Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Chlorofyl

Index Chlorofyl

Absorpční spektrum chlorofylu a b Chlorofyl je zelený pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách.

50 vztahy: Bakterie, Bakteriochlorofyl, Barva, Bílkovina, Biochemie, Buněčná membrána, Chemická energie, Chemická syntéza, Chemická vazba, Chloroplast, Cytochrom, Elektromagnetické spektrum, Enzym, Etiolizace, Foton, Fotosyntéza, Fotosyntetický pigment, Fotosystém II, Fykobiliny, Hem, Hnědé řasy, Hořčík, Karotenoidy, Kovalentní vazba, Krásnoočko, Krytosemenné, Kvantum, Kyselina glutamová, Makroergní sloučeniny, Mechy, Nahosemenné, Nikotinamidadenindinukleotidfosfát, Oxid uhličitý, Pigment, Porfyriny, Pyrrol, Různobrvky, Redoxní reakce, Rostliny, Ruduchy, Sacharidy, Sinice, Sluneční energie, Světlo, Thylakoid, TRNA, Vyšší rostliny, Záření, Zelená, Zelené řasy.

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Chlorofyl a Bakterie · Vidět víc »

Bakteriochlorofyl

Bakteriochlorofyl b Bakteriochlorofyl je fotosyntetický pigment vyskytující se ve fotosyntetizujících bakteriích místo klasického chlorofylu.

Nový!!: Chlorofyl a Bakteriochlorofyl · Vidět víc »

Barva

Barva je vlastnost světla resp.

Nový!!: Chlorofyl a Barva · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Chlorofyl a Bílkovina · Vidět víc »

Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie.

Nový!!: Chlorofyl a Biochemie · Vidět víc »

Buněčná membrána

Buněčné membrány jsou membrány, které se vyskytují v buňce.

Nový!!: Chlorofyl a Buněčná membrána · Vidět víc »

Chemická energie

Změna potenciální energie u látek vstupujících do reakce (vlevo) a produktů reakce (vpravo) u exotermické reakce Chemická energie je energie vázaná ve formě chemických vazeb mezi atomy a lze ji uvolňovat nebo naopak vázat pomocí chemických reakcí.

Nový!!: Chlorofyl a Chemická energie · Vidět víc »

Chemická syntéza

Chemická syntéza (chemické slučování) je druh chemické reakce, při které ze dvou nebo více prvků nebo jejich sloučenin vznikne produkt, který je většinou složitější než výchozí látky.

Nový!!: Chlorofyl a Chemická syntéza · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Chlorofyl a Chemická vazba · Vidět víc »

Chloroplast

měříku příbuzného v optickém mikroskopu. Chloroplast je zelená buněčná organela patřící mezi plastidy.

Nový!!: Chlorofyl a Chloroplast · Vidět víc »

Cytochrom

Cytochrom c s hemem c. Cytochrom je označení pro bílkoviny vázané na membrány a obsahující ve své molekule hemové skupiny, které zajišťují přenos elektronů tak, že se navázané ionty železa střídavě redukují a oxidují z Fe2+ na Fe3+ a zpátky.

Nový!!: Chlorofyl a Cytochrom · Vidět víc »

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek.

Nový!!: Chlorofyl a Elektromagnetické spektrum · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Chlorofyl a Enzym · Vidět víc »

Etiolizace

Etiolizace je tvorba rostlinných orgánů bez působení světla.

Nový!!: Chlorofyl a Etiolizace · Vidět víc »

Foton

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie.

Nový!!: Chlorofyl a Foton · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Chlorofyl a Fotosyntéza · Vidět víc »

Fotosyntetický pigment

fluorescencí vyzářena (méně časté). Fotosyntetický pigment či fotosyntetické barvivo je organické barvivo, které využívají fotosyntetizujíci organismy (tedy fotoautotrofové, např. rostliny či sinice) k zachycení sluneční energie (fotonů) při fotosyntéze.

Nový!!: Chlorofyl a Fotosyntetický pigment · Vidět víc »

Fotosystém II

Fotosystém II je první proteinový komplex ve světelné fázi fotosyntézy.

Nový!!: Chlorofyl a Fotosystém II · Vidět víc »

Fykobiliny

Fykobilizom obsahuje přídatné fotosyntetické pigmenty: na obrázku světle modře allofykocyanin, tmavě modře fykocyanin a červeně fykoerytrin. Tyto pigmenty se uplatňují mimo jiné při jevu zvaném chromatická adaptace Fykobiliny jsou fotosyntetická barviva sloužící jako přenašeči světelné energie ke chlorofylu a. Vyskytují se zejména u zástupců sinic, skrytěnek, rozsivek, hnědých řas, ruduch a krásnooček.

Nový!!: Chlorofyl a Fykobiliny · Vidět víc »

Hem

Molekula hemu b Hem je prostetická skupina obsahující atom železa (Fe2+) ve středu tetrapyrrolového jádra, na něž jsou navázány substituenty.

Nový!!: Chlorofyl a Hem · Vidět víc »

Hnědé řasy

Hnědé řasy je buď české synonymum pro skupinu Phaeophyceae, česky častěji chaluhy, nebo obecněji pro skupinu stramenopilních řas, též nazývanou Ochrophyta.

Nový!!: Chlorofyl a Hnědé řasy · Vidět víc »

Hořčík

Hořčík (chemická značka Mg, Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov.

Nový!!: Chlorofyl a Hořčík · Vidět víc »

Karotenoidy

Karotenoidy jsou barviva rostlin, hub, řas, mikroorganismů a živočichů; jde o lipofilní organické látky ze skupiny tetraterpenoidů.

Nový!!: Chlorofyl a Karotenoidy · Vidět víc »

Kovalentní vazba

Kovalentní vazba (homopolární) je vnitromolekulární forma chemické vazby, kterou lze charakterizovat sdílením jednoho nebo více párů elektronů mezi dvěma prvky.

Nový!!: Chlorofyl a Kovalentní vazba · Vidět víc »

Krásnoočko

Krásnoočko (Euglena) je rod jednobuněčných bičíkatých organismů na pomezí mezi prvoky a řasami, dnes však řazený do kmene Euglenozoa, říše Excavata.

Nový!!: Chlorofyl a Krásnoočko · Vidět víc »

Krytosemenné

Krytosemenné (Magnoliophyta) je botanické oddělení řazené do říše rostlin.

Nový!!: Chlorofyl a Krytosemenné · Vidět víc »

Kvantum

Kvantum (lat. quantum, kolik) znamená množství, odpověď na otázku „kolik?“.

Nový!!: Chlorofyl a Kvantum · Vidět víc »

Kyselina glutamová

Kyselina L-glutamová (symbol Glu nebo E) je kódovaná glukogenní neesenciální aminokyselina.

Nový!!: Chlorofyl a Kyselina glutamová · Vidět víc »

Makroergní sloučeniny

adenosintrifosfát (ATP) Makroergní sloučeniny jsou sloučeniny, které obsahují makroergní vazby.

Nový!!: Chlorofyl a Makroergní sloučeniny · Vidět víc »

Mechy

Mechy (Bryopsida (sensu lato), Bryophyta (sensu stricto), ale také Musci či Muscophyta) jsou výtrusné rostliny, u kterých nejsou plně vyvinuté cévní svazky a gametofyt výrazně převládá nad sporofytem.

Nový!!: Chlorofyl a Mechy · Vidět víc »

Nahosemenné

Nahosemenné rostliny (Gymnospermae) jsou skupinou semenných rostlin, do které patří jehličnany, cykasy, jinany a liánovcotvaré rostliny.

Nový!!: Chlorofyl a Nahosemenné · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP+) je koenzym vyskytující se jako součást metabolismu organismů.

Nový!!: Chlorofyl a Nikotinamidadenindinukleotidfosfát · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Chlorofyl a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Pigment

Pigmenty na tržišti v Goa, Indie Pigment je.

Nový!!: Chlorofyl a Pigment · Vidět víc »

Porfyriny

Nejvýznamnější porfyrin, hem b Porfyriny jsou organické, cyklické sloučeniny, odvozené od tetrapyrrolu porfinu, což je látka tvořená spojením čtyř pyrrolových kruhů pomocí methinových můstků.

Nový!!: Chlorofyl a Porfyriny · Vidět víc »

Pyrrol

pyrrol Pyrrol (systematicky azol) je bezbarvá kapalina, nepříjemně páchnoucí, ve vodě nerozpustná, toxická.

Nový!!: Chlorofyl a Pyrrol · Vidět víc »

Různobrvky

Různobrvky (Xanthophyceae, někdy synonymizováno s Heterokontae, neplést však s širší skupinou Heterokonta) je třída obvykle půdních nebo sladkovodních řas příbuzná například zlativkám a rozsivkám.

Nový!!: Chlorofyl a Různobrvky · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Chlorofyl a Redoxní reakce · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

Nový!!: Chlorofyl a Rostliny · Vidět víc »

Ruduchy

Ruduchy, neboli červené řasy (Rhodophyta, syn. Rhodoplantae) jsou eukaryotní organismy schopné fotosyntézy, proto se tradičně řadí mezi rostliny.

Nový!!: Chlorofyl a Ruduchy · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Chlorofyl a Sacharidy · Vidět víc »

Sinice

Sinice (Cyanobacteria, ale také Cyanophyta či Cyanoprokaryota) je kmen nebo oddělení (záleží, zda se jedná o bakteriologické či botanické pojetí) gramnegativních bakterií.

Nový!!: Chlorofyl a Sinice · Vidět víc »

Sluneční energie

upright.

Nový!!: Chlorofyl a Sluneční energie · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Chlorofyl a Světlo · Vidět víc »

Thylakoid

Thylakoidy jsou membránové struktury v sinicích a v chloroplastech řas a vyšších rostlin.

Nový!!: Chlorofyl a Thylakoid · Vidět víc »

TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

Nový!!: Chlorofyl a TRNA · Vidět víc »

Vyšší rostliny

Vyšší rostliny (Embryophyta, Cormobionta, Embryobionta, Telomophyta) je podříše mnohobuněčných zelených rostlin, přizpůsobených životu na souši.

Nový!!: Chlorofyl a Vyšší rostliny · Vidět víc »

Záření

Záření neboli radiace je emise energie ve formě vlnění nebo částic skrze prostor nebo hmotu.

Nový!!: Chlorofyl a Záření · Vidět víc »

Zelená

Zelená je jedna ze základních barev barevného spektra, je to barva monochromatického světla o vlnové délce zhruba 520 až 570 nm.

Nový!!: Chlorofyl a Zelená · Vidět víc »

Zelené řasy

Zelené řasy (Chlorophyta v širším smyslu)Latinské pojmenování Chlorophyta se nyní častěji používá v užším smyslu, a sice jen pro vývojovou linii zelených řas, obsahující skupiny (třídy) Prasinophyceae, Trebouxiophyceae, Ulvophyceae a Chlorophyceae.

Nový!!: Chlorofyl a Zelené řasy · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Chlorofyly, E 140.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »