Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Citrátový cyklus

Index Citrátový cyklus

Citrátový cyklus - schéma Citrátový cyklus (cyklus kyseliny citrónové, cyklus trikarboxylových kyselin, Krebsův cyklus) je řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů.

73 vztahy: Acetylkoenzym A, Adenosintrifosfát, Adice, Akonitáza, Alosterická regulace, Aminokyselina, B-komplex, Bílkovina, Beta-oxidace, Buňka, Citrátsyntáza, Dýchací řetězec, Deaminace, Dehydrogenace, Dekarboxylace, Enzym, Eukaryota, Flavinadenindinukleotid, Flavoprotein, Fosforylace, Fumaráza, Glukóza, Glukoneogeneze, Glykolýza, Guanosindifosfát, Guanosintrifosfát, Hans Adolf Krebs, Hořčík, Isocitrátdehydrogenáza, Koenzym, Koenzym A, Kyselina akonitová, Kyselina citronová, Kyselina fluorcitronová, Kyselina fumarová, Kyselina isocitronová, Kyselina jablečná, Kyselina jantarová, Kyselina lipoová, Kyselina malonová, Kyselina oxaloctová, Kyselina pantothenová, Kyselina pyrohroznová, Kyslík, Lipidy, Malát, Malátdehydrogenáza, Mangan, Mastná kyselina, Mitochondrie, ..., Močovinový cyklus, Nature, Niacin, Nikotinamidadenindinukleotid, Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství, Oxid uhličitý, Prokaryota, Proton, Redoxní reakce, Riboflavin, Sacharidy, Síra, Sukcinátdehydrogenáza, Sukcinyl-CoA-syntetáza, Sukcinylkoenzym A, Sval, Thiamin, Transaminace, Vitamín, Voda, 1932, 1953, 2-oxoglutarát. Rozbalte index (23 více) »

Acetylkoenzym A

Vzorec acetyl-CoA; vlevo je přes atom síry navázaná acetyl skupina Acetylkoenzym A (zkratka acetyl-CoA) je makroergická sloučenina účinná v celé škále metabolických reakcí, kde je výchozím metabolitem zejména pro β-oxidaci mastných kyselin a pro biosyntézu lipidů v těle.

Nový!!: Citrátový cyklus a Acetylkoenzym A · Vidět víc »

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Citrátový cyklus a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Adice

Typický příklad adice: chlorace ethenu Adice je reakce, při které dochází k zániku π vazeb (násobných vazeb) nebo otevření cyklické molekuly a dochází k navázání skupiny či atomu sigma vazbou.

Nový!!: Citrátový cyklus a Adice · Vidět víc »

Akonitáza

Akonitáza Akonitáza (též akonitát hydroláza) je enzym, který reverzibilně mění citrát na cis-akonitát a ten na isocitrát.

Nový!!: Citrátový cyklus a Akonitáza · Vidět víc »

Alosterická regulace

Alosterická regulace (z allos – jiný, stereos – prostor) je ovlivnění vlastností určité oblasti (např. aktivního centra) enzymu, a to vazbou jistého efektoru (alosterického regulátoru) na jiné, tzv.

Nový!!: Citrátový cyklus a Alosterická regulace · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Citrátový cyklus a Aminokyselina · Vidět víc »

B-komplex

B-komplex je souhrnné označení pro vitamíny skupiny B. Jsou to ve vodě rozpustné vitamíny, nezbytné pro správné fungování metabolismu.

Nový!!: Citrátový cyklus a B-komplex · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Citrátový cyklus a Bílkovina · Vidět víc »

Beta-oxidace

První dva kroky β-oxidace (německy) Beta-oxidace je proces, při němž dochází k postupné oxidaci mastných kyselin (řetězec delší než 8 uhlíků) až na acetyl-CoA, který dále postupuje do citrátového cyklu.

Nový!!: Citrátový cyklus a Beta-oxidace · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Citrátový cyklus a Buňka · Vidět víc »

Citrátsyntáza

Citrátsyntáza Citrátsyntáza (EC 4.1.3.7, vzácně pod názvem citrogenáza) je enzym ze skupiny acyltransferáz, který katalyzuje první reakci Krebsova cyklu, v níž acetylkoenzym A kondenzuje s oxalacetátem za vzniku citrátu a koenzymu A. Běžnou citrátsyntázou savců je citrát(Si)-syntáza, která přenáší acetyl na Si-stranu karbonylové skupiny oxalacetátu.

Nový!!: Citrátový cyklus a Citrátsyntáza · Vidět víc »

Dýchací řetězec

Elektronový transportní řetězec v mitochondriích Dýchací řetězec tvoří terminální (závěrečnou) fázi aerobního katabolického procesu známého jako buněčné dýchání.

Nový!!: Citrátový cyklus a Dýchací řetězec · Vidět víc »

Deaminace

Příklad deaminace: přeměna cytosinu v uracil Deaminace je odstranění aminoskupiny (-NH2) od molekuly.

Nový!!: Citrátový cyklus a Deaminace · Vidět víc »

Dehydrogenace

Dehydrogenace je chemická reakce, během které dochází k eliminaci atomu vodíku z organické látky.

Nový!!: Citrátový cyklus a Dehydrogenace · Vidět víc »

Dekarboxylace

Dekarboxylace je chemická reakce, při níž dochází k odštěpení oxidu uhličitého (CO2) z karboxylové skupiny.

Nový!!: Citrátový cyklus a Dekarboxylace · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Citrátový cyklus a Enzym · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: Citrátový cyklus a Eukaryota · Vidět víc »

Flavinadenindinukleotid

Flavinadenindinukleotid (FAD či FADH2, případně riboflavinadenosindifosfát) je prostetická skupina obsahující vitamín B2(riboflavin) navázáný na adenosindifosfát (ADP).

Nový!!: Citrátový cyklus a Flavinadenindinukleotid · Vidět víc »

Flavoprotein

Kryptochrom, zástupce flavoproteinů. Přibližně uprostřed vpředu je na bílkovině navázán FAD Flavoprotein (FP) je bílkovina, která obsahuje flavinnukleotid (FAD nebo FMN) ve formě koenzymu či prostetické skupiny.

Nový!!: Citrátový cyklus a Flavoprotein · Vidět víc »

Fosforylace

Fosforylovaný serinový zbytek Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO) na proteiny nebo jiné organické molekuly.

Nový!!: Citrátový cyklus a Fosforylace · Vidět víc »

Fumaráza

Fumaráza Fumaráza (fumaráthydratáza) je enzym citrátového cyklu, který katalyzuje přeměnu fumarátu na malát.

Nový!!: Citrátový cyklus a Fumaráza · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Citrátový cyklus a Glukóza · Vidět víc »

Glukoneogeneze

Glukoneogeneze je sled reakcí při kterém se v játrech a méně v ledvinách (v ledvinách především při dlouhodobém hladovění) syntetizuje glukóza, která je nezbytným palivem v organismu.

Nový!!: Citrátový cyklus a Glukoneogeneze · Vidět víc »

Glykolýza

'''Glykolýza''' Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH.

Nový!!: Citrátový cyklus a Glykolýza · Vidět víc »

Guanosindifosfát

thumb Guanosindifosfát (GDP) je nukleotid, jehož molekula se skládá z monosacharidu ribózy, báze guaninu a dvou fosfátových skupin.

Nový!!: Citrátový cyklus a Guanosindifosfát · Vidět víc »

Guanosintrifosfát

Guanosintrifosfát (GTP) je nukleotid s třemi fosfátovými skupinami, který je možno považovat za analog ATP.

Nový!!: Citrátový cyklus a Guanosintrifosfát · Vidět víc »

Hans Adolf Krebs

Sir Hans Adolf Krebs (25. srpna 1900 – 22. listopadu 1981) byl německým, později anglickým lékařem a biochemikem.

Nový!!: Citrátový cyklus a Hans Adolf Krebs · Vidět víc »

Hořčík

Hořčík (chemická značka Mg, Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov.

Nový!!: Citrátový cyklus a Hořčík · Vidět víc »

Isocitrátdehydrogenáza

Isocitrátdehydrogenáza (IDH nebo ICD) je enzym ze skupiny oxidoreduktáz, který katalyzuje jeden krok Krebsova cyklu, a to oxidaci isocitrátu na 2-oxoglutarát.

Nový!!: Citrátový cyklus a Isocitrátdehydrogenáza · Vidět víc »

Koenzym

Atomový model koenzymu acetyl-CoA Koenzym je kofaktor, tedy nízkomolekulární látka nebílkovinné povahy, která tvoří součást složených enzymů.

Nový!!: Citrátový cyklus a Koenzym · Vidět víc »

Koenzym A

Koenzym A Ten samý vzorec s jednotlivými vyznačenými složkami této molekuly; 1: 3'-fosfoadenosin. 2: difosfát, organofosfát anhydrid. 3: kyselina pantoová. 4: β-alanin. 5: β-cystamin. 1+2: 3'-fosfoadenosin-5'difosfát. 3+4: kyselina pantothenová. 3+4+5: pantethein. Koenzym A (zkratka CoA či CoA-SH) je koenzym, který se skládá z adenosindifosfátu, kyseliny pantoové, β-alaninu a cysteaminu, přičemž tři poslední jmenované složky jsou spojeny peptidovými vazbami.

Nový!!: Citrátový cyklus a Koenzym A · Vidět víc »

Kyselina akonitová

Kyselina akonitová je nenasycená karboxylová kyselina s třemi karboxylovými skupinami.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina akonitová · Vidět víc »

Kyselina citronová

Kyselina citronová je slabá trikarboxylová kyselina nacházející se v citrusových plodech.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina citronová · Vidět víc »

Kyselina fluorcitronová

Kyselina fluorcitronová (systematický název kyselina 1-fluor-2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová) je fluorovaná karboxylová kyselina odvozená od kyseliny citronové substitucí jednoho vodíkového atomu fluorem.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina fluorcitronová · Vidět víc »

Kyselina fumarová

Kyselina fumarová Kyselina fumarová (kyselina trans-butendiová) je organická sloučenina.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina fumarová · Vidět víc »

Kyselina isocitronová

Kyselina isocitronová (resp. její aniont isocitrát) je hydroxykyselina s jednou OH a třemi COOH skupinami.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina isocitronová · Vidět víc »

Kyselina jablečná

Kyselina jablečná je trpce chutnající dikarboxylová kyselina, která se vyskytuje v mnoha trpkých nebo kyselých pokrmech.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina jablečná · Vidět víc »

Kyselina jantarová

Kyselina jantarová (systematicky kyselina butandiová) je nasycená dikarboxylová kyselina.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina jantarová · Vidět víc »

Kyselina lipoová

Strukturní vzorec Kyselina lipoová (6,8-dithiooktanová) je heterocyklická sloučenina s množstvím rolí v metabolismu.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina lipoová · Vidět víc »

Kyselina malonová

Kyselina malonová, systematicky: kyselina propandiová, latinsky: acidum malonicum je nasycená dikarboxylová kyselina (druhá nejjednodušší dikarboxylová kyselina po kyselině šťavelové).

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina malonová · Vidět víc »

Kyselina oxaloctová

Kyselina oxaloctová je organická dikarboxylová kyselina.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina oxaloctová · Vidět víc »

Kyselina pantothenová

Kyselina pantothenová (kyselina D-pantothenová, vitamín B5) je ve vodě rozpustný vitamín, který se účastní metabolismu všech živin v těle.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina pantothenová · Vidět víc »

Kyselina pyrohroznová

Kyselina pyrohroznová je alfa-keto kyselina, důležitý substrát i produkt buněčného metabolismu.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyselina pyrohroznová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Citrátový cyklus a Kyslík · Vidět víc »

Lipidy

strukturní vzorec triacylglycerolů Lipidy (z řeckého lipos tj. tučný) jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu.

Nový!!: Citrátový cyklus a Lipidy · Vidět víc »

Malát

Malát je.

Nový!!: Citrátový cyklus a Malát · Vidět víc »

Malátdehydrogenáza

Malátdehydrogenáza s navázanými cukry Malátdehydrogenáza je oxidoredukční enzym, který katalyzuje oxidaci malátu na oxalacetát, tedy poslední reakci citrátového cyklu před vstupem nového acetyl-CoA.

Nový!!: Citrátový cyklus a Malátdehydrogenáza · Vidět víc »

Mangan

Mangan, chemická značka Mn, (lat. Manganum) je světle šedý, paramagnetický, tvrdý kov.

Nový!!: Citrátový cyklus a Mangan · Vidět víc »

Mastná kyselina

Jako mastné kyseliny se v biochemii označují vyšší monokarboxylové kyseliny.

Nový!!: Citrátový cyklus a Mastná kyselina · Vidět víc »

Mitochondrie

matrix(transmisní elektronový mikroskop) Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických (např. lidských) buněk.

Nový!!: Citrátový cyklus a Mitochondrie · Vidět víc »

Močovinový cyklus

Schéma močovinového cyklu Močovinový cyklus, také ornitinový cyklus, je metabolickým cyklem, který pomáhá tělu zbavovat se nadbytečného dusíku.

Nový!!: Citrátový cyklus a Močovinový cyklus · Vidět víc »

Nature

Titulní stránka prvního čísla Nature vydaného 4. listopadu 1869 Nature (příroda) je prestižní vědecký časopis se všeobecným zaměřením vydávaný od roku 1869 ve Velké Británii (dnes nakladatelstvím Nature Publishing Group).

Nový!!: Citrátový cyklus a Nature · Vidět víc »

Niacin

Niacin (angl.zkr. NIcotinic ACid vitamIN), vitamín B3, též vitamín PP (starší název z angl. Pellagra Preventive factor), kyselina nikotinová, je ve vodě rozpustný vitamín, jehož deriváty hrají klíčovou roli v energetickém metabolismu buňky.

Nový!!: Citrátový cyklus a Niacin · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotid

Nikotinamidadenindinukleotid, zkráceně NAD, je koenzym skládající se z nikotinamidu, adeninu, dvou molekul ribosy a dvou fosfátů, jež jsou navzájem propojeny jako nukleotidy (adenosindifosfát, na nějž je navázána ribosa a za ní nikotinamid).

Nový!!: Citrátový cyklus a Nikotinamidadenindinukleotid · Vidět víc »

Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství

Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství (Oficiální název ceny zní v doslovném překladu „Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství“. V českojazyčném prostředí se vžil i méně přesný překlad obsahující spojku „a“ namísto „nebo“, a to ve formě „Nobelova cena za fyziologii a lékařství (medicínu)“.) spravovaná Nobelovou nadací, je každoročně udělované ocenění za významné objevy na poli věd o životě a lékařství.

Nový!!: Citrátový cyklus a Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Citrátový cyklus a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Prokaryota

Řez prokaryotní buňkou Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní nebo předjaderní, je označení pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3–3,5 miliardami let.

Nový!!: Citrátový cyklus a Prokaryota · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Citrátový cyklus a Proton · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Citrátový cyklus a Redoxní reakce · Vidět víc »

Riboflavin

Riboflavin (vitamín B2, vitamín G, ovoflavin, laktoflavin) je žluté až oranžově žluté přírodní barvivo slabě rozpustné ve vodě.

Nový!!: Citrátový cyklus a Riboflavin · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Citrátový cyklus a Sacharidy · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Citrátový cyklus a Síra · Vidět víc »

Sukcinátdehydrogenáza

membráně Sukcinátdehydrogenáza (též komplex II) je enzymatický komplex, který katalyzuje oxidaci sukcinátu na fumarát za současné redukce ubichinonu na ubichinol.

Nový!!: Citrátový cyklus a Sukcinátdehydrogenáza · Vidět víc »

Sukcinyl-CoA-syntetáza

Sukcinyl-CoA Sukcinát Sukcinyl-CoA-syntetáza (sukcinyl-CoA-ligáza, sukcinátthiokináza) je enzym citrátového cyklu, který katalyzuje rozklad energeticky bohatého sukcinylkoenzymu A na sukcinát a koenzym A. Zároveň s touto reakcí dochází k substrátové fosforylaci, při níž vznikají makroergické nukleotidy GTP (či ATP) z GDP (či ADP) a anorganického fosfátu.

Nový!!: Citrátový cyklus a Sukcinyl-CoA-syntetáza · Vidět víc »

Sukcinylkoenzym A

Vzorec (skupina koenzymu A není rozepsána) Rozepsaný koenzym A; na síru vlevo by v případě sukcinylkoenzymu A byl navázán sukcinát Sukcinylkoenzym A (sukcinyl CoA) je sukcinát navázaný na koenzym A. Jedná se o jeden z článků citrátového cyklu.

Nový!!: Citrátový cyklus a Sukcinylkoenzym A · Vidět víc »

Sval

zad hladké svaloviny Sval, často také svalovina, je orgán, jehož funkcí je umožnění aktivního pohybu živočicha nebo jeho části.

Nový!!: Citrátový cyklus a Sval · Vidět víc »

Thiamin

Thiamin (vitamín B1, Anti-Beriberi-Faktor, antineurotický vitamín, Aneurin) je bílá nebo bezbarvá krystalická sloučenina.

Nový!!: Citrátový cyklus a Thiamin · Vidět víc »

Transaminace

Schéma transaminace Transaminace je z biochemického hlediska enzymová reakce významná pro metabolismus některých aminových kyselin.

Nový!!: Citrátový cyklus a Transaminace · Vidět víc »

Vitamín

Vitamíny (také vitaminy) jsou nízkomolekulární látky nezbytné pro život.

Nový!!: Citrátový cyklus a Vitamín · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Citrátový cyklus a Voda · Vidět víc »

1932

1932 (MCMXXXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Citrátový cyklus a 1932 · Vidět víc »

1953

1953 (MCMLIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Citrátový cyklus a 1953 · Vidět víc »

2-oxoglutarát

2-oxoglutarát nebo také α-ketoglutarát, je jednou z ústředních látek biochemických cyklů.

Nový!!: Citrátový cyklus a 2-oxoglutarát · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Cyklus kyseliny citrónové, Cyklus trikarboxylových kyselin, Krebsův cyklus.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »