Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Byzantská říše

Index Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

534 vztahy: Abbásovci, Achajské knížectví, Aegyptus, Africký exarchát, Afrika (provincie), Akademie, Akafist, Akritai, Alani, Albánie, Aleppo, Alexandrie, Alexios I. Komnenos, Alexios II. Komnenos, Alexios III. Angelos, Alexios IV. Angelos, Alexios V., Alp-Arslan, Amorejská dynastie, Anastasios I., Andronikos I. Komnenos, Andronikos II., Andronikos III., Angelovci, Anna Komnenovna, Anthémios z Trallu, Antiochie, Antiochijské knížectví, Apeninský poloostrov, Arabové, Aramejština, Aramejci, Arcadius, Ariánství, Aristokracie, Arménština, Arméni, Arménie, Asie, Asparuch, Athény, Athos, Attila, Augustus (titul), Autokracie, Avaři, Şanlıurfa, Štěpán Dušan, Černá smrt, Černé moře, ..., Čtvrtá křížová výprava, Řím, Římané, Římská říše, Římské právo, Římské provincie, Řečtina, Řecká pravoslavná církev, Řecký oheň, Řecko, Řekové, Bagdád, Balkán, Barbar, Bari, Basileios I., Basileios II. Bulgaroktonos, Basileus, Basiliky, Beduíni, Belisar, Benátská republika, Bithýnie, Bitva na Kosově poli, Bitva u Acheloje, Bitva u Adrianopole, Bitva u Akroinu, Bitva u Ankary, Bitva u řeky Marica, Bitva u Belasice, Bitva u Dorylaia, Bitva u Dyrrhachia (1081), Bitva u Jarmúku, Bitva u Mantzikertu, Bitva u Myriokefala, Bitva u Nikopole, Bitva u Ninive, Bitva u Pelagonie, Bitva u Pelekanonu, Bitva u Tagin, Bitva u Varny, Bogomilství, Bohemund z Tarentu, Bonifác z Montferratu, Boris I., Bospor, Bulhaři, Bulharsko, Bursa, Byzantion, Byzantologie, Caesar, Caesarea Maritima, Car, Církev, Církevní unie, Chalífát, Chalkedonský koncil, Charles Louis Montesquieu, Chazarská říše, Chálid ibn al-Valíd, Chán, Christianizace, Christologie, Comitatenses, Corpus iuris civilis, Cyril a Metoděj, Cyrilice, Dalmatština, Dalmácie (provincie), Damašek, Damietta, Dóže, Demetrios Palaiologos, Despocie, Digenis Akritas, Diglosie, Diocletianus, Dobrudža, Dromón, Druhá Bulharská říše, Druhá křížová výprava, Druhý lyonský koncil, Druhý nikajský koncil, Dunaj, Edikt milánský, Edirne, Edward Gibbon, Efez, Efezský koncil, Egejské moře, Egypt, Egyptské náboženství, Ekloga (zákoník), Ekumena, Emír, Emirát, Enrico Dandolo, Epirský despotát, Epirus, Etiopie, Eufrat, Eunuch, Eurasie, Eusebios z Kaisareie, Evropa, Exarchát (byzantská říše), Exkomunikace, Fátimovský chalífát, Feudalismus, Florentská unie, Foederati, Fokas, Fotios, Francie, Frankové, Fridrich I. Barbarossa, Gallipoli, Gótové, Georgij Aleksandrovič Ostrogorskij, Georgios Gemistos Pléthón, Georgios Maniakes, Georgios Pisides, Germáni, Gruzínština, Hagia Sofia, Hésychasmus, Hedvábí, Hedvábná stezka, Helénismus, Helenizace, Herakleios, Herakleiovská dynastie, Hereze, Hieronymus Wolf, Hispánie, Homs, Honorius (císař), Humanismus, Hunové, Husrav I., Husrav II., Hyperpyron, Ikona, Ikonodulie, Ikonografie, Ilýrie, Imperátor, Ioannes Skylitzes, Ioannes Zonaras, Irena Athénská, Isaurie, Isidor z Milétu, Islám, Islámská expanze, Italové, Itálie, Ivan Asen II., Ivan III., Ivan IV., Izák II. Angelos, Jaderské moře, Jan Filoponos, Jan I. Tzimiskes, Jan II. Komnenos, Jan III. Dukas Vatatzés, Jan Malalas, Jan V. Palaiologos, Jan VI. Kantakuzenos, Jan VIII. Palaiologos, Jan z Damašku, Janovská republika, Jeruzalém, Jeruzalémské království, Judaismus, Justinián I., Justinián II., Justiniánský mor, Justinus I., Justinus II., Karel I. z Anjou, Karel Veliký, Kartágo, Katafrakt, Katalánská kompanie, Katalánský atlas, Katolická církev, Kavkaz, Kayseri, Křížové výpravy, Křesťanství, Kilíkie, Klášter svaté Kateřiny, Koiné, Komnenovci, Koncil v Hiereii, Konstans II., Konstantin I. Veliký, Konstantin IV., Konstantin IX. Monomachos, Konstantin V. Kopronymos, Konstantin VI., Konstantin VII. Porfyrogennetos, Konstantin XI. Dragases, Konstantinopol, Konstantinopolská univerzita, Konstantinopolské hradby, Konstantinopolský patriarchát, Koptština, Koptové, Korint, Království Ibérie, Kréta, Kristův monogram, Kristus, Krize třetího století, Krum, Ktésifón, Kyjevská Rus, Kypčaci, Kypr, Labarum, Langobardi, Laonikos Chalkokondyles, Latina, Latinské císařství, Lýkie, Leon I., Leon III. Syrský, Leon IV. Chazar, Leon V. Arménský, Leon VI. Moudrý, Leontios, Lev III., Levanta, Libra (jednotka hmotnosti), Limitanei, Lingua franca, Lothar III., Maďaři, Makedonie (region), Makedonská dynastie (Byzanc), Makedonská renesance, Malatya, Malá Asie, Mandylion, Manicheismus, Manuel I. Komnenos, Manuel II. Palaiologos, Marcianus, Maria (matka Ježíšova), Maurikios, Mehmed II., Mezopotámie, Michael II. Amorijský, Michael III., Michael Kerullarios, Michael Psellos, Michael VII. Dukas, Michael VIII. Palaiologos, Mikuláš I. Veliký, Moesie, Monarchie, Mongolská říše, Monofyzitismus, Monopol, Monotheletismus, Morejský despotát, Moskevské velkoknížectví, Mozaika, Mu'ávija I., Murad II., Muslim, Mystras, Narses, Německo, Nestoriánství, Nestorios, Nikaia, Nikájské císařství, Nikeforos I., Nikeforos II., Nikeforos III. Botaneiates, Niketas Choniates, Nikomédie, Nil, Normané, Novoplatonismus, Občanská válka, Obléhání Konstantinopole (626), Obléhání Konstantinopole (674–678), Obléhání Konstantinopole (717–718), Obléhání Nikaie, Obrazoborectví, Odoaker, Orel (heraldika), Orhan I., Orient, Ortodoxie, Osmanská říše, Ostrogóti, Osvícenství, Palaiologové, Palestina, Papež, Patriarchát (územní členění církve), Paulikiáni, Pád Konstantinopole, Pečeněhové, Peloponés, Perská říše, Philae, Pohanství, Polis, Polsko, Povstání Níká, Pozdní středověk, Pozdně antické náboženství, Pravoslaví, Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu, Prokopios z Kaisareie, Pronie, Protobulhaři, Provincie, První bulharská říše, První křížová výprava, První nikajský koncil, Pyrenejský poloostrov, Raimond z Poitiers, Raný středověk, Ravenna, Ravennský exarchát, Rúmský sultanát, Renesance, Republika, Rhodos, Robert Guiscard, Roger II. Sicilský, Roman I. Lakapenos, Roman II., Roman IV. Diogenes, Romanizace, Romulus Augustus, Samuel I., Sásánovci, Sýrie, Sýrie (provincie), Schizma, Seldžucká říše, Senát, Severní Afrika, Seznam byzantských císařů, Sicílie, Sicilské království, Sicilské nešpory, Sinaj (biblická hora), Skandinávie, Slonovina, Slované, Slovanské jazyky, Smyrna, Solidus, Soluň, Soluňské království, Srbové, Srbsko, Sremska Mitrovica, Starověk, Starověké Řecko, Starověký Řím, Státní náboženství, Stěhování národů, Střední východ, Středomoří, Středověk, Steven Runciman, Stratég, Studijský klášter, Stylizace, Suda (slovník), Svatá říše římská, Svatá země, Svatý Jiří, Svatý Kříž, Svatý stolec, Svjatoslav I. Igorevič, Syagriova říše, Symeon I., Syrakusy, Syrština, Syrská dynastie, Tagma, Tamerlán, Taurus (pohoří), Třetí křížová výprava, Třetí konstantinopolský koncil, Thema, Theodóros II. Laskaris, Theodora I., Theodora II., Theodorich Veliký, Theodoros I. Laskaris, Theodoros Komnenos Dukas, Theodoros Studijský, Theodosius I., Theodosius II., Theofanes Homologetes, Theofilos, Theofylaktos Simokattés, Thesálie, Thrákie, Tiberios II., Tomáš Akvinský, Tomáš Slovan, Totila, Trabzon, Translatio imperii, Trapezuntské císařství, Treťjakovská galerie, Tribonianus, Tribut, Turci, Turkické národy, Tyrannis, Uhersko, Umajjovci, Urban II., Uzurpátor, Vandalové, Vazal, Východní Evropa, Východní křesťanství, Východní Slované, Velké schizma, Velkomoravská říše, Vizigótské království, Vladimír I., Voltaire, Vulgární latina, Warren Treadgold, Západní Evropa, Západní svět, Západořímská říše, Zélóti (Soluň), Zenon (císař), 10. století, 1054, 1057, 1071, 1081, 11. století, 1170, 1185, 12. století, 1204, 1261, 1265, 13. století, 1350, 1375, 14. století, 1400, 1453, 1494, 15. století, 1518, 29. květen, 313, 325, 330, 380, 395, 451, 476, 5. století, 518, 527, 535, 6. století, 602, 7. století, 8. století, 867, 988. Rozbalte index (484 více) »

Abbásovci

Abbásovci je jedna ze dvou největších sunnitských dynastií muslimského impéria, vládnoucí arabskému chalífátu v letech 750 až 1258.

Nový!!: Byzantská říše a Abbásovci · Vidět víc »

Achajské knížectví

Achajské knížectví (francouzsky Principauté d'Achaïe, řecky Πριγκιπάτον Αχαϊας) byl křižácký stát vzniklý po vyvrácení Byzantské říše čtvrtou křížovou výpravou v roce 1204.

Nový!!: Byzantská říše a Achajské knížectví · Vidět víc »

Aegyptus

Provincia Aegypti (latinský název egyptské provincie, řecky ἐπαρχία Αἰγύπτου), zkráceně Aegyptus, bylo ve starověku jméno římské provincie, zahrnující převážnou část moderního Egypta s výjimkou Sinajského poloostrova.

Nový!!: Byzantská říše a Aegyptus · Vidět víc »

Africký exarchát

Africký exarchát (latinsky Exarchatus Africae), v dějinách též někdy označován jako Kartáginský exarchát, byla administrativní jednotka Byzantské říše zahrnující území v oblasti západního Středomoří.

Nový!!: Byzantská říše a Africký exarchát · Vidět víc »

Afrika (provincie)

Africa je latinské jméno severní části afrického kontinentu, která byla ve starověku římskou provincií.

Nový!!: Byzantská říše a Afrika (provincie) · Vidět víc »

Akademie

Akademie je původně označení filosofické školy, založené po roce 388 př.

Nový!!: Byzantská říše a Akademie · Vidět víc »

Akafist

Ikona "Oslava Bohorodičky akafistem" ze 14. století Akafist, též Akathist nebo Akathistos (řecky Ακάθιστος - nesedící, tj. zpívaný v stoje) je ve východním ritu liturgický hymnus o zvláštní struktuře.

Nový!!: Byzantská říše a Akafist · Vidět víc »

Akritai

Akritai (řecky ἀκρίται, sg. ἀκρίτης, akrites) je termín používaný v byzantské říši v 9.–11. století, jímž se označovaly armádní jednotky a obyvatelstvo střežící východní hranice říše, čelící muslimským státům na Středním východě.

Nový!!: Byzantská říše a Akritai · Vidět víc »

Alani

Alani byli kmenový svaz íránského původu, který významně zasáhl do evropských poměrů v době stěhování národů.

Nový!!: Byzantská říše a Alani · Vidět víc »

Albánie

Albánie (Shqipëri/Shqipëria, také Arbëria), oficiálně Albánská republika (albánsky: Republika e Shqipërisë) je středomořský stát v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Byzantská říše a Albánie · Vidět víc »

Aleppo

Aleppo (ve starověku Beroea) je město v severozápadní Sýrii, 50 km jižně od tureckých hranic.

Nový!!: Byzantská říše a Aleppo · Vidět víc »

Alexandrie

Alexandrie (řecky Ἀλεξάνδρεια Alexandreia, arabsky الإسكندرية Al-Iskandarija) je město na břehu Středozemního moře, jeden z nejdůležitějších egyptských přístavů, druhé největší město Egypta a hlavní město stejnojmenného guvernátu.

Nový!!: Byzantská říše a Alexandrie · Vidět víc »

Alexios I. Komnenos

Alexios I. Komnenos (1048 – 15. srpna 1118) byl byzantským císařem v letech 1081 až 1118 a zakladatelem dynastie Komnenovců.

Nový!!: Byzantská říše a Alexios I. Komnenos · Vidět víc »

Alexios II. Komnenos

Alexios II. (řecky Αλέξιος Β’ Κομνηνός, Alexios II Komnēnos, někdy latinsky Alexius II. Comnenus; 14. září 1169 – říjen 1183, Konstantinopol), syn byzantského císaře Manuela I. Komnena a jeho druhé ženy Marie z Antiochie, byl byzantským císařem v letech 1180 až 1183.

Nový!!: Byzantská říše a Alexios II. Komnenos · Vidět víc »

Alexios III. Angelos

Alexios III.

Nový!!: Byzantská říše a Alexios III. Angelos · Vidět víc »

Alexios IV. Angelos

Alexios IV.

Nový!!: Byzantská říše a Alexios IV. Angelos · Vidět víc »

Alexios V.

Alexios V. zvaný Μurtzuflos (Murtzuflos Μούρτζουφλος.

Nový!!: Byzantská říše a Alexios V. · Vidět víc »

Alp-Arslan

Alp-Arslan (20. leden 1029 – 25. listopad 1072) plným jménem Diya ad-Dunya wa ad-Din Adud ad-Dawlah Abu Shuja Muhammad Alp Arslan ibn Dawud byl druhý sultán z dynastie Velkých Seldžuků vládnouci v letech 1063–1072.

Nový!!: Byzantská říše a Alp-Arslan · Vidět víc »

Amorejská dynastie

Rozsah Byzantské říše na konci vlády amorejské dynastieČlenové amorejské dynastie (také amorijské či fryžské) vládli Byzantské říši v letech 820 až 867.

Nový!!: Byzantská říše a Amorejská dynastie · Vidět víc »

Anastasios I.

Anastasios I. (Anastasius I.) (kolem 430 Dyrrhachium — 9./10. července 518 Konstantinopol) byl východořímským císařem v letech 491–518.

Nový!!: Byzantská říše a Anastasios I. · Vidět víc »

Andronikos I. Komnenos

Andronikos I. Komnenos (řecky Ανδρόνικος Α’ Κομνηνός; mezi 1118 a 1122 – 12. září 1185), syn sebastokratora Izáka Komnena (1093 – asi 1152), byl v letech 1183–1185 císař byzantské říše z rodu Komnenovců.

Nový!!: Byzantská říše a Andronikos I. Komnenos · Vidět víc »

Andronikos II.

Andronikos II.

Nový!!: Byzantská říše a Andronikos II. · Vidět víc »

Andronikos III.

Adronikos III.

Nový!!: Byzantská říše a Andronikos III. · Vidět víc »

Angelovci

Alexios IV. Angelos, byzantský císař Rod Angelovců (řecky Ἄγγελος, ženský rod Άγγελίνα) byl jednou z byzantských šlechtických rodin.

Nový!!: Byzantská říše a Angelovci · Vidět víc »

Anna Komnenovna

Anna Komnéna (řecky Ἄννα Κομνηνή, 2. prosince 1083 Konstantinopol - asi 1154) byla historička, dcera byzantského císaře Alexia I. Komnena a Ireny Dukaiovny.

Nový!!: Byzantská říše a Anna Komnenovna · Vidět víc »

Anthémios z Trallu

Anthémios z Trallu (činný v 6. století) byl byzantský matematik, sochař a architekt.

Nový!!: Byzantská říše a Anthémios z Trallu · Vidět víc »

Antiochie

Antiocheia (či Antiochia, Antiochie) nad Orontem nebo též Syrská, turecky Antakya, arabsky إنطاكية, leží v Syrském zálivu, v nejjižnějším výběžku dnešního Turecka na hranici se Sýrií.

Nový!!: Byzantská říše a Antiochie · Vidět víc »

Antiochijské knížectví

Obléhání Antiochie křižáky v letech 1097 – 1098 Křižáci tajně zdolávají antiochijské opevnění a pronikají do města dobytí Antiochie křižáky, Sébastien Mamerot, 1490 Antiochijské knížectví byl křižácký stát rozkládající se v dnešní Sýrii a Turecku, založený během první křížové výpravy v roce 1098.

Nový!!: Byzantská říše a Antiochijské knížectví · Vidět víc »

Apeninský poloostrov

Satelitní snímek Apeninského poloostrova a okolí Apeninský poloostrov je jeden z největších evropských poloostrovů.

Nový!!: Byzantská říše a Apeninský poloostrov · Vidět víc »

Arabové

arabského světa, souboru zemí s většinou arabského obyvatelstva Arabové jsou etnická skupina semitského původu rozšířená především v severní Africe a na Blízkém východě.

Nový!!: Byzantská říše a Arabové · Vidět víc »

Aramejština

Aramejština je jeden ze semitských jazyků.

Nový!!: Byzantská říše a Aramejština · Vidět víc »

Aramejci

Aramejci jsou příslušníci západosemitského kočovného a pasteveckého národa, který žil v oblasti horní Mezopotámie (biblický Aram).

Nový!!: Byzantská říše a Aramejci · Vidět víc »

Arcadius

Flavius Arcadius (řecky Arkadios; 377 – 1. května 408) byl východořímský císař vládnoucí od roku 395 až do své smrti.

Nový!!: Byzantská říše a Arcadius · Vidět víc »

Ariánství

První nikajský koncil, který odsoudil ariánské učení Ariánství či arianismus je křesťanský teologický a christologický směr, odsouzený Prvním ekumenickým sněmem v Níkaji roku 325 jako hereze – odchylné učení, jež popírá božství Ježíše Krista.

Nový!!: Byzantská říše a Ariánství · Vidět víc »

Aristokracie

Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.

Nový!!: Byzantská říše a Aristokracie · Vidět víc »

Arménština

Arménština je jazyk arménského národa.

Nový!!: Byzantská říše a Arménština · Vidět víc »

Arméni

Arméni jsou starobylý národ indoevropského původu, který přes 3 500 let nepřetržitě obývá Arménskou vysočinu, v níž leží dnešní Arménie.

Nový!!: Byzantská říše a Arméni · Vidět víc »

Arménie

Arménie, oficiálním názvem Arménská republika (Hajastani Hanrapetuthjun), je stát ležící v Zakavkazsku, bez přístupu k moři.

Nový!!: Byzantská říše a Arménie · Vidět víc »

Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř.

Nový!!: Byzantská říše a Asie · Vidět víc »

Asparuch

Chán Asparuch byl prvním vládcem období první bulharské říše (681–1018).

Nový!!: Byzantská říše a Asparuch · Vidět víc »

Athény

Akropolis je se svými starověkými památkami hlavní turistickou atrakcí města Athény (česky také Atény) jsou hlavním městem Řecka.

Nový!!: Byzantská říše a Athény · Vidět víc »

Athos

Athos (v pravoslaví většinou „Svatá Hora“ – z řeckého Agion Óros) je jeden ze tří poloostrovů na severořeckém Chalkidiki.

Nový!!: Byzantská říše a Athos · Vidět víc »

Attila

Attila, přezdívaný Bič Boží (okolo 395 - březen 453) byl nejmocnější král hunské říše, krátkodobého státního útvaru ve střední a východní Evropě, který vznikl v souvislosti se stěhováním národů.

Nový!!: Byzantská říše a Attila · Vidět víc »

Augustus (titul)

Diokleciána (Nápis: Diocletianus Augustus) Čestný titul Augustus (lat. vznešený) byl od roku 27 př. n. l. do začátku 7.

Nový!!: Byzantská říše a Augustus (titul) · Vidět víc »

Autokracie

Autokracie (z řec. αὐτός – sám, κρατειν – vládnout, tedy samovláda) je v politickém významu slova forma vlády, ve které je držitelem veškeré moci autokrat – buď jednotlivec (monokracie), nebo úzká a sociálně uzavřená skupina lidí.

Nový!!: Byzantská říše a Autokracie · Vidět víc »

Avaři

Uměle prodloužená avarská lebka Birituální pohřebište středního a pozdního období kaganátu na jižním Slovensku a hranice pozdně avarského kaganátu Avaři byli kočovné etnikum nejasného, zřejmě mongolského, turkického nebo indoevropského původu, které nejspíše pocházelo stejně jako jejich možní příbuzní Hunové ze stepí střední Asie.

Nový!!: Byzantská říše a Avaři · Vidět víc »

Şanlıurfa

Şanlıurfa neboli Edessa je město v Turecku, do osmdesátých let 20. století nazývané Urfa (čestný přívlastek şanlı – slavná udělen za odpor proti evropským koloniálním mocnostem za kemalistické revoluce).

Nový!!: Byzantská říše a Şanlıurfa · Vidět víc »

Štěpán Dušan

Štěpán Uroš IV.

Nový!!: Byzantská říše a Štěpán Dušan · Vidět víc »

Černá smrt

Černá smrt, "The Chronicles of Gilles Li Muisis" (1272-1352). Bibliothèque royale de Belgique, MS 13076-77, f. 24v. Černá smrt se nazývá epidemie moru, která v polovině 14. století postihla Eurasii.

Nový!!: Byzantská říše a Černá smrt · Vidět víc »

Černé moře

Černé moře (mingrelsky) je moře Atlantského oceánu, se kterým je však spojeno pouze prostřednictvím Středozemního moře, na něž navazuje v oblasti Bosporu.

Nový!!: Byzantská říše a Černé moře · Vidět víc »

Čtvrtá křížová výprava

Čtvrtá křížová výprava (1202–1204) byla jedním ze série válečných tažení do Svaté země.

Nový!!: Byzantská říše a Čtvrtá křížová výprava · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Byzantská říše a Řím · Vidět víc »

Římané

Starořímská rodina Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma).

Nový!!: Byzantská říše a Římané · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Byzantská říše a Římská říše · Vidět víc »

Římské právo

Římské právo je právní systém, který se vyvinul ve starověké římské obci a postupně se rozšířil po celé Římské říši.

Nový!!: Byzantská říše a Římské právo · Vidět víc »

Římské provincie

Mapa provincií římské říše po roce 135 Provincie (latinsky provincia, pl. provinciae) byla ve starověkém Římě základní a až do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov.

Nový!!: Byzantská říše a Římské provincie · Vidět víc »

Řečtina

Řecká dopravní směrovací značka Řečtina (– ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj.

Nový!!: Byzantská říše a Řečtina · Vidět víc »

Řecká pravoslavná církev

Řecká pravoslavná církev (Ελληνορθόδοξη Εκκλησία) je skupina několika církví v rámci širšího společenství pravoslavné církve, které sdílí společné kulturní tradice, jejichž liturgie je tradičně v helenistické řečtině, která je původním jazykem Nového zákona.

Nový!!: Byzantská říše a Řecká pravoslavná církev · Vidět víc »

Řecký oheň

Ioanna Skylitza z poloviny 11. století Řecký oheň (též byzantinský oheň či tekutý oheň) byla zbraň používaná Byzantinci.

Nový!!: Byzantská říše a Řecký oheň · Vidět víc »

Řecko

Řecko (nebo Ελλάς), oficiálně Řecká republika (Ελληνική Δημοκρατία), je stát ležící v jižní Evropě – na jihu Balkánského poloostrova.

Nový!!: Byzantská říše a Řecko · Vidět víc »

Řekové

Rhodos(řecký ostrov) Řekové (Ἕλληνες) jsou indoevropský národ, který dnes obývá především Řecko, dále žijí jeho příslušníci na Kypru, v Albánii, Itálii a Egyptě a má přibližně 15 miliónů členů.

Nový!!: Byzantská říše a Řekové · Vidět víc »

Bagdád

Bagdád je hlavní město Iráku a provincie Bagdád.

Nový!!: Byzantská říše a Bagdád · Vidět víc »

Balkán

Balkán (chorvatsky, bosensky,srbsky a turecky Balkan, rumunsky Balcani, srbsky, makedonsky a bulharsky Балкан, albánsky Ballkan, řecky Βαλκάνια) je geografický a historický název území na Balkánském poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě.

Nový!!: Byzantská říše a Balkán · Vidět víc »

Barbar

kylixu z 5. století př. n. l. Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros) je slovo neznámého původu, původně snad onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou „řeč“ cizinců, podobně jako české slovo „brblat“.

Nový!!: Byzantská říše a Barbar · Vidět víc »

Bari

Bari je přístavní město, hlavní město regionu Apulie a její provincie Bari, ležící na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii.

Nový!!: Byzantská říše a Bari · Vidět víc »

Basileios I.

Basileios I., zvaný Makedonec, (okolo 812 – 29. srpna 886) byl byzantským císařem od roku 867 až do své smrti v roce 886.

Nový!!: Byzantská říše a Basileios I. · Vidět víc »

Basileios II. Bulgaroktonos

Basileios II. nazývaný Bulgaroktonos – Bulharobijce (asi 958 – 15. prosince 1025) byl jedním z nejvýznamnějších byzantských císařů, válečníků a vojevůdců.

Nový!!: Byzantská říše a Basileios II. Bulgaroktonos · Vidět víc »

Basileus

Basileus (Řecky: βασιλεύς, Βασίλιας) nebo taky Basiliás je řecký titul, jehož význam se v různých historických epochách proměňoval.

Nový!!: Byzantská říše a Basileus · Vidět víc »

Basiliky

Basiliky (z řeckého τά βασιλικά νóμιμα, ta basilika nomima – „císařské zákony“) je právní sbírka vydaná na konci 9. století byzantským císařem Lvem VI. Ten navázal na kodifikační práce svého předchůdce Basileia I. (podle něhož se dílo jmenuje) a sestavil objemově největší a svým významem jistě nejdůležitější sbírku práva celých byzantských dějin.

Nový!!: Byzantská říše a Basiliky · Vidět víc »

Beduíni

sinajské hoře Beduíni (z arabského badawí - neusazení, nomadští; pl. bedu) jsou příslušníci arabských nomádských kmenů obývajících převážně pouště.

Nový!!: Byzantská říše a Beduíni · Vidět víc »

Belisar

Flavius Belisarius (řecky Βελισάριος, 505 – 13. března 565) byl byzantský vojevůdce 6. století.

Nový!!: Byzantská říše a Belisar · Vidět víc »

Benátská republika

Benátská republika, plným jménem Nejjasnější republika benátská nebo též Nejjasnější republika sv.

Nový!!: Byzantská říše a Benátská republika · Vidět víc »

Bithýnie

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Bithýnie Bithýnie byla ve starověku královstvím a římskou provincií, rozkládající se na severovýchodě Malé Asie (v dnešním Turecku) při březích Propontidy (Marmarského moře), thráckého Bosporu a Pontu Euxinu (Černého moře).

Nový!!: Byzantská říše a Bithýnie · Vidět víc »

Bitva na Kosově poli

Bitva na Kosově poli (Kosovo polje, Campus Turdorum, někdy také bitva na Kosovu rovném)Dějiny Srbska, str.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva na Kosově poli · Vidět víc »

Bitva u Acheloje

Schéma bitvy Bitva u Acheloje nebo též Anchiala byla vojenským střetnutím mezi byzantskou a bulharskou armádou, jež skončila bulharským vítězstvím.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Acheloje · Vidět víc »

Bitva u Adrianopole

Bitva u Adrianopole se odehrála 9. srpna 378 mezi římským vojskem pod velením východořímského císaře Valenta s Góty a Alany vedenými Fritigernem.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Adrianopole · Vidět víc »

Bitva u Akroinu

V bitvě u Akroinu se v roce 740 srazilo byzantské vojsko vedené císařem Leonem III. s muslimskými Araby.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Akroinu · Vidět víc »

Bitva u Ankary

Bitva u Ankary nebo bitva u Angory byl střet mezi vojsky osmanského sultána Bajezida I. a turko-mongolsko-íránského dobyvatele Timura, ke kterému došlo 20. července 1402"Ankara, Battle of" in The New Encyclopaedia Britannica.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Ankary · Vidět víc »

Bitva u řeky Marica

Bitva u řeky Marica nebo bitva u Černomenu se odehrála u řeky Marica, nedaleko vesnice Ormenio,, (dnes Řecko) a města Edirne (dnes Turecko) v pátek, dne 26. září 1371.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u řeky Marica · Vidět víc »

Bitva u Belasice

Schéma bitvy Bitva u Belasice, jež se odehrála 6. října 1014, byla jednou z rozhodujících porážek bulharské armády během byzantsko-bulharských válek.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Belasice · Vidět víc »

Bitva u Dorylaia

Výjev z bitvy u Dorylaia, 12. století V bitvě u Dorylaia se 1. července 1097 střetlo vojsko účastníků první křížové výpravy se seldžuckými Turky.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Dorylaia · Vidět víc »

Bitva u Dyrrhachia (1081)

Bitva u Dyrrhachia se odehrála 18. října 1081 mezi Byzantinci vedenými císařem Alexiem I. Komnenem a jihoitalskými Normany, jimž velel Robert Guiscard.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Dyrrhachia (1081) · Vidět víc »

Bitva u Jarmúku

V bitvě u JarmúkuV anglických zdrojích Battle of Yarmouk.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Jarmúku · Vidět víc »

Bitva u Mantzikertu

V bitvě u Mantzikertu se v pátek 26. srpna 1071 střetla byzantská armáda s vojskem seldžuckých Turků vedeným sultánem Alp-Arslánem. Porážka Byzantinců, jejichž císař Roman IV. Diogenes upadl v průběhu boje do zajetí, a následný politický a vojenský rozvrat paralyzující byzantskou říši zásadním způsobem poznamenaly její obranyschopnost. V důsledku toho pronikli turkičtí nájezdníci do nitra Malé Asie, již si v několika málo letech téměř celou podmanili. Tato bitva bývá proto historiky často označováno za pohromu vymezující určitý předěl v dějinách Byzance, odsouzené ztrátou Anatolie k zániku.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Mantzikertu · Vidět víc »

Bitva u Myriokefala

Bitva u Myriokefala (turecky: Bin Kelle Savaşı – „bitva tisíce hlav“) se konala mezi Byzantinci a seldžuckými Turky 17. září 1176 ve Frýgii.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Myriokefala · Vidět víc »

Bitva u Nikopole

V bitvě u Nikopole se 25. září 1396 střetli osmanští Turci s křižáckým vojskem tvořeným především Francouzi, Uhry, Němci, Burgunďany a Benátčany.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Nikopole · Vidět víc »

Bitva u Ninive

Bitva u Ninive byla rozhodující střetnutí poslední římsko-perské války, probíhající v letech 602 až 628.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Ninive · Vidět víc »

Bitva u Pelagonie

Bitva u Pelagonie se odehrála v září roku 1259, mezi Nikájským císařstvím, které zde stálo proti knížectví Achajskému, despotátu Epirskému a království Sicilskému.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Pelagonie · Vidět víc »

Bitva u Pelekanonu

V bitvě u Pelekanonu se 10. a 11. června 1329 střetlo byzantské vojsko v čele s císařem Andronikem III. s osmanskými Turky vedenými Orhanem I. Císař se vypravil do Bithýnie, aby prolomil osmanské obležení Nikomédie a Nikaie, avšak byl poražen.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Pelekanonu · Vidět víc »

Bitva u Tagin

Bitva u Tagin, známá též jako bitva u Busta Gallorum, byla předposledním velkým střetnutím římsko-gótských válek, jejichž závěrečná fáze probíhala na území dnešní Itálie po značnou část první poloviny 6. století.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Tagin · Vidět víc »

Bitva u Varny

Bitva u Varny, zvaná též „bitva národů u Varny“, nebo také „první bitva národů“, se konala 10. listopadu 1444 poblíž Varny ve východním Bulharsku.

Nový!!: Byzantská říše a Bitva u Varny · Vidět víc »

Bogomilství

Nekropole Radimlja, pohřebiště bogomilů v Bosně a Hercegovině Bogomilství byl za křesťanství sám sebe označující náboženský směr, označovaný někdy jako dualistický, gnostický, či jako příbuzný s manicheismem.

Nový!!: Byzantská říše a Bogomilství · Vidět víc »

Bohemund z Tarentu

Bohemund z Tarentu (v latinských kronikách psán; 1052–1058 až 1111) byl italo-normanský válečník a dobrodruh, kníže z Tarentu a jeden z předních účastníků první křížové výpravy.

Nový!!: Byzantská říše a Bohemund z Tarentu · Vidět víc »

Bonifác z Montferratu

Erb Montferratu Bonifác I. z Montferratu (asi 1150 – 4. září 1207) byl markýz z Montferratu a vůdce čtvrté křížové výpravy.

Nový!!: Byzantská říše a Bonifác z Montferratu · Vidět víc »

Boris I.

Územní rozsah Bulharska za Borisovy vlády Boris I. († 907) byl bulharským knížetem vládnoucím v letech 852 až 889.

Nový!!: Byzantská říše a Boris I. · Vidět víc »

Bospor

Bospor (v antice známý jako Bospor Thrácký nebo Bospor Cařihradský) je průliv mezi Černým a Marmarským mořem na severozápadě Turecka.

Nový!!: Byzantská říše a Bospor · Vidět víc »

Bulhaři

Bulhaři jsou jihoslovanský národ, žijící převážně v Bulharsku, na Ukrajině, v Moldavsku a dalších evropských zemích.

Nový!!: Byzantská říše a Bulhaři · Vidět víc »

Bulharsko

Bulharsko (/) je stát v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Byzantská říše a Bulharsko · Vidět víc »

Bursa

Bursa je čtvrté nejlidnatější město v Turecku, s 1 431 172 obyvateli (podle sčítání v roce 2007) je hlavním městem stejnojmenné provincie.

Nový!!: Byzantská říše a Bursa · Vidět víc »

Byzantion

Byzantion (též latinsky Byzantium) je název původní antické osady umístěné na Thráckém Bosporu, průlivu mezi Černým a Marmarským mořem.

Nový!!: Byzantská říše a Byzantion · Vidět víc »

Byzantologie

Byzantologie (méně často byzantistika) je interdisciplinární vědní obor, zabývající se historií, kulturou, náboženstvím, uměním, vědou, ekonomikou a politikou Byzantské říše.

Nový!!: Byzantská říše a Byzantologie · Vidět víc »

Caesar

Caesar je římské cognomen a v římském císařství titul panovníka („císaře“), který byl odvozen ze jména Gaia Iulia Caesara.

Nový!!: Byzantská říše a Caesar · Vidět víc »

Caesarea Maritima

Letecký pohled na Caesareu Caesarea Maritima, často jen bez přízviska Caesarea či řecky Kaisareia, bylo důležité starověké město v Palestině, ve středověku pak důležité město křižáků.

Nový!!: Byzantská říše a Caesarea Maritima · Vidět víc »

Car

Car byl titul panovníka v Rusku a Bulharsku (z latinského caesar, císař).

Nový!!: Byzantská říše a Car · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Byzantská říše a Církev · Vidět víc »

Církevní unie

Unie církví je spojení dvou nebo více křesťanských denominací do jednoho celku.

Nový!!: Byzantská říše a Církevní unie · Vidět víc »

Chalífát

Rozsah Arabského chalífátu v letech 622–750 Chalífát znamená vládu chalífy, hlavy ummy, muslimské obce.

Nový!!: Byzantská říše a Chalífát · Vidět víc »

Chalkedonský koncil

Chalkedonský koncil (8. října – 1. listopadu 451) byl čtvrtý ekumenický koncil, který zasedal v Chalkedonu v Bithýnii v Malé Asii.

Nový!!: Byzantská říše a Chalkedonský koncil · Vidět víc »

Charles Louis Montesquieu

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (od 5. ledna 1728) (18. ledna 1689, La Brède, Francie – 10. února 1755, Paříž), byl francouzský filosof a spisovatel, především kritik francouzského absolutismu a společnosti své doby.

Nový!!: Byzantská říše a Charles Louis Montesquieu · Vidět víc »

Chazarská říše

Chazarská říše je název zaniklého státního útvaru na pomezí východní Evropy a Asie, který v době svého největšího rozkvětu v 8. a 9. století zahrnoval oblasti od dolního Dněpru a Krymu až ke Kaspickému moři a úpatí severovýchodního Kavkazu.

Nový!!: Byzantská říše a Chazarská říše · Vidět víc »

Chálid ibn al-Valíd

Chálid ibn al-Valíd, Sajf Alláh - Meč božíčestné příjmení mu udělil prorok Mohamed, (592 Mekka - 642), jeden z nejvýznamnějších arabských vojevůdců z doby proroka Mohameda a volených chalífů Abú Bakra a Umara ibn al-Chattába.

Nový!!: Byzantská říše a Chálid ibn al-Valíd · Vidět víc »

Chán

Chán (turkicky: khān, mongolsky: qāān, čínsky: 可汗 – Xan, Han, Ke-Han) je tradiční turkitské označení pro vůdce kmene, později panovníka státního útvaru označovaného jako chanát.

Nový!!: Byzantská říše a Chán · Vidět víc »

Christianizace

Viktora Vasněcova. Christianizace (pokřesťanštění) je pojem označující proces konverze jedinců či většího množství lidí ke křesťanství.

Nový!!: Byzantská říše a Christianizace · Vidět víc »

Christologie

Christologie (z řeckého χριστός christos pomazaný + λόγος logos slovo, řeč, nauka) je jedno z odvětví křesťanské teologie, která se zabývá osobou Ježíše Krista a jejím teologickým významem.

Nový!!: Byzantská říše a Christologie · Vidět víc »

Comitatenses

Pojem comitatenses označuje jednotky římské armády v době dominátu tvořící mobilní polní armády, zvané comitatus, rozmístěné uvnitř říše a připravené zastavit protivníka, který pronikl přes hranice.

Nový!!: Byzantská říše a Comitatenses · Vidět víc »

Corpus iuris civilis

Corpus iuris civilis představuje kodifikaci římského práva provedenou na podnět byzantského císaře Justiniána I. v 6. století.

Nový!!: Byzantská říše a Corpus iuris civilis · Vidět víc »

Cyril a Metoděj

Jana Matejky z roku 1885 Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj (označováni někdy jako Soluňští bratři, Apoštolové Slovanů či Slovanští věrozvěstové) byli bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil také písmo nazývané hlaholice.

Nový!!: Byzantská říše a Cyril a Metoděj · Vidět víc »

Cyrilice

Cyrilice (též cyrilika) je písmo původně vytvořené pro zápis staroslověnštiny a posléze používané pro zápis církevní slovanštiny, která na staroslověnštinu navázala.

Nový!!: Byzantská říše a Cyrilice · Vidět víc »

Dalmatština

Dalmatština nebo dalmátština je východorománský jazyk, jímž mluvilo romanizované obyvatelstvo části západního Balkánu, zejména v dnešních městech Zadar (dalmatsky Jadera), Trogir (Tragur), Split (Spalatro), Dubrovnik (Raugia) a Kotor (Cattaro) a na blízkých ostrovech Krk (Vikla), Cres (Crepsa) a Rab (Arba).

Nový!!: Byzantská říše a Dalmatština · Vidět víc »

Dalmácie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Dalmácie Mapa Dalmácie ve 4. století Dalmácie (latinsky Dalmatia) byla starověká římská provincie, která se nacházela na západě Balkánského poloostrova.

Nový!!: Byzantská říše a Dalmácie (provincie) · Vidět víc »

Damašek

Damašek (arabsky oficiálně دمشق Dimašk, hovorově aš-Šám الشام) je hlavní město Sýrie.

Nový!!: Byzantská říše a Damašek · Vidět víc »

Damietta

Damietta na mapě Egypta Damietta, nebo také Dimját, (arabsky: مدينة دمياط, medīnat dimyāt) je přístavem v Egyptě, leží na pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Byzantská říše a Damietta · Vidět víc »

Dóže

Dóže je počeštěná forma italského titulu doge, nářeční formy latinského dux, vůdce (spisovná italská forma je duce).

Nový!!: Byzantská říše a Dóže · Vidět víc »

Demetrios Palaiologos

Demetrios II.

Nový!!: Byzantská říše a Demetrios Palaiologos · Vidět víc »

Despocie

Despocie (z řec. despotés, hospodář, pán, panovník) je krajní forma nebo způsob absolutní vlády, která poddaným nepřiznává žádná práva a zachází s nimi jako se svým majetkem.

Nový!!: Byzantská říše a Despocie · Vidět víc »

Digenis Akritas

Výjev s tematikou Digenise Akrity na athénském talíři z 12. století Digenis Akritas je byzantský hrdinský epos, jehož děj se odehrává na pozadí byzantsko-arabského konfliktu v oblasti kolem řeky Eufratu.

Nový!!: Byzantská říše a Digenis Akritas · Vidět víc »

Diglosie

Diglosie je sociolingvistický jev, který se vyznačuje současným používáním dvou jazyků nebo dvou forem jednoho jazyka s odlišnou sociální a kulturní funkcí na jednom území.

Nový!!: Byzantská říše a Diglosie · Vidět víc »

Diocletianus

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (kolem 244 v Dalmácii – 3. prosince 312 nebo 316 ve Spalatu, dnešní Split), rodným jménem Diocles, obvykle známý jako Diocletianus (česky Dioklecián) byl římský císař od 20. listopadu 284 až do 1. května 305.

Nový!!: Byzantská říše a Diocletianus · Vidět víc »

Dobrudža

Jižní Dobrudžou Antická sídla v Dobrudži Dobrudža (rumunsky Dobrogea, bulharsky Добруджа), je historické území o rozloze 23 100 km² rozdělené dnes mezi Rumunsko a Bulharsko.

Nový!!: Byzantská říše a Dobrudža · Vidět víc »

Dromón

Dromón byla byzantská loď.

Nový!!: Byzantská říše a Dromón · Vidět víc »

Druhá Bulharská říše

Druhá Bulharská říše (Vtorо Bălgarskо Tsartsvo) byl středověký bulharský stát, který existoval mezi lety 1185 a 1396 (či 1422) Tento následnický stát První Bulharské říše dosáhl svého vrcholu za vlády cara Kalojana a Ivana Asena II., aby poté postupně upadal a nakonec byl dobyt vojsky osmanské říše kolem přelomu 14.

Nový!!: Byzantská říše a Druhá Bulharská říše · Vidět víc »

Druhá křížová výprava

Druhá křížová výprava bylo vojenské tažení vyhlášené papežem Evženem III. roku 1146 jako reakce na dobytí Edessy mosulským vládcem Zengím.

Nový!!: Byzantská říše a Druhá křížová výprava · Vidět víc »

Druhý lyonský koncil

Druhý lyonský koncil je koncil, který katolická církev uznává za ekumenický.

Nový!!: Byzantská říše a Druhý lyonský koncil · Vidět víc »

Druhý nikajský koncil

Druhý nikajský koncil (nicejský, 24. září 787 – 23. října 787) byl ekumenický koncil.

Nový!!: Byzantská říše a Druhý nikajský koncil · Vidět víc »

Dunaj

Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina).

Nový!!: Byzantská říše a Dunaj · Vidět víc »

Edikt milánský

Edikt milánský, resp.

Nový!!: Byzantská říše a Edikt milánský · Vidět víc »

Edirne

Edirne (dříve Adrianopolis, česky též Drinopol) je město ležící v evropské části současného Turecka.

Nový!!: Byzantská říše a Edirne · Vidět víc »

Edward Gibbon

Edward Gibbon (8. května 1737 v Putney u Londýna, Anglie – 16. ledna 1794, Londýn) byl jeden z nejvýznamnějších britských historiků.

Nový!!: Byzantská říše a Edward Gibbon · Vidět víc »

Efez

Mapa starověkého Efesu Efez (řecky Efesos, Ἔφεσος) bylo jedním z velkoměst iónského Řecka v Malé Asii, které se nacházelo v Lýdii na pobřeží Egejského moře (dnes několik kilometrů od pobřeží v İzmirské provincii asi 50 km jižně od İzmiru).

Nový!!: Byzantská říše a Efez · Vidět víc »

Efezský koncil

Efezský koncil zasedal mezi 22. červnem 431 a 10. červencem 431 v maloasijském Efezu.

Nový!!: Byzantská říše a Efezský koncil · Vidět víc »

Egejské moře

Egejské moře (řecky Αιγαίο Πέλαγος, Aigaio Pelagos, turecky Ege Denizi) je polouzavřené moře Středozemního moře.

Nový!!: Byzantská říše a Egejské moře · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Byzantská říše a Egypt · Vidět víc »

Egyptské náboženství

Bohové Usir, Anup a Hor Egyptské náboženství je pojem vztahující se k náboženství starověkého Egypta.

Nový!!: Byzantská říše a Egyptské náboženství · Vidět víc »

Ekloga (zákoník)

Ekloga (z řeckého ἐκλογή, eklogé, výběr či výbor) byl byzantský zákoník z let 739-741 (některé prameny uvádějí rok 726). Vydal jej císař Lev III. Dílo čerpá z Justiniánovy kodifikace a obecně z římskoprávní tradice, v mnoha ohledech se však odkloňuje a čím dál zřetelněji staví na vlivu církve a křesťanských principů.

Nový!!: Byzantská říše a Ekloga (zákoník) · Vidět víc »

Ekumena

Starověká mapa obývaného světaHérodotos ca 450 pred Kr. Ekumena (řecky: οἰκουμένη „oikúmené“ - „obydlená“, tedy „obydlená země“) je „obývaný“ nebo „celý známý“ svět.

Nový!!: Byzantská říše a Ekumena · Vidět víc »

Emír

Sergeje Prokudina-Gorského Emír je čestný titul v muslimském světě, který náleží potomkům Mohameda, vysokým vojenským velitelům v zemích Blízkého východu a severní Afriky.

Nový!!: Byzantská říše a Emír · Vidět víc »

Emirát

Jako emirát (arabsky: إمارة, imára nebo imáratun, mn. číslo امارات imárát) se označuje oblast vlády emíra.

Nový!!: Byzantská říše a Emirát · Vidět víc »

Enrico Dandolo

Enrico Dandolo (latinsky: Henricus Dandolus, 1107 Benátky – 21. června 1205 Konstantinopol) byl benátský dóže a vládl Benátské republice v letech 1193 až 1205.

Nový!!: Byzantská říše a Enrico Dandolo · Vidět víc »

Epirský despotát

Epirský despotát zvaný též Epeirský despotát či Epirské knížectví (řecky Δεσποτάτο της Ηπείρου) byl jedním ze středověkých řeckých států, které se přihlásily k odkazu Byzantské říše, spolu s Nikájským císařstvím a Trapezuntským císařstvím za její legitimní nástupce, po jejím dobytí vojsky čtvrté křížové výpravy.

Nový!!: Byzantská říše a Epirský despotát · Vidět víc »

Epirus

Epirus (řecky: Ήπειρος, Ípiros či Ēpeiros; latinsky: Epirus; albánsky: Epiri), případně také Épeiros, je geografická a historická oblast na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě.

Nový!!: Byzantská říše a Epirus · Vidět víc »

Etiopie

Etiopie (amharsky ኢትዮጵያ, Itjopja), plným názvem Etiopská federativní demokratická republika (amharsky የኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ, Je’Itjop’ja federalawi dimokrasijawi ripeblik), též Habeš, je vnitrozemský stát v Africkém rohu ve východní Africe.

Nový!!: Byzantská říše a Etiopie · Vidět víc »

Eufrat

Eufrat, (v aramejštině znamená sladká voda), je největší řeka Blízkého východu.

Nový!!: Byzantská říše a Eufrat · Vidět víc »

Eunuch

Kızlar Ağası, hlava černých eunuchů Otomanského říšského harému Eunuch (řecky „strážce lože“; z ευνέ (euné) – postel, ἔχειν (echein) – mít v moci) je muž, který (podle běžné definice tohoto termínu) buď byl kastrován (typicky v brzkém věku – dříve, než se u něj projevily hormonální změny) nebo (podle některých starověkých textů) mu v plození potomků bránila impotence, celibát či jiná zábrana.

Nový!!: Byzantská říše a Eunuch · Vidět víc »

Eurasie

Eurasie je označení pro souvislou pevninu na Zemi zahrnující světadíly Evropu a Asii, je součástí Eurafrasie.

Nový!!: Byzantská říše a Eurasie · Vidět víc »

Eusebios z Kaisareie

Eusebios z Kaisareie (asi 265 – 30. května 339), nazýván též Eusebius Pamphili (žák Pamfilův), byl biskupem v palestinské Kaisareii a je považován za otce církevních dějin.

Nový!!: Byzantská říše a Eusebios z Kaisareie · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Byzantská říše a Evropa · Vidět víc »

Exarchát (byzantská říše)

Exarchát byl byzantský administrativní celek, v jehož čele stál exarcha.

Nový!!: Byzantská říše a Exarchát (byzantská říše) · Vidět víc »

Exkomunikace

Jeana Paula Laurense Exkomunikace (z lat. ex-communicare) znamená vyobcování nebo vyloučení ze svátostného společenství církve, tj.

Nový!!: Byzantská říše a Exkomunikace · Vidět víc »

Fátimovský chalífát

Arabská dynastie Fátimovců vládla v Egyptě a byla představitelem šíitského směru islámu.

Nový!!: Byzantská říše a Fátimovský chalífát · Vidět víc »

Feudalismus

Feudalismus neboli feudální zřízení je systém lenních vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk.

Nový!!: Byzantská říše a Feudalismus · Vidět víc »

Florentská unie

Florentská unie je název užívaný pro církevní unii uzavřenou 6.

Nový!!: Byzantská říše a Florentská unie · Vidět víc »

Foederati

Foederati (latinsky spojenci) byly vojenské jednotky barbarských kmenů, především germánského původu, včleňované na základě smlouvy (foedus) do římské armády.

Nový!!: Byzantská říše a Foederati · Vidět víc »

Fokas

Fokas (po roce 547 v Thrákii – 5. října 610 v Konstantinopoli) byl byzantský císař v letech 602 až 610.

Nový!!: Byzantská říše a Fokas · Vidět víc »

Fotios

Fótios, řecky Φώτιος, (asi 820 Konstantinopol – 6. února 891 Bordi, Arménie) byl patriarcha konstantinopolský v letech 858–867 a 877–886 a jeden z protagonistů velkého církevního schizmatu (mezi Východem a Západem).

Nový!!: Byzantská říše a Fotios · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Byzantská říše a Francie · Vidět víc »

Frankové

Přibližná poloha původních franských kmenů Frankové (od slova frank, „troufalý“, „smělý“) tvořili volný svaz západogermánských kmenů, který sídlil od 3. století na pravém břehu řeky Rýna, a to u pobřeží Severního moře (sálští Frankové, salum.

Nový!!: Byzantská říše a Frankové · Vidět víc »

Fridrich I. Barbarossa

Fridrich I. Barbarossa (Rudovous) (asi prosinec 1122 – 10. červen 1190, řeka Salef v dnešním Turecku) byl římský král (1152–1190) a císař (1155–1190) z rodu Štaufů, syn Fridricha II. Švábského a Judity Welfské, dcery bavorského vévody Jindřicha Černého z rodu Welfů.

Nový!!: Byzantská říše a Fridrich I. Barbarossa · Vidět víc »

Gallipoli

Satelitní fotografie poloostrova Gallipoli (turecky Gelibolu Yarımadası) je poloostrov nacházející se v provincii Çanakkale v evropské části Turecka.

Nový!!: Byzantská říše a Gallipoli · Vidět víc »

Gótové

Gótové byli východogermánské etnikum hovořící gótštinou, které podle tradice pocházelo z jižního Švédska a ostrova Gotlandu, a výrazně se zapsalo do dějin raného středověku, především do doby stěhování národů.

Nový!!: Byzantská říše a Gótové · Vidět víc »

Georgij Aleksandrovič Ostrogorskij

Georgij Aleksandrovič Ostrogorskij (19. ledna 1902 – 24. října 1976) byl jugoslávský historik a byzantolog ruského původu.

Nový!!: Byzantská říše a Georgij Aleksandrovič Ostrogorskij · Vidět víc »

Georgios Gemistos Pléthón

Jeden z Plethonových rukopisů, napsán na počátku 15.století v Řecku Georgios Gemistos Plethon (také Pletho, řecky Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός; kolem 1355. Konstantinopol – 26. června 1452, Mystra) byl řecký novoplatonik, filosof, nejvýznamnější učitel poslední generace byzantských vzdělanců.

Nový!!: Byzantská říše a Georgios Gemistos Pléthón · Vidět víc »

Georgios Maniakes

Georgios Maniakes († 1043 poblíž Soluně) byl byzantským generálem a vzdorocísařem v letech 1042 až 1043.

Nový!!: Byzantská říše a Georgios Maniakes · Vidět víc »

Georgios Pisides

Georgios Pisides byl byzantský básník pocházející z Pisidie, jenž tvořil na počátku 7. století.

Nový!!: Byzantská říše a Georgios Pisides · Vidět víc »

Germáni

border.

Nový!!: Byzantská říše a Germáni · Vidět víc »

Gruzínština

Gruzínština (kartuli ena) je úřední jazyk kavkazské republiky Gruzie.

Nový!!: Byzantská říše a Gruzínština · Vidět víc »

Hagia Sofia

Hagia Sofia (řecky Ἁγία Σοφία, turecky Ayasofya) čili chrám Boží Moudrosti je byzantský chrám z let 532–537 v zátoce Zlatý roh v Istanbulu, jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa.

Nový!!: Byzantská říše a Hagia Sofia · Vidět víc »

Hésychasmus

Hésychasmus (řecky ἡσυχασμός, hésychasmos – od hésychia, „zklidnění“) je mystická forma pravoslavné religiozity, která zažívala rozkvět především mezi byzantskými mnichy v pozdním středověku.

Nový!!: Byzantská říše a Hésychasmus · Vidět víc »

Hedvábí

Termín hedvábí se v češtině v minulosti (v odborné literatuře až do konce minulého století) používal a zčásti stále ještě používá pro všechna „nekonečně“ dlouhá textilní vlákna, ke kterým patří jak přírodní hedvábí, tak i umělé výrobky podobného tvaru..

Nový!!: Byzantská říše a Hedvábí · Vidět víc »

Hedvábná stezka

Dálkové obchodní cesty v Asii. Hedvábná stezka vyznačena tučně Hedvábná stezka či Hedvábná cesta je starověká a středověká trasa vedoucí z východní Asie přes střední Asii do Středomoří.

Nový!!: Byzantská říše a Hedvábná stezka · Vidět víc »

Helénismus

diadochy kolem roku 300 př. n. l. řecké architektury Helénismus je novodobé označení období starověkých dějin antického Středomoří a území Předního východu ovládaných řecko-makedonskými dynastiemi přibližně od poloviny 4. století př. n. l. do konce 1. století př. n. l. V širším smyslu také označuje pro tuto dobu nejcharakterističtější kulturní fenomén, jímž bylo pronikání řečtiny a řecké kultury do kultur orientálních a jejich vzájemné ovlivňování.

Nový!!: Byzantská říše a Helénismus · Vidět víc »

Helenizace

Řecká kultura pronikala i do židovské kultury, až nakonec otupila i zákaz zobrazování živých tvorů Helenizace je pojem používaný k popsání kulturní změny, při které se něco neřeckého stane řeckým (Antické Řecko).

Nový!!: Byzantská říše a Helenizace · Vidět víc »

Herakleios

Herakleios (latinsky Flavius Heraclius; kolem 575 – 11. února 641) byl byzantský císař v letech 610 až 641.

Nový!!: Byzantská říše a Herakleios · Vidět víc »

Herakleiovská dynastie

Husrava II., obraz z 12. století Herakleiovci byli jednou z byzantských panovnických dynastií vládnoucí s přestávkami mezi lety 610 až 711.

Nový!!: Byzantská říše a Herakleiovská dynastie · Vidět víc »

Hereze

křižáky (vpravo). Hereze, kacířství či blud (z řeckého αἵρεσις hairesis volba křížovými výpravami počátkem 13. století. Pojmy kacířství a kacíř se používají především ve vztahu ke středověkým herezím.

Nový!!: Byzantská říše a Hereze · Vidět víc »

Hieronymus Wolf

Hieronymus Wolf (13. srpna 1516, Oettingen – 8. října 1580, Augsburg) byl německý historik a humanista 16. století.

Nový!!: Byzantská říše a Hieronymus Wolf · Vidět víc »

Hispánie

Římské divadlo v Méridě Hispánie (latinsky Hispania) byl ve starověku a středověku užívaný název pro celý Pyrenejský poloostrov.

Nový!!: Byzantská říše a Hispánie · Vidět víc »

Homs

Homs (arabsky:حمص Ḥimṣ, dříve Emesa) je město v západní Sýrii.

Nový!!: Byzantská říše a Homs · Vidět víc »

Honorius (císař)

Flavius Honorius (9. září 384 – 15. srpna 423) byl západořímský císař od roku 395 až do své smrti.

Nový!!: Byzantská říše a Honorius (císař) · Vidět víc »

Humanismus

Humanismus nebo také humanizmus (z latinského humanus, lidský) označuje různé myšlenkové směry a postoje, zaměřené na člověka a lidstvo.

Nový!!: Byzantská říše a Humanismus · Vidět víc »

Hunové

Hunové byli kočovný kmen či kmenový svaz, původem z Asie (Dálný východ), který se podílel na stěhování národů a výrazně přispěl k zániku Západořímské říše.

Nový!!: Byzantská říše a Hunové · Vidět víc »

Husrav I.

Husrav I. (řecky Chosroés) byl perský velkokrál z rodu Sásánovců panující v letech 531–579.

Nový!!: Byzantská říše a Husrav I. · Vidět víc »

Husrav II.

Husrav II. (řecky Chosroés, – únor 628), známý jako Husrav Parvéz („Vítěz“; novopersky Parvíz پرویز), byl perský velkokrál z dynastie Sásánovců panující v letech 590/591–628.

Nový!!: Byzantská říše a Husrav II. · Vidět víc »

Hyperpyron

Manuela I. Komnena Hyperpyron (řecky ὑπέρπυρον) byl mince využívaná v Byzantské říši v období vrcholného středověku.

Nový!!: Byzantská říše a Hyperpyron · Vidět víc »

Ikona

'''Kristus a svatý Menas''', ikona, Egypt, 6. století. Ikona je náboženský obraz (přenosný nebo součást ikonostasu) užívaný v oblasti východního křesťanství, tedy v pravoslavné a řeckokatolické církvi.

Nový!!: Byzantská říše a Ikona · Vidět víc »

Ikonodulie

Ikonodulie či ikonofilie (z řeckého εἰκῶν eikón obraz + δουλεία dúleia služba) je pojem označující praxi uctívání obrazů svatých, tzv.

Nový!!: Byzantská říše a Ikonodulie · Vidět víc »

Ikonografie

Ikonografie (z řečtiny ikon – obraz, grafein – psát, doslovně obrazopis) je jedno z odvětví dějin umění, které se zabývá popisem, klasifikací a interpretací různých zobrazení.

Nový!!: Byzantská říše a Ikonografie · Vidět víc »

Ilýrie

Ilyrské kmeny v předřímském období Ilýrie (albánsky Iliria; řecky Iλλυρία, Illyría; latinsky Illyricum) bylo ve starověku území, rozkládající se na západě dnešního Balkánského poloostrova, jež obývaly divoké kmeny Ilyrů – starověkého národa indoevropského původu, dorozumívajícího se ilyrskými jazyky.

Nový!!: Byzantská říše a Ilýrie · Vidět víc »

Imperátor

Imperátor (latinsky imperator) bylo původně označení nositele vojenské moci (imperium) v římské republice.

Nový!!: Byzantská říše a Imperátor · Vidět víc »

Ioannes Skylitzes

dobývá Adrianopol a zajímá před bitvou byzantské vojáky Ioannes Skylitzes byl vysoký byzantský vojenský hodnostář a historik, tvořící ve druhé polovině 11. století.

Nový!!: Byzantská říše a Ioannes Skylitzes · Vidět víc »

Ioannes Zonaras

Ioannes Zonaras byl byzantský kronikář, který zastával vysoké úřady na dvoře císaře Alexia I. Komnena a později se odebral do kláštera.

Nový!!: Byzantská říše a Ioannes Zonaras · Vidět víc »

Irena Athénská

Solidus znázorňující Irenu jako „basilissu“ - císařovnu. Irena z Athén (- Eiréne, 752 v Athénách – 9. srpna 803 ve vyhnanství na ostrově Lesbu) byla ve vztahu manželském a mateřském s císaři Byzantské říše východořímské, správy však v obou případech vyřizovala ona, dala by se tedy považovat za císařovnu.

Nový!!: Byzantská říše a Irena Athénská · Vidět víc »

Isaurie

Poloha Isaurie v Malé Asii kolem roku 400 Isaurie bylo historické území na jihu střední části Malé Asie, asi 120 km severovýchodně od dnešní Antálie.

Nový!!: Byzantská říše a Isaurie · Vidět víc »

Isidor z Milétu

Isidor z Milétu (řecky: Ισίδωρος ο Μιλήσιος) byl řecký architekt, který spolu s Anthémiem z Trallu navrhl chrám Hagia Sofia v Konstantinopoli v letech 532–537.

Nový!!: Byzantská říše a Isidor z Milétu · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Byzantská říše a Islám · Vidět víc »

Islámská expanze

Islámský chalífát Tento článek pojednává o výbojích arabských kmenů uskutečněných pod praporem islámu, zahájených ve třicátých letech 7. století a pokračujících až do počátku 8. století.

Nový!!: Byzantská říše a Islámská expanze · Vidět víc »

Italové

Italové (staročesky Vlachové) jsou převážně románský a italický národ, žijící hlavně v Itálii.

Nový!!: Byzantská říše a Italové · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Byzantská říše a Itálie · Vidět víc »

Ivan Asen II.

Ivan Asen II. (bulharsky Иван Асен II., Ivan Asen II., ve starší literatuře také Jan Asěn II. nebo Ivan II. Asen či Asěn; asi 1195 až 24. červen 1241), syn cara Asena I. a jeho ženy Eleny, byl v letech 1218–1241 bulharským carem z dynastie Asenovců.

Nový!!: Byzantská říše a Ivan Asen II. · Vidět víc »

Ivan III.

Ivan III. (též Ivan Veliký, Ivan III. Vasiljevič) (22. ledna 1440 – 27. října 1505) z rodu Rurikovců byl od roku 1462 velikým knížetem moskevským.

Nový!!: Byzantská říše a Ivan III. · Vidět víc »

Ivan IV.

Ivan IV.

Nový!!: Byzantská říše a Ivan IV. · Vidět víc »

Izák II. Angelos

Izák II.

Nový!!: Byzantská říše a Izák II. Angelos · Vidět víc »

Jaderské moře

Jaderské moře neboli poněkud hovorově Jadran (zastarale Adriatické moře Siné moře) je vedlejší část Středozemního moře, ležící mezi Apeninským a Balkánským poloostrovem, tj.

Nový!!: Byzantská říše a Jaderské moře · Vidět víc »

Jan Filoponos

Jan Filoponos, také Johannes Philoponus nebo Grammaticus (asi 490 – asi 570, Alexandrie) byl řecký křesťanský filosof, vědec a teolog, komentátor, ale také kritik Aristotela, zejména jeho představ o věčnosti vesmíru.

Nový!!: Byzantská říše a Jan Filoponos · Vidět víc »

Jan I. Tzimiskes

Jan I. Tzimiskes (česky také Jan Cimiskes, pravděpodobně v roce 924 v Konstantinopoli – 10. ledna 976) byl byzantským císařem v letech 969 až 976.

Nový!!: Byzantská říše a Jan I. Tzimiskes · Vidět víc »

Jan II. Komnenos

Jan II.

Nový!!: Byzantská říše a Jan II. Komnenos · Vidět víc »

Jan III. Dukas Vatatzés

Jan III.

Nový!!: Byzantská říše a Jan III. Dukas Vatatzés · Vidět víc »

Jan Malalas

Jan Malalas nebo také Ioannes Malalas, (asi 491, Antiochie – 578), byl byzantský kronikář narozený v Antiochii.

Nový!!: Byzantská říše a Jan Malalas · Vidět víc »

Jan V. Palaiologos

Jan V. Palailogos (18. června 1332 – 16. února 1391 Konstantinopol) byl byzantský císař v letech 1341–1391.

Nový!!: Byzantská říše a Jan V. Palaiologos · Vidět víc »

Jan VI. Kantakuzenos

Jan VI Kantakuzenos nebo Cantacuzenus (Řecky: Ἰωάννης ΣΤʹ Καντακουζηνός, Iōannēs VI Kantakouzēnos) (asi 1292 – 15. červen 1383) byl byzantským císařem od roku 1347 do roku 1354.

Nový!!: Byzantská říše a Jan VI. Kantakuzenos · Vidět víc »

Jan VIII. Palaiologos

Jan VIII.

Nový!!: Byzantská říše a Jan VIII. Palaiologos · Vidět víc »

Jan z Damašku

Svatý Jan z Damašku (kolem 650 nebo 675-676, Damašek, Sýrie – 749-754, klášter sv. Sávy u Jeruzaléma; řecky: Ιωάννης Δαμασκήνος/Ióannés Damaskénos) byl byzantský teolog a mnich.

Nový!!: Byzantská říše a Jan z Damašku · Vidět víc »

Janovská republika

Janovská republika (ligursky Repúbrica de Zêna, italsky Repubblica di Genova, latinsky Res Publica Ianuensis), celým názvem pak Nejjasnější janovská republika (italsky Serenissima Repubblica di Genova) byla nezávislá republika v Ligurii na severozápadním pobřeží Apeninského poloostrova.

Nový!!: Byzantská říše a Janovská republika · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Byzantská říše a Jeruzalém · Vidět víc »

Jeruzalémské království

Jeruzalémské království (starofrancouzsky Roiaume de Jherusalem, latinsky Regnum Hierosolimitanum) bylo křižáckým státem založeným ve Svaté zemi po první křížové výpravě roku 1099.

Nový!!: Byzantská říše a Jeruzalémské království · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Byzantská říše a Judaismus · Vidět víc »

Justinián I.

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (kolem 482, Tauresium – 14. listopadu 565, Konstantinopol, Byzantská říše), známý spíše jako Justinián I., byl východořímský císař od roku 527 až do své smrti.

Nový!!: Byzantská říše a Justinián I. · Vidět víc »

Justinián II.

Justinián II.

Nový!!: Byzantská říše a Justinián II. · Vidět víc »

Justiniánský mor

Justiniánský mor byla pandemie probíhající za vlády východořímského císaře Justiniána I., jejíž příčinou byl pravý mor.

Nový!!: Byzantská říše a Justiniánský mor · Vidět víc »

Justinus I.

Justinus I. (450 poblíž Naissu – 1. srpna 527 Konstantinopol) byl východořímským císařem v letech 518–527 a současně zakladatelem justiniánské dynastie (518–578 resp. 602).

Nový!!: Byzantská říše a Justinus I. · Vidět víc »

Justinus II.

Justinus II. (520 – 5. října 578) byl byzantským císařem od 14. listopadu 565 až do 5.

Nový!!: Byzantská říše a Justinus II. · Vidět víc »

Karel I. z Anjou

Karel I. z Anjou (1226 – 7. ledna 1285 Foggia, Neapolské království) byl sicilský, jeruzalémský a neapolský král z rodu Kapetovců, mladší bratr francouzského krále Ludvíka IX. Zúčastnil se dvou křižáckých výprav a stal se zakladatelem starší linie kapetovsko-anjouovské dynastie.

Nový!!: Byzantská říše a Karel I. z Anjou · Vidět víc »

Karel Veliký

Raffaelova korunovace Karla Velikého Monogram Karla Velikého Korunovace Karla Velikého na císaře papežem Lvem III. Karel I. Veliký, francouzsky Charlemagne (2. dubna 747 nebo 748 – 28. ledna 814 Cáchy), byl franský král a první středověký římský císař.

Nový!!: Byzantská říše a Karel Veliký · Vidět víc »

Kartágo

Kartágo, často psáno také Karthágo (latinsky Carthago, punsky 𐤒𐤓𐤕•𐤇𐤃𐤔𐤕, Qart Hadašt, odvozeno z fénického QRT HDŠT znamenající „Nové město“, řecky Καρχηδών; arabsky قرطاج a také قرطاجة), bylo jak starověké město v Severní Africe u pobřeží Středozemního moře, tak civilizace, která se ve sféře vlivu tohoto města rozvinula.

Nový!!: Byzantská říše a Kartágo · Vidět víc »

Katafrakt

Starověký reliéf perského katafrakta sásánovské doby ve skalní oblasti Ták-i Bustán (na okraji dnešního Kermánšáhu, Írán) – zobrazuje jezdce v přepychové zbroji, patřícího k nejvyšší nobilitě Artabanem IV. roku 224); ze scény je dobře patrná velká délka ''kontu'' Trajánova sloupu). Sarmati i jejich koně jsou celí pokrytí šupinovou zbrojí, koně mají navíc zvláštní chrániče očí Katafrakt (katafraktos; nebo cataphract(ari)us; středopersky grivpanvar) byl těžce ozbrojený a obrněný jezdec, původně užívaný Parthy a Sásánovci, poté i pozdní Římskou a následnou Byzantskou říší.

Nový!!: Byzantská říše a Katafrakt · Vidět víc »

Katalánská kompanie

Katalánská kompanie byla skupina žoldnéřů z Katalánska a Aragonie vedená Rogerem de Flor.

Nový!!: Byzantská říše a Katalánská kompanie · Vidět víc »

Katalánský atlas

Blízkého východu Katalánský atlas (Atles Català) z roku 1375 je nejvýznamnější katalánská mapa 14. století, která je zároveň nejvýznamnější ukázkou portolánové mapy.

Nový!!: Byzantská říše a Katalánský atlas · Vidět víc »

Katolická církev

Katolická církev je největší organizovanou skupinou v křesťanství.

Nový!!: Byzantská říše a Katolická církev · Vidět víc »

Kavkaz

Kavkaz (rusky Кавказ) je mohutná horská hradba v jihozápadní Asii mezi Černým a Kaspickým mořem.

Nový!!: Byzantská říše a Kavkaz · Vidět víc »

Kayseri

Kayseri, antická Kaisareia Mazaka či Ceasarea, je město v Kappadokii ve středním Turecku.

Nový!!: Byzantská říše a Kayseri · Vidět víc »

Křížové výpravy

Modlící se křižácký rytíř na dobové miniatuře ''(BL MS Royal 2A XXII f. 220)'' Křížové výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům.

Nový!!: Byzantská říše a Křížové výpravy · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Byzantská říše a Křesťanství · Vidět víc »

Kilíkie

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Kilíkie Kilíkie (řecky Κιλικία, Kilikia) byl ve starověku obvykle užívaný název pro pobřežní region, jenž se rozkládal na jihu poloostrova Malá Asie.

Nový!!: Byzantská říše a Kilíkie · Vidět víc »

Klášter svaté Kateřiny

Klášter svaté Kateřiny (arabsky دير سانت كاترين, Dayr Sānt Kātrīn, řecky Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, Iera Monî Agias Aikaterinîs sto Oros Sina) je klášter v poušti na Sinajském poloostrově v Egyptě na úpatí Mojžíšovy hory v místě, kde podle Bible spatřil Mojžíš hořící keř.

Nový!!: Byzantská říše a Klášter svaté Kateřiny · Vidět víc »

Koiné

Koiné (– obecná mluva) je označení pro interdialekt starořečtiny, kterým se běžně hovořilo ve východním Středomoří v období helénismu, zhruba od poloviny 4.

Nový!!: Byzantská říše a Koiné · Vidět víc »

Komnenovci

Komnenovci (řecky Κομνηνοί, Komnenoi) byla dynastie, vládnoucí byzantské říši v letech 1081 až 1185.

Nový!!: Byzantská říše a Komnenovci · Vidět víc »

Koncil v Hiereii

Koncil v Hiereii byl v roce 754 svolán ikonoklastickým císařem Konstantinem V. za účelem odsouzení uctívání ikon.

Nový!!: Byzantská říše a Koncil v Hiereii · Vidět víc »

Konstans II.

Konstans II. (7. listopadu 630 – 15. září 668 v Syrakusách) byl byzantský císař vládnoucí v letech 641 – 668.

Nový!!: Byzantská říše a Konstans II. · Vidět víc »

Konstantin I. Veliký

Flavius Valerius Constantinus (27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie – 22. května 337 poblíž Nikomédie, Bithýnie), známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantin I. Veliký · Vidět víc »

Konstantin IV.

Konstantin IV.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantin IV. · Vidět víc »

Konstantin IX. Monomachos

Konstantin IX.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantin IX. Monomachos · Vidět víc »

Konstantin V. Kopronymos

Konstantin V. Kopronymos („Lejno, Pokálený“), (718 – 14. září 775) byl byzantským císařem v letech 741 až 775.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantin V. Kopronymos · Vidět víc »

Konstantin VI.

Konstantin VI. (771 – 797) nastoupil v devíti letech na byzantský trůn po svém otci Leonovi IV. Zpočátku za něho vykonávala vládu jako regentka jeho matka Irena, později vládl sám.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantin VI. · Vidět víc »

Konstantin VII. Porfyrogennetos

Konstantin VII.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantin VII. Porfyrogennetos · Vidět víc »

Konstantin XI. Dragases

Svatý Konstantin XI.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantin XI. Dragases · Vidět víc »

Konstantinopol

Konstantinopol Umělecké ztvárnění Konstantinopole. Dnešní podoba mohutných konstantinopolských hradeb Theodosiánské hradby Konstantinopol (neboli Konstantinopolis, česky též Cařihrad), v roce 1930 oficiálně přejmenována na Istanbul, bylo hlavním městem Římské říše, po rozdělení Římské říše hlavním městem Východořímského impéria či později nazývané Byzantské říše, a po dobytí Turky hlavním městem Osmanské říše.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantinopol · Vidět víc »

Konstantinopolská univerzita

Konstantinopolská univerzita byla vysoká škola v Konstantinopoli ustavená v roce 425 Theodosiem II. reformou starší vyšší školy zřízené při založení města Constantinem I. V počátečním období měla na škole latina rovnoprávné postavení s řečtinou.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantinopolská univerzita · Vidět víc »

Konstantinopolské hradby

Mapa Konstantinopole s vývojem městských hradeb během byzantské éry Konstantinopolské hradby jsou řady kamenných opevnění obklopující někdejší hlavní město Východořímské říše Konstantinopol (dnešní Istanbul v Turecku), vybudované římským císařem Konstantinem I. Velikým.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantinopolské hradby · Vidět víc »

Konstantinopolský patriarchát

Konstantinopolský patriarchát či Ekumenický konstantinopolský patriarchát (řecky Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως; turecky Rum Ortodoks Patrikhanesi, neboli Řecký pravoslavný patriarchát)Saja English to Turkish dictionary v.2 je jednou ze čtrnácti autokefálních pravoslavných církví.

Nový!!: Byzantská říše a Konstantinopolský patriarchát · Vidět víc »

Koptština

Koptská abeceda Koptština (koptsky Ⲙⲉⲧⲣⲉⲙ̀ⲛⲭⲏⲙⲓ Met.Remenkími) je posledním vývojovým stádiem egyptštiny.

Nový!!: Byzantská říše a Koptština · Vidět víc »

Koptové

Miss Egypta 2005 Meriam George náleží ke Koptům Koptové jsou pravděpodobně nejstarší Egypťané, jejichž předkové v prvních staletích přijali křesťanství (ne nutně).

Nový!!: Byzantská říše a Koptové · Vidět víc »

Korint

Korint (řecky Κόρινθος, Kórinthos) byl starověký řecký městský stát a v současnosti je to řecké město ležící při Korintské šíji (Isthmos) – úzkém pásu země spojujícím Peloponéský poloostrov s řeckou pevninou.

Nový!!: Byzantská říše a Korint · Vidět víc »

Království Ibérie

Ibérie (gruzínsky: იბერია, latinsky: Iberia, řecky: Ἰβηρία) byl římský a řecký název pro starověké gruzínské království Kartli, který existoval od 4. století př. n. l. do 6. století n. l.

Nový!!: Byzantská říše a Království Ibérie · Vidět víc »

Kréta

Kréta (též Candia, řecky Κρήτη, anglicky Crete) je největší řecký a celkově pátý největší ostrov ve Středozemním moři.

Nový!!: Byzantská říše a Kréta · Vidět víc »

Kristův monogram

Kristův monogram Chí-Ró Kristův monogram, též označovaný jako chíró, je jedním z chrismonů (odlišuj od christogramu IHS), tedy vyjádření Kristova jména zkratkou.

Nový!!: Byzantská říše a Kristův monogram · Vidět víc »

Kristus

Ježíš Kristus Kristus (latinsky christus z řeckého Χριστός - Christós, kalk hebrejského מַשִׁיחַ - maššíach) znamená „pomazaný“, Mesiáš, Bohem vyvolený král.

Nový!!: Byzantská říše a Kristus · Vidět víc »

Krize třetího století

Krize třetího století je historický pojem, jímž se označuje období římských císařských dějin mezi lety 235 a 284/285 n. l. Vnějšími znaky krize byla politická nestabilita (časté střídání císařů), ekonomický úpadek (inflace, deurbanizace) a snížená obranyschopnost státu vůči vnějším nepřátelům (Germáni, perští Sásánovci).

Nový!!: Byzantská říše a Krize třetího století · Vidět víc »

Krum

Krumova socha ve městě Plovdiv Rozsah bulharské říšeběhem Krumovy vlády(nově získaná území jsou žlutě) Krum († 13. dubna 814) byl v letech 803–814 bulharským chánem.

Nový!!: Byzantská říše a Krum · Vidět víc »

Ktésifón

Archeologická oblast starověkého Ktésifóntu Ktésifón (arabsky spolu s protilehlou Seleukií nad Tigridem al-Madá’in.

Nový!!: Byzantská říše a Ktésifón · Vidět víc »

Kyjevská Rus

Kyjevská Rus (starorusky Рѹсь, tj. Rus, Рѹ́сьскаѧ землѧ neboli Rus'skaya zemlya, tj. Ruská země, latinsky Rus(s)ia, Ruscia, Ruzzia, Rut(h)enia) byla nejstarším státem, který se v 9.–11. století konstituoval ve slovanském prostředí východní Evropy.

Nový!!: Byzantská říše a Kyjevská Rus · Vidět víc »

Kypčaci

Říše Polovců na počátku 13. století Kypčaci byl národ turkického původu, který původně v 8. století sídlil ve stepích Kazachstánu a jižní Sibiře na horním a středním toku řeky Irtyš.

Nový!!: Byzantská říše a Kypčaci · Vidět víc »

Kypr

Kypr (Kýpros), oficiálním názvem Kyperská republika (Kypriakī́ Dīmokratía), je euroasijský ostrovní stát nacházející se ve východní části Středozemního moře, východně od Řecka, jižně od Turecka, západně od Sýrie a severně od Egypta.

Nový!!: Byzantská říše a Kypr · Vidět víc »

Labarum

Labarum Labarum byla původně hlavní vojenská standarta římské armády zavedená za vlády císaře Konstantina, ze které se později vyvinul jeden z Kristových monogramů.

Nový!!: Byzantská říše a Labarum · Vidět víc »

Langobardi

Migrace ze Skandinávie Langobardi byli příslušníci západogermánských kmenů pocházející z dolního Labe.

Nový!!: Byzantská říše a Langobardi · Vidět víc »

Laonikos Chalkokondyles

Laonikos Chalkokondyles (asi 1423 – 1490) byl byzantský historik původem z Athén, který sepsal ve svém díle Výklad dějin (Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν, Apodeixis historión) historický vývoj v letech 1298–1463.

Nový!!: Byzantská říše a Laonikos Chalkokondyles · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Byzantská říše a Latina · Vidět víc »

Latinské císařství

Románské císařství (latinsky, řecky), zkráceně Romania, známé však více jako Latinské císařství, byl křižácký stát, který vznikl na troskách Byzantského císařství po dobytí Konstantinopole vojsky čtvrté křížové výpravy roku 1204 a z pohledu Byzance byl označován jako Frankokratia ve smyslu latinské (resp. franské) nadvlády.

Nový!!: Byzantská říše a Latinské císařství · Vidět víc »

Lýkie

Mapa umístění Lýkie (žlutě) Lýkie je historický region v Anatolii, jenž dnes administrativně spadá pod turecké provincie Antalya a Muğla.

Nový!!: Byzantská říše a Lýkie · Vidět víc »

Leon I.

Leon I., případně také Leo (400 – 474), byl východořímským císařem v letech 457 až 474.

Nový!!: Byzantská říše a Leon I. · Vidět víc »

Leon III. Syrský

Leon III.

Nový!!: Byzantská říše a Leon III. Syrský · Vidět víc »

Leon IV. Chazar

Leon IV. zvaný Chazar (kol. 750 – 780) byl byzantským císařem panujícím v letech 775–780.

Nový!!: Byzantská říše a Leon IV. Chazar · Vidět víc »

Leon V. Arménský

Leon V. Arménský († 25. prosince 820, Konstantinopol) byl byzantským císařem v letech 813–820.

Nový!!: Byzantská říše a Leon V. Arménský · Vidět víc »

Leon VI. Moudrý

Leon VI. (19. srpna 866 zřejmě v Konstantinopoli – 11. května 912 na témže místě), zvaný Moudrý nebo také Filozof, byl byzantský císař od roku 886.

Nový!!: Byzantská říše a Leon VI. Moudrý · Vidět víc »

Leontios

Leontios († 705), původem z Isaurie, byl byzantský císař vládnoucí v letech 695 – 698.

Nový!!: Byzantská říše a Leontios · Vidět víc »

Lev III.

Svatý Lev III. (okolo roku 750 Řím – 12. června 816 Řím) byl papežem od 26. prosince 795 až do své smrti v roce 816.

Nový!!: Byzantská říše a Lev III. · Vidět víc »

Levanta

Levanta Pojem Levanta se tradičně používá pro celou oblast Východního Středomoří, ale jako geografický termín může být použit pro rozsáhlou oblast území na východním pobřeží Středozemního moře, ohraničenou pohořím Taurus na severu, na jihu Arabskou pouští, na západě Středomořským pobřežím, zatímco na východě se rozkládá až k pohoří Zagros.

Nový!!: Byzantská říše a Levanta · Vidět víc »

Libra (jednotka hmotnosti)

Libra je označení jednotky hmotnosti.

Nový!!: Byzantská říše a Libra (jednotka hmotnosti) · Vidět víc »

Limitanei

Pojem limitanei označuje pohraniční jednotky římské armády v době dominátu rozmístěné na hranicích říše.

Nový!!: Byzantská říše a Limitanei · Vidět víc »

Lingua franca

Lingua franca (výslovnost lingva franka) je jakýkoliv jazyk šířeji využívaný nad rámec rodilých mluvčích.

Nový!!: Byzantská říše a Lingua franca · Vidět víc »

Lothar III.

Lothar III.

Nový!!: Byzantská říše a Lothar III. · Vidět víc »

Maďaři

Maďaři (magyarok, vysl.; dříve Uhři) jsou původem kočovnické etnikum střední Evropy, patřící k ugrofinským národům.

Nový!!: Byzantská říše a Maďaři · Vidět víc »

Makedonie (region)

Makedonie je geografické území s proměnlivým rozsahem rozdělené dnes mezi řeckou Makedonii (52,4%), Republiku Makedonii (35,8%) a bulharskou Pirinskou Makedonii (10,1%).

Nový!!: Byzantská říše a Makedonie (region) · Vidět víc »

Makedonská dynastie (Byzanc)

Makedonská dynastie vládla v Byzanci s přestávkami v letech 867–1056.

Nový!!: Byzantská říše a Makedonská dynastie (Byzanc) · Vidět víc »

Makedonská renesance

Mozaika z klášteru Hosios Loukas pocházející ze začátku 11. století Makedonská renesance je pojem používaný pro rozvoj byzantské vzdělanosti a kultury za vlády makedonské dynastie v letech (867-1056), a to zejména v 10.

Nový!!: Byzantská říše a Makedonská renesance · Vidět víc »

Malatya

Malatya, starověká Meliténé, latinsky Malatia, je město v jihovýchodním Turecku a sídlo stejnojmenné provincie v regionu Východní Anatolie.

Nový!!: Byzantská říše a Malatya · Vidět víc »

Malá Asie

Malá Asie (Mikra Asia) je poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem.

Nový!!: Byzantská říše a Malá Asie · Vidět víc »

Mandylion

Mandylion na výstavě Expo 2000 Mandylion nebo také obraz z Edessy je svatá relikvie.

Nový!!: Byzantská říše a Mandylion · Vidět víc »

Manicheismus

Ježíš Kristus jako manicheistický prorok (rozpoznán dle kříže na prsou), 13. století Manicheismus je již dnes vymizelé náboženské učení (jeho nejpozdější a nejzachovalejší forma s největším počtem památek byly nalezeny v Číně), které bylo založeno v Sasánovské říši babylonským prorokem Máním (přibližně roky 216–276) ve 3. století.

Nový!!: Byzantská říše a Manicheismus · Vidět víc »

Manuel I. Komnenos

Manuel I. Komnenos (řecky, Manouēl I Komnēnos; 28. listopadu 1118 – 24. září 1180) byl byzantský císař z dynastie Komnenovců, jenž panoval v převratném období dějin Byzance a východního Středomoří.

Nový!!: Byzantská říše a Manuel I. Komnenos · Vidět víc »

Manuel II. Palaiologos

Manuel II.

Nový!!: Byzantská říše a Manuel II. Palaiologos · Vidět víc »

Marcianus

Marcianus nebo také Markianos, případně Markian (okolo 390 – leden 457), byl v letech 450 až 457 císařem východořímské říše.

Nový!!: Byzantská říše a Marcianus · Vidět víc »

Maria (matka Ježíšova)

ikon znázorňujících Pannu Marii – Bogorodica Vladimirskaja, Rusko, 12. stol. Maria nebo Marie, také Panna Maria (hebrejsky Miriam, aramejsky מַרְיָם Marjām; řecky Μαριαμ či Μαρια; arabsky مريم Marjam) je v křesťanství a islámu matka Ježíše z Nazareta, snoubenka tesaře Josefa.

Nový!!: Byzantská říše a Maria (matka Ježíšova) · Vidět víc »

Maurikios

Maurikios (539–602) byl v letech 582 až 602 císařem byzantské říše a jedním z nejdůležitějších raně byzantských panovníků vůbec.

Nový!!: Byzantská říše a Maurikios · Vidět víc »

Mehmed II.

Mehmed II.

Nový!!: Byzantská říše a Mehmed II. · Vidět víc »

Mezopotámie

Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek.

Nový!!: Byzantská říše a Mezopotámie · Vidět víc »

Michael II. Amorijský

Michael II., zvaný Psellos („Koktavý“) nebo „Amorijský“ (770 v Amorionu ve Frýgii – 829), byl byzantským císařem od roku 820 až do roku 829.

Nový!!: Byzantská říše a Michael II. Amorijský · Vidět víc »

Michael III.

Michael III.

Nový!!: Byzantská říše a Michael III. · Vidět víc »

Michael Kerullarios

Michael Kerullarios, řecky Μιχαήλ Κηρουλάριος, latinsky Michael Cerularius (1000–1059), byl jedním z nejvýznamnějších konstantinopolských patriarchů (1043–1058), který se stal byzantským protagonistou vypuknutí církevního schizmatu mezi Východem a Západem v roce 1054.

Nový!!: Byzantská říše a Michael Kerullarios · Vidět víc »

Michael Psellos

Michael Psellos (1017 nebo 1018 – kolem 1078), původním jménem Konstantin, byl byzantský spisovatel, filozof, politik a historik.

Nový!!: Byzantská říše a Michael Psellos · Vidět víc »

Michael VII. Dukas

Michael VII.

Nový!!: Byzantská říše a Michael VII. Dukas · Vidět víc »

Michael VIII. Palaiologos

Michael VIII.

Nový!!: Byzantská říše a Michael VIII. Palaiologos · Vidět víc »

Mikuláš I. Veliký

Svatý Mikuláš I. Veliký (kolem 800 Řím – 13. listopad 867) byl papežem od 24. dubna 858 až do své smrti.

Nový!!: Byzantská říše a Mikuláš I. Veliký · Vidět víc »

Moesie

legií Římská říše kolem roku 120 n. l., červeně zvýrazněna Moesie Moesia Superior ve 4. století Moesie byla římskou provincií ležící na území současných států Srbska a Bulharska.

Nový!!: Byzantská říše a Moesie · Vidět víc »

Monarchie

Rámy IX. (†2016) je zároveň nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Monarchie (starořecky μοναρχία monarchía, česky samovláda) je forma vlády ve které je panovník nejvyšším představitelem a symbolem státu a jeho svrchovanosti.

Nový!!: Byzantská říše a Monarchie · Vidět víc »

Mongolská říše

Mongolská říše (mongolsky) byla druhou největší říší v dějinách lidstva.

Nový!!: Byzantská říše a Mongolská říše · Vidět víc »

Monofyzitismus

Monofyzitismus (z řeckého μόνος monos jeden + φύσις fysis přirozenost) je christologický názor, že Ježíš Kristus měl pouze jedinou, a to zcela božskou a nikoli lidskou přirozenost a že tedy nelze rozlišovat "mezi Otcem a Synem a mezi božstvím a lidstvím v Kristu".

Nový!!: Byzantská říše a Monofyzitismus · Vidět víc »

Monopol

Monopol je obvykle chápán jako jedna z forem nedokonalé konkurence, kdy existuje jen jedna firma na straně nabídky.

Nový!!: Byzantská říše a Monopol · Vidět víc »

Monotheletismus

Monotheletismus je křesťanská hereze uznávající dvojí přirozenost Ježíše Krista, ale pouze jedinou božskou vůli (theléma) v jeho osobě.

Nový!!: Byzantská říše a Monotheletismus · Vidět víc »

Morejský despotát

Morejský despotát byl provincií Byzantské říše, která se rozkládala na Peloponéském poloostrově (tehdy nazývaném Morea) ve čtrnáctém a patnáctém století.

Nový!!: Byzantská říše a Morejský despotát · Vidět víc »

Moskevské velkoknížectví

Moskevské knížectví, později Moskevské velkoknížectví (– „Velikoje Kňažestvo Moskovskoje“), byl historický státní útvar, existující mezi roky 1276 a 1547 na severovýchodní Rusi.

Nový!!: Byzantská říše a Moskevské velkoknížectví · Vidět víc »

Mozaika

Skleněná mozaika Poslední soud na Zlaté bráně katedrály sv. Víta (1372) Mozaika ("věnované múzám") je plošná výzdoba, ornamentální nebo figurální, sestavená z drobných různobarevných kostek, hranolků nebo kolíčků, kamenných, keramických, později skleněných, upevňovaných do měkké omítky nebo tmelu.

Nový!!: Byzantská říše a Mozaika · Vidět víc »

Mu'ávija I.

Mu‘ávija I. (?602, Mekka – 6. května 680, Damašek), první chalífa a zakladatel dynastie Umajjovců vládnoucí v letech 661–680.

Nový!!: Byzantská říše a Mu'ávija I. · Vidět víc »

Murad II.

Murad II. (* 1404 – † 3. února 1451 Adrianopol) byl syn sultána Mehmeda I. i Emine Hatun, po otcově smrti se stal sultánem Osmanské říše a vládl v letech 1421 – 1451 (mimo let 1444 až 1446).

Nový!!: Byzantská říše a Murad II. · Vidět víc »

Muslim

Muslimská populace ve světě Muslimové Muslim (arabsky: مسلم), je vyznavač islámu, monoteistického abrahámovského náboženství.

Nový!!: Byzantská říše a Muslim · Vidět víc »

Mystras

Mystras bylo byzantské město, jehož počátky sahají do 13. století.

Nový!!: Byzantská říše a Mystras · Vidět víc »

Narses

Narses (478 - 573 n. l.) byl významným vojevůdcem východořímského císaře Justiniána I..

Nový!!: Byzantská říše a Narses · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Byzantská říše a Německo · Vidět víc »

Nestoriánství

Květné neděle na nástěnné malbě ze 7. nebo 8. století v západní Číně Nestoriánství či nestorianismus je christologická nauka pojmenovaná po Nestoriovi, který byl odsouzen roku 431 na Efezském koncilu.

Nový!!: Byzantská říše a Nestoriánství · Vidět víc »

Nestorios

Nestorios (po 381 Germanicia – asi 451 Horní Egypt) byl konstantinopolským patriarchou (428 – 431), zpravidla označovaným za autora jedné z křesťanských herezí, nestoriánství.

Nový!!: Byzantská říše a Nestorios · Vidět víc »

Nikaia

Pohled na město z římského amfiteátru Nikáj (též Nicaea, Nikaia, a) je historické město v Anatolii v dávné Bithýnii a v dnešním Turecku, které je známo především jako místo konání dvou ekumenických koncilů starověké křesťanské církve.

Nový!!: Byzantská říše a Nikaia · Vidět víc »

Nikájské císařství

Nikájské císařství (oficiálně Římská říše, řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn) byl stát existující v letech 1204-1261 na západě Malé Asie a exilové císařství Byzantské říše v Nikáji, kam přesídlil císařský dvůr z Konstantinopole.

Nový!!: Byzantská říše a Nikájské císařství · Vidět víc »

Nikeforos I.

Nikeforos I. (kolem 765 Seleukie Pisidská – 26. července 811 u Plisky) byl byzantský císař vládnoucí v letech 802–811.

Nový!!: Byzantská říše a Nikeforos I. · Vidět víc »

Nikeforos II.

Nikeforos II.

Nový!!: Byzantská říše a Nikeforos II. · Vidět víc »

Nikeforos III. Botaneiates

Nikeforos III. byl byzantským císařem v letech 1078–1081.

Nový!!: Byzantská říše a Nikeforos III. Botaneiates · Vidět víc »

Niketas Choniates

Nikétas Chóniatés (řecky, 1155 – 1215 nebo 1216), někdy zvaný také Acominatus, byl vysokým byzantským úředníkem a významným historikem.

Nový!!: Byzantská říše a Niketas Choniates · Vidět víc »

Nikomédie

Nikomédie (dnešní İzmit v Turecku) bylo starověké město původně založené v 8. století př. n. l. jako megarská kolonie nazývaná Astakos.

Nový!!: Byzantská říše a Nikomédie · Vidět víc »

Nil

Nil (staroegyptsky iteru) je druhá nejdelší řeka na světě, protéká východní Afrikou z jihu na sever v délce 6 671 km.

Nový!!: Byzantská říše a Nil · Vidět víc »

Normané

červeně vyznačena území dobytá Normany Normané jsou potomci části Vikingů, kteří v 9. století obsadili severní Francii.

Nový!!: Byzantská říše a Normané · Vidět víc »

Novoplatonismus

Novoplatonismus (někdy také neoplatonismus) je poslední ucelený systém antické filosofie, který vznikl koncem 2. století a trval do 6. století.

Nový!!: Byzantská říše a Novoplatonismus · Vidět víc »

Občanská válka

Čečensku Občanská válka je ozbrojený konflikt, v němž obě válčící strany tvoří (alespoň zčásti) obyvatelé jednoho státu bojující zpravidla na jeho území.

Nový!!: Byzantská říše a Občanská válka · Vidět víc »

Obléhání Konstantinopole (626)

Obléhání Konstantinopole v roce 626 se stalo bodem obratu v poslední římsko-perské válce a vůbec prvním obležením východořímského/byzantského hlavního města barbary.

Nový!!: Byzantská říše a Obléhání Konstantinopole (626) · Vidět víc »

Obléhání Konstantinopole (674–678)

Obléhání Konstantinopole v letech 674 až 678 bylo prvním vážným útokem muslimských Arabů směřujícím proti hlavnímu městu byzantské říše.

Nový!!: Byzantská říše a Obléhání Konstantinopole (674–678) · Vidět víc »

Obléhání Konstantinopole (717–718)

Byzantská říše v roce 717 n. l. Miniatura zobrazující útok Arabů z Manassovy kroniky ze 14. století Použití řeckého ohně na rukopisu Madrid Skylitzes z 12. století Druhé arabské obléhání Konstantinopole v letech 717–718 bylo kombinovaným pozemním a námořním útokem Arabů Umajjovského chalífátu proti hlavnímu městu Byzantského císařství, Konstantinopoli.

Nový!!: Byzantská říše a Obléhání Konstantinopole (717–718) · Vidět víc »

Obléhání Nikaie

Obléhání Nikaie probíhalo od 6. května do 19. června 1097, kdy se město vzdalo byzantským jednotkám.

Nový!!: Byzantská říše a Obléhání Nikaie · Vidět víc »

Obrazoborectví

Obrazoborectví či ikonoklasmus (z řeckého εἰκῶν eikón obraz + κλάστειν klastein lámat) označuje původně hnutí, snažící se v náboženství (především v křesťanství) odstranit náboženské obrazy (ikony).

Nový!!: Byzantská říše a Obrazoborectví · Vidět víc »

Odoaker

Flavius Odoacer (Odoacerus, Odoacre, Odoaker), (433 Panonie – 493 Ravenna) byl germánský vojevůdce a italský král z kmene Skirů.

Nový!!: Byzantská říše a Odoaker · Vidět víc »

Orel (heraldika)

Pod pojmem orel se v české heraldice rozumí vyobrazení orla, který má dvě hlavy, oproti tomu orel s jednou hlavou se nazývá orlice.

Nový!!: Byzantská říše a Orel (heraldika) · Vidět víc »

Orhan I.

Orhan (1281 – březen, 1362) byl druhým osmanským bejem (překládáno slovem emír) v letech 1326 - 1362 po svém otci, zakladateli osmanské dynastie Osmanem I. Během své velmi dlouhé vlády významně upevnil a rozšířil moc Osmanské říše hlavně na úkor Byzantské říše.

Nový!!: Byzantská říše a Orhan I. · Vidět víc »

Orient

Jeana-Léona Gérôma (kolem 1876) Orient (franc. východ) je tradiční označení východních zemí a kultur, jehož obsah se v dějinách měnil.

Nový!!: Byzantská říše a Orient · Vidět víc »

Ortodoxie

Slovem ortodoxie (z řeckého ὀρθός orthos správný, přímý + δόξα doxa učení, názor, sláva) se označuje.

Nový!!: Byzantská říše a Ortodoxie · Vidět víc »

Osmanská říše

Osmanská říše (zastarale též Otomanská říše, možno psát i malé písmeno) byla jedna z největších a nejmocnějších říší v prostoru při Středozemním moři.

Nový!!: Byzantská říše a Osmanská říše · Vidět víc »

Ostrogóti

Švédska Ostrogóti (též Východní Gótové, latinsky Ostrogothi nebo Austrogothi) byli východogermánské etnikum, které výrazně zasáhlo do událostí doby stěhování národů.

Nový!!: Byzantská říše a Ostrogóti · Vidět víc »

Osvícenství

d'Alembertovy Encyklopedie Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení.

Nový!!: Byzantská říše a Osvícenství · Vidět víc »

Palaiologové

Císařská vlajka se znakem palaiologovské dynastie ze 14. století Palaiologové (řecky Παλαιολόγοι, singulár Παλαιολόγος - Palaiologos) nebo Palaiologovci byli řecká šlechtická rodina, jejíž příslušníci nastolili poslední dynastii na byzantském trůně.

Nový!!: Byzantská říše a Palaiologové · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Byzantská říše a Palestina · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: Byzantská říše a Papež · Vidět víc »

Patriarchát (územní členění církve)

Patriarcha, (patriarchés), je představitel patriarchátu (řecky πατριαρχία).

Nový!!: Byzantská říše a Patriarchát (územní členění církve) · Vidět víc »

Paulikiáni

Jana Skylitzese Paulikiáni byli nekonformním křesťanským hnutím působícím v 8. a 9. století v Byzantské říši.

Nový!!: Byzantská říše a Paulikiáni · Vidět víc »

Pád Konstantinopole

Pád Konstantinopole do rukou osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 (trvalo od 2. dubna do 29. května), představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí a ovládla Balkán a východní Středomoří.

Nový!!: Byzantská říše a Pád Konstantinopole · Vidět víc »

Pečeněhové

Pečeněžská unie nebo Pečeněhové (arménsky Badzinag, rusky Pečeněgi (Πеченеги), řecky Patzinakoi (Πατζινάκοι), Petsenegoi (Πετσενέγοι), Patzinakitai (Πατζινακίται), maďarsky Besenyő, latinsky Pacinacae, staroturecky Beçenek, turecky Peçenekler) byli jeden z historicky primárních 24 kmenů Oguzských Turků.

Nový!!: Byzantská říše a Pečeněhové · Vidět víc »

Peloponés

Poloha ostrova v Řecku Peloponés (řecky: Πελοπόννησος, Peloponnesos) je velký poloostrov v jižním Řecku tvořící část země na jih od Korintského zálivu.

Nový!!: Byzantská říše a Peloponés · Vidět víc »

Perská říše

Persepole, centra původní Perské říše Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu.

Nový!!: Byzantská říše a Perská říše · Vidět víc »

Philae

Philae (někdy foneticky Fílé; v egyptštině Pilak, řecky Φιλαί) byl ostrov na Nilu v dnešním jižním Egyptě jižně od 1. kataraktu u Asuánu na historické hranici mezi Egyptem a Núbií, na němž byl postaven jeden z nejznámějších chrámů starověkého Egypta zasvěcený bohyni Esetě.

Nový!!: Byzantská říše a Philae · Vidět víc »

Pohanství

Athéně Pohanství neboli paganismus (od latinského slova paganus, což znamená „venkovský“) je s pejorativním nádechem užívaný výraz především v křesťanské kultuře v podstatě pro veškerá mimo-křesťanská a před-křesťanská polyteistická náboženství vyznávaná zejména v oblasti Evropy a Blízkého východu.

Nový!!: Byzantská říše a Pohanství · Vidět víc »

Polis

Polis (řecky πόλις), plurál: poleis (řecky πόλεις) znamená město, obec nebo městský stát.

Nový!!: Byzantská říše a Polis · Vidět víc »

Polsko

Polsko (pol. Polska), oficiální název Polská republika (PR, pol., RP), je stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Byzantská říše a Polsko · Vidět víc »

Povstání Níká

Povstání Níká (řecky Στάση του Νίκα) bylo povstání v hlavním městě Byzantské říše, Konstantinopoli, v roce 532, za vlády císaře Justiniána I. Během týdenního řádění bylo město značně poškozeno a desetitisíce jeho obyvatel byly zabity.

Nový!!: Byzantská říše a Povstání Níká · Vidět víc »

Pozdní středověk

Pozdní středověk představuje historické období probíhající zhruba ve 14. a 15. století v Evropě.

Nový!!: Byzantská říše a Pozdní středověk · Vidět víc »

Pozdně antické náboženství

Římské říše. Pozdně antické náboženství (někdy méně přesně též pohanství v pozdní antice) je konvenční novodobé označení pro pestrý a nejednotný soubor náboženských či filosoficko-náboženských nekřesťanských (tj. pohanských) představ a systémů v oblasti tradiční řecko-římské kultury v době, kdy se po vydání milánského ediktu začaly střetávat s křesťanstvím jako rovnoprávným náboženstvím.

Nový!!: Byzantská říše a Pozdně antické náboženství · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Byzantská říše a Pravoslaví · Vidět víc »

Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu

Pro Oriente.

Nový!!: Byzantská říše a Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu · Vidět víc »

Prokopios z Kaisareie

Prokopios z Kaisareie (cca 500 – cca 565 n. l.) byl byzantský historik a učenec, známý především svým dílem o byzantsko-perských, byzantsko-vandalských a byzantsko-ostrogótských válkách za vlády císaře Justiniána I.

Nový!!: Byzantská říše a Prokopios z Kaisareie · Vidět víc »

Pronie

Pronie (pronoia – „zaopatření“) byl systém držby půdy, resp.

Nový!!: Byzantská říše a Pronie · Vidět víc »

Protobulhaři

domov Protobulharů v pohoří Hindúkuš a Pamír, shodný s mapou střední Asie z arménského atlasu ‘Ashharatsuyts’ (5-7 století), který zrekonstruoval akademik S.T. Eremian. Protobulhaři, Hunobulhaři, Prabulhaři či Starobulhaři, anebo zjednodušeně z latiny Bulgaři, byl souhrnný název pro polonomádské turkické kmeny, které se ve středověku po asimilaci s místními Slovany staly základem dnešních Bulharů.

Nový!!: Byzantská říše a Protobulhaři · Vidět víc »

Provincie

Provincie (z latinského provincia.

Nový!!: Byzantská říše a Provincie · Vidět víc »

První bulharská říše

První bulharská říše (bulharsky Първа българска държава; Parva balgarska daržava)Rychlík, str.

Nový!!: Byzantská říše a První bulharská říše · Vidět víc »

První křížová výprava

První křížová výprava v dějinách byla vyhlášena roku 1095 na clermontském koncilu papežem Urbanem II. a směřovala do Svaté země za znovudobytí Božího hrobu od muslimů.

Nový!!: Byzantská říše a První křížová výprava · Vidět víc »

První nikajský koncil

Níkajský (též nicejský) koncil svolal císař Kónstantínos v roce 325 do maloasijského města Nikaia.

Nový!!: Byzantská říše a První nikajský koncil · Vidět víc »

Pyrenejský poloostrov

Satelitní snímek Pyrenejský poloostrov nebo též Iberský poloostrov (španělsky) se nachází na jihozápadě Evropy.

Nový!!: Byzantská říše a Pyrenejský poloostrov · Vidět víc »

Raimond z Poitiers

Raimond z Poitiers, psán též Raymond či Raimund (francouzsky, narozen někdy kolem roku 1108 – 29. června 1149) byl francouzský šlechtic a v letech 1136–1149 knížetem z Antiochie (jako kníže Raimond I.). Byl synem akvitánského vévody Viléma IX., zvaného trubadúr a hraběnky z Toulouse Filipy.

Nový!!: Byzantská říše a Raimond z Poitiers · Vidět víc »

Raný středověk

Mapa Evropy v době kolem roku 814 Karel Veliký, první středověký římský císař Jako raný středověk označují historici období evropských dějin od 5.

Nový!!: Byzantská říše a Raný středověk · Vidět víc »

Ravenna

Ravenna je italské město v oblasti Emilia-Romagna, hlavní město stejnojmenné provincie, sídlo arcibiskupa a jedno z historicky nejvýznamnějších míst v Itálii.

Nový!!: Byzantská říše a Ravenna · Vidět víc »

Ravennský exarchát

Ravennský exarchát byla administrativní jednotka byzantské říše v Itálii, kterou kolem roku 584 založil císař Maurikios na obranu proti do Itálie pronikajícím Langobardům.

Nový!!: Byzantská říše a Ravennský exarchát · Vidět víc »

Rúmský sultanát

Rúmský (tj. Římský) nebo též Ikonyjský sultanát stát rozkládající se v Malé Asii v letech 1077 až 1310.

Nový!!: Byzantská říše a Rúmský sultanát · Vidět víc »

Renesance

Brunelleschiho kopule je jednou z prvních a zároveň nejznámějších renesančních staveb Sixtinské kapli od Michelangela Renesance (též renezance) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století.

Nový!!: Byzantská říše a Renesance · Vidět víc »

Republika

Republika (z latinského res publica věc veřejná) je forma státu, v němž jsou hlava státu (obvykle prezident) i parlament voleni na určité období.

Nový!!: Byzantská říše a Republika · Vidět víc »

Rhodos

Rhodos (druhý pád Rhodu,, výslovnost) je řecký ostrov v Egejském moři, největší z Dodekanéských ostrovů, když dosahuje rozlohy 1400 km².

Nový!!: Byzantská říše a Rhodos · Vidět víc »

Robert Guiscard

Robert Guiscard (z latinského či starofrancouzského Viscart; 1015 – 17. července 1085 Kefalénie) byl normanský válečník a dobrodruh, který se svou normanskou výpravou do Byzantské říše dobyl její poslední jihoitalské državy, kde bylo následně založeno několik normanských státních celků, výrazně podporujících politiku sousedního papežského státu.

Nový!!: Byzantská říše a Robert Guiscard · Vidět víc »

Roger II. Sicilský

Roger II. (22. prosince 1095, Mileto – 26. února 1154, Palermo) byl sicilským hrabětem a od roku 1130 prvním sicilským králem.

Nový!!: Byzantská říše a Roger II. Sicilský · Vidět víc »

Roman I. Lakapenos

Romanos I. Lakapenos, případně Lekapenos (kolem roku 870 v Lekapě v Kappadokii – 15. června 948 na ostrově Proti), se stal byzantským císařem v době nezletilosti legitimního vládce Konstantina VII. Porfyrogenneta.

Nový!!: Byzantská říše a Roman I. Lakapenos · Vidět víc »

Roman II.

Mince s podobou Romana II. Romanos II. (938–963) se stal po smrti svého otce Konstantina VII. v roce 959 ve věku dvaceti jedna let byzantským císařem.

Nový!!: Byzantská říše a Roman II. · Vidět víc »

Roman IV. Diogenes

Romanos IV.

Nový!!: Byzantská říše a Roman IV. Diogenes · Vidět víc »

Romanizace

Romanizace je proces postupného převládání vlivu římské kultury v západní polovině Římské říše.

Nový!!: Byzantská říše a Romanizace · Vidět víc »

Romulus Augustus

Romulus Augustus, známý rovněž jako Romulus Augustulus, byl poslední západořímský císař, vládnoucí od 31.

Nový!!: Byzantská říše a Romulus Augustus · Vidět víc »

Samuel I.

Samuel I. (958 – 6. října 1014) byl jedním z komitopulů, čtyř bratrů, kteří po smrti cara Petra I. převzali vládu nad západní částí první bulharské říše, zatímco byzantský císař Jan I. Tzimiskes se zmocnil části východní.

Nový!!: Byzantská říše a Samuel I. · Vidět víc »

Sásánovci

Sásánovci byla královská dynastie, vládnoucí ve starověké Persii v letech 224 až 651.

Nový!!: Byzantská říše a Sásánovci · Vidět víc »

Sýrie

Sýrie, oficiálním názvem Syrská arabská republika (arabsky الجمهورية العربية السورية, Al-džumhúríja al-`Arabíja as-Súríja), je stát v jihozápadní Asii, řazený k zemím Blízkého východu – v jeho rámci spadá jak do území Mezopotámie, tak do Levanty.

Nový!!: Byzantská říše a Sýrie · Vidět víc »

Sýrie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Sýrie Syria byla jednou z nejlidnatějších a nejbohatších římských provincií, jež vznikla po dobytí této země Pompeiem a následném svržení seleukovské vlády v roce 64 př. n. l. Římská resp.

Nový!!: Byzantská říše a Sýrie (provincie) · Vidět víc »

Schizma

Schisma pochází z řeckého σχίσμα rozdělení (.

Nový!!: Byzantská říše a Schizma · Vidět víc »

Seldžucká říše

Velká Seldžucká říše (persky دولت سلجوقیان, Dawlat Seljūqiyān, turecky Büyük Selçuklu Devleti) byla středověká muslimská monarchie založená kınıkským klanem Oghuzů, jejichž členové byly vyznavači sunnitského islámu.

Nový!!: Byzantská říše a Seldžucká říše · Vidět víc »

Senát

Senát (z latinského – stařec) je zastupitelský orgán (zákonodárný sbor), obvykle je horní komorou parlamentu.

Nový!!: Byzantská říše a Senát · Vidět víc »

Severní Afrika

Severní Afrika, která je od zbytku afrického kontinentu oddělena pouští Sahara představuje nejsevernější část tohoto kontinentu.

Nový!!: Byzantská říše a Severní Afrika · Vidět víc »

Seznam byzantských císařů

dvojhlavá orlice Tento seznam císařů Byzantské říše zahrnuje všechny císaře, počínaje Konstantinem I. Velikým po Konstantina XI. Dragaše, rozdělené podle panovnických dynastií.

Nový!!: Byzantská říše a Seznam byzantských císařů · Vidět víc »

Sicílie

Sicílie je autonomní region Itálie na stejnojmenném největším ostrově ve Středozemním moři Sicílii a okolních malých ostrovech.

Nový!!: Byzantská říše a Sicílie · Vidět víc »

Sicilské království

Království sicilské (lat.: Regnum Siciliae; ital.: Regno di Sicilia bylo historickým státním útvarem na jihu Itálie v letech 1130–1816. Původně zahrnovalo kromě samotné Sicílie také celou jižní část Apeninského poloostrova, v roce 1282 však došlo v souvislosti s tzv. Sicilskými nešporami k rozpadu království na dva samostatné subjekty — ostrovní a pevninskou část. V historické literatuře se pro období po roce 1282 tímto názvem označuje státní útvar zahrnující pouze ostrov. Ten byl často v personální unii s aragonským/španělským královstvím. V letech 1713-1720 bylo v rukou savojských vévodů, kteří je vyměnili s císařem za království Sardinské. V roce 1735 dobyl Sicílii v rámci války o polské dědictví parmský vévoda Karel Bourbonský, který se zároveň stal králem neapolským. Oba státy byly od té doby s krátkou napoleonskou přestávkou pod vládou jednoho panovníka a v roce 1816 byly i formálně spojeny do (staro)nového Království obojí Sicílie.

Nový!!: Byzantská říše a Sicilské království · Vidět víc »

Sicilské nešpory

Francesca Hayeze ''I Vespri siciliani'' (1846) Sicilské nešpory (italsky Vespri siciliani) je název pro povstání, které vypuklo v Palermu 30. března 1282 proti vládě původem francouzského krále Karla I. z Anjou a vedlo k vyhnání Francouzů ze Sicílie a nastolení vlády aragonského krále Petra III. Velikého.

Nový!!: Byzantská říše a Sicilské nešpory · Vidět víc »

Sinaj (biblická hora)

''Mojžíš s Desaterem'' – Rembrandt van Rijn (1659) Název hora Sinaj se vztahuje k místu, kde podle Bible (Exodus 19–20) dal Hospodin Desatero přikázání Mojžíšovi.

Nový!!: Byzantská říše a Sinaj (biblická hora) · Vidět víc »

Skandinávie

Skandinávie označuje kulturní, historickou a etno-lingvistickou oblast v severní Evropě, která zahrnuje království dánské, švédské a norské, země vymezené svým společným etno-kulturním dědictvím a jazykem.

Nový!!: Byzantská říše a Skandinávie · Vidět víc »

Slonovina

tabernákl s Madonnou Eleusa, Francie. Slonovina (Ebur) je zubovina sloních klů.

Nový!!: Byzantská říše a Slonovina · Vidět víc »

Slované

Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy. Mnoho Slovanů později také osídlilo Sibiř, střední Asii a emigrovalo do různých částí světa. Slované obývají okolo poloviny území Evropy a je to největší etnicko-jazyková skupina v Evropě. Podle svého jazyka jsou Slované děleni na východní (Bělorusové, Rusové a Ukrajinci), západní (Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové a Makedonci). Kromě toho existují uvnitř uvedených etnik skupiny, které jsou někdy považovány za samostatné národy, resp. jsou národy in statu nascendi a jejich etnicita je předmětem sporů (Černohorci, Goranci, Kašubové, Moravané, Pomaci, Rusíni, Slezané). V minulosti patřily mezi Slovany i kmeny dnes již vymřelé: Polabští Slované a Pobaltští Slované (a v jejich rámci další kmeny).

Nový!!: Byzantská říše a Slované · Vidět víc »

Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Byzantská říše a Slovanské jazyky · Vidět víc »

Smyrna

Smyrna je město v západním Turecku, na pobřeží Egejského moře.

Nový!!: Byzantská říše a Smyrna · Vidět víc »

Solidus

Juliana, 361 Avita, 456 Maurikia, 582–602 Solidus (latinský výraz solidní) byla zlatá mince užívaná Římany.

Nový!!: Byzantská říše a Solidus · Vidět víc »

Soluň

Soluň (Tesalonika,, přepisováno jako Thessaloniki, někdy též Saloniki z tureckého Selânik) je neoficiální metropolí řecké Makedonie, správní středisko oblasti Střední Makedonie a prefektury Thessaloníki.

Nový!!: Byzantská říše a Soluň · Vidět víc »

Soluňské království

Soluňské království (italsky Regno di Tessalonica, řecky Βασίλειον Θεσσαλονίκης) byl křižácký stát vzniklý po čtvrté křížové výpravě na území bývalé (a později znovu obnovené) Byzantské říše.

Nový!!: Byzantská říše a Soluňské království · Vidět víc »

Srbové

Srbové (srb. Срби/Srbi, jedn. č. Србин/Srbin) jsou jihoslovanský národ, žijící převážně v Srbsku (5 988 150 – r. 2011) a v Bosně a Hercegovině – většinou v Republice srbské (1 400 000), dále v Černé Hoře (178 110 – r. 2011) a Chorvatsku (186,633 – r. 2011).

Nový!!: Byzantská říše a Srbové · Vidět víc »

Srbsko

Srbsko (oficiálně Republika Srbsko, Република Србија) je republika v centru Balkánského poloostrova.

Nový!!: Byzantská říše a Srbsko · Vidět víc »

Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica je město v Srbsku.

Nový!!: Byzantská říše a Sremska Mitrovica · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Byzantská říše a Starověk · Vidět víc »

Starověké Řecko

Parthenón – symbol starověkého Řecka Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.

Nový!!: Byzantská říše a Starověké Řecko · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Byzantská říše a Starověký Řím · Vidět víc »

Státní náboženství

bez státního náboženství Státní nebo také oficiální náboženství či státní církev je náboženská nauka, instituce nebo vyznání víry oficiálně podporované státem.

Nový!!: Byzantská říše a Státní náboženství · Vidět víc »

Stěhování národů

Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku.

Nový!!: Byzantská říše a Stěhování národů · Vidět víc »

Střední východ

Střední východ Střední východ je výraz původem z anglického Middle East, který označuje ne zcela jednoznačně vymezené území v okolí východního Středomoří (Blízký východ) a Perského zálivu.

Nový!!: Byzantská říše a Střední východ · Vidět víc »

Středomoří

Středozemí při pohledu z vesmíru náhled Středomoří, též Středozemí či mediterán je oblast okolo Středozemního moře.

Nový!!: Byzantská říše a Středomoří · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Byzantská říše a Středověk · Vidět víc »

Steven Runciman

Steven Runciman vlastním jménem Sir James Stevenson Cochran Runciman (7. července 1903 Northumberland – 1. listopadu 2000 Radway) byl britský historik zabývající se především středověkými dějinami blízkého východu a středomoří.

Nový!!: Byzantská říše a Steven Runciman · Vidět víc »

Stratég

Stratég (starořecky: στρατηγός, stratégos (novořecky: stratigós), mn. č. starořec.: στρατηγοί, stratégoi (novořec.: stratijí)) byl ve starověkém Řecku titul velitele armády.

Nový!!: Byzantská říše a Stratég · Vidět víc »

Studijský klášter

Interiér bývalého kláštera Svatého Jana Křtitele ve Studiu v Istanbulu v roce 2017 Hagios Ioannes Prodromos en tois Studiou (Svatý Jan Křtitel ve Studiu), často zkracováno na Studijský klášter či Studion byl jedním z nejvýznamnějších klášterů Konstantinopole, hlavního města byzantské říše, pocházející z 5. století.

Nový!!: Byzantská říše a Studijský klášter · Vidět víc »

Stylizace

Bílý kůň z Uffingtonu (satelitní snímek NASA) Stylizace je osobitý způsob zjednodušeného zobrazení osoby nebo předmětu, v němž se naopak zdůrazňují jeho charakteristické rysy.

Nový!!: Byzantská říše a Stylizace · Vidět víc »

Suda (slovník)

Suda (v řecké transliteraci Souda) je středověký byzantský encyklopedický slovník v rozsahu 30 000 záznamů sestavený ve 2. polovině 10. století neznámým autorem.

Nový!!: Byzantská říše a Suda (slovník) · Vidět víc »

Svatá říše římská

Svatá říše římská (latinsky Sacrum Imperium Romanum, německy Heiliges Römisches Reich) je název zaniklého mnohonárodnostního, později velmi volného svazku mnoha politických útvarů, který se rozkládal ve střední Evropě.

Nový!!: Byzantská říše a Svatá říše římská · Vidět víc »

Svatá země

Izraelské a jižní Judské království a území dvanácti kmenů Jeruzalém – centrum Svaté země, město posvátné judaismu, křesťanství i islámu Svatá země (latinsky Terra Sancta) je jedním z expresivních názvů Izraele, jakožto země, do níž vstoupili Židé po čtyřicetiletém putování pouští.

Nový!!: Byzantská říše a Svatá země · Vidět víc »

Svatý Jiří

Svatý Jiří (staročesky Juří) byl podle křesťanské hagiografie římský voják pocházející z Anatolie, dnešního Turecka, který byl uctíván jako mučedník.

Nový!!: Byzantská říše a Svatý Jiří · Vidět víc »

Svatý Kříž

G. Doré: ''Nalezení svatého Kříže'' Svatý Kříž nebo Pravý kříž je tradiční označení pro kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus.

Nový!!: Byzantská říše a Svatý Kříž · Vidět víc »

Svatý stolec

Papežský znak Svatý stolec (často nazývaný též Svatá stolice, lat. Sancta Sedes, it. Santa Sede) je úřad římského biskupa.

Nový!!: Byzantská říše a Svatý stolec · Vidět víc »

Svjatoslav I. Igorevič

Svjatoslav I. Igorevič (starorusky: С~тославъ / Свąтославъ Игорєвичь, Sventoslavъ / Svantoslavъ Igorevičь; ukrajinsky Святослав Ігорович, Svjatoslav Ihorovyč; rusky Святослав Игоревич, Svjatoslav Igorevič; bělorusky Светослав, Svetoslav; řecky Σφενδοσθλάβος, Sphendosthlabos; 942 – březen 972) byl kyjevským kaganem a vojevůdcem, vládnoucím v letech 962 až 972.

Nový!!: Byzantská říše a Svjatoslav I. Igorevič · Vidět víc »

Syagriova říše

Syagriova říše neboli Syagriovo království (latinsky Regnum Syagrii) je historické označení státu, který se rozkládal mezi Sommou a Loirou v dnešní Francii ve druhé polovině 5. století.

Nový!!: Byzantská říše a Syagriova říše · Vidět víc »

Symeon I.

Symeon I. (864 nebo 865 – 27. května 927) byl bulharský kníže, později první bulharský car, jeden z nejvýznamnějších panovníků staré bulharské říše, za jehož vlády dosáhl bulharský stát největšího rozmachu a politického významu; dokončil poslovanštění Bulharů; třetí (nejmladší) syn Borise I.

Nový!!: Byzantská říše a Symeon I. · Vidět víc »

Syrakusy

Syrakusy (česky také Syrákúsy, italsky: Siracusa) je italské město v oblasti Sicílie, hlavní město stejnojmenné provincie.

Nový!!: Byzantská říše a Syrakusy · Vidět víc »

Syrština

Syrština je klasický, literární a liturgický jazyk patřící do severozápadní větve semitských jazyků (v rámci afroasijské velkorodiny).

Nový!!: Byzantská říše a Syrština · Vidět víc »

Syrská dynastie

Syrská dynastie, někdy nesprávně označovaná jako isaurská dynastie, byla založena byzantským císařem Leonem III. v roce 717 a přetrvala až do roku 802.

Nový!!: Byzantská říše a Syrská dynastie · Vidět víc »

Tagma

Tagma (plurál tagmata) byl elitní vojenský útvar byzantské armády.

Nový!!: Byzantská říše a Tagma · Vidět víc »

Tamerlán

Forenzní rekonstrukce Tamerlánovy podoby (M.M. Gerasimov, 1941) Tamerlán (též Timur, nebo Tímur Lenk (timur znamená Železo a lenk Chromý nebo Kulhavý) 8. dubna 1336 – 18. února 1405) byl turkický vojevůdce a krutý dobyvatel, který ve 14. století vytvořil obrovskou Tímúrovskou říši rozkládající se především na území dnešního Íránu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Afghánistánu s hlavním městem Samarkand.

Nový!!: Byzantská říše a Tamerlán · Vidět víc »

Taurus (pohoří)

Taurus je pohoří v jižním a východním Turecku.

Nový!!: Byzantská říše a Taurus (pohoří) · Vidět víc »

Třetí křížová výprava

Třetí křížová výprava (1189–1192) bylo vojenské tažení vyhlášené papežem Řehořem VIII. za znovudobytí Jeruzaléma, který roku 1187 dobyl Saladin.

Nový!!: Byzantská říše a Třetí křížová výprava · Vidět víc »

Třetí konstantinopolský koncil

Třetí konstantinopolský koncil (7. listopadu 680 – 16. září 681) byl ekumenický koncil svolaný byzantským císařem Konstantinem IV. Pogonatem.

Nový!!: Byzantská říše a Třetí konstantinopolský koncil · Vidět víc »

Thema

Thema (řecky θέμα) je byzantský správní termín, označující od 7. století militarizovaný správní okrsek.

Nový!!: Byzantská říše a Thema · Vidět víc »

Theodóros II. Laskaris

Theodóros II.

Nový!!: Byzantská říše a Theodóros II. Laskaris · Vidět víc »

Theodora I.

Ravenně Theodora Byzantská (Θεοδώρα) (497 Konstantinopol – 28. června 548) byla manželka byzantského císaře Justiniána I. Narodila se kolem roku 497 v tehdejší Konstantinopoli jako dcera krotitele medvědů v cirku.

Nový!!: Byzantská říše a Theodora I. · Vidět víc »

Theodora II.

Theodora II. Theodora (kolem 810 – 11. února 867) byla byzantská císařovna a manželka císaře Theofila, po jehož smrti v roce 842 vládla jako regentka za jejich nedospělého syna Michala III. Krátce po začátku svého regentství prosadila obnovení uctívání ikon, čímž bylo definitivně ukončeno období ikonoklastického hnutí v byzantských dějinách.

Nový!!: Byzantská říše a Theodora II. · Vidět víc »

Theodorich Veliký

Theodorich (též Theoderich) Veliký (453–526) z rodu Amalů byl od roku 474 králem Ostrogótů.

Nový!!: Byzantská říše a Theodorich Veliký · Vidět víc »

Theodoros I. Laskaris

Theodoros I. Komnenos Laskaris (někdy pouze Theodor, řecky Θεόδωρος Α' Λάσκαρις, Theodōros I Laskaris, 1174–1222), pocházející z magnátské rodiny Laskaridů, byl nikájským císařem v letech 1205 (1208)–1222.

Nový!!: Byzantská říše a Theodoros I. Laskaris · Vidět víc »

Theodoros Komnenos Dukas

Theodoros Komnenos Dukas († po roce 1253) byl epirský despota v letech 1215 až 1230 a v roce 1224 byl v Soluni korunován císařem.

Nový!!: Byzantská říše a Theodoros Komnenos Dukas · Vidět víc »

Theodoros Studijský

Theodoros Studites (759 – 11. listopadu 826) byl byzantský mnich a opat Studijského kláštera v Konstantinopoli.

Nový!!: Byzantská říše a Theodoros Studijský · Vidět víc »

Theodosius I.

Flavius Theodosius, známý také jako Theodosius Veliký (11. ledna 347 Cauca, Hispánie – 17. ledna 395 Mediolanum), byl v letech 379 až 394 římským císařem na Východě a od konce roku 394 posledním panovníkem celého římského impéria.

Nový!!: Byzantská říše a Theodosius I. · Vidět víc »

Theodosius II.

Flavius Theodosius (řecky Theodosios; 10. dubna 401 – 28. července 450), známější spíše jako Theodosius II., byl východořímský císař od roku 408 až do své smrti.

Nový!!: Byzantská říše a Theodosius II. · Vidět víc »

Theofanes Homologetes

Theofanes Homologetes, případně latinsky Confessor (kolem 760 – 12. března 818), byl příslušník byzantské aristokracie, který se stal mnichem a významným kronikářem.

Nový!!: Byzantská říše a Theofanes Homologetes · Vidět víc »

Theofilos

Theofilos (okolo 804–842) byl byzantským císařem v letech 829 až 842.

Nový!!: Byzantská říše a Theofilos · Vidět víc »

Theofylaktos Simokattés

Theofylaktos Simokattés, řecky Θεοφύλακτος Σιμοκάτ(τ)ης, latinizovaně Theophylactus Simocatta, (6. – 7. století) byl byzantský historik a básník původem z Egypta.

Nový!!: Byzantská říše a Theofylaktos Simokattés · Vidět víc »

Thesálie

Thesálie (řecky: Θεσσαλία, Thessalía), případně Thessálie, je jedním z 13 řeckých krajů, který se dále člení do čtyř prefektur (nomoi).

Nový!!: Byzantská říše a Thesálie · Vidět víc »

Thrákie

Turecku Thrákie (bulharsky: Тракия Trakija, řecky: Θράκη Thrákē, latinsky: Thrace nebo také Threce, turecky: Trakya) je historické území nacházející se na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Byzantská říše a Thrákie · Vidět víc »

Tiberios II.

Tiberios II.

Nový!!: Byzantská říše a Tiberios II. · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Byzantská říše a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Tomáš Slovan

Tomáš Slovan (Thomas Sklavinos) byl byzantský vojevůdce a v letech 821 až 823 vzdorocísař.

Nový!!: Byzantská říše a Tomáš Slovan · Vidět víc »

Totila

Totila vešel do dějin zejména jako významný ostrogótský vojevůdce a král od roku 541 až do své smrti v roce 552.

Nový!!: Byzantská říše a Totila · Vidět víc »

Trabzon

Trabzon či Trapezunt (Trapezunta) je město na pobřeží Černého moře nacházející se na severovýchodě Turecka.

Nový!!: Byzantská říše a Trabzon · Vidět víc »

Translatio imperii

Translatio imperii (latinsky přenesení vlády) je koncept vyvinutý ve středověku a popisující historii jako lineární vývoj.

Nový!!: Byzantská říše a Translatio imperii · Vidět víc »

Trapezuntské císařství

Trapezuntské císařství (řecky Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας) bylo nástupnickým státem Byzantské říše v oblasti maloasijského kraje Pontos.

Nový!!: Byzantská říše a Trapezuntské císařství · Vidět víc »

Treťjakovská galerie

Treťjakovská galerie nebo též Treťjakovská státní galerie v Moskvě je nejvýznamnější galerií ruského výtvarného umění na světě.

Nový!!: Byzantská říše a Treťjakovská galerie · Vidět víc »

Tribonianus

Flavius Tribonianus († 542) byl úspěšný právník a vysoce postavený úředník ve východořímské říši.

Nový!!: Byzantská říše a Tribonianus · Vidět víc »

Tribut

Tribut (tributum) je platba (finanční nebo naturální) placená vládcem jiným panovníkům.

Nový!!: Byzantská říše a Tribut · Vidět víc »

Turci

Turci (turecky Türk, pl. Türkler) jsou etnická skupina, která žije převážně v Turecku a bývalých územích Osmanské říše jako např. na Balkánském poloostrově (více než 1 milion), na Kypru, v Gruzii, Řecku, Iráku a Sýrii. Velké turecké komunity, v důsledku migrace, existují také v západní Evropě (zejména v Německu - kam v padesátých letech 20. století mohutně emigrovali a pomáhali s obnovou válkou zničené země, Francii, Velké Británii, Nizozemsku, Rakousku, Belgii a Lichtenštejnsku). Většina Turků je sunnitského vyznání islámu. Osmané jsou Turci, kteří útočili na Evropu od 14. do 17. století. (Viz Osmanská říše).

Nový!!: Byzantská říše a Turci · Vidět víc »

Turkické národy

Země a autonomní oblasti, ve kterých je turkický jazyk oficiálním. Rozšíření turkických jazyků po Eurasii. Turkické národy anebo Turkiti (jiné názvy: Turkové — jednotné číslo: Turk, starší: turkotatarské národy, turecké národy, turkské národy, Turkotataři, Turci, Turci a Tataři, zřídka Türkové, türkské národy, turkitské národy, Turkmani, Turkomani) jsou jedna z největších asijských jazykových a etnických skupin, rozšířená od jihovýchodní Evropy až po severovýchodní oblasti Sibiře.

Nový!!: Byzantská říše a Turkické národy · Vidět víc »

Tyrannis

Tyrannis nebo počeštěně tyranida (řecky) označuje formu vlády řecké antiky, které bylo obvyklé zejména v rozmezí let 600–200 př. n. l. V obou případech je hlavou takového systému tyran (řecky – tyrannos), v dobách antického Řecka to bylo označení vládce.

Nový!!: Byzantská říše a Tyrannis · Vidět víc »

Uhersko

Uhersko či Uhry, oficiálním názvem Uherské království (Magyar Királyság;Maďarština má pro výraz „uherský“ a „maďarský“ jedno slovo, Magyar Királyság by tedy bylo možné přeložit jako „Uherské království“ i „Maďarské království“. V českém prostředí se však druhá možnost nepoužívá, neboť zastírá fakt, že toto království bylo mnohonárodnostním státním útvarem a nikoli jen „královstvím Maďarů“. Výraz Maďarské království se užívá pro státní útvar existující v letech 1920–1946. Regnum Hungariae), byl historický mnohonárodnostní státní útvar s maďarskou hegemonií, rozkládající se do roku 1918 na území dnešního.

Nový!!: Byzantská říše a Uhersko · Vidět víc »

Umajjovci

Umajjovci, též Omájovci, byli první dynastie chalífů vládnoucí arabskému chalífátu v letech 661 až 750.

Nový!!: Byzantská říše a Umajjovci · Vidět víc »

Urban II.

Urban II., rodným jménem Odo de Lagery (1042, Châtillon-sur-Marne, Francie – 29. července 1099, Řím) byl papežem od 12. března 1088 až do své smrti.

Nový!!: Byzantská říše a Urban II. · Vidět víc »

Uzurpátor

Uzurpátor je v obecném slova smyslu osoba, která si přisvojuje cizí práva a požitky, ať už násilím nebo svévolným jednáním.

Nový!!: Byzantská říše a Uzurpátor · Vidět víc »

Vandalové

Mapa germánských kmenů kolem roku 100 n. l. (bez Skandinávie), Vandalové tmavě zeleně Vandalové byli germánský kmen, jazykově patřící k východogermánské skupině indoevropské jazykové skupiny, pocházející údajně ze Skandinávie či břehů okolo Baltského moře.

Nový!!: Byzantská říše a Vandalové · Vidět víc »

Vazal

Označení vazal pochází z lenních vztahů, které tvořily podstatu feudálního státu zejména ve středověké Evropě.

Nový!!: Byzantská říše a Vazal · Vidět víc »

Východní Evropa

Východní Evropa podle The World Factbook OSN pobaltských států Východní Evropa je východní část Evropy.

Nový!!: Byzantská říše a Východní Evropa · Vidět víc »

Východní křesťanství

Východní křesťanství je souborný název pro východní katolické církve, pravoslaví a starobylé východní církve.

Nový!!: Byzantská říše a Východní křesťanství · Vidět víc »

Východní Slované

Geografické rozložení Slovanů podle jazyků Východní Slované, 9. st. Viktor Vasněcov. ''Bojan'' (1910). Východní Slované tvoří východní etnickou skupinu Slovanů, která používá Východoslovanské jazyky.

Nový!!: Byzantská říše a Východní Slované · Vidět víc »

Velké schizma

Toto schéma zachycuje mj. Velké schizma a rozdělení Rané církve na Katolickou a Pravoslavnou větev a následný další vývoj Velké schizma označuje rozkol v Rané neboli Prvotní církvi, který vyústil v rozdělení církve na dvě větve; dnešní tzv.

Nový!!: Byzantská říše a Velké schizma · Vidět víc »

Velkomoravská říše

Velkomoravská říše (zkráceně Velká Morava,, – megale Moravia) je pozdější historické označení pro první stabilní knížectví západních Slovanů ve střední Evropě (užívá se také označení „stát Mojmírovců“, oficiální název neexistuje nebo není znám).

Nový!!: Byzantská říše a Velkomoravská říše · Vidět víc »

Vizigótské království

Vizigótská říše je běžné literární označení pro Království Vizigótů (latinsky Regnum Visigothorum, gótsky Gutþiuda Þiudinassus), současníky někdy také okrajově nazývané jako Tolosánské království (latinsky regnum Tolosanum) podle hlavního města Tolosa (Toulouse), byl státní útvar v Evropě, barbarské království, zformované na území rozpadající se Západořímské říše v jihozápadní Galii (dnešní Francie).

Nový!!: Byzantská říše a Vizigótské království · Vidět víc »

Vladimír I.

Svatý Vladimír I. Svjatoslavič, či Vladimír Svatý, (církevně slovansky Володимѣръ Свѧтославичь, transl. Volodimír Svatoslavič 958–960? – 15. července 1015 Berestovo u Kyjeva) byl jedním z nejvýznamnějších vládců Kyjevské Rusi, v jejímž čele stál od roku 980 do 1015.

Nový!!: Byzantská říše a Vladimír I. · Vidět víc »

Voltaire

Voltaire, vlastním jménem François Marie Arouet (21. listopadu 1694, Paříž – 30. května 1778, Paříž), byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel.

Nový!!: Byzantská říše a Voltaire · Vidět víc »

Vulgární latina

Nápisy v Pompejích Vulgární latina nebo lidová latina (latinsky sermo vulgaris tedy lidový jazyk) je všeobecné označení pro mluvené nářečí latiny v Římské říši (hlavně v západních provinciích) zhruba až do období 9. století, kdy se z jednotlivých nářečí vyvinuly románské jazyky.

Nový!!: Byzantská říše a Vulgární latina · Vidět víc »

Warren Treadgold

Warren T. Treadgold je americký historik a byzantolog.

Nový!!: Byzantská říše a Warren Treadgold · Vidět víc »

Západní Evropa

Západní Evropa Západní Evropa geograficky leží západně od střední Evropy a severovýchodně od Pyrenejského poloostrova.

Nový!!: Byzantská říše a Západní Evropa · Vidět víc »

Západní svět

Huntingtona Západní svět, západní civilizace nebo Západ je pojmenování užívané pro v Evropě vzniklé civilizační rysy, které se během historického vývoje rozšířily i mimo Evropu, obvykle do míst, kde měly evropské mocnosti rozhodující vliv.

Nový!!: Byzantská říše a Západní svět · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: Byzantská říše a Západořímská říše · Vidět víc »

Zélóti (Soluň)

Jan VI. Kantakuzenos, úhlavní nepřítel zélótů Zélóti (řecky Ζηλωταί) byl protiaristokratický politický spolek se sociálními požadavky, který dominoval politickému vývoji v Soluni v letech 1342 až 1349.

Nový!!: Byzantská říše a Zélóti (Soluň) · Vidět víc »

Zenon (císař)

Zenon (lat. Zeno) byl východořímský císař od 9. února 474 do 9. dubna 491 (s dvacetiměsíčním přerušením v letech 475–476).

Nový!!: Byzantská říše a Zenon (císař) · Vidět víc »

10. století

10.

Nový!!: Byzantská říše a 10. století · Vidět víc »

1054

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1054 · Vidět víc »

1057

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1057 · Vidět víc »

1071

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1071 · Vidět víc »

1081

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1081 · Vidět víc »

11. století

Jedenácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1001 a 31. prosincem 1100 našeho letopočtu.

Nový!!: Byzantská říše a 11. století · Vidět víc »

1170

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1170 · Vidět víc »

1185

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1185 · Vidět víc »

12. století

Dvanácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1101 a 31. prosincem 1200.

Nový!!: Byzantská říše a 12. století · Vidět víc »

1204

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1204 · Vidět víc »

1261

Česko.

Nový!!: Byzantská říše a 1261 · Vidět víc »

1265

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1265 · Vidět víc »

13. století

Třinácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1201 a 31. prosincem 1300.

Nový!!: Byzantská říše a 13. století · Vidět víc »

1350

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1350 · Vidět víc »

1375

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1375 · Vidět víc »

14. století

Čtrnácté století je období mezi 1. lednem 1301 a 31. prosincem 1400 našeho letopočtu.

Nový!!: Byzantská říše a 14. století · Vidět víc »

1400

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1400 · Vidět víc »

1453

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1453 · Vidět víc »

1494

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1494 · Vidět víc »

15. století

15.

Nový!!: Byzantská říše a 15. století · Vidět víc »

1518

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 1518 · Vidět víc »

29. květen

29.

Nový!!: Byzantská říše a 29. květen · Vidět víc »

313

Byl vydán Edikt milánský – prohlášení Constantina I. a Licinia o toleranci říše vůči dosud nepovoleným náboženstvím, zvláště křesťanství.

Nový!!: Byzantská říše a 313 · Vidět víc »

325

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 325 · Vidět víc »

330

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 330 · Vidět víc »

380

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 380 · Vidět víc »

395

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 395 · Vidět víc »

451

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 451 · Vidět víc »

476

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 476 · Vidět víc »

5. století

5.

Nový!!: Byzantská říše a 5. století · Vidět víc »

518

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 518 · Vidět víc »

527

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 527 · Vidět víc »

535

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 535 · Vidět víc »

6. století

6.

Nový!!: Byzantská říše a 6. století · Vidět víc »

602

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 602 · Vidět víc »

7. století

7.

Nový!!: Byzantská říše a 7. století · Vidět víc »

8. století

8.

Nový!!: Byzantská říše a 8. století · Vidět víc »

867

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 867 · Vidět víc »

988

Bez popisu.

Nový!!: Byzantská říše a 988 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Byzanc, Byzance, Byzantská říše v době Angelovců, Byzantská říše v době Justiniánské dynastie, Byzantská říše v době Palaiologů, Byzantské císařství, Východní říše římská, Východořímská říše.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »