Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Církevní otcové

Index Církevní otcové

miniatuře z 11. století Jako církevní otcové se označují církevní spisovatelé křesťanského starověku, jejichž svědectví církev považuje za zvlášť závazné pro víru.

145 vztahy: Apoštol, Apoštolští Otcové, Apologeta, Aristides z Athén, Atanáš, Athénagorás, Řád bratří kazatelů, Řehoř I. Veliký, Řehoř z Nazianzu, Řehoř z Nyssy, Órigenés, Basileios Veliký, Biskup, Boëthius, Církev, Cyril Alexandrijský, Cyril Jeruzalémský, Dějiny křesťanství, Didaché, Dionýsios Alexandrijský, Dogma, Eusebios z Kaisareie, Exegeze, Hermův Pastýř, Hilarius z Poitiers, Hippolyt Římský, Ignác František Platzer, Ignác z Antiochie, Irenej z Lyonu, Isidor ze Sevilly, Jan z Damašku, Jan Zlatoústý, Justin Mučedník, Kappadokie, Katolicismus, Katolická církev, Křesťanství, Kléméns Alexandrijský, Klement I., Kněz, Koncil, Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana), Lactantius, Laik, Lev I. Veliký, Maxim Vyznavač, Metoděj z Olympu, Michael Pacher, Mnich, Mystika, ..., Nicejské vyznání, Novatianus, Otec, Papias, Patristika, Patrologie, Petr Alexandrijský, Polykarp ze Smyrny, Pravoslaví, Průnik, První nikajský koncil, První vatikánský koncil, Pseudo-Dionysios Areopagita, Spisovatel, Starověk, Starověký Řím, Svatý, Svatý Ambrož, Svatý Augustin, Svatý Cyprián, Svatý Jeroným, Svědectví, Tacián Syrský, Teolog, Teologie, Tertullianus, Theofilos z Antiochie, Tomáš Akvinský, Tradice, Turecko, Učitel církve, Víra, Viktorín z Ptuje, Vincenc Lerinský, 101, 106, 130, 140, 155, 1567, 16. století, 165, 167, 172, 180, 185, 2. století, 202, 208, 254, 258, 265, 303, 304, 311, 313, 315, 325, 328, 329, 330, 335, 339, 345, 354, 362, 367, 373, 374, 379, 387, 390, 394, 398, 4. století, 406, 407, 410, 420, 428, 430, 444, 450, 461, 466, 480, 524, 540, 560, 604, 636, 662, 675, 749, 8. století. Rozbalte index (95 více) »

Apoštol

Simona Ušakova (1685) Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium.

Nový!!: Církevní otcové a Apoštol · Vidět víc »

Apoštolští Otcové

Apoštolští Otcové jsou církevní spisovatelé nejstarších dějin křesťanství.

Nový!!: Církevní otcové a Apoštolští Otcové · Vidět víc »

Apologeta

Termín apologeta (z řec. ἀπό apo „proti“ + λόγος logos „řeč, promluva“) označuje skupiny nebo jednotlivce, kteří systematicky obhajují nebo propagují nějakou myšlenku.

Nový!!: Církevní otcové a Apologeta · Vidět víc »

Aristides z Athén

Aristides z Athén (též Svatý Aristides) je jedním z prvních křesťanských apologetů.

Nový!!: Církevní otcové a Aristides z Athén · Vidět víc »

Atanáš

Svatý Atanáš Alexandrijský (řecky Athanasios, polatinštěle Athanasius, počeštěle též Athanáš či Atanázius; asi 295 – 2. května 373) je jednou z nejvýznamnějších osobností křesťanského starověku.

Nový!!: Církevní otcové a Atanáš · Vidět víc »

Athénagorás

Athénagorás patří mezi nejvýřečnější křesťanské apologety, církevní otce 2.

Nový!!: Církevní otcové a Athénagorás · Vidět víc »

Řád bratří kazatelů

El Greka Řád bratří kazatelů (Ordo (Fratrum) Praedicatorum, odtud zkratka O.P. nebo OP uváděná za jménem, či jen dominikáni, ve Francii též jakobíni) je katolický řeholní řád.

Nový!!: Církevní otcové a Řád bratří kazatelů · Vidět víc »

Řehoř I. Veliký

Řehoř I. při diktování Gregoriánského chorálu, (miniatura z Antifonáře ze St. Gallen, okolo roku 1000) Svatý Řehoř I. Veliký (asi 540 – 12. březen 604), též Řehoř Dvojeslov (Dialogist), byl v pořadí 64.

Nový!!: Církevní otcové a Řehoř I. Veliký · Vidět víc »

Řehoř z Nazianzu

Sv.

Nový!!: Církevní otcové a Řehoř z Nazianzu · Vidět víc »

Řehoř z Nyssy

Sv. Řehoř z Nyssy (rytina ze 16. stol.) Svatý Řehoř z Nyssy, řecky Grégorios (asi 335 Kayseri v dnešním Turecku – po 394) byl řecký teolog a učenec, jeden ze tří „kappadockých Otců“, biskup v Nysse blízko Kaisareie (Caesareje, dnes Kayseri).

Nový!!: Církevní otcové a Řehoř z Nyssy · Vidět víc »

Órigenés

Rytina s Órigenovým portrétem Órigenés (185 Alexandrie (?) – 253 Týros), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy.

Nový!!: Církevní otcové a Órigenés · Vidět víc »

Basileios Veliký

Svatý Basileios z Kaisareie, krátce Basil (v ruštině Vasil), zvaný též Veliký nebo Filosof (kolem 330 Kaisareia – 1. ledna 379 tamtéž) patří mezi nejvýznamnější řecké raně křesťanské teology 4. století, kteří jsou označováni jako kapadočtí otcové (vedle Basileia mezi ně patří též sv. Grégorios z Nazianzu a Basileiův bratr, sv. Grégorios z Nyssy).

Nový!!: Církevní otcové a Basileios Veliký · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Církevní otcové a Biskup · Vidět víc »

Boëthius

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (asi 480 Řím nebo u Říma – 25. října 524/525 Pavia) byl křesťanský teolog a filosof, někdy označovaný jako „poslední Říman“ a zároveň první filosof středověku.

Nový!!: Církevní otcové a Boëthius · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Církevní otcové a Církev · Vidět víc »

Cyril Alexandrijský

Ikona sv. Cyrila Alexandrijského Svatý Cyril Alexandrijský (376 – 27. června 444) byl alexandrijským patriarchou a jeden z významných církevních Otců, roku 1883 katolickou církví prohlášený za učitele církve. Přestože mnohé podrobnosti Cyrilova životopisu svědčí o jeho netoleranci, svárlivosti a sklonu k agresivitě, je uctíván jako světec katolíky, pravoslavnými a dokonce i některými protestantskými církvemi.

Nový!!: Církevní otcové a Cyril Alexandrijský · Vidět víc »

Cyril Jeruzalémský

Cyril Jeruzalémský Sv.

Nový!!: Církevní otcové a Cyril Jeruzalémský · Vidět víc »

Dějiny křesťanství

Ježíš uzdravuje krvácejicí ženu, Římské katakomby, 300–350 Toto schéma zachycuje zjednodušený vývoj církví a jejich postupné rozdělování. Schéma nezahrnuje vznik Starokatolické církve roku 1870. K dějinám křesťanství jde přistupovat více způsoby.

Nový!!: Církevní otcové a Dějiny křesťanství · Vidět víc »

Didaché

Didaché je zkrácený řecký název, pod nímž je známo starokřesťanské dílo z 1. století – Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly (Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν, Didaché tú kýriú dia tón dódeka apostolón tois ethnesin).

Nový!!: Církevní otcové a Didaché · Vidět víc »

Dionýsios Alexandrijský

Svatý Dionýsios Alexandrijský, nazývaný též Veliký († 265 Alexandrie), byl alexandrijským biskupem, žákem Órigenovým a významným teologem Alexandrijské školy.

Nový!!: Církevní otcové a Dionýsios Alexandrijský · Vidět víc »

Dogma

Dogma (pl. dogmata; řec. δόγμα dogma názor, učení; δοκεῖν dokein ukazovat se správným) je výslovné tvrzení čili teze, o němž se v dané oblasti nebo v určitém společenství nepochybuje.

Nový!!: Církevní otcové a Dogma · Vidět víc »

Eusebios z Kaisareie

Eusebios z Kaisareie (asi 265 – 30. května 339), nazýván též Eusebius Pamphili (žák Pamfilův), byl biskupem v palestinské Kaisareii a je považován za otce církevních dějin.

Nový!!: Církevní otcové a Eusebios z Kaisareie · Vidět víc »

Exegeze

Exegeze (řecky ἐξηγεῖσθαι vyvádět ven) je kritické zkoumání jakéhokoli textu, zvláště ale náboženského, jako např.

Nový!!: Církevní otcové a Exegeze · Vidět víc »

Hermův Pastýř

Hermův Pastýř (řecky Ὁ ποιμὴν τοῦ Ἑρμοῦ) je starokřesťanský spis.

Nový!!: Církevní otcové a Hermův Pastýř · Vidět víc »

Hilarius z Poitiers

Sv.

Nový!!: Církevní otcové a Hilarius z Poitiers · Vidět víc »

Hippolyt Římský

Hippolyt či Hippolytus (asi 170 zřejmě na východě římské říše – 235 na Sardinii) byl první vzdoropapež (od roku 217).

Nový!!: Církevní otcové a Hippolyt Římský · Vidět víc »

Ignác František Platzer

Zápasící Giganti (Titáni, gladiátoři) – sochy na pylonech vstupní brány do prvního čestného nádvoří Pražského hradu (kopie) Ignác František Platzer (6. července 1717 Plzeň farnosti Plzeň I. vnitřní město – 27. září 1787 Praha) byl česko-rakouský sochař a řezbář pozdního baroka a klasicismu, hlavní představitel sochařství druhé poloviny 18. století v Čechách.

Nový!!: Církevní otcové a Ignác František Platzer · Vidět víc »

Ignác z Antiochie

Umučení sv. Ignáce z Antiochie Ignác z Antiochie (též Ignatios), zvaný Theoforos, tj.

Nový!!: Církevní otcové a Ignác z Antiochie · Vidět víc »

Irenej z Lyonu

Irenej z Lyonu, řecky Εἰρηναῖος Eirénaios, latinsky Irenaeus (mezi 140 a 160 v Malé Asii – asi 202) byl zdaleka nejvýznamnějším křesťanským teologem 2. století.

Nový!!: Církevní otcové a Irenej z Lyonu · Vidět víc »

Isidor ze Sevilly

Svatý Isidor ze Sevilly (asi 560 Cartagena – 4. duben 636 Sevilla) byl encyklopedický učenec, biskup v Seville, poslední autor latinské patristiky a jeden z nejvlivnějších autorů raného středověku.

Nový!!: Církevní otcové a Isidor ze Sevilly · Vidět víc »

Jan z Damašku

Svatý Jan z Damašku (kolem 650 nebo 675-676, Damašek, Sýrie – 749-754, klášter sv. Sávy u Jeruzaléma; řecky: Ιωάννης Δαμασκήνος/Ióannés Damaskénos) byl byzantský teolog a mnich.

Nový!!: Církevní otcové a Jan z Damašku · Vidět víc »

Jan Zlatoústý

Svatý Jan Zlatoústý (347 nebo 349 Antiochie, Antakya, Turecko – 14. září 407, Komana v Pontu, Turecko; řecky Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ioannés Chrýsostomos) byl konstantinopolský arcibiskup známý pro svou řečnickou a kazatelskou zdatnost (právě díky ní byl k jeho jménu posmrtně přidán přídomek Zlatoústý).

Nový!!: Církevní otcové a Jan Zlatoústý · Vidět víc »

Justin Mučedník

Justin Mučedník či Martyr (cca 100, Flavia Neapolis – 165, Řím) byl řecký křesťanský theolog a filosof, jeden z církevních Otců; je svatým katolické církve.

Nový!!: Církevní otcové a Justin Mučedník · Vidět víc »

Kappadokie

Římské provincie Kappadokie a Pontus kolem roku 120. Historické reigony v malé Asii Kappadokie (počeštěně Kapadocie, adj. kapadocký; z perského slova Katpatuka, což znamená „země krásných koní“; řecky: Καππαδοκία, Kappadokía; turecky Kapadokya) byl ve starověku název rozlehlého území, ležícího ve vnitrozemí Malé Asie v dnešním Turecku.

Nový!!: Církevní otcové a Kappadokie · Vidět víc »

Katolicismus

Katolicismus (z řeckého καθολικός katholikos obecný, univerzální McBrien, Catholicism, 19-20. Pojem katolicismus reprezentuje určitou eklesiologickou i teologickou tradici, která však nutně nemusí být svázána se Svatým stolcem a římským papežem. V rámci starokatolictví totiž můžeme hovořit i o tzv. národních katolických církvích. Společnými důrazy však jsou hierarchická struktura, důraz na tradici (učení apoštolů, církevních otců, papežů), mariánský kult, na západě od jisté doby i celibát kléru (není podmínka) a sociálně-politickým působením (charita, misie aj.). Je třeba postřehnout rozdíl oproti termínu katolictví, který i pro křesťany ostatních církví může znamenat právě všeobecnou církev, zmíněnou již v nejstarších vyznáních víry. V některých jazycích (dále např. v chorvatštině) pojmy katolický a všeobecný splývají. (Vjerujem u jednu svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. /svetu crkvu katoličku.).

Nový!!: Církevní otcové a Katolicismus · Vidět víc »

Katolická církev

Katolická církev je největší organizovanou skupinou v křesťanství.

Nový!!: Církevní otcové a Katolická církev · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Církevní otcové a Křesťanství · Vidět víc »

Kléméns Alexandrijský

Kléméns Alexandrijský (či Klement), vlastním jménem Titus Flavius Clemens, (asi 150 v Athénách – asi 211–216 v Kappadokii) je raný církevní spisovatel, jenž se řadí mezi církevní Otce, a první člen církve v Alexandrii, jehož známe jménem.

Nový!!: Církevní otcové a Kléméns Alexandrijský · Vidět víc »

Klement I.

Svatý Klement I. či Kliment I. či Klement Římský je v tradici katolické církve považován za čtvrtého římského biskupa, a tedy čtvrtého papeže.

Nový!!: Církevní otcové a Klement I. · Vidět víc »

Kněz

(Karnak) Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi.

Nový!!: Církevní otcové a Kněz · Vidět víc »

Koncil

Koncil (z lat. concilium rada, porada) nebo též synod a synoda (z řec. σύνοδος setkání) je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající se církevní nauky a praxe.

Nový!!: Církevní otcové a Koncil · Vidět víc »

Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana)

Kostel svatého Mikuláše, nazývaný též chrám svatého Mikuláše, je barokní kostel nacházející se v Praze na Malostranském náměstí.

Nový!!: Církevní otcové a Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana) · Vidět víc »

Lactantius

Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (asi 260 – 317) byl římský církevní otec, teolog a spisovatel, který pocházel z Afriky.

Nový!!: Církevní otcové a Lactantius · Vidět víc »

Laik

Laik (z latinského laicus, původem z řeckého λαϊκός, „světský“) je obecně člověk neškolený v určitém oboru, neodborník (v protikladu k odborníkovi).

Nový!!: Církevní otcové a Laik · Vidět víc »

Lev I. Veliký

Svatý Lev I. Veliký (okolo 400, Toskánsko – 10. listopad 461, Řím) byl 45.

Nový!!: Církevní otcové a Lev I. Veliký · Vidět víc »

Maxim Vyznavač

Svatý Maxim Vyznavač, řecky Maximos Homologetes, latinsky Confessor (580 v Konstantinopoli – 662 na Kavkaze) byl byzantský mnich a teolog, církevní otec známý především jako odpůrce monotheletismu.

Nový!!: Církevní otcové a Maxim Vyznavač · Vidět víc »

Metoděj z Olympu

(Svatý) Metoděj z Olympu (– asi 311) byl jedním z řecky píšících církevních Otců na přelomu 3. a 4. století.

Nový!!: Církevní otcové a Metoděj z Olympu · Vidět víc »

Michael Pacher

Michael Pacher (* kolem 1435, Bruneck, Jižní Tyrolsko - 1498, Salzburg) byl tyrolský malíř a sochař, jeden z nejvýznamnějších mistrů rakouské pozdní gotiky a rané renesance.

Nový!!: Církevní otcové a Michael Pacher · Vidět víc »

Mnich

benediktin) Buddhističtí mniši při výuce tradiční disputace. Tibet Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře, podřízenou konkrétnímu cíli víry.

Nový!!: Církevní otcové a Mnich · Vidět víc »

Mystika

sv. Kateřiny Sienské (Barna da Siena, asi 1340) Mystika (řec.) je souhrnné označení pro rozmanité duchovní zkušenosti bezprostředního a osobního setkání s božským, pro zkušenost hlubokého tajemství, jež se nedá přímo vyjádřit slovy, a pro různé cesty, jak takovou zkušenost získat.

Nový!!: Církevní otcové a Mystika · Vidět víc »

Nicejské vyznání

Nicejské nebo nikajské vyznání je společné vyznání víry (krédo) vyznávající božství Ježíše Krista, přijaté na Prvním nikajském koncilu (325).

Nový!!: Církevní otcové a Nicejské vyznání · Vidět víc »

Novatianus

Novatianus (česky Novacián) byl druhý známý vzdoropapež.

Nový!!: Církevní otcové a Novatianus · Vidět víc »

Otec

Otec se synem Otec či táta je mužský rodič dítěte.

Nový!!: Církevní otcové a Otec · Vidět víc »

Papias

Papias z Hierapole (kolem 65 – kolem 140 Smyrna) byl prvokřesťanský biskup v Hierapoli (dnešní Pamukkale v Turecku v údolí řeky Lykos).

Nový!!: Církevní otcové a Papias · Vidět víc »

Patristika

Patristika (z řeckého πατήρ, otec) je studium křesťanské literatury a myšlení v období od 1. do 7. století.

Nový!!: Církevní otcové a Patristika · Vidět víc »

Patrologie

Patrologie (z řeckého πατήρ otec a λόγος slovo) je věda, která studuje život a dílo církevních Otců.

Nový!!: Církevní otcové a Patrologie · Vidět víc »

Petr Alexandrijský

Petr Alexandrijský († cca 311) byl alexandrijským biskupem a předtím pravděpodobně hlavou alexandrijské školy.

Nový!!: Církevní otcové a Petr Alexandrijský · Vidět víc »

Polykarp ze Smyrny

Polykarp ze Smyrny (asi 69 – 23. února 155/22. února 156 ve Smyrně, dnešní İzmir v Turecku) byl smyrnenský biskup a mučedník rané církve.

Nový!!: Církevní otcové a Polykarp ze Smyrny · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Církevní otcové a Pravoslaví · Vidět víc »

Průnik

Průnik množin A a B V matematice se jako průnik dvou nebo více množin označuje taková množina, která obsahuje pouze ty prvky, které se nalézají ve všech těchto množinách a obsahuje všechny takové prvky.

Nový!!: Církevní otcové a Průnik · Vidět víc »

První nikajský koncil

Níkajský (též nicejský) koncil svolal císař Kónstantínos v roce 325 do maloasijského města Nikaia.

Nový!!: Církevní otcové a První nikajský koncil · Vidět víc »

První vatikánský koncil

První vatikánský koncil První vatikánský koncil byl koncilem katolické církve (z jejího hlediska 20. ekumenickým), který svolal papež Pius IX. 29. června 1868 bulou Aeternis Patris.

Nový!!: Církevní otcové a První vatikánský koncil · Vidět víc »

Pseudo-Dionysios Areopagita

Pseudo-Dionysios Areopagita (též Diviš Pseudoareopagita, Pseudoareopagita) byl novoplatónský filosof a teolog pozdní patristiky, který působil v první polovině 6. století, patrně jako mnich v Sýrii.

Nový!!: Církevní otcové a Pseudo-Dionysios Areopagita · Vidět víc »

Spisovatel

Antonem Pavlovičem Čechovem, vydaná k výročí 150 let od jeho narození Spisovatel je osoba, která se zabývá tvorbou vlastních literárních textů.

Nový!!: Církevní otcové a Spisovatel · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Církevní otcové a Starověk · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Církevní otcové a Starověký Řím · Vidět víc »

Svatý

Černé Madony. Užití slova svatý či světec (z praslov. *svętъ mocný, silný) v náboženství pro člověka nebo věc (mše svatá, svatý kříž, nejsvětější trojice) se v různých náboženstvích a náboženských společnostech liší.

Nový!!: Církevní otcové a Svatý · Vidět víc »

Svatý Ambrož

Svatý Ambrož, lat. Aurelius Ambrosius (kolem 340 v Trevíru – 4. duben 397 v Miláně) byl latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně.

Nový!!: Církevní otcové a Svatý Ambrož · Vidět víc »

Svatý Augustin

Nejstarší Augustinovo vyobrazení (Řím, bazilika sv. Jana v Lateránu, 6. stol.) Sandra Botticelliho (kolem r. 1480) Karlově mostě Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus (13. listopadu 354, Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku – 28. srpna 430, Hippo Regius, dnes Annaba v Alžírsku), byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna.

Nový!!: Církevní otcové a Svatý Augustin · Vidět víc »

Svatý Cyprián

Svatý Cyprián, vlastním jménem Thascius Caecilius Cyprianus, byl biskup Kartága a důležitý starověký křesťanský spisovatel, církevní Otec.

Nový!!: Církevní otcové a Svatý Cyprián · Vidět víc »

Svatý Jeroným

Mistr Theodorik, ''Svatý Jeroným'', Praha, kolem roku 1370 ''Svatý Jeroným'', Valletta, kolem roku 1600 Svatý Jeroným, původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus (cca 347, Stridon, Istrie – 30. září 420, Betlém), byl křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny.

Nový!!: Církevní otcové a Svatý Jeroným · Vidět víc »

Svědectví

Svědectví je výpověď, jejíž věrohodnost se zakládá na osobě svědka.

Nový!!: Církevní otcové a Svědectví · Vidět víc »

Tacián Syrský

Tacián či Tatian byl křesťanský apologeta 2. století, původem z východní Sýrie nebo spíše Asýrie.

Nový!!: Církevní otcové a Tacián Syrský · Vidět víc »

Teolog

Teolog (z řec. θεολόγος) je v širším či užším významu ten, kdo mluví o Bohu či ten, kdo se zabývá teologií.

Nový!!: Církevní otcové a Teolog · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Církevní otcové a Teologie · Vidět víc »

Tertullianus

Quintus Septimius Florens Tertullianus (kolem 160 v Kartágu – kolem 220 v Kartágu) je nejvýznamnější latinsky píšící křesťanský spisovatel přelomu 2.

Nový!!: Církevní otcové a Tertullianus · Vidět víc »

Theofilos z Antiochie

Theofilos z Antiochie (řecky) byl antický řecký filosof, který se obrátil na křesťanství a stal se apologetou v Antiochii.

Nový!!: Církevní otcové a Theofilos z Antiochie · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Církevní otcové a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Tradice

Tradice (lat. traditio.

Nový!!: Církevní otcové a Tradice · Vidět víc »

Turecko

Turecko (oficiálním názvem Türkiye Cumhuriyeti, česky Turecká republika) je stát ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě.

Nový!!: Církevní otcové a Turecko · Vidět víc »

Učitel církve

Učitel církve (latinsky doctor ecclesiae) je titul udělovaný římskokatolickou církví významným teologům a mystikům, jejichž učení i život jsou dávány za vzor.

Nový!!: Církevní otcové a Učitel církve · Vidět víc »

Víra

Slovo víra a odpovídající sloveso věřit se používá ve dvou příbuzných a ne vždy přesně oddělitelných významech.

Nový!!: Církevní otcové a Víra · Vidět víc »

Viktorín z Ptuje

Viktorín z Ptuje († 303/304) byl křesťanský biskup v městě Ptuj (Pettau, Petabium, Poetovio) v západním Illyriku (dnešní Slovinsko) a autor mnoha komentářů na různé knihy Bible.

Nový!!: Církevní otcové a Viktorín z Ptuje · Vidět víc »

Vincenc Lerinský

Vincent Lerinský, také Vincenc nebo Vincent z Lérins († kolem 440, ostrov Lérins u Cannes) byl francouzský mnich a teolog.

Nový!!: Církevní otcové a Vincenc Lerinský · Vidět víc »

101

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 101 · Vidět víc »

106

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 106 · Vidět víc »

130

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 130 · Vidět víc »

140

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 140 · Vidět víc »

155

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 155 · Vidět víc »

1567

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 1567 · Vidět víc »

16. století

Šestnácté století je období mezi 1. lednem 1501 a 31. prosincem 1600 našeho letopočtu.

Nový!!: Církevní otcové a 16. století · Vidět víc »

165

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 165 · Vidět víc »

167

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 167 · Vidět víc »

172

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 172 · Vidět víc »

180

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 180 · Vidět víc »

185

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 185 · Vidět víc »

2. století

2.

Nový!!: Církevní otcové a 2. století · Vidět víc »

202

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 202 · Vidět víc »

208

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 208 · Vidět víc »

254

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 254 · Vidět víc »

258

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 258 · Vidět víc »

265

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 265 · Vidět víc »

303

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 303 · Vidět víc »

304

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 304 · Vidět víc »

311

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 311 · Vidět víc »

313

Byl vydán Edikt milánský – prohlášení Constantina I. a Licinia o toleranci říše vůči dosud nepovoleným náboženstvím, zvláště křesťanství.

Nový!!: Církevní otcové a 313 · Vidět víc »

315

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 315 · Vidět víc »

325

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 325 · Vidět víc »

328

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 328 · Vidět víc »

329

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 329 · Vidět víc »

330

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 330 · Vidět víc »

335

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 335 · Vidět víc »

339

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 339 · Vidět víc »

345

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 345 · Vidět víc »

354

13. listopad – Augustinus – Biskup, učitel církve.

Nový!!: Církevní otcové a 354 · Vidět víc »

362

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 362 · Vidět víc »

367

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 367 · Vidět víc »

373

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 373 · Vidět víc »

374

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 374 · Vidět víc »

379

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 379 · Vidět víc »

387

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 387 · Vidět víc »

390

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 390 · Vidět víc »

394

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 394 · Vidět víc »

398

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 398 · Vidět víc »

4. století

4.

Nový!!: Církevní otcové a 4. století · Vidět víc »

406

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 406 · Vidět víc »

407

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 407 · Vidět víc »

410

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 410 · Vidět víc »

420

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 420 · Vidět víc »

428

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 428 · Vidět víc »

430

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 430 · Vidět víc »

444

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 444 · Vidět víc »

450

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 450 · Vidět víc »

461

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 461 · Vidět víc »

466

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 466 · Vidět víc »

480

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 480 · Vidět víc »

524

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 524 · Vidět víc »

540

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 540 · Vidět víc »

560

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 560 · Vidět víc »

604

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 604 · Vidět víc »

636

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 636 · Vidět víc »

662

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 662 · Vidět víc »

675

Bez popisu.

Nový!!: Církevní otcové a 675 · Vidět víc »

749

Česko Svět.

Nový!!: Církevní otcové a 749 · Vidět víc »

8. století

8.

Nový!!: Církevní otcové a 8. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Církevní Otci, Církevní Otcové, Církevní Otec, Církevní otci, Církevní otec, Otcové církve, Otec církve, Svatí otcové.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »