Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Bitva na Katalaunských polích

Index Bitva na Katalaunských polích

V bitvě na Katalaunských polích (20. června 451, někdy nazývané také bitva u Chalons nebo bitva národů) bylo odraženo vojsko krále Attily složené z Hunů a jim podřízených kmenů (Ostrogóti, Herulové, Skirové, Gepidové aj.) spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů a Franků pod vedením římského velitele vojska (magister militum) Flavia Aetia.

54 vztahy: Aetius, Alamani, Alani, Apeninský poloostrov, Ardarich, Attila, Avaři, Avitus, Bagaudové, Bastarnové, Burgundi, Champagne-Ardenne, Châlons-en-Champagne, Childerich I., Durynkové, Foederati, Francie, Frankové, Frísové, Galie, Gepidové, Herulové, Hunové, Jordanes, Langobardi, Magister militum, Marna, Merovech, Odoaker, Ostrogóti, Panonie, Panovník, Rugiové, Sangiban, Sarmati, Sasové, Sálští Frankové, Skirové, Skytové, Starověký Řím, Stěhování národů, Svébové, Theodemir, Theodorich I., Theodorich II., Thorismund, Valamir, Vandalové, Vizigóti, Vizigótské království, ..., Západořímská říše, 20. červen, 451, 453. Rozbalte index (4 více) »

Aetius

Flavius Aetius (kolem roku 396 v Durostoru – 454 v Římě) nebo také Aëtius byl význačným západořímským vojevůdcem a politikem.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Aetius · Vidět víc »

Alamani

Oblast osídlená Alamany mezi 3. až 6. stoletím s vyzančenými místy jejich bitev Alamani (taktéž Alemani) byli původně svaz západogermánských kmenů sídlící na horním toku Mohanu na území dnešního Německa.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Alamani · Vidět víc »

Alani

Alani byli kmenový svaz íránského původu, který významně zasáhl do evropských poměrů v době stěhování národů.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Alani · Vidět víc »

Apeninský poloostrov

Satelitní snímek Apeninského poloostrova a okolí Apeninský poloostrov je jeden z největších evropských poloostrovů.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Apeninský poloostrov · Vidět víc »

Ardarich

Ardarich, také Arcadius či Aldigar, (- 460) byl král germánského kmene Gepidů.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Ardarich · Vidět víc »

Attila

Attila, přezdívaný Bič Boží (okolo 395 - březen 453) byl nejmocnější král hunské říše, krátkodobého státního útvaru ve střední a východní Evropě, který vznikl v souvislosti se stěhováním národů.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Attila · Vidět víc »

Avaři

Uměle prodloužená avarská lebka Birituální pohřebište středního a pozdního období kaganátu na jižním Slovensku a hranice pozdně avarského kaganátu Avaři byli kočovné etnikum nejasného, zřejmě mongolského, turkického nebo indoevropského původu, které nejspíše pocházelo stejně jako jejich možní příbuzní Hunové ze stepí střední Asie.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Avaři · Vidět víc »

Avitus

Eparchius Avitus (kolem 385 nebo 395 – 457) byl západořímský císař vládnoucí od 9.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Avitus · Vidět víc »

Bagaudové

V pozdním období Římské říše byli bagaudové (latinsky bagaudae či bacaudae) ozbrojenými skupinami lokálních selských povstání v méně romanizovaných oblastích Galie a Hispánie.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Bagaudové · Vidět víc »

Bastarnové

Bastarnové byl indoevropský kmenový svaz pravděpodobně smíšeného keltského a germánského původu.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Bastarnové · Vidět víc »

Burgundi

Burgundi patřili mezi východogermánské kmeny, které sídlily původně na baltském pobřeží mezi ústím Odry a Visly.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Burgundi · Vidět víc »

Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne je bývalý region Francie.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Champagne-Ardenne · Vidět víc »

Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, které bylo dříve nazýváno Châlons-sur-Marne, je francouzské město v departementu Marne, regionu Grand Est.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Châlons-en-Champagne · Vidět víc »

Childerich I.

Childerich I. (cca 436 – 481) byl franský král z rodu Merovejců, který spolu s Římany bojoval proti Vizigótům a Sasům.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Childerich I. · Vidět víc »

Durynkové

Evropa koncem 5. století Durynkové (v latinských pramenech Thuringi nebo Thoringi) byli příslušníci jednoho ze západogermánských kmenů, které sídlily mezi Labem, Sálou a Krušnými horami.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Durynkové · Vidět víc »

Foederati

Foederati (latinsky spojenci) byly vojenské jednotky barbarských kmenů, především germánského původu, včleňované na základě smlouvy (foedus) do římské armády.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Foederati · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Francie · Vidět víc »

Frankové

Přibližná poloha původních franských kmenů Frankové (od slova frank, „troufalý“, „smělý“) tvořili volný svaz západogermánských kmenů, který sídlil od 3. století na pravém břehu řeky Rýna, a to u pobřeží Severního moře (sálští Frankové, salum.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Frankové · Vidět víc »

Frísové

Frísové jsou germánský národ žijící v dnešním Nizozemsku a Německu.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Frísové · Vidět víc »

Galie

Mapa Galie z 1. století př. n. l., znázorňující přibližné rozmístění keltských kmenů. Galie resp.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Galie · Vidět víc »

Gepidové

539-551 Gepidové či Gepidé byli východogermánský kmen, původem zřejmě z jižní Skandinávie.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Gepidové · Vidět víc »

Herulové

dánských ostrovech. Herulové byli východogermánský kmen, pocházející zřejmě z jižní Skandinávie.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Herulové · Vidět víc »

Hunové

Hunové byli kočovný kmen či kmenový svaz, původem z Asie (Dálný východ), který se podílel na stěhování národů a výrazně přispěl k zániku Západořímské říše.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Hunové · Vidět víc »

Jordanes

Jordanes († po 552) byl nejspíše gótský historik.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Jordanes · Vidět víc »

Langobardi

Migrace ze Skandinávie Langobardi byli příslušníci západogermánských kmenů pocházející z dolního Labe.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Langobardi · Vidět víc »

Magister militum

Magister militum (česky: velitel vojska) bylo v pozdně antické římské armádě (zhruba v době mezi panováním císařů Konstantina I. a Herakleia) označení velitele oddílů mobilních jednotek.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Magister militum · Vidět víc »

Marna

Marna je řeka v severní Francii (Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Île-de-France).

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Marna · Vidět víc »

Merovech

Merovech (cca 400–457) byl franský král a válečník.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Merovech · Vidět víc »

Odoaker

Flavius Odoacer (Odoacerus, Odoacre, Odoaker), (433 Panonie – 493 Ravenna) byl germánský vojevůdce a italský král z kmene Skirů.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Odoaker · Vidět víc »

Ostrogóti

Švédska Ostrogóti (též Východní Gótové, latinsky Ostrogothi nebo Austrogothi) byli východogermánské etnikum, které výrazně zasáhlo do událostí doby stěhování národů.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Ostrogóti · Vidět víc »

Panonie

legií Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Panonie Panonie (latinsky Pannonia) byla mezi léty 9–433 provincií římské říše, jež zhruba do poloviny 1. století nesla název Illyricum inferius.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Panonie · Vidět víc »

Panovník

Římský císař Karel IV. (též český král a moravský markrabě jako Karel I.) Panovník (též monarcha) je osoba zpravidla šlechtického původu vykonávající funkci hlavy státu.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Panovník · Vidět víc »

Rugiové

Sídla Rugiů: Rogaland, Pomořansko (od 1. století), Rugiland (5. století); Rujána (nejisté datum) Rugiové byli východogermánský kmen, pocházející z Rogalandu v Norsku.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Rugiové · Vidět víc »

Sangiban

Postavení jednotlivých kmenů v bitvě na Katalauských polích. Alani byli postaveni do středu linie, zatímco Římané a Vizigóti útočili z bočních linií odkud bylo možno úniku. Sangiban (- 5. století) byl král kmenového svazu Alanů.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Sangiban · Vidět víc »

Sarmati

Přibližné rozšíření východoíránských jazyků Sarmati byl původem íránský kočovný a pastevecký lid, příbuzný se Skythy, Médy a Peršany.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Sarmati · Vidět víc »

Sasové

Sasové je název pro germánský kmen (respektive kmenový svaz) a později i národa.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Sasové · Vidět víc »

Sálští Frankové

Toxandrie, původní domov sálských Franků. V dobách Západořímské říše byli označováni za „Franky“. Monnaie de Paris. Sálští Frankové nebo Sáliové byla podskupina raných Franků, kteří původně žili na římském pomezí na území severně od řeky Rýn.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Sálští Frankové · Vidět víc »

Skirové

Mince Odoakera z Ravenny. Odoaker byl neřímský císař, snad skirského původu Skirové byli východogermánský kmen sídlící mezi řekami Dunaj a Tisa od 2. století př. n. l. do 5. století n. l. V 5.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Skirové · Vidět víc »

Skytové

Skytové se svými luky, Kerč (starověký Pantikapaion), Krym, 4. století př. n. l. Skytové (či Skýtové, Skythové, Skýthové) je souhrnné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenů íránského původu, obývajících ve starověku značnou část východní Evropy, přibližně území dnešní Ukrajiny a Ruska, popřípadě dalších států.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Skytové · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Starověký Řím · Vidět víc »

Stěhování národů

Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Stěhování národů · Vidět víc »

Svébové

Svébové (též Suebové, Svévové) bylo východogermánské etnikum, které na přelomu letopočtu žilo poblíž Baltského moře.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Svébové · Vidět víc »

Theodemir

Theodemir (– 475) byl král Ostrogótů z amalské dynastie, otec krále Theodoricha Velikého.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Theodemir · Vidět víc »

Theodorich I.

Theodorich I. († 451) byl v letech 419–451 králem Vizigótů.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Theodorich I. · Vidět víc »

Theodorich II.

Theodorich II. (Teodorico) (426 – 466 Toulouse) byl vizigotský král od roku 453, kdy dal zavraždit svého bratra Thorismunda.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Theodorich II. · Vidět víc »

Thorismund

Thorismund (Torismond, španělsky Turismundo) se stal vizigótským králem po smrti svého otce Theodoricha I., který padl v bitvě na Katalaunských polích v roce 451.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Thorismund · Vidět víc »

Valamir

Valamir (420 – 465) byl v 5. století král germánského kmene Ostrogótů z amalské dynastie.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Valamir · Vidět víc »

Vandalové

Mapa germánských kmenů kolem roku 100 n. l. (bez Skandinávie), Vandalové tmavě zeleně Vandalové byli germánský kmen, jazykově patřící k východogermánské skupině indoevropské jazykové skupiny, pocházející údajně ze Skandinávie či břehů okolo Baltského moře.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Vandalové · Vidět víc »

Vizigóti

Vizigóti neboli Západní Gótové byli kmen východogermánského etnika Gótů hovořícího gótštinou.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Vizigóti · Vidět víc »

Vizigótské království

Vizigótská říše je běžné literární označení pro Království Vizigótů (latinsky Regnum Visigothorum, gótsky Gutþiuda Þiudinassus), současníky někdy také okrajově nazývané jako Tolosánské království (latinsky regnum Tolosanum) podle hlavního města Tolosa (Toulouse), byl státní útvar v Evropě, barbarské království, zformované na území rozpadající se Západořímské říše v jihozápadní Galii (dnešní Francie).

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Vizigótské království · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a Západořímská říše · Vidět víc »

20. červen

20.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a 20. červen · Vidět víc »

451

Bez popisu.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a 451 · Vidět víc »

453

Bez popisu.

Nový!!: Bitva na Katalaunských polích a 453 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Bitva na Katalánských polích, Bitva na polích katalaunských.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »