Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Británie (provincie)

Index Británie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Británie Provincie Británie (latinsky Britannia) se rozkládala v části ostrova Velká Británie, která se mezi léty 43 až 410 nacházela pod kontrolou římské říše.

247 vztahy: Aetius, Alarich I., Allectus, Amfora, Anarchie, Anglesey, Anglie, Anglové, Antoninův val, Antoninus Pius, Archeologie, Ariánství, Aristokracie, Arles, Augustus, Aurelianus, Azyl, Řím, Římská říše, Římská legie, Římská villa, Římské právo, Římské provincie, Římský konzul, Barbar, Bath, Biskup, Bitva na Mons Badonicus, Bitva u Deorhamu, Bitva u Mons Graupius, Boudicca, Boulogne-sur-Mer, Bournemouth, Bretaň, Burgundi, Caesar, Caligula, Canterbury, Caracalla, Caratacus, Carausius, Cassius Dio, Chester, Chichester, Claudius, Clodius Albinus, Colchester, Commodus, Constans, Constantius I. Chlorus, ..., Constantius II., Cornwall, Dácie, Dějiny Anglie, Dějiny prehistorické Británie, Dějiny Skotska, Dějiny Walesu, Diecéze, Diocletianus, Doba železná, Domitianus, Dover (Anglie), Druid, Dunaj, Epigrafika, Evropa, Exeter, Firth of Clyde, Firth of Forth, Frankové, Galie, Gallienus, Galové, Galské císařství, Galské války, Germánie, Geta, Gloucester, Gordianus I., Hadrianus, Hadriánův val, Hispánie, Honorius (císař), Inflace, Irové, Itálie, Julius Agricola, Julius Caesar, Kaledonie, Kartágo, Katolická církev, Křesťanství, Keltové, Keltská mytologie, Kent, Kolón, Konfiskace, Konstantin I. Veliký, Konstantin III. (uzurpátor), Král Artuš, Lamanšský průliv, Latina, Legát, Lincoln (Lincolnshire), Londýn, Lugdunum, Lyon, Magnentius, Magnus Maximus, Manchester, Maximianus, Mýtus, Minerva, Mithraismus, Mozaika, Mučedník, Municipium, Mystéria, Nero, Northumberland, Občanská válka, Ordovikové, Otčenáš, Otrokářství, Partyzánská válka, Pýtheás z Massalie, Pelagianismus, Pelagius, Pertinax (císař), Pescennius Niger, Piktové, Pirát, Postumus, Prasutagus, Probus, Prokurátor, Raetie, Rochester, Rok čtyř císařů, Romanizace, Rukojmí, Sarmati, Sasové, Septimius Severus, Sextus Iulius Frontinus, Silurové, Skotové (kmen), Skotsko, Slovní čtverec, Southampton, St Albans, Starověké Řecko, Starověký Řím, Středozemní moře, Strabón, Suetonius, Svatý Gilda, Svatý Patrik, Tacitus, Tay, Temže, Tertullianus, Tetrarchie, Theodosius starší, Tiberius, Traianus, Tribut, Triumf, Tyne, Uzurpátor, Vandalové, Válečný slon, Velká Británie (ostrov), Vespasianus, Wales, Winchester, Wroxeter, York, Západořímská říše, Zósimos, 100, 105, 110, 117, 120, 142, 155, 157, 16, 163, 164, 175, 180, 184, 192, 195, 196, 2. století, 208, 209, 210, 25 př. n. l., 25. červenec, 259, 27 př. n. l., 274, 278, 286, 293, 3. století, 306, 313, 34 př. n. l., 350, 363, 367, 378, 383, 388, 39, 396, 4. století, 4. století př. n. l., 40, 401, 402, 406, 407, 408, 410, 43, 430, 446, 5. století, 5. století př. n. l., 500, 51, 54 př. n. l., 55 př. n. l., 577, 6. století, 60, 61, 69, 78, 84, 90. Rozbalte index (197 více) »

Aetius

Flavius Aetius (kolem roku 396 v Durostoru – 454 v Římě) nebo také Aëtius byl význačným západořímským vojevůdcem a politikem.

Nový!!: Británie (provincie) a Aetius · Vidět víc »

Alarich I.

Alarichův pohřeb v korytě řeky Busento (H. Leutemann, 1895) Alarich I. (cca 370 – 410 Cosenza) byl v letech 395 – 410 vizigótským králem, germánského etnika sídlícího původně v severním Černomoří.

Nový!!: Británie (provincie) a Alarich I. · Vidět víc »

Allectus

Allectus († 296) byl římský císař, uzurpátor v Británii a severní Galii v letech 293 až 296.

Nový!!: Británie (provincie) a Allectus · Vidět víc »

Amfora

Řecká amfora s vyobrazením zápasníků Amfora je druh starověké keramické nádoby, obvykle se dvěma úchyty a podlouhlým hrdlem, užším než zbytek nádoby.

Nový!!: Británie (provincie) a Amfora · Vidět víc »

Anarchie

12. dubna 2003 Anarchie (z řec. an-arché, příd. jméno anarchický) je stav bezvládí.

Nový!!: Británie (provincie) a Anarchie · Vidět víc »

Anglesey

Britannia Bridge je západnější ze dvou mostů, jež Anglesey spojují s pevninou Anglesey nebo velšsky Ynys Môn (vyslov ənysmón), je ostrov o rozloze 714 km² při severozápadním pobřeží Walesu, oddělený od něj průlivem Menai.

Nový!!: Británie (provincie) a Anglesey · Vidět víc »

Anglie

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu.

Nový!!: Británie (provincie) a Anglie · Vidět víc »

Anglové

Jutsku (Dánsko) Anglové byli starověký západogermánský kmen, který měl v 1. století svá původní sídla na území dnešního Šlesvicka-Holštýnska v severním Německu a jihovýchodní části Dánska.

Nový!!: Británie (provincie) a Anglové · Vidět víc »

Antoninův val

Lokalizace Hadrianova valu a Antoninova valu Antoninův val, někdy taky Severův val je systém opevnění, který nechal zbudovat napříč Skotskem římský císař Antoninus Pius.

Nový!!: Británie (provincie) a Antoninův val · Vidět víc »

Antoninus Pius

Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus (19. září 86 poblíž Lanuvia – 7. března 161 v Loriu), všeobecně známý jako Antoninus Pius, byl římským císařem v letech 138 až 161.

Nový!!: Británie (provincie) a Antoninus Pius · Vidět víc »

Archeologie

''Laténská socha z Mšeckých Žehrovic'' Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios).

Nový!!: Británie (provincie) a Archeologie · Vidět víc »

Ariánství

První nikajský koncil, který odsoudil ariánské učení Ariánství či arianismus je křesťanský teologický a christologický směr, odsouzený Prvním ekumenickým sněmem v Níkaji roku 325 jako hereze – odchylné učení, jež popírá božství Ježíše Krista.

Nový!!: Británie (provincie) a Ariánství · Vidět víc »

Aristokracie

Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.

Nový!!: Británie (provincie) a Aristokracie · Vidět víc »

Arles

Arles je historické francouzské město v departementu Bouches-du-Rhône, v regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur na řece Rhône, asi 25 km od mořského pobřeží.

Nový!!: Británie (provincie) a Arles · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Nový!!: Británie (provincie) a Augustus · Vidět víc »

Aurelianus

Lucius Domitius Aurelianus (9. září 214 v Moesii nebo v Panonii – 275 poblíž Byzantia), známý také jako Aurelián, byl římským císařem v letech 270 až 275.

Nový!!: Británie (provincie) a Aurelianus · Vidět víc »

Azyl

Mezník oblasti útočiště kolem kostela (St. Georgenberg, Tyrolsko) Azyl (z řec. asylon, útočiště) je právní ochrana uprchlého cizince, který ve státě, jehož je státním občanem nebo kde bydlel (pokud jde o osobu bez státního občanství), má opodstatněné obavy z pronásledování, z rasových, náboženských nebo národnostních důvodů, z důvodů sexuální orientace či zdravotního stavu, kvůli zastávání určitých politických názorů či hlásání těchto názorů, přičemž tyto postoje jsou hodnoceny jako legitimní (např. ne nutně propagace nacismu), pro biologickou příbuznost s nějakou osobou nebo kvůli příslušnosti k určitému sociálnímu agregátu (např. náhodní svědci zločinů proti lidskosti) či sociální skupině, která nemá charakter zločinecké organizace, kvůli svému zvláštnímu tělesnému či jinému znamení, jež by mohlo být spojováno s nebezpečnými předsudky (např. pověry o čarodějnictví v rovníkové Africe), obává se výkonu soudně či jinak uloženého trestu, jenž je hodnocen jako nepřiměřeně přísný, exemplární trest či jako trest nehumánní (např. z pohledu mnoha států trest smrti), nebo možnosti, že takový trest bude uložen, a vzhledem k těmto obavám se nechce nebo nemůže vrátit zpět do svého domovského státu.

Nový!!: Británie (provincie) a Azyl · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Británie (provincie) a Řím · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Británie (provincie) a Římská říše · Vidět víc »

Římská legie

Moderní rekonstrukce římských legionářů s plátovou zbrojí (''lorica segmentata'') Legie (z latinského slova legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády.

Nový!!: Británie (provincie) a Římská legie · Vidět víc »

Římská villa

Villa se ve starověkém Římě nazývalo venkovské stavení s přilehlými pozemky, obývané příslušníky vyšších tříd.

Nový!!: Británie (provincie) a Římská villa · Vidět víc »

Římské právo

Římské právo je právní systém, který se vyvinul ve starověké římské obci a postupně se rozšířil po celé Římské říši.

Nový!!: Británie (provincie) a Římské právo · Vidět víc »

Římské provincie

Mapa provincií římské říše po roce 135 Provincie (latinsky provincia, pl. provinciae) byla ve starověkém Římě základní a až do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov.

Nový!!: Británie (provincie) a Římské provincie · Vidět víc »

Římský konzul

Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius (konzul v roce 517) Konzul (zkráceně cos.; latinsky consul, pl. consules, což bylo odvozeno z consulere; česky radit se, rozvažovat) byl nejvyšší civilní a vojenský úředník (magistratus) ve starověkém Římě.

Nový!!: Británie (provincie) a Římský konzul · Vidět víc »

Barbar

kylixu z 5. století př. n. l. Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros) je slovo neznámého původu, původně snad onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou „řeč“ cizinců, podobně jako české slovo „brblat“.

Nový!!: Británie (provincie) a Barbar · Vidět víc »

Bath

Bath je město v jihozápadní Anglii, nejznámější svými lázněmi napájenými třemi horkými prameny.

Nový!!: Británie (provincie) a Bath · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Británie (provincie) a Biskup · Vidět víc »

Bitva na Mons Badonicus

Británie okolo roku 500 Bitva u Mount Badon se odehrála okolo roku 500 (přesnější datum není známo, často je uváděn rok 495) a Britové v ní porazili anglosaské vojsko.

Nový!!: Británie (provincie) a Bitva na Mons Badonicus · Vidět víc »

Bitva u Deorhamu

Bitva u Deorhamu (nebo Dyrhamu) byla rozhodujícím vojenským střetnutím mezi Západními Sasy a britskými Kelty z jihozápadní Anglie v roce 577.

Nový!!: Británie (provincie) a Bitva u Deorhamu · Vidět víc »

Bitva u Mons Graupius

Bitva u Mons Grapius byla první zaznamenaná bitva na území dnešního Skotska.

Nový!!: Británie (provincie) a Bitva u Mons Graupius · Vidět víc »

Boudicca

Socha Boudiccy blízko Westminsterského přístaviště Boudica (alternativní hláskování: Boudicca, také známá jako Boadicea a ve velštině jako Buddug) byla manželka icenského krále Prasutaga, která po jeho smrti převzala v roce 59 nebo 60 vládu nad etniky v oblasti dnešního Suffolku a Norfolku a podnítila část keltských kmenů v Británii (Iceny, Trenovanty a další) k povstání proti Neronově Římu. Důvodem bylo, že Řím nerespektoval závěť zesnulého krále, který v ní vládu odkázal svým dcerám.

Nový!!: Británie (provincie) a Boudicca · Vidět víc »

Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer (česky Buloň) je město v severní Francii, v departementu Pas-de-Calais, poblíž Lamanšského průlivu.

Nový!!: Británie (provincie) a Boulogne-sur-Mer · Vidět víc »

Bournemouth

Bournemouth je velké přímořské letovisko a zároveň jednostupňový administrativní celek na jižním pobřeží Anglie v hrabství Dorset.

Nový!!: Británie (provincie) a Bournemouth · Vidět víc »

Bretaň

Bretaň (Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaèyn) je historická provincie v západní Francii na stejnojmenném poloostrově a současně jeden z 13 francouzských metropolitních regionů.

Nový!!: Británie (provincie) a Bretaň · Vidět víc »

Burgundi

Burgundi patřili mezi východogermánské kmeny, které sídlily původně na baltském pobřeží mezi ústím Odry a Visly.

Nový!!: Británie (provincie) a Burgundi · Vidět víc »

Caesar

Caesar je římské cognomen a v římském císařství titul panovníka („císaře“), který byl odvozen ze jména Gaia Iulia Caesara.

Nový!!: Británie (provincie) a Caesar · Vidět víc »

Caligula

Gaius Caesar Augustus Germanicus (31. srpna 12 – 24. ledna 41), všeobecně známý spíše pod přízviskem Caligula, byl římský císař vládnoucí od 16. března 37 až do okamžiku svého zavraždění o čtyři roky později.

Nový!!: Británie (provincie) a Caligula · Vidět víc »

Canterbury

Canterbury (výslovnost) je město ve východním Kentu na jihovýchodě Anglie a je sídlem Canterburského arcibiskupství, a primase Anglikánské církve.

Nový!!: Británie (provincie) a Canterbury · Vidět víc »

Caracalla

Marcus Aurelius Severus Antoninus (rodným jménem Lucius Septimius Bassianus; 4. dubna 188 v Lugdunu – 8. dubna 217 v Mezopotámii), běžně známý pod přezdívkou Caracalla, již obdržel kvůli svému oblíbenému galskému plášti s kapucí (caracallus), byl římským císařem v letech 211 až 217.

Nový!!: Británie (provincie) a Caracalla · Vidět víc »

Caratacus

Caratacus (10 - 50, Řím) byl v 1. století král na území Catuvellauni a Británie.

Nový!!: Británie (provincie) a Caratacus · Vidět víc »

Carausius

Carausius, celým jménem Marcus Aurelius Mausaeus Valerius Carausius († 293), byl menapijský důstojník římského námořnictva, který se roku 286 ujal moci v Británii a severní Galii.

Nový!!: Británie (provincie) a Carausius · Vidět víc »

Cassius Dio

Lucius Cassius Dio Cocceianus (řecky Δίων ὁ Κάσσιος) (kolem 155 nebo 163/164 – po roce 229), známý jako Cassius Dio, Dio Cassius nebo Dio byl starověký římský historik a státní úředník.

Nový!!: Británie (provincie) a Cassius Dio · Vidět víc »

Chester

Chester (Caer) je hlavním městem anglického hrabství Cheshire.

Nový!!: Británie (provincie) a Chester · Vidět víc »

Chichester

Chichester je město s 23 000 obyvatel v hrabství West Sussex na jihu Anglie 70 km jihozápadně od Londýna.

Nový!!: Británie (provincie) a Chichester · Vidět víc »

Claudius

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (před nástupem na trůn Tiberius Claudius Nero Germanicus; 1. srpna 10 př. n. l. – 13. října 54), známý spíše jako Claudius, byl římský císař z julsko-klaudijské dynastie, vládnoucí od roku 41 až do své smrti.

Nový!!: Británie (provincie) a Claudius · Vidět víc »

Clodius Albinus

Decimus Clodius Albinus, jako císař Decimus Clodius Septimius Albinus (kolem 147 Hadrumentum, Afrika – 19. února 197 v Lugdunum, Galie), byl římský císař vládnoucí v letech 193–197, nejprve jako caesar (193–196), později jako augustus (196–197).

Nový!!: Británie (provincie) a Clodius Albinus · Vidět víc »

Colchester

Colchester je město na řece Colne v hrabství Essex v jihovýchodní Anglii.

Nový!!: Británie (provincie) a Colchester · Vidět víc »

Commodus

Lucius Aurelius Commodus (31. srpna 161 Lanuvium – 31. prosince 192 Řím) byl římský císař panující v letech 177–192, nejprve jako spoluvládce svého otce Marka Aurelia, po 17. březnu 180 jako samovládce.

Nový!!: Británie (provincie) a Commodus · Vidět víc »

Constans

Flavius Iulius Constans (mezi 320 a 323 – únor 350 u Elne v jižní Galii) byl římský císař panující v letech 337–350.

Nový!!: Británie (provincie) a Constans · Vidět víc »

Constantius I. Chlorus

Flavius Valerius Constantius (31. března kolem 250 – 25. července 306), známý jako Constantius I., byzantskými historiky přezdívaný Chlorus („bledý“), byl císařem na západě římské říše v době existence tetrarchie.

Nový!!: Británie (provincie) a Constantius I. Chlorus · Vidět víc »

Constantius II.

Constantius II., vlastním jménem Flavius Iulius Constantius (7. srpna 317 v Ilýrii, zřejmě v Sirmiu – 3. listopadu 361 v Mopsukrenai, Kilíkie), byl synem Konstantina Velikého a císařem římské říše od roku 337 (na východě) resp.

Nový!!: Británie (provincie) a Constantius II. · Vidět víc »

Cornwall

Cornwall je anglické nemetropolitní, ceremoniální a tradiční hrabství.

Nový!!: Británie (provincie) a Cornwall · Vidět víc »

Dácie

Říše krále Burebisty kolem poloviny 1. století př. n. l. Dácie (latinsky Dacia) bylo ve starověku území, obývané kmeny Dáků a Getů, které se nacházelo převážně v dnešním Rumunsku.

Nový!!: Británie (provincie) a Dácie · Vidět víc »

Dějiny Anglie

Dějiny Anglie jsou podobné dějinám Británie do doby vpádu Sasů.

Nový!!: Británie (provincie) a Dějiny Anglie · Vidět víc »

Dějiny prehistorické Británie

Stonehenge Dějiny prehistorické Británie zahrnují časové období zhruba od poslední části pravěku do ovládnutí Británie Římany v roce 43.

Nový!!: Británie (provincie) a Dějiny prehistorické Británie · Vidět víc »

Dějiny Skotska

Nejstarší dochovaný dům v severní Evropě ''Knap of Howar'' je z období asi 3500 let př. n. l.Dějiny Skotska se datují od období přibližně před 14 000 lety, kdy po poslední době ledové začala být osidlována oblast současného Skotska.

Nový!!: Británie (provincie) a Dějiny Skotska · Vidět víc »

Dějiny Walesu

Dějiny Walesu se datují od příchodu prvních lidí do této oblasti před mnoha tisíci lety.

Nový!!: Británie (provincie) a Dějiny Walesu · Vidět víc »

Diecéze

Diecéze (lat. dioecesis) je správní jednotka církví s episkopální strukturou, v jejímž čele stojí biskup s úřadem a sídlem nazývaným biskupství.

Nový!!: Británie (provincie) a Diecéze · Vidět víc »

Diocletianus

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (kolem 244 v Dalmácii – 3. prosince 312 nebo 316 ve Spalatu, dnešní Split), rodným jménem Diocles, obvykle známý jako Diocletianus (česky Dioklecián) byl římský císař od 20. listopadu 284 až do 1. května 305.

Nový!!: Británie (provincie) a Diocletianus · Vidět víc »

Doba železná

V archeologii je dobou železnou označováno stádium ve vývoji lidstva, kdy člověk používal převážně železo pro výrobu nástrojů a zbraní.

Nový!!: Británie (provincie) a Doba železná · Vidět víc »

Domitianus

Titus Flavius Domitianus (24. října 51, Řím – 18. září 96, Řím) byl římský císař z flaviovské dynastie (69–96) panující od 14. září 81 do 18. září 96.

Nový!!: Británie (provincie) a Domitianus · Vidět víc »

Dover (Anglie)

Dover (anglicky Dover, francouzsky Douvres) je přístavní město v anglickém hrabství Kent.

Nový!!: Británie (provincie) a Dover (Anglie) · Vidět víc »

Druid

Dva druidové (kresba z 19. století) Druidové byli keltští duchovní a mezi lidmi měli výsadní postavení.

Nový!!: Británie (provincie) a Druid · Vidět víc »

Dunaj

Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina).

Nový!!: Británie (provincie) a Dunaj · Vidět víc »

Epigrafika

Datace vytesaná do kamene Epigrafika (z řeckého επιγραφή, epigraphé, nápis) je věda o nápisech.

Nový!!: Británie (provincie) a Epigrafika · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Británie (provincie) a Evropa · Vidět víc »

Exeter

Exeter je hlavním městem hrabství Devon na jihozápadě Anglie.

Nový!!: Británie (provincie) a Exeter · Vidět víc »

Firth of Clyde

Poloha Přepravní loď u ostrova Arran Firth of Clyde je záliv (ang. firth) ve Skotsku na západ od města Glasgow.

Nový!!: Británie (provincie) a Firth of Clyde · Vidět víc »

Firth of Forth

Satelitní foto zálivu a okolí Forthský železniční most ze South Queensferry Firth of forth z Edinburghu Mapa Firth of Forth je záliv na východě Skotska, u jehož jižního pobřeží leží Edinburgh.

Nový!!: Británie (provincie) a Firth of Forth · Vidět víc »

Frankové

Přibližná poloha původních franských kmenů Frankové (od slova frank, „troufalý“, „smělý“) tvořili volný svaz západogermánských kmenů, který sídlil od 3. století na pravém břehu řeky Rýna, a to u pobřeží Severního moře (sálští Frankové, salum.

Nový!!: Británie (provincie) a Frankové · Vidět víc »

Galie

Mapa Galie z 1. století př. n. l., znázorňující přibližné rozmístění keltských kmenů. Galie resp.

Nový!!: Británie (provincie) a Galie · Vidět víc »

Gallienus

Publius Licinius Egnatius Gallienus (218 – září 268 u Milána) byl římský císař vládnoucí v letech 253–268.

Nový!!: Británie (provincie) a Gallienus · Vidět víc »

Galové

Rekonstrukce keltského karnyxu, keltské muzeum, Salzburg Galové byli příslušníci keltských kmenů obývajících Galii, území zhruba zahrnující dnešní Francii, Belgii, Švýcarska a severní Itálie, kteří hovořili galským jazykem.

Nový!!: Británie (provincie) a Galové · Vidět víc »

Galské císařství

Galské císařství neboli Galská říše (latinsky Imperium Galliarum Oficiální název státu není doložen. Název Imperium Galliarum (včetně českého „Galského císařství“) není pochází od římského historika Eutropia.) jsou historická označení pro státní celek, který vznikl v době krize ve 3. století n. l. z odtržených provincií Římské říše.

Nový!!: Británie (provincie) a Galské císařství · Vidět víc »

Galské války

Galské války také Galská válka byla série vojenských tažení Římanů v letech 58–50 př. n. l., v nichž prokonzul a vojevůdce Julius Caesar dobyl velkou část Galie.

Nový!!: Británie (provincie) a Galské války · Vidět víc »

Germánie

Římské provincie, zeleně vyznačena přibližná rozloha svobodné Germánie Germánie (latinsky Germania) případně Magna Germania („Velká Germánie“) či Germania libera („svobodná Germánie“) bylo ve starověku označení území východně od řeky Rýna, které obývaly veskrze germánské kmeny.

Nový!!: Británie (provincie) a Germánie · Vidět víc »

Geta

Publius Septimius Geta (7. března či 27. května 189 Mediolanum – 19. či 26. prosince 211 Řím) byl římský císař vládnoucí od září / října 209 do prosince 211, nejprve se svým otcem Septimiem Severem a bratrem Caracallou, od února 211 pak pouze s Caracallou.

Nový!!: Británie (provincie) a Geta · Vidět víc »

Gloucester

Gloucester je město a distrikt v hrabství Gloucestershire, poblíž hranic s Walesem na řece Severn.

Nový!!: Británie (provincie) a Gloucester · Vidět víc »

Gordianus I.

Marcus Antonius Gordianus Sempronianus, známý jako Gordianus I. (asi 159 – leden či březen 238), byl římský císař vládnoucí spolu se svým synem Gordianem II. krátce v lednu či březnu 238.

Nový!!: Británie (provincie) a Gordianus I. · Vidět víc »

Hadrianus

Publius Aelius Hadrianus (24. ledna 76 v Italice – 10. července 138 nedaleko Neapole), běžně známý jako Hadrianus (česky Hadrián), byl římský císař v letech 117 až 138.

Nový!!: Británie (provincie) a Hadrianus · Vidět víc »

Hadriánův val

Mapa ukazující polohu Hadriánova valu Jedna ze zachovalých částí Hadriánova valu u Greenhead Hadriánův val je kamenné a hliněné hraniční opevnění, hradba, zeď a 17 pevností, táhnoucí se napříč celou severní Anglií, jižně od skotských hranic, postavené římským vojskem.

Nový!!: Británie (provincie) a Hadriánův val · Vidět víc »

Hispánie

Římské divadlo v Méridě Hispánie (latinsky Hispania) byl ve starověku a středověku užívaný název pro celý Pyrenejský poloostrov.

Nový!!: Británie (provincie) a Hispánie · Vidět víc »

Honorius (císař)

Flavius Honorius (9. září 384 – 15. srpna 423) byl západořímský císař od roku 395 až do své smrti.

Nový!!: Británie (provincie) a Honorius (císař) · Vidět víc »

Inflace

studené války. Inflace je většinou ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období.

Nový!!: Británie (provincie) a Inflace · Vidět víc »

Irové

Irové jsou evropská etnická skupina, která pochází z Irska, země na severu západní Evropy.

Nový!!: Británie (provincie) a Irové · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Británie (provincie) a Itálie · Vidět víc »

Julius Agricola

Gnaeus Iulius Agricola (13. června 40 - 23. srpna 93) byl římským vojevůdcem, který pro Řím získal velkou část Británie.

Nový!!: Británie (provincie) a Julius Agricola · Vidět víc »

Julius Caesar

Gaius Julius Caesar Gaius Julius Caesar (soudobá výslovnost, výslovnost pochází až z pozdní antiky či raného středověku, 12./13. července 100 př. n. l. – 15. března 44 př. n. l. Řím) byl římský vojevůdce a politik a jeden z nejmocnějších mužů antické historie.

Nový!!: Británie (provincie) a Julius Caesar · Vidět víc »

Kaledonie

Lokalizace Hadrianova valu a Antoninova valu Kaledonie je latinský název pro severní území ostrova Velká Británie, používaný v historii.

Nový!!: Británie (provincie) a Kaledonie · Vidět víc »

Kartágo

Kartágo, často psáno také Karthágo (latinsky Carthago, punsky 𐤒𐤓𐤕•𐤇𐤃𐤔𐤕, Qart Hadašt, odvozeno z fénického QRT HDŠT znamenající „Nové město“, řecky Καρχηδών; arabsky قرطاج a také قرطاجة), bylo jak starověké město v Severní Africe u pobřeží Středozemního moře, tak civilizace, která se ve sféře vlivu tohoto města rozvinula.

Nový!!: Británie (provincie) a Kartágo · Vidět víc »

Katolická církev

Katolická církev je největší organizovanou skupinou v křesťanství.

Nový!!: Británie (provincie) a Katolická církev · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Británie (provincie) a Křesťanství · Vidět víc »

Keltové

území, kde se dosud keltský jazyk používá Keltové je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů, a představovaly tzv.

Nový!!: Británie (provincie) a Keltové · Vidět víc »

Keltská mytologie

Kotlík z Gundestrupu z galo-římské doby zobrazuje po vzoru antiky keltské bohy v lidské podobě. Keltská mytologie je soubor pověstí a mýtů ústně tradovaných mezi Kelty, kteří žili na území Británie, Irska, západní části Pyrenejského poloostrova, v Galii (území dnešní Francie), na severu Apeninského poloostrova a dále přes střední Evropu až na poloostrov Malá Asie (vše v období 5. - 1. století př. n. l.). Hovořili stejným jazykem, měli stejné zvyky, ale vzhledem k velké oblasti, kterou obývali, se jejich pověsti a legendy značně lišily.

Nový!!: Británie (provincie) a Keltská mytologie · Vidět víc »

Kent

Kent je nemetropolitní, ceremoniální a tradiční hrabství, rozkládající se na jihovýchodě Anglie na pravém břehu řeky Temže na malém poloostrově při pobřeží Severního moře a kanálu La Manche.

Nový!!: Británie (provincie) a Kent · Vidět víc »

Kolón

Kolóni byli kategorií zemědělského obyvatelstva rozšířenou především v pozdní římské říši, kdy začal být velký nedostatek otroků.

Nový!!: Británie (provincie) a Kolón · Vidět víc »

Konfiskace

Konfiskace (z latinského confiscatio) označuje na rozdíl od vyvlastnění zabavení majetku bez náhrady.

Nový!!: Británie (provincie) a Konfiskace · Vidět víc »

Konstantin I. Veliký

Flavius Valerius Constantinus (27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie – 22. května 337 poblíž Nikomédie, Bithýnie), známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Nový!!: Británie (provincie) a Konstantin I. Veliký · Vidět víc »

Konstantin III. (uzurpátor)

Konstantinova mince Flavius Claudius Constantinus († srpen nebo září 411), někdy označovaný jako Konstantin III., byl západořímský uzurpátor, jehož v roce 407 provolalo vojsko v Británii.

Nový!!: Británie (provincie) a Konstantin III. (uzurpátor) · Vidět víc »

Král Artuš

Král Artuš - miniatura z díla ''Flores Historiarum'' Král Artuš; 15. století Král Artuš (Arthur) je legendární anglický panovník 5.

Nový!!: Británie (provincie) a Král Artuš · Vidět víc »

Lamanšský průliv

Lamanšský průliv neboli kanál La Manche (též Anglický kanál, dříve také Britský průplav) je část Atlantského oceánu, která odděluje ostrov Velká Británie a severní Francii.

Nový!!: Británie (provincie) a Lamanšský průliv · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Británie (provincie) a Latina · Vidět víc »

Legát

Legát, vycházející z latinského slova legatus, jež v doslovném překladu znamená pověřený, byl titul označující v antickém Římě zplnomocněnce, který byl delegován od nějaké vyšší autority.

Nový!!: Británie (provincie) a Legát · Vidět víc »

Lincoln (Lincolnshire)

Lincoln je hlavní město anglického hrabství Lincolnshire.

Nový!!: Británie (provincie) a Lincoln (Lincolnshire) · Vidět víc »

Londýn

Londýn (s výslovností) je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země při ústí řeky Temže.

Nový!!: Británie (provincie) a Londýn · Vidět víc »

Lugdunum

Pozůstatky lugdunského amfiteátru Lugdunum, plným názvem Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum (nynější Lyon) byla důležitým římským městem v Galii.

Nový!!: Británie (provincie) a Lugdunum · Vidět víc »

Lyon

Staré město a poloostrov z Fourvière, v popředí katedrála římské divadlo Radnice a opera Lyon v 17. století: v popředí Rhona, za poloostrovem a Saonou je Staré město a nad ním vrch Fourvière Lyon je historické město ve středovýchodní Francii, hlavní město regionu Auvergne-Rhône-Alpes a hlavní město metropole Lyonu.

Nový!!: Británie (provincie) a Lyon · Vidět víc »

Magnentius

Flavius Magnus Magnentius (kolem 303, Ambianum – 10. srpna 353, Lugdunum) byl římský vojevůdce a vzbouřenec proti císaři Constantovi.

Nový!!: Británie (provincie) a Magnentius · Vidět víc »

Magnus Maximus

Solidus Magna Maxima Flavius Magnus Maximus (kolem 335 – 28. srpna 388) byl uzurpátor na západě římské říše.

Nový!!: Británie (provincie) a Magnus Maximus · Vidět víc »

Manchester

Manchester je významné město a metropolitní distrikt v regionu severozápadní Anglie, historicky významné pro svou roli v průmyslové revoluci.

Nový!!: Británie (provincie) a Manchester · Vidět víc »

Maximianus

Marcus Aurelius Valerius Maximianus, známý též jako Maximianus Herculius (kolem 250 u Sirmia, Panonie – červenec 310 Massilia, Galie), byl římský císař v letech 286–305 a 307–308, jenž dlouhá léta působil jako spoluvládce zakladatele systému tetrarchie Diocletiana.

Nový!!: Británie (provincie) a Maximianus · Vidět víc »

Mýtus

Mýtus (řecky μύθος, vyprávění) je „symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu“, typicky báje, tradiční, obvykle anonymní epický útvar, který dává odpovědi, aniž by kladl nějaké otázky.

Nový!!: Británie (provincie) a Mýtus · Vidět víc »

Minerva

Socha Minervy z konce 2. století Minerva je římská bohyně řemesel, umění, moudrosti a války, ztotožňovaná s řeckou Athénou.

Nový!!: Británie (provincie) a Minerva · Vidět víc »

Mithraismus

frýžskou čapkou přemáhajícího kosmického býka a dalšími výjevy z Mithrova života Mithraismus či přesněji Mithrova mystéria (nazývané též „Mystéria Peršanů“), čili kult boha Mithry či Mithrase (latinsky Mithras), byl římský náboženský synkretický směr pozdně starověkého Říma, svůj nejvyšší rozkvět a největší rozmach zažil v období pozdní antiky 1.

Nový!!: Británie (provincie) a Mithraismus · Vidět víc »

Mozaika

Skleněná mozaika Poslední soud na Zlaté bráně katedrály sv. Víta (1372) Mozaika ("věnované múzám") je plošná výzdoba, ornamentální nebo figurální, sestavená z drobných různobarevných kostek, hranolků nebo kolíčků, kamenných, keramických, později skleněných, upevňovaných do měkké omítky nebo tmelu.

Nový!!: Británie (provincie) a Mozaika · Vidět víc »

Mučedník

Mučedník (řecky: μάρτυς, mártys; doslova: svědek) je osoba, která byla umučená nebo zemřela za svojí víru nebo ideu.

Nový!!: Británie (provincie) a Mučedník · Vidět víc »

Municipium

Municipium (plurál municipia) bylo v dobách římské republiky označení latinských a později italických měst závislých na Římu.

Nový!!: Británie (provincie) a Municipium · Vidět víc »

Mystéria

Mithras obětující býka, tzv. "tauroktonie" Mysterijní náboženství, posvátná mystéria či jenom mystéria byly náboženské školy řecko-římského světa, jejichž učení bylo vyhrazeno pouze zasvěceným (mystai).

Nový!!: Británie (provincie) a Mystéria · Vidět víc »

Nero

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (rodným jménem Lucius Domitius Ahenobarbus; 15. prosince 37 – 9. června 68) byl římský císař pocházející z julsko-klaudijské dynastie a vládnoucí od 13. října 54 až do okamžiku své smrti.

Nový!!: Británie (provincie) a Nero · Vidět víc »

Northumberland

Northumberland je hrabství na severu Anglie.

Nový!!: Británie (provincie) a Northumberland · Vidět víc »

Občanská válka

Čečensku Občanská válka je ozbrojený konflikt, v němž obě válčící strany tvoří (alespoň zčásti) obyvatelé jednoho státu bojující zpravidla na jeho území.

Nový!!: Británie (provincie) a Občanská válka · Vidět víc »

Ordovikové

Římanů do Británie. Vymezení hranic je přibližné. Ordovikové byli jedním z keltských kmenů žijících ve Velké Británii před vpádem Římanů.

Nový!!: Británie (provincie) a Ordovikové · Vidět víc »

Otčenáš

češtině, kostel Pater noster, Jeruzalém Carl Heinrich Bloch (1834–1890): ''Horské kázání'' (Bjergprædikenen) Otčenáš neboli modlitba Páně (podle svých prvních dvou latinských slov také Pater noster) je pravděpodobně nejznámější křesťanská modlitba.

Nový!!: Británie (provincie) a Otčenáš · Vidět víc »

Otrokářství

náhled Otrok v Zanzibaru. 'Trest arabského pána za drobný přečin.' cca 1890. Otrokářství je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků), kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody.

Nový!!: Británie (provincie) a Otrokářství · Vidět víc »

Partyzánská válka

Velké vlastenecké války. Francouzský partyzán Partyzánky Kovpakovy brigády Partyzánský boj (někdy zvaný též jako guerrilla (šp.), drobná válka či záškodnická válka) je forma vedení ozbrojeného konfliktu, která se vyhýbá velkým a rozhodujícím bitvám a soustředí se na drobné dílčí přepadové akce.

Nový!!: Británie (provincie) a Partyzánská válka · Vidět víc »

Pýtheás z Massalie

Pýtheás z Massalie (či Massilie) byl řecký obchodník, zeměpisec a průzkumník, žil přibližně v letech 380 př. n. l. – 310 př. n. l. v řecké kolonii Massalii (nynější Marseille ve Francii).

Nový!!: Británie (provincie) a Pýtheás z Massalie · Vidět víc »

Pelagianismus

Pelagianismus je křesťanská nauka zastávaná ve starověku mnichem Pelagiem, jeho žákem Celestinem a Julianem z Eclana v 5. století.

Nový!!: Británie (provincie) a Pelagianismus · Vidět víc »

Pelagius

Pelagius (360–418) byl asketický učitel původně britského původu, později odsouzený jako heretik.

Nový!!: Británie (provincie) a Pelagius · Vidět víc »

Pertinax (císař)

Publius Helvius Pertinax (1. srpna 126 Alba Pompeia v Ligurii – 28. března 193 Řím) byl římský císař panující od 31. prosince 192 do 28. března 193, celkově 87 dní.

Nový!!: Británie (provincie) a Pertinax (císař) · Vidět víc »

Pescennius Niger

Gaius Pescennius Niger (mezi 135 a 140 Itálie – konec dubna 194 u Antiochie nad Orontem, Sýrie) byl římský císař vládnoucí od dubna 193 do dubna 194.

Nový!!: Británie (provincie) a Pescennius Niger · Vidět víc »

Piktové

Clach an Tiompain, symbol Piktů v Strathpeffer. Piktové byl keltský národ, žijící ve středním a severním Skotsku mezi obdobím prvních pokusů Římanů o nadvládu Kaledonie, resp.

Nový!!: Británie (provincie) a Piktové · Vidět víc »

Pirát

Pirátská vlajka (Jolly Roger) Pirát (z fr. pirate, řec. peiratés, lupič, pirát) je původně námořní lupič.

Nový!!: Británie (provincie) a Pirát · Vidět víc »

Postumus

Marcus Cassianius Latinius Postumus († 269) byl uzurpátor římského trůnu, který v letech 260–269 ovládal Galii, Británii a část Hispánie.

Nový!!: Británie (provincie) a Postumus · Vidět víc »

Prasutagus

Prasutag (Prasutagus,? - cca 60) byl král britského kmene Icenů, který vládl s podporou Říma bezprostředně po invazi v roce 43.

Nový!!: Británie (provincie) a Prasutagus · Vidět víc »

Probus

Marcus Aurelius Probus (19. srpna 232 Sirmium, Dolní Panonie – září či říjen 282 tamtéž) byl římský císař vládnoucí v letech 276–282.

Nový!!: Británie (provincie) a Probus · Vidět víc »

Prokurátor

Prokurátor, neboli veřejný žalobce, je osoba, která je státem pověřena zastupováním jeho zájmů zejména v trestním řízení a která je zařazena k určité prokuratuře.

Nový!!: Británie (provincie) a Prokurátor · Vidět víc »

Raetie

legií Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Raetie Raetie, případně latinsky Raetia, bylo území a později provincie římské říše, jež sahalo zhruba od Bodamského jezera (Lacus Brigantinus) směrem na východ k řece Inn (Aenus).

Nový!!: Británie (provincie) a Raetie · Vidět víc »

Rochester

Rochester je historické město v Kentu v jihovýchodní Anglii na řece Medway, asi 48 km jihovýchodně od Londýna.

Nový!!: Británie (provincie) a Rochester · Vidět víc »

Rok čtyř císařů

Rok čtyř císařů - bylo po sobě jdoucích 12 měsíců mezi červnem 68 n. l. a červencem 69 n. l. Během této doby se ve funkci císaře (princeps) římského imperia (Imperium Rōmānum) vystřídali čtyři vládci.

Nový!!: Británie (provincie) a Rok čtyř císařů · Vidět víc »

Romanizace

Romanizace je proces postupného převládání vlivu římské kultury v západní polovině Římské říše.

Nový!!: Británie (provincie) a Romanizace · Vidět víc »

Rukojmí

Nácvik speciálních jednotek, situace s rukojmím Rukojmí je osoba, nezákonně proti své vůli zadržovaná jinou osobou.

Nový!!: Británie (provincie) a Rukojmí · Vidět víc »

Sarmati

Přibližné rozšíření východoíránských jazyků Sarmati byl původem íránský kočovný a pastevecký lid, příbuzný se Skythy, Médy a Peršany.

Nový!!: Británie (provincie) a Sarmati · Vidět víc »

Sasové

Sasové je název pro germánský kmen (respektive kmenový svaz) a později i národa.

Nový!!: Británie (provincie) a Sasové · Vidět víc »

Septimius Severus

Lucius Septimius Severus, jako císař Lucius Septimius Severus Pertinax (11. dubna 146 Leptis Magna, Afrika – 4. února 211 Eburacum, Británie), byl římský císař vládnoucí od 9. dubna 193 do 4. února 211, nejprve spolu s Clodiem Albinem (193–196/197), později se svými syny Caracallou a Getou.

Nový!!: Británie (provincie) a Septimius Severus · Vidět víc »

Sextus Iulius Frontinus

Sextus Iulius Frontinus byl římský spisovatel a politik.

Nový!!: Británie (provincie) a Sextus Iulius Frontinus · Vidět víc »

Silurové

Římanů do Británie. Vymezení hranic je přibližné. Silurové byli mocný a válečnický kmen ve starověké Británii, který sídlil přibližně na území hrabství Monmoutshire, Breconshire a Glamorganshire v jižním Walesu.

Nový!!: Británie (provincie) a Silurové · Vidět víc »

Skotové (kmen)

Skotové (latinsky Scoti, případně Scotti) byl keltský kmen sídlící v Irsku, podnikající ve 4.

Nový!!: Británie (provincie) a Skotové (kmen) · Vidět víc »

Skotsko

Skotsko (skotsky a anglicky Scotland, skotskou gaelštinou Alba) je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.

Nový!!: Británie (provincie) a Skotsko · Vidět víc »

Slovní čtverec

Čtverec Sator-Arepo. Slovní čtverec je slovní hříčka, kdy je několik slov stejné délky vepsáno do čtverce, v němž v řádcích i sloupcích vznikne totéž slovo.

Nový!!: Británie (provincie) a Slovní čtverec · Vidět víc »

Southampton

Southampton (výslovnost) je město, samostatná správní jednotka a přístav na jižním pobřeží Anglie.

Nový!!: Británie (provincie) a Southampton · Vidět víc »

St Albans

St Albans je městem a administrativním centrem distriktu St Albans na jihu anglického hrabství Hertfordshire asi 35 km na sever od centra Londýna.

Nový!!: Británie (provincie) a St Albans · Vidět víc »

Starověké Řecko

Parthenón – symbol starověkého Řecka Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.

Nový!!: Británie (provincie) a Starověké Řecko · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Británie (provincie) a Starověký Řím · Vidět víc »

Středozemní moře

Středozemní moře (latinsky Mare Internum nebo Mare Mediterraneum, španělsky Mar Mediterráneo, katalánsky Mar Mediterrània, francouzsky mer Méditerranée, korsicky Mare Mediterraniu, italsky Mar Mediterraneo, slovinsky Sredozemsko morje, chorvatsky Sredozemno more, srbsky Средоземно море, albánsky Detit Mesdhe, řecky Μεσόγειο Θάλασσα (Mesógeio Thálassa, Mesojio Thalasa), turecky Akdeniz, arabsky البحر الأبيض المتوسط (al-bahhr al-abyadd al-mutawasitt), hebrejsky הים התיכון (ha-yam ha-tíqón), maltsky Baħar Mediterran) je vnitřní moře Atlantského oceánu mezi Evropou, Asií a Afrikou.

Nový!!: Británie (provincie) a Středozemní moře · Vidět víc »

Strabón

Strabón (64 př. n. l. Amaseia v Pontu – 19 až 24 n. l.) byl starořecký filosof, historik a geograf.

Nový!!: Británie (provincie) a Strabón · Vidět víc »

Suetonius

Gaius Suetonius Tranquillus (okolo 75 Hippo Regius, Alžírsko – 130 – 140) byl římský polyhistor.

Nový!!: Británie (provincie) a Suetonius · Vidět víc »

Svatý Gilda

Svatý Gilda (anglicky Gildas), též Gilda Moudrý (cca 500 – 570), byl britonský klerik.

Nový!!: Británie (provincie) a Svatý Gilda · Vidět víc »

Svatý Patrik

Svatý Patrik (irsky Naomh Pádraig, angl. Saint Patrick) byl starověký křesťanský duchovní, mnich, misionář a biskup, původem z římské Británie, který působil ve druhé polovině 5. století v Irsku.

Nový!!: Británie (provincie) a Svatý Patrik · Vidět víc »

Tacitus

Vídni Publius (též Gaius) Cornelius Tacitus (kolem 55 n. l. – 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124) byl římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.

Nový!!: Británie (provincie) a Tacitus · Vidět víc »

Tay

Tay je nejdelší řeka ve Skotsku a šestou nejdelší ve Spojeném království.

Nový!!: Británie (provincie) a Tay · Vidět víc »

Temže

Temže je řeka protékající jižní Anglií, která spojuje Londýn se Severním mořem.

Nový!!: Británie (provincie) a Temže · Vidět víc »

Tertullianus

Quintus Septimius Florens Tertullianus (kolem 160 v Kartágu – kolem 220 v Kartágu) je nejvýznamnější latinsky píšící křesťanský spisovatel přelomu 2.

Nový!!: Británie (provincie) a Tertullianus · Vidět víc »

Tetrarchie

Slovo Tetrarchie může znamenat.

Nový!!: Británie (provincie) a Tetrarchie · Vidět víc »

Theodosius starší

Flavius Theodosius († 376), případně Theodosius starší, byl vysoce postavený římský velitel a otec císaře Theodosia I. Z pověření Valentiniana I. vedl tažení v Británii a později bojoval s Alamany a v Mauretánii.

Nový!!: Británie (provincie) a Theodosius starší · Vidět víc »

Tiberius

Tiberius Julius Caesar Augustus (rodným jménem Tiberius Claudius Nero; 16. listopadu 42 př. n. l. – 16. března 37) byl římský císař od roku 14 až do své smrti.

Nový!!: Británie (provincie) a Tiberius · Vidět víc »

Traianus

Marcus Ulpius Traianus (18. září 53 v Italice poblíž dnešní Sevilly – 9. srpna 117 v Selinúntu), obvykle známý jako Traianus (česky Traján), byl římský císař od roku 98 až do své smrti v roce 117.

Nový!!: Británie (provincie) a Traianus · Vidět víc »

Tribut

Tribut (tributum) je platba (finanční nebo naturální) placená vládcem jiným panovníkům.

Nový!!: Británie (provincie) a Tribut · Vidět víc »

Triumf

Triumf (latinsky triumphus) byla veřejná oslava konaná ve starověkém Římě na počest vítězného vojevůdce.

Nový!!: Británie (provincie) a Triumf · Vidět víc »

Tyne

Tyne je 321.8 km dlouhá řeka v severovýchodní Anglii (Spojené království), oblasti Northumberland.

Nový!!: Británie (provincie) a Tyne · Vidět víc »

Uzurpátor

Uzurpátor je v obecném slova smyslu osoba, která si přisvojuje cizí práva a požitky, ať už násilím nebo svévolným jednáním.

Nový!!: Británie (provincie) a Uzurpátor · Vidět víc »

Vandalové

Mapa germánských kmenů kolem roku 100 n. l. (bez Skandinávie), Vandalové tmavě zeleně Vandalové byli germánský kmen, jazykově patřící k východogermánské skupině indoevropské jazykové skupiny, pocházející údajně ze Skandinávie či břehů okolo Baltského moře.

Nový!!: Británie (provincie) a Vandalové · Vidět víc »

Válečný slon

Armáda Khmérů táhne do bitvy - přelom 12./13. století Válečný slon je označení pro slona, který je alespoň základně vycvičen a použit pod lidskou kontrolou v bitvě.

Nový!!: Británie (provincie) a Válečný slon · Vidět víc »

Velká Británie (ostrov)

Evropy Satelitní snímek z roku 2002 Velká Británie (anglicky Great Britain) je ostrov na severozápadě Evropy, největší ostrov ze souostroví Britských ostrovů na severozápadě Evropy.

Nový!!: Británie (provincie) a Velká Británie (ostrov) · Vidět víc »

Vespasianus

Titus Flavius Vespasianus (17. listopadu 9, Falacrinae – 23. června 79, Aquae Cutiliae) běžně známý jako Vespasianus (česky Vespasián), byl římský císař od roku 69 až do své smrti.

Nový!!: Británie (provincie) a Vespasianus · Vidět víc »

Wales

Wales (český název převzatý z angličtiny; velšsky) je země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s omezenou autonomií, rozprostírající se západně od Anglie na západě ostrova Velké Británie.

Nový!!: Británie (provincie) a Wales · Vidět víc »

Winchester

Winchester je historické město na jihu Anglie s asi 40 000 obyvateli (pouze samotné město).

Nový!!: Británie (provincie) a Winchester · Vidět víc »

Wroxeter

Wroxeter je vesnice v hrabství Shropshire v Anglii, poblíž hranic s Walesem.

Nový!!: Británie (provincie) a Wroxeter · Vidět víc »

York

York je město na severu Anglie, a metropole tradičního hrabství Yorkshire, při soutoku řek Ouse a Foss.

Nový!!: Británie (provincie) a York · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: Británie (provincie) a Západořímská říše · Vidět víc »

Zósimos

Zósimos, řecky Ζώσιμος (asi 490 – asi 510), byl byzantský historik.

Nový!!: Británie (provincie) a Zósimos · Vidět víc »

100

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 100 · Vidět víc »

105

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 105 · Vidět víc »

110

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 110 · Vidět víc »

117

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 117 · Vidět víc »

120

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 120 · Vidět víc »

142

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 142 · Vidět víc »

155

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 155 · Vidět víc »

157

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 157 · Vidět víc »

16

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 16 · Vidět víc »

163

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 163 · Vidět víc »

164

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 164 · Vidět víc »

175

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 175 · Vidět víc »

180

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 180 · Vidět víc »

184

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 184 · Vidět víc »

192

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 192 · Vidět víc »

195

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 195 · Vidět víc »

196

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 196 · Vidět víc »

2. století

2.

Nový!!: Británie (provincie) a 2. století · Vidět víc »

208

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 208 · Vidět víc »

209

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 209 · Vidět víc »

210

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 210 · Vidět víc »

25 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 25 př. n. l. · Vidět víc »

25. červenec

25.

Nový!!: Británie (provincie) a 25. červenec · Vidět víc »

259

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 259 · Vidět víc »

27 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 27 př. n. l. · Vidět víc »

274

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 274 · Vidět víc »

278

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 278 · Vidět víc »

286

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 286 · Vidět víc »

293

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 293 · Vidět víc »

3. století

3.

Nový!!: Británie (provincie) a 3. století · Vidět víc »

306

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 306 · Vidět víc »

313

Byl vydán Edikt milánský – prohlášení Constantina I. a Licinia o toleranci říše vůči dosud nepovoleným náboženstvím, zvláště křesťanství.

Nový!!: Británie (provincie) a 313 · Vidět víc »

34 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 34 př. n. l. · Vidět víc »

350

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 350 · Vidět víc »

363

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 363 · Vidět víc »

367

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 367 · Vidět víc »

378

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 378 · Vidět víc »

383

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 383 · Vidět víc »

388

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 388 · Vidět víc »

39

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 39 · Vidět víc »

396

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 396 · Vidět víc »

4. století

4.

Nový!!: Británie (provincie) a 4. století · Vidět víc »

4. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Británie (provincie) a 4. století př. n. l. · Vidět víc »

40

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 40 · Vidět víc »

401

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 401 · Vidět víc »

402

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 402 · Vidět víc »

406

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 406 · Vidět víc »

407

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 407 · Vidět víc »

408

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 408 · Vidět víc »

410

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 410 · Vidět víc »

43

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 43 · Vidět víc »

430

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 430 · Vidět víc »

446

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 446 · Vidět víc »

5. století

5.

Nový!!: Británie (provincie) a 5. století · Vidět víc »

5. století př. n. l.

Dějepis - Století.

Nový!!: Británie (provincie) a 5. století př. n. l. · Vidět víc »

500

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 500 · Vidět víc »

51

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 51 · Vidět víc »

54 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 54 př. n. l. · Vidět víc »

55 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 55 př. n. l. · Vidět víc »

577

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 577 · Vidět víc »

6. století

6.

Nový!!: Británie (provincie) a 6. století · Vidět víc »

60

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 60 · Vidět víc »

61

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 61 · Vidět víc »

69

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 69 · Vidět víc »

78

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 78 · Vidět víc »

84

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 84 · Vidět víc »

90

Bez popisu.

Nový!!: Británie (provincie) a 90 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Provincie Británie, Římská Británie.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »