Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Cementování

Index Cementování

Cementování nebo cementace je v metalurgii označení pro proces povrchového zušlechťování oceli tím, že se v povrchové vrstvě výrobku zvyšuje obsah uhlíku (do 0,25 %) resp.

20 vztahy: Butan, Chrom, Ethyn, Jed, Kalení, Kyanidy, Mangan, Martenzit, Metalurgie, Nikl, Nitridování, Nitrocementování, Ocel, Plyn, Propan, Součástka, Starověký Řím, Třídy oceli, Tlak, Uhlík.

Butan

Název butan se používá jako.

Nový!!: Cementování a Butan · Vidět víc »

Chrom

Chrom, chemická značka Cr, (lat. Chromium) je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov.

Nový!!: Cementování a Chrom · Vidět víc »

Ethyn

3D model s vyznačenými p-orbitaly. Ethyn (starší název ethin, triviální název acetylen) je nejjednodušší alkyn (uhlovodík s trojnou vazbou mezi uhlíky).

Nový!!: Cementování a Ethyn · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Cementování a Jed · Vidět víc »

Kalení

Kalení je způsob tepelného zpracování feritických ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nelze).

Nový!!: Cementování a Kalení · Vidět víc »

Kyanidy

Kyanidy jsou soli kyseliny kyanovodíkové, obsahují kyanidový aniont CN-.

Nový!!: Cementování a Kyanidy · Vidět víc »

Mangan

Mangan, chemická značka Mn, (lat. Manganum) je světle šedý, paramagnetický, tvrdý kov.

Nový!!: Cementování a Mangan · Vidět víc »

Martenzit

Martenzit je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α. Vysoká tvrdost a pevnost patří mezi jeho základní vlastnosti.

Nový!!: Cementování a Martenzit · Vidět víc »

Metalurgie

Ruční zpracování kovu. Bessemerův konvertor Metalurgie (česky též hutnictví; z řeckého metallourgos, pracovník s kovem http://www.ajaonline.org/sites/default/files/AJA1134Amzallag_0.pdf - Nassim Amzallag: From Metallurgy to Bronze Age Civilizations: The Synthetic Theory Používání metalurgických postupů při zpracovávání kovů je pak doloženo u mnoha kultur a civilizací. Příkladem jsou antická a středověká království, říše Středního a Blízkého východu, antický Egypt, Anatolie (dnešní Turecko), Incká říše, Řecká i Římská říše v antické Evropě, středověká Evropa, staré i středověké Japonsko, Čína a Indie, atd. Dlouho před tím, než se staly běžnými v Evropě, byly mnohé výrobní postupy a zařízení používané v metalurgii známé v Číně (jde například o vysokou pec, lití železa, výrobu oceli, ale i hydraulické kovací lisy).

Nový!!: Cementování a Metalurgie · Vidět víc »

Nikl

Nikl (chemická značka Ni, lat. Niccolum) je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov.

Nový!!: Cementování a Nikl · Vidět víc »

Nitridování

Nitridování je chemické vytvrzení povrchu zušlechtěné oceli nasycením dusíkem.

Nový!!: Cementování a Nitridování · Vidět víc »

Nitrocementování

Nitrocementování je termochemický proces, sycení povrchu oceli uhlíkem a dusíkem současně v kyanidových solných lázních při teplotě 750 až 850 °C (po nasycení povrchu následuje ihned kalení), nebo v plynné atmosféře s přísadou čpavku při teplotách 800 až 880 °C.

Nový!!: Cementování a Nitrocementování · Vidět víc »

Ocel

Ocelový most Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku.

Nový!!: Cementování a Ocel · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Cementování a Plyn · Vidět víc »

Propan

Propan je nasycený uhlovodík, třetí člen homologické řady alkanů.

Nový!!: Cementování a Propan · Vidět víc »

Součástka

Součástka, taktéž součást, je předmět vyrobený podle požadavků na účel a funkci mechanismu, přístroje, stroje nebo zařízení.

Nový!!: Cementování a Součástka · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Cementování a Starověký Řím · Vidět víc »

Třídy oceli

Třídy oceli určují její vlastnosti a jakost.

Nový!!: Cementování a Třídy oceli · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Cementování a Tlak · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Cementování a Uhlík · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Cementace oceli, Cementování oceli, Povrchové kalení.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »