Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Bod

Index Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

25 vztahy: Algebra, Délka, Dimenze vektorového prostoru, Ekvivalence (matematika), Elipsa, Eukleidés, Eukleidovy Základy, Geometrický útvar, Geometrie, Množina, Mnohoúhelník, Nerovnost (matematika), Nula, Přímka, Polopřímka, Průsečík, Prostor (geometrie), Rovina, Soustava souřadnic, Střed, Těžiště, Trojúhelník, Vrchol (geometrie), 2D, 3D.

Algebra

Algebra je odvětví matematiky zabývající se abstrakcí pojmů a vlastností elementárních matematických objektů, jako jsou čísla, polynomy, matice, apod.

Nový!!: Bod a Algebra · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Bod a Délka · Vidět víc »

Dimenze vektorového prostoru

Vektorový prostor je poněkud abstraktní pojem, který může být realizován prostřednictvím nejrůznějších matematických objektů.

Nový!!: Bod a Dimenze vektorového prostoru · Vidět víc »

Ekvivalence (matematika)

Pojem ekvivalence je v matematice používán pro binární relaci, která množinu, na které je definována, rozděluje na vzájemně disjunktní podmnožiny.

Nový!!: Bod a Ekvivalence (matematika) · Vidět víc »

Elipsa

Elipsa Elipsa je uzavřená křivka v rovině.

Nový!!: Bod a Elipsa · Vidět víc »

Eukleidés

Eukleidés též Euklides nebo Euklid (řecky Εὐκλείδης, žil asi 325 př. n. l. – asi 260 př. n. l) byl řecký matematik a geometr.

Nový!!: Bod a Eukleidés · Vidět víc »

Eukleidovy Základy

Titulní strana překladu Eukleidových Základů do latiny od Adelarda z Bath. 1309–1316 Eukleidovy Základy nebo pouze Základy (Stoicheia), jejichž autorem je Eukleidés z Alexandrie, byly až do druhé poloviny 19.

Nový!!: Bod a Eukleidovy Základy · Vidět víc »

Geometrický útvar

Jehlan, koule a krychle v prostoru Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin.

Nový!!: Bod a Geometrický útvar · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Bod a Geometrie · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Bod a Množina · Vidět víc »

Mnohoúhelník

Mnohoúhelník je část roviny vymezená úsečkami, které spojují určitý počet bodů (nejméně tři), z nichž žádné tři sousední neleží na jedné přímce.

Nový!!: Bod a Mnohoúhelník · Vidět víc »

Nerovnost (matematika)

V matematice představuje nerovnost relaci vyjadřující uspořádání čísel podle velikosti.

Nový!!: Bod a Nerovnost (matematika) · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Bod a Nula · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Bod a Přímka · Vidět víc »

Polopřímka

Polopřímka je část přímky, která vznikne rozdělením přímky jedním jejím bodem.

Nový!!: Bod a Polopřímka · Vidět víc »

Průsečík

Průsečík je geometrický pojem používaný ve dvou významech.

Nový!!: Bod a Průsečík · Vidět víc »

Prostor (geometrie)

Prostorem se v elementární geometrii běžně rozumí třírozměrný Riemannův prostor, zpravidla s euklidovskou geometrií (tzv. „plochý“ prostor).

Nový!!: Bod a Prostor (geometrie) · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Bod a Rovina · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Bod a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Střed

Střed může být.

Nový!!: Bod a Střed · Vidět víc »

Těžiště

Těžiště (hmotný střed) je působiště tíhové síly působící na těleso.

Nový!!: Bod a Těžiště · Vidět víc »

Trojúhelník

Trojúhelník je geometrický útvar určený třemi body, neležícími v jedné přímce.

Nový!!: Bod a Trojúhelník · Vidět víc »

Vrchol (geometrie)

Vrchol se v geometrii označuje speciální typ bodu úhlu, mnohoúhelníku nebo tělesa.

Nový!!: Bod a Vrchol (geometrie) · Vidět víc »

2D

2D či 2−D je zkratka výrazu „dvoudimenzionální“, „dvourozměrný“ a označuje svět, který je možné popsat dvěma rozměry; předměty ve dvourozměrném světě mají obsah a např.

Nový!!: Bod a 2D · Vidět víc »

3D

3D či 3-D je zkratka výrazu „trojdimenzionální“, „trojrozměrný“ a označuje svět, který je možné popsat třemi rozměry (viz kartézská soustava souřadnic); předměty ve trojrozměrném světě mají objem.

Nový!!: Bod a 3D · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Geometrický bod.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »