Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Chetité

Index Chetité

Chetité (někdy také Hetejci, anglicky Hittites, francouzsky Hittite(s), německy Hethiter) byli indoevropský národ, který vytvořil říši, zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny.

104 vztahy: Absolutní monarchie, Akkadština, Akkadská říše, Anatolské jazyky, Angličtina, Asýrie, Asie, Autonomie, Babylón, Balkán, Bůh, Bedřich Hrozný, Bible, Bitva u Kadeše, Blízký východ, Bratr, Chammurapi, Chattijština, Chattušaš, Chetitština, Chetité, Chetitologie, Chléb, Churrité, Despocie, Diplomat, Dynastie, Egypt, Faraon, Federace, Francouzština, Garda, Indoevropané, Indoevropské jazyky, Ječmen, Kadeš, Karchemiš, Kaspické moře, Keramika, Kmen (sociologie), Konstituční monarchie, Kopí, Kovy, Král, Libanon, Lov, Luk, Malá Asie, Mýtus, Měď, ..., Měsíc, Meč, Med, Megido, Mezopotámie, Mistr, Mitanni, Mléko, Mořské národy, Monarchie, Muž, Mykénská civilizace, Národ, Němčina, Nová říše, Oděv, Otrokářství, Ovčí vlna, Ovoce, Palestina, Pšenice, Pěchota, Pivo, Plodnost, Rok, Sandály, Sýr, Sýrie, Slad, Starověk, Starověký Egypt, Stát, Stříbro, Středozemní moře, Step, Syn, Tabarnaš I., Těžba, Turecko, Ugarit, Vaššukkani, Víno, Voják, Vojevůdce, Yazılıkaya, Zelenina, Země (územní jednotka), Zemědělství, 17. století př. n. l., 18. století př. n. l., 1916, 1917, 709–700 př. n. l., 719–710 př. n. l.. Rozbalte index (54 více) »

Absolutní monarchie

Absolutní monarchie jsou vyznačeny fialově Absolutní monarchie (nebo také Absolutistická monarchie) je forma monarchie, ve které panovník přímo disponuje státní mocí a není omezen ústavou nebo parlamentem.

Nový!!: Chetité a Absolutní monarchie · Vidět víc »

Akkadština

Akkadština je mrtvý semitský jazyk (člen širší afroasijské jazykové rodiny), kterým se hovořilo v oblasti starověké Mezopotámie.

Nový!!: Chetité a Akkadština · Vidět víc »

Akkadská říše

Akkadská říše je název starověkého státního útvaru, který existoval zhruba v letech 2334 – 2154 př.

Nový!!: Chetité a Akkadská říše · Vidět víc »

Anatolské jazyky

Anatolské jazyky nebo též jazyky chetitsko-luvijské, jsou vymřelou větví indoevropských jazyků, kterými se hovořilo v Anatolii, tedy zhruba na území dnešního Turecka, ve 2. a 1. tisíciletí př. n. l. Podle nejrozšířenější teorie přišli nositelé anatolských jazyků do Malé Asie pravděpodobně z dolního Povolží ve dvou vlnách (luvijské a chetitské) přes Kavkaz či Balkán.

Nový!!: Chetité a Anatolské jazyky · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Chetité a Angličtina · Vidět víc »

Asýrie

Asýrie je označení pro území severní Mezopotámie v dnešním Iráku (horní tok řeky Tigris), v širším smyslu pak pojmenování významného starověkého státního útvaru, jenž zvláště od 9. do 7. století př. n. l. hrál dominantní roli na Předním východě.

Nový!!: Chetité a Asýrie · Vidět víc »

Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř.

Nový!!: Chetité a Asie · Vidět víc »

Autonomie

Autonomie (z řec. autonomos, řídící se vlastními zákony, a autonomia, politická nezávislost) je stav určitého společenství nebo jednotlivce, pokud se řídí pravidly a zákony, které si sám dává nebo dobrovolně přijímá.

Nový!!: Chetité a Autonomie · Vidět víc »

Babylón

Babylon v současnosti Babylón neboli Brána boží (z akkad. Bab-ilu), bez diakritiky Babylon, řecky Βαβυλών, v Bibli (Genesis a Žalmy) též Bábel (znamená „zmatek“), bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše.

Nový!!: Chetité a Babylón · Vidět víc »

Balkán

Balkán (chorvatsky, bosensky,srbsky a turecky Balkan, rumunsky Balcani, srbsky, makedonsky a bulharsky Балкан, albánsky Ballkan, řecky Βαλκάνια) je geografický a historický název území na Balkánském poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě.

Nový!!: Chetité a Balkán · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Chetité a Bůh · Vidět víc »

Bedřich Hrozný

Josefem Klímou ve 30. letech 20. století Bedřich Hrozný (6. května 1879 Lysá nad Labem – 12. prosince 1952 Praha) byl mezinárodně uznávaný český klínopisec a orientalista, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů (1917) a položil tak základy oboru chetitologie.

Nový!!: Chetité a Bedřich Hrozný · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Chetité a Bible · Vidět víc »

Bitva u Kadeše

Bitva u Kadeše se konala mezi silami Egypta pod velením faraona Ramesse II. (též zvaného Veliký) a Chetity pod vedením jejich krále Chattušiliše.

Nový!!: Chetité a Bitva u Kadeše · Vidět víc »

Blízký východ

Tmavě zeleně je zobrazen tradiční Blízký východ, světle zeleně Střední východ Blízký východ nebo také Přední východ je označení pro oblast východního Středomoří a případně i přilehlých oblastí.

Nový!!: Chetité a Blízký východ · Vidět víc »

Bratr

Bratr je běžné označení sourozence mužského pohlaví.

Nový!!: Chetité a Bratr · Vidět víc »

Chammurapi

Babylonie za ChammurapihoChammurapi (též Chammurabi) byl šestý král starobabylonské říše ze Sumu-abumovy amoritské dynastie, který vládl v letech 1792–1750 př. n. l. Proslul především jako zákonodárce – vydal tzv.

Nový!!: Chetité a Chammurapi · Vidět víc »

Chattijština

Chattijština je izolovaný jazyk, kterým ve starověku mluvilo maloasijské etnikum Chattijců.

Nový!!: Chetité a Chattijština · Vidět víc »

Chattušaš

Chattušaš bylo hlavní město Chetitské říše.

Nový!!: Chetité a Chattušaš · Vidět víc »

Chetitština

Chetitština je vymřelý jazyk z anatolské skupiny indoevropských jazyků, nejstarší zaznamenaný indoevropský jazyk vůbec.

Nový!!: Chetité a Chetitština · Vidět víc »

Chetité

Chetité (někdy také Hetejci, anglicky Hittites, francouzsky Hittite(s), německy Hethiter) byli indoevropský národ, který vytvořil říši, zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny.

Nový!!: Chetité a Chetité · Vidět víc »

Chetitologie

Chetitologie je vědní obor, který se zabývá jazykem, dějinami a kulturou starověkých Chetitů.

Nový!!: Chetité a Chetitologie · Vidět víc »

Chléb

Bochníky chleba v obchodě Chléb nebo hovorově chleba patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody.

Nový!!: Chetité a Chléb · Vidět víc »

Churrité

době bronzové (fialově). Churrité (klínopisně Ḫu-ur-ri) bylo starověké předněvýchodní etnikum, žijící především v Malé Asii, v severní Sýrii a v severní a východní Mezopotámii.

Nový!!: Chetité a Churrité · Vidět víc »

Despocie

Despocie (z řec. despotés, hospodář, pán, panovník) je krajní forma nebo způsob absolutní vlády, která poddaným nepřiznává žádná práva a zachází s nimi jako se svým majetkem.

Nový!!: Chetité a Despocie · Vidět víc »

Diplomat

Výraz diplomat je řeckého původu (do evropských jazyků se však dostal přes francouzský výraz diplomate) a značí osoby, které jsou pověřeny jednat jménem svého státu se zástupci a představiteli států cizích.

Nový!!: Chetité a Diplomat · Vidět víc »

Dynastie

Glücksburské resp. Oldenburské dynastie. Dynastie (z řeckého: δυναστης (dynástes).

Nový!!: Chetité a Dynastie · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Chetité a Egypt · Vidět víc »

Faraon

symboly života, 5. dynastie Faraon (ve starší literatuře také někdy farao) je titul používaný pro starověké vládce Egypta v hebrejském a později i v řeckém prostředí.

Nový!!: Chetité a Faraon · Vidět víc »

Federace

Federace (fœdus, „smlouva“) je typ státního zřízení, kdy jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie).

Nový!!: Chetité a Federace · Vidět víc »

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Nový!!: Chetité a Francouzština · Vidět víc »

Garda

Garda (množné číslo gardy) má více významů.

Nový!!: Chetité a Garda · Vidět víc »

Indoevropané

kurganové hypotézy, přibližně 4 000 - 1 000 př. n. l. Purpurová oblast reprezentuje předpokládanou indoevropskou pravlast, červená oblast osídelnou okolo roku 2 500 př. n l., oranžová okolo roku 1 000 př. n. l. Indoevropané jsou početná etno-lingvistická skupina populací mluvících indoevropskými jazyky a sdílejících některé společné etnické rysy.

Nový!!: Chetité a Indoevropané · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Chetité a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Ječmen

Ječmen (Hordeum) je rod čeledi lipnicovitých.

Nový!!: Chetité a Ječmen · Vidět víc »

Kadeš

Poloha města na hranici dvou silných mocností Kadeš bylo starověké město ležící na řece Orontes v dnešní Sýrii.

Nový!!: Chetité a Kadeš · Vidět víc »

Karchemiš

Karchemiš (chetitsky: Kargamiš; řecky: Εὔρωπος; Latinsky: Europus) bylo důležitým starověkým městem za mitannské i chetitské říše a rozkládalo se na dnešní hranici mezi Tureckem a Sýrií.

Nový!!: Chetité a Karchemiš · Vidět víc »

Kaspické moře

alt.

Nový!!: Chetité a Kaspické moře · Vidět víc »

Keramika

Cihly Keramika (řecky „pro hrnčířství“) je směs anorganických nekovových materiálů nebo uhlíkový materiál, vyrobený pálením v peci za vysokých teplot.

Nový!!: Chetité a Keramika · Vidět víc »

Kmen (sociologie)

Kmen jako organizační typ lidské společnosti je větší skupina lidí, složená z jednotlivých rodů a rodin, kteří cítí sounáležitost a vytvořili rozsáhlejší a stabilnější kulturní a politické instituce než tlupa nebo rod a rodina.

Nový!!: Chetité a Kmen (sociologie) · Vidět víc »

Konstituční monarchie

Konstituční monarchie jsou označeny červeně. Konstituční monarchie je forma monarchie, ve které panovník vykonává pravomoci na základě psané či nepsané ústavy.

Nový!!: Chetité a Konstituční monarchie · Vidět víc »

Kopí

Rekonstruovaná středověká kopí Kopí je chladná bodná zbraň používaná k lovu i boji.

Nový!!: Chetité a Kopí · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Chetité a Kovy · Vidět víc »

Král

český král Jiří z Poděbrad alt.

Nový!!: Chetité a Král · Vidět víc »

Libanon

Libanon (arabsky لبنان, Lubnán), oficiálním názvem Libanonská republika (arabsky الجمهورية البنانية, al-džumhúríja al-Lubnáníja) je stát (a stejnojmenné pohoří) na Blízkém Východě, při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Chetité a Libanon · Vidět víc »

Lov

Lov je s člověkem spojen od pradávna, ať lov mamutů či divočáků Lov v biologii a etologii je činnost, při které je pronásledováno nějaké zvíře (nebo jiný vyšší živočich) jiným zvířetem za účelem jeho usmrcení k získání potravy.

Nový!!: Chetité a Lov · Vidět víc »

Luk

Luk je mechanická střelná zbraň.

Nový!!: Chetité a Luk · Vidět víc »

Malá Asie

Malá Asie (Mikra Asia) je poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem.

Nový!!: Chetité a Malá Asie · Vidět víc »

Mýtus

Mýtus (řecky μύθος, vyprávění) je „symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu“, typicky báje, tradiční, obvykle anonymní epický útvar, který dává odpovědi, aniž by kladl nějaké otázky.

Nový!!: Chetité a Mýtus · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Chetité a Měď · Vidět víc »

Měsíc

Měsíc je jediná známá přirozená družice Země.

Nový!!: Chetité a Měsíc · Vidět víc »

Meč

16. stol. Meč je jednou z nejstarších zbraní.

Nový!!: Chetité a Meč · Vidět víc »

Med

Med je hustá sladká a lepkavá kapalina, vytvářená včelami (případně i jiným hmyzem) sběrem a zahušťováním sladkých šťáv – především nektaru z květů (med květový) a medovice (med medovicový), kterou vylučují například mšice.

Nový!!: Chetité a Med · Vidět víc »

Megido

Megido (hebrejsky מגידו) bylo starověké město a v letech 1800-600 př.

Nový!!: Chetité a Megido · Vidět víc »

Mezopotámie

Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek.

Nový!!: Chetité a Mezopotámie · Vidět víc »

Mistr

Titul mistr v minulosti označoval majitele a vedoucího řemeslnické dílny.

Nový!!: Chetité a Mistr · Vidět víc »

Mitanni

Mitanni nebo Chanigalbat (asyrský název) či Naharin (nhrn, egyptské pojmenování) bylo království v severní Mezopotámii existující v 15. až 14. století př. n. l. V období svého největšího rozmachu, během 14.

Nový!!: Chetité a Mitanni · Vidět víc »

Mléko

Sklenice mléka Mléko je produkt mléčných žláz (až na výjimky) samic savců.

Nový!!: Chetité a Mléko · Vidět víc »

Mořské národy

Ramsses III. bojující s mořskými národy Mořské národy je souhrnný název pro národy neznámého původu, které v průběhu 2. tisíciletí př. n. l. útočily na bohaté starověké civilizace nacházející se na březích Středozemního moře, jako byla egyptská, mykénská, chetitská a další.

Nový!!: Chetité a Mořské národy · Vidět víc »

Monarchie

Rámy IX. (†2016) je zároveň nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Monarchie (starořecky μοναρχία monarchía, česky samovláda) je forma vlády ve které je panovník nejvyšším představitelem a symbolem státu a jeho svrchovanosti.

Nový!!: Chetité a Monarchie · Vidět víc »

Muž

Symbol označující muže Proporce lidské postavy (Vitruvius), Leonardo da Vinci Muž je dospělý člověk samčího pohlaví.

Nový!!: Chetité a Muž · Vidět víc »

Mykénská civilizace

Mykénská civilizace Zlatá Agamemnónova pohřební maska, 16. století př. n. l. Mykénská kultura, někdy též nazývaná pozdně helladská kultura, byla civilizace doby bronzové, která existovala na pevninském Řecku přibližně mezi lety 1600-1000 př. n. l. Svůj název dostala podle Mykén, mocenského centra říše.

Nový!!: Chetité a Mykénská civilizace · Vidět víc »

Národ

Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

Nový!!: Chetité a Národ · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Chetité a Němčina · Vidět víc »

Nová říše

Nová říše je období dějin starověkého Egypta odpovídající době vlády 18. dynastie - 20. dynastie (přibližně 1550 - 1069 př. n. l.). Do této doby spadá amarnské období (1351 – 1333 př. n. l.), kdy vládl faraon Amenhotep IV.

Nový!!: Chetité a Nová říše · Vidět víc »

Oděv

Oděv (někde též oblek, oblečení, oblékání, odívání, šat, ošacení, šaty apod.) je označení pro výrobek nebo sadu výrobků z přírodních a umělých tkanin (textilií), kůže a dalších materiálů, které lidé používají pro ochranu a okrasu svého těla.

Nový!!: Chetité a Oděv · Vidět víc »

Otrokářství

náhled Otrok v Zanzibaru. 'Trest arabského pána za drobný přečin.' cca 1890. Otrokářství je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků), kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody.

Nový!!: Chetité a Otrokářství · Vidět víc »

Ovčí vlna

Ovčí vlna je textilní surovina ze srsti ovce domácí.

Nový!!: Chetité a Ovčí vlna · Vidět víc »

Ovoce

Barceloně Jako ovoce se označují zpravidla sladké jedlé plody, plodenství nebo semena převážně víceletých semenných rostlin, nejčastěji dřevin.

Nový!!: Chetité a Ovoce · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Chetité a Palestina · Vidět víc »

Pšenice

Pšenice (Triticum) je rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých (Poaceae) s přibližně 20 druhy.

Nový!!: Chetité a Pšenice · Vidět víc »

Pěchota

Reliéf pěchoty na budově Muzea umění v Olomouci Historické vojenské ležení — pěchota druhé světové války Pěchota (cizím slovem též infantérie) tvoří obvykle nejpočetnější součást armád.

Nový!!: Chetité a Pěchota · Vidět víc »

Pivo

Pivo je kvašený alkoholický nápoj hořké chuti vyráběný v pivovaru z obilného sladu, vody a (nikoli nezbytně, ale většinou) chmele pomocí pivovarských kvasinek (Saccharomyces cerevisiae ssp.) (eventuálně divokých kvasinek), který se těší značné oblibě v Česku i v zahraničí.

Nový!!: Chetité a Pivo · Vidět víc »

Plodnost

Plodnost v Československu/Česku Plodnost (fertilita) je demografický ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků na jednu ženu (někdy zaměňováno s natalitou).

Nový!!: Chetité a Plodnost · Vidět víc »

Rok

Rok je doba odvozená od oběhu Země kolem Slunce trvajícího přibližně 365 a čtvrt dne.

Nový!!: Chetité a Rok · Vidět víc »

Sandály

Dřevěné sandály s koženým vrškem Sandály (z řec. σανδάλιον, mn. č. σανδάλια) jsou vzdušná obuv, používaná v teplých oblastech, respektive v teplých ročních obdobích.

Nový!!: Chetité a Sandály · Vidět víc »

Sýr

Různé druhy sýrů Sýr je mléčný výrobek, který obsahuje mléčnou bílkovinu, tuky a ostatní složky mléka.

Nový!!: Chetité a Sýr · Vidět víc »

Sýrie

Sýrie, oficiálním názvem Syrská arabská republika (arabsky الجمهورية العربية السورية, Al-džumhúríja al-`Arabíja as-Súríja), je stát v jihozápadní Asii, řazený k zemím Blízkého východu – v jeho rámci spadá jak do území Mezopotámie, tak do Levanty.

Nový!!: Chetité a Sýrie · Vidět víc »

Slad

Sladový ječmen Slad je název pro naklíčené a usušené obilné zrno, převážně ječmenné.

Nový!!: Chetité a Slad · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Chetité a Starověk · Vidět víc »

Starověký Egypt

Hlavní centra starověkého Egypta Gíze jsou dnes nejznámějšími symboly staroegyptské civilizace Starověký Egypt byl jedna z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě.

Nový!!: Chetité a Starověký Egypt · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Chetité a Stát · Vidět víc »

Stříbro

Stříbro, chemická značka Ag (lat. Argentum) je ušlechtilý kov bílé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Chetité a Stříbro · Vidět víc »

Středozemní moře

Středozemní moře (latinsky Mare Internum nebo Mare Mediterraneum, španělsky Mar Mediterráneo, katalánsky Mar Mediterrània, francouzsky mer Méditerranée, korsicky Mare Mediterraniu, italsky Mar Mediterraneo, slovinsky Sredozemsko morje, chorvatsky Sredozemno more, srbsky Средоземно море, albánsky Detit Mesdhe, řecky Μεσόγειο Θάλασσα (Mesógeio Thálassa, Mesojio Thalasa), turecky Akdeniz, arabsky البحر الأبيض المتوسط (al-bahhr al-abyadd al-mutawasitt), hebrejsky הים התיכון (ha-yam ha-tíqón), maltsky Baħar Mediterran) je vnitřní moře Atlantského oceánu mezi Evropou, Asií a Afrikou.

Nový!!: Chetité a Středozemní moře · Vidět víc »

Step

Step v západním Kazachstánu časně z jara Step je označení pro travnaté oblasti mírného pásu.

Nový!!: Chetité a Step · Vidět víc »

Syn

Syn je označení pro potomka mužského pohlaví.

Nový!!: Chetité a Syn · Vidět víc »

Tabarnaš I.

Tabarnaš (přibližně 1670–1650 př.n.l) byl velký dobyvatel a nástupce krále Annitaše a úspěšný rozšiřovatel chetitské říše.

Nový!!: Chetité a Tabarnaš I. · Vidět víc »

Těžba

Těžební dílo s dolem Těžba je dobývání nerostných surovin z pozemské přírody.

Nový!!: Chetité a Těžba · Vidět víc »

Turecko

Turecko (oficiálním názvem Türkiye Cumhuriyeti, česky Turecká republika) je stát ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě.

Nový!!: Chetité a Turecko · Vidět víc »

Ugarit

Poloha Ugarit je vlastní název městského státu v Sýrii, který dosáhl svého největšího rozsahu na konci své existence, tj.

Nový!!: Chetité a Ugarit · Vidět víc »

Vaššukkani

Mapa mitannské říše s předpokládanou polohou Vaššukkani Vaššukkani (dle jiných přepisů též Waššuganni, Waššukanni či Vaššukanni) bylo hlavní město churritského království Mitanni (kolem 1500 př. n. l.). Kurdský název baškani pochází od baš („dobrý“) a kani („studnice, zdroj“); je velmi podobný sousloví „bohatý důl“ v sanskrtu.

Nový!!: Chetité a Vaššukkani · Vidět víc »

Víno

Víno je alkoholický a méně často také nealkoholický nápoj typicky vznikající kvašením moštu z plodů vinné révy.

Nový!!: Chetité a Víno · Vidět víc »

Voják

Čeští vojáci na hlídce v Kosovu Voják je osoba, jež slouží ve vojsku buď za plný plat (žold) jako profesionální voják, případně je do vojska odveden, naverbován, v rámci branné povinnosti.

Nový!!: Chetité a Voják · Vidět víc »

Vojevůdce

Vojevůdce je muž, který vede muže do bitvy buďto jako vrchní velitel, nebo jako velitel se značnou mírou samostatnosti jednání.

Nový!!: Chetité a Vojevůdce · Vidět víc »

Yazılıkaya

Reliéf s dvanácti bohy z podsvětí Yazılıkaya (turecky znamená popsaná skála) byla svatyně u Chattušašu, hlavním městě chetitské říše, v dnešní turecké Çorumské provincii.

Nový!!: Chetité a Yazılıkaya · Vidět víc »

Zelenina

Zelenina Jako zelenina jsou označovány jedlé části kulturních jednoletých nebo dvouletých rostlin.

Nový!!: Chetité a Zelenina · Vidět víc »

Země (územní jednotka)

Země je v některých evropských státech označení pro existující či historické územní jednotky zpravidla většího územního rozsahu a často vybavené různou mírou samosprávy nebo přímo autonomií.

Nový!!: Chetité a Země (územní jednotka) · Vidět víc »

Zemědělství

orbě Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat).

Nový!!: Chetité a Zemědělství · Vidět víc »

17. století př. n. l.

Dějepis - Století 18. století př. n. l. - 17.

Nový!!: Chetité a 17. století př. n. l. · Vidět víc »

18. století př. n. l.

19. století př. n. l. - 18.

Nový!!: Chetité a 18. století př. n. l. · Vidět víc »

1916

1916 (MCMXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Chetité a 1916 · Vidět víc »

1917

1917 (MCMXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Chetité a 1917 · Vidět víc »

709–700 př. n. l.

Století: 9. století př. n. l. – 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. Roky: 729 – 720 719 – 710 – 709 – 700 př.

Nový!!: Chetité a 709–700 př. n. l. · Vidět víc »

719–710 př. n. l.

Století: 9. století př. n. l. – 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. Roky: 739 – 730 729 – 720 – 719 – 710 př.

Nový!!: Chetité a 719–710 př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Chetit, Chetitská říše, Chetitské náboženství, Hetité, Hettité, Hittité.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »