Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

C je třetí písmeno latinské i české abecedy.

113 vztahy: Abeceda, Aktivita (chemie), Albánština, Aminokyselina, Angličtina, Autorské právo, Šestnáctková soustava, Švédština, Železnice, Č, Číselná soustava, Římské číslice, Ç, Biochemie, Bulharština, C (linka), C (programovací jazyk), C Sharp, C++, Centi, Ch, Chemie, Chorvatština, Coulomb, CP/M, Curie, Cyrilice, Cystein, Cytosin, Diskový oddíl, DOS, Elektrická kapacita, Elektrický náboj, Elektrotechnika, Esperanto, Estonština, Etruština, Formát papíru, Francouzština, Fyzika, Galvanický článek, Gama, Geometrie, Germánské jazyky, Hudba, Informatika, K, Kappa, Katalánština, Komplexní číslo, ..., Konstanta, Kuba, Latina, Latinka, Litevština, Lotyština, Maďarština, Maltština, Matematika, Měnová jednotka, Měrná tepelná kapacita, Metr, Mezinárodní poznávací značka, Množina, Mnohoúhelník, Němčina, Neznělá alveolární afrikáta, Neznělá alveolární frikativa, Neznělá dentální frikativa, Neznělá postalveolární afrikáta, Neznělá velární ploziva, Nota, Nukleová báze, Objective-C, Operační systém, Předpona, Pevný disk, Polština, Portugalština, Potravinářství, Pravoúhlý trojúhelník, Průměr (geometrie), Programovací jazyk, Pythagorova věta, Q, Románské jazyky, Ruština, Rychlost světla, Sigma, Slezština (lechický jazyk), Slovanské jazyky, Slovenština, Slovinština, Soustava SI, Srbština, Staroangličtina, Stupeň, Stupeň Celsia, Teplota, Trojúhelník, Turečtina, Typografie, Uhlík, Unicode, Válec, Veřejná doprava, Vejce, Veličina, Vitamín C, Vzdělávání, Z, Znělá postalveolární afrikáta, Znělá velární ploziva. Rozbalte index (63 více) »

Štědrý den

Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním dnem přípravy na vánoční svátky.

Nový!!: C a Štědrý den · Vidět víc »

Abeceda

Vzorník písma Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky.

Nový!!: C a Abeceda · Vidět víc »

Aktivita (chemie)

Chemická aktivita je veličina, která popisuje míru interakce molekul reálného plynu nebo roztoku s okolím.

Nový!!: C a Aktivita (chemie) · Vidět víc »

Albánština

Albánština (albánsky gjuha shqipe nebo shqip) je indoevropský jazyk, kterým mluví přes 6 milionů lidí v Albánii a Kosovu.

Nový!!: C a Albánština · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: C a Aminokyselina · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: C a Angličtina · Vidět víc »

Autorské právo

Autorské právo (anglicky) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv.

Nový!!: C a Autorské právo · Vidět víc »

Šestnáctková soustava

Šestnáctková soustava (též hexadecimální soustava) je číselná soustava základu 16.

Nový!!: C a Šestnáctková soustava · Vidět víc »

Švédština

Švédština je severogermánský jazyk, kterým mluví okolo 10,5 milionů lidí především ve Švédsku a části Finska, hlavně na pobřeží a na Ålandech.

Nový!!: C a Švédština · Vidět víc »

Nový rok

Nový rok je svátek začátku nového roku.

Nový!!: C a Nový rok · Vidět víc »

Silvestrovské oslavy

Nového roku doprovázejí také ohňostroje Silvestrovské oslavy (silvestr) se konají vždy poslední den v roce – 31. prosince.

Nový!!: C a Silvestrovské oslavy · Vidět víc »

Vánoce

Narození Páně, misál ze Sherbrooke, kolem 1315 Vánoční stromek královny Viktorie a prince Alberta (1848) Jesličky z východních Čech, 19. století Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista.

Nový!!: C a Vánoce · Vidět víc »

Železnice

ICE 3, vysokorychlostní vlak Deutsche Bahn Železnice (pův. železná dráha, železná cesta) je kolejový dopravní systém pro přepravu osob a zboží.

Nový!!: C a Železnice · Vidět víc »

Č

Č je čtvrté písmeno české a páté písmeno slezské fonetické abecedy.

Nový!!: C a Č · Vidět víc »

Číselná soustava

Číselná soustava je způsob reprezentace čísel.

Nový!!: C a Číselná soustava · Vidět víc »

Římské číslice

Římské číslice představují způsob zápisu čísel pomocí několika vybraných písmen latinské abecedy.

Nový!!: C a Římské číslice · Vidět víc »

Ç

Ilustrace vizigótského základu Ç (minuskule ç) je písmeno používané například ve francouzštině, ázerbájdžánštině, albánštině, kurdštině, portugalštině a turečtině.

Nový!!: C a Ç · Vidět víc »

Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie.

Nový!!: C a Biochemie · Vidět víc »

Bulharština

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí.

Nový!!: C a Bulharština · Vidět víc »

C (linka)

Linka C se nachází v mnoha městech.

Nový!!: C a C (linka) · Vidět víc »

C (programovací jazyk)

Ken Thompson a Dennis Ritchie C je programovací jazyk, který počátkem 70. let 20. století vyvinuli Ken Thompson a Dennis Ritchie pro potřeby operačního systému Unix.

Nový!!: C a C (programovací jazyk) · Vidět víc »

C Sharp

C# (vyslovované anglicky jako C Sharp, /siː šaːp/, doslova to označuje notu cis) je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou.NET Framework, později schválený standardizačními komisemi ECMA (ECMA-334) a ISO (ISO/IEC 23270).

Nový!!: C a C Sharp · Vidět víc »

C++

C++ je multiparadigmatický programovací jazyk, který vyvinul Bjarne Stroustrup a další v Bellových laboratořích AT&T rozšířením jazyka C. C++ podporuje několik programovacích stylů (paradigmat) jako je procedurální programování, objektově orientované programování a generické programování, není tedy jazykem čistě objektovým.

Nový!!: C a C++ · Vidět víc »

Centi

Centi (symbol c) je předpona soustavy SI a znamená mocninu 10−2, nebo 1/100.

Nový!!: C a Centi · Vidět víc »

Ch

Ch je čtrnáctý prvek (spřežka) české abecedy, v češtině a slovenštině je z hlediska abecedního řazení tato spřežka považována za jedno písmeno (řadí se mezi h a i), v dalších jazycích je považována za běžnou spřežku dvou písmen.

Nový!!: C a Ch · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: C a Chemie · Vidět víc »

Chorvatština

Chorvatština (1380 - 1400) Chorvatština je jihoslovanský jazyk chorvatského obyvatelstva zejména v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a početných komunitách v zahraničí.

Nový!!: C a Chorvatština · Vidět víc »

Coulomb

Coulomb je odvozená jednotka SI veličiny elektrický náboj.

Nový!!: C a Coulomb · Vidět víc »

CP/M

CP/M (původně Control Program/Monitor, později změněno na Control Program for Microcomputers) je jednouživatelský jednoúlohový operační systém pro mikropočítače s osmibitovými mikroprocesory Intel 8080/85, který vytvořil Gary Kildall z firmy Digital Research, Inc.

Nový!!: C a CP/M · Vidět víc »

Curie

Curie (symbol Ci) je starší, avšak doposud používaná, jednotka radioaktivity.

Nový!!: C a Curie · Vidět víc »

Cyrilice

Cyrilice (též cyrilika) je písmo původně vytvořené pro zápis staroslověnštiny a posléze používané pro zápis církevní slovanštiny, která na staroslověnštinu navázala.

Nový!!: C a Cyrilice · Vidět víc »

Cystein

Cystein (značka Cys nebo C) je v přírodě se vyskytující neesenciální aminokyselina, která ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH.

Nový!!: C a Cystein · Vidět víc »

Cytosin

Cytosin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze.

Nový!!: C a Cytosin · Vidět víc »

Diskový oddíl

namountovány další oddíly. Diskové oddíly (anglicky partition) slouží k rozdělení fyzického disku na oddíly (fyzické nebo logické), se kterými je možné nezávisle manipulovat.

Nový!!: C a Diskový oddíl · Vidět víc »

DOS

terminálu FreeDOSu DOS (Disk Operating System, diskový operační systém) je rodina velmi podobných a jednoduchých operačních systémů s textovým uživatelským rozhraním, které dominovaly IBM PC kompatibilním počítačům mezi roky 1981 a 1995, resp.

Nový!!: C a DOS · Vidět víc »

Elektrická kapacita

Elektrická kapacita je množství elektrického náboje ve vodiči s jednotkovým elektrickým potenciálem.

Nový!!: C a Elektrická kapacita · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: C a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrotechnika

Elektrotechnika je vědní a technický obor, který se zabývá technickými aplikacemi elektromagnetismu, mimo jiné výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie, konstrukcí sdělovacích, zabezpečovacích, výpočetních a jiných elektrických zařízení.

Nový!!: C a Elektrotechnika · Vidět víc »

Esperanto

Varšavě roku 1887 Esperanto (původně Lingvo Internacia – „mezinárodní jazyk“) je nejrozšířenějším mezinárodním plánovým jazykem.

Nový!!: C a Esperanto · Vidět víc »

Estonština

Oblast jižní estonštiny Estonština (estonsky eesti keel) je jazyk baltofinské větve ugrofinských jazyků.

Nový!!: C a Estonština · Vidět víc »

Etruština

Území, na kterém byla používána etruština Etruština byl starověký jazyk používaný v Etrurii (přibližně dnešní Toskánsko a sever Lazia) a v částech dnešní Lombardie, Benátska a Emilia-Romagna, odkud byli Etruskové vytlačeni Galy.

Nový!!: C a Etruština · Vidět víc »

Formát papíru

Standardní formáty papíru podle ISO 216, řada A Existuje mnoho standardních formátů papíru.

Nový!!: C a Formát papíru · Vidět víc »

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Nový!!: C a Francouzština · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: C a Fyzika · Vidět víc »

Galvanický článek

Galvanický článek je chemický zdroj elektrického napětí.

Nový!!: C a Galvanický článek · Vidět víc »

Gama

Gama — majuskulní i minuskulní varianta Gama (majuskulní podoba Γ, minuskulní podoba γ, řecký název Γάμμα) je třetí písmeno řecké abecedy.

Nový!!: C a Gama · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: C a Geometrie · Vidět víc »

Germánské jazyky

němčina Germánské jazyky představují jednu z větví indoevropských jazyků.

Nový!!: C a Germánské jazyky · Vidět víc »

Hudba

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník).

Nový!!: C a Hudba · Vidět víc »

Informatika

Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá zpracováním informací.

Nový!!: C a Informatika · Vidět víc »

K

K je 11.

Nový!!: C a K · Vidět víc »

Kappa

Kappa — majuskulní varianta a jedna z variant minuskulních Kappa (majuskulní podoba Κ, minuskulní podoba κ či ϰ, řecký název Κάππα) je desáté písmeno řecké abecedy a v systému řeckých číslovek má hodnotu 20.

Nový!!: C a Kappa · Vidět víc »

Katalánština

Katalánština (ve Valencii pod označením valencijština) je románský jazyk používaný zejména v tzv.

Nový!!: C a Katalánština · Vidět víc »

Komplexní číslo

komplexní rovině. ''r'' je absolutní hodnota (norma). Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: C a Komplexní číslo · Vidět víc »

Konstanta

V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá.

Nový!!: C a Konstanta · Vidět víc »

Kuba

Kuba je největší ostrovní stát v Karibiku.

Nový!!: C a Kuba · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: C a Latina · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: C a Latinka · Vidět víc »

Litevština

Litevština (litevsky lietuvių kalba) patří do východní větve skupiny baltských jazyků.

Nový!!: C a Litevština · Vidět víc »

Lotyština

Lotyština (lotyšsky latviešu valoda) patří do skupiny baltských jazyků.

Nový!!: C a Lotyština · Vidět víc »

Maďarština

Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v Maďarsku, v částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v částech Chorvatska.

Nový!!: C a Maďarština · Vidět víc »

Maltština

Maltština (maltsky) je původem semitská řeč maltského národa.

Nový!!: C a Maltština · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: C a Matematika · Vidět víc »

Měnová jednotka

Měnová jednotka je jednotka výměny pro převod hodnoty zboží nebo služby.

Nový!!: C a Měnová jednotka · Vidět víc »

Měrná tepelná kapacita

Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia).

Nový!!: C a Měrná tepelná kapacita · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: C a Metr · Vidět víc »

Mezinárodní poznávací značka

Finska Rozlišovací značka státu (termín dle § 30 vyhlášky č. 343/2014 Sb.), mezinárodní rozlišovací značka (dle § 38 zákona č. 56/2001 Sb.) neboli mezinárodní poznávací značka (MPZ, starší československý termín) je označení státu, ve kterém bylo dané motorové vozidlo registrováno.

Nový!!: C a Mezinárodní poznávací značka · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: C a Množina · Vidět víc »

Mnohoúhelník

Mnohoúhelník je část roviny vymezená úsečkami, které spojují určitý počet bodů (nejméně tři), z nichž žádné tři sousední neleží na jedné přímce.

Nový!!: C a Mnohoúhelník · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: C a Němčina · Vidět víc »

Neznělá alveolární afrikáta

Neznělá alveolární afrikáta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: C a Neznělá alveolární afrikáta · Vidět víc »

Neznělá alveolární frikativa

Neznělá alveolární frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: C a Neznělá alveolární frikativa · Vidět víc »

Neznělá dentální frikativa

Neznělá dentální frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: C a Neznělá dentální frikativa · Vidět víc »

Neznělá postalveolární afrikáta

Neznělá postalveolární afrikáta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: C a Neznělá postalveolární afrikáta · Vidět víc »

Neznělá velární ploziva

Neznělá velární ploziva je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích.

Nový!!: C a Neznělá velární ploziva · Vidět víc »

Nota

Nota (lat. znak, značka) je základní hudební grafický symbol pro označení tónu.

Nový!!: C a Nota · Vidět víc »

Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

Nový!!: C a Nukleová báze · Vidět víc »

Objective-C

Objective-C, často nazývaný ObjC, je objektově orientovaný programovací jazyk implementovaný jako rozšíření jazyka C, do kterého byl přidán systém zasílání zpráv z jazyka Smalltalk.

Nový!!: C a Objective-C · Vidět víc »

Operační systém

Vztah mezi operačním systémem, hardwarem, aplikačním softwarem a uživatelem Operační systém je v informatice označení pro základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí.

Nový!!: C a Operační systém · Vidět víc »

Předpona

Přidáním předpony dochází ke změně významu slova. Předpona (též prefix) v lingvistice označuje jednotlivý morfém, který se vkládá před kořen základového slova.

Nový!!: C a Předpona · Vidět víc »

Pevný disk

Vnitřek disku: v popředí je výkyvné rameno se čtecí a zápisovou hlavu, v pozadí kotouč horní plotny s hřídelí hnacího motoru uprostřed Disková paměť IBM 350 z roku 1957 (3,7 MB) "Anatomie" pevného disku. Nahoře zleva hlavy, víko a kovové tělo. Vlevo dole je řídící elektronika a pohyblivé raménko se čtecími/záznamovými hlavami, vpravo dole sestava vřetene, motoru a ploten. Pevný disk (zkratka HDD) je elektromechanické zařízení, adresovatelná paměť o velké kapacitě a s pomalejším přístupem než operační paměť.

Nový!!: C a Pevný disk · Vidět víc »

Polština

Polština (polsky język polski, polszczyzna) je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština.

Nový!!: C a Polština · Vidět víc »

Portugalština

Portugalština (língua portuguesa) spadá mezi západní románské jazyky do iberorománské větve, spolu se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou.

Nový!!: C a Portugalština · Vidět víc »

Potravinářství

Potravinářství je průmyslový i zemědělský (výrobní) obor, který se zabývá zpracováním živočišných anebo rostlinných surovin za účelem výroby potravin.

Nový!!: C a Potravinářství · Vidět víc »

Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož jeden vnitřní úhel je pravý, tzn.

Nový!!: C a Pravoúhlý trojúhelník · Vidět víc »

Průměr (geometrie)

Atributy kružnice s vyznačeným průměrem Průměr kružnice je úsečka, která prochází středem kružnice a jejíž oba krajní body leží na této kružnici.

Nový!!: C a Průměr (geometrie) · Vidět víc »

Programovací jazyk

Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači.

Nový!!: C a Programovací jazyk · Vidět víc »

Pythagorova věta

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v euklidovské rovině.

Nový!!: C a Pythagorova věta · Vidět víc »

Q

Q je 17.

Nový!!: C a Q · Vidět víc »

Románské jazyky

Rozšíření románských jazyků:'''modrá''' – francouzština; '''zelená''' – španělština; '''oranžová''' – portugalština; '''žlutá''' – italština; '''červená''' – rumunština Románské jazyky je rodina jazyků, které se vyvinuly z latiny.

Nový!!: C a Románské jazyky · Vidět víc »

Ruština

Ruština (rusky) je nejužívanější slovanský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor, zvaný rusistika.

Nový!!: C a Ruština · Vidět víc »

Rychlost světla

Interferenční obrazec z Michelsonova interferometru se zeleným laserem. Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Nový!!: C a Rychlost světla · Vidět víc »

Sigma

Sigma — majuskulní varianta i obě minuskulní varianty Sigma či Sígma (Velké písmeno Σ, malé písmeno σ nebo na konci slova ς, řecký název σῖγμα) je osmnácté písmeno řecké abecedy.

Nový!!: C a Sigma · Vidět víc »

Slezština (lechický jazyk)

Slezské nářečí podle Alfreda Zaręby Slezština je návrh spisovného západoslovanského jazyka,Gerd Hentschel: Das Schlesische – eine neue (oder auch nicht neue) slavische Sprache? (sk: Sliezština – nový (alebo nie tak nový) slovanský jazyk "?), Mitteleuropa – Osteuropa.

Nový!!: C a Slezština (lechický jazyk) · Vidět víc »

Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: C a Slovanské jazyky · Vidět víc »

Slovenština

Trnavě Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka.

Nový!!: C a Slovenština · Vidět víc »

Slovinština

Slovinština je jihoslovanský jazyk.

Nový!!: C a Slovinština · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: C a Soustava SI · Vidět víc »

Srbština

Srbština v srbochorvatštiny (2006) Srbština je jazyk srbského obyvatelstva v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a dalších zemích v Evropě, Americe a Asii.

Nový!!: C a Srbština · Vidět víc »

Staroangličtina

Stará angličtina či anglosaština (Englisc) je vývojová fáze angličtiny, která se užívala v Anglii a jižní části Skotska v 5.–12. století.

Nový!!: C a Staroangličtina · Vidět víc »

Stupeň

Slovo stupeň (od stoupati) znamená schod, má však řadu dalších speciálních významů.

Nový!!: C a Stupeň · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: C a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: C a Teplota · Vidět víc »

Trojúhelník

Trojúhelník je geometrický útvar určený třemi body, neležícími v jedné přímce.

Nový!!: C a Trojúhelník · Vidět víc »

Turečtina

Turečtina je turkický jazyk používaný zejména v Turecku, Bulharsku, na Kypru, na území bývalé Osmanské říše a je také jazykem několika milionů imigrantů v zemích Evropské unie.

Nový!!: C a Turečtina · Vidět víc »

Typografie

Vzorník písem (William Caslon, ''Cyclopaedia'', 1728) Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem.

Nový!!: C a Typografie · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: C a Uhlík · Vidět víc »

Unicode

Logo Unicode konsorcia Unicode je technická norma pro oblast výpočetní techniky definující konzistentní kódování pro reprezentaci a zpracovávání textů použitelné pro většinu písem používaných v současnosti na Zemi.

Nový!!: C a Unicode · Vidět víc »

Válec

Válec je v prostorové geometrii těleso, vymezené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm.

Nový!!: C a Válec · Vidět víc »

Veřejná doprava

Veřejná doprava je doprava provozovaná za předem určených a vyhlášených přepravních a tarifních podmínek a přístupná každému zájemci.

Nový!!: C a Veřejná doprava · Vidět víc »

Vejce

Podrobný popis vejce v podélném řezu: 1. skořápka 2. vnější papírová blána 3. vnitřní papírová blána 4. poutko 5. vnější řídký bílek 6. hustý bílek 7. žloutková blána 8. výživný žloutek 9. zárodečný terčík (tvořivý žloutek + zárodek) 10. tmavý (žlutý) žloutek 11. světlý žloutek 12. vnitřní řídký bílek 13. poutko 14. vzduchová komůrka 15. kutikula Vejce je vajíčko plazů, ptáků a vejcorodých savců.

Nový!!: C a Vejce · Vidět víc »

Veličina

Veličina je pojem používaný pro kvantitativní a kvalitativní popis reality, tj.

Nový!!: C a Veličina · Vidět víc »

Vitamín C

Chemická struktura vitamínu C Vitamín C (kyselina askorbová, E300) je ve vodě rozpustná živná látka (živina) a vitamín nezbytný k životu a udržení tělesného zdraví, v lidském těle plní vitamín C mnoho důležitých funkcí.

Nový!!: C a Vitamín C · Vidět víc »

Vzdělávání

Vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení.

Nový!!: C a Vzdělávání · Vidět víc »

Z

Z je 26.

Nový!!: C a Z · Vidět víc »

Znělá postalveolární afrikáta

Znělá alveolární afrikáta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: C a Znělá postalveolární afrikáta · Vidět víc »

Znělá velární ploziva

Znělá velární ploziva je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích.

Nový!!: C a Znělá velární ploziva · Vidět víc »

2018

Rok 2018 (MMXVIII) gregoriánského kalendáře začal v pondělí 1.

Nový!!: C a 2018 · Vidět víc »

2019

Rok 2019 (MMXIX) gregoriánského kalendáře začne v úterý 1.

Nový!!: C a 2019 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »