Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Bronz

Index Bronz

Socha lva z bronzu Hlavně děl z bronzu Bronz je slitina mědi a cínu, případně i v malém množství jiných kovů jako např.

83 vztahy: Agrese, Argon, Žíhání (metalurgie), Železo, ČSN, Beryllium, Cín, Chrom, Dělovina, Dřevěné uhlí, Deska, Difuze, Doba bronzová, Drát, Duktilita, Dusík, Elektrická vodivost, Elektrické napětí, Elektrický kontakt, Elektroda, Etalon, Feromagnetismus, Fosfor, Hliník, Hmota, Hořčík, Homogenizace, Hustota, Hydroxidy, Kadmium, Kapalnění, Křemík, Kluzné ložisko, Kobalt, Konstantan, Koroze, Kostel, Kovy, Krystal, Krystalická struktura, Kyselina dusičná, Kyseliny, Ložisko, Mangan, Manometr, Měď, Měření, Mosaz, Nástroj, Nikl, ..., Objev, Olovo, Pájení, Pás, Přístroj, Pevnost (fyzika), Plech, Procento, Rezistence, Rezistivita, Roura (technika), Rovnovážný stav, Rozpustnost, Slévárenská pec, Slévárenství, Slitina, Sochařství, Stříbro, Stupeň Celsia, Technologie, Telegrafie, Teplota, Teplotní součinitel elektrického odporu, Tlak, Trolejové vedení, Tváření, Tvrdost kovů, Výroba, Wolfram, Zbraň, Zinek, Zvon, Zvonovina. Rozbalte index (33 více) »

Agrese

Agrese (z lat. agressio, výpad, útok) v psychologicko-sociologickém pojetí znamená napadení, útočné jednání, které se projevuje záměrným poškozováním nebo násilným omezováním jiné osoby nebo věci.

Nový!!: Bronz a Agrese · Vidět víc »

Argon

Argon, chemická značka Ar, (lat. Argon) je chemický prvek patřící mezi vzácné plyny, které tvoří přibližně 1 % zemské atmosféry.

Nový!!: Bronz a Argon · Vidět víc »

Žíhání (metalurgie)

Žíhání je druh tepelného zpracování kovů prováděné za účelem zlepšení některých vlastností jako je povrchová tvrdost a odstranění účinků některých operací (kalení, tváření).

Nový!!: Bronz a Žíhání (metalurgie) · Vidět víc »

Železo

Železo (chemická značka Fe) je nejrozšířenější přechodný kovový prvek a druhý nejrozšířenější kov na Zemi, je také hojně zastoupen i ve vesmíru.

Nový!!: Bronz a Železo · Vidět víc »

ČSN

ČSN je chráněné označení českých technických norem.

Nový!!: Bronz a ČSN · Vidět víc »

Beryllium

Beryllium, chemická značka Be, někdy také berylium je nejlehčím z řady kovů s2, tvrdý, šedý kov o značně vysoké teplotě tání.

Nový!!: Bronz a Beryllium · Vidět víc »

Cín

Cín, chemická značka Sn (lat. Stannum) patří mezi kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku především jako součást slitiny zvané bronz.

Nový!!: Bronz a Cín · Vidět víc »

Chrom

Chrom, chemická značka Cr, (lat. Chromium) je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov.

Nový!!: Bronz a Chrom · Vidět víc »

Dělovina

Předměty z děloviny Dělovina je stejně jako zvonovina bronzový kov, ovšem o něco měkčí, neboť obsahuje jen asi 10 % cínu a 90 % mědi.

Nový!!: Bronz a Dělovina · Vidět víc »

Dřevěné uhlí

Dřevěné uhlí Dřevěné uhlí je dřevo karbonizované za vysokých teplot bez přístupu vzduchu.

Nový!!: Bronz a Dřevěné uhlí · Vidět víc »

Deska

Deska je obecné slovo, které označuje větší plochý předmět různé velikosti, tvaru, tloušťky a účelu.

Nový!!: Bronz a Deska · Vidět víc »

Difuze

Difuze je proces samovolného rozptylování částic v prostoru.

Nový!!: Bronz a Difuze · Vidět víc »

Doba bronzová

jantarové stezky Doba bronzová je historické období, pro které je charakteristické dominantní využívání bronzu – slitiny mědi a cínu pro výrobu důležitých potřeb (bronz se roztavil a odléval do dvoudílných forem) – díky metalurgii.

Nový!!: Bronz a Doba bronzová · Vidět víc »

Drát

231x231px Drát je hutní výrobek, zpravidla malého kruhovitého průřezu. Vyrábí se válcováním nebo tažením kovu do velké délky.

Nový!!: Bronz a Drát · Vidět víc »

Duktilita

Duktilita nebo také houževnatost je materiálová vlastnost popisující schopnost plastického přetváření před dosažením meze pevnosti.

Nový!!: Bronz a Duktilita · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Bronz a Dusík · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Bronz a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrické napětí

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech).

Nový!!: Bronz a Elektrické napětí · Vidět víc »

Elektrický kontakt

Elektrický kontakt je místo dotyku dvou vodičů, jímž prochází elektrický proud.

Nový!!: Bronz a Elektrický kontakt · Vidět víc »

Elektroda

Elektroda je elektrický vodič v kontaktu s nekovovou částí elektrického obvodu (např. vakuem nebo prostorem naplněným plynem, elektrolytem apod.). Tento pojem zavedl v 19. století Michael Faraday jako složeninu řeckých slov elektron - jantar a hodos - cesta.

Nový!!: Bronz a Elektroda · Vidět víc »

Etalon

délky (1 metr) Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo či ztělesněná míra sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti.

Nový!!: Bronz a Etalon · Vidět víc »

Feromagnetismus

Feromagnetismus je fyzikální teorie, která popisuje magnetické vlastnosti látek Feromagnetismus je jev, kterým materiál může vykazovat spontánní magnetizaci a je jednou z nejsilnějších forem magnetismu.

Nový!!: Bronz a Feromagnetismus · Vidět víc »

Fosfor

Fosfor, chemická značka P (lat. Phosphorus, zastarale česky kostík; název se neujal) je nekovový chemický prvek, poměrně hojně se vyskytující v zemské kůře, který má zároveň důležitou roli i ve stavbě živých organizmů.

Nový!!: Bronz a Fosfor · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Bronz a Hliník · Vidět víc »

Hmota

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Nový!!: Bronz a Hmota · Vidět víc »

Hořčík

Hořčík (chemická značka Mg, Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov.

Nový!!: Bronz a Hořčík · Vidět víc »

Homogenizace

Homogenizace je proces, při kterém se díky promíchání dosáhne z původní směsi stejnorodé látky.

Nový!!: Bronz a Homogenizace · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Bronz a Hustota · Vidět víc »

Hydroxidy

Hydroxidy jsou chemické sloučeniny, které obsahují ion OH- a kovový kation či NH4+.

Nový!!: Bronz a Hydroxidy · Vidět víc »

Kadmium

Kadmium (chemická značka Cd) je měkký, lehce tavitelný, toxický kovový prvek.

Nový!!: Bronz a Kadmium · Vidět víc »

Kapalnění

Kapalnění neboli kondenzace je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu.

Nový!!: Bronz a Kapalnění · Vidět víc »

Křemík

Křemík (lat. Silicium) je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře.

Nový!!: Bronz a Křemík · Vidět víc »

Kluzné ložisko

Kluzné ložisko s nalisovaným pouzdrem a maznicí Kluzné ložisko je část strojního zařízení, kde se při vzájemné rotaci přenášejí tlakové síly mezi čepem hřídele a protikusem.

Nový!!: Bronz a Kluzné ložisko · Vidět víc »

Kobalt

Kobalt (chemická značka Co, Cobaltum) je namodralý, feromagnetický, tvrdý kov.

Nový!!: Bronz a Kobalt · Vidět víc »

Konstantan

Konstantan je slitina mědi a niklu v poměru obvykle 55 % mědi a 45 % niklu.

Nový!!: Bronz a Konstantan · Vidět víc »

Koroze

Rez, pravděpodobně nejznámější forma '''koroze'''. Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.

Nový!!: Bronz a Koroze · Vidět víc »

Kostel

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze – nejvýznamnější kostel v České republice. Kostel (z latinského castellum s významem hrad z důvodu užívaného opevnění, též chrám či chrám Páně) je sakrální stavba, která slouží křesťanům k modlitbám a bohoslužbě.

Nový!!: Bronz a Kostel · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Bronz a Kovy · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Bronz a Krystal · Vidět víc »

Krystalická struktura

NaCl (kuchyňská sůl) Krystalickou strukturou neboli strukturou krystalu rozumíme konkrétní způsob rozmístění základních stavebních částic v krystalu (atomů, iontů nebo molekul).

Nový!!: Bronz a Krystalická struktura · Vidět víc »

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná je významná silná minerální kyselina.

Nový!!: Bronz a Kyselina dusičná · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Bronz a Kyseliny · Vidět víc »

Ložisko

Ilustrační nákres kuličkového ložiska s děleným vnitřním kroužkem. Ložisko je součást technického zařízení, které umožňuje snížení tření při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu strojních dílů.

Nový!!: Bronz a Ložisko · Vidět víc »

Mangan

Mangan, chemická značka Mn, (lat. Manganum) je světle šedý, paramagnetický, tvrdý kov.

Nový!!: Bronz a Mangan · Vidět víc »

Manometr

Manometr (též tlakoměr) je mechanické měřidlo tlaku plynu nebo kapaliny.

Nový!!: Bronz a Manometr · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Bronz a Měď · Vidět víc »

Měření

Tesařský metr Měření je kvantitativní (číselné) zkoumání geometrických, fyzikálních a dalších vlastností předmětů (jevů, procesů), obvykle porovnáváním s obecně přijatou jednotkou.

Nový!!: Bronz a Měření · Vidět víc »

Mosaz

Mosazná kostka, zinkový slitek a kousek mědi Mosaz je slitina mědi a zinku.

Nový!!: Bronz a Mosaz · Vidět víc »

Nástroj

Nástroj je pracovní prostředek, pomůcka k zpracování něčeho (pracovní nástroj, řemeslnický nástroj, chirurgický nástroj aj.), příp.

Nový!!: Bronz a Nástroj · Vidět víc »

Nikl

Nikl (chemická značka Ni, lat. Niccolum) je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov.

Nový!!: Bronz a Nikl · Vidět víc »

Objev

Objev je obecné označení významné události, kdy byla zjištěna nová skutečnost.

Nový!!: Bronz a Objev · Vidět víc »

Olovo

Olovo chemická značka: Pb (lat. Plumbum) je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku.

Nový!!: Bronz a Olovo · Vidět víc »

Pájení

Pájení je způsob spojování součástí roztaveným pomocným materiálem, tzv.

Nový!!: Bronz a Pájení · Vidět víc »

Pás

Pás může být:; dlouhý tenký a plochý předmět.

Nový!!: Bronz a Pás · Vidět víc »

Přístroj

Přístroj je technické zařízení sloužící k určitému účelu.

Nový!!: Bronz a Přístroj · Vidět víc »

Pevnost (fyzika)

Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.

Nový!!: Bronz a Pevnost (fyzika) · Vidět víc »

Plech

výrobky z plechu Plech je plochá kovová deska vyráběná tvářením (kováním, tažením, válcováním za tepla nebo za studena) v různých tloušťkách.

Nový!!: Bronz a Plech · Vidět víc »

Procento

Symbol procenta Procenta jsou způsobem, jak vyjádřit část celku (setiny, tzn. zlomek) pomocí celého čísla.

Nový!!: Bronz a Procento · Vidět víc »

Rezistence

Slovo rezistence, odolnost (z latiny) má více významů:;biologie.

Nový!!: Bronz a Rezistence · Vidět víc »

Rezistivita

Rezistivita (též měrný elektrický odpor nebo také specifický elektrický odpor) je fyzikální veličina charakterizující lokální (diferenciální) vodivostní či odporové vlastnosti látek vedoucích elektrický proud.

Nový!!: Bronz a Rezistivita · Vidět víc »

Roura (technika)

Roura Roura (trubka) je dlouhé duté válcovité těleso, jehož délka je významně větší než jeho průměr.

Nový!!: Bronz a Roura (technika) · Vidět víc »

Rovnovážný stav

Rovnovážný stav je takový stav termodynamického systému, kdy neprobíhají žádné toky extenzivních veličin, např.

Nový!!: Bronz a Rovnovážný stav · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: Bronz a Rozpustnost · Vidět víc »

Slévárenská pec

Slévárenská pec je technické zařízení používané k tavení kovů a jejich slitin ve slévárenství a při odlévání kovů.

Nový!!: Bronz a Slévárenská pec · Vidět víc »

Slévárenství

Odlévání roztaveného kovu do pískové formy Slévárenství je výrobní odvětví, které se zabývá výrobou kovových odlitků pomocí odlévání, tedy technologií, při které se roztavený kov lije do formy, jejíž dutina má tvar odvozený od tvaru budoucího odlitku.

Nový!!: Bronz a Slévárenství · Vidět víc »

Slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku.

Nový!!: Bronz a Slitina · Vidět víc »

Sochařství

Socha svatého Václava v Praze Socha svobody v New Yorku Sochařství je specifickou částí výtvarného umění, která představuje samostatnou svébytnou oblast výtvarného projevu spojující architekturu s malířstvím.

Nový!!: Bronz a Sochařství · Vidět víc »

Stříbro

Stříbro, chemická značka Ag (lat. Argentum) je ušlechtilý kov bílé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Bronz a Stříbro · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Bronz a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Technologie

Technologie (řecky.

Nový!!: Bronz a Technologie · Vidět víc »

Telegrafie

Telegrafie (z řeckých slov tele (τηλε).

Nový!!: Bronz a Telegrafie · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Bronz a Teplota · Vidět víc »

Teplotní součinitel elektrického odporu

Odpor elektrických vodičů s rostoucí teplotou stoupá, teplotní součinitel odporu má kladnou hodnotu.

Nový!!: Bronz a Teplotní součinitel elektrického odporu · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Bronz a Tlak · Vidět víc »

Trolejové vedení

Trolejové vedení je typem trakčního vedení.

Nový!!: Bronz a Trolejové vedení · Vidět víc »

Tváření

Plošné tváření - ohýbání. Tváření je nedestruktivní technologický proces zpracování materiálu, při kterém dochází ke změně tvaru a mechanických vlastností materiálu.

Nový!!: Bronz a Tváření · Vidět víc »

Tvrdost kovů

Tvrdost kovů je mechanická vlastnost materiálu, vyjadřující odpor proti vnikání (zkušebního) tělesa do povrchu.

Nový!!: Bronz a Tvrdost kovů · Vidět víc »

Výroba

Výroba je činnost, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy.

Nový!!: Bronz a Výroba · Vidět víc »

Wolfram

Wolfram (chemická značka W) je šedý až stříbřitě bílý, velmi těžký a mimořádně obtížně tavitelný kov (jeho teplota tání je nejvyšší ze všech kovů a po uhlíku druhá nejvyšší z prvků). Hlavní uplatnění nalézá jako složka různých slitin, v čisté formě se s ním běžně setkáváme jako s materiálem pro výrobu žárovkových vláken.

Nový!!: Bronz a Wolfram · Vidět víc »

Zbraň

první světové válce mughalské armády. Zbraň je nástroj (moderní zbraně mohou být i automatické stroje), který slouží k prosazování zájmů.

Nový!!: Bronz a Zbraň · Vidět víc »

Zinek

Zinek (chemický symbol Zn) je měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Bronz a Zinek · Vidět víc »

Zvon

Moskvě Zvon je samozvučný bicí nástroj kalichovitého tvaru, sloužící ke svolávání věřících k modlitbě nebo jiné signální funkci.

Nový!!: Bronz a Zvon · Vidět víc »

Zvonovina

Dělo odlité ze zvonoviny (Indie) Zvonovina je pružný, velmi tvrdý bronz pískové až stříbrolesklé barvy.

Nový!!: Bronz a Zvonovina · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Spěž.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »