lékařství, Lipidy, Mikroskop, Močovina, Molekulární biologie, NMR spektroskopie, Nukleová kyselina, Ochrana životního prostředí, Organická chemie, Organismus, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Průmysl, Rentgenová krystalografie, Sacharidy, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Zemědělství, 1828, 1833.

Amyláza

Amyláza je enzym, který zajišťuje štěpení škrobu na jednodušší sacharidy.

Nový!!: Biochemie a Amyláza · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Biochemie a Bílkovina · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Biochemie a Biologie · Vidět víc »

Biomolekula

3D struktura myoglobinu. Biomolekuly jsou chemické sloučeniny, které se vyskytují v živých organismech.

Nový!!: Biochemie a Biomolekula · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Biochemie a Buňka · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Biochemie a Chemický prvek · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Biochemie a Chemie · Vidět víc »

Chromatografie

Výsledek chromatografie chlorofylu. vpravo Chromatografie (z řečtiny χρώμα – barva, γραφειν – psát) je souhrnné označení pro skupinu fyzikálně-chemických separačních metod.

Nový!!: Biochemie a Chromatografie · Vidět víc »

Elektroforéza

aparatura na elektroforézu Elektroforéza je soubor separačních metod, které využívají k dělení látek jejich odlišnou pohyblivost ve stejnosměrném elektrickém poli.

Nový!!: Biochemie a Elektroforéza · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Biochemie a Enzym · Vidět víc »

Friedrich Wöhler

Friedrich Wöhler (31. červenec 1800 Eschersheim u Frankfurtu – 23. září 1882 Göttingen) byl německý chemik, známý hlavně svou syntézou močoviny.

Nový!!: Biochemie a Friedrich Wöhler · Vidět víc »

Hmota

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Nový!!: Biochemie a Hmota · Vidět víc »

Klinická biochemie

Těhotenský test (založený na detekci hCG) Klinická biochemie je interdisciplinární obor, jeden z podoborů biochemie, respektive specializované odvětví medicíny zaměřené na zkoumání základních biochemických procesů v lidském organismu z hlediska lidského zdraví resp.

Nový!!: Biochemie a Klinická biochemie · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Biochemie a Lékařství · Vidět víc »

Lipidy

strukturní vzorec triacylglycerolů Lipidy (z řeckého lipos tj. tučný) jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu.

Nový!!: Biochemie a Lipidy · Vidět víc »

Mikroskop

Starý mikroskop Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení.

Nový!!: Biochemie a Mikroskop · Vidět víc »

Močovina

Močovina, též diamid kyseliny uhličité, urea nebo karbamid je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku s funkčním vzorcem CO(NH2)2.

Nový!!: Biochemie a Močovina · Vidět víc »

Molekulární biologie

replikace molekuly DNA Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni.

Nový!!: Biochemie a Molekulární biologie · Vidět víc »

NMR spektroskopie

Spektroskopie nukleární magnetické resonance neboli NMR spektroskopie (zkratka NMR pochází z angl. Nuclear magnetic resonance (spectroscopy)) je fyzikálně-chemická metoda využívající interakce atomových jader (s nenulovým jaderným spinem, např. 13C) s magnetickým polem.

Nový!!: Biochemie a NMR spektroskopie · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: Biochemie a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Ochrana životního prostředí

Běžně a hojně užívaným souslovím ochrana životního prostředí označujeme obvykle systematickou a vědecky podloženou lidskou činnost, která zahrnuje ochranu okolního prostředí nutného pro uspokojivý život všech organismů na Zeměkouli a to včetně člověka samotného.

Nový!!: Biochemie a Ochrana životního prostředí · Vidět víc »

Organická chemie

Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.

Nový!!: Biochemie a Organická chemie · Vidět víc »

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

Nový!!: Biochemie a Organismus · Vidět víc »

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (PřF MU) je fakulta Masarykovy univerzity, která poskytuje vysokoškolské vzdělání v biologických, fyzikálních, chemických, matematic­kých, geologických a geografických vědách a ve vyučování těmto vědám.

Nový!!: Biochemie a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity · Vidět víc »

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK, lat. Facultas Rerum Naturalium) je jedna ze 17 současných fakult Univerzity Karlovy.

Nový!!: Biochemie a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy · Vidět víc »

Průmysl

HDP podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách. Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství.

Nový!!: Biochemie a Průmysl · Vidět víc »

Rentgenová krystalografie

Klasické difrakční spektrum práškového materiálu Rentgenová strukturní analýza (v biochemii často nazývána rentgenová krystalografie,,, nebo) je analytická metoda zabývající se studiem interakce krystalických vzorků s rentgenovým zářením, která umožňuje určit absolutní strukturu molekul, tj.

Nový!!: Biochemie a Rentgenová krystalografie · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Biochemie a Sacharidy · Vidět víc »

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci (latinsky: Universitas Palackiana Olomucensis) je svou tradicí po Univerzitě Karlově druhá nejstarší univerzita v českých zemích, na Moravě pak nejstarší.

Nový!!: Biochemie a Univerzita Palackého v Olomouci · Vidět víc »

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha, anglicky University of Chemistry and Technology in Prague, UCT Prague) je českou veřejnou vysokou školou univerzitního typu se samosprávnou působností, která se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti chemie, chemické technologie, biochemie, biotechnologie a materiálovém inženýrství.

Nový!!: Biochemie a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze · Vidět víc »

Zemědělství

orbě Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat).

Nový!!: Biochemie a Zemědělství · Vidět víc »

1828

1828 (MDCCCXXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Biochemie a 1828 · Vidět víc »

1833

1833 (MDCCCXXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Biochemie a 1833 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Biochemik.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »