Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Chlor

Index Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

109 vztahy: Agent Orange, Anglie, Aniont, Argon, Atom, Švýcarsko, Československo, Bakterie, Bioakumulace, Brom, Carl Wilhelm Scheele, Chemická sloučenina, Chemický prvek, Chemik, Chlorečnan sodný, Chlorid draselný, Chlorid sodný, Chlorid stříbrný, Chloristan draselný, Chlornan sodný, Chloroform, Chlorovodík, DDT, Defoliant, Diamagnetismus, Digestoř, Dioxiny, Disproporcionace, Draslík, Druhá světová válka, Ekologický institut Veronica, Extrakce, Fluor, Fosgen, Fotosyntéza, Freon, Geologie, Halit, Halogeny, Humphry Davy, Hydroxid draselný, Hydroxid sodný, Insekticid, Ion, Jed, Jezero, Kalomel, Karcinogen, Kondenzátor, Kosmický raketoplán, ..., Kyselina chlorečná, Kyselina chloristá, Kyselina chloritá, Kyselina chlorná, Kyselina chlorovodíková, Kyselina dusičná, Kyselina trichlorfenoxyoctová, Kyslík, Literární noviny, Lučavka královská, Minerál, Miroslav Šuta, Mořská voda, Mrtvé moře, Mutagen, Oxid chloričitý, Parts per million, Paul Hermann Müller, Periodická tabulka, Perzistentní organická látka, Pesticidy, Pitná voda, Platina, Plyn, Polsko, Polychlorované bifenyly, Polymerizace, Polyvinylchlorid, Průduch, Protonové číslo, První světová válka, Rtuť, Síra, Space Shuttle, Spojené státy americké, Spolana, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Stockholmská úmluva, Tetrachlormethan, Transformátor, Válka ve Vietnamu, Vápník, Velké Solné jezero, Vesmír, Vietnam, Vinylchlorid, Vodík, Záření beta, Země, Zemědělství, Zemská kůra, Zlato, 1774, 1810, 1874, 1915, 1939, 1965, 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin. Rozbalte index (59 více) »

Agent Orange

Agent Orange je kódové označení používané armádou USA pro směs dvou herbicidů 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4-D) a 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4,5-T).

Nový!!: Chlor a Agent Orange · Vidět víc »

Anglie

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu.

Nový!!: Chlor a Anglie · Vidět víc »

Aniont

Aniont, též anion je záporně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která přijala elektron, (nebo odevzdala kationt vodíku, volný proton).

Nový!!: Chlor a Aniont · Vidět víc »

Argon

Argon, chemická značka Ar, (lat. Argon) je chemický prvek patřící mezi vzácné plyny, které tvoří přibližně 1 % zemské atmosféry.

Nový!!: Chlor a Argon · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Chlor a Atom · Vidět víc »

Švýcarsko

Švýcarská konfederace či Švýcarské spříseženství, krátce Švýcarsko (zastarale Švýcary) – německy Schweizerische Eidgenossenschaft, Schweiz, francouzsky Confédération suisse, La Suisse, italsky Confederazione Svizzera, Svizzera, rétorománsky Confederaziun svizra, Svizra, latinsky Confoederatio Helvetica, Helvetia – je vnitrozemní stát ve střední Evropě.

Nový!!: Chlor a Švýcarsko · Vidět víc »

Československo

Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.

Nový!!: Chlor a Československo · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Chlor a Bakterie · Vidět víc »

Bioakumulace

Jako bioakumulace se označuje růst koncentrace chemické látky v organismu.

Nový!!: Chlor a Bioakumulace · Vidět víc »

Brom

Brom, chemická značka Br, lat.

Nový!!: Chlor a Brom · Vidět víc »

Carl Wilhelm Scheele

Carl Wilhelm Scheele (9. prosince 1742 Stralsund – 21. května 1786 Köping) byl švédský chemik německého původu, objevitel mnoha chemických látek.

Nový!!: Chlor a Carl Wilhelm Scheele · Vidět víc »

Chemická sloučenina

Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů.

Nový!!: Chlor a Chemická sloučenina · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Chlor a Chemický prvek · Vidět víc »

Chemik

Skupina chemiků při práci Chemik je osoba s chemickým vzděláním a/nebo s praxí v chemických oborech.

Nový!!: Chlor a Chemik · Vidět víc »

Chlorečnan sodný

Chlorečnan sodný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem (NaClO3).

Nový!!: Chlor a Chlorečnan sodný · Vidět víc »

Chlorid draselný

Chlorid draselný (KCl) je v čistém stavu bílá krystalická látka slané chuti, dobře rozpustná ve vodě.

Nový!!: Chlor a Chlorid draselný · Vidět víc »

Chlorid sodný

Chlorid sodný (NaCl), známý v běžném životě pod označením kuchyňská sůl a nejčastěji prostě sůl, je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu halitu, známého též pod označením sůl kamenná.

Nový!!: Chlor a Chlorid sodný · Vidět víc »

Chlorid stříbrný

Chlorid stříbrný (AgCl) je bílá práškovitá chemická sloučenina prakticky nerozpustná ve vodě, ale dobře rozpustná ve vodném roztoku amoniaku.

Nový!!: Chlor a Chlorid stříbrný · Vidět víc »

Chloristan draselný

Chloristan draselný je látka s chemickým vzorcem KClO4.

Nový!!: Chlor a Chloristan draselný · Vidět víc »

Chlornan sodný

Chlornan sodný je chemická sloučenina se sumárním vzorcem NaClO.

Nový!!: Chlor a Chlornan sodný · Vidět víc »

Chloroform

Chloroform neboli trichlormethan (mimo chemii dle PČP trichlormetan), je bezbarvá těkavá, avšak nehořlavá kapalina charakteristického nasládlého zápachu.

Nový!!: Chlor a Chloroform · Vidět víc »

Chlorovodík

Chlorovodík (HCl, systematický název chloran) je sloučenina chloru a vodíku.

Nový!!: Chlor a Chlorovodík · Vidět víc »

DDT

DDT, plným názvem 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan, je aromatická halogensloučenina (organochlorid).

Nový!!: Chlor a DDT · Vidět víc »

Defoliant

26. července 1969) Defoliant (lat. folium – list) je druh herbicidu používaného zejména před mechanizovanou sklizní plodin (např. u řepky olejné, semenných luskovin, brambor, bavlníku, atd), který u rostliny způsobuje odpadávání listů (defoliaci).

Nový!!: Chlor a Defoliant · Vidět víc »

Diamagnetismus

Diamagnetismus je forma magnetismu, která se objevuje jen v přítomnosti vnějšího magnetického pole.

Nový!!: Chlor a Diamagnetismus · Vidět víc »

Digestoř

Digestoř umístěná nad sporákem Digestoř, nebo také odsavač par, je domácí kuchyňský či laboratorní stroj, umožňující odsávání nežádoucích plynných látek a par.

Nový!!: Chlor a Digestoř · Vidět víc »

Dioxiny

Strukturní vzorec dioxinů (názvoslovné číslování dibenzo''b'',''e''1,4dioxinového skeletu) Dioxiny je obecný název pro skupinu toxických polychlorovaných organických heterocyklických sloučenin, odvozených od dibenzodioxinu, obsahujícího šestičlenný 1,4-dioxanový cyklus.

Nový!!: Chlor a Dioxiny · Vidět víc »

Disproporcionace

Disproporcionace nebo též dismutace je termín používaný u dvou specifických typů chemických reakcí.

Nový!!: Chlor a Disproporcionace · Vidět víc »

Draslík

Draslík (chemická značka K, Kalium) je důležitým prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organizmech.

Nový!!: Chlor a Draslík · Vidět víc »

Druhá světová válka

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Nový!!: Chlor a Druhá světová válka · Vidět víc »

Ekologický institut Veronica

logo Ekologického institutu Veronica Dům ochránců přírody, sídlo EIV Ekologický institut Veronica je profesionálním pracovištěm ZO ČSOP Veronica - nevládní neziskové občanské sdružení - datující své kořeny do roku 1986.

Nový!!: Chlor a Ekologický institut Veronica · Vidět víc »

Extrakce

Kávovar vyluhující kávu - příklad digesce. Extrakce neboli vyluhování je metoda získávání látek z různých, většinou přírodních materiálů.

Nový!!: Chlor a Extrakce · Vidět víc »

Fluor

Fluor (latinsky Fluorum) je nekovový prvek, značně toxický, zelenožlutý plyn, chemicky mimořádně reaktivní.

Nový!!: Chlor a Fluor · Vidět víc »

Fosgen

Fosgen, nazývaný též dichlorid karbonylu, chlorid karbonylu, karbonyldichlorid, karbonylchlorid, oxychlorid uhličitý, chlorid kyseliny chlormethanové nebo dichlorid kyseliny uhličité, je prudce jedovatý, dusivý bezbarvý plyn, mnohem nebezpečnější než chlor.

Nový!!: Chlor a Fosgen · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Chlor a Fotosyntéza · Vidět víc »

Freon

Freony je komerční označení pro skupinu halogenderivátů uhlovodíků (podmnožinu chlor-fluorovaných uhlovodíků), které obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž alespoň jeden musí být fluor.

Nový!!: Chlor a Freon · Vidět víc »

Geologie

Podrobná geologická 3D modelace oblasti okolo pohoří Zagros v Íránu Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj.

Nový!!: Chlor a Geologie · Vidět víc »

Halit

Halit (Glocker, 1847), chemický vzorec NaCl, je minerál krystalizující v krychlové (kubické) soustavě.

Nový!!: Chlor a Halit · Vidět víc »

Halogeny

Halogeny (neboli halové prvky) jsou členy 17. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Chlor a Halogeny · Vidět víc »

Humphry Davy

Sir Humphry Davy (17. prosince 1778, Penzance – 29. května 1829, Ženeva) byl anglický chemik, experimentátor, zakladatel elektrochemie a objevitel řady chemických prvků.

Nový!!: Chlor a Humphry Davy · Vidět víc »

Hydroxid draselný

Hydroxid draselný (KOH) je také známý jako louh draselný či draselný hydrát.

Nový!!: Chlor a Hydroxid draselný · Vidět víc »

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný (NaOH) je silně zásaditá anorganická sloučenina.

Nový!!: Chlor a Hydroxid sodný · Vidět víc »

Insekticid

Letecké rozprašování insekticidů Insekticid je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních.

Nový!!: Chlor a Insekticid · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Chlor a Ion · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Chlor a Jed · Vidět víc »

Jezero

Jezero v Bariloche (Argentina) Jezero je vodní nádrž, která je napájena povrchovou, srážkovou, popř.

Nový!!: Chlor a Jezero · Vidět víc »

Kalomel

Kalomel (Werner, 1789), chemický vzorec Hg2Cl2 (chlorid rtuťný), je čtverečný minerál.

Nový!!: Chlor a Kalomel · Vidět víc »

Karcinogen

Karcinogen (též kancerogen) je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Nový!!: Chlor a Karcinogen · Vidět víc »

Kondenzátor

Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž charakteristickou vlastností je kapacita.

Nový!!: Chlor a Kondenzátor · Vidět víc »

Kosmický raketoplán

Columbia Kosmický raketoplán je dopravní prostředek určený k dopravě na orbitální dráhu kolem Země.

Nový!!: Chlor a Kosmický raketoplán · Vidět víc »

Kyselina chlorečná

Kyselina chlorečná, HClO3, je kyslíkatá kyselina chloru, formální prekurzor chlorečných solí.

Nový!!: Chlor a Kyselina chlorečná · Vidět víc »

Kyselina chloristá

Kyselina chloristá HClO4 je jednou z nejsilnějších kyselin.

Nový!!: Chlor a Kyselina chloristá · Vidět víc »

Kyselina chloritá

Kyselina chloritá HClO2 je jednou ze 4 kyslíkatých kyselin chloru.

Nový!!: Chlor a Kyselina chloritá · Vidět víc »

Kyselina chlorná

Kyselina chlorná je velmi slabá kyselina s chemickým vzorcem HClO.

Nový!!: Chlor a Kyselina chlorná · Vidět víc »

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných.

Nový!!: Chlor a Kyselina chlorovodíková · Vidět víc »

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná je významná silná minerální kyselina.

Nový!!: Chlor a Kyselina dusičná · Vidět víc »

Kyselina trichlorfenoxyoctová

Kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5 - T) je organochloridový pesticid, který proslul zejména jako jedna ze složek defoliantu Agent Orange, který byl masově nasazen americkou armádou během války ve Vietnamu.

Nový!!: Chlor a Kyselina trichlorfenoxyoctová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Chlor a Kyslík · Vidět víc »

Literární noviny

Literární noviny Literární noviny jsou český kulturně-politický měsíčník.

Nový!!: Chlor a Literární noviny · Vidět víc »

Lučavka královská

Čerstvě připravená lučavka k odstranění nánosů soli. Lučavka královská (latinsky aqua regia neboli královská voda) je dýmavá žlutohnědá kapalina používaná pro rozpouštění obtížně rozpustných prvků, vzácných (královských) kovů.

Nový!!: Chlor a Lučavka královská · Vidět víc »

Minerál

300px Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů.

Nový!!: Chlor a Minerál · Vidět víc »

Miroslav Šuta

Miroslav Šuta (* 1969 Chomutov) je český lékař, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický publicista.

Nový!!: Chlor a Miroslav Šuta · Vidět víc »

Mořská voda

Složení mořské vody – ilustrace ukazuje celkový poměr jednotlivých prvků a aniontů v mořské vodě Diagram změn hustoty vody dle teploty a slanosti Slaná nebo mořská voda je voda z moře, oceánu nebo slaného jezera, která obsahuje chemické látky způsobující její slanost (salinitu), rozdílnou hustotu a například i rozdílnou teplotu mrznutí než u sladké vody.

Nový!!: Chlor a Mořská voda · Vidět víc »

Mrtvé moře

Mrtvé moře (hebrejsky:, doslova „moře Soli;“; doslova „Mrtvé moře“) je bezodtoké slané jezero, které se rozkládá mezi Izraelem na západě a Jordánskem na východě.

Nový!!: Chlor a Mrtvé moře · Vidět víc »

Mutagen

Mutagen je vliv, který svým působením na organismus zvyšuje pravděpodobnost mutace.

Nový!!: Chlor a Mutagen · Vidět víc »

Oxid chloričitý

Oxid chloričitý je chemická sloučenina se sumárním vzorcem ClO2.

Nový!!: Chlor a Oxid chloričitý · Vidět víc »

Parts per million

Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výraz pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion.

Nový!!: Chlor a Parts per million · Vidět víc »

Paul Hermann Müller

Paul Hermann Müller (12. ledna 1899 – 13. října 1965) byl švýcarský chemik, který se zabýval výzkumem v oblasti agrochemie.

Nový!!: Chlor a Paul Hermann Müller · Vidět víc »

Periodická tabulka

Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích protonových čísel, seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností.

Nový!!: Chlor a Periodická tabulka · Vidět víc »

Perzistentní organická látka

Stockholmské úmluvy o persistentních organických látkách Perzistentní organické látky (anglická zkratka POPs, Persistent Organic Pollutants) jsou látky dlouhodobě setrvávající v prostředí, jako jsou např.

Nový!!: Chlor a Perzistentní organická látka · Vidět víc »

Pesticidy

Letecká aplikace pesticidů vyvolává značné kontroverze Pesticid je přípravek, který je určen k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka.

Nový!!: Chlor a Pesticidy · Vidět víc »

Pitná voda

Zákon 258/2000 Sb.

Nový!!: Chlor a Pitná voda · Vidět víc »

Platina

Platina, chemická značka Pt, lat.

Nový!!: Chlor a Platina · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Chlor a Plyn · Vidět víc »

Polsko

Polsko (pol. Polska), oficiální název Polská republika (PR, pol., RP), je stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Chlor a Polsko · Vidět víc »

Polychlorované bifenyly

Struktura PCB Polychlorované bifenyly (PCB, PCBs) jsou skupinou perzistentních látek vznikajících chlorací bifenylů.

Nový!!: Chlor a Polychlorované bifenyly · Vidět víc »

Polymerizace

Polymerizace (též polymerace) je chemická reakce, při které z malých molekul (monomerů) vznikají vysokomolekulární látky (polymery).

Nový!!: Chlor a Polymerizace · Vidět víc »

Polyvinylchlorid

Polyvinylchlorid (PVC) je třetím nejpoužívanějším plastem na Zemi, hned po polyethylenu a polypropylenu.

Nový!!: Chlor a Polyvinylchlorid · Vidět víc »

Průduch

rastrovacího elektronového mikroskopu) Listy vyměňují oxid uhličitý (CO2), kyslík (02) a vodu (H20) především díky průduchům Průduch (odborně též stoma z řec. στόμα–ústa, množ. č. stomata) je struktura vyskytující se především na listech většiny vyšších rostlin, která slouží ke kontrolované výměně plynů (především CO2 a O2) mezi rostlinou a okolím a také k odevzdávání vody do ovzduší.

Nový!!: Chlor a Průduch · Vidět víc »

Protonové číslo

Z - Protonové číslo Protonové číslo (též atomové číslo) označuje ve fyzice a v chemii počet protonů v jádru daného atomu či obecně atomů daného prvku.

Nový!!: Chlor a Protonové číslo · Vidět víc »

První světová válka

První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918.

Nový!!: Chlor a První světová válka · Vidět víc »

Rtuť

Rtuť, chemická značka Hg, lat.

Nový!!: Chlor a Rtuť · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Chlor a Síra · Vidět víc »

Space Shuttle

Logo projektu Space Shuttle (oficiálně Space Transportation System) byl americký program provozovaný vládní organizací NASA, v rámci kterého byly uskutečňovány pilotované lety do vesmíru za pomoci kosmických raketoplánů.

Nový!!: Chlor a Space Shuttle · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Chlor a Spojené státy americké · Vidět víc »

Spolana

Spolana z leteckého pohledu, v pozadí Neratovice a Libiš SPOLANA a.s. je chemická továrna ležící v Neratovicích na břehu řeky Labe.

Nový!!: Chlor a Spolana · Vidět víc »

Spolek pro chemickou a hutní výrobu

SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost je česká výrobní chemická firma sídlící v Ústí nad Labem.

Nový!!: Chlor a Spolek pro chemickou a hutní výrobu · Vidět víc »

Stockholmská úmluva

Smluvní strany Stockholmské úmluvy Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech je právně závazná mezinárodní dohoda, jejímž cílem je eliminace vybraných persistentních organických látek.

Nový!!: Chlor a Stockholmská úmluva · Vidět víc »

Tetrachlormethan

Tetrachlormethan neboli chlorid uhličitý, v technické hantýrce někdy označovaný tetrachlór, je bezbarvá kapalina sladkého éterického zápachu, prakticky nemísitelná s vodou, zato dobře mísitelná s řadou organických rozpouštědel jako je methanol, ethanol, aceton, benzen, benzin(y) aj.

Nový!!: Chlor a Tetrachlormethan · Vidět víc »

Transformátor

Transformátor VN transformátor z televizního přijímače s výstupním napětím 25KV. Transformátor jednofázový - schematická značka Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce.

Nový!!: Chlor a Transformátor · Vidět víc »

Válka ve Vietnamu

Válka ve Vietnamu byl ozbrojený konflikt, který mezi lety 1955 a 1975 probíhal na území Vietnamu a v příhraničí sousedících zemí (Kambodža a Laos).

Nový!!: Chlor a Válka ve Vietnamu · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: Chlor a Vápník · Vidět víc »

Velké Solné jezero

Velké Solné jezero je slané jezero ve státě Utah na západě USA.

Nový!!: Chlor a Velké Solné jezero · Vidět víc »

Vesmír

datum přístupu.

Nový!!: Chlor a Vesmír · Vidět víc »

Vietnam

Vietnam, celým oficiálním názvem Vietnamská socialistická republika (Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, česky též zkratka VSR), je stát v jihovýchodní Asii, na východě poloostrova Zadní Indie při pobřeží Jihočínského moře.

Nový!!: Chlor a Vietnam · Vidět víc »

Vinylchlorid

Vinylchlorid (podle názvosloví IUPAC též chlorethen) je důležitá průmyslová látka používaná především při výrobě jejího polymeru, polyvinylchloridu (PVC).

Nový!!: Chlor a Vinylchlorid · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Chlor a Vodík · Vidět víc »

Záření beta

Záření beta-, v neutronu se přeskupí kvarky a poté se neutron rozpadne. Záření beta jsou elektrony (β-) nebo pozitrony (β+), které vznikají při radioaktivním rozpadu.

Nový!!: Chlor a Záření beta · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Chlor a Země · Vidět víc »

Zemědělství

orbě Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat).

Nový!!: Chlor a Zemědělství · Vidět víc »

Zemská kůra

geosfér Země Zemská kůra je označení pro svrchní vrstvy planety Země složené z utuhlých hornin.

Nový!!: Chlor a Zemská kůra · Vidět víc »

Zlato

Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy.

Nový!!: Chlor a Zlato · Vidět víc »

1774

1774 (MDCCLXXIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Chlor a 1774 · Vidět víc »

1810

1810 (MDCCCX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Chlor a 1810 · Vidět víc »

1874

1874 (MDCCCLXXIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Chlor a 1874 · Vidět víc »

1915

1915 (MCMXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Chlor a 1915 · Vidět víc »

1939

1939 (MCMXXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Chlor a 1939 · Vidět víc »

1965

1965 (MCMLXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Chlor a 1965 · Vidět víc »

2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin

TCDD (2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin, někdy také nesprávně jen dioxin) je bezbarvá nebo bílá krystalická látka, vysoce toxická a znečišťující přírodní prostředí.

Nový!!: Chlor a 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Chloros, Chlorum, Chlór.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »