Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Chlorid amonný

Index Chlorid amonný

Chlorid amonný (triviálně salmiak) (NH4Cl) je bílá krystalická látka.

44 vztahy: Amfetamin, Amoniak, Bolest, Chlor, Chlorečnan draselný, Chlorid draselný, Chlorovodík, Dýmovnice, Didecyldimethylamoniumchlorid, Dusík, Dusičnan amonný, Dusičnan draselný, Fotografie, Glukóza, Hoření, Jed, Kapalnění, Krystal, Kyselina chlorovodíková, Lékořice, Měď, Minerál, Nevolnost, Oko, Oxidy dusíku, Pascal (jednotka), Pájení, PH, Plyn, Požár, Potravinářské přídatné látky, Protijed, Rozpustnost, Roztok, Salmiak (minerál), Slitina, Sopka, Sorbitol, Ustalovač, Výbuch, Voda, Vodík, Zinko-uhlíkový článek, Zvracení.

Amfetamin

Amfetamin patří spolu s příbuzným metamfetaminem mezi stimulační látky (stimulanty) zvyšující hladinu neuromediátorů noradrenalinu (norepinefrinu), serotoninu, a dopaminu v mozku.

Nový!!: Chlorid amonný a Amfetamin · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Chlorid amonný a Amoniak · Vidět víc »

Bolest

Postřelený člověk vystavený fyzické bolesti Bolest je psychický stav či pocit většinou spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu.

Nový!!: Chlorid amonný a Bolest · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Chlorid amonný a Chlor · Vidět víc »

Chlorečnan draselný

Chlorečnan draselný (synonymum Bertholetova sůl) je bílá krystalická látka s chemickým vzorcem KClO3.

Nový!!: Chlorid amonný a Chlorečnan draselný · Vidět víc »

Chlorid draselný

Chlorid draselný (KCl) je v čistém stavu bílá krystalická látka slané chuti, dobře rozpustná ve vodě.

Nový!!: Chlorid amonný a Chlorid draselný · Vidět víc »

Chlorovodík

Chlorovodík (HCl, systematický název chloran) je sloučenina chloru a vodíku.

Nový!!: Chlorid amonný a Chlorovodík · Vidět víc »

Dýmovnice

Podomácku vyrobená dýmovnice během hoření Dýmovnice je směs několika chemických látek, které při hoření vydávají co nejhustší a nejobjemnější kouř.

Nový!!: Chlorid amonný a Dýmovnice · Vidět víc »

Didecyldimethylamoniumchlorid

Didecyldimethylamoniumchlorid (též didecyl(dimethyl)amoniumchlorid, DDAC, systematický název N,N-didecyl-N,N-dimethylamoniumchlorid) je kvartérní amoniová sloučenina s chemickým vzorcem (C10H21)2(CH3)2NCl, používaná jako antiseptikum, dezinfekční látka, fungicid, emulgátor, katalyzátor a antistatické činidlo.

Nový!!: Chlorid amonný a Didecyldimethylamoniumchlorid · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Chlorid amonný a Dusík · Vidět víc »

Dusičnan amonný

Dusičnan amonný, triviálním názvem ledek amonný či amoniumnitrát, je chemická sloučenina (dusičnan amoniaku) s chemickým vzorcem NH4NO3.

Nový!!: Chlorid amonný a Dusičnan amonný · Vidět víc »

Dusičnan draselný

Dusičnan draselný, (KNO3), archaicky ledek draselný, nebo také salnytr (někdy sanytr, nebo sa(l)nitr) draselný, je draselná sůl kyseliny dusičné.

Nový!!: Chlorid amonný a Dusičnan draselný · Vidět víc »

Fotografie

Nicéphore Niépce: ''Pohled z okna v Le Gras'' druhá známá nejstarší dochovaná fotografie, 1826 Fotografie je umění i věda využívající světla k vytvoření trvalého obrazového záznamu, a to buď digitálně prostřednictvím čipu nebo chemickým procesem prostřednictvím světlocitlivého materiálu, například filmu.

Nový!!: Chlorid amonný a Fotografie · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Chlorid amonný a Glukóza · Vidět víc »

Hoření

Plameny jako výsledek hoření paliva Hoření je redoxní exotermní reakce, tedy probíhající za vývoje světla a tepla.

Nový!!: Chlorid amonný a Hoření · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Chlorid amonný a Jed · Vidět víc »

Kapalnění

Kapalnění neboli kondenzace je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu.

Nový!!: Chlorid amonný a Kapalnění · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Chlorid amonný a Krystal · Vidět víc »

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných.

Nový!!: Chlorid amonný a Kyselina chlorovodíková · Vidět víc »

Lékořice

Lékořice (Glycyrrhiza) je rod rostlin z čeledi bobovité.

Nový!!: Chlorid amonný a Lékořice · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Chlorid amonný a Měď · Vidět víc »

Minerál

300px Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů.

Nový!!: Chlorid amonný a Minerál · Vidět víc »

Nevolnost

Nevolnost (též nauzea nebo nausea z lat., původně z řec. nausiē, „mořská nemoc“) je nepříjemný pocit v žaludku a hlavě s pocitem na zvracení.

Nový!!: Chlorid amonný a Nevolnost · Vidět víc »

Oko

Lidské oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak.

Nový!!: Chlorid amonný a Oko · Vidět víc »

Oxidy dusíku

Oxidy dusíku (NOx) jsou.

Nový!!: Chlorid amonný a Oxidy dusíku · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Chlorid amonný a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Pájení

Pájení je způsob spojování součástí roztaveným pomocným materiálem, tzv.

Nový!!: Chlorid amonný a Pájení · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Chlorid amonný a PH · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Chlorid amonný a Plyn · Vidět víc »

Požár

Požár obytného domu v kanadském Massueville (2006) Helsinkách Hasičské cvičení Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém dochází.

Nový!!: Chlorid amonný a Požár · Vidět víc »

Potravinářské přídatné látky

Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou chemické látky, které se přidávají do potravin kvůli vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně, atd.

Nový!!: Chlorid amonný a Potravinářské přídatné látky · Vidět víc »

Protijed

Protijed (též antidotum, z řeckého antidoton) je látka s opačným účinkem k jiné látce, protilátka čili protijed.

Nový!!: Chlorid amonný a Protijed · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: Chlorid amonný a Rozpustnost · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Chlorid amonný a Roztok · Vidět víc »

Salmiak (minerál)

Salmiak (Agricola, 1546), chemický vzorec NH4Cl (chlorid amonný), je krychlový minerál.

Nový!!: Chlorid amonný a Salmiak (minerál) · Vidět víc »

Slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku.

Nový!!: Chlorid amonný a Slitina · Vidět víc »

Sopka

Mexiku Sopka či také vulkán je porucha povrchu planety či měsíce, kudy se na povrch dostává směs roztavených hornin, tzv.

Nový!!: Chlorid amonný a Sopka · Vidět víc »

Sorbitol

Sorbitol (sorbit, D-glucitol) je alkoholický cukr (alditol).

Nový!!: Chlorid amonný a Sorbitol · Vidět víc »

Ustalovač

Ustalovač je ve fotografické chemii vodný roztok chemických látek, sloužící k fixaci latentního obrazu, zviditelněného vývojkou.

Nový!!: Chlorid amonný a Ustalovač · Vidět víc »

Výbuch

implozí Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému uvolnění energie, a prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku (obecně entropie).

Nový!!: Chlorid amonný a Výbuch · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Chlorid amonný a Voda · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Chlorid amonný a Vodík · Vidět víc »

Zinko-uhlíkový článek

Nákres suchého článku Zinko-uhlíkový článek je druh galvanického článku, bývá také společně s zinko-chloridovým článkem označován jako "suchý článek".

Nový!!: Chlorid amonný a Zinko-uhlíkový článek · Vidět víc »

Zvracení

Zvracení na staré malbě Zvracení je nervově řízený, koordinovaný reflex, při kterém je obsah žaludku evakuován ústním otvorem ven.

Nový!!: Chlorid amonný a Zvracení · Vidět víc »

Přesměrování zde:

E 510, E510, NH4Cl, Salmiak.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »