Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ctnost

Index Ctnost

Ctnost (řec. αρετη, areté, lat.virtus; v češtině alternativně i „zdatnost“) je vypěstovaný a navyklý (habituální) sklon k dobrému jednání.

38 vztahy: Aristotelés, Aurelius Prudentius Clemens, Bázeň Boží, Cudnost, Džiddú Krišnamúrti, Deuterokanonický spis, Dobro, Etika, Friedrich Nietzsche, Hřích, Immanuel Kant, Kardinální ctnosti, Katechismus katolické církve, Křesťanství, Kniha Moudrosti, Latina, Láska v křesťanství, Mírumilovnost, Moudrost, Naděje, Nový zákon, Pavel z Tarsu, Přejícnost, Platón, Pokora, Pravda, Sófrosyné, Sedm ctností, Sedm hlavních hříchů, Seneca, Spravedlnost, Statečnost, Střídmost, Středověk, Stoicismus, Svatý Ambrož, Tomáš Akvinský, Víra.

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Ctnost a Aristotelés · Vidět víc »

Aurelius Prudentius Clemens

Aurelius Prudentius Clemens (348 – okolo 410) byl křesťanský římský básník, právník a politik.

Nový!!: Ctnost a Aurelius Prudentius Clemens · Vidět víc »

Bázeň Boží

Bázeň Boží označuje v biblických náboženstvích respekt a hlubokou úctu, která je přísně vyhrazena jedinému Bohu.

Nový!!: Ctnost a Bázeň Boží · Vidět víc »

Cudnost

Hanse Memlinga, 1475. Cudnost je jednou ze sedmi ctností, označuje se jí mravní čistota, především pak sexuální zdrženlivost, nebo dodržování předpisů omezujících sexuální chování.

Nový!!: Ctnost a Cudnost · Vidět víc »

Džiddú Krišnamúrti

Džiddú Krišnamúrti (25. května 1895, Madanapalli, Indie, stát Tamilnádu – 17. února 1986, Ojai, USA, stát Kalifornie) byl indický filozof a básník.

Nový!!: Ctnost a Džiddú Krišnamúrti · Vidět víc »

Deuterokanonický spis

Deuterokanonický spis je takový biblický spis, který katolická církev respektuje jako součást biblického kánonu, avšak který zároveň není součástí palestinského kánonu uznávaného židy a protestanty.

Nový!!: Ctnost a Deuterokanonický spis · Vidět víc »

Dobro

Dobro je obecný pojem, odvozený od hodnotícího slova „dobrý“.

Nový!!: Ctnost a Dobro · Vidět víc »

Etika

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Nový!!: Ctnost a Etika · Vidět víc »

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. října 1844 Röcken u Lützenu poblíž Lipska – 25. srpna 1900 Výmar) byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).

Nový!!: Ctnost a Friedrich Nietzsche · Vidět víc »

Hřích

Hřích (ze stsl. grěch, chyba, hřích) je náboženský pojem, který původně znamenal zbloudění, omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev.

Nový!!: Ctnost a Hřích · Vidět víc »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22. dubna 1724 Královec – 12. února 1804 Královec) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Nový!!: Ctnost a Immanuel Kant · Vidět víc »

Kardinální ctnosti

Kardinální ctnosti, někdy též základní ctnosti (lat. cardinalis – hlavní) jsou v křesťanství čtyři lidské ctnosti, kolem nichž jsou ostatní seskupeny – každá ctnost v sobě tyto čtyři určitým způsobem obsahuje.

Nový!!: Ctnost a Kardinální ctnosti · Vidět víc »

Katechismus katolické církve

Obrázek („logo“) z vazby a titulní strany Katechismu katolické církve pochází z křesťanského náhrobního kamene (Domiciliny katakomby, 3. stol. po Kr.). Představuje Krista, Dobrého pastýře, který vede a chrání své věřící (ovce) svou autoritou (hůl), svolává je melodií pravdy (flétnou) a dává jim odpočinout ve stínu „stromu života“: svého spásného kříže.Katechismus katolické církve; Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, druhá strana titulního listu. Katechismus katolické církve (KKC) je oficiální systematicky uspořádaný souhrn římskokatolické nauky o víře i mravech.

Nový!!: Ctnost a Katechismus katolické církve · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Ctnost a Křesťanství · Vidět víc »

Kniha Moudrosti

Titulní list Knihy Moudrosti v rukopise Codex Gigas Kniha Moudrosti (někdy také Moudrost Šalomounova) je jedna z deuterokanonických knih Starého zákona, která byla sepsána v 1. století př. n. l. pod vlivem antického mudrosloví.

Nový!!: Ctnost a Kniha Moudrosti · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Ctnost a Latina · Vidět víc »

Láska v křesťanství

Arturo Michelena: ''La caridad'', 1888, olej na plátně, 288,2 × 232 cm Láska je v křesťanství základní charakteristikou vztahu jednak mezi Bohem a člověkem, jednak mezi lidmi navzájem, a je tedy také základním požadavkem kladeným na každého křesťana.

Nový!!: Ctnost a Láska v křesťanství · Vidět víc »

Mírumilovnost

''Mírumilovnost'', Hans Sebald Beham, 1540 Mírumilovnost, Pieter Brueghel, 1525 - 1530 Mírumilovnost, (lat. patientia) je jednou ze sedmi ctností a znamená trpělivost, schopnost snášet, otužilost, shovívavost, vyrovnanost.

Nový!!: Ctnost a Mírumilovnost · Vidět víc »

Moudrost

Paolo Veronese: Moudrost a síla (Kolem 1580, New York) Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu i člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu v rozhodování a jednání.

Nový!!: Ctnost a Moudrost · Vidět víc »

Naděje

Vyobrazení Naděje (Sebald Beham) Naděje je člověkem vnímanou možností (šancí) pokroku (výsledku) ve zdánlivě neznámé (neřešitelné) situaci, která následně vytváří víru v pozitivní výsledek událostí a situací v životě člověka.

Nový!!: Ctnost a Naděje · Vidět víc »

Nový zákon

Papyrový zlomek Nového zákona (2Kor 11,33–12,9, kolem roku 200) Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible.

Nový!!: Ctnost a Nový zákon · Vidět víc »

Pavel z Tarsu

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša’ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon.

Nový!!: Ctnost a Pavel z Tarsu · Vidět víc »

Přejícnost

Přejícnost, (lat. humanitas, benevolentia, angl. charity) je jedna ze sedmi ctností, je to především laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, přátelství bez předsudku a příčiny.

Nový!!: Ctnost a Přejícnost · Vidět víc »

Platón

Platón (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Nový!!: Ctnost a Platón · Vidět víc »

Pokora

''Sv. Tomáš Akvinský považuje pokoru za ctnost ctností, autor: Fra Angelico (1395 – 1455) Pokora (latinsky: humilitas, německy: Demut, anglicky: humility, rusky: smirenomudrije) je jedna ze sedmi ctností, je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom.

Nový!!: Ctnost a Pokora · Vidět víc »

Pravda

Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností.

Nový!!: Ctnost a Pravda · Vidět víc »

Sófrosyné

Sófrosyné (slovo pochází z řeckého slova σωφροσύνη) je starověký řecký mytologicko-filosofický pojem, který se dnes v zjednodušené formě do češtiny překládá jako střízlivost, střídmost, umírněnost, uměřenost, zdrženlivost, uvážlivost, prozíravost, sebekontrola, sebeovládání nebo také jako rozumnost.

Nový!!: Ctnost a Sófrosyné · Vidět víc »

Sedm ctností

João Zeferino da Costa: ''Přejícnost'', 1872, olej na plátně Sedm ctností je koncept, vycházející z poemy Aurelia Prudentia Clementa Psychomachia.

Nový!!: Ctnost a Sedm ctností · Vidět víc »

Sedm hlavních hříchů

Hieronymus Bosch, Sedm smrtelných hříchů, r. 1485 Sedm hlavních hříchů (též sedm kardinálních hříchů či sedm smrtelných hříchů) vypočítává katolická tradice od časů Řehoře I. Velikého (asi 540 – 12. březen 604).

Nový!!: Ctnost a Sedm hlavních hříchů · Vidět víc »

Seneca

Seneca (bronz, ''Museo Archeologico, Neapol'') Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l. Cordóba, Španělsko – 65 Řím, Itálie) byl římský stoický filosof, dramatik, básník a politik, syn Senecy staršího a vychovatel císaře Nerona.

Nový!!: Ctnost a Seneca · Vidět víc »

Spravedlnost

Alegorie spravedlnosti, Biel, Švýcarsko Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo.

Nový!!: Ctnost a Spravedlnost · Vidět víc »

Statečnost

Statečnost, odvaha, nebojácnost či hrdinství (andreia, fortitudo) je jedna ze čtyř základních (kardinálních) ctností.

Nový!!: Ctnost a Statečnost · Vidět víc »

Střídmost

Temperantia - Střídmost, Luca Giordano Střídmost, (lat. frenum, temperantia) je jedna ze sedmi ctností, je to uměřenost, sebekontrola, zdrženlivost a míra, umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání nebo „uzda“.

Nový!!: Ctnost a Střídmost · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Ctnost a Středověk · Vidět víc »

Stoicismus

Zénón z Kitia. Foto Paolo Monti, 1969 Stoicismus je filosofický směr, založený oficiálně Zénonem z Kitia počátkem 3.

Nový!!: Ctnost a Stoicismus · Vidět víc »

Svatý Ambrož

Svatý Ambrož, lat. Aurelius Ambrosius (kolem 340 v Trevíru – 4. duben 397 v Miláně) byl latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně.

Nový!!: Ctnost a Svatý Ambrož · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Ctnost a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Víra

Slovo víra a odpovídající sloveso věřit se používá ve dvou příbuzných a ne vždy přesně oddělitelných významech.

Nový!!: Ctnost a Víra · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Ctnosti.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »